Sunteți pe pagina 1din 22

PLAN DE AFACERI

LINIE DE PRELUCRARE A
LAPTELUI
Sinteza planului

Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs


al unei intreprinderi într-o anumita perioada de timp. El stabileste misiunea, obiectivele,
strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei
perioade viitoare determinate.
Utilitatea planului de afaceri este atat interna (ca instrument de lucru al
managerilor) cat si externa (pentru obtinerea unei finantari, sau pentru a realiza un
parteneriat strategic cu o alta firma).
Planul de afaceri este modul preferat de comunicare intre intreprinzatori,
potentialii finantatori si investitori. El este de folos si pentru a explica angajatilor sensul
tuturor atributiilor stabilite, si rolul pe care acestia il au in cadrul firmei.
Elementele componente ale continutului planului de afaceri pentru o
firma producatoare sunt: rezumatul acestuia, descrierea firmei, planul de
marketing, cel managerial si cel financiar. Rezumatul planului se refera la
originea firmei, domeniul de activitate, echipa de conducere, situatia pietei,
caracteristici ale produselor, perspectiva financiara si necesarul de bani
pentru indeplinirea obiectivelor propuse.
Descrierea firmei are in vedere istoricul ei, datele referitoare la
sectorul de activitate si obiectivele ei pentru a oferi o imagine de ansamblu
asupra sa. In cadrul planului de marketing trebuie sa se includa informatii
despre piata intreprinderii comerciale – marime, situatia furnizorilor si a
clientilor, concurenta si despre politica de vanzare a acesteia.
Planul managerial cuprinde organigrama si organizarea sarcinilor
specifice unei intreprinderi, printre care se includ urmatoarele domenii:
administrativ, tehnic, comercial, gestiune financiar-contabila. Planul de
management financiar trebuie sa cuprinda proiectia unor documente de

2
baza, respectiv contul de profit si pierdere, fluxul de numerar, bilantul
contabil.

1. Descrierea afacerii

S.C StarLact S.A a fost înfiinţatǎ în 1990 prin luarea în proprietate a


patrimoniului întreprinderii de industrializare a laptelui din judeţul Botoşani, iar în 1999
S.C. StarLact S.A. s-a privatizat prin licitaţie publicǎ deschisǎ, constituindu-se astfel într-
o societate cu capital integral privat. Dacǎ în 1999 fabrica procesa 6.000 de litri de lapte
zilnic, astǎzi capacitatea a ajuns la 70.000 de litri de lapte zilnic. În prezent, StarLact este
printre primele cinci companii din industria laptelui şi a produselor lactate, având o
distribuţie la nivel naţional. De asemenea, compania a primit recent acreditarea ISO 9001
– HACCP
În prezent, portofoliul de produse este structurat astfel: lapte de consum, produse
lactate acide, brânză topită şi smântânǎ de consum.
Produsele oferite spre vânzare sunt comercializate prin reţelele de magazine din
judeţul Botoşani depozite en gross, fabrici şi combinate, grǎdiniţe, spitale, cantine. Firma
are o colaborare bună cu lanţurile comerciale de talie mare: Carrefour, Metro, Billa, Plus,
Selgros, şi alţii.
Obiectul principal de activitate al S.C. StarLact S.A. îl constituie colectarea
laptelui, industrializarea şi desfacerea produselor lactate cǎtre diverşi beneficiari.
Concomitent cu creşterea volumului de activitate prin creşterea cifrei de afaceri şi a
volumului producţiei, s-a avut în atenţie creşterea rentabilitǎţii activitǎţii firmei şi a
îmbunǎtǎţirii rezultatelor sale financiare.
Lansarea brandului Fulguleţ a propulsat StarLact dintr-o poziţie modestǎ, direct în
topul primilor cinci jucǎtori de pe piaţa lactatelor din România. Acest succes a schimbat
practic filozofia şi comportamentul companiei, obligând-o sǎ se raporteze la viitor într-un

