Sunteți pe pagina 1din 1

Soluția problemei 4, Clasa a IV-a

Etapa 2, Ediția a VIII-a


Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Problema 4. Cu 32 de c mile cu una sau dou  cocoa³e trebuie


transportaµi la o destinaµie 3600 de litri de ap . Se ³tie c  o c mil  cu
dou  cocoa³e poate duce cu 20 de litri de ap  mai mult decât una cu
o cocoa³e ³i c  împreun  pot duce 240 de litri de ap . Dac  pe drum
ecare c mil  consum  a zecea parte din apa pe care o transport , aaµi
câte dintre c mile au o cocoa³e ³i câte au dou  cocoa³e.
Maria Rotari, “tef ne³ti, Boto³ani

Soluµie Folosind informaµia "o c mil  cu dou  cocoa³e poate duce


cu 20 de litri de ap  mai mult decât una cu o cocoa³e ³i c  împreun 
pot duce 240 de litri de ap " a m cât  ap  duce o c mil .
Not m a cantitatea de ap  pe care o duce o c mil  cu o cocoa³e
³i cu b cantitatea de ap  pe care o duce o c mil  cu dou  cocoa³e.
Avem a+b = 240 ³i b−a = 20 de unde obµinem a = 110 ³i b = 130.
Pe drum, c mila cu o cocoa³e consum  110 : 10 = 11 (litri) ³i
ajunge la destinaµie cu 110 − 11 = 99 (litri).
C mila cu dou  cocoa³e consum  130 : 10 = 13 (litri) ³i ajunge la
destinaµie cu 130 − 13 = 117 (litri).
Acum, presupunem c  toate c milele sunt cu o cocoa³ .
Cantitatea de ap  cu care ar ajunge la destinaµie ar  32 × 99 =
3168 (litri).
Dar avem 3600 litri, deci o diferenµ  de 432 litri (3600 − 3168) care
arat  c  avem ³i c mile cu dou  cocoa³e.
Diferenµa de cantitate între cele dou  tipuri de c mil  este
117 − 99 = 18(litri)

Num rul c milelor cu dou  cocoa³e este


432 : 18 = 24 (c mile)

iar num rul c milelor cu o cocoa³e este


32 − 24 = 8 (c mile)

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro