Sunteți pe pagina 1din 4

EILI COMPANY SRL - VECHE

Registru comertului: J22/1417/2003


Cod fiscal: RO15636112
Adresa:
Balanta de verificare luna Decembrie 2012
Data: 13.05.2018, ora: 16:03:14 Pag.: 1/2
Simbol Denumire Sold initial Rulaj curent Total sume Sold f
cont cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit
Clasa 1
101 Capital social 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
101.02 Capital subscris varsat 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
117 Rezultatul reportat 152.468,76 0,00 0,00 0,00 156.804,64 0,00 156.804,64
121 Profit si pierdere 4.335,88 0,00 31.878,66 23.809,60 133.661,05 86.479,55 47.181,50
Total clasa 1 156.804,64 500,00 31.878,66 23.809,60 290.465,69 86.979,55 203.986,14
Clasa 2
208 Alte imobilizari necorporale 161,34 0,00 0,00 0,00 161,34 0,00 161,34
213 Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant 37.254,52 0,00 0,00 0,00 37.254,52 0,00 37.254,52
213.03 Mijloace de transport 37.254,52 0,00 0,00 0,00 37.254,52 0,00 37.254,52
281 Amortizari privind imobilizari corporale 0,00 37.254,53 0,00 0,00 0,00 37.254,53 0,00
281.03 Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant. 0,00 37.254,53 0,00 0,00 0,00 37.254,53 0,00
Total clasa 2 37.415,86 37.254,53 0,00 0,00 37.415,86 37.254,53 37.415,86
Clasa 3
302 Materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 26,05 0,00 26,05
302.08 Alte materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 26,05 0,00 26,05
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 1.944,78 0,00 0,00 0,00 2.270,58 2.270,58 0,00
371 Marfuri 78.304,74 0,00 10.140,00 71.600,97 322.927,74 214.629,12 108.298,62
371.02 Marfuri in magazin 78.304,74 0,00 10.140,00 71.600,97 322.927,74 214.629,12 108.298,62
378 Diferente de pret la marfuri 0,00 30.909,41 29.773,96 2.297,42 74.247,82 126.842,47 0,00
378.02 Diferente de pret la marfuri in magazin 0,00 30.909,41 29.773,96 2.297,42 74.247,82 126.842,47 0,00
Total clasa 3 80.249,52 30.909,41 39.913,96 73.898,39 399.472,19 343.742,17 108.324,67
Clasa 4
401 Furnizori 0,00 29.058,87 2.499,17 9.790,37 46.492,42 172.196,60 0,00
409 Furnizori- debitori 5.300,80 0,00 0,00 0,00 5.300,80 0,00 5.300,80
409.01 Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc 5.300,80 0,00 0,00 0,00 5.300,80 0,00 5.300,80
421 Personal - remuneratii datorate 0,00 78,00 933,00 942,22 2.492,22 3.882,22 0,00
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0,00 0,00 9,22 0,00 16,00 16,00 0,00
431 Asigurari sociale 0,00 1.153,09 0,00 401,00 0,00 2.844,09 0,00
431.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0,00 335,06 0,00 194,00 0,00 1.159,06 0,00
431.02 Contributia personalului la asig.soc. 0,00 512,03 0,00 98,00 0,00 927,03 0,00
431.03 Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate 0,00 132,00 0,00 49,00 0,00 333,00 0,00
431.04 Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate 0,00 132,00 0,00 51,00 0,00 338,00 0,00
431.05 Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli prof. 0,00 24,00 0,00 1,00 0,00 36,00 0,00
431.06 Contrib.unitatii pt.concedii de boala 0,00 18,00 0,00 8,00 0,00 51,00 0,00
437 Ajutor de somaj 0,00 81,68 0,00 8,00 0,00 140,68 0,00
437.01 Contributia unitatii la fondul de somaj 0,00 26,00 0,00 1,00 0,00 46,00 0,00
437.02 Contributia personalului la fondul de somaj 0,00 31,00 0,00 5,00 0,00 55,00 0,00
437.03 Fondul de garantare a salariilor 0,00 24,68 0,00 2,00 0,00 39,68 0,00
441 Impozitul pe profit 0,00 2.717,00 0,00 0,00 0,00 2.717,00 0,00
442 Taxa pe valoare adaugata 0,00 8.052,69 25.218,36 16.605,18 103.374,02 113.469,69 0,00
442.03 TVA de plata 0,00 0,00 4.287,80 3.282,49 4.494,35 4.494,35 0,00
442.04 TVA de recuperat 2.212,06 0,00 0,00 4.287,80 15.225,56 4.494,35 10.731,21
WinMENTOR 855.02
13.05.201816:03:14 1/2
Simbol Denumire inal
cont cont Credit
Clasa 1
101 Capital social 500,00
101.02 Capital subscris varsat 500,00
117 Rezultatul reportat 0,00
121 Profit si pierdere 0,00
Total clasa 1 500,00
Clasa 2
208 Alte imobilizari necorporale 0,00
213 Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant 0,00
213.03 Mijloace de transport 0,00
281 Amortizari privind imobilizari corporale 37.254,53
281.03 Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant. 37.254,53
Total clasa 2 37.254,53
Clasa 3
302 Materiale consumabile 0,00
302.08 Alte materiale consumabile 0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0,00
371 Marfuri 0,00
371.02 Marfuri in magazin 0,00
378 Diferente de pret la marfuri 52.594,65
378.02 Diferente de pret la marfuri in magazin 52.594,65
Total clasa 3 52.594,65
Clasa 4
401 Furnizori 125.704,18
409 Furnizori- debitori 0,00
409.01 Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc 0,00
421 Personal - remuneratii datorate 1.390,00
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0,00
431 Asigurari sociale 2.844,09
431.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 1.159,06
431.02 Contributia personalului la asig.soc. 927,03
431.03 Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate 333,00
431.04 Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate 338,00
431.05 Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli prof. 36,00
431.06 Contrib.unitatii pt.concedii de boala 51,00
437 Ajutor de somaj 140,68
437.01 Contributia unitatii la fondul de somaj 46,00
437.02 Contributia personalului la fondul de somaj 55,00
437.03 Fondul de garantare a salariilor 39,68
441 Impozitul pe profit 2.717,00
442 Taxa pe valoare adaugata 10.095,67
442.03 TVA de plata 0,00
442.04 TVA de recuperat 0,00
WinMENTOR 855.02
Data: 13.05.2018 Balanta de verificare Decembrie2012 Pag.: 2/2
Simbol Denumire Sold initial Rulaj curent Total sume Sold f
cont cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit
442.06 TVA deductibila 0,00 0,00 1.894,91 1.894,91 27.694,50 27.694,50 0,00
442.07 TVA colectata 0,00 0,00 5.177,40 5.177,40 19.175,35 19.175,35 0,00
442.08 TVA neexigibila 0,00 10.264,75 13.858,25 1.962,58 36.784,26 57.611,14 0,00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0,00 758,00 0,00 85,00 0,00 1.145,00 0,00
455 Sume datorate asociatilor 0,00 138.874,82 21.230,00 1.318,00 61.800,34 168.709,92 0,00
455.01 Asociati - conturi curente 0,00 138.874,82 21.230,00 1.318,00 61.800,34 168.709,92 0,00
471 Cheltuieli inregistrate in avans 58,05 0,00 0,00 0,00 58,05 0,00 58,05
473 Decontari din operatii in curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 743,00 743,00 743,00 0,00
Total clasa 4 7.570,91 182.986,21 49.889,75 29.892,77 220.276,85 465.864,20 16.090,06
Clasa 5
511 Valori de incasat 3.790,00 0,00 9.615,00 10.700,00 29.145,00 27.879,00 1.266,00
511.03 Efecte de incasat 3.790,00 0,00 9.615,00 10.700,00 29.145,00 27.879,00 1.266,00
512 Conturi curente la banci 139,99 0,00 16.013,00 16.782,35 45.398,56 44.653,19 745,37
512.01 Conturi la banci in lei 139,99 0,00 16.013,00 16.782,35 45.398,56 44.653,19 745,37
519 Credite bancare pe termen scurt 0,00 35.668,32 1.235,91 0,00 10.162,94 35.668,32 0,00
519.01 Credite bancare pe termen scurt 0,00 35.668,32 1.235,91 0,00 10.162,94 35.668,32 0,00
531 Casa 1.347,55 0,00 42.200,00 35.663,17 157.179,45 147.475,58 9.703,87
531.01 Casa in lei 1.347,55 0,00 42.200,00 35.663,17 157.179,45 147.475,58 9.703,87
581 Viramente interne 0,00 0,00 19.022,00 19.022,00 45.830,02 45.830,02 0,00
Total clasa 5 5.277,54 35.668,32 88.085,91 82.167,52 287.715,97 301.506,11 11.715,24
Clasa 6
603 Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,58 2.270,58 0,00
605 Cheltuieli privind energia si apa 0,00 0,00 0,00 0,00 508,50 508,50 0,00
607 Cheltuieli privind marfurile 0,00 0,00 27.968,76 27.968,76 103.597,04 103.597,04 0,00
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile 0,00 0,00 1.813,56 1.813,56 12.513,48 12.513,48 0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00 0,00 0,00 0,00 286,47 286,47 0,00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal 0,00 0,00 201,90 201,90 467,40 467,40 0,00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 0,00 0,00 271,18 271,18 692,23 692,23 0,00
628 Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti 0,00 0,00 0,00 0,00 799,37 799,37 0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim. 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 98,88 0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0,00 0,00 933,00 933,00 3.795,00 3.795,00 0,00
645 Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala 0,00 0,00 255,00 255,00 1.121,00 1.121,00 0,00
645.01 Contrib.unitatii la asig.soc. 0,00 0,00 195,00 195,00 836,00 836,00 0,00
645.02 Contrib.unitatii pt.ajutor somaj 0,00 0,00 1,00 1,00 20,00 20,00 0,00
645.03 Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate 0,00 0,00 49,00 49,00 201,00 201,00 0,00
645.04 Contrib.unitatii pt.concedii boala 0,00 0,00 8,00 8,00 33,00 33,00 0,00
645.05 Contrib.unit.la fondul de garantare salarii 0,00 0,00 2,00 2,00 15,00 15,00 0,00
645.08 Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00
666 Cheltuieli privind dobanzile 0,00 0,00 435,26 435,26 3.464,00 3.464,00 0,00
Total clasa 6 0,00 0,00 31.878,66 31.878,66 129.613,95 129.613,95 0,00
Clasa 7
707 Venituri din vinzarea marfurilor 0,00 0,00 21.572,60 21.572,60 79.897,10 79.897,10 0,00
741 Venituri din subventii de exploatare 0,00 0,00 998,00 998,00 998,00 998,00 0,00
741.01 Venituri din subv.expl.aferente cifrei de afaceri 0,00 0,00 998,00 998,00 998,00 998,00 0,00
758 Alte venituri din exploatre 0,00 0,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 0,00
758.01 Venituri din despagub.,amenzi si penalit. 0,00 0,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 0,00
766 Venituri din dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 9,57 9,57 0,00
Total clasa 7 0,00 0,00 23.809,60 23.809,60 82.143,67 82.143,67 0,00
TOTAL GENERAL 287.318,47 287.318,47 265.456,54 265.456,54 1.447.104,18 1.447.104,18 377.531,97
WinMENTOR 855.02
13.05.2018 2/2
Simbol Denumire inal
cont cont Credit
442.06 TVA deductibila 0,00
442.07 TVA colectata 0,00
442.08 TVA neexigibila 20.826,88
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 1.145,00
455 Sume datorate asociatilor 106.909,58
455.01 Asociati - conturi curente 106.909,58
471 Cheltuieli inregistrate in avans 0,00
473 Decontari din operatii in curs de clarificare 0,00
Total clasa 4 261.677,41
Clasa 5
511 Valori de incasat 0,00
511.03 Efecte de incasat 0,00
512 Conturi curente la banci 0,00
512.01 Conturi la banci in lei 0,00
519 Credite bancare pe termen scurt 25.505,38
519.01 Credite bancare pe termen scurt 25.505,38
531 Casa 0,00
531.01 Casa in lei 0,00
581 Viramente interne 0,00
Total clasa 5 25.505,38
Clasa 6
603 Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv. 0,00
605 Cheltuieli privind energia si apa 0,00
607 Cheltuieli privind marfurile 0,00
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile 0,00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal 0,00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 0,00
628 Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti 0,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim. 0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0,00
645 Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala 0,00
645.01 Contrib.unitatii la asig.soc. 0,00
645.02 Contrib.unitatii pt.ajutor somaj 0,00
645.03 Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate 0,00
645.04 Contrib.unitatii pt.concedii boala 0,00
645.05 Contrib.unit.la fondul de garantare salarii 0,00
645.08 Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala 0,00
666 Cheltuieli privind dobanzile 0,00
Total clasa 6 0,00
Clasa 7
707 Venituri din vinzarea marfurilor 0,00
741 Venituri din subventii de exploatare 0,00
741.01 Venituri din subv.expl.aferente cifrei de afaceri 0,00
758 Alte venituri din exploatre 0,00
758.01 Venituri din despagub.,amenzi si penalit. 0,00
766 Venituri din dobanzi 0,00
Total clasa 7 0,00
TOTAL GENERAL 377.531,97
WinMENTOR 855.02