Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE

Conceptul de marketing direct este încă un domeniu ce nu este utilizat la capacitatea sa


optimă, fiind un domeniu încă neexploatat suficient deși s-au înregistrat progrese în acest sector
în ultimul deceniu. Noțiunea de marketing direct se definește prin interactivitate, un grad mare de
personalizare și un contact direct ce are ca și scop crearea unor relații de lungă durată.
Lucrarea de disertație are ca și scop evaluarea eficienței instrumentelor marketingului
direct în sectorul business to business, având mai multe obiective stabilite, printre care se numără,
identificarea celui mai oportun instrument de marketing direct în cadrul pieței business to business,
identificarea celui mai utilizat instrument de marketing direct de către companii, determinarea
frecvenței cu care este utilizat cel mai oportun instrument, identificarea motivelor pentru care sunt
utilizate instrumentele în piața business to business, determinarea importanței și a încrederii pe
care o au companiile în instrumentele de marketing direct și identificarea oportunităților de folosire
a instrumentelor de marketing neutilizate de companii.
Aceasta lucrarea de disertație este structurată pe 3 capitole, ce dezbat pe rând noțiunea de
marketing direct, prezentarea uni studiu de caz ce vizează interacțiunea companiilor cu
instrumentele de marketing direct, urmat de o cercetare calitativă ce are ca scop evaluarea
eficienței instrumentelor de marketing direct pe un caz concret. Fiecare capitol în parte este
împărțit în câte trei subcapitole, ce au ca scop clarificarea temei lucrării de disertație.
În cadrul primului capitol, a fost definit conceptul de marketing direct și analizată pe scurt
evoluția sa. În continuare au fost definite și prezentate cele șapte instrumente de marketing direct,
urmată de definirea și prezentarea instrumentului utilizat pentru a realiza cercetarea din cadrul
ultimului capitol al lucrării de disertație și anume interviul în profunzime.
În cel de al doilea capitol, a fost prezentată situația companiei Fmcg Marketing &
Distribuție. Pe parcursul capitolului a fost prezentată situația actuală a companiei, analizată situația
mediului de marketing a companiei și în ultima parte au fost analizate instrumentele utilizate de
către compania Fmcg Marketing & Distribuție.
În cadrul ultimului capitol al lucrării de disertație, a fost realizată partea practică și anume
cercetarea, unde s-a prezentat metodologia ce a stat la baza realizării cercetării calitative, urmată
de prezentarea și analiza principalelor rezultate obținute. În finalul ultimului subcapitol au fost
trasate principalele concluzii desprinse în urma analizei datelor obținute, au fost stabilite limitele
cercetării și s-au prezentat câteva propuneri pentru desfășurarea unor cercetări viitoare.