Sunteți pe pagina 1din 10

Pledoarie pentru

apologetică
“Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui
vă cere socoteală de nădejdea care este în
voi, dar cu blândeţe şi teamă, având un
cuget curat.”
1 Petru 3:15
Importanţa apologeticii
Confruntarea contemporană de idei
•  Pluralism - Toate religiile sunt echivalente
•  Relativism - Nu există adevăr absolut
1.  Ideile au consecințe - Ceea ce crezi
determină felul în care trăieşti.
2.  Nu toate religiile pot fi adevărate.
3.  Adevărul poate fi cunoscut şi trebuie să fie
cunoscut.
Apologetica
Ce este apologetica?
•  Apărarea credinţei
•  De ce să apărăm credinţa?
Socrate: O viaţă ne-examinată nu merită să fie
trăită.
Geisler: O credinţă ne-examinată nu merită să fie
crezută.
1.  Porunca lui Dumnezeu
2.  Raţiunea noastră are nevoie de răspunsuri
3.  Lumea are nevoie de raspunsuri
1. Porunca lui Dumnezeu
1 Petru 3:15
•  “fiţi gata”
–  fiţi pregătiţi şi dornici
–  “Mă bucur că mă întrebi!”
•  “ să răspundeţi”
– să ştii CE crezi şi DE CE crezi
•  “cu blândeţe şi teamă, având un cuget
curat”
–  Atitudinea – blândeţe (putere ţinută în frâu),
respect, integritate
Porunca lui Dumnezeu
2 Cor 10:5
“Noi demolăm argumentele şi orice
speculaţie care se ridică împotriva
cunoaşterii lui Dumnezeu şi orice gând îl
facem rob ascultării de Cristos.”

Trebuie să confrunt problemele din gândirea


mea şi a celorlalţi
Porunca lui Dumnezeu
Tit 1:9 - Responsabilitatea liderilor
“Episcopul trebuie să fie în stare să
sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să
înfrunte pe potrivnici.”
2 Tim. 2:24-25
“Robul Domnului trebuie ... să îndrepte
cu blândeţe pe potrivnici.”
Respect pentru potrivnici
Scopul este lumină, nu scântei!
2. Raţiunea are nevoie de răspunsuri
Creaţi după chipul lui Dumnezeu, fiinţe raţionale
(Gen. 1:27)
•  Dumnezeu nu nesocoteşte gândirea noastră
•  Gândirea ne deosebeşte de animale
–  Ps. 32:9: “Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără
pricepere, pe care-l struneşti cu un frâu.”
Luca 24:25-27 – “O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu
inima când este vorba să credeţi tot ce au spus
proorocii... Şi a început de la Moise şi de la toţi
proorocii şi le-a explicat în Scripturi tot ce era
cu privire la El.”
3. Lumea are nevoie de răspunsuri
“Crede şi nu cerceta!”
•  Dicton fals, scos din context

“Crede, apoi înţelege” (Augustin) –


întrucât credinţa este un dar al Duhului
Sfânt, nu poate exista o înţelegere
adevărată a credinţei creştine fără
lucrarea Duhului Sfânt.
(vezi Ioan 7:17)
3. Lumea are nevoie de răspunsuri
1 Tes. 5:21 – “Cercetaţi toate lucrurile şi
păstraţi ce este bun.”
Ioan 5:39 – “Cercetaţi Scripturile...”

Dovada despre adevăr trebuie să preceadă


credinţa
•  nu-mi cere să cred ceva ce nu este
adevărat
•  se poate să nu am toate dovezile posibile,
dar trebuie să am dovezi suficiente
Lumea are nevoie de răspunsuri
Două aspecte ale credinţei
•  Conţinutul credinţei – CE cred
•  Obiectul credinţei – ÎN CINE mă încred
•  De ex., călătoria cu avionul
•  Cred că avionul este funcţional, piloţii sunt
calificaţi, etc.
•  Mă urc în avion şi decolez!

Dacă obiectul credinţei este inadecvat, nu


are nici o importanţă cât de mare este
credinţa mea!