Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect

Interpretarea sitului de
patrimoniu cultural - Cricova

Balți, 2020
Capitolul I: Prezentarea sitului Cricova
Pe bună dreptate, denumită „Perla vinificaţiei moldave” – “Cricova”, reprezintă un
Complex Subteran unic, care s-a remarcat în întreaga lume pentru labirinturile sale mari şi pentru
vinurile sale excelente.

1.1 Situarea geografică

Perla vinificației moldave, „Cricova”,


este situat într-un loc unic şi pitoresc, chiar în
inima Republicii Moldova. La o adâncime de
60 de metri, sub supravegherea vinificatorilor,
sunt păstrate şi maturate cele mai excelente
vinuri marca Cricova. Acest compex dispune
de galerii ce se întind pe 70 km, cu străzi
numite simbolic în funcție de vinurile pe care
le produc: Dionis, Feteasca, Cabernet-
Sauvignon etc. Dacă să ne referim la ferma Agricolă „Cricova” aceasta se află în partea de centru
a Moldovei, la 11 km de Chișinău, în regiunea orașului Cricova.  Subteranele din var natural,
sunt aflate la o adâncime de 35-80 m și găzduiesc 30 milioane litri de vin la o temperatură
constantă de 12-14 ˚C și umiditatea de +97-98%. Astfel aici, în vecinătatea celor mai
impunătoare atracții naturale și istorice ale țării – rezervația naturală ”Codrii” şi Complexul
arheologic Orheiul Vechi, se întind podgoriile companiei.1

Este știut faptul că Republica Moldova se bucură de climă favorabilă, cu ierni blânde, cu
un număr mare de zile însorite şi sol fertil. Astfel, vinifcatorii de la Cricova sunt unii dintre cei
mai norocoşi.

La momentul actual, podgoriile companiei sunt cele mai vaste din țară și se întind pe o
suprafață de peste 600 de hectare. În zona de centru a ţării sunt situate fermele agricole Cricova
şi Criuleni, iar la sud – Găvănoasa şi Luceşti.

Diversitatea geografică a podgoriilor care aparțin Combinatului mai are o prioritate


importantă – posibilitatea de a cultiva diferite soiuri de viță de vie, în dependență de
particularitățile climaterice și ale solului din localități. Ca urmare, compania cultivă în raionul
Cahul, predominant, soiuri roşii de viţă de vie, la fel cum : Cabernet, Merlot, Codru, Pinot Noir.
În regiunea centrală a țării, sunt cultivate soiurile albe ca Pinot, Sauvignon, Rkațiteli și Aligote.

1
https://cricova.md/about-us/ , accesat la 02.01.2020
1.2 Scurt istoric

Din antichitate, teritoriul actual al Republicii Moldova era renumt datorită tradițiilor de


vinificație. În secolul al V – lea istoricul antic elen Herodot spunea că colonizatorii care locuiau
în regiunea dată cultivau viță de vie și cu succes comercializau vinurile locale.

Putem spune că, pînă în secolul XX-lea vinificația pe pămînturile Moldovei se dezvoltă
inconsecvent. De la începutul secolului XIX- lea și pînă la mijlocul secolului XX-lea, istoria
vinificației locale se caracteriză atît prin acapararea pămînturilor roditoare, în perioada domniei
țarului, cît și prin epidemia de filoxeră de la înceрutul secolului trecut. Doar de la începutul
anilor 50 ai secolului XX putem să vorbim despre o abordare sistematică față de dezvoltarea
acestei ramuri. Atunci și au fost puse bazele vinificației moderne a Moldovei, prin care este
renumită compania Cricova.2

Complexul subteran - Cricova, datează


din anul 1952. Anume în această perioadă, în
Republica Moldova a apărut problema cu
рrivire la spaţiile de păstrare şi maturare a
vinurilor. După lungi căutări, două
personalități marcante ale vinificației
moldovenești, Petru Ungureanu și Nicolae
Sobolev, au propus utilizarea în calitate de
depozite hrubele din care se extrăgea piatra
de construcție. Curând s-a stabilit că vinurile produse la Combinatul „Cricova” şi maturate în
liniştea subterană au calităţi excepţionale.3

Deja în anul 1954 la combinatul Cricova a fost fondată colecția de vinuri, semnificația
căreia pe parcursul anilor a trecut dincolo de granițele întreprinderii, astfel încît astăzi o
cunoaștem sub denumirea de Vinotecă Națională. Anul 1955 a fost unul epocal pentru întreaga
istorie a vinificației moldovenești, în momentul cînd în galeriile subterane de la Cricova a avut
loc îmbutelierea primelor vinuri de marcă – pînă la acel moment în Moldova au fost produse
exclusiv vinuri ordinare.

