Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială VIISOARA-ORMENIS

LIMBA LATINĂ
PLANIFICARE ANUALĂ

Anul şcolar: 2017 – 2018


Clasa: a VIII–a
Curriculum aplicat: 1 oră /săptămână Profesor: COCOS MOISE
SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ORE DATA
Lectio prima 2 I – II
Lectio secunda 2 III - IV
Lectio tertia 1 V
I Lectio quarta 2 VI – VII
Lectio quinta 3 VIII – X
Lectio sexta 3 XI – XIII
Recapitulare XIV
Lectio septima 2 I – II
Lectio octava 2 III – IV
Lectio nona 1 V
al II - lea Lectio decima 2 VI – VII
Lectio undecima 2 VIII – IX
Lectio duodecima 2 X – XI
Lectio tertia decimal 2 XIII – XIV
Lectia quarta decimal 2 XV – XVI
Lectio quinta decimal 2 XVII – XVIII
Lectio sexta decimal 1 XIX
Lectio septima decimal 1 XX
Recapitulare 1 XXI