Sunteți pe pagina 1din 13

Resurse umane în contextul globalizării –

Fotografia. documentarul şi filmul antropo


Medierea conflictelor familiale şi penale –
Sociologia românească în 10 tablouri-pov
Sociolog pe piața muncii: curs de sociologie a

Politici europene în domeniul formării –E


Sociologia organizațiilor nonprofit și neguvern

Societatea informaţională: Noi tehnologii

Conflict. negociere şi tehnici decizionale –E1


Metode de cercetare în resurse umane –E1
Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E1
Sociologia rela țiilor internationale
Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,
domeniul: SOCIO II - 2017/2018 => III - 18/19

3M: Măsurarea motivaţiei în munca


DISCIPLINE RESURSE

Comportament organizaţional –E1


DISCIPLINE mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


op ționale suplimentare după optiunea 2 (rezerva1) DISCIPLINE DIN DIRECTIILE DE STUDIU UMANE

Sociologia instituţiilor totale –E1


ANTROPOLOGIE bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

Nr. de studenti înscrisi 60 55 40 58 14 45 0 40 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 18 16 38 44 3 8 14 9 0 9 12 10 94 1 1 8 0 7 12 5 12


1 AIOANEI L. ANDREEA S DC 5 1 1 1 1 1
2 ANDREI N. ROXANA S DC 5 1 1 1 1 1
3 ANGHEL D. ELENA ANDR S DC 5 1 1 1 1 1
4 ANGHILINII I. ALEXANDRUS DC 5 1 1 1 1 1
5 ANTON E. ANDREEA DANIS DC 5 1 1 1 1 1
6 ARNĂUŢOIU D.-G. ANA-LUS DC 5 1 1 1 1 1
7 BACIU E. ŞTEFANIA S DC 5 1 1 1 1 1
8 BAICU D. N. RALUCA MARS OPC 4 1 1 1 1
9 BĂJAN I. IOANA ANDREEAS MOM 5 1 1 1 1 1
10 BĂLAN G. CRISTINA ANA S MOM 5 1 1 1 1 1
11 BARANOSCHI V. ANDREES DC 5 1 1 1 1 1
12 BÎRSAN V. ELVIS MIREL S OPC 4 1 1 1 1
13 BOCŞE M. ANDREI-MIRELS DC 5 1 1 1 1 1
14 BOMA C. ANDREEA S DC 5 1 1 1 1 1
15 BORŢEA I. ANDREI-DANIES OPC 4 1 1 1 1
16 BUCĂ GH. MARIA ALEXA S DC 5 1 1 1 1 1
17 BUJOAICĂ M. GEORGIANS OPC 4 1 1 1 1
18 BUNEA C. COSTINELA BI S DC 5 1 1 1 1 1
19 BUSTEA S. ADELINA EDE S OPC 4 1 1 1 1
20 CARATAŞI N. O. IRINA AN S MOM 5 1 1 1 1 1
21 CÎMPEANU S. ALEXANDRS OPC 4 1 1 1 1
22 CIOTOI GH. ANA MARIA S DC 5 1 1 1 1 1
23 CÎRLIG I. ALEXANDRA-G S DC 5 1 1 1 1 1
24 COCOŞI GH. FELICIA MĂ S MOM 5 1 1 1 1 1
25 CONSTANTIN I. OANA R S DC 5 1 1 1 1 1
26 CORELLO A. ANA S DC 5 1 1 1 1 1
27 COSTEA D. IOANA-CORINS OPC 4 1 1 1 1
28 COSTEA N. TEODORA S MOM 5 1 1 1 1 1
29 COŢOFANĂ N. CARMEN S DC 5 1 1 1 1 1
30 CRUCEANU V. VLAD-CRISS MOM 5 1 1 1 1 1
31 CUCU C. C. ALEXANDRA S MOM 5 1 1 1 1 1
32 CURCĂ L. C. DIANA S OPC 4 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

33 DAVID M. SIMONA DANIE S DC 5 1 1 1 1 1


34 DINCĂ F. CRISTIAN MARI S DC 5 1 1 1 1 1
35 DÎNGĂ V. SÂNZIANA ALIC S OPC 4 1 1 1 1
36 DINU D.-C.-A. LAURA-DIA S OPC 4 1 1 1 1
37 DORDE C. RALUCA-MARAS OPC 4 1 1 1 1
38 DOROBANŢU FL. ROXANAS OPC 4 1 1 1 1
39 DOROFTEI A. DORINA ADS OPC 4 1 1 1 1
40 DRAGAN M. IASMINA S DC 5 1 1 1 1 1
41 DRUŢĂ I. ANDREI S MOM 5 1 1 1 1 1
42 DUCANU V. ANDREEA COS DC 5 1 1 1 1 1
43 DUŢĂ I. ANDREEA DIANA S DC 5 1 1 1 1 1
44 ENACHE E. D. DENISA MI S DC 5 1 1 1 1 1
45 ENACHE I. ADELA CODRUS MOM 5 1 1 1 1 1
46 ENE C. GABRIEL S OPC 4 1 1 1 1
47 ENIŢĂ M. FL. DANIEL CO S MOM 5 1 1 1 1 1
48 FERARU GH. ANA MARIA S DC 5 1 1 1 1 1
49 FLĂMÂNZEANU FL. ANA MS DC 5 1 1 1 1 1
50 FLOREA I. ELENA S DC 5 1 1 1 1 1
51 FLOREA M. IRINA S OPC 4 1 1 1 1
52 GAGU T. CĂTĂLINA-GEO S MOM 5 1 1 1 1 1
53 GARBULINSCHI V. G. SE S MOM 5 1 1 1 1 1
54 GATEA ANA-MARIA S OPC 4 1 1 1 1
55 GEORGESCU V. COSMINAS MOM 5 1 1 1 1 1
56 GHEORGHE E. IONELA-DS MOM 5 1 1 1 1 1
57 GHEORGHIU D. ANDREEAS DC 5 1 1 1 1 1
58 GHERGHE I. A. RALUCA S MOM 5 1 1 1 1 1
59 GHINEA I. MIRUNA IULIANS DC 5 1 1 1 1 1
60 GLOGOJAN C. ALEXAND S MOM 5 1 1 1 1 1
61 GRAMA I. GEORGIANA S DC 5 1 1 1 1 1
62 HANCER L. ANDREEA ALIS DC 5 1 1 1 1 1
63 HAPCA I. ILEANA (F2) S MOM 5 1 1 1 1 1
64 HRIMIUC S. PAUL S OPC 4 1 1 1 1
65 IGNEA D. ANA-MARIA S OPC 4 1 1 1 1
66 ILEA I. CARMEN-ANDREAS OPC 4 1 1 1 1
67 ILIE FL. RĂZVAN GEORGIS OPC 4 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

68 IONESCU D. ALICE S DC 5 1 1 1 1 1
69 IONESCU N. GEANINA ADS MOM 5 1 1 1 1 1
70 IONIŢĂ I. GEORGIANA S MOM 5 1 1 1 1 1
71 IORDACHE N. ELENA FLOS DC 5 1 1 1 1 1
72 IORDAN I. CRISTINA BEA S DC 5 1 1 1 1 1
73 IOVAN D. D. ADRIANA MI S DC 5 1 1 1 1 1
74 IRIMIA V. IOANA S MOM 5 1 1 1 1 1
75 ISSA N. RAMI S DC 5 1 1 1 1 1
76 IVĂNESCU I. O. DALIANA S DC 5 1 1 1 1 1
77 JUJU D. ŞTEFANIA IULIANS DC 5 1 1 1 1 1
78 LUNGU I. MIHAI ROBERT S DC 5 1 1 1 1 1
79 MAILAT L. GABRIELA-AN S MOM 5 1 1 1 1 1
80 MANOLE G. BIANCA ELENS MOM 5 1 1 1 1 1
81 MANTA I. TEODORA IULIAS MOM 5 1 1 1 1 1
82 MARCU M. RAREŞ S DC 5 1 1 1 1 1
83 MARIN F. GABRIEL S DC 5 1 1 1 1 1
84 MATACHE AL. M. ALEXANS DC 5 1 1 1 1 1
85 MATEESCU M. ANDREEA S I MOM 5 1 1 1 1 1
86 MATEI C. N. ALEXANDRU S MOM 5 1 1 1 1 1
87 MATEI S. ALINA ELENA S MOM 5 1 1 1 1 1
88 MAXIM M. ALEXANDRA N S OPC 4 1 1 1 1
89 MEDELEANU L. LUMINIŢAS DC 5 1 1 1 1 1
90 MIHĂESCU V. DIANA-MARS OPC 4 1 1 1 1
91 MIHAILOVICI O. E. ANA S MOM 5 1 1 1 1 1
92 MIHAIU L. G. ANASTASIA S OPC 4 1 1 1 1
93 MINDU GH. ANDREEA ALIS OPC 4 1 1 1 1
94 MÎRZAC M. DENISA MARI S OPC 4 1 1 1 1
95 MOLDOVEANU I. IULIA S MOM 5 1 1 1 1 1
96 MOLEA M. RALUCA MIHA S DC 5 1 1 1 1 1
97 MORARU D. MĂDĂLINA A S OPC 4 1 1 1 1
98 MOROIANU M. DAN S MOM 5 1 1 1 1 1
99 MUNTEANU M. MIHAELA S DC 5 1 1 1 1 1
100 MUŞAT GH. MARIUS FLORS MOM 5 1 1 1 1 1
101 NĂSTASĂ ŞT. ANAMARIA S MOM 5 1 1 1 1 1
102 NĂSTASE M. CRISTINA G S MOM 5 1 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

