Sunteți pe pagina 1din 6

SIMPOZIONUL

INTERJUDEȚ EAN

„EXPERIENȚ E DE LECTURĂ ”
Ediția I

COLEGIUL NAȚIONAL “B.P.HASDEU”, BUZĂU


martie 2017
1. ARGUMENT

Proiectul se subsumează unui obiectiv cultural major al prezentului – optimizarea lecturii,


sporirea motivației pentru carte – ca o modalitate de ne raporta la ceilalți și de a ne înțelege
propriile rosturi. În acest sens, elevii vor fi implicați în activități care le dezvoltă/consolidează
competența de lectură, oferindu-le, în același timp, accesul către o paletă largă de texte și de
perspective culturale.
Privim lectura ca pe o cale spre autocunoaștere, dar și ca pe o modalitate de a învăța să
trăim împreună cu ceilalți într-o comunitate interpretativă mai largă. Astfel de abilități devin
fundamentale pentru formarea fiecărui elev. Vom crea astfel grupuri de lectură în cadrul cărora
membrii de vârste apropiate vor citi prin reflectare în celălalt, prin împărtășire, transformând
lectura într-un act de comunicare.

2. SCOP
Proiectul are în vedere formarea unui cititor activ care să dobândească o atitudine
pozitivă față de lectură și o deschidere spre interpretările plurale ale textelor. În același timp, se
intenționează stimularea gândirii critice a elevilor, care să poată aplica strategii de
comprehensiune și interpretare adecvate textelor pe care le citesc. Simpozionul se adresează atât
elevilor de gimnaziu, cât și celor de liceu, care vor fi parte dintr-o comunitate interpretativă mai
largă, menită să le ofere posibilitatea unui schimb semnificativ de idei, impresii, concepții despre
lume.

3. OBIECTIVE
 Creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între
instituțiile de învățământ;
 Dezvoltarea relațiilor de comunicare dintre partenerii actului educațional;
 Valorificarea potențialului creativ al elevilor și profesorilor;
 Stimularea interesului elevilor pentru lectură;
 Dezvoltarea la elevi a simţului critic şi analitic;
 Realizarea unor sarcini de lucru care solicită competenţe de analiză, sinteză,
comprehensiune şi interpretare a textelor literare, de elaborare argumentată în scris a unor
opinii referitoare la textele citite.
 Integrarea mijloacelor moderne în studiul literaturii române;
 Încurajarea schimbului generos de idei între profesori şi elevi, respectiv între elevi;
 Promovarea dimensiunii europene a educației în școala românească în vederea alinierii la
standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene.

4. GRUP ŢINTĂ
- Elevi din clasele V - XII.

5. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

Secțiunea A. – gimnaziu – Elevii vor redacta o pagină de jurnal de lectură de


aproximativ 30 de rânduri în care vor prezenta o carte potrivită pentru tema propusă.
Secțiunea B. – liceu- Elevii vor redacta o pagină de jurnal de lectură de 60-90 de rânduri
în care vor prezenta o carte potrivită pentru tema propusă.

6. COORDONATOR:
Prof. Alina Dinu
7. MEMBRI ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE:
Prof Gabriela Șerbu
Prof. Gabriela Matiu
Prof. Iulia Lazăr
Pof. Enache Daniela

7. LOCUL DE DESFĂȘURARE
Colegiul Național “B.P.Hasdeu”, B-dul Gării, nr.1, Buzău

8. PARTENERI
- Inspectoratul Şcolar Judeţean - Buzău
- Casa Corpului Didactic – Buzău
- Biblioteca Județeană “V.Voiculescu”, Buzău

9. PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE AL SIMPOZIONULUI

Simpozionul se desfăşoară prin corespondenţă. Lucrările se expediază pe adresa


edlbuzau@gmail.com. Data limită de trimitere a lucrărilor este 15 martie 2017

10. REGULAMENT DE PARTICIPARE

Fiecare ediție a simpozionului va avea o temă distinctă, experiențele de lectură


împărtășite de participanți încadrându-se în contururile temei anunțate. Pentru prima ediție, tema
este CĂRȚI DESPRE CĂRȚI.

Secțiunea A. – gimnaziu – Elevii vor redacta o pagină de jurnal de lectură de


aproximativ 30 de rânduri în care vor prezenta o carte potrivită pentru tema propusă.
Secțiunea B. – liceu- Elevii vor redacta o pagină de jurnal de lectură de 60-90 de rânduri
în care vor prezenta o carte potrivită pentru tema propusă.
Bibliografie orientativă:
Secțiunea A. – gimnaziu – Roald Dahl – Matilda; Michael Ende – Povestea fără sfârșit;
Cornelia Funke – Inimă de cerneală; Agatha Christie – Cadavrul din bibliotecă; Chris
Grabenstein – Evadare din biblioteca domnului Lemoncello; Carlos Ruiz Zafón – Umbra
vântului;
Secțiunea B – liceu- Bernarb Schlink – Cititorul; Elias Canetti – Orbirea; Rabih
Alameddine – Femeia de hârtie; Antonio G. Iturbe – Bibliotecara de la Auschwitz; Umberto Eco
– Numele trandafirului; Matei Vișniec – Negustorul de începuturi de roman; Antoaneta Ralian
– Nu cred în sfârșitul lumii; Enrique Vila-Matas – Sub semnul lui Dylan; Dai Sijie – Balzac și
micuța croitoreasă chineză; Ray Bradbury – Fahrenheit 451; Italo Calvino - Dacă într-o noapte
de iarnă un călător;Michael Cunningham – Orele;