Paralel cu dezvoltarea combinatului evoluau și metodele de gestionare, statul încercă să


găsească cele mai eficiente metode pentru administrare a ramurii de vinificație în ansamblu. În

2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cricova_(vin%C4%83rie) , accesat la 02.01.2020
3
http://wineofmoldova.com/in-cele-mai-mari-galerii-subterane-din-lume-2-slider// , accesat la 02.01.2020
anul 1968, ca urmare a deciziei cu privire la necesitatea sрecializării gosрodăriilor de vinificație
și majorarea volumului de рroducție a vinurilor de marcă, pe teritoriul deрozitelor de vin de la
Cricova, care aрarținuse pînă în momentul dat Combinatului de Vinuri și Șampanie, a fost creat
un sovhoz-fabrică. În anul 1977, pe teritoriul sovhoz-fabricii a fost construită hala de vinificație
primară, care și pînă astăzi constituie unitatea principală de producere a companiei, iar în anul
1980 a fost, în sfîrșit, realizată ideea cu o vechime de treizeci de ani – în galeriile de la Cricova a
înceрut să funcționeze fabrica de șamрanie.

Pînă la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, deși a suferit numeroase schimbări,


combinatul Cricova și-a menținut ritmul rîvnit al creșterii profesionale și economice. Astfel, din
anul 1968 și pînă în 1985, prelucrarea materialului vinicol la întreprindere s-a majorat de 7 ori,
iar producerea de vinuri – de 35 de ori.

Chiar și la cumpăna anilor 80 și 90, odată cu aprofundarea schimbărilor politice și


accentuarea crizei economice, întreprinderea a menținut tendința spre inovație continuă; ziua de
mîine nu era uitată aici de nimeni nici pentru o clipă.

Deja în anii 90 a fost dată în exploatare noua


hală de vinuri spumante, în care specialiștii
combinatului au ajustat producerea de șamрanie la
rezervoare, a început să funcționeze la caрacitate
deplină hala de îmbuteliere a vinurilor line, a fost
finisată construcția încăperii speciale pentru păstrarea
ambalajelor de sticlă. Nu înceta elaborarea noilor
formule: anume la începutul anilor 90, la combinat au
fost puse bazele producerii unor astfel de feluri de
șampanie ca Basarabia, Moldova, Alb Spumant
Natural. A fost realizată o muncă enormă рrivind perfecționarea lucrului рe рrincipalele piețe și
diversificarea regiunilor de comercializare a рroducției. Astfel, la mijlocul anilor 90, deja 20%
din toată producția produsă la combinat era exportată. Pe lîngă рiețele tradiționale de desfacere –
Rusia, Ucraina și alte state din fosta Uniune Sovietică, vinurile spumante și line ale combinatului
Cricova erau exportate în Orientul Îndepărtat, inclusiv în Anglia, Germania, S.U.A., Japonia – în
total aproximativ de 30 de țări. Noua epocă din istoria patriei natale necesita și noi abordări de
stabilire a statutului întreprinderii.4

4
http://www.cricova.mihail.ro/2008/08/podgoriile-moldovei/ , accesat la 02.01.2020
În anul 1999 combinatul Cricova a fost transformat din întreprindere de stat în societate pe
acțiuni, fiind în рroрrietatea statului. Unicitatea și semnificația companiei pentru stat și poporul
Moldovei și-au găsit reflecția adecvată în anul 2002, cînd compania, prima dintre întreprinderile
țării, a fost decorată cu рremiul mare Ordinul Republicii. Anul următor, în 2003, combinatul
Cricova a fost numit oficial ”obiect al рatrimoniului cultural-național al Reрublicii Moldova”,[5] -
statutul, de rînd cu ordinul de stat, rămîne în continuare exemplul recunoașterii fără precedent a
eforturilor unei singure comрanii din istoria
economiei naționale. Însă, compania Cricova
nu se mîndrește doar cu indici statistici,
istorie glorioasă, vinuri de elită și galerii
subterane unice. Cricova înseamnă în рrimul
rînd oameni. Este reprezentată de o pleiadă de
vinificatori talentați și administratori de
succes, fără de care nu am fi avut istoria
glorioasă de șase deceniica întreprinderii, fără
de care numele Cricova nu ar fi sunat atît de sonor pe toate continentele. P. Ungureanu, N.
Sobolev, A. Trofimenco, L. Golimbovski, V. Topal, P. Durcenko, I. Cojocaru, M. Espicenco, V.
Bodiul - zeci, sute de oameni рentru enumerarea cărora ar fi nevoie de o carte aparte. Toți ei în
ani diferiți și-au pus aрortul nu doar în dezvoltarea combinatului, dar și în evoluția vinificației
moldovenești. Discipolii și adepții lor activează în continuare în cadrul combinatului. Ceea ce
înseamnă că istoria Cricova continuă.

