Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Lucru individual

Tema:Combinatul de Vin Cricova SA

A efectuat: elevul gr.MK-191

Petrachi Tudor.

A verificat: a verificat profesor

Chişinău 2020
1)Prezentarea istorică a companiei.

Istoria Combinatului de Vinuri “Cricova” începe în anul 1952. Anume în


această perioadă, în Republica Moldova a apărut problema cu privire la spaţiile de
păstrare şi maturare a vinurilor. După lungi căutări, două personalități marcante ale
vinificației moldovenești, Petru Ungureanu și Nicolae Sobolev, au propus
utilizarea în calitate de depozite hrubele din care se extrăgea piatra de construcție.
Curând s-a stabilit că vinurile produse la Combinatul „Cricova” şi maturate în
liniştea subterană au calităţi excepţionale. Din antichitate, teritoriul actual al
Republicii Moldova era renumt datorită tradițiilor de vinificație. În secolul V î.e.n.
istoricul antic elen Herodot afirma că colonizatorii care locuiau în regiunea dată
cultivau viță de vie și cu succes comercializau vinurile locale.

Altminteri , pînă în secolul XX vinificația pe pămînturile Moldovei se


dezvoltă inconsecvent. De la începutul secolului XIX și pînă la mijlocul secolului
XX istoria vinificației locale se caracteriza atît prin acapararea pămînturilor
roditoare, în perioada domniei țarului, cît și prin epidemia de filoxeră de la
începutul secolului trecut. Doar de la începutul anilor 50 ai secolului XX putem să
vorbim despre o abordare sistematică față de dezvoltarea acestei ramuri. Atunci și
au fost puse bazele vinificației moderne a Moldovei, prin care este renumită
compania Cricova.

În anul 1952, cu scopul de a soluționa probleme stridente cu privire la lipsa


încăperilor speciale de păstrare și maturare a vinului, două personalități
remarcabile a vinificației moldovenești, Petru Ungureanu și Nicolae Sobolev, au
propus utilizarea în calitate de depozite de vin stolnele din care se extrăgea piatra
de construcție. Curînd s-a stabilit că vinurile produse la combinatul Cricova sunt
mai bune conform indicelui calității și rezistenței la factorii stabilității, ceea ce a
servit drept argument important de a continua lucrul, care părea a fi la acel moment
un experiment.
Deja în anul 1954 la combinatul Cricova a fost fondată colecția de vinuri,
semnificația căreia pe parcursul anilor a trecut dincolo de granițele întreprinderii,
astfel încît astăzi o cunoaștem sub denumirea de Vinotecă Națională. Anul 1955 a
fost unul epocal pentru întreaga istorie a vinificației moldovenești, atunci cînd în
galeriile subterane de la Cricova a avut loc îmbutelierea primelor vinuri de marcă –
pînă la acel moment în Moldova au fost produse exclusiv vinuri ordinare. Paralel
cu dezvoltarea combinatului evoluau și metodele de gestionare, statul încerca să
găsească cele mai eficiente metode de administrare a ramurii de vinificație în
ansamblu. În anul 1968, ca urmare a deciziei cu privire la necesitatea specializării
gospodăriilor de vinificație și majorarea volumului de producție a vinurilor de
marcă, pe teritoriul depozitelor de vin de la Cricova, care aparținuse pînă la acel
moment Combinatului de Vinuri și Șampanie, a fost creat un sovhoz-fabrică. În
anul 1977, pe teritoriul sovhoz-fabricii a fost construită hala de vinificație primară,
care și pînă în prezent constituie unitatea principală de producere a companiei, iar
în anul 1980 a fost, în sfîrșit, realizată ideea cu o vechime de treizeci de ani – în
galeriile de la Cricova a început să funcționeze fabrica de șampanie.

2)Istoria ramuri din care face parte.

Vinurile moldovenești sunt cele produse în Republica Moldova. Vin


moldovenesc se poate referi și la vinul produs în Moldova, România. Republica
Moldova are o industrie a vinului bine dezvoltată, cu o suprafață de 148.500
hectare de vii, din care 107.800 de hectare sunt folosite pentru producția
comercială. Restul de 40.700 de hectare sunt viile cultivate în sate, pe terenurile de
lângă case, folosit pentru a face vin de casă. Multe familii au propriile lor rețete din
struguri care au fost transmise de-a lungul generațiilor. Cea mai mare parte a
producției țării de vin comercial este pentru export. Fosile de viță de vie Vitis
Teutonica găsite în apropiere de satul Naslavcia în partea de nord a Moldovei
indică faptul că strugurii de aici au crescut cu aproximativ 6-25 milioane de ani în
urmă.
3)Caracteristica necesetăților care le satisface.