3
alt fel, unul mai profesionist, mai vizibil şi mai atrǎgǎtor - atât pentru clienţii sǎi, cât şi
pentru partenerii şi angajaţii sǎi. Astfel, StarLact s-a orientat spre un proces de rebranding
capabil sǎ armonizeze portofoliul de produse cu obiectivele de termen lung ale
businessului şi cu aşteptǎrile consumatorilor. Compania Brandient este consultantul care
a ajutat StarLact sǎ regândeascǎ strategia de marketing, sǎ repoziţioneze şi sǎ redeseneze
noul brand corporatist, împreunǎ cu toate brandurile de produs din portofoliul acestuia.
Compania StarLact unul dintre cei mai importanţi jucǎtori din industria
produselor lactate, a investit 7 milioane de euro pentru deschiderea unei noi fabrici de
prelucrare a laptelui în judeţul Botoşani. Finanţarea acesteia a fost asiguratǎ din fonduri
SAPARD, sursele proprii ale companiei, din credite bancare, dar şi dintr-o majorare de
capital. Aceasta s-a realizat pânǎ la sfârşitul anului 2006. Noua fabricǎ are o capacitate de
procesare de 200.000 l /zilnic.
Încǎ din 2006, StarLact şi-a amenajat propria fermǎ de vaci, cu o investiţie de
300.000 euro, compania reuşind astfel sǎ producǎ 6.500 de litri de lapte pe zi, cantitate ce
acoperă o mică parte din necesarul de materie primă pentru producţie.
În primul trimestru al anului 2006, compania StarLact a înregistrat o cifrǎ de
afaceri de aproximativ 5,5 milioane euro, în creştere cu 33% faţǎ de perioada similarǎ din
anul 2005. Profitul aferent primei pǎrţi a a anului 2006 a fost de 340.000 euro, faţǎ de
200.000 de euro din anul precedent.
Dupǎ Fulguleţ, compania a lansat la începutul anului 2007 un alt brand de produse
lactate, Skip. StarLact , unul dintre principalii jucǎtori de pe piaţa lactatelor, se aşteaptǎ
la vânzǎri de peste 30 de milioane de euro în 2007 dupǎ deschiderea noii fabrici pe care a
construit-o.
Strategii de piaţă:
1. Strategii de dezvoltare şi modernizare: pe de o parte, cererea în creştere
pentru produsele StarLact a creat şi nevoia creşterii capacitǎţii de producţie, iar pe de altǎ
parte, nevoia de o nouǎ fabricǎ a fost determinatǎ de faptul cǎ fabrica actualǎ era una mai
veche, care a fost modernizatǎ. Totuşi, din punctul de vedere al spaţiului şi al modului în
care erau dispuse utilajele în cadrul unitǎţii, nu se puteau realiza toate obietivele propuse.
Noua fabricǎ poate procesa zilnic 200.000 de litri de lapte, dublu faţǎ de capacitatea de
producţie din prezent a societǎţii. Dupǎ deschiderea acesteia, se estimeazǎ o cifrǎ de

4
afaceri de peste 30 de milioane de euro. Vechea fabrică urmează să fie specializată şi
modernizată pentru producerea unui alt tip de produs lactat, un nou brand StarLact.
2. Strategii de poziţionare: prin lansarea brandului Fulguleţ firma a ajuns
principalul producǎtor independent dupǎ rezultate şi probabil al cincilea jucǎtor de pe
piaţa internǎ a lactatelor dupǎ cifra de afaceri. Astfel, şi-a consacrat o poziţie solidă pe
piaţa produselor lactate.
Rezultatele StarLact, care au depǎşit estimǎrile iniţiale, se datoreazǎ vânzǎrilor
înregistrate cu cele trei branduri ale companiei. Skip, brandul StarLact aflat pe piaţa de un
an, deţine deja o treime din valoarea vânzǎrilor şi are, în prezent, un portofoliu de peste
25 de sortimente de lactate, ultimul lansat pe piaţa fiind Skip - iaurt cu piersici şi caise.
Celelalte două treimi din valoarea vânzǎrilor sunt deţinute fiecare de mǎrcile Fulguleţ şi
StarLact, aflate de mai multǎ vreme pe piaţa lactatelor.
3. Strategii de diversificare (de înnoire a produselor): firma inteţionează să
lanseze un nou brand de brânzeturi StarLact.
4. Strategii de diferenţiere prin imagine: prin crearea unei linii de produse cu o
imagine jucăuşă şi relaxantă: Fulguleţ şi Skip sunt brandurile care prin imaginea lor,
amuză şi creează bună dispoziţie. Brandul Skip reuneşte 23 de sortimente de lactate
proaspete pasteurizate (lapte proaspăt, lapte bătut, iaurt natural, iaurturi cu fructe, sana).
Skip a venit pe piaţa cu un ambalaj absolut nou. Este vorba despre ambalajul Tetra Top,
produs de Tetra Pak, care în varianta de 200 ml, pentru „consum de impuls”, are ataşată o
linguriţă. Pentru gama Skip, StarLact a investit, în anul 2004, aproape 2 milioane de euro
în instalaţia Tetra Top, iar alte investiţii de peste 2,5 milioane euro au fost făcute în flotă,
în depozite, dar şi în utilaje agricole şi amenajarea fermei proprii din Vaidei-Hunedoara,
de unde colecteaza zilnic peste 8500 de litri de lapte.
Calitatea produselor: 70% din laptele folosit de compania SatLact în procesul de
fabricaţie al produselor sale respectă normele europene în vigoare şi este sigur pentru
consum.
Furnizori: materia primă de bază este laptele proaspăt care urmează a fi colectat
atât de la producătorii mari din judeţ – ferme de vaci – cât şi de la producători individuali.
În acest scop, urmează să se organizeze un punct de colectare lângă oraşul Botoşani,
gestionat de un responsabil angajat de societate. Acest punct de colectare va fi dotat cu un