Combinatul ”Cricova” 5 este cel mai mare producător de vinuri spumante conform metodei
tradiționale din Moldova, maturarea vinului fiind integral petrecută în beciurile subterane. La
Cricova se păstrează ”Vinoteca națională”, o colecție remarcabilă de vinuri legendare, atît locale,
precum și străine, provenind din colecția de vinuri a lui Goering, printre care renumitele vinuri
Moselle, Bourgogne, Bordeaux, Porto. Cel mai vechi vin al colecției, și singurul vin de acest tip
din lume, este vinul ”Ierusalim de Paște”, produs într-un singur loc, în anul 1902.

„Cricova” este prima întreprindere


din Moldova, care produce vin spumant
după metoda celebrului călugar Dom
Pérignon – „Méthode Traditionelle”.

5
https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/reportaj-cricova-orasul-subteran-cu-un-milion-de-sticle-de-vin-
si-120-de-kilometri-de-strazi-558895 , accesat la 02.01.2020
Tehnologia este una complexă şi presupune fermentarea secundară în sticlă şi o maturare
ulterioară cuvée.

Asortimentul companiei se caracterizează prin calitate și diversitate. În cadrul vinăriei se


poate cu siguranţă afirma că unul dintre cele mai remarcabile produse oferite de către
Combinatul de Vinuri „Cricova” este spumantul clasic – un vin efervescent nobil şi extravagant.6

“Cricova” produce, de asemenea, și vinuri spumante obținute prin fermentarea secundară


în recipiente din inox, iar efervescentul având un caracter fructat şi plin de prospeţime. Această
metodă permite păstrarea tuturor calităţilor unui vin refermentat.

Combinatul de vinuri “Cricova” s-a afirmat printr-o tendință de inovație continuă. În


prezent, întreprinderea utilizează cele mai sofisticate tehnologii din lume în domeniul
vinificației, posedă arta de a produce cele mai diverse tipuri de vinuri și satisface cele mai
rafinate gusturi și cerințe ale pieței. “Cricova”, este cel mai valoros brand din Moldova, fiind
cunoscut departe peste hotarele ei.

1.3 Importanța pentru turism și comunitate

Beciurile Cricova sunt o atracție pentru miile de turiști, dar și pentru personalități notorii,
politicieni, lideri de opinie și oameni celebri din întreaga lume, de-a lungul timpului fiind vizitată
de: Iurie Gagarin, Angela Merkel, John Kerry etc.

Ciclul complet al producerii și


materia primă proprie – iată avantajele care
detașează Combinatul încă de la obârșie.
Datorită controlului la toate etapele ale
procesului de producere, de la sădirea
butașilor și până la livrarea producției finite,
compania Cricova asigură calitate
superioară, autenticitatea și originalitatea
formulei vinurilor produse aici.

I s-a decernat cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii, Combinatul de vinuri
Cricova fiind unica întreprindere vinicolă care deține acest premiu.

În iulie anul 2007 Combinatul de Vinuri ”Cricova” a finalizat reconstrucția galeriilor.


Astăzi vizitatorii se pot bucura de renovările efectuate în vestitul complex subteran, care a fost

6
https://www.travel.md/ro/locuri-de-vizitat/crame-vinarii/vinaria-cricova/ , accesat la 02.01.2020
ornat cu multiple opere de artă. Vitrariile, tapiseriile, sculpturile în lemn și în piatră vor bucura
cu adevărat ochii oaspeților, astfel este un loc foarte preferat de către turiști.

La ceremonia de inaugurare, Dl Valentin Bodiul, directorul general al combinatului, a


mneționat: ”Reconstrucția combinatului va marca începutul unei noi etape în activitatea
Complexului”. Complexul de degustare cuprinde cinci săli mari, spațioase și impunătoare: ”Sala
Europeană”, ”Fundul Mării”, ”Sala Prezidențială”, ”Sala cu șemineu”, ”Casa Mare”, în care se
împletesc elemente de arhitectură clasică cu detalii plastice de factură modernă, elemente
decorative de mare rafinament, opere de artă și mobilier de valoare.7

Aceste săli servesc drept loc de desfășurare a diverselor degustări naționale și


internaționale, precum și a întrunirilor de cel mai înalt nivel, care aduc un mare aport pentru
comunitate și pentru turism.

În iulie 2007 Combinatul de Vinuri ”Cricova” a finalizat reconstrucția galeriilor. Astăzi


vizitatorii se pot bucura de renovările efectuate în vestitul complex subteran, care a fost ornat cu
multiple opere de artă. Vitrariile, tapiseriile, sculpturile în lemn și în piatră vor bucura cu
adevărat ochii oaspeților.

La ceremonia de inaugurare, Dl Valentin Bodiul, directorul general al combinatului, a


mneționat: ”Reconstrucția combinatului va marca începutul unei noi etape în activitatea
Complexului”. Complexul de degustare cuprinde cinci săli mari, spațioase și impunătoare: ”Sala
Europeană”, ”Fundul Mării”, ”Sala Prezidențială”, ”Sala cu șemineu”, ”Casa Mare”, în care se
împletesc elemente de arhitectură clasică cu detalii plastice de factură modernă, elemente
decorative de mare rafinament, opere de artă și mobilier de valoare.

Aceste săli servesc drept loc de desfășurare a diverselor degustări naționale și


internaționale, precum și a întrunirilor de cel mai înalt nivel.8

„Sala Europeană" – Vitraliile vestitei


”Săli Europene” redau vița de vie în toate
anotimpurile anului. În această sală este realizat
și un panou din sticlă care reprezintă landșaftul
Cricovei. În ”Sala Europeană” au fost create

7
http://turism.gov.md/index.php?pag=atractii&opa=view&tip=vitivinicol&id=187&start=&l= , accesat la
02.01.2020
8
https://winetours.md/rom/excursii-la-vinarii/vinaria-cricova , accesat la 02.01.2020
toate condițiile pentru organizarea congreselor, și impozioanelor, întîlnirilor de afaceri,
reuniunilor etc.

,,Sala de degustări „Fundul


Mării” Denumirea sălii simbolizează
adîncurile Mării Sarmate, ce a existat aici circa
12 mln. De ani în urmă (epoca Miocen), pe
fundul căreia s-au depus și s-au pietrificat
crustele moluștelor preistorice Originalitatea
acestei săli vine de la plafonul-calcar, în forma
lui naturală neprelucrată, care se reflectăca
într-o oglindă în decorul acvatic cu nuanțe
albăstrii-verzui. Pe pereți sînt desenate acvarii decorative ce dau încăperii o notă de extravaganță.
Totodată sala este utilată cu tehnică modernă, datorită căreia se pot face auzite și văzute
adevaratele mistere ale mării.

„Sala Prezidențială” Aici au loc


multiple întîlniri la nivel înalt, cu demnitari de
stat și oameni de vază de la noi și de peste
hoatre. Încăperea, foarte spațioasă, cuprinde
imagini tematice din domeniul viticulturii și
vinificației Republicii Moldova. Artiștii
plastici au creat o viziune amplă, inspirată din
frumusețea lumii antice. Atmosfera de
antichitate o creează panourile sălii, executate
într-o gamă luminoasă, bogată, plină de eleganță și rafinament. Lucrările sunt concepute în
tehnica basoreliefului, păstrînd tradițiile clasice ale reliefului antic. Operele de artă și mobilierul
din lemn sunt de o mare valoare pwntru decorul solemn al încăperii. Alte elemente de decor
interior sunt ușile monumentale, încadrate în rame de marmură.9

„Sala cu șemineu” – un interior nobil, o


încăpere ce creează o impresie nemaipomenită.
Elementul predominant în decorul acestei săli

9
https://cricova.md/beciurile/ , accesat la 02.01.2020
este șemineul, generînd o atmosferă caldă și relaxantă. Gama de culori a interiorului,
decorațiunile, accentuează stilistica vînătorească.

