Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT

referitor la activitățile realizate de către Biroul relații cu diaspora


în anul 2017
1 Activități realizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 200 din 26
februarie 2016 cu privire la Strategia națională „Diaspora-2025” și Planul de
pentru anii 2016-2018 privind implementarea acestea și surse financiare alocate
din bugetul de stat - Susținerea diasporei în sumă totală de 1.500.000 MDL:
2 Elaborarea și aprobarea HG nr. 724 din 08.09.2017 cu privire la aprobarea
Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor
Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (acțiunea 2.1 din Planul de acțiuni)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371432
3 Elaborarea și aprobarea HG nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la mecanismul de
coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
http://lex.justice.md/md/371433/ (acțiunea 1.2 din Planul de acțiuni)
4 Organizarea programului DOR – Diaspora * Origini * Reveniri (2017), ediția a V-
a întrunit 100 de copii originari din 14 tări: Italia, Portugalia, Spania, Germania,
Grecia, Romania, Ucraina, Irlanda, Marea Britanie, Austria, Cehia, Franța,
Kazahstan și Republica Moldova. În cadrul programului copii au fost antrenați în
activități de cunoaștere a portului popular, meșteșugăritului, instrumentelor
populare și alte activități ce reprezintă activitatea culturală și istorică a RM.
Link: http://brd.gov.md/ro/content/impresii-despre-programul-guvernamental-dor
5 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735 din 09.06.2016, în perioada 18-
20 august 2017, au fost organizate activități din cadrul ediției a IV-a a Zilelor
Diasporei, conform agendei:
-la 18 august: Ziua ușilor deschise la Guvern; prezentarea programului
Grupurile de Excelență ale Diasporei (GED); facilitarea dialogului între
ambasadorii și consulii RM peste hotare și membrii diasporei; seminare tematice
axate pe programe economice și oportunități de promovare a revenirii și reintegrării
durabile a migranților, turismul nostalgic, bune practici de implicare a Diasporei în
dezvoltarea localităților de baștină din Moldova;
-la 19 august Zilele Diasporei s-au desfășuat în cadrul Festivalului GUSTAR
care a fost organizat în parteneriat cu BRD și a avut drept scop intensificarea
relațiilor diasporei RM cu cei rămași acasă, fiind organizată și o expoziție (târg)
„Moldova de oriunde” a membrilor diasporei care au prezentat țara de destinație
într-un stand expozițional prin materiale promoționale, gastronomie și numere
artistice;
-la 20 august, a fost organizată Cupa Diasporei la mini-fotbal.
Surse: http://brd.gov.md/ro/content/zilele-diasporei-republica-moldova-2017-
lansate-la-chisinau
http://brd.gov.md/ro/content/cupa-diasporei-la-mini-fotbal
6 Prezentarea oficială a Programului Grupurile de Excelență ale Diasporei a avut
loc pe data de 18.08.2017 în Casa Guvernului, la lansarea Zilelor Diasporei.
Programul este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de
dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de
origine” finanțat de Fondul pentru Dezvoltare al OIM și implementat de OIM,
misiunea în Moldova în parteneriat cu Biroul Relaţii cu Diaspora.
Experții selectați din Diasporă fac parte din următoarele Grupuri tematice:
1) Domeniul Cercetare și Economie: Svetlana Cranga Janaudy / Dr. Dorin
Dușciac, cooperează cu doamna Viorelia Moldovan-Bătrânac, consiliera
Prim-ministrului pe elaborarea cadrului normativ al Agenției Naționale de
Cercetare și Dezvoltare.
2) Domeniul Mediului: Dr. Doina Ciobanu / Marcel Țâbârnac vor coopera cu
Institutul de Ecologie și Geografie și Institutul de Zoologie din cadrul
Academiei de Științe și ulterior cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului.
3) Domeniul consolidarea Diasporei: Dr. Ala Mîndîcanu va coopera cu BRD
pe consolidarea asociațiilor diasporei și inițiativa de formare a Consiliului
Internațional al Diasporei (CID);
4) Domeniul Juridic: Laurențiu Hadârcă / Victor Băieșu vor coopera cu
Ministerul Justiției;
5) Domeniul Medicină: prof. Ian Toma / Dr. Serghei Mangul cooperează cu
USMF Nicolae Testemițanu și Universitatea de Stat din Moldova (USM) la
inițiativa de creare a Centrului de Excelență și Educație în Bioinformatică și
Bioetică în Republica Moldova.
Proiectul Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea
parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine se finalizează în luna aprilie
2018.