5
sistem de colectare modern şi eficient prin înfiinţarea unor centre de stocare si răcire a
laptelui, dotate cu tancuri răcitoare pentru păstrarea proprietăţilor iniţiale ale laptelui
proaspăt. Colectarea se va face de două ori pe zi în recipiente de inox din care este
transferat în tancuri de răcire de la centru de colectare. De aici laptele este preluat de o
maşină cisternă, prevăzută, de asemenea, cu dispozitiv intern de răcire. Centrele de
colectare sunt organizate si dotate astfel încat sa permita o analiza a laptelui in vederea
determinării principalelor caracteristici fizico – chimice si păstrarea lui până la preluarea
în mijloacele de transport.
Clienţi: produsele StarLact ajung la cei mai mari distribuitori: Carrefour, Billa,
Metro, Plus, Selgros şi alţii. Cu aceste importante centre comerciale se întreţine o bună
colaborare de durată. Pe lângă aceştia, firma aprovizionează şi micii comercianţi de pe
piaţa Botoşani.
Obiective: pe termen lung, StarLact şi-a propus:
- îmbunătăţirea continuă a procesului de producţie şi tehnologic;
- înfiinţarea unei noi ferme de vaci.
Pe termen scurt, obiectivele firmei sunt:
- modernizarea sălii de producţie a fabricii vechi pentru lansarea unui nou
produs: brânza topită;
- diversificarea sortimentelor de produse oferite pe piaţă;
- achiziţionarea de utilaje performante;
- promovarea produsului prin crearea unei imagini personalizate;
- creşterea cifrei de afaceri cu cel puţin 50%.
Concurenţa pe piaţǎ este acerbǎ şi intensificatǎ de multitudinea de noi branduri
sau produse lansate sub acelaşi brand. Ocupanţii primelor şase locuri în topul firmelor de
prelucrarea laptelui sunt companii ce au investit agresiv în marketing în ultimii ani:
Friesland, Danone, La Dorna, Hochland, StarLact şi Covalact (aflat în colaborare cu
Câmpina). Pe piaţă mai sunt prezente companii din eşalonul al doilea, cu cifre de afaceri
până în 20 de milioane şi care nu şi-au bugetat sume pentru marketing.
Friesland Foods România este cel mai mare producător de pe piaţa laptelui de
consum. Brandul Napolact se află în portofoliul companiei Friesland România, cel mai
mare producător de pe piaţa laptelui de consum din România care mai deţine mărcile

6
internaţionale Milli, Oke, Dots, Completa şi brandul local Napoca. Friesland a avut o
cifră de afaceri în 2006 de 105 milioane de euro, cu 15% mai mult decât în 2005 şi
esimează că va menţine această creştere şi în 2007, potrivit declaraţiilor din decembrie a
directorului general Friesland Foods Romania, Gerbrant de Boer.
Friesland România, care face parte din grupul olandez Friesland Foods, a intrat pe
piaţa românească în 2003 prin preluarea operaţiunilor din România ale grupului olandez
Nutricia Dairy & Drinks. Societatea Napolact are ca obiect de activitate colectarea,
transportul, prelucrarea, depozitarea, conservarea şi comercializarea laptelui, produselor
lactate şi a înghetatei şi operaţiuni de import-export în activitatea proprie. In prezent,
Napolact exportă produse din lapte în ţările din Uniunea Europeana, dar şi în Statele
Unite, Australia şi Liban.
Deci, compania Friesland comercializează în România mărcile Milli, Oke, Dott şi
Completa. pe lângă brandurile internaţionale deţinute de grup, filiala din România deţine
şi brandurile Napolact şi Napoca.
Numele companiei: Friesland România S.A
Persoana de contact: Huţanu Marius
Adresa: Str Buteanu Ioan Martir, Nr. 2, Cod 300126
Localitate: Timişoara
Telefon: 0256/408700, 0256/408701, 0256/408702, 0256/408703
Compania Danone România face parte din grupul alimentar francez Danone,
unul dintre liderii mondiali ai industriei alimentare, prezent în 120 de ţări. Anul trecut,
profitul operaţional al grupului Danone a crescut cu 8%, la 1,173 miliarde de euro, pe
baza unui avans al vânzărilor de 6,7%, la 13,024 miliarde de euro. Cu o cotă de piaţă de
peste 50% pe segmentul iaurturilor, Danone România intra pe o nouă categorie care va
susţine dezvoltarea business-ului grupului francez pe piaţa locală. Prin aceasta mişcare,
Danone îşi lărgeşte portofoliul de produse, aliniindu-se la tendinţele manifestate de
principalii competitori - Friesland şi LaDorna, companii ale căror portofolii includ
majoritatea categoriilor de produse lactate: lapte, iaurturi, smântână şi brânzeturi.
In 2005, filiala locala a grupului francez a lansat trei branduri noi pe segmentul iaurturilor
(Actimel, Frutissima şi Casa Bună), iar în 2006 acesta a intrat pe o nouă categorie, prin
intermediul Danone Sana.