103 NĂSTASE M. S. DANIELA S MOM 5 1 1 1 1 1


104 NEAGU GH. CAMELIA CRIS MOM 5 1 1 1 1 1
105 NISTOR FL. LUIZA MIHAE S MOM 5 1 1 1 1 1
106 NOHIT V. DIANA LAURA S DC 5 1 1 1 1 1
107 PĂUN I. DRAGOŞ ANDREIS OPC 4 1 1 1 1
108 PENA A. BENIAMIN S OPC 4 1 1 1 1
109 PETCU V. ADINA-NICOLE S DC 5 1 1 1 1 1
110 PETRE M. TUDOR-ŞTEFAS MOM 5 1 1 1 1 1
111 PETRE O.-N. TEODORA-CS DC 5 1 1 1 1 1
112 PÎRÎIANU M. V. IOANA FL S DC 5 1 1 1 1 1
113 POPA N. ANA MARIA S OPC 4 1 1 1 1
114 POPA S.R. MĂDĂLINA IOAS DC 5 1 1 1 1 1
115 POPESCU GH. COSMIN AS OPC 4 1 1 1 1
116 POPESCU M. MARIA MONS MOM 5 1 1 1 1 1
117 POPESCU V.-FL. SIMONAS DC 5 1 1 1 1 1
118 PREOTESI M. T. LUCA T S MOM 5 1 1 1 1 1
119 PRIPP V. S. VLADIMIR CRIS S MOM 5 1 1 1 1 1
120 RADU ADRIAN-MĂDĂLI S DC 5 1 1 1 1 1
121 RADU F. MIHAELA LOREDS OPC 4 1 1 1 1
122 RADU I. TUDOR S MOM 5 1 1 1 1 1
123 RĂDUCANU M. GEORG S OPC 4 1 1 1 1
124 RĂDUCANU T. VIRGINIA S MOM 5 1 1 1 1 1
125 RĂDUCU G. A. HORAŢIU S OPC 4 1 1 1 1
126 RĂDULESCU M. S. CRISTINA ES MOM 5 1 1 1 1 1
127 RĂDUNĂ I. ANDREEA GE S MOM 5 1 1 1 1 1
128 RĂILEANU GH. SILVIU CRS MOM 5 1 1 1 1 1
129 RUJOIU N. DAIANA NICOLS MOM 5 1 1 1 1 1
130 SĂLĂVÎRTEA G. ROBERT S OPC 4 1 1 1 1
131 SANDU G. MARIAN ALEX S DC 5 1 1 1 1 1
132 SANDU GH. OANA CRINA S MOM 5 1 1 1 1 1
133 SANDU ŞT. OTILIA IOANA S OPC 4 1 1 1 1
134 SAVU GH. LIA MELISA S MOM 5 1 1 1 1 1
135 ŞENDRUC V. FLORENTIN S OPC 4 1 1 1 1
136 ŞERBAN D. IRINA RODICAS DC 5 1 1 1 1 1
137 ŞERBĂNESCU C. M. CONS S DC 5 1 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

138 SEREA V. OANA FELICIA S MOM 5 1 1 1 1 1


139 SIMIONESCU D. DRAGOŞS MOM 5 1 1 1 1 1
140 SPRINGER M.-I. MIHAI S DC 5 1 1 1 1 1
141 STAN E. LUCIANA DIANA S DC 5 1 1 1 1 1
142 STANCU M. CRISTIAN S OPC 4 1 1 1 1
143 ŞTEFAN FL. R. ELENA R S MOM 5 1 1 1 1 1
144 ŞTEFAN M. CĂTĂLINA NI S MOM 5 1 1 1 1 1
145 ŞTEFAN N. MARIANA-NICS OPC 4 1 1 1 1
146 ŞTEFAN V. ALEXANDRA-I S OPC 4 1 1 1 1
147 STOIAN G. M. GABRIELA S MOM 5 1 1 1 1 1
148 STOICA R. ALINA EVELIN S MOM 5 1 1 1 1 1
149 TEICĂ Z. LUCIANA ALEX S OPC 4 1 1 1 1
150 TEME L. ANDREEA ANCA S DC 5 1 1 1 1 1
151 ŢINTĂ C. LAURA MARINE S OPC 4 1 1 1 1
152 TÎRCOVEANU M. P. MIHAIS MOM 5 1 1 1 1 1
153 TOMA FL. E. ANDREEA M S MOM 5 1 1 1 1 1
154 TREPĂDUŞ S. ŞTEFAN-B S OPC 4 1 1 1 1
155 TUDOR A. SIMONA-ANDRS MOM 5 1 1 1 1 1
156 TUDOSE C. LIANA CRISTIS DC 5 1 1 1 1 1
157 TURCUMAN G.-D. ELENA S OPC 4 1 1 1 1
158 TURMAC C. VIOLETA MARS MOM 5 1 1 1 1 1
159 VĂRGĂLUI V. MARIA EVE S MOM 5 1 1 1 1 1
160 VASILE E.-M. CĂTĂLINA S OPC 4 1 1 1 1
161 VĂTĂŞOAIA M. ANDREEAS DC 5 1 1 1 1 1
162 VOICU P. ANDREEA-BIAN S MOM 5 1 1 1 1 1
163 VOICU V. IOANA S MOM 5 1 1 1 1 1
164 ZAMFIR T. FLORENTINA S DC 5 1 1 1 1 1
165 ZAMFIRESCU D. ANDREEA S OPC 4 1 1 1 1
166 AANEI D. MARIA MĂDĂLI RU - 4 1 1 1 1
167 ALBU I. ANDREEA RU - 4 1 1 1 1
168 AMBROSE ŞT. DANIELA VRU - 4 1 1 1 1
169 APOSTOIU I.-C. ANDREE RU - 4 1 1 1 1
170 APOSTOIU N. DIANA-EMILRU - 4 1 1 1 1
171 BADIU N.-I. ADRIANA RU - 4 1 1 1 1
172 BĂLUŢĂ T. DORU MARIANRU - 4 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

173 BERTEŞTEANU I. MARIA RU - 4 1 1 1 1


174 BÎRSĂ J. DANIELA-IOANARU - 4 1 1 1 1
175 BONDOC E.-A. EUGEN-VLRU - 4 1 1 1 1
176 BUCUR M. RAREŞ-ALEX RU - 4 1 1 1 1
177 BULIGA S. SILVIANA MAN RU - 4 1 1 1 1
178 BURETE C. TEODORA RU - 4 1 1 1 1
179 BUZATU V.-C. ADRIANA-I RU - 4 1 1 1 1
180 CARTACUZENCU-SERGHEI RU - 4 1 1 1 1
181 CEREDNIC V. IULIA RU - 4 1 1 1 1
182 CHELCAN C.-N. MARIAN-A RU - 4 1 1 1 1
183 CHIRICĂ C. SORINA GABRRU - 4 1 1 1 1
184 CHIRILĂ F.-G. DIANA NIC RU - 4 1 1 1 1
185 CHIRIŢĂ C. VANESSA-VIORU - 4 1 1 1 1
186 CHIRIŢOI D. C. DIANA MA RU - 4 1 1 1 1
187 CÎNDEA C. TEODORA-GE RU - 4 1 1 1 1
188 CODREANU R. LUIZA AN RU - 4 1 1 1 1
189 CONSTANTINEANU M. IL RU - 4 1 1 1 1
190 COSFERENŢ V. LIDIA RU - 4 1 1 1 1
191 COSTEA V. DIANA-ALEX RU - 4 1 1 1 1
192 COTEA V. GEORGIANA-A RU - 4 1 1 1 1
193 CRISTEA A. ANA MARIA RU - 4 1 1 1 1
194 DAN I. IRINA-DIANA RU - 4 1 1 1 1
195 DIACONESCU D. BOGDANRU - 4 1 1 1 1
196 DOBRE FL. FLORENTINA RU - 4 1 1 1 1
197 DOBRE V. VALERIA-SORI RU - 4 1 1 1 1
198 DRĂGUŢ A. DENISA ANAMRU - 4 1 1 1 1
199 DUMITRACHE FL. BIANC RU - 4 1 1 1 1
200 ENE I. BIANCA-ELENA RU - 4 1 1 1 1
201 GEABOU M. AURA-MARIARU - 4 1 1 1 1
202 GROSU C. IULIANA - ROXRU - 4 1 1 1 1
203 HANGANU R. DIDONA-MARU - 4 1 1 1 1
204 ION C. ANA-MARIA RU - 4 1 1 1 1
205 IONIŢĂ M. LIDIA ALEXAN RU - 4 1 1 1 1
206 IONIŢĂ S. VLAD ALEXAN RU - 4 1 1 1 1
207 IORDAN N. RALUCA NICORU - 4 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

208 ISTRATE AL. DANIEL RU - 4 1 1 1 1


209 MANTEA GH. ALINA-MIHARU - 4 1 1 1 1
210 MARIN F. VLAD-ANDREI RU - 4 1 1 1 1
211 MARINESCU D. IOANA LARU - 4 1 1 1 1
212 MATACHE C. SABRINA-M RU - 4 1 1 1 1
213 MIHALACHE I. ANDREEA SRU - 4 1 1 1 1
214 MINCIUNESCU GH. CODRRU - 4 1 1 1 1
215 MIRCEA N. GABRIELA C RU - 4 1 1 1 1
216 MITRACHE Z. ELENA SIM RU - 4 1 1 1 1
217 MOLDOVEANU D. MARIA RU - 4 1 1 1 1
218 MOROŞANU N.-D. MELANIRU - 4 1 1 1 1
219 NEAGU ŞT. LAURA-RUXA RU - 4 1 1 1 1
220 NEAGU V. ADINA-ELENA RU - 4 1 1 1 1
221 NEGUŢ S. ANA GABRIELARU - 4 1 1 1 1
222 NICOLAE L. ELENA CĂTĂ RU - 4 1 1 1 1
223 OLTEANU D. C. CIPRIAN RU - 4 1 1 1 1
224 OPREA T. O. MARIA RU - 4 1 1 1 1
225 PANDELEA G. DESPINA-GRU - 4 1 1 1 1
226 PAVELESCU M. FLORENTIN RU - 4 1 1 1 1
227 PETRIUC L. LAVINIA RU - 4 1 1 1 1
228 POPESCU F. V. ANA MARIRU - 4 1 1 1 1
229 PREDA C. CRISTIAN-FLORRU - 4 1 1 1 1
230 PREDA C. MARINA ELENARU - 4 1 1 1 1
231 PUZDERICĂ GH. ANDREEA- RU - 4 1 1 1 1
232 RADU D. V. BOGDAN ANDRU - 4 1 1 1 1
233 RAICU N. ROXANA-ANDRRU - 4 1 1 1 1
234 RĂŢOI GH. FLORENTINA RU - 4 1 1 1 1
235 RÎNCEANU GH. NICOLETARU - 4 1 1 1 1
236 SAVA I. VIOLETA RU - 4 1 1 1 1
237 SFETCU M. ANCA-NICOLERU - 4 1 1 1 1
238 SILION V. ALINA RU - 4 1 1 1 1
239 SILION V. OANA RU - 4 1 1 1 1
240 SISILICĂ G. ALEXANDRA RU - 4 1 1 1 1
241 SORA F.-V. MĂDĂLINA-ADRU - 4 1 1 1 1
242 SPIRIDON V. GABRIELA RU - 4 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

243 STOICA I. ANDREEA-ELE RU - 4 1 1 1 1


244 STUPARU A. T. ALISA RU - 4 1 1 1 1
245 TACU D. ALINA-CRISTINARU - 4 1 1 1 1
246 TALMACIU V. DANIELA-F RU - 4 1 1 1 1
247 TĂNĂSOIU P. L. CRISTINARU - 4 1 1 1 1
248 ŢECA F. ANA-FLORENTIN RU - 4 1 1 1 1
249 TUDOR M. A. ALEXANDRARU - 4 1 1 1 1
250 TUDOR V. ALEXANDRA RU - 4 1 1 1 1
251 ŢURCANU M. MARIA RU - 4 1 1 1 1
252 VELICU D. D. ALEXANDR RU - 4 1 1 1 1
253 VLAD C. MIHAELA RU - 4 1 1 1 1
254 VLAD GH. ELENA-MIHAELRU - 4 1 1 1 1
255 ALBU G. ANDREEA LILIANA - 4 1 1 1 1
256 ANDREICA V. C. ZENAIDA MAA - 4 1 1 1 1
257 BECA GH. MARIA A - 4 1 1 1 1
258 BRICEAG D. CLARISA R A - 4 1 1 1 1
259 CARAMATRAC S. MARIA CA - 4 1 1 1 1
260 CATANĂ L. T. MIHAI COSMA - 4 1 1 1 1
261 CETĂŢOIU M. IONUŢ AL A - 4 1 1 1 1
262 CIURUŞNIUC A. ANA A - 4 1 1 1 1
263 CRĂCIUN C. MIRCEA ANDA - 4 1 1 1 1
264 FOLCIC A. MARA A - 4 1 1 1 1
265 GĂINĂ DIACONU GH. ALEA - 4 1 1 1 1
266 GEORGESCU G.-S. IRINA A - 4 1 1 1 1
267 GHINCEA G. O. ANDREEAA - 4 1 1 1 1
268 ION D. ANDREEA MIHAELA A - 4 1 1 1 1
269 IONESCU C. ANDREEA BI A - 4 1 1 1 1
270 IONESCU C. F. ADRIANA A - 4 1 1 1 1
271 IONIŢĂ ŞT. IOANA A - 4 1 1 1 1
272 MACHEDON I. R. ANDRA A - 4 1 1 1 1
273 MAIUGA D. ELIANA ŞTEFAA - 4 1 1 1 1
274 MĂNĂILĂ B. C. ANDREEA A - 4 1 1 1 1
275 MAREŞ N. RADU A - 4 1 1 1 1
276 MARINCUŞ T. DIANA MARA - 4 1 1 1 1
277 MINCĂ D. ANA-MARIA A - 4 1 1 1 1
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

278 MINCU C. V. ADELINA SO A - 4 1 1 1 1


279 NEDELCU C. C. VLAD ŞT A - 4 1 1 1 1
280 NICOLAE M. CRISTIAN V A - 4 1 1 1 1
281 PĂDURARU C. FL. RUXA A - 4 1 1 1 1
282 PANAIT S. ELENA-MĂDĂL A - 4 1 1 1 1
283 PĂUN M. VLADIMIR A - 4 1 1 1 1
284 PETRUŢ F. ANDREEA MARA - 4 1 1 1 1
285 PRIPIŞI I. C. ŞTEFANIA A - 4 1 1 1 1
286 RUSE D. ANTONIA MARIA A - 4 1 1 1 1
287 ŞERBAN V. IULIA A - 4 1 1 1 1
288 STĂNICĂ GH. CLAUDIA A - 4 1 1 1 1
289 TOMA D. RAREŞ A - 4 1 1 1 1
290 URSOIU N. ŞTEFANIA A - 4 1 1 1 1
291 VIJOLI R. I. BEATRICE A - 4 1 1 1 1

1 = studenti inscrisi in etapa 1 dupa optiunea principala


1 = studenti inscrisi in etapa 2 dupa optiunile de rezerva 1 sau 2
1 = studenti inscrisi in etapa 3 dupa optiunile de rezerva 1 sau2
1 = studenti redistribuiți in etapa 4 dupa optiunile de rezerva 1 sau 2, deoarece nu s-a constituit o grupă de minimum 30 de studen ți (Sociologia organiza țiilor nonprofit și neguvernamentale).
1 = studenti redistribuiți in etapa 4, din oficiu, deoarece s-au epuizat op țiunile lor sau nu au completat corect cererea
x
1 = studenti redistribuiți in etapa 4, din oficiu, deoarece nu au completat cererea pt alegerea op ționalelor
= studenti redistribuiți la alta disciplină (op țiunea principala nu a format o grupă de minimum 30stud)
= studenti eliminati dupa etapa 1 în func ție de media sau de punctajul anului I
= studenti eliminati dupa etapa 2 în func ție de media sau de punctajul anului I

total
disciplina din lista de op ționale suplimentare etapa 1 etapa a 2-a etapele a 3-a&a 4-a studen ți/discipli
na suplimentara

Familia europeană 56inscrisi 4locuri 60


3M: Măsurarea motivaţiei în munca 49inscrisi 11locuri *redistribuiți=6studenti (s-au 55
epuizat opțiunile lor sau nu au
Film. muzică şi memorie colectivă 26înscriși 34locuri completat corect cererea) + 5 (nu 40
Sociologia militară 54inscrisi 6locuri au fost opțiuni pt o grupă) 58
Sociologia organizațiilor nonprofit și neguvernamentale 5înscriși 55locuri 0
Sociologia elitelor 39inscrisi 21locuri 45
Metode de cercetare în resurse uman

Conflict. negociere şi tehnici deciziona


Sociologia românească în 10 tablo
Sociolog pe piața muncii: curs de soci

Politici europene în domeniul form


Medierea conflictelor familiale şi p

Antropologia ştiinţei şi tehnologiei – E


Societatea informaţională: Noi teh
Sociologia organizațiilor nonprofit și n

Resurse umane în contextul glob


Sociologia rela țiilor internationale

Fotografia. documentarul şi filmul


Sociologia genului / gen și societate

Probleme globale contemporane


mik: redistribuiți în etapa 3,

3M: Măsurarea motivaţiei în munca

Comportament organizaţional –E1


mik:

Film. muzică şi memorie colectivă

Teoria și analiza rețelelor socială


după optiunea 2 (rezerva1)

Sociologia instituţiilor totale –E1


bold=sem2

Sociology of collective action

Metode de cercetare –E2

Teorii ale comunicării –E2


Sociologia vie ții cotidiene
Mortalitate și modernism

Sociologia dreptului –E2


programul de studii

Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Sociologia mass-media

Sociologia corpului E2
Nr. total Optionale alese

Introducere în MRU E1
Sociologia victimei –E1
DIRECŢIA DE STUDIU

Minoritate și echitate

Sondaje de opinie –E1

Microeconomie –E2
Influenţă socială –E1
Sociologia timpului
Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
Nume si Prenume

Marketing –E2
Nr. crt.

Semestrul I Semestrul II DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul Semestrul I Semestrul II

Sociology of collective action 13înscriși 47locuri 14


Sociologia genului / gen și societate 25înscriși 35locuri 40
Sociolog pe piața muncii: curs de sociologie aplicată 44inscrisi 16locuri *din oficiu = 51
26studenti*4/5discipline; repartizați
Teoria și analiza rețelelor socială 64inscrisi 60 = 379puncte credit - alfabetic, indiferent de programul 60
Sociologia timpului 65inscrisi 60 = 345puncte credit - de studiu/direcție la: Socio 60
românească... până la
Cultură organizaţională 53inscrisi 7locuri 60=259puncte credit (65înscriși după etapa a 2-a) completarea nr.max.de 60stud 60
Mortalitate și modernism 87inscrisi 60 = 8.18 - (24stud), iar până la completarea 60
nr.de discipline cerupe de PÎ pt
Sociologia vie ții cotidiene 81inscrisi 60 = 7.62 - sem.2 au fost distribuiți la
60
Sociologia rela țiilor internationale 53inscrisi 7locuri 60=284puncte credit (61înscriși după etapa a 2-a) disciplinele obligatorii 60
Probleme globale contemporane 86inscrisi 60 = 8.20 - /specializ/direc ție; pt sem1 s-au 60
distribuit echitabil la disciplinele
Sociologia mass-media 55inscrisi 5locuri 60=259puncte credit (68înscriși după etapa a 2-a) suplimentare aferente sem 1 60
Minoritate și echitate 52inscrisi 8locuri 60=240puncte credit (65înscriși după etapa a 2-a) 60
Sociologia românească în 10 tablouri-povestiri şi întâmplări a 21înscriși 39locuri 60
Sociologia organizațiilor nonprofit și neguvernamentatle

Sociolog pe piața muncii: curs de sociologie aplicată


domeniul: SOCIO II - 2017/2018 ===> III - 18/19 mik: redistribuiți în etapa
3, după optiunea
2(rezervă1) mik: bold=sem2
OPȚIUNI INIȚIALE
DISCIPLINE

Teoria și analiza rețelelor socială


OPŢIONALE DIN DIRECŢIILE DE STUDIU op ționale suplimentare ANTROPOLOGIE DISCIPLINE RESURSE UMANE