„Casa Mare” – sala ce poartă numele


celei mai frumoase odăi a unei case
tradiționale din zona rurală a Moldovei. Sala
este decorată cu mobilier din lemn de stejar,
bogat ornamentat cu motive decorative
naționale. Atmosfera rustică predomină în
această sală datorită plafonului din lemn, cu
grinzi, care dau impresia de vechime.
Sărbatorile moldovecnilor sunt mereu
desfășurate în ”Casa Mare”. Păstrînd o veche tradiție, un moldovean își va împodobi ”Casa
Mare” și își va invita rudele aici rudele, prietenii. ”Casa Mare” nu e doar cameră de zi, este, de
asemenea, un loc al memoriei pentru rude. Pereții sunt decorați cu prosoape brodate din stofă de
casă și covorașe țesute din lînă, ornamente cu elemente geometrice și florale.

"Bolta Cerească" - inspirație de marile cuceriri ale universului, Cricova deschide noi
orizonturi, creînd o sală de degustare cosmică, unică, cu o capacitate de 60 de locuri. Tavanul
sălii reflectă cerul de deasupra cramelor Cricova, iar jocul luminilor stelare și imaginea apusului
de vară creează o oază de relaxare inedită.Paradoxal, la o adîncime de 80 metri Cricova a reușit
să aprindă stelele pe cer.10

Oraşul Subteran găzduieşte un muzeu în care au fost adunate exponate inedite din toate
timpurile, care descriu amănunțit istoria vinificaţiei. În muzeul Cricova, se regăseşte o amprenta
de viță de vie care a fost descopertiă în satul Naslavcea. Această amprentă datează aproximativ
din secolul V î.e.n şi vine încă o dată să confirme lucru că în Moldova vinul se produce din cele
mai străvechi timpuri.

Totodată, în muzeu au fost adunate mai multe utilaje care se foloseau în viticultură și
vinificație. Aici se regăseasc două teascuri din lemn din Grecia şi Imperiul Roman. La fel, s-a
păstrat un teasc tradițional moldovenesc din secolul XIX, care şi până în prezent poate fi întâlnit
în unele sate de la noi din ţară. Un alt exponat care se regăseşte în unele gospodării din Moldova
şi în muzeul Cricova este o zdrobitoare, folosită la fărminţarea strugurilor.

10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cricova_(vin%C4%83rie) , accesat la 02.01.2020
În premieră pentru Republica Moldova, Cricova a inaugurat un cinematograf în piatră.
Situat la o adâncime de 80 de metri, pe strada „Frații Lumière”, cinematograful, care este unul
modern şi contemporan, poate găzdui 40 de persoane. Acesta a fost inclus în traseul turistic,
astfel, vizitatorii pot privi filmul documentar ce descrie istoria Combinatului de vinuri
„Cricova”. La fel, aici pot fi organizate diverse evenimente şi prezentări publice. Lansarea
acestui proiect aduce un element de originalitate, distincție și contemporanietate rusticității
beciurilor.

1.4 Complexul Cricova - un sit de patrimoniu cultural

 "Combinatul  de Vinuri  "Cricova" - S.A.", care este un complex cultural-peisagistic unic,


o mărturie a dezvoltării  spirituale,  economice şi  sociale a ţării,  este purtător al  informaţiei
despre apariţia şi  statornicirea tradiţiilor în domeniul  vinificaţiei, se declară obiect
al  patrimoniului cultural-naţional  al  Republicii  Moldova.

Atribuirea statutului  de obiect al  patrimoniului  cultural-naţional  are drept scop păstrarea


acestui complex pentru generaţiile prezente şi viitoare.

Obiectul prezentei  legi: Prezenta lege


reglementează raporturile ce apar în procesul
ocrotirii de către stat, păstrării, folosirii şi
popularizării complexului "Combinatul de Vinuri
"Cricova" - S.A.", denumit în
continuare complexul "Cricova", precum şi
particularităţile dreptului de proprietate asupra
acestui complex cultural-peisagistic ca obiect al
patrimoniului cultural-naţional.

 Reglementarea juridică:

-  Reglementarea juridică a raporturilor în domeniul ocrotirii, păstrării      şi  folosirii


complexului "Cricova" are ca temei prevederile Constituţiei  Republicii  Moldova, Codului civil,
legislaţiei cu privire la cultura şi  protecţia patrimoniului cultural-naţional, ale altor acte
normative, precum  şi ale tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este
parte.

