Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante


de execuţie de Gestionar custode debutant, în cadrul Secţiei patrimoniu şi evidenţă informatizată

Nr. Menţiunea
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă
crt. Admis/Respins
1 Cîrstian Alin-Marian 55 Admis
2 Comăneanu Claudia-Marilena Neprezentat Neprezentat
3 Diaconeasa Mădălina-Gabriela 25 Respins
4 Rusu Elena 35 Respins
5 Nuţă Daniela 60 Admis
6 Gheţu Anamaria 40 Respins
7 Nan Mihai 90 Admis
8 Ciuflea Mihaela Neprezentat Neprezentat
9 Damian Floricica 45 Respins
10 Andreiana Cristian-Costinel 45 Respins
11 Tudor Emil-Gheorghe 65 Admis
12 Marcu Radu-Alexandru Neprezentat Neprezentat
13 Chizec Danusia-Valentina 50 Admis
14 Neagu Ştefan-Valentin Neprezentat Neprezentat
15 Radion Bogdan-Mihai 30 Respins
16 Petrescu Hariton 45 Respins
17 Stoica Gheorghe-Octavian Neprezentat Neprezentat
18 Alexandru Ionel 40 Respins
19 Săulescu Doina 50 Admis
20 Tanasă Elena-Mihaela 70 Admis
21 Preda Mihaela-Gabriela Neprezentat Neprezentat

Candidatii admişi vor susţine interviul în data de 21.05.2018, ora 0900, la sediul Unităţii Militare 02502
Bucureşti, strada Mircea Vulcănescu, nr. 125-127, sector 1, Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 17.05.2018 ora
1500, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02502 Bucureşti, la secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor plt. Urecheatu Marian / 0213195904/106.