7
Numele companiei: Danone România SA
Adresa: Str. Canea Nicolae, nr. 96, sector 2, Bucureşti
Localitate: Bucureşti
Telefon: + 40 21 204 62 04
Fax: + 40 21 240 22 40
E-mail: contact@activia.ro
Dorna Lactate: LaDorna
Un alt mare jucător românesc cu capital mixt (românesc şi elveţian), Dorna
Lactate este proprietarul brandului LaDorna (dezvoltat in-house), care comercializează
brânzeturi şi lapte de consum. Brandul LaDorna este susţinut de o activitate de
management de brand şi de un buget semnificative.
LaDorna se poziţionează ca un brand premium, clasic şi matur. LaDorna posedă
două sub-branduri ce segmentează publicul-ţintă pe criterii demografice:
o Lăptic, destinat copiilor
o Lady Milk 6, destinat femeilor.
Numele companiei: LaDorna
Adresa: Str. Ioan Slătineanu nr.20, sector 1
Localitate: Bucureşti
Telefon: 02111415, 02111416
E-mail: contact@ladorna.ro, office@ladorna.ro
Hochland este în acest moment singura marcă puternică prezentă în toată ţara ce
comercializează brânzeturi la nivel calitativ înalt. Piaţa brânzeturilor este foarte
fragmentată şi teritoriul ţării este imparţită de câteva companii regionale, asa cum se
întâmpla cu piaţa laptelui până în urmă cu câţiva ani. Există, mai degrabă tipuri de
brânzeturi - caşcavalul Rucăr, de exemplu - care sunt produse de mai multe firme.
In mii euro

Hochland 2005 2004 2003


Cifra de afaceri 787 294 731 504 712 879

Numele companiei: Hochland România Srl


Adresa: Str. N. Titulescu nr. 3, RO-3050
Localitatea: Sighişoara

8
Telefon: + 40 2 65/ 77 89 88
Comitetul Director: Ulrich Christ, Peter Stahl, Hubert Staub, Herbert Summer
In colaborare cu Grupul Olandez Campina, firma Covalact a lansat pe piaţa
românească o serie de lactate proaspete (iaurturi), care s-au impus pe piaţă prin însăşi
calitatea lor, concurând acerb cu giganticul Danone.
Numele companiei: Covalact S.A. Sfantu Gheorghe
Adresa: str. Lunca Oltului 1, Sfantu Gheorghe, 4000, judetul Covasna.
Telefon: +40(267)351861

Descrierea produselor

Produsul Fulguleţ are trei feluri de lapte:


- unul mai untos
- unul mai domol
- altul cu foarte puţinǎ grǎsime.
După aromele deosebite, Fulguleţ are diferite sortimente de lapte:
- cu suc de portocale şi ananas
- cu suc din multe fructe
- cu cacao şi gust de ciocolata
- cu gust de cappucino.
Produse proaspete StarLact sunt: smântânǎ, iaurt, sana, lapte bǎtut de bǎut şi
multe altele, acestea fiind pregǎtite sǎ ţinǎ seama de gusturile cele mai diverse.
Pe lângǎ deja celebrul Fulguleţ, StarLact mai deţine în portofoliu o mulţime de
produse proaspete şi semi-proaspete, prelucrate din lapte, care nu au beneficiat de-a
lungul timpului de investiţii în imagine:
- StarLact Activia musli şi piersici
- StarLact brânzǎ topitǎ cu smântânǎ Apulum, 150 g
- StarLact lapte degresat 0,1% grǎsime
- StarLact lapte Skip cu cacao, 750 g, 1,5% grǎsime
Producatorul de lactate StarLact va intra la sfârşitul acestui an pe un nou segment
de piaţǎ, cel al brânzeturilor, dupǎ ce compania s-a plasat anul trecut pe locul doi în topul
producǎtorilor de lapte dupǎ volumul vândut.

9
Localizarea afacerii

Sediul central StarLact: Botoşani, str.Primaverii, nr. 4.


