Sunteți pe pagina 1din 2

Structura proiectului de comunicare politică

2017-2018
Platforme ideologice: conservatorism, creştin-democraţie, (social-)liberalism, social-democraţie, naţionalism/
regionalism, stânga radicală, ecologism, populism

NR. CRT. ELEMENTE CONSTITUTIVE


1 Prezentarea candidatului/ partidului Elemente din CV (date personale, educaţie, competenţe/
capabilităţi, carieră profesională, carieră politică etc.)/ Aspecte
legate de istoria şi (contra-) performanţele partidului politic
2 Prezentarea contextului politic general (2018) Analiză PEST la nivel naţional, context internaţional
3 Prezentarea mediului concurenţial Contracandidaţi, partide politice guvernamentale, partide şi
mişcări politice emergente

4 Principii Ex. Principiul egalităţii de şanse5 Idei directoare Ex. Societatea este o structură de ordine spontană.

3 Valori Ex. Dreptatea

6 Electorat ţintă Ex. Cetăţenii români de etnie romă
– Cercetare calitativă (interviuri în profunzime sau focus-grup)
– Insight-uri
Personaj Ex. Judecătorul
Dimensiuni personale Ex. Sobrietate

7 Imaginea de sine Dimensiuni Ex. Competenţă
profesionale –
Dimensiuni ex. Filantropie
civice/ politice –
Personaj Ex. Tiranul
8 Imaginea reflectată Dimensiuni personale Ex. Ipocrizie
– ziarişti –
– electorat
– competitori Dimensiuni Ex. Diletantism
– societate civilă profesionale –
Cercetare documentară Dimensiuni Ex. Vanitate
(surse secundare) civice/ politice –
9 Probleme şi teme de campanie Ex. Corupţia clasei politice
Cercetare documentară (surse secundare)? –

Enunţ de poziţionare Ex. Partidul Progresist Român promovează principiul egalităţii


de şanse apărând drepturile legitime ale tuturor minorităţilor.
10 Structura de mesaje Slogan Ex. Bunăstare şi respect.

Tagline Ex. Dreptate până la capăt.
Mesaje cheie Ex. La drepturi egale, obligaţii fiscale egale.

Dovezi în sprijinul Ex. Populaţia ocupată în agricultură s-a redus cu 50% în ultimii
afirmaţiilor 10 ani. Acest fapt susţine teza că integrarea în UE a avut un
efect disruptiv asupra clasei fermierilor români.

11 Obiective Ex. La sfârşitul campaniei electorale, 75% din membrii
confesiunilor neo-protestante să-l perceapă pe candidatul X ca
apărător al dreptului la viaţă încă din momentul concepţiei.

12 Strategii şi tactici Ex. (S1) Mediatizarea participării candidatului X la un marş
pro-viaţă.
(T1) Transmiterea către redacţiile posturilor naţionale de ştiri a
unei înregistrări audio-video de la marş, împreună cu o sinteză
a datelor statistice privind incidenţa avortului.

13 Strategia media Ex. Media scrisă, media audiovizuală, media digitală, afişajul
stradal.
14 Calendar activități
(diagrama Gantt)
15 Instrumente de evaluare a
îndeplinirii obiectivelor de
comunicare

S-ar putea să vă placă și