Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ


PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA

REGULAMENTUL
Proiectului Național /Concurs Național
,,PROMOTOR AL TURISMULUI ÎN VESTUL ROMÂNIEI”
cuprins în calendarul C.A.E.J., poziția 288, EDIȚIA V, anul școlar 2017-2018,
participare indirectă

Concursul se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 – 19 ani și își propune


să stimuleze implicarea elevilor în încheierea unui parteneriat cu natura; conștientizarea
tinerilor asupra importanţei turismului şi valorilor pe care acesta le poartă, adică cele
culturale, sociale, politice și economice.
OBIECTIVELE CONCURSULUI:
O1. Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în educaţia
culturală a cetăţenilor;
O2. Corelarea programelor curriculare cu cerinţele dezvoltării sferei culturale,
colaborarea interinstituţională în pregătirea profesională a elevilor;
O3. Ateliere de lucru pe diverse teme din domeniul artelor vizuale cu impact direct în folosul
natrii şi comunităţii. Dezvoltarea abilităţilor practice atreprenoriale.
GRUP ȚINTĂ:
• elevii de la palatele și cluburile copiilor, elevii din învăţământul primar (clasele P-IV),
învățământul gimnazial (clasele V-VIII) și învăţământul liceal (clasele IX –XII)
• cadrele didactice de la palatele și cluburile copiilor, din școlile gimnaziale, licee.
Secțiunile concursului:
Secțiunea I: "Caravana atelierelor de lucru outdoor și indoor":
I.1. Lucrări rezultate în urma unor activități practice cu caracter ornitologic, ecologic,
educație plastică, cultural-artistice, tehnico-aplicative (machete, colaje, puzzle artistic,
cuiburi pentru păsările sălbatice (naturale, artificiale), păsări (eco-puppets, colaje), căsuțe
pentru păsărele, ecopuppets, picturi, crochiuri );
I.2. Prezentări Power Point realizate ca rezultat al unor activități cu impact pozitiv direct
asupra mediului.
SECȚIUNEA II: "Maratonul atelierelor eco-turism" lucrările vor fi grupate pe
următoarele subsecțiuni:
II.1. Atelierul aplicării tehnicilor de lucru pentru realizarea de căsuţe, cuiburi și hrănitori
pentru păsările sălbatice;
II.2. Atelierul aplicării tehnicilor de lucru folosite în educația plastică din învățământ cu
intervenții din natură
II.3. Atelierul micilor ornitologi
II.4. Atelierul micilor artiști
Condiții de participare: Înscrierea lucrărilor se va face până la data de 13.06.2018 pe
adresa e-mail liliana_baba@yahoo.com: fişa de înscriere (ANEXA 1), acordul de parteneriat
(ANEXA 2) semnat și scanat. Pentru înscrierea la secțiunea I, prezentări Power Point,
lucrarea PPT se va transmite electronic alături de documente. Originalul documentelor se va
trimite prin poștă pe adresa: Palatul Copiilor Timișoara, Str. Calea Martirilor Nr. 64, Jud.
Timiș, cu menţiunea: "PENTRU CONCURSUL, ,,PROMOTOR AL TURISMULUI ÎN
VESTUL ROMÂNIEI”/prof. Babă Liliana". Alături de lucrările copiilor (ANEXA 3-eticheta
atașată lucrării) trimiteţi și un plic A4 autoadresat (timbrat cu timbru de 4 lei pentru
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA

expedierea diplomelor şi adeverinţelor). Echipajul participant la concurs va fi constituit din 8


elevi și un cadru didactic coordonator. Se va trimite o singură lucrare/echipaj.
Prezentările Power Point vor conţine material cu caracter educativ specific temei
concursului, max. 12 slide-uri: pentru evaluarea PPT-urilor se urmăresc originalitatea
activității și caracteristicile prezentării (text, sunet, fotografii originale), conținutul și
imaginile folosite în materiale trebuie să respecte drepturile de autor. Toate lucrările evaluate
vor fi recompensate cu diplome. Evaluarea și ierarhizarea lucrărilor se realizează de Comisia
de evaluare a concursului.
Nu se percepe taxă de participare.
Data și locul desfășurare: 15 Iunie 2018; Palatul Copiilor Timișoara
Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Palatul Copiilor Timișoara

Nu se admit contestații.
Materialele trimise nu vor fi returnate.

Coordonator proiect,
Prof. dr. biolog Babă Liliana
Cercul de Ornitologie/Etologie
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA

Model etichetă:

Unitatea școlară................................................................................

Titlul lucrării___________________________________________

Echipaj/categorie de vârstă/nivel școlar/Nume/prenume (8 elevi în Anexă - Tabel)

Cadru didactic coordonator________________________________

Secțiunea_____________________________________________

Localitatea/Județul _____________________________________________

S-ar putea să vă placă și