Cod Fiscal: R1755369
Registrul Comerţului: J01701991
Telefon: 0231/516738
Fax: 0231/515418

Descrierea mediului în care evoluează afacerea

Anul 2006 comparativ cu anul 2005 (tabelul nr. 1)


Faţă de anul precedent, în anul 2006, producţia de lapte de vacă colectat de către
unităţile procesatoare a scăzut cu 1.675 tone (0,2%).
Toate produsele procesate din lapte au înregistrat creşteri, cele mai mari
obţinându-se la producţia de lapte acidulat 23.898 (25,9%).
Producţia de lapte de consum a avut, de asemenea, o tendinţă ascendentă: de la
159.464 tone în anul 2005, la 191.335 tone în 2006, aceasta însemnând o creştere de
20%. în anul 2006 faţă de 2005.
Creşteri semnificative ale producţiei s-au obţinut şi la unt şi smântână de consum
de 1151 tone (17,5%), respectiv 5434 (16%).
Producţia de brânzeturi a evoluat mai lent, creşterea faţă de anul anterior fiind de
numai 2,8% (1846 tone), cu precădere pe seama cantităţii de brânză obţinută exclusiv din
lapte de vacă ce deţine o pondere de 91,2% din producţia totală de brânzeturi.

10
Tabel nr. 1.

11
12
2. Planul de marketing

Segmentul de piaţă urmărit


Compania are grijă să scoată pe piaţă noi produse pentru toate targeturile de
consumatori şi pentru toate nevoile acestora.
Tinta finală de atins, către care tinde întreaga activitate este de a atrage cât mai
mulţi consumatori şi de a le satisface nevoile. Credem că şi consumatorii vor deveni mai
interesati de ofertele din campanie, informându-se din reclamele televizate sau panouri
publicitare. Consumatorii mai informaţi sunt mai educaţi şi aleg ceea ce este mai bun
pentru sănătatea lor.
Produsele lactate StarLact se adreseazǎ tuturor categoriilor de vârstǎ, urmǎrind
îndeplinirea funcţiilor principale de alimentaţie şi sǎnǎtatea întregii familii. Produsele
Fulguleţ se adresează în special copiilor
Venitul este o altǎ componentǎ a segmentǎrii pieţei astfel încât persoanele din

mediul urban, cu venituri lunare mici şi medii, consumǎ produse lactate.

Produsele lactate sunt recomandate persoanelor care ţin anumite regimuri de


sǎnǎtate.
Ca arie geograficǎ, firma se adreseazǎ consumatorilor din judeţul Botoşani, dar şi
de pe teritoriul întregii ţări prin intermediul marilor magazine, din mediul urban şi mediul
rural.

Trendul pieţei

Cantitatea de lapte de vacǎ predatǎ de exploataţiile agricole şi centrele de


colectare cǎtre unitǎţile procesatoare a crescut în februarie cu 13,3% faţa de aceeaşi lunǎ
a anului 2006, dar s-a diminuat cu 2,4% comparativ cu prima lunǎ a acestui an, potrivit
Institutului Naţional de Statisticǎ (INS).
Procesatorii au colectat 77.721 de tone de lapte, faţǎ de 79.645 tone în ianuarie
2007 şi 68.590 tone în februarie 2006.
Conţinutul mediu de grǎsime s-a diminuat faţǎ de prima lunǎ a acestui an de la
3,73% la 3,71%, iar cel de proteine de la 3,21% la 3,19%. Comparativ cu februarie 2006,
conţinutul de grǎsime a urcat cu 0,03 puncte, iar cel de proteine a scǎzut cu 0,02 puncte.

13
Importurile de produse finite din industria laptelui vor creşte cu certitudine odata
cu piaţa româneascǎ, una dintre cele mai dinamice din lume. Aceasta a avut an de an
creşteri de 7 pânǎ la 10% şi este foarte posibil ca o parte din creşterea pieţei din acest an
sǎ fie ocupatǎ de produsele importate.
Piaţa româneascǎ a lactatelor procesate va înregistra o ratǎ medie anualǎ de
creştere de circa 8% în valoare, pânǎ în 2010 evoluţia fiind determinatǎ de majorarea
puterii de cumpǎrare şi dezvoltarea sectorului de retail. Creşterea va fi determinatǎ de
aprecierea leului în raport cu euro şi majorarea consumului de produse lactate cu valoare
adaugatǎ mare, în special pe segmentul de brânzǎ şi iaurturi proaspete şi de fructe.
O piaţǎ care ruleaza anual 800 milioane de euro şi în care s-au investit peste 300
milioane de euro în vederea creşterii şi diversificǎrii producţiei, a luat amploare în ultimii
ani. Piaţa româneascǎ a lactatelor este un sector în plinǎ dezvoltare, care va depǎşi un
miliard de euro, în urmǎtorii trei ani, dupǎ cum spun specialiştii.