Sociologyof collective action

Conflict. negociere şi tehnici


Sociologia vie ții cotidiene
3M: Măsurarea motivaţiei în

Fotografia. documentarul
tehnologii de comunicare

în 10 tablouri-povestiri şi
Sociologia instituţiilor totale

Mortalitate și modernism
Sociologia dreptului –E2
programul de studii

şi filmul antropologic: –
Sociologia genului / gen și

Sociologia românească
Cultură organizaţională

Antropologie politică – E1
Metode de cercetare –

Sociologia mass-media
Teorii ale comunicării –

Sociologia corpului E2
familiale şi penale –E2

domeniul formării –E2


contextul globalizării –
Film. muzică şi memorie

Metode de cercetare în
Introducere în MRU E1
Nr

Sociologia victimei –E1

Minoritate și echitate
Medierea conflictelor

Sondaje de opinie –E1

întâmplări adevărate

Microeconomie –E2
Antropologia ştiinţei şi
Influenţă socială –E1

Politici europene în
Sociologia rela țiilor

Resurse umane în
informaţională: Noi
pun
Medie admitere

resurse umane –E1


Nr. Nume

Probleme globale
Sociologia timpului
Cre Med

organizaţional –E1

Familia europeană

Sociologia militară

Sociologia elitelor
cte
DIRECŢIA DE STUDIU
si

tehnologiei – E1

decizionale –E1
Nr. total Optionale alese

Marketing –E2
crt Pren

contemporane
dite ie

Comportament

internationale
cred
. ume an 1 an 1

Societatea
it an

societate
colectivă
1

munca
–E2
–E1

E2

E2

E2

E2
DSC MOM OPC Semestrul I Semestrul II Semestrul SI emestrul IISemestrul I Semestrul II

Nr. de studenti înscrisi 18 16 19 34 1 8 9 3 0 9 8 6 93 56 49 26 54 13 38 5 25 44 64 65 53 87 81 53 86 55 51 21 1 1 2 0 7 6 1 7

ETAPE 1.2.3
Nr. de studenti înscrisi&repartiza ți 18 16 28 38 3 8 11 6 0 9 9 7 94 56 51 27 56 14 41 5 27 47 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 1 1 5 0 7 8 3 8

ETAPE 1.2.3.4
Nr. de studenti înscrisi&repartiza ți 18 16 37 43 3 8 14 9 0 9 12 10 96 60 55 40 58 14 45 0 40 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1 1 8 0 7 12 5 12

total
disciplina din lista de op ționale suplimentare etapa 1 etapa a 2-a etapele a 3-a&a 4-a studen ți/disciplina
suplimentara

Familia europeană 56inscrisi 4locuri 60


*redistribuiți=6studenti (s-au
3M: Măsurarea motivaţiei în munca 49inscrisi 11locuri epuizat opțiunile lor sau nu 55
Film. muzică şi memorie colectivă 26înscriși 34locuri au completat corect 40
cererea) + 5 (nu au fost
Sociologia militară 54inscrisi 6locuri opțiuni pt o grupă)
58
Sociologia organizațiilor nonprofit și neguvernamentale 5înscriși 55locuri 0
Sociologia elitelor 39inscrisi 21locuri 45
Sociology of collective action 13înscriși 47locuri 14
*din oficiu =
Sociologia genului / gen și societate 25înscriși 35locuri 26studenti*4/5discipline; 40
Sociolog pe piața muncii: curs de sociologie aplicată 44inscrisi 16locuri repartizați alfabetic, 51
indiferent de programul de
Teoria și analiza rețelelor socială 64inscrisi 60 = 379puncte credit - studiu/direcție la: Socio
60
Sociologia timpului 65inscrisi 60 = 345puncte credit - românească... până la 60
Cultură organizaţională 53inscrisi 7locuri 60=259puncte credit (65înscriși după etapa a 2-a) completarea nr.max.de 60
60stud (24stud), iar până la
Mortalitate și modernism 87inscrisi 60 = 8.18 - completarea nr.de discipline 60
Sociologia vie ții cotidiene 81inscrisi 60 = 7.62 - cerupe de PÎ pt sem.2 au 60
fost distribuiți la disciplinele
Sociologia rela țiilor internationale 53inscrisi 7locuri 60=284puncte credit (61înscriși după etapa a 2-a) obligatorii /specializ/direcție; 60
Probleme globale contemporane 86inscrisi 60 = 8.20 - pt sem1 s-au distribuit 60
echitabil la disciplinele
Sociologia mass-media 55inscrisi 5locuri 60=259puncte credit (68înscriși după etapa a 2-a) suplimentare aferente sem 1
60
fost distribuiți la disciplinele
obligatorii /specializ/direcție;
pt sem1 s-au distribuit
echitabil la disciplinele
suplimentare aferente sem 1
Minoritate și echitate 52inscrisi 8locuri 60=240puncte credit (65înscriși după etapa a 2-a) 60
Sociologia românească în 10 tablouri-povestiri şi întâmplări adevărate 21înscriși 39locuri 60
AC5: mik: redistribuiți în etapa 3, după optiunea 2(rezervă1)

AW5: mik: bold=sem2