7 De asemenea, în cadrul proiectului Consolidarea capacităților de dezvoltare a
Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diaspora și țara de origine 10 centre
educaționale ale diasporei din Kazahstan, Canada, Italia, Irlanda, Belgia și Franța
au beneficiat de suport financiar și materiale didactice. Experții de la Asociația
Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) au elaborat curriculumul
la limba română, cu elemente de cultură și civilizație (istorie şi geografie, relații
sociale, gastronomie, tradiții și obiceiuri, arte și meșteșugărit, etc.), ghidul de
implementare a curriculumului și materialele didactice auxiliare pentru suport în
procesul de instruire a copiilor din diasporă. Curriculumul a fost evaluat și aprobat
la Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației.
Anexă: Copie Ordinul nr. 671 din 1 august 2017 cu privire la aprobarea
materialelor prezentate CNC.
8 Revista „Moldova de oriunde” (edițiile1-4, câte 2000 exemplare) concept elaborat,
material publicat și distribuit prin intermediul MAEIE. Promovarea
reprezentanților diasporei care s-au afirmat peste hotare în diferite domenii cultură,
caritate, activitățile asociațiilor.
Versiunea electronică plasată pe www.brd.gov.md.
9 În cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în
domeniul migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare
și Cooperare (SDC), BRD în parteneriat cu Organizația Internațională pentru
Migrație a conceptulaizat și realizat programul Diaspora Engagement Hub (DEH)
care inițial a inclus următoarele sub-programe: Proiecte inovatoare ale Diasporei;
Reîntoarcerea profesională a Diasporei; Parteneriate tematice regionale;
Abilitarea femeilor din Diasporă; Proiecte de crowdfunding pentru membrii
diasporei; Seminar internațional Elaborarea de politici publice cu studenții din
diasporă, etc.
În perioada februarie 2016 – martie 2017, în cadrul programului Diaspora
Engagement Hub au fost oferite 50 de granturi care au susținut diverse inițiative și
activități ale reprezentanților diasporei pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
Conform evaluării realizate de către experții Organizației Internaționale pentru
Migrație peste 45 000 de membri ai diasporei au beneficiat de acces la informații
și servicii de ordin socio-cultural, economic și investițional, filantropie și educație.
În urma acțiunilor realizate de către beneficiarii de granturi și evenimente publice
organizate (seminare, workshopuri, conferințe tematice, congres, etc), numărul
total de beneficiari direcți și indirecți, din țară și de peste hotare este estimat la circa
94 450 de persoane de diverse vârste (copii, tineri, maturi, femei/bărbați).
10 Prioritățile BRD pentru anul 2018 sunt:
- Implementarea mecanismului de coordonare a politicii de stat în domeniul
diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) de către autoritățile publice
centrale și locale (HG nr. 725 din 08.09.2017);
- Dezvoltarea capacităților profesionale a funcționarilor publici din APC și
APL prin intermediul cursului „Diasporă, migrație și dezvoltare” (DMD)
(HG nr. 49 din 16.01.2018);
- Implementarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind
(re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (HG
nr. 724 din 08.09.2017);
- Evaluarea Planului de acțiuni pentru 2016-2018, concomitent elaborarea și
aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2019-2021 privind implementarea
Strategiei naționale Diaspora-2025 (HG nr. 200 din 26.02.2016 și PNAAA
2017-2019);
- Implementarea și asigurarea continuității programului Grupurile de
Excelență ale Diasporei;
- Organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei și Congresului Diasporei, ed.
VIII-a (HG nr. 735 din 09.06.2016);
- Desfășurarea programului pentru copii „DOR – Diaspora * Origini *
Reveniri”, ediția VI-a;
- Implementarea programelor culturale destinate menținerii identității
naționale și lingvistice (Mărțișor de acasă, Crăciun cu DOR de Casă, etc.);
- Desfășurarea evenimentului Diaspora Business Forum în cadrul Moldova
Business Week 2018;
- Conceptualizarea, promovarea și implementarea programului Diaspora
Acasă Reușește (DAR 1+3).

BUGETUL: Susținerea diasporei Republicii Moldova


Bunuri sau servicii 2017 2018
Programul DOR 620 000 700 000
Zilele Diasporei 2017/ 2018, 300 000 270 000
Congresul VIII (2018), turneu
mini fotbal
Susținerea activității asociațiilor 580 000 530 000
diasporei
Total buget 1 500 000 lei 1 500 000 lei

Șef al Biroului relații cu diaspora Olga COPTU