Alte influenţe (pozitive/negative)


Firma a construit un depozit frigorific cu utilaje la mana a doua, ceea ce a dus la
pierderi mari financiare deoarece acesta s-a defectat în mijlocul verii şi s-a hotarat ca pe
viitor să nu se mai lucreze decât cu parteneri şi furnizori care pot oferi cele mai bune
utilaje.
In prezent, firma StarLact are doar utilaje de ultima generaţie care permit
extinderea gamei de produse, spre exemplu în cazul Skip, pentru că fabrică o varietate
suficient de mare de produse. Cu aceleasi utilaje, StarLact va putea scoate pe piaţa şi alte
produse faţă de cele 25 cu care ocupă rafturile magazinelor de la momentul lansării
mărcii.
Cea mai mare creştere a afacerilor din industria laptelui, va veni de pe urma
produselor proaspete - lapte, iaurt, kefir, sana - datorită noilor restricţii de vânzare pe
piaţa liberă, în urma introducerii normelor UE. Piaţa lactatelor se va dubla în următorii
trei-patru ani, pentru că trebuie să dispară piaţa neagră.

14
Analiza şi identificarea riscurilor
Incertitudinea - exprimă probabilitatea atingerii parametrilor tehnico-economici
proiectaţi ai obiectivului de investiţii. Incertitudinea se analizează sub aspectele ei
tehnice, economice şi sociale şi poate fi :
- nemăsurabilă
- măsurabilă
* Incertitudinea nemăsurabilă - este influenţată de obicei de:
- stadiul tehnic al produselor ce se vor fabrică
- de tehnologiile ce se vor utiliza
- de calitatea personalului angajat
- de gradul de organizare al producţiei şi al muncii
- de resursele financiare alocate
- de condiţiile tehnice şi ergonomice
In cazul de faţă:
- tehnologia de realizare a produselor este la nivelul ultimelor realizări pe
plan naţional, cu o productivitate şi rentabilitate deosebită;
- personalul de conducere şi de execuţie are pregătire de specialitate
necesară şi va supus unui curs de instruire pentru acomodarea cu noile
tipuri de utilaje folosite în noua fabrică;
- resursele financiare alocate investiţiei sunt îndestulătoare;
- organizarea producţiei şi a muncii la noua investiţie asigură condiţiile
tehnice şi ergonomice de muncă, astfel încât calitatea produselor fabricate
să fie la nivelul documentaţiei de execuţie şi productivitatea să fie
constantă;
- întreţinerea şi exploatarea utilajelor sunt făcute la timp şi în concordanţă
cu prevederile din cartea tehnică;
- motivarea personalului prin salarizare este competitive cu alte firme cu
profil similar.
* Incertitudinea măsurabilă - poate fi :
- foarte mică (până la 5%);

15
- mică (5% -10%);
- moderată (pănă la 50%);
- înaltă (80% - 90%).
Riscul exprimă sub aspect procentual sau valoric incertitudinea măsurabilă,
respectiv mărimea efortului pentru care nu s-au obţinut rezultatele economice proiectate.
El este direct proporţional cu incertitudinea: riscul mare corespunde unui grad înalt de
incertitudine. Coeficientul de risc, în condiţiile în care cazurile de forţă majoră au o
probabilitate foarte mică de a apare, este practic zero sau tinde în mod real către zero.
Riscul de calitate, care se referă la fabricarea unor produse neconforme cu
prescripţiile de calitate stabilite prin norme, este exclus la firma StarLact. In cazul nostru
calitatea executării produselor este foarte bine asigurată de utilajele folosite. Singurul
factor perturbator care ar putea interveni este calitatea materiei prime. Totuşi această
situaţie este exclusă, deoarece laptele adus de producători la centrele de colectare este
controlat în laborator.
Sensibilitatea reprezintă gradul în care activitatea societăţii poate fi afectată de
schimburile ce pot interveni faţă de parametrii avuţi în vedere la conceperea investiţiei:
• Creşterea preţului materiei prime: indicatorii economici pentru anii următori
indică o calmare a inflaţiei, deci o creştere mai redusă a preţurilor; pentru
următorii ani s-a luat în considerare o creştere medie de 2% / an;
• Creşterea preţului de vânzare a produselor: de asemenea, preţurile de vânzare ale
produselor în general şi al produselor lactate în particular vor avea o cresţere mai
puţin accentuată în anii următori, creştere de care s-a ţinut cont, de asemenea, la
calcularea Contului de profituri şi pierderi, respectiv 5 % / an;
• Creşterea salariilor: la elaborarea contului de profit şi pierderi s-a luat în calcul o
creştere medie a salariilor de 3 % / an;
• Restul cheltuielilor vor avea creşteri de: utilităţi – 1% /an, deplasări – 0,5% / an,
funcţionare – 1% /an, service – 0,5% /an şi financiare (comisioane bancare) –
0,25% /an.
• In previziunea contului de profit şi pierdere s-a luat în considerare o creştere mai
accentuată a costurilor de producţie, decât creşterea preţului de vânzare a
produselor finite, cu riscul ca S.C. StarLact SA. să obţină profituri mai mici, dar

