Sunteți pe pagina 1din 3

Urătură Puișori di moldoveni

Mândri oameni flamanzeni


Scoalî gazdâ la fereastră De la Flamanzi venim
Cî punem plugu în brazdă Anul nou să vi-l vestim
Aprindi o lumânari Pisti dealuri pisti văi
Șî vezi cum arî plugari Ia mai îndemnați flăcăi.........
Cî mai sfânt nimica nu-i HĂĂĂĂĂĂĂĂI.
Cum îi mersu plugului Ci mai faceți cum trăiți?
Pi ogoru omului Di plugari sunteți gătiți?
Întru mila Domnului Ori nu vreți sî ni primiți?
Porniți plugu măi flăcăi Eu vă spun adivarat
Și sunați din zurgălăi Că de când s-o înserat
Și strigați odată Pi la voi pi-aici prin sat
HĂĂĂĂĂĂĂĂI Plugari ca noi n-o umblat
Plugu nostru-i zugravit
Aho Aho Cu aur șî cu argint
Bună vremea la fereastră Noi arăm din luna mai
Boieri mari la dumneavoastră Ș-am tras brazda până-n Rai
Gospodari și gospodini Ș Raiul era încuiat
Ficiorași și voi copchile Plugarii s-au speriat
Dați-vă lângă perdele Ș-o strigat Văleu și Vai
Ș-ascultați vorbili meli Șî s-o deschis ușa la Rai
Ascultați a me urari Șî în Rai cini era ?
La aiastă sărbătoari Sfânt” Vasile ne-aștepta
C-îi sara lu Vasile Sfântu Și din gură așa grăia
Ș mi-o luat căciula vântu Cini va cinsti cu mini
S vă spun ș-o urătură Dumnezeu îi faci bini
C-îi o urătură veche Casa care se urează
Ș-îi plăcută la ureche Domnu –o binecuvintează
Cî noi nu urăm pi bani Ș-atunci plugu am oprit
Cî nu suntem bieți sărmani Sfântu-n Rai ne-o poftit
Suntem neam di gospodari Ș-am cinstit ș-am închinat
Strănepoți de-ai lui Ștefan Un pahar di vin curat
Tăți frumoși șî tăți voinici Șî Sfântu s-o bucurat
Cî ni tragem din haiduci Și ne-o binecuvântat
Șî ne-o mai dat câti-un bou Zurgălăi și clopoței
Sî arăm di Anu Nou Apoi Faceți roată mmăi flăcăi
Sfântu ne-o privit Și strigați odată
Șî din gură o grăit HĂĂĂI !
Sî arați în lumi bini Gospodari , gospodari
Cî ați început cu mini Toarnî ginul în pahari
Sî arați cu Dumnezeu Cu toți frații tăi cinstești
Cî n-o sî vă meargî rău Bucură-te creștinești
Sî vă faceți Cruce Sfântă Cî soarili strălucești
Că Dumnezeu v-ajută Luna-n codru poleiești
Cu-a Lui binecuvantare Roata lumii se-nvrtești
Noi arăm la fiecare Șî omul mereu slăbești
Șî arăm de-amu un an Ce-o fost ieri n-o mai fi mâini
Tăți Moldova lu Ștefan Șî nimic n-o mai rămâni
Cî așa-i la Sfân Vasile Omu cât îi el di om
Sî arăm cu vorbi buni Sî prefaci-n iarba-.....n pom
S-ngropăm cu bunatati Sî-n urzâcî ș-n cucută
C-o dat Domnu sănătati Ș-n nămol ș-n piatră mută
Sî sămănăm cu rugăciuni Sau s faci praf mărunt
Cî Domnul mila Ș-o puni Sau apă curgând în prund
Ș-a răsări rod bogat Tăti-n lumi-s trecătoari
Di sus binecuvântat Ș necaz ș supărari
Faceți Cruci măi flăcăi Doar pământu stă zidit
Și arați dealuri și văi Dumnezeu neadormit
Și sunați din zurgălăi Pentru aiasta într-un gând
Și strigați odată Sî-l rugăm pi Domnul Sfânt
HĂI !! Sî ni dei sănătati
Cî neaseară om ara Sî ni dei bunătati
Șî mâini om semăna Liniști șî paci-n țarî
Când om găti di arat Șî pâini bunî la varî
Om duci pluguri din sat Sî ni dei rugăciune
Și le-om puni la pareti Mântuiri la oricine
Șî boii la iarbă verde Cî pentru-aiasta trăim
Șî flăcăi-n sat la feti Ca-n cer sî ni mântuim
Sî ni dei Dom Hristos Scoate gazdă un colac
Sî știm a trăi frumos Că ogoru ți-am arat
Sî ni șii di folos Cu plug binecuvântat
Ia mai îndemnați flăcăi Zurgălăi și clopoței
Opintiți-vă-n călcăi Faceți roată măi flăcăi
Și sunați din zurgălăi C-o venit gazda la voi
Și strigați odată Cu colac și lumânar i
HĂIIII Hai strigați odatî TARI
Di urat am tot urat Pentru gazdă la feresti
Cum din moși am apucat Că e preot la Storesti
Ș-înc-am mai ura
Cî ni placi a cuvânta Brazdă plina cu urzici
Șî v-ii drag a asculta Opriți plugul măi voinici
Dar nii c-om însera ... Ahooooooo Ahoooooo.
Aicea la dumneavoastră
Diparti di casa noastră
Ș-avem di mers un drum
lung.......
Iaaa puneți căiuți la plug
Cu căiuții să plecăm
Și pe alții să-i urăm
La anu când om veni
Tot în astă Sfântă zi
Sî vă găsim bucuroși
Ca din moși și moși strămoși
Brazde-nguste, brazde late
LA MULTI ANI CU
SANATATE !
La orașe și la sate
La bordei și la palate
Di prin munți și di prin văi
Mai sunați din zurgălăi
Să se-audă-n Dorohoi
Și strigați cu toții
HĂIII