Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 2

1. Grupează următoarele substantive în funcţie de număr:


copil, cărţi, libelulă, elevi, ninsoare, hotă, vapor, calculator, meloane, creioane, casă, iepuri,
femei, scaun, taţi, măr, târlic, flecuri, mulineuri.

număr singular număr plural

2. Pune la plural substantivele:


frunză................................... vale.............................. praf......................................
nufăr.................................... stradă........................... învăţătoare..........................
soare.................................... teatru.......................... unchi...................................
carte……………………… cărare………………… aragaz………………………
iarnă……………………… mireasmă……………. copertă……………………….
argint..………………….. sânge………………… corn…………………………
lapte……………………. somn………………… gard…………………………

3. Transformă substantivele date de la numărul plural la numărul singular :


câmpii- _______________ blocuri - __________________
furtuni- ________________ ochelari __________________
geruri _________________ icre ____________________
blugi _________________ hiene- ____________________
dealuri-_________________ miei-____________________
teme- _________________ Carpaţi__________________
covoare________________ cetăţi ___________________

4. Identificați în această listă substantivele defective de numărul plural:


cer, seninătate, sânge, râu, fluviu, fericire, schimbare, miere, grâu,steag, supă, apă, cupru, fier,
metal, aliaj, fotbal, baschet, foame, limbă, ochi, rouă.

5. Identificați în această listă substantivele defective de numărul singular: zori,


nori, gânduri, moaște, ochi, raze, șale, văi, București, Carpați, brațe, zvonuri.
.
6. Care dintre substantivele de mai jos sunt substantive invariabile?
Pui, licurici, bibelou, nai, blană, lapte, soare, vreme, unchi, bleu, indigo, ochelari, cablu,
sigiliu învăţătoare.

7. . Se dă textul:
„Într-o poiană, în mijlocul unei păduri, găsi urma copitei unui cerb, plină ochi, de apa ploilor. Vru
să se strecoare în unda rece dar, în clipa aceea, un biet lup, de i se vedeau coastele, dădu buzna
dintr-un desiş, se repezi, sorbi apa, tulbure ce mai rămăsese, apoi se prăbuşi în cealaltă margine a
pădurii după o căprioară care tocmai trecea.” (Emil Gârleanu - Raza)
Specificaţi pentru fiecare substantiv subliniat genul şi numărul.
-o poiană-.......................................................................
urma-.............................................................................
copitei-...........................................................................
unui cerb- .......................................................................
un (biet) lup-....................................................................
coastele-..........................................................................
-un desiş-.........................................................................
apa-.................................................................................
a pădurii-.........................................................................
o căprioară- ...................................................................
8. Alcătuieşte propoziţii în care substantivele corn, curent, ochi, bob să fie, pe rând,
la numărul singular, apoi la numărul plural.

corn

curent

ochi

bob

9. Scrie cinci substantive care au aceeaşi formă la singular şi la plural. Alcătuieşte cu


ele câte o propoziţie dezvoltată:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________

10. Alcătuieşte un text scurt utilizând următoarele cuvinte : primavara , veselie ,


fluturi, flori, raze, soare.

S-ar putea să vă placă și