Industria vitivinicolă în Republica Moldova reprezintă una dintre ramurile


principale ale economiei țării, astfel în 2013 vinurile au reprezentat 6,2% din
totalul exporturilor efectuate de republică. 90 - 95% din tot volumul vinului produs
merge la export, constituind astfel o importantă sursă de venit pentru bugetul
statului. Viile ocupă o suprafață de 148.500 hectare de vii, din care 107.800 de
hectare sunt folosite pentru producția comercială. Restul de 40.700 de hectare sunt
viile cultivate în sate, pe terenurile de lângă case, folosit pentru a face vin de casă.

4)Tipuri de marketing utiliazate de către companie.

Strategie de produs

Combinatul de vinuri „CRICOVA” S.A. are în portofoliul său un sortiment


larg de produse. Acestea pot fi clasificate în următoarele grupe şi linii de produse:

1. Vinuri spumante:

• Vinuri spumante clasice;

• Vinuri spumante naturale;

• Vinuri spumante naturale-mature;

2. Vinuri calitate superioară:

• Vinuri calitate superioară „Prestige Collection”;

• Vinuri calitate superioară din seria „Oraş subteran”;

3.Vinuri de consum curent:

• Vinuri ordinare demiseci „Cramele Moldovei”;

• Vinuri ordinare seci seria nouă „Avangard”;

• Vinuri ordinare seci seria „Hîrtie”;


• Vinuri ordinare demidulce seria „Dantela”;

4. Vinuri calitate superioară de colecţie.

5.Alte vinuri naturale calitative.

Strategia adoptată de Combinatul de Vinuri „CRICOVA”, pe piaţa din


Belarus este cea a preturilor concurenţiale stabile, ce presupune stabilirea
preţurilor la nivelul existent pe piaţă a întreprinderilor similare.

Produsul lansat pe piata Belarusia va avea o calitata ridicata raportata la


pretul mediu al concurentei locale.

Preţul de livrare in belarus va include:

 cheltuielile de transport

 procedurile vamale (0,15% din cost)

 licenţa de realizare en-gross (8 cenţi la sticlă)

 costul mărcii

 comerţul cu ridicata mică(0,14%)

 Comerţul cu amănuntul(30%).

Pretul unei sticle de vin Prestige va fi de 10 dolari, care in Rep.Moldova este


vanduta cu 6,87 dolari.(1 $ = 10,738 BYR)

Strategie de comunicare

Promovarea orientată spre consumatori urmăreşte:

            - creşterea vânzărilor pe termen scurt.

            - ocuparea unei poziţii stabile pe piaţă.

            - convingerea consumatorilor să încerce produsul.

            - păstrarea şi recompensarea clienţilor fideli.


Se realizează prin: reduceri de preţuri, pliante, premii, concursuri etc.

Promovarea orientată spre intermediari, denumită promovare comercială,


urmăreşte:

            - motivarea detailiştilor pentru noi articole şi stocuri mari.

            - stimularea detailiştilor pentru a le oferi prezentare preferenţială.

            - convingerea detailiştilor să cumpere în continuare.

Se realizează prin: rabaturi speciale, gratuităţi, prime de fidelitate.

Publicitate internationala se realizeaza prin intermediul publicitatii TV, la


posturile nationale de televiziune si radio, precum si in revistele si ziarele locale.
Cel mai mare grup de firme de media din Belarus este Compania Națională de Stat
de Radio și Televiziune. Ea operează mai multe posturi de radio și televiziune,care
difuzează conținutul pe plan intern și internațional, fie prin semnale tradiționale,
fie prin Internet.

5)Implicarea companiei în marketingul social.

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și implicarea sa în marketingul social


au ca principal scop influenţarea comportamentului consumatorului într-un sens
benefic societăţii. Pentru a-şi atinge obiectivele, organizaţiile iniţiatoare decid,
adesea, să încheie parteneriate cu alte companii interesate de problema socială în
cauză. În alegerea unui partener de încredere, o organizaţie, fie nonprofit, fie
privată, trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: segmente de piaţă comune,
misiuni şi valori compatibile, imagine bună pe piaţă, reputaţii asemănătoare şi
resurse adecvate.
6)Analiza factorilor de micro și macro mediu.