- Dacă tratatul internaţional  la care Republica  Moldova este parte stabileşte alte


prevederi  decît cele cuprinse în prezenta lege,  se aplică  prevederile tratatului  internaţional.
 Principiile de bază  ale protecţiei complexului "Cricova":

a) prioritatea genurilor de activitate ce exclud deteriorarea sau  distrugerea complexului,  schimbarea


aspectului, a modului  statornicit de folosire a lui,  precum şi prevenirea activităţilor ce ar putea prejudicia
obiectul  patrimoniului  cultural-naţional;

b) evaluarea impactului  activităţii  antropogene în ansamblu asupra complexului cultural-peisagistic


unical;

c)  soluţionarea problemelor de amenajare a teritoriului, urbanistice şi  social-economice ce ţin de


protecţia complexului  şi de asigurarea  dezvoltării lui  durabile.

Particularităţile
urbanisticii  şi  amenajării teritoriului   zonei
protejate a complexului "Cricova": La
efectuarea lucrărilor de proiectare, de amenajare a
teritoriului, de construcţie,  de ameliorare,
de  gospodărire, a altor lucrări pe teritoriul  zonei
protejate a complexului "Cricova" se ţine cont de
necesitatea păstrării lui ca obiect al  patrimoniului
cultural-naţional.
Dezvoltarea complexului "Cricova" se bazează pe programele complexe de dezvoltare a
ramurii viniviticole,  de ocrotire de către stat, de păstrare, de folosire şi popularizare a obiectelor
patrimoniului cultural-naţional, programe elaborate şi  aprobate în condiţiile legii.11

Pentru contribuţia sa semnificativă la dezvoltarea economiei naţionale, o contribuţie substanţială la


procesul de dezvolatre a industriei viti-vinicole a primit cea mai înaltă distincţie de stat al Republicii
Moldova - Ordinul Republicii.12

11
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312811 , accesat la 02.01.2020
12
https://wine.md/content/patrimoniul-cultural-al-republicii-moldova-cricova/ , accesat la 02.01.2020
Capitolul II. Turismul la situl Complexul Cricova
În primele șase luni ale anului curent ,Coplexul Cricova a fost vizitat de aproximativ 30
de mii de oameni,c 30 % mai mult în comparație cu anul trecut , iar 75 % dintre vizitatori
reprezintă triști străini și doar 25 % dintre turiști sunt din țară.
Pentr a se obține o majorare a numărului de vizitatori , complexul conlucrează cu diferite
agenții de turism , nu doar din Republica Moldova, ci și din România și Bulgaria. La moment se
stabilesc anumite relații cu o agenție din Rusia , și se stimulează pentru a avea cît mai mulți
turiști externi.
Prețurile pentru vizite s-a majorat cu 20 % însă asta nu a influențat negative asupra
numărului de vizitatori.

Programul excursiilor :
Luni-Vineri : 09:00-21:00
Sâmbătă –Duminică: 10:00- 18:00

În tabelul de mai jos sunt prezentate toate tururile ghidate de care dispune Complexul
Cricova :13

Durata și cost Excursii Degustare

Spumant

1 oră 50  Vizitarea străzilor subterane  5 tipuri de spumant


minute 610  Secția de maturizare a vinurilor  Platou cu cașcaval , bețișoare
lei  Secția de producție s Spumantului cu cașcaval,apă
classic  760 MDL cu souvenir, o
 Colecția Națională și Complexul de sticlă de spumant classic și
degustare un vin roșu în cutie
 Cinematograf
Business

13
https://cricova.md/tururi/ ”Tururi” accesat 03.01.2020
1 oră 30  Vizitarea străzilor subterane  3 tipuri de vin
minute 450 lei  Secția de maturizare a vinurilor  Nuci,biscuiți,apă
 Secția de producție s Spumantului  600 MDL cu souvenir : o
classic sticlă de spumant clasic și un
 Colecția Națională și Complexul de vin roșu în cutie
degustare
 Cinematograf
Social

1 oră -95 lei  Vizitarea străzilor subterane Excursie fără degustare .Nu include
 Secția de maturizare a vinurilor cinematograf.
 Secția de producție s Spumantului
classic
 Colecția Națională și Complexul de
degustare
Matinal

1 oră 10  Vizitarea străzilor subterane Acest pachet este valabil d eluni


minute 185 lei  Secția de maturizare a vinurilor până vinery , doar de la ora 09:00
 Secția de producție s Spumantului doar excursia ,fără degustare.
classic 335 MDL cu suvenir: 1 sticlă de
 Colecția Națională și Complexul de spumant classic și 1 sticlă de vin în
degustare ambalaj.