a. Înscrierea candidaţilor:
 Se va completa (o singură fişă de înscriere pentru fiecare lucrare) şi se va trimite fişa de
înscriere corespunzătoare (Anexa1 ) prin email la adresa edlbuzau@gmail.com, până la data de
15 martie 2016. Relaţii suplimentare la profesorii Alina Dinu – alinamihaidinu04@yahoo.fr
Gabriela Matiu – gabriela_matiu@yahoo.com, Gabriela Șerbu - gabrielaserbu@yahoo.com
 Depunerea lucrărilor se face electronic la adresa simpozionului până la data de 15 martie
2017;

b. Redactarea şi trimiterea lucrărilor:

Secțiunea A/B
- redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2007/2013, format A4, scris la un
rând, Times New Roman 12, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify), maximum
30 de rânduri –secțiunea A; maximum 90 de rânduri – secțiunea B;
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului (maximum 2 autori), unitatea de
învăţământ, localitatea şi judeţul (Times New Roman, 12, Bold);
- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New
Roman, l2);
- lucrarea și fișa de participare vor fi transmise în format electronic, într-un folder arhivat,
în ataşament, cu următoarea denumire: secţiunea_numele şi prenumele autorului/
autorilor (exemplu: B_David Ioana_Marin Vasile).

Nu se percepe taxă de participare.

- înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere;


- fişa de înscriere se va trimite împreună cu acordul de parteneriat şi cu lucrarea, cu
specificaţia secţiunii, până în data de 15 martie 2017, în format electronic pe adresa:
edlbuzau@gmail.com
- simpozionul se va finaliza cu editarea unui CD cu ISSN şi va cuprinde toate lucrările
trimise în termen;
- diplomele, adeverinţele, parteneriatele vor fi expediate prin e-mail ulterior perioadei de
desfăşurare, în termen de 60 zile de la desfăşurarea evenimentului;
- organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru conținutul lucrărilor, întreaga
responsabilitate revenind autorilor.
- nu se admit contestaţii.

c. Obligaţiile partenerilor:

- să popularizeze simpozionul în rândurile cadrelor didactice;


- să participe cu lucrări la simpozionul naţional;
- să ofere participanţilor materiale informative;
- să disemineze activităţile simpozionului în rândul comunităţii locale;
- să popularizeze în presa locală activităţile simpozionului;
- promovarea activităţilor educative eficiente şi atractive.

11. TERMEN DE INSCRIERE: 15 martie 2017 - lucrările trimise ulterior nu intră în concurs.

12. RELATII SUPLIMENTARE:


Prof. dr. Gabriela Matiu: gabriela_matiu@yahoo.com
Prof. Gabriela Șerbu: gabrielaserbu@yahoo.com
Prof. Alina Dinu: alinamihaidinu04@yahoo.fr

13. EVALUARE
Toate lucrările vor figura în CD-ul simpozionului, fiecare autor va primi prin e-mail
diploma de participare / diploma de premiere.
Responsabilitatea asupra conţinutului şi a redactării materialelor revine autorilor acestora.

14. IMPACT - REZULTATE AŞTEPTATE:

 Consolidarea relaţiilor dintre cadrele didactice din şcolile implicate;


 Realizarea unui site Web în care vor fi postate cele mai creative prezentări, articole, toate
lucrările prezentate în cadrul simpozionului, CD cu ISSN;
 Valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de
învăţământ formal în contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană;
 Îmbogăţirea experienţelor didactice;
 Planificarea unor activităţi comune prin materializarea de parteneriate educative;
 Dezvoltarea relaţiei profesor - elev în cadrul unor activităţi educative şi extracurriculare.

15. DISEMINARE:

 prezentarea la nivelul cercurilor pedagogice şi al comisiilor metodice;


 mediatizare în presa locală, revista și site-ul școlii;
Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI

Numele şi prenumele:__________________________________________________________
Profesorul coordonator:_______________________________________________________
Unitatea de învăţământ:_________________________________Clasa__________________
Localitatea:___________________________________________Judeţul:________________
Telefon:__________________________e-mail:_____________________________________
Titlul lucrării:________________________________________________________________