Sunteți pe pagina 1din 1

Soluția problemei 3, Clasa a IV-a

Etapa 1, Ediția a VIII-a


Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Problema 3. Pentru 3 pixuri ³i 4 creioane, Irina a pl tit 27 de


lei. Pentru 5 pixuri ³i 3 creioane, de acela³i fel, Alin a pl tit 34 de lei.
Cât cost , împreun , un pix ³i un creion?
***

Soluµie.

3 pixuri .......... 4 creioane ..........27 lei


5 pixuri .......... 3 creioane ..........34 lei
M rim prima linie de cinci ori, iar pe a doua de 3 ori, pentru a
avea acela³i num r de pixuri.
15 pixuri .......... 20 creioane ..........135 lei
15 pixuri .......... 9 creioane ..........102 lei
Între cele dou  linii avem o diferenµ  de 33 lei (135 − 102 = 33)
pentru c  avem o diferenµ  de 11 creioane (20 − 9 = 11).
Dac  11 creioane cost  33 lei, atunci un creion cost  3 lei (33 :
11 = 3).
Dac  un creion cost  3 lei, atunci 4 creioane cost 
3 × 4 = 12 (lei)

³i atunci 3 pixuri cost 


27 − 12 = 15 (lei)

de unde a m c  un pix cost  5 lei (15 : 3 = 5).

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro