Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

”Grădinile Luminii se-ntunecă în zare


Şi raiul înserării mai fumegă departe …
Prin ziduri arse şi porţile lui sparte
Încet s-afundă-n hăuri cumplită-năierare.

Descolăcit din neguri se-nalţă ca un şarpe laur,


Ce umple-ntreg apusul cu cozile-nnodate…
Fug îngeri din înfrângeri cu frânte lânci de aur
Şi pier din cer arhangheli cu arcuri descordate.”
(Vasile Voiculescu, Apus apocaliptic)

Redactează, pe baza textului de mai sus, răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerinţe:

1. (4 p.) Motivează scrierea cuvântului Lumină cu majusculă.


2. (4 p.) Explică sintagma: raiul înserării şi imaginea realizată în versul Încet s-afundă-n hăuri cumplită-năierare.
3. (4 p.) Selectează termenii care realizează câmpul lexical al apusului.
4. (4 p.) Transcrie şi explică o imagine de basm prezentă în text.
5. (4 p.) Explică titlul poemului.
6. (4 p.) Indică două figuri de stil diferite şi comentează-le.
7. (4 p.) Numeşte tipul de imagine realizată în versul al III-lea, strofa a II-a.
8. (4 p.) Construieşte două enunţuri cu sensul propriu şi cu sensul figurat al adjectivului ars.
9. (4 p.) Explică rolul expresiv al punctelor de suspensie.
10. (4 p.) Găseşte sinonime pentru cuvintele zare, încet, neguri, pier
2