16
cu avantajul mentinerii unui preţ de vânzare a produselor sale mai scăzut pe piaţă.
Acest lucru îi poate asigura o vitea de rotaţie stocurilor mai mare şi, implicit,
asigurarea necesarului de fond de rulment pentru reluarea procesului tehnologic.
Alte riscuri:
• Boli ale animalelor (boala “vacii nebune, de exemplu”) ar putea afecta negativ
nevoia de materie primă a firmei;
• Defecţiuni tehnice în depozitul frigorific al fabricii, fapt ce ar duce la alterarea
facilă a produselor, la alocarea unor bani pentru debarasare, igienizare şi reparaţii,
la întreruperea temporară a producţiei şi nerespectarea termenelor de livrare către
agenţii economici şi clienţi etc.

Analiza SWOT

Puncte tari :
• Deţinerea unei game diversificate de produse pe piaţa românească, cu 25 de
sortimente de produse lactate ;
• Calitate superioară a laptelui colectat de la ferme şi populaţie,
• Ferma proprie de vaci, care rase selecţionate, asigurând şi produse prelucrate de
bună calitate;
• Distanţa mică faţă de punctele de colectare a laptelui, deci costuri minime cu
transportul;
• Colaborarea cu Brandient pentru construirea brandului si cu Next Cap pentru
dezvoltarea campaniei de publicitate, companii cu care a continuat colaborarea si
pentru inventarea marcii Skip şi Fulguleţ;
• Existenţa unui sistem de transport propriu pentru distribuirea produselor lactate ;
• Experienţă vastă în domeniu ;
• Capacitatea de a crea noi produse (brânzeturi);
• Personal bine pregătit, prin organizarea de trainning-uri ;

17
• Resurse financiare suficiente ;
• Dotări cu utilaje şi echipamente performante ;
• O bogată experienţă în domeniu a personalului angajat .

Puncte slabe :
• Existenţa unor costuri mai mari decât ale concurenţilor
• Existenţa unor campanii publicitare insuficiente
• Ocuparea locului 5 în sectorul lactatelor
Oportunităţi :
• Fidelitatea clienţilor ;
• Adoptarea unei politici intense de inovare;
• StarLact şi-a amenajat propria ferma de vaci, astfel încât, pe langa laptele colectat
de la producatori, compania a reusit sa produca o mare parte din laptele necesar;
Ameninţări :
• Preţurile scăzute ale concurenţei ( Oke );
• Anumite boli ale animalelor care ar putea afecta desfaşurarea activitaţii în condiţii
normale.

3. Planul operaţional
Graficul Gantt
Etape
Cât costă?
Când termin?

4. Managementul afacerii

Pentru ca afacerea sa aiba succes trebuie sa avem o echipa manageriala competenta. S.C.
StarLact S.A. este condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 persoane.
Cu rezolvarea problemelor curente ale societatii se ocupa Comitetul de Directie compus
din 4 persoane:
- Ursachi Alina, director general;( asociat 1)

18
- Savin Mihaela Elena, director general;( asociat 2)
- Stroescu Manuela, contabil;
- Mitrea Elena Iulia, administrator;
Aceşti manageri au o serie de atribute cum ar fi: experienţa vasta în domeniul lactatelor,
integritate, onestitate, motivatie, pasiune, perspicacitate, cunostinte in domeniu, abilitati de
conducere, capacitatea de a construi o echipa, orientare de marketing.
Administratorul coordoneaza întreaga activitate, angajeaza şi controleaza personalul, se
ocupa de problemele de producţie, de aprovizionare şi desfacere. Contabilul care ţine evidenţele
financiare şi contabile ale firmei, are o vasta experienţa în domeniu lucrând anterior ca şef-
contabil la o societate cu profil asemanator.
Personalul administrativ şi de conducere asigura buna desfasurare a activitaţii, în cadrul
acestei categorii intrând personalul de contabilitate, informatic şi secretara.
Personalul de operare include personalul implicat în producţia laptelui şi a derivatelor din
lapte. Personalul trebuie sa aiba cunostinţe specifice posturilor. Pentru toate posturile de operare
nivelul minim de instruire este liceul. Angajaţii trebuie sa lucreze în condiţii de igiena şi sa dea
dovada de eficienţa, spirit de echipa, intreg personalul beneficiind de un stagiu de pregatire in
domeniu.
In ceea ce priveste recompensele salariatilor, acestea sunt de doua feluri:
• directe: plata in functie de timpul lucrat sau plata in functie de realizarile
cantitative ori in functie de performante;
• indirecte: participari la impartirea profitului, distribuiri de actiuni, facilitati pentru
asigurari de pensii sau indemnizatii pentru somaj.
Capitalul companiei StarLact Botoşani se va majora cu 10.855.253 RON
(3.192.721 euro), in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor StarLact.
Actionarii au aprobat majorarea capitalului social de la 9.439.350,3 RON, la
20.294.603,5 RON, prin emisiunea unui numar de 108.552.532 actiuni nominative, cu
valoarea nominala de 0,1000 RON si valoarea de emisiune de 0,1000 RON. Majorarea de
capital se va efectua in schimbul unui aport in numerar adus de actionarii firmei, in
valoare de 10.855.253,2 RON.

19
Consultanţi cheie (în dom financiar, juridic, administrativ, etc.)

5. Necesarul de finanţare

Investiţia necesită un fond de 65.000 RON, din care:


- 25.000 RON, pentru modernizarea sălii de producţie, se vor acoperi din surse proprii;
- 35.000 RON, pentru achiziţionarea unor utilaje performante, ce se vor acoperi din credit
bancar;
- 5.000 RON pentru promovarea noului produs care va fi lansat, cheltuieli acoperite din credite
bancare.
Pentru obţinerea împrumutului am apelat la consultanţii BCR Botoşani, aceştia stabilind
o rată de 15% pe an, pentru din suma necesară investiţiei, adică 40.000 RON, împrumutul fiind
restituit după o perioada de 5 ani.
S.C. StarLact S.A. va încheia un contract cu BCR, în care va garanta rambursarea
împrumutului cu propria afacere, în cazul în care acesta va fi acceptat.

6. Planul financiar

6.1. Diagnosticul financiar al perioadelor anterioare


6.2. Ipotezele previziunilor
Cursul euro: creşte/scade
Vânzările: cresc/scad
Costul materiilor prime: cresc/ scad
Impozite, taxe etc.
6.3. Pragul de rentabilitate şi analiza de sensibilitate (venituri > cheltuieli)
6.4. Indicatori de apreciere a investiţiei

6.4.1 Evoluţia veniturilor în RON

2006 2007 2008 2009 2010


Venituri productie proprie – total An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Alte venituri 64.496.023 107.278.662 109.643.239 116.092.841 122.542.444

20
Venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri 31.256 2.435.861 2.469.224 2.562.992 2.656.760
Total Venituri 0 0 0 0 0
procent 64.527.279 109.714.523 112.112.463 118.655.833 125.199.204

Evoluţia veniturilor în RON

140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Venituri 64.527.279 109.714.523 112.112.463 118.655.833 125.199.204

6.4.2 Lichiditate globala (indicator de lichiditate)

LG(1)=5465422/3589489=1.52
LG (2)=8128430/2886252=1.8

6.4.3 Rentabilitate financiara

2006 2007 2008 2009 2010


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Profit net 3.127.564 6.024.614 6.567.884 6.880.641 7.818.910
Capital propriu 12.471.650 21.668.409 23.696.135 26.190.465 28.684.795
Cifra de afaceri 61.864.181 102.107.766 154.660.453 185.592.543 216.524.634
Profit brut 3.691.859 7.322.878 7.752.904 8.122.090 8.491.276
Rentabilitate financiara 25,08 27,80 27,72 26,27 27,26
Rentabilitate economica 5,96 7,17 5,01 4,37 3,92

6.4.4 Indicatori de gestiune

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Stocuri 5.465.422 8.128.430 11.477.386 13.663.555 13.772.863
CA 61.864.181 102.107.766 154.660.453 185.592.543 216.524.634
Active circulante 13.276.105 22.727.690 23.896.989 25.224.600 26.552.210
VRS 32,24 29,05 27,08 26,87 23,21
VRA 78,32 81,24 56,39 49,60 44,75

21
6.4.5 Indicatori de solvabilitate

6.4.5.1. Rata de solvabilitate

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Datorii fin-re 677.043 1.450.721 1.421.790 1.692.608 1.760.312
Capitaluri proprii 12.471.650 21.668.409 23.696.135 26.190.465 28.684.795
Rata de solvabilitate 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06

ANEXE:
organigrama
CV-uri
Bilantul simplificat – previziune pe 3 ani
Bugetul de venituri si cheltuieli
Anticalculatia de cont si evolutia pe 3 ani
Contul de profit si pierdere
Planul de rambursare a creditului
Tablou de evolutie a indicatorilor
Planul de vanzari
Determinarea celor trei indicatori (VAN, RIR, Tri) - calcule

22