Macromediu

Mediul politic - intern şi internaţional afectează întotdeauna activitatea


întreprinderii, deoarece are implicaţii atât directe, cât şi indirecte, stoparea
livrarilor în Rusia, a afectat 30 % din activitatea intreprinderii, de asemenea
evenimentele din Ucraina au avut ca consecinta scaderea cu 40 % a vinurilor
produse

Mediul economic - este elementul esenţial atât la nivel naţional, cât şi


internaţional cu impact semnificativ asupra întreprinderii, întrucât influenţează
decisiv funcţionarea şi dezvoltarea ei. Vanzările continua să scadă, datorită
micşorării puterii de cumpărare a consumatorilor. Aceeaşi situaţie există şi pe
pieţele externe, exporturile diminuandu-se cu 7%, la începutul anului 2014. Deşi
mediul economic actual nu este prielnic, se încearcă a menţine activitatea
combinatului la un nivel cat mai rentabil.Cricova fiind cel mai scump brand din
Moldova, fiind estimat în 2013 la 39 de milioane de dolari, iar în 2012 – la 35 de
milioane.

Mediu tehnologic - Din punct de vedere tehnic unitatea de vinificaţie este


dotată cu linii de vinificaţii cu un nivel tehnologic mediu . Cât despre liniile de
distilare şi rafinare putem menţiona că corespund întru totul cerinţelor actuale de
pe piaţa mondială . În prezent s-a achiziţionat o linie nouă , italiană de îmbuteliere
a vinului ceea ce oferă posibilitate ”Cricova’’ să satisfacă preferinţele
consumatorilor atât în ceea ce priveşte conţinutul produselor , cat şi cel al
aspectului acestora .

 Mediul natural - este reprezentat de abundenţa resurselor naturale,


amplasarea în teritoriu geografic, precum şi regiuni, zone.. Anume condiţiile
climaterice caracteristice Moldovei, dar si ale reliefului specific, alcătuit de regula
din dealuri şi văi, au permis crearea unor condiţii unice de cultivare a viţei de vie
în aşa numitele cupe, locuri dintre dealuri, orientate către soare.
7)Analiza SWOT a companiei.

Puncte Tari Puncte Slabe

 CRICOVA este percepută de către  Plasarea în segmentul “premium” ceea ce


consumatori ca un produs de o calitate
împreună cu puterea mică de cumpărare a
superioară.
 Combinatul Cricova deţine reţea populaţiei afectează vînzările.
proprie de desfacere pe piaţa locală – în
 Inexistenţa controlului asupra distribuţiei
detaliu (magazine specializate), en-
gross prin intermediul Distribuitorului pe pieţele principale ce aduc profit.
Exclusiv – Compania fiică Cricova –
Vin
 Asortiment pentru toate segmentele
pieţei.
 Posedarea de un potenţial turistic
exclusiv ce se rasfrange pozitiv asupra
imaginiei
 Relații stranse cu colaboratori din
întreaga lume

Puncte Slabe Ameninţări

 Orientarea spre pieţele cu puterea de  Apariţia concurenţei pe segmentul de


cumpărare a populaţiei mai mare piaţă tradiţional doar pentru Cricova,
 Focusarea la segmentele de piaţă mai ceea ce va duce la alocarea unor bugete
ieftine ce necesită produse cu ciclu de mai mari pentru menţinerea şi
producţie mai mic
promovarea mărcii
 Utilizarea la scară tot mai mare a
 Condiţiile meteorologice.
internetului, pentru vinzari on-line.
 Situaţia politică.
 Utilizarea complexului subteran în calitate
de “show-room” pentru produsele Cricova.

8)Caracteristica concurenților.
Château Purcari, sau Vinăria Purcari, se află în zona de sud-est a
Moldovei, raionul Ștefan Vodă, în satul Purcari.

La Château Purcari se găsește cea mai veche și cea mai renumită vinărie din
Republica Moldova, care datează din anul 1827 și unde se produc vinurile
recunoscute inclusiv la nivel internațional - Negru de Purcari și Roșu de Purcari.
Cu toate că pe teritoriu se regăsesc cele mai vechi beciuri vinicole, unde se
păstrează o parte din patrimoniul țării – colecția vintage de Vinuri de Purcari, în
anul 2003 a fost făcută o reîmprospătare a imaginii acestora, iar în context, o parte
din beciuri au fost renovate și a fost finalizată construcția primului castel vinicol
din Republica Moldova - Château Purcari.

„Combinatul de vinuri de calitate Mileștii Mici ÎS” (abreviat CVC Mileștii


Mici) este un producător de vin din Republica Moldova. Vinăria este cunoscută
mai ