Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”

Facultatea Management Turistic şi Comercial București

TEME
pentru elaborarea
LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ
„„„,

Anul universitar 2016/2017

Prof. univ. dr. Nicolae NEACŞU


1. Impactul turismului şi dezvoltării serviciilor asupra vieţii economice şi sociale a
comunităţilor locale în zona „X, judeţul „Y”...;
2. Posibilităţi de dezvoltare a serviciilor turistice în localitatea (judeţul, zona...) şi
implicaţiile asupra reconversiei forţei de muncă;
3. Program de dezvoltare durabilă a turismului în zona „X, staţiunea „Y”, judeţul „Z”...;
4. Timpul liber, agrementul şi serviciile turistice. Studiu de caz – judeţul „X”...........;
5. Diversificarea serviciilor turistice în staţiunea „X” (la societatea comercială.............);
6. Studiu comparativ asupra ofertei turistice româneşti şi a ţării „X” şi posibilităţi de
promovare a produselor turistice româneşti pe piaţa ţării „X”...;
7. Strategii de relansare a turismului internațional al României. Studiu de caz: balnear,
litoral, munte….;
8. Dinamica turismului românesc. Soluţii de valorificare superioară a zonelor turistice din
România (mare, munte, balnear);
9. Turismul şi creşterea economică. Studiu de caz – judeţul „X”.............;
10. Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în zona „X”, judeţul „Y”, studiu de caz:
localitatea „Z”....;
11. Mutaţii şi tendinţe în evoluţia activităţii de turism (la nivel macro şi microeconomic);
12. Tendinţe în dinamica şi structura turismului pe plan regional şi mondial;
13. Incidentele dezvoltării economiei mondiale asupra dinamicii, structurii şi orientării
fluxurilor turistice mondiale. Studiu de caz – ţara „X”.............;
14. Mutaţii în fluxurile turistice internaţionale şi posibilităţi de atragere a acestora spre
România;
15. Perspectivele turismului românesc; Orizont 2020-2025; Studiu de caz: balnear, montan,
litoral, cultural, agroturism;
16. Strategii de relansare a turismului internaţional al României – Studiu de caz: balnear,
montan, litoral, cultural, agroturism;
17. Amplasarea şi amenajarea unui complex turistic în zona „X”, judeţul „Y”, localitatea
„Z”...;
18. Metoden moderne de conducere și eficiența lor la societatea comercială de turism „X”;
19. Program de dezvoltare şi diversificare a serviciilor la societatea comercială de turism
„X”;
20. Program de promovare şi comercializare a unui produs turistic;
21. Căi de creştere a eficienţei activităţii turistice (de alimentaţie, de prestări de servicii) la
societatea comercială „X”...;
22. Program de organizare şi dezvoltare a turismului (pentru tineret, la sfârşit de săptămână
etc.) în zona, judeţul, oraşul etc.;
23. Forme moderne de promovare şi comercializare a produselor turistice pe piaţa internă şi
internaţională;
24. Organizaţiile profesionale din turism; rolul lor în dezvoltarea şi promovarea turismului;
1
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

25. Program de marketing privind politica de produs/preţ/promovare/distribuţie/etc. la


Societatea de turism „X”.........;
26. Program de marketing pentru participarea la un târg internaţional de turism;
27. Elaborarea mixului de marketing la Societatea „X”.............;
28. Organizarea şi promovarea turismului de reuniuni internaţionale în ţara „X”;
29. Studiu privind amenajarea şi promovarea unei staţiuni turistice; montane; de litoral;
balneare;
30. De la idee la afacere. Crearea unei societăți comerciale de servicii(turism, restaurație);
31. Program de dezvoltare şi perfecţionare a alimentaţiei publice în staţiunea „X”; societatea
comercială „Y”;
32. Rolul turismului (serviciilor) în dezvoltarea economico-socială a unei zone, localităţi,
judeţ...;
33. Dezvoltarea şi promovarea ofertei turismului itinerant-cultural în România;
34. Turismul cultural şi de afaceri în oraşul „X”...Orizont 2015;
35. Proiect de dezvoltare durabilă a staţiunii „X”...Orizont 2015;
36. Turismul de afaceri şi reuniuni. Studiu de caz – complexul hotelier „X”;
37. Politica de marketing la S.C........... complexul hotelier...........;
38. Organizarea şi promovarea turismului de afaceri în România;
39. Piaţa mondială a turismului (sportiv, cultural, balnear, montan, de afaceri, de congrese
etc.) şi strategii de marketing pentru promovarea ofertei româneşti;
40. Creșterea eficienței economice-imperativ al managementului modern de la SC
complexul hotelier ….
41. Studiu privind dezvoltarea şi amenajarea turistică a ariei montane......;
42. Diversificarea serviciilor turistice în stațiunea „X”;
43. Piaţa turistică a ţării „X”... Posibilităţi de cooperare şi dezvoltare a relaţiilor turistice
româno-ţara „X”;
44. Organizarea şi dezvoltarea turismului rural pe exemplul judeţului „X”;
45. Potenţialul turistic şi valorificarea acestuia în oraşul „X”, staţiunea „Y”, judeţul „Z”;
46. Piaţa europeană a turismului (cultural, balnear, montan, de congrese şi reuniuni, sportiv,
agro-turism etc.). Strategii de marketing pentru promovarea ofertei României;

Conf. univ. dr. Andreea BĂLTĂREŢU


1. Dezvoltarea şi promovarea turismului în staţiunea/zona/judeţul/regiunea...Studiu de caz:
amenajarea în scopuri turistice a...;
2. Posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic al judeţului/regiunii...;
3. Stadiul actual de valorificare a potenţialului turistic din
staţiunea/localitatea/judeţul/regiunea...;
4. Valorificarea în scopuri turistice a monumentelor UNESCO de pe teritoriul României;
5. Valorificarea în scopuri turistice a palatelor brâncoveneşti/a ctitoriilor lui Ştefan cel
Mare, Constantin Brâncoveanu...;
6. Program de organizare şi comercializare a unui produs turistic cu tema...;
7. Stadiul actual şi perspectivele zonelor metropolitane la nivel naţional/internaţional;
8. Dezvoltarea zonelor metropolitane şi impactul asupra zonelor de recreere;
9. Efectele practicării turismului asupra vieţii economico-sociale a
localităţii/judeţului/regiunii...;
10. Impactul turismului asupra culturii şi comunităţii locale. Studiu de caz;
11. Posibilităţi de practicare a ecoturismului în zona..../judeţul..../regiunea/la nivel
internaţional;
12. Stadiul actual şi perspectivele turismului montan/rural/pentru sporturi extreme /
ştiinţific /speologic /de vânătoare/de afaceri la nivel naţional /regional /internaţional.
Studiu de caz....localitatea /staţiunea /zona /judeţul/regiunea....;
13. Posibilităţi de dezvoltare şi promovare a unor noi forme de turism în
judeţul/zona/regiunea...;
2
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

14. Analiza şi perspectivele turismului la Marea Neagră/la Marea Mediterană;


15. Tendinţe în evoluţia circulaţiei turistice din hoteluri/pensiuni turistice/cabane etc. la nivel
naţional/pe regiuni ale României/pe judeţe;
16. Analiza comparativă a turismului balnear din România şi
Ungaria/Ucraina/Rusia/Polonia/Serbia etc.;
17. Analiza comparativă a turismului de litoral din România şi Bulgaria/Grecia etc.;
18. Analiza comparativă a turismului montan din România şi Bulgaria/Slovenia/Slovacia
etc.;
19. Tendinţe în structura şi dinamica turismului social/de camping/rural etc.;
20. Modalităţi de promovare a turismului cultural din Bucureşti/alte localităţi/regiunea „X”;
21. Influenţa Renaşterii asupra turismului mondial;
22. Studiu comparativ privind oferta turistică a României şi cea internaţională şi posibilităţi
de intensificare a fluxurilor turistice dintre acestea;
23. Orientări (tendinţe) în dezvoltarea turismului internaţional (la nivel mondial, european, al
României);
24. Actualităţi şi tendinţe în evoluţia transporturilor turistice (aerian, rutier, feroviar, maritim
(croaziere) la nivel naţional/internaţional;
25. Protecţia şi securitatea turiştilor la nivel naţional/internaţional;
26. Căi de creştere a eficienţei economice şi sociale a activităţii turistice în cadrul
staţiunii.../zonei..../judeţului.../regiunii/României;
27. Analiza şi prognoza circulaţiei turistice interne şi/sau internaţionale a României în
perioada...;
28. Analiza şi perspectivele circulaţiei turistice a ţării/staţiunii/judeţului/regiunii..... în
perioada ....;
29. Pespectivele ecoturismului/turismului durabil la nivel naţional/regional/internaţional;
30. Strategia dezvoltării economice/turistice a judeţului/staţiunii/zonei/regiunii.....;
31. Impactul turismului asupra mediului ambiant al staţiunii/zonei/judeţului/regiunii.....;
32. Analiza ariilor protejate din România/la nivel internaţional/ pe ţări. Studiu de caz: Parcul
naţional.../Parcul natural...;
33. Amenajarea în scopuri turistice a zonei/localităţii......;
34. Studiu privind re/amenajarea şi promovarea staţiunii/zonei/Parcului naţional.../ Parcului
natural....;
35. Studiu privind oportunitatea amenajării unei pensiuni rurale/urbane în
localitatea/staţiunea.....;
36. Dezvoltarea turismului de week-end şi crearea unor zone specifice de agrement;
37. Modalităţi de valorificare a potenţialului turistic românesc în context regional;
38. Modalităţi de implementare a „Programului Blue Flag – Steagul Albastru” în România.
Studiu de caz: staţiunea/plaja...;
39. Promovarea „Drumului Vinului”/rutelor turistice terestre în context regional;
40. Analiza posibilităţilor de dezvoltare a noi rute/drumuri turistice în România/la nivel
regional;
41. Locul României în circuitul turistic european/regional/mondial;
42. Analiza politicii/strategiei turistice a României comparativ cu principalii competitori
regionali/europeni;
43. Modalităţi de diversificare a serviciilor turistice oferite de regiunea/judeţul/staţiunea
„X”;
44. Soluţii de valorificare prin turism a ariilor naturale protejate din judeţul/regiunea „X”;
45. Program de marketing privind lansarea staţiunii turistice „X” pe piaţa turistică a ţării
„Y”.

3
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

Conf. univ. dr. Anca CRISTEA


1. Derularea relaţiilor contractuale în cadrul agenţiei de turism .........;
2. Optimizarea managementului agenţiei de turism - Studiu de caz;
3. Diversificarea ofertei de servicii în cadrul agenţiei de turism - Studiu de caz;
4. Fidelizarea clienţilor agenţiei de turism - Studiu de caz;
5. Politica de fidelizare a clienţilor în cadrul hotelul........;
6. Gestiunea activităţii de cazare la hotelul……;
7. Diversificarea serviciilor hoteliere - Studiu de caz;
8. Organizarea activităţii operative din cadrul compartimentului de cazare - Studiu de caz;
9. Organizarea activităţii de producţie şi servire în cadrul compartimentului de alimentaţie
(restaurantului) - Studiu de caz;
10. Diversificarea producţiei culinare la restaurantul...;
11. Asigurarea protecţiei mediului ambiant în hotel - Studiu de caz;
12. Analiza indicatorilor de exploatare a activităţii hoteliere - Studiu de caz;
13. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activităţii de cazare în cadrul
hotelului........;
14. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activităţii de alimentaţie în cadrul hotelului
(restaurantului)...........;
15. Organizarea activităţii de banqueting în cadrul hotelului...;
16. Implementarea standardelor operaţionale la hotelul...;
17. Implementarea standardelor operaţionale în departamentul de cazare din cadrul
hotelului...;
18. Implementarea standardelor operaţionale în serviciul de recepţie din cadrul hotelului...;
19. Implementarea principiilor de calitate HCCP în cadrul departamentului de alimentaţie
(restaurantului) - Studiu de caz;
20. Optimizarea sistemului relaţional dintre departamentele hotelului- Studiu de caz;
21. Organizarea pe principii moderne a compartimentului de housekeeping din cadrul
hotelului.........;
22. Dezvoltarea producţiei culinare tip catering - Studiu de caz;
23. Organizarea reţelelor de alimentaţie tip fast-food - Studiu de caz;
24. Metode moderne de vânzare a produselor agenţiei de turism - Studiu de caz;
25. Animaţie în turism- Studiu de caz;
26. Organizarea activităţilor de animaţie în hotel - Studiu de caz;
27. Turismul de croaziueră - Studiu de caz;
28. Managementul activităţii de alimentaţie - Studiu de caz.

Conf. univ. dr. Bogdănel DRĂGUŢ


1. Posibilităţi de implementare (perfecţionare) a sistemului de management al calităţii la
firma ….;
2. Asigurarea calităţii serviciilor în cadrul firmei ........;
3. Relaţia dintre calitatea produselor şi serviciilor şi protecţia consumatorilor;
4. Proiectarea unui sistem de asigurare a calităţii în cadrul unităţilor turistice/comerciale;
5. Urmărirea calităţii serviciilor turistice la firma….;
6. Rolul managementului calităţii în relaţia furnizor client;
7. Studiu privind implementarea unui sistem de management al calităţii conform cu
standardul ISO 9001:2008 pe exemplul unei întreprinderi;
8. Imbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Studiu de caz la intreprinderea X;
9. Implementarea principiilor managementului total al calităţii Studiu de caz la
întreprinderea X sau pentru un anumit domeniu de activitate;
10. Tehnici si instrumente utilizate pentru implementarea strategiei îmbunătăţirii continue.
Studiu de caz la întreprinderea X;

4
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

11. Metode utilizate pentru ţinerea sub control a proceselor în cadrul sistemului de
management al calităţii. Studiu de caz la intreprinderea X;
12. Indicatori de evaluare a performanţelor proceselor întreprinderilor în cazul implementării
unui model de sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001:2008;
13.Cercetarea imaginii (preferinţelor, obiceiurilor de cumpărare/necumpărare, motivelor de
cumpărare/necumpărare) firmei/mărcii în rândul consumatorilor;
14. Cercetarea motivelor de cumpărare şi necumpărare pentru grupa de produse …;
15. Studiul imaginii magazinului …;
16. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul /serviciul …;
17. Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului … în municipiul /judeţul …;
18. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse sau servicii;
19. Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia …;
20. Studiul imaginii consumatorilor pieţei turistice … asupra destinaţiei turistice …;
21. Cercetarea comportamentului de cumpărare pentru forma de turism …;
22. Cercetarea ofertei întreprinderii …;
23. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii...;
24. Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia ...;
25. Cercetarea satisfacţiei clientului în cazul întreprinderii...

Conf. univ. dr. Constanța CHIȚIBA

1. Abordarea comunicării organizaţionale din perspectivă culturală. Studiu de caz;


2. Analiza comunicării non-verbală în diferite culturi în vederea creşterii competitivităţii
firmei......;
3. Analiza formelor de comunicare în cadrul firmei „X” în vederea creşterii competitivităţii
acesteia;
4. Eficienţa tradiţiilor şi inovaţiilor în comunicarea instituţională/comercială/internă. Studiu
de caz ;
5. Impactul obiceiurilor și comportamentelor comunicaționale asupra eficienței comunicării
în afaceri. Studiu de caz;
6. Forme de constrângeri în comunicarea organizaţională şi impactul acestora asupra
competitivităţii firmei. Studiu de caz;
7. Abordări comparative ale eticii comunicării umane din perspectiva tipurilor de
comunicatori profesionişti;
8. Analiza culturii comuncaţionale în cadrul firmei „X” în vederea creşterii performanţelor
acesteia;
9. Analiza strategiei de comunicare a firmei „X” în vederea creşterii eficienţei acesteia;
10. Impactul tehnicilor de comunicare şi negociere asupra profitabilităţii firmei „X”;
11. Influenţa stilului personal de negociere asupra eficacităţii firmei „X”;
12. Abordări comparative ale comunicării etice în spațiul virtual. Studiu de caz.

Conf. univ. dr. Roxana DUMITRAȘCU

1. Diagnosticul performantelor financiare si a rentabilitatii intreprinderii de comert/turism


/servicii (pe exemplul .....)
2. Elemente de diagnostic financiar al intreprinderii de comert / turism/servicii pe
exemplul .........;
3. Diagnosticul rezultatelor financiare si a rentabilitatii intreprinderii de comert / turism /
servicii pe exemplul ……;
4. Determinarea si implicatiile economice ale amortizarii imobilizarilor la o firma de comert
/ turism / servicii (pe exemplul ......);
5. Diagnosticul echilibrului financiar, lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii de comert /
turism / servicii (pe exemplul ......);

5
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

6. Analiza situatiei financiare a întreprinderii de comert / turism / servicii (pe exemplul .....);
7. Analiza echilibrului financiar si a solvabilitatii intreprinderii de comert/turism/servicii
(pe exemplul .......);
8. Studiul performantelor financiare la nivelul intreprinderii de comert /turism /servicii (pe
exemplul ...... );
9. Evaluarea si selectarea unui proiect de investitii in domeniul
comertului/turismului/serviciilor (pe exemplul ......);
10. Analiza performantei intreprinderii de comert / turism / servicii pe baza sistemului de rate
(pe exemplul .....);
11. Gestiunea activelor si pasivelor circulante la nivelul intreprinderii de comert / turism /
servicii (pe exemplul .......);
12. Analiza rezultatelor intreprinderii de comert / turism / servicii (pe exemplul .......);
13. Diagnosticul financiar pe baza sistemului de rate si evaluarea riscului de faliment in
comert / turism / servicii (pe exemplul ......);
14. Analiza performantelor intreprinderii de comert / turism / servicii (pe exemplul .......);
15. Gestiunea stocurilor in comert / turism / servicii (pe exemplul .......);
16. Gestiunea economico-financiara a clientilor pe exemplul ......;
17. Dimensiunea si analiza activelor circulante ale intreprinderii de comert/turism/servicii (pe
exemplul ........);
18. Diagnosticul financiar si riscul de faliment la o firma de comert/turism/servicii (pe
exemplul ........);
19. Analiza diagnostic a firmei de comert/turism/servicii pe exemplul .......;
20. Diagnosticul rentabilitatii si al riscului in cadrul firmei de comert / turism / servicii (pe
exemplul ....;
21. Diagnosticul financiar al intreprinderii de comert/turism/servicii (pe exemplul ........);
22. Determinante financiare ale planului de afaceri (pe exemplul ......);
23. Analiza rentabilitatii la nivel de intreprindere (pe exemplul ......);
24. Rolul planificarii in asigurarea cresterii economice a intreprinderii (pe exemplul ...... );
25. Realizarea diagnosticului la .....;
26. Rentabilitatea la nivel de intreprindere (pe exemplul .......);
27. Gestiunea si monitorizarea procesului de creare a valorii economice adaugate a
intreprinderii (pe exemplul ......);
28. Optiuni strategice ale intreprinderii in vederea maximizarii performantelor financiare (pe
exemplul .......);
29. Analiza corelatiei dintre performantele financiare si valoarea afacerii (pe exemplul ......);
Conf. univ. dr. Grațiela GHIC
1. Aplicaţii ale metodelor de programare liniară în numere întregi în optimizarea activităţii
economice
2. Aspecte economice ale aplicării dualităţii în programarea liniară.
3. Aspecte matematice ale funcţiilor de producţie
4. Aspecte matematice privind rolul dobânzii pe piaţa monetară şi a creditului
5. comercială.
6. Fundamentarea deciziilor în situaţii de certitudine ale actului managerial folosind teoria
jocurilor.
7. Fundamentarea deciziilor în situaţii de incertitudine ale actului managerial folosind teoria
jocurilor.
8. Fundamentarea deciziilor în situaţii de neechilibrare ale actului managerial folosind
teoria jocurilor.
9. Metode matematice de amplasare a locurilor de muncă.
10. Metode matematice în optimizarea activităţilor de transport.
11. Modelarea matematică a deciziilor economico-financiare.
12. Modele statistico-matematice de calcul şi analiză a eficienţei economice în activitatea

6
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

13. Optimizarea aprovizionării cu mărfuri din perspectiva teoriei stocurilor. Metode


matematice în optimizarea activităţilor de transport.
14. Optimizarea aprovizionării cu mărfuri din perspectiva teoriei stocurilor.
15. Reoptimizarea şi parametrizarea problemelor de programare liniară în cadrul studiului
proceselor economice variabile.

Conf. univ. dr. Roxana IONESCU


1. Analiza surselor de finanţare ale activităţii unei firmei din turism/comerţ. Studiu de caz
2. Analiza financiară a activităţii unei firme în vederea creşterii eficienţei economice
3. Analiza costurilor capitalurilor împrumutate. Studiu de caz
4. Analiza eficienţei investiţiilor pe termen lung într-o firmă de comerţ/turism.
5. Modele de organizare a activităţii financiare într-o firmă de comerţ/turism.
6. Evoluţia activităţii firmei X ca efect al investiţiei.
7. Analiza gestiunii portofoliului de active al firmei şi posibilităţi de creştere a eficienţei
utilizării lor
8. Piata bancara in Romania
9. Eficienţa economică a unei Societăţi de Asigurări.
10. Asigurările de viaţă în România în perioada...
11. Asigurările non viaţă în România în perioada...
12. Asigurările în ţările în curs de dezvoltare.
13. Mutaţii calitative şi cantitative pe piaţa asigurărilor.
14. Evoluţie şi tendinţe pe piaţa asigurărilor din România.
15. Analiza sistemului de pensii private din România.
16. Asigurările de bunuri în cadrul Societăţii de Asigurări „X”.
17. Asigurările de viaţă şi rolul lor în finanţele personale.
18. Reasigurările-prezent şi perspective în România.
19. Asigurările auto în România. Studiu de caz.
20. Managementul Societăţilor de brokeraj. Studiu de caz.
21. Intermediarii pe piaţa asigurărilor din România. Studiu de caz.
22. Metode şi tehnici antifraudă folosite în asigurări.
23. Tehnici de vânzări folosite în asigurări. Studiu de caz.
24. Mecanismul tranzacţiilor încheiate pe pieţele bursiere.
25. Tipuri de tranzacţii încheiate pe pieţele de capital.
26. Indicii bursieri şi analiza pieţei bursiere.
27. Activitatea intermediarilor pe pieţele bursiere.
28. Randamentul investiţiilor realizate pe piaţa bursieră.
29. Cotarea şi tranzacţionarea titlurilor de stat la bursa de valori.
30. Investiţiile în titluri de stat şi rentabilitatea lor.

Conf. univ. dr. Luminiţa JALBĂ


1. Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale. Studiu de caz la o societate de
comerţ, prestări servicii sau turism.
2. Contabilitate şi analiza creanţelor şi datoriilor .. Studiu de caz la o societate de comerţ,
prestări servicii sau turism.
3. Sistemul informaţional privind contabilitatea creanţelor şi datoriilor. Studiu de caz la o
societate de comerţ, prestări servicii sau turism.
4. Sistemul internaţional privind evidenţa şi gestiunea stocurilor.Studiu de caz la o societate
de comerţ, prestări servicii sau turism.
5. Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit.Studiu de caz la o societate de
comerţ, prestări servicii sau turism.
6. Contabilitate creativă – influenţa tehnicilor de contabilitate asupra rezultatelor
întreprinderii.
7
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

7. Delimitări şi fundamentări privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul.Studiu de caz.


8. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi analiza rezultatelor la S.C…..X. Studiu de caz.
9. Teorii şi modele privind poziţia financiară şi rezultatele întreprinderii.Studiu de caz la o
societate de comerţ, servicii sau turism.
10. Reluări şi dezvoltări privind poziţia financiară şi rezultatele întreprinderii. Studiu de caz.
11. Structura cheltuielilor şi veniturilor şi influenţa acestora asupra rezultatului la S.C....X.
Studiu de caz.
12. Studiu privind reglementarea aplicarea şi controlul impozitului pe profit, la o societate de
comerţ sau turism.
13. Politici şi tratamente contabile privind stocurile de mărfuri şi ambalaje la S.C……X.
Studiu de caz.
14. Contabilitatea altor operaţii cu mărfuri.Studiu de caz la o societate de comerţ.
15. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare la S.C…..X. Studiu de caz.
16. Principiile contabile general acceptate şi aplicarea lor la S.C…X.Studiu de caz.
17. Metode de înregistrare sintetică a stocurilor la S.C. …X. Studiu de caz la o societate de
comerţ, prestări servicii sau turism.
18. Contabilitatea managerială la SC…..X. Studiu de caz.
19. Contabilitatea activităţilor de cazare, a altor prestări de servicii pentru populaţie şi a
activităţilor de turism.Studiu de caz.
20. Inventarierea mărfurilor la SC….X. Studiu de caz.
21. Contabilitatea imobilizărilor corporale.Studiu de caz la o societate de comerţ, servicii sau
turism.

Conf. univ. dr. Oana Maria MILEA


1. Impactul globalizării asupra industriei turistice din România;
2. Veniturile agenţilor economici şi efectele lor asupra consumului de servicii
turistice/servicii de internet/bunuri;.
3. Dinamica sectorului serviciilor turistice în perioada 2010-2015;
4. Dinamica schimburilor comerciale ale României în perioada 2010 – 2015;
5. Efectele politicii fiscale asupra activităţii desfăşurate de societatea …….;
6. Dinamica pieţei produselor bio în România în perioada 2010 – 2015;
7. Dinamica importurilor de autoturisme noi în România în perioada 2010– 2015;
8. Dinamica importurilor de autoturisme second-hand în România în perioada 2010 – 2015;
9. Eficienţa economică a schimburilor comerciale ale României pe grupe de produse;
10. Evoluţia structurii consumului în România pe categorii de produse și consumatori în
perioada 2010 – 2015;
11. Analiza activităţii economice desfăşurate de societatea …….;
12. Modalităţi de creştere a profitabilităţii activităţii desfăşurate de societatea ……;
13. Dinamica pieţei IT în România în perioada 2010- 2015;
14. Dinamica şi evoluţia veniturilor populaţiei în perioada 2010-2015;
15. Dinamica sectorului agricol în România în perioada 2010-2015;
16. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activităţii în cadrul societăţii...;
17. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea activităţii economice. Studiu de caz;
18. Concurenţa în economia de piaţă. Studiu de caz;
19. Studiu privind sistemul bancar în România. Studiu de caz;
20. Piaţa forţei de muncă, studiu de caz în judeţul .......;
21. Salariile şi piaţa muncii în România. Studiu de caz;
22. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene. Studiu de caz România;
23. Politica socială a Uniunii Europene. Studiu de caz România;
24. Politica fiscală în Uniunea Europeană. Studiu de caz România;
25. Provocări şi perspective pe piaţa muncii în Uniunea Europeană;
26. Preocupări privind protecția consumatorilor de servicii/produse în Uniunea Europeană;
27. Facilități acordate IMM-urilor la nivelul U.E.;

8
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

28. Analiza sectorului terțiar în România în perioada 2010-2015;


29. Dinamica și evoluția sectorului textil în România în perioada 2010 – 2015;
30. Dinamica și evoluția sectorului industrial în România în perioada 2010-2015.

Conf. univ. dr. Cezar MILITARU


1. Posibilităţi de implementare /perfecţionare/. a sistemului de management al calităţii la
firma ….;
2. Preocupări pe plan naţional şi internaţional privind implementarea unui sistem de
management al calităţii după standardele ISO 9000 .Studiu de caz;
3. Certificarea şi garantarea calităţii în relaţiile comerciale internaţionale. Studiu de caz;
4. Protecţia mărcilor în Uniunea Europeană. Studiu de caz;
5. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă pe plan naţional şi internaţional. Studiu de
caz;
6. Marcarea ecologică a produselor şi ambalajelor în Uniunea Europeană;
7. Posibilităţi de implementare /perfecţionare/ a sistemului de management al mediului la
firma …..;
8. Relaţia dintre calitatea produselor şi serviciilor şi protecţia mediului. Studiu de caz;
9. Evaluarea capabilităţii furnizorilor la firma….., în cadrul sistemului de management al
calităţii;
10. Standardizarea – factor de creştere a competitivităţii produselor şi serviciilor Studiu de
caz;
11. Proiectarea unui sistem de asigurare a calităţii în cadrul unităţilor turistice. Studiu de
caz;
12. Urmărirea calităţii serviciilor turistice la firma….;
13. Auditarea sistemelor integrate calitate-mediu la firma......;.
14. Cultura organizaţională – premisă în succesul asigurării calităţii firmei....;
15. Posibilităţi de implementare a unui sistem de management al siguranţei alimentare
HACCP;
16. Asigurarea calităţii serviciilor în cadrul firmei .....;
17. Motivarea şi implicarea personalului în îmbunătăţirea calităţii în cadrul firmei....

Conf. univ. dr. Oana MIONEL


1. Exportul direct ca modalitate de referinta in realizarea tranzacțiilor internaționale;
2. Exportul prin intermediari ca modalitate de referinta in realizarea tranzacțiilor
internaționale;
3. Exportul indirect ca modalitate de referinta in realizarea tranzacțiilor internaționale;
4. Operațiunile precontractuale: oferta, cererea de ofertă și comanda;
5. Contractul de vânzare-cumpărare internațională de mărfuri;
6. Cecul ca instrument de plată utilizat în trazacțiile comerciale;
7. Plățile electronice;
8. Semnătura electronică;
9. Acreditivul documentar ca modalitate de plată în tranzacțiile internaționale;
10. Incasoul documentar ca modalitate de plată în tranzacțiile internaționale;
11. Pregătirea livrarii mărfurilor la export;
12. Expediția internațională și asigurarea mărfurilor;
13. Vămuirea mărfurilor;
14. Lohnul ca tehnică de realizare a tranzacțiilor comerciale internaționale;
15. Leasingul ca operațiune comercială complexă;
16. Franciza ca operațiune comercială complexă;
17. Transferul internațional de tehnologie și cunoștințe ca operațiuni comerciale complexe;
18. Licitațiile naționale și internaționale;
19. Bursele de mărfuri;
20. Comerțul cu produse "fair trade".

9
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

Conf. univ. dr. Emilia PASCU


1. Ambalarea produselor în relaţie cu protecţia consumatorilor şi a mediului;
2. Analiza calităţii serviciilor prestate de o firmă de comerţ/turism/servicii bancare, etc.
3. Analiza comparativă a calităţii produselor (utilizând indicatorul sintetic al calităţii şi
eficienţei) – metodă modernă a managementului calităţii;
4. Analiza designului de ambient interior în agențiile de turism/spaţiile de cazare;
5. Analiza relaţiei dintre produsele alimentare, ambalaje şi mediul înconjurător. Studiu de
caz;
6. Analiza relațiilor cu clienții la societatea ...;
7. Anchetă privind comportamentul consumatorilor de produse ecologice;
8. Armonia compoziţiei cromatice şi abuzul de culoare în designul ambiental interior şi
exterior al unităților turistice/spaţiilor comerciale;
9. Aspecte specifice privind ecoetichetarea produselor;
10. Avantaje şi dezavantaje ale implementării standardului ISO 10002 pentru rezolvarea
reclamaţiilor clienţilor;
11. Calitatea şi siguranţa produselor alimentare de tip fast-food;
12. Cercetarea gradului de conştientizare a consumatorului român în raport cu calitatea şi
siguranţa alimentelor;
13. Cercetarea preferinţelor consumatorilor pentru produsele ...;
14. Certificarea calităţii produselor, primul pas spre recunoaştere internatională;
15. Conceptul de calitate în domeniul ... Studiu de caz;
16. Conceptul de calitate în domeniul panificaţiei. Studiu de caz;
17. Confort, eleganţă şi extravaganţă în domeniul... (ex.designul auto, telefonie mobilă,
etc.);
18. Design-ul şi estetica graficii publicitare. Studiu de caz;
19. Design-ul vestimentar între confort şi eleganţă;
20. Dimensiunea estetică a ambalajelor factor de calitate şi competitivitate. Studiu de caz pe
un produs;
21. Dimensiunea estetică a ambalajelor pentru produsele din grupa …;
22. Direcţii contemporane privind designul ambiental comercial. Studiu de caz;
23. Dirijarea condiţiilor de păstrare şi depozitare a produselor alimentare, cale de reducere a
pierderilor cantitative şi calitative;
24. Elemente de design în industria hotelieră de lux;
25. Eticheta ecologică europeană;
26. Evoluţia pieţei vinului în podgoria ..., şi impactul economic asupra zonei. Studiu de caz;
27. Evoluţia şi perspectivele pieţei produselor agroalimentare ecologice în România;
28. HACCP - metodă modernă de asigurare a calitatii;
29. Implementarea ISO 22000 la societatea…;
30. Implementarea trasabilităţii vinurilor prin intermediul registrului viticol;
31. Importanţa etichetării alimentelor în decizia de cumpărare;
32. Influenţa ecodesign-ului în dezvoltarea durabilă;
33. Influenţa economică şi socială a produselor contrafăcute;
34. Influenţa etichetării alimentelor asupra deciziei de cumpărare;
35. Inovație și design în industia bijuteriilor;
36. Îmbunătăţirea activități societății ..., prin soluţionarea optimă a reclamaţiilor clienţilor;
37. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere prin inovație și design;
38. Managementul relațiilor cu clienții;
39. Modalităţi de protecţie a consumatorului; Studiu comparativ România şi U.E.;
40. Organismele modificate genetic – contradicţii şi provocări;
41. Organizații naţionale, regionale şi internaționale implicate în asigurarea calității;
42. Particularităţi ale sistemului de management al calităţii în domeniul bancar;
43. Particularităţi ale sistemului de management al calităţii în sectorul serviciilor de sănătate
publică;

10
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

44. Piaţa materialelor reciclabile – realităţi şi perspective;


45. Posibilităţi de creştere a performanţelor economice şi ecologice prin implementarea
SMM la nivelul societății ...;
46. Posibilităţi de îmbunătăţire a satisfacţiei clienţilor societății ... prin produse/servicii de
calitate superioară;
47. Preocupări privind asigurarea calităţii şi securităţii alimentare la societatea…;
48. Preocupări privind îmbunătăţirea recepţiei cantitative şi calitative a produselor la
societatea…;
49. Raportul formă/funcţie/material în modelarea estetică a noilor produse alimentare.
Studiu de caz pe o categorie de produse;
50. Reciclarea deşeurilor – avantaje economice şi ecologice;
51. Restricţiile activităţii de creaţie în designul ambiental de interior din spaţiile de cazare
în turismul de afaceri;
52. Satisfacerea consumatorului prin designul şi estetica produsului ...;
53. Securitatea şi siguranţa alimentară. Studiu comparativ ROMÂNIA/UE;
54. Siguranţa alimentelor din punct de vedere al protecţiei consumatorilor;
55. Sisteme de clasificare şi codificare a mărfurilor utilizate la nivel microeconomic/
macroeconomic;
56. Specificul designului în diferite ţări. Studiu de caz;
57. Standardizarea la nivel european şi internaţional-analiză comparativă;
58. Studiu privind capacitatea societății ... de a creşte/îmbunătăţi calitatea servirii clienţilor;
59. Studiu privind corelaţia preţ - calitate la produsul X. Aplicaţie pe o grupă de mărfuri
non-food;
60. Studiu privind decizia de cumpărare/ necumpărare pentru mărfurile agroalimentare;
61. Studiu privind estetica mărfurilor şi promovarea lor pe piaţă;
62. Studiu privind locul managementului calităţii în industria cărnii. Studiu de caz;
63. Studiu privind locul managementului calităţii în industria vitivinicolă. Studiu de caz;
64. Tendinţe noi, în practica ambalării produselor;
65. Valenţele informaţional - estetice ale graficii publicitare în cadrul firmei X;
66. Valorificarea potenţialului de producţie a vinurilor albe/roşii în podgoria ....

Conf. univ. dr. Camelia PAVEL

1. Analiza mediului de marketing al întreprinderii.......;


2. Caracterizarea pieţei actuale şi de perspectivă a întreprinderii/produsului.....;
3. Operaţionalizarea politicii de marketing în cadrul organizaţiei.......;
4. Elaborarea strategiei de piaţă la întreprinderea......;
5. Strategii de piaţă adoptate de compania X pe piaţa românească;
6. Strategii de piaţă adoptate de marile lanţuri comerciale pe piaţa românească;
7. Operaţionalizarea politicii de produs în cadrul marilor suprafeţe de vânzare;
8. Mixul de marketing la firma..... – instrument de operaţionalizare a politicii de
marketing;
9. Strategii de poziţionare (repoziţionarea) pe piaţă a companiei/mărcii.......;
10. Repoziţionare vs. Rebranding – strategii de recucerire a clienţilor;
11. Analiza politicii de produs la întreprinderea.........;
12. Strategii de marcă utilizate de compania …….pe piaţa românească;
13. Cercetarea motivelor de cumpărare/necumpărare pentru produsul/grupa de
produse......;
14. Cercetarea intenţiei/comportamentului de cumpărare pentru produsele
ecologice/bio;
15. Cercetarea preferinţelor populaţiei pentru marca X;

11
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

16. Cercetarea imaginii produsului, serviciului, mărcii, magazinului sau


organizaţiei .....în viziunea clienţilor. Metode de îmbunătăţire a acesteia;
17. Cercetarea obiceiurilor de consum/utilizare a gamei de produse/servicii X;
18. Cercetarea satisfacţiei clienţilor pentru produse de uz îndelungat (de ex.
autoturismele autohtone)/serviciilor (financiare, educaţionale, medicale etc.)
oferite de compania X. Metode de îmbunătăţire a acesteia;
19. Cercetarea comportamentului de achiziţie al clienţilor pentru produsul X (de ex.
produse de uz îndelungat);
20. Rolul esteticii în crearea identităţii şi a imaginii organizaţiei;
21. Mixul promoţional utilizat în procesul comunicării de marketing de către
compania........;.
22. Publicitatea neconvenţională – metodă de comunicare utilizată de compania
……;
23. Metode de promovare utilizate de marile suprafeţe comerciale;
24. Comunicarea de marketing în situaţii de criză. Studiu de caz compania X;
25. Specificul promovării în domeniul serviciilor. Studiu de caz compania X;
26. Instrumente promoţionale utilizate în promovarea destinaţiilor turistice. Studiu
de caz;
27. Analiza mesajelor publicitare în presa românească din perioada interbelică;
28. Analiza publicităţii din România în perioada comunistă;
29. Relaţiile publice, metodă de comunicare utilizată de compania……;
30. Politica de comunicare de marketing utilizată organizaţia X ……;
31. Impactul rețelelor de socializare asupra publicităţii online;
32. Relaţiile publice – instrument de promovare a identității mărcii/organizaţiei;
33. Marca – componentă a politicii de produs vs. mijloc de comunicare a produsului;
34. Rolul celebrităţilor în promovarea mărcilor. Studiu de caz – marca X;
35. Campaniile de responsabilitate socială – metodă de promovare a organizaţiei X;

Conf. univ. dr. Daniel ŞTEFAN


1. Studiu privind planificarea strategică a resurselor umane;
2. Studiu privind analiza, descrierea şi reproiectarea posturilor în organizaţia;
3. Studiu comparativ al managementului resurselor umane în diverse ţări europene;
4. Metode moderne de management. Studiu de caz la firma/firmele;
5. Motivarea resurselor umane. Strategii şi practici de motivare;
6. Aspecte comparative privind motivarea şi recompensarea angajaţilor în organizaţiile
europene;
7. Metode moderne de recrutare şi selecţie a resurselor umane;
8. Analiza si descrierea posturilor in cadrul...;
9. Importanta crearii unei echipe de succes;
10. Autocunoaşterea şi managementul carierei individuale;
11. Impactul delegarii asupra performantei organizationale Studiu de caz în firma...;
12. Studiu privind organizarea ergonomică a muncii în firma;
13. Stiluri de leadership si eficienţa acestora în organizaţia;
14. Sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Studiu de caz la firma…;
15. Dezvoltarea strategică a resurselor umane. Studiu de caz la firma…;
16. Munca în echipă. Studiu de caz la firma…;
17. Noi modele de muncă şi organizare a resurselor umane în secolul XXI;
18. Stresul la locul de muncă. Analiza factorilor favorizanţi ai stresului şi modalităţi de
reducere a acestora;
19. Evaluarea performanţelor profesionale în organizaţia...;
20. Erori şi probleme potenţiale în evaluarea performanţelor;
12
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

21. Provocări etice în managementul resurselor umane;


22. Schimbare şi dezvoltarea culturii organizaţionale;
23. Rolul evaluarii performantelor profesionale in cresterea productivitatii muncii;
24. Rolul recrutarii in cadrul planificarii strategice a personalului;
25. Impactul recompenselor asupra motivarii personalului in cadrul companiilor;
26. Impactul globalizarii asupra evolutiei culturii organizationale;
27. Impotanta interviului in cadrul selectiei personalului;
28. Metode moderne de organizare a resurselor umane;
29. Metode de reducere a stresului la locul de munca. Studiu de caz;
30. Analiza politicilor de personal in cadrul...
31. Fundamentarea politiclor de prmovare la sc...
32. Metode si tehnici de stimulare a creativitatii personalului.
33. Sănătatea şi securitatea la locul de muncă.
34. Analiza culturii organizaţionale in cadrul…
35. Managementul carierei - diferente individuale in orientarea carierei.

Conf. univ. dr. Emilia Gogu + Lect. univ. dr. Claudia BENTOIU

1. Analiza statistică a dinamicii ofertei şi cererii turistice la nivel naţional în perioada ….;
2. Analiza statistică a dinamicii ofertei şi cererii turistice la nivel ţări..... în perioada ….;
3. Analiza raportului dintre oferta şi cererea turistică la nivelul unei zone în perioada ...;
4. Analiza raportului dintre oferta şi cererea turistică la nivelul litoralului romanesc în
perioada ...;
5. Analiza statistică a turismului balnear românesc în perioada …..;
6. Analiza statistică a turismului balnear din zona (judeţul, zona) în perioada …..;
7. Analiza statistică a turismului montan românesc în perioada …..;
8. Analiza statistică a turismului montan din zona (judeţul, zona) în perioada …..;
9. Analiza statistică a turismului rural românesc în perioada …..;
10. Analiza statistică a turismului rural din zona (judeţul) în perioada …..;
11. Analiza statistico-economică a legăturii dintre indicatorii care caracterizează activitatea
de turism şi a economiei în ansamblul ei în perioada ….;
12. Analiza statistico-economica a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice a unităţii,
societăţii….;
13. Analiza statistică a ocupării forţei de muncă în sectorului turistic din România în
perioada …..;
14. Analiza statistică a sezonalităţii activităţii turistice a efectelor acestuia în regiunea
(judeţul, zona).
15. Analiza statistica a impactului turismului şi a dezvoltării serviciilor turistice în regiunea
(judeţul, localitatea, zona);
16. Analiza statistico-economică a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice în regiunea
(judeţul)...;
1. Analiza statistico-economică a comerţului interior al României în perioada…;
2. Analiza statistico-economică a comerţului intern/extern cu produse alimentare sau
nealimentare în perioada…;
3. Analiza statistico-economică a comerţului exterior al României cu ţările Uniunii
Europene (sau restul lumii) în perioada…;
4. Analiza statistică a nivelului de trai, a calităţii vieţii şi a puterii de cumpărare a populaţiei
în România în perioada…;
5. Analiza statistico-economică a corelaţiei dintre indicatorii care caracterizează activitatea
de comerţ şi a economiei în ansamblul ei;
6. Analiza statistică a activităţii de producţie sau/şi comercializare a societăţii, unităţii…;
7. Analiza corelaţiei a principalelor indicatori care caracterizează activitatea economica a
societăţii, unităţii…;

13
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

8. Implementarea unui sistem informatico-statistic (bază de date) privind activitatea


unităţii…;
9. Analiza statistică a ocupării forţei de muncă în sectorului comercial din România în
perioada …;
1. Realizarea unui sondaj statistic în studiul calităţii serviciilor turistice/comerciale a
companiei, firmei….;
2. Realizarea unui sondaj statistic privind impactul amenajărilor turistice asupra mediului
înconjurător din zona (staţiunea);
3. Realizarea unui sondaj statistic privind satisfacţia turiştilor în unitatea (staţiunea, zona)
turistică…;
4. Realizarea unui sondaj statistic privind satisfacţia clienţilor/utilizatorilor .....

Lect. univ. dr. Alexandru BURDA


1. Posibilităţi de implementare a unui sistem de management al siguranţei alimentare
HACCP,
2. Soluţii de creştere a calităţii bunurilor alimentare din grupa...obţinute de ...(firma),
3. Analiza comparativă a calitătii bunului alimentar... obtinut ...(un anumit tip de metodă)
fată de sortimente similare obtinute ... (alt tip de metodă),
4. Modalităţi de reflectare a calităţii bunurilor alimentare/nealimentare din grupa … prin
intermediul publicităţii,
5. Posibilităţi de îmbunătăţire/creştere a rolului informativ al etichetei bunurilor alimentare
din grupa/subgrupa,
6. Corelaţia dintre raportul calitate-preţ şi volumul vânzărilor pe piaţa din România a
bunului alimentar/nealimentar din grupa/subgrupa …,
7. Reducerea costurilor de stocare în comerţul cu bunuri alimentare prin alegerea variantelor
de achiziţie corespunzătoare,
8. Îmbunătăţirea selecţiei şi menţinerii calităţii bunurilor alimentare în unităţile de
distribuţie cu amănuntul,
9. Direcţii de creştere a adâncimii sortimentale în unităţile de distribuţie cu amănuntul a
bunurilor de consum,
10. Rolul distribuţiei cu amănuntul în selecţia bunurilor alimentare pe criteriul calităţii,
11. Îmbunătăţirea merchandising-ului şi/sau condiţionării bunurilor în unităţile de distribuţie
cu amănuntul a bunurilor de consum alimentare/nealimentare,
12. Analiza funcţionării şi utilizării procedurii . . . la societatea . . .,
13. Soluții de îmbunătățire a activității agentului de vânzări în domeniul distribuției,
14. Creșterea cânzărilor/profitabilității activității societății comerciale prin îmbunătățirea acti
vității consilierului de vânzări/promoter,
15. Soluţii logistice de creştere a profitabilităţii în organizarea activitătii firmei ... ,
16. Direcţii şi posibilităţi de îmbunătăţire a procedurilor specifice managementului
prelucrării comenzilor la societatea,
17. Prelucrarea comenzilor şi managementul informaţiilor în comerţul on-line,
18. Creșterea eficacităţii managementului aprovizionării la societatea ... pe baza selecţiei
variantelor strategice de achiziţie,
19. Proiect de dezvoltare a activitatii economice a unei societăți comerciale, prin
implementarea unui sistem de distribuție și prelucrare a comenzilor on-line,
20. Îmbunătăţirea procesului de selectare a furnizorilor la societatea comercială…,
21. Avantajele utilizării sistemului . . . în activitatea logistică/de distribuţie a bunurilor de
consum, a societății … ,
22. Creşterea competitivităţii activităţii de distribuţie a bunurilor de consum prin
externalizarea transporturilor la societatea,
23. Organizarea şi îmbunătăţirea managementului transportului prin externalizare la
societatea…,
24. Posibilitatea creşterii eficienţei logistice la firma … prin externalizarea transporturilor,
14
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

25. Posibilităţi de structurare a sistemului logistic în cadrul firmelor de comerţ on-


line/electronic,
26. Modalităţi şi direcţii de aplicare a strategiei „just-in-time” (JIT) în activitatea
comercială/de producţie,
27. Tipologia şi rolul stocurilor în unităţile de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de
consum,
28. Rolul stocurilor în asigurarea accesului şi varietăţii ofertei la o societate/lanţ de
distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum,
29. Structura procesului de selectare a furnizorilor în unităţile de distribuţie cu amănuntul,
30. Variante strategice de achiziţie utilizate în aprovizionarea unităţilor comerciale cu
amănuntul/cu ridicata,
31. Elaborarea strategiei privind sursele de aprovizionare în cadrul unităţilor mici din
comerţul cu amănuntul,
32. Modalităţi de reducere a duratei intervalului de livrare/prelucrării comenzilor în cadrul
unităţilor comerciale cu ridicata/cu amănuntul,
33. Modalităţi practice de reducere a riscului apariţiei rupturii de stoc în cadrul unităţilor de
distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum,
34. Modalităţi de creştere a disponibilităţii produselor concomitent cu reducerea costurilor de
stocare,
35. Sisteme de implementare a distribuţiei inverse în comerţul electronic,
36. Direcţii de diversificare a ofertei de servicii specifice unităţilor de distribuţie cu
amănuntul a bunurilor de consum,
37. Direcţii şi modalităţi de reducere a pierderilor în producţie la societatea … ,
38. Îmbunătăţirea planificării şi organizării producţiei la societatea … ,
39. Modalităţi de creştere a gradului de informare a consumatorului de bunuri alimentare
privind calitatea acestora,
40. Tendinţe actuale în consumul de bunuri alimentare/nealimentare din grupa ... pe plan
european şi/sau mondial,
41. Tendinţe actuale în producţia de bunuri alimentare/nealimentare din grupa... pe plan
european şi/sau mondial.

Lect. univ. dr. Anca COSTEA DUNĂRINȚU

1. Uniunea Europeana-oportunități și provocari în contextul globalizarii, regionalizarii si


extinderii;
2. Piata unica-pespectiva asupra orizontului 2020;
3. Piata unica-catre o mai buna functionare a pietelor;
4. Accesarea si gestionarea fondurilor europene in contextul obiectivelor Strategiei 2020;
5. Cadrul financiar multianual 2014-2020 in contextul procesului de accesare si gestionare a
fondurilor europene;
6. Cadrul financiar multianual 2014-2020 in contextul cresterii durabile;
7. Cadrul financiar multianual 2014-2020 in contextul cresterii incluzive;
8. Cadrul financiar multianual 2014-2020 in contextul cresterii inteligente;
9. Strategia Europa 2020 in perspectiva procesului de accesare si gestionare a fondurilor
europene;
10. Absorbtia fondurilor europene in contextul asigurarii tranzitiei catre o economie verde;
11. Provocari si perspective ale dezvoltarii economice in Uniunea Europeana;
12. Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă in UE.;
13. Provocari si perspective ale politicii de coeziune in Uniunea Europeana;
14. Eficienta energetica in provocari si constrangeri in orizontul 2020;
15. Politica de coeziune in perspectiva atingerii obiectivelor Strategiei 2020;
16. Strategia Uniunii Europene in Regiunea Dunarii-oportunitati si provocari;
17. Realizarea obiectivelor 20/20/20 pentru Uniunea Europeana. Studiu de caz: Romania;
18. Politica de dezvoltare regionala in UE;
15
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

19. Politica agricola comuna in UE. Studiu de caz;


20. Economia circulara in Uniunea Europeana;
21. Dezvoltarea durabila in Romania-implementarea obiectivelor de crestere durabila in
cadrul fondurilor europene pentru 2014-2020;
22. Politicile sectoriale ale UE. Studiu de caz.(o politica sectoriala).

Lect. univ. dr. Oana DUŢĂ


1. Actul constitutiv al societăților comerciale. Condiții de fond și de formă;
2. Clauza de hard ship sau de impreviziune potrivit noului Cod civil;
3. Clauze specifice contractelor de reprezentare și de intermediere în afaceri;
4. Consideraţii privind calitatea de comerciant. Spete;
5. Contractele de intermediere în comerţul internaţional. Spete;
6. Contractele de licenţă, de know-how şi de consulting-engineering în comerţul
internaţional. Speţe;
7. Contractele de transport internaţional. Spete;
8. Contractele de vânzare internaţională de mărfuri. Spete;
9. Contractul de leasing si contractul de factoring – tehnici moderne de contractare.
Spete;
10. Cumparare civila. Studiu de caz;
11. Divizarea şi fuziunea societăţilor comerciale;
12. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale;
13. Excluderea şi retragerea asociaţilor din societăţile comerciale;
14. Fondul de comerț, întreprinderea și patrimoniul de afectațiune;
15. Funcţionarea societăţii pe acţiuni – adunările generale ale acţionarilor;
16. Funcţionarea societăţii pe acţiuni. Spete;
17. Garantarea obligaţiilor in dreptul civil si in dreptul comercial. Studiu de caz;
18. Interpretarea şi executarea contractelor de comerţ internaţional. Spete;
19. Particularităţile contractului de vânzare-cumparare comercială fata de contractul de
vanzare;
20. Regimul juridic al cambiei;
21. Regimul juridic al fondul de comerţ;
22. Regimul juridic al grupurilor de interes economic;
23. Regimul juridic al părţilor sociale în cadrul societăţilor cu răspundere limitată;
24. Regimul juridic al profesionistului comerciant - persoană fizică;
25. Regimul juridic al societăţilor cu răspundere limitată;
26. Regulile INCOTERMS 1990 şi RAFTD 1941 în vânzarea internaţională. Spete;
27. Valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni. Acţiuni şi obligaţiuni.

Lect. univ. dr. Adina PAVEL


1. Politici europene în domeniul calităţii educaţiei și formării profesionale. Studiu de caz;
2. Accesarea/ absorbţia fondurilor structurale și de coeziune europene. Studiu de caz;
3. Diversificarea ofertei de mărfuri a firmei….;
4. Locul IMM-urilor în ansamblul activității de comerț;
5. Evoluția comerțului cu amănuntul în perioada….;
6. Considerații privind evoluția cheltuielilor de consum în UE/ România, în perioada…;
7. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului de management al calității la firma …..;
8. Strategii de îmbunătățire a calității serviciilor oferite de ….;
9. Studierea percepțiilor clienților privind calitatea serviciilor oferite de...;
10. Motivarea şi implicarea personalului în îmbunătăţirea calităţii în cadrul firmei….;
11. Impactul culturii calității asupra eficienței unei organizații. Studiu de caz;
12. Conturarea/dezvoltarea/consolidarea unei culturi a calității în cadrul …;
13. Cultura calității-factor cheie pentru atingerea excelenței în afaceri.
16
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

17
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Facultatea Management Turistic şi Comercial București

Lect. univ. dr. Petronela-Sonia NEDEA


1. Program de dezvoltare durabilă a turismului în zona „X, staţiunea „Y”, judeţul „Z”...;
2. Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în zona „X”, judeţul „Y”, studiu de caz:
localitatea „Z”....;
3. Mutaţii în fluxurile turistice internaţionale şi posibilităţi de atragere a acestora spre
România;
4. Migraţiile internaţionale contemporane. Cauze şi caracteristici ale schimbărilor survenite
în obiceiurile de consum ale populaţiei;
5. Globalizarea sistemului economic şi efectele asupra sectorului turistic;
6. Analiza si valorificarea potenţialului turistic în staţiuni/judeţe/localităţi;
7. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport în România - factor de dezvoltare
a serviciilor turistice;
8. Dunărea (Coridorul VII Pan-european) - o axă centrală în contextul dezvoltarii
turistice/extinderii schimburilor comerciale;
9. Coridoare Pan-europene şi Axe prioritare TEN-T. Contribuţii la dezvoltarea schimburilor
comerciale.
10. Turismul cultural şi de afaceri în oraşul „X”...;
11. Evoluţia activităţii de turism în Regiunea de Dezvoltare...;
12. Turismul urban (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul …;
13. Turismul montan (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul / arealul …;
14. Turismul cultural-religios în zona... (prezent şi perspectivă);
15. Agroturism în zona / judeţul … (prezent şi perspectivă);
16. Turismul speologic (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul …;
17. Pespectivele ecoturismului/turismului durabil la nivel naţional/internaţional;
18. Analiza ariilor protejate din România/la nivel internaţional/ pe ţări. Studiu de caz: Parcul
naţional.../Parcul natural...;
19. Strategii de relansare a turismului internaţional al României – Studiu de caz: balnear,
montan, litoral, cultural, agroturism;
20. Diversificarea serviciilor turistice în Staţiunea „X”;
21. Piaţa turistică a ţării „X”... Posibilităţi de cooperare şi dezvoltare a relaţiilor turistice
româno-ţara „X”.

Notă: Se pot propune, discuta şi aproba şi alte teme specifice activităţii de comerţ, turism
intern şi internaţional, servicii.

Decan,
Conf. univ. dr. Emilia Pascu

18