Sunteți pe pagina 1din 1

Activități ANPRO 2018

I Anchetă Perspective 35. Texte „de manual”. Texte în manuale


1. Ce criterii credeți că ar trebui să îndeplinească textele ”de manual”?
2. Pe lângă textele consacrate, purtând semnătura unor autori canonici, ce alte texte ” de manual
” cunoașteți? Vă rugăm să indicați clasa pentru care sunt potrivite.
3. Care considerați că sunt criteriile pentru care optează autorii de manuale?
4. Cum vă selectați dvs textele? Adăugați altele față de cele din manuale? Lucrați cu grupaje de
texte sau cu texte unice? Asociați textul literar cu cel nonliterar? Etc.
5. Utilizați manuale digitale? Cum modifică acestea raportarea profesorului/ elevului la text? Care e
câștigul? Care pierderile?
6. Utilizați auxiliare didactice? Ce oferă acestea în plus față de manual?

Perspective 1/2018. Tipologii textuale şi dinamica fenomenului literar


Date fiind, pe de o parte, importanța tipologiilor textuale în fundamentarea disciplinei limba și literatura
română de-a lungul timpului și reorientarea actuală a interesului școlii dinspre textul literar spre o
varietate de tipuri texte, iar, pe de altă parte, funcția tipologiilor textuale în formarea competenței
lingvistice și generice, aspect important pentru modelul curricular actual, revista „Perspective” propune
al doilea număr consacrat tipologiilor textuale: Tipologii textuale şi dinamica fenomenului literar

Contribuțiile pot avea în vedere:

- discutarea unor distincții conceptuale: poezie/proză/teatru; epic/liric/dramatic;


clasic/modern/postmodern; patrimoniu literar, canon literar; text literar/text critic/text de
escortă; texte de gradul a doilea: pastișa, parodia etc.
- abordarea didactică (receptarea) unor tipuri de texte/ a unor texte literare consacrate:
contextualizări şi recontextualizări
- ilustrarea unor funcții didactice ale textului: formarea unor reprezentări privind evoluția
fenomenului literar, suport al activităților de scriere etc.

Articolele și răspunsurile la anchetă pot fi trimise până la 15 mai la adresele: lmedesan@yahoo.com,


ioanatamaian@gmail.com.

II. Lecturiada elevilor

III : Simpozionul de didactică, ediția a XIX-a, 26- 28 octombrie 2018

100 de ani de predare alimbii şi literaturii române . Retrospective şi perspective.

( Titlul este provizoriu în formularea sa, dar acesta este spiritul în care lucrează consiliul științific)

Toate informațiile sunt şi vor fi disponibile pe www. anpro.home.ro