Tradițional

2 ore 1199 lei  Vizitarea străzilor subterane  8 tipuri de vin


 Secția de maturizare a vinurilor  Gustare moldovenească (roșii
 Secția de producție s Spumantului ,castraveți, ardei,brînză),
classic platou din carne
 Colecția Națională și Complexul de (bujenina,pui,limbă de vită),
degustare legume coapte, învârtită în
 Cinematograf asortiment , plato cu vînătă,
Rezervările se fac pentru un grup de cel fasoliță, și bețișoare ,
puțin 4 persoane. smântână, gustare națională
caldă(mici,cighiri,cîrnăciori),
prune umplute cu nuci,
pâine,apă minerală,
ceai,cafea
 1349 MDL cu souvenir,
include o sticlă de spumant
classic și un vin roșu într-
cutie.
Orașul subteran
1 oră 10  Vizitarea străzilor subterane Fără degustare.
minute 350 lei  Secția de maturizare a vinurilor 500 MDL, cu souvenir : o sticlă de
 Secția de producție s Spumantului spumant clasic și un vin roșu în
classic cutie.
 Colecția Națională și Complexul de
degustare
Excursie V.I.P
1 oră 10  Vizitarea străzilor subterane Excursie privată prin galeriile
minute 590 lei  Secția de maturizare a vinurilor subterane , însoțit de ghid
 Secția de producție s Spumantului 740 MDL cu souvenir: o sticlă de
classic spumant clasic și un vin roșu în
 Colecția Națională și Complexul de cutie.
degustare
 Cinematograf
V.I.P
2 ore 30 min  Vizitarea străzilor subterane Rezervările se afc pentru un grup de
1899 lei  Secția de maturizare a vinurilor cel puțin 4 persoane.
 Secția de producție s Spumantului  9 tipuri de vin
classic  Salată capresse,asorti din
 Colecția Națională și Complexul de Cașcaval,platou din carne
degustare crud afumate ,platou de pește
 Cinematograf ,învârtită în asortiment ,part
din ficat cu dulceață din
ceapă, fileu de rață cu
pară,steak din somon pe pat
de orez de legume
copate,chessecake,pine,apă
mineral,ceai ,cafea.
 2049 MDL cu souvenir, o
sticlă de spumant clasic și un
vin roșu în cutie
Premium Gold
2 ore 50 min  Vizitarea străzilor subterane  11 tipuri de vin cu degustare.
lei  Secția de maturizare a vinurilor  Platou din carne credă
 Secția de producție s Spumantului afumată, asorti din cașcaval,
classic pate din ficat cu dulceață, din
 Colecția Națională și Complexul de ceapă, platou rulouri din
degustare legume coapte, platou
vânătă ,fasolită, platou cu
pește , creveți cu parmesan.
Național
1 oră 50  Vizitarea străzilor subterane  4 tipuei de vin
minute 699 lei  Secția de maturizare a vinurilor  Platou cu legume
 Secția de producție s Spumantului proaspete,brînză de oi și
classic asortiment din carne,învârtită
 Colecția Națională și Complexul de cu brânză , cartofi și
degustare măr.Mamăligă cu tocană de
porc și smântână .
 849 MDL cu souvenir , o
sticlă de spumant clasic și un
vin roșu în cutie.
Profesional
1 oră 50 min  Vizitarea străzilor subterane  6 tipuri de vin
650 lei  Secția de maturizare a vinurilor  Platou cu cașcaval, bețișoare
 Secția de producție s Spumantului cu cașcaval,apă
classic  800 MDL cu suvenit , o
Colecția Națională și Complexul de sticlă de spumant clasic și un
degustare vin roșu în cutie

Începând cu orele 16:00 și pe parcursul zilelor de weekend se adaugă 100 MDL la prețul
standars al pachetului pentru o persoană.
Excursiile se organizează în limba română,rusă engleză, și franceză.
Excursiile se încep cu prezentarea Complexului Turistic Oenogastronomic ”Regatul
Vinului”
Pachetele ce cuprind bucate se vor deservi în Complexul Turistic Oenogastronomic
”Regatul Vinului”
În pachet este inclus prețul pentru o persoană. În cazul întârzierii rezervarea se anulează .
Copii până la 7 ani au acces gratuit.
Capitolul IV. Concluzii și recomandări privind utilizarea altor metode de
interpretare la care nu s-a apelat până în prezent

Complexul Cricova este un adevărat orășel subteran , un spațiu al vinificatorilor, cu


strazi, sali de degustare și depozite. Acestea fiind date , pentru ca turiștii să se simtă bine și
informați se organizează tururi ghidate pe jos sau cu mașini mici speciale.
Pentru a intra cel mai bine în esența locului dat cred că ca tehnică de interpretare
personală ar fi bine de organizat pe timp de toamnă ,atunci când se realizează cele mai multe
lucrări vinicole, activități ce țin de aceast complex .
De exemplu persoanele interesate vor putea participa la culesul strugurilor, la
desciorchinarea bobițelor și zdrobitul acestora. Turiștii pot fi fotografiați în timp ce realizează
aceste activități ,iar mai apoi aceste fotografii pot fi comercializate. Astfel turiștii vor înțelege
care sunt etapele producerii celor mai deosebite vinuri din Republica Moldova.
O altă tehnică de interpretare ar fi cu ajutorul căștilor , astfel toți turiștii vor avea
posibilitatea să asculte clar informația difuzată de ghid despre situl dat . Aceasta ar exclude
momentele care au loc uneori atunci când turiștii nu folosesc căști, adică pate nu sunt atenți la
ghid și pierd firul informației. Cu ajutorul căștilor, involuntar vor fi la curent cu toată informația.
O altă versiune interesantă care ar putea aduce mai mulți vizitatori este prin intermediul
jocurilor de pe telefoanele mobile,care au un potențial ridicat de implicare a turiștilor. Unele
14
dintre cele mai practicate jocuri sunt cele bazate pe locație . De exemplu turiștii ajung la
Complexul Cricova și încarcă o fotografie făcută acolo,iar după asta sunt premiați. Aspectul
educativ al jocului permite o abordare pedagogică , prin structurarea conțintului de informație.
Cea mai frecventă metodă de analiză a eficienței jocurilor instructive este aplicarea unui
test la finalul turului , pentru a evidenția rolul educativ.
În concluzie se poate spune că Complexul Cricova este unul foarte cunoscut atât în
Republica Moldova cât și peste hotare ,iar odată cu modernizarea tehnologiilor trebuie să se
adapteze și ea schimbărilor și să implimenteze mai multe metode de interpretarea a acestui site
,pentru a atrage în consecință cât mai mulți vizitatori

14
https://www.researchgate.net/publication/292403917_INTERPRETAREA_SI_PROMOVAREA_PATRIMONIULUI_CU
LTURAL_ accesat 03.01.2020
Bibliografie

1. https://cricova.md/about-us/ , accesat la 02.01.2020


2. https://cricova.md/tururi/ ”Tururi” accesat 03.01.2020
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cricova_(vin%C4%83rie) , accesat la 02.01.2020
4. http://wineofmoldova.com/in-cele-mai-mari-galerii-subterane-din-lume-2-slider// ,
accesat la 02.01.2020
5. http://www.cricova.mihail.ro/2008/08/podgoriile-moldovei/ , accesat la 02.01.2020
6. https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/reportaj-cricova-orasul-subteran-cu-un-
milion-de-sticle-de-vin-si-120-de-kilometri-de-strazi-558895 , accesat la 02.01.2020
7. https://www.travel.md/ro/locuri-de-vizitat/crame-vinarii/vinaria-cricova/ , accesat la
02.01.2020
8. http://turism.gov.md/index.php?
pag=atractii&opa=view&tip=vitivinicol&id=187&start=&l= , accesat la 02.01.2020
9. https://winetours.md/rom/excursii-la-vinarii/vinaria-cricova , accesat la 02.01.2020
10. https://cricova.md/beciurile/ , accesat la 02.01.2020
11. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cricova_(vin%C4%83rie) , accesat la 02.01.2020
12. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312811 , accesat la
02.01.2020
13. https://wine.md/content/patrimoniul-cultural-al-republicii-moldova-cricova/ , accesat la
02.01.2020
14. https://www.researchgate.net/publication/292403917_INTERPRETAREA_SI_PROMOV
AREA_PATRIMONIULUI_CULTURAL_ ” accesat 03.01.2020

S-ar putea să vă placă și