Sunteți pe pagina 1din 2

NORMELE DE DREPT ADMINISTRATIV

-DEFINITIE

-TRASATURI

-CLASIFICARE

-STRUCTURA NORMEI

DEFINITIA NORMEI DE DREPT ADMINISTRATIV : este norma juridica instituita de


autoritatile de stat prin care i se confera administratiei publice dreptul de a se manifesta
ca subiect in realizarea puterii executive.

TRASATURILE NORMELOR DREPTULUI ADMINISTRATIV :

-normele dreptului adm,inistrativ sunt in exclusivitate produsul vointei de stat, adica sunt
instituite de parlament sau guvern;

-in temeiul acestor norme se formeaza, se modifica si se desfiinteaza raporturi juridice de


drept administrativ;

-prin emiterea acestor norme statul si organele sale se manifesta ca autoritati publice;

-forta de constrangere a statului, care garanteaza, la nevoie, punerea in aplicare a


normelor administrative, este exercitata de autoritatile apartinand sistemului executiv.

CLASIFICAREA NORMELOR DE DREPT ADMINISTRATIV:

a) Dupa obiectul de reglementare:

-norme organice (cuprinse in legi organice, legi ordinare dar si reglementari proprii ale
administratiei publice) ;

-norme procedurale ,numite si procesuale ( care reglementeaza forma in care se


realizeaza activitatea administratiei publice) ;

-norme materiale (care reglementeaza drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile


juridice in care intra administratia publica ca urmare a executarii sau a incalcarii
prevederilor legale de catre subiectele de drept).

b) Dupa sfera de cuprindere :

-norme generale sau de drept comun:

-norme speciale care se refera la categorii limityate de raporturi juridice ( de exemplu


normele rectificative la executia bugetara);
-norme exceptionale sau de exceptie care reglementeaza situatii cu totul deosebite (
de exemplu anumite termene in Legea contenciosului administrativ).

c) Dupa conduita prescrisa:

-norme onerative, adica obliga la indeplinirea unei activitati ( de exemplu obliga


secretarul primariei sa participe la sedintele Consiliului Local );

-norme prohibitive, acestea interzic savarsirea unei actiuni ( de exemplu secretarul


Consiliului Local nu poate fi membru al unui partid politic );

-norme permisive, nu obiga si nici nu interzic ( de exemplu eliberarea unei autorizatii


de constructie la cerere lasa libertatea titularului de a o utiliza sau nu ).

d) Dupa locul in care isi produc efectele :

-norme interne, adica au consecinte in interiorul autoritatilor administrative ( de


exemplu regulamente de functionare, regulamente de ordine interioara etc.);

-norme externe, adica produc efecte in afara administratiei ( de exemplu cazul


normelor fiscale ).

e) Dupa caracterul lor:

-norme imperative, care la randul lor pot fi : prohibitive sau onerative.

STRUCTURA NORMELOR ADMINISTRATIVE

Norma administrativa va cuprinde:

-IPOTEZA care va fi strict determinata, aratand exact situatiile ce trebuie avute in


vedere de administratie sau in raport de ea;

-DISPOZITIA care de cele mai multe ori este subinteleasa, dar exista posibilitatea
enuntarii ei fie sub forma conduitei active, fie a interdictiei.

-SANCTIUNEA, aceasta avand un caracter represiv, intimidant.