Sunteți pe pagina 1din 4

VFișa de observație

Data: 30.05.2018
Ora: 13:00

Categoria Dimensiuni Scala de evaluare


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gandire logica:
evocă date, fenomene,
evenimente, persoane,
răspunde organizat la
subiecte complexe,dă
răspunsuri logice,
coerente, la subiect,
reflectează câteva secunde
înainte de arăspunde la
întrebări, pune întrebări
de nuanţare
Exprimare clara si pre
cisa a ideilor:
-răspunde exact la
întrebările ce i-au fost
adresate, accentuează
ideile
principale,formulează
fraze complexe, dar
comprehensibile, nu se
pierde în cuvinte, termină
Aptitudini/ ideea începută, ideile
prezentate au o
Calități
continuitate, decurgând
logic una după cealaltă.
Motivatie realista si
ambitioasa:
-motivat de ceea ce face,
are viziune pe termen
lung, nu se limitează în
prezent: acum şiaici, are
aspiraţii realiste,
corespunzătoare propriilor
capacităţi, cunoscându-şi
calităţile,le foloseşte, fiind
totodată conştientă şi de
punctele slabe, se
gândeşte la viitorul
său,construindu-l încă de
acum, doreşte să-şi
depăşească actuala
condiţie, să se dezvolte,
ştie ce vrea de la viaţă

Capacitate de
initiativa:capacitate de a
lua iniţiativa în anumite
situaţii, capacitatea de a
lucra singur, fără
încurajări constant.
Cooperare si non-
conflictualitate:are
aptitudini de cooperare, de
lucru în echipă, un grad
destul de mare de
toleranţă,capacitatea de a
se face înţeles şi
respectat.
Independenta:preferă o
muncă în care să-şi asume
toată responsabilitatea şi
să ia decizii singur,
nuagreează să primescă
ordine, insa le
indeplineste daca e
nevoie, doreşte să-şi
desfaşoareactivitatea mai
mult singur
Maturitate: convingeri
personale solide, sistem
de valori bine structurat,
descrierea
experienţeitrecute cu
claritate, exactitate,
capacitate de diferenţiere
a dorinţelor, a planului
imaginar de cel real, vrea
să aibă certitudinea că a
înţeles bine întrebarea
pentru a răspunde
adecvatşi totodată că a
fost bine înţeleleasă, nu se
pierde în detalii, bun
echilibru între ceea
ceconsideră că ar putea
oferi şi ceea ce ar dori să
primească.
Convingere si
argumentare:convingător
în ceea ce zice, denotă
siguranţă şi claritate în
argumentare, oferă
argumente pertinente, fără
ostentaţie, fără un aer de
superioritate, fără a fi
agresiv prin
cuvinetelefolosite prin
care are capacitatea de a
prezenta un defect ca pe o
calitate, susţine
cuargumente solide
motivul pentru care îşi
doreşte postul şi pentru
care crede că se şi
potriveşte cu acesta
Este capabil sa zambeasca
sau chiar sa rada in timpul
interviului.
Se exprima clar, cu
incredere asupra
Comporamente viitorului, ambitiilor,
salariului
Vorbeste despre solutii,
despre rezolvari cu succes
ale problemelor
Este direct, sincer, ‘’de
incredere’’ nu pare sa
ascunda nimic important,
loial
Aspect îngrijit, îmbrăcat
cu gustfără să fie
ostentativ.
Îl privete direct pe cel
careîl chestionează.
Persoană sociabilă,
Aspect exterior/ comunicativă,
Prestanta adaptabilă:deschisă în
discuţie, comunică uşor,
se adaptează situaţiei şi
subiectului discuţiei, cît şi
persoanei respectiv
Prezență agreabilă

Persoană manierată
Alte
observații/comentarii

S-ar putea să vă placă și