Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURĂ DE SISTEM Editia: 1

MANIPULARE, DEPOZITARE, Revizia: 0


AMBALARE, CONSERVARE ȘI LIVRARE Exemplar nr. 1
Data emiterii: 01.06.2016
COD : PS-AI-01 Pagina 1/6
Anexa 11

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE


ȘI LIVRARE

1
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si GRAMA Lavinia-
prenume: Denisa
Semnatura:
Data: 01.06.2016
PROCEDURĂ DE SISTEM Editia: 1
MANIPULARE, DEPOZITARE, Revizia: 0
AMBALARE, CONSERVARE ȘI LIVRARE Exemplar nr. 1
Data emiterii: 01.06.2016
COD : PS-AI-01 Pagina 2/6
Anexa 11

Regimul de difuzare

Numar exemplare procedura Difuzare


Interna
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. Destinatarul documentului Nume Semnatura Data


exemplare Prenume
1 Presedintele Consiliului de Administratie
1 Director cu Calitatea
1 Sef compartiment AQ
1 Sef sectie montaj
1 Arhiva

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul Elaborat/data Verificat/data Avizaat/data Aprobat/data


crt. reviziilor
1
2
3

2
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si GRAMA Lavinia-
prenume: Denisa
Semnatura:
Data: 01.06.2016
PROCEDURĂ DE SISTEM Editia: 1
MANIPULARE, DEPOZITARE, Revizia: 0
AMBALARE, CONSERVARE ȘI LIVRARE Exemplar nr. 1
Data emiterii: 01.06.2016
COD : PS-AI-01 Pagina 3/6
Anexa 11

CUPRINS

Regimul de difuzare ........................................................................................................................ 2


Difuzarea ......................................................................................................................................... 2
Lista de control a reviziilor ............................................................................................................. 2
1. SCOP........................................................................................................................................... 4
2. DOMENIUL DE APLICARE .................................................................................................... 4
3. DOCUMENTE DE REFERINTA .............................................................................................. 4
4. DEFINITII SI PRESCURTARI.................................................................................................. 4
5.REGULI DE PROCEDURA ....................................................................................................... 4
5.1. Manipulare ........................................................................................................................... 4
5.2. Depozitare ............................................................................................................................ 4
5.3 Conservare ............................................................................................................................ 5
5.4. Ambalare .............................................................................................................................. 5
6. RESPONSABILITATI ............................................................................................................... 5
6.1. Atelierele de fabricatie ........................................................................................................ 5
6.3. Atelierul de Întretinere-Ambalare-Reparatii ...................................................................... 6
6.4. Personalul CTC ................................................................................................................... 6
6.5. Serviciul de desfacere ........................................................................................................ 6
6.6. Serviciul Transporturi ......................................................................................................... 6
6.7. Biroul AQ........................................................................................................................... 6
7. FORMULARE, ETICHETARE, STAMPILE ............................................................................ 6

3
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si GRAMA Lavinia-
prenume: Denisa
Semnatura:
Data: 01.06.2016
PROCEDURĂ DE SISTEM Editia: 1
MANIPULARE, DEPOZITARE, Revizia: 0
AMBALARE, CONSERVARE ȘI LIVRARE Exemplar nr. 1
Data emiterii: 01.06.2016
COD : PS-AI-01 Pagina 4/6
Anexa 11

1. SCOP
Proceura defineste responsabilitatile si modul de efectuare si control a activitatilor de
manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare a produselor astfel incat sa se asigure
conformitatea lor cu cerintele.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica produselor/reperelor, materialelor, materii prime, pe parcursul tuturor
etapelor de productie, montaj si livrare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitãtii –Cerinte
MC Manualul Calitatii
SR ISO 780-1991- Etichetare
Caietul de sarcini al produsului

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
Procedura = mod specific de a xecuta o activitate;
Ambalare= activitatea prin care se introduce produsul in ambalaj;
Ambalaj= materialul in care se impacheteaza produsul in vederea protejarii acestuia pe durata
depozitarii si/sau transportului produsului;
Produs= rezultat al activitatilor sau proceselor, in cazul de fata produsul trebuie ambalat;
PS= procedura de sistem;
IL= instructiuni de lucru;
AQ- asigurarea calitãtii ;
PCMVI- Planul Calitãtii pentru mãsurãtori, verificãri, încercãrI

5.REGULI DE PROCEDURA
5.1. Manipulare
5.1.1 Manipularea produselor se face astfel incat sa se previna avariile sau deteriorarile.
5.1.2 Seful locului de munca verifica starea dotarilor de manipulare.
5.1.3 Dotarile de manipulare sunt intretinute si verificate periodic sau ori de cate ori este nevoie.
5.1.4 Mijloacele de transport utilizate in cadrul S.C. IORDA S.A., sunt asigurate de Serviciul
Trasnporturi la cererea sectiilor de productie.
5.1.5 Personalul care deserveste dotarile de manipulare (legatorii de sarcina, macaragii) este
calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.
5.1.6 Personalul care manipuleaza produse periculoase, vatamatoare, nocive este instruit
periodic de seful locului de munca, in vederea respectari instructiunilor specifice de manipulare
a acestor produse.

5.2. Depozitare
5.2.1 In S.C. IORDA S.A. exista zone si incaperi special amenajate pentru depozitarea
produselor aprovizionate si a produselor finite, astfel incat sa fie prevenite stricaciunile sau
deterioararea.
4
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si GRAMA Lavinia-
prenume: Denisa
Semnatura:
Data: 01.06.2016
PROCEDURĂ DE SISTEM Editia: 1
MANIPULARE, DEPOZITARE, Revizia: 0
AMBALARE, CONSERVARE ȘI LIVRARE Exemplar nr. 1
Data emiterii: 01.06.2016
COD : PS-AI-01 Pagina 5/6
Anexa 11

5.2.2 Pentru depozitarea produselor finite se aplica prevederile procedurii care contin cerintele
necesare depozitarii, iar pentru depozitarea produselor aprovizionate se aplica prevederile
procedurii respective.
5.2.3 Produsele periculoase, vatamatoare, nocive (carburanti, vopsele, lacuri, oxigen, carbid,
etc.) si substante care necesita condtii speciale de depozitare (ex. Substante higroscopice) sunt
depozitate in zone special amenajate, respectandu-s instructiunile producatorului si cele de
protectia muncii.
5.2.4 Personalul CTC controleaza modul in care se face depozitarea produselor/reperelor,
materialelor, materiilor prime.

5.3 Conservare
5.3.1 In scopul pastrarii intacte a unor caracteristici, forme, proprietati ale produsului, se prevad
metode si mijloace de conservare si izolare ale produsului, cat timp acesta se afla in
responsabilitatea S.C. IORDA S.A
Fisele tehnologice prevad executarea operatiilor de protectie a pieselor de imbinare mecanica
nedemontabile, capete de ax, piese de schimb, accesorii.
5.3.2 Atelierele de productie executa operatiile de conservare a produselor.
5.3.3 Produsele aprovizionate cat si produsele finite cu miscare lenta din depozite sunt
recontrolate periodic conform procedurilor specifice, pentru a confirma ca ele corespund
cerintelor si pot fi introduse in fluxul de fabricatie, respectiv livrate clientului.

5.4. Ambalare
5.4.1 Atelierele de productie respecta masurile impuse pentru protectia produsului dupa
inspectia de la incercarea finala.
5.4.2 Ambalarea se executa de echipa de tamplari a Atelierului Intretinere Cladiri si Reparatii
conform proiectului de ambalaj elaborat in acest scop.
5.4.3 Personalul CTC verifiva executarea ambalarii.
5.4.4 Biroul AQ supravegheaza aceasta operatie cand prin PCMVI se impune punct de
stationare obligatorie la ambalare.
5.4.5 Atunci cand este prevazut in contract sau PMCVI, cumparatorul asista la ambalare.

6. RESPONSABILITATI
6.1. Atelierele de fabricatie
6.1.1 Rãspund de manipularea si conservarea produselor pânã la sectia de ambalare ; si
aceasta conform procedurilor/instructiunilor de lucru si a documentatiei tehnice de executie.
6.1.2 Predau la magazia atelierului de ambalarea toate produsele care necesitã a fi ambalate,
si au tercut de inspectiile specifice.

6.2. Serviciul ambalare si etichetare


Rãspunde de tot ceea ce presupune receptia la nivel intern a produselor care trebuiesc
ambalate si la toate marcajele si etichetele care se vor aplica pe produs sau ambalajul final al
produsului.

5
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si GRAMA Lavinia-
prenume: Denisa
Semnatura:
Data: 01.06.2016
PROCEDURĂ DE SISTEM Editia: 1
MANIPULARE, DEPOZITARE, Revizia: 0
AMBALARE, CONSERVARE ȘI LIVRARE Exemplar nr. 1
Data emiterii: 01.06.2016
COD : PS-AI-01 Pagina 6/6
Anexa 11

6.3. Atelierul de Întretinere-Ambalare-Reparatii


Rãspunde de ambalarea produselor în vederea livrãri , respectând proiectul de executie al
ambalajului ; se ocupã de consolidarea produselor si protejarea lor pe perioada transportului ;
fie cã mijlocul de transport apartine beneficiarului sau organizatiei.

6.4. Personalul CTC


6.4.1 Efectueazã controlul ambalãrii, dar si are si alte responsabilitãti manipulare, conservare,
depozitare, livrare.
6.4.2 Întocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului dacã acesta îndeplineste toate
conditiile specificate în contract si existã dovezi obiective cã produsul a fost supus tuturor
inspectiilor, verificãrilor si încercãrilor prevãzute.

6.5. Serviciul de desfacere


Receptioneazã, depoziteazã si livreazã produsele ambalate si destinate vânzãrii conform
cerintelor contractuale.

6.6. Serviciul Transporturi


6.6.1 Asigurã vehiculele necesare transportului produselor cãtre beneficiar (contra cost), dar
furnizeazã si detalii cu privire la tranportul produselor de catre beneficiar pe rãspunderea
acestuia.
6.6.2 Asigurã transportul produselor în interiorul S.C. IORDA S.A în diverse sectii din
organizatiei.
6.6.3 Efectueazã încãrcarea si ancorarea produselor în mijloacele de transport.
6.6.4 Transmite informatii cu privire la transport pentru tari

6.7. Biroul AQ
6.7.1 Verificã toate activitãtile care pot afecta procesul de ambalare si toate celelalte activitãti ce
derivã din aceasta si sunt direct influentate.
6.7.2 Supravegheazã si avizeazã ambalarea si livrarea produselor care sunt trimise spre
beneficiar.
6.7.3 Verificã prin audituri interne ale calitãii ambalarea produselor destinate comercializãrii.

7. FORMULARE, ETICHETARE, STAMPILE


7.1 Certificat de caliate si garantie – anexa
7.2. Declaratie de conformitate – anexa.
7.3. Cartea tehnica-anexa

6
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si GRAMA Lavinia-
prenume: Denisa
Semnatura:
Data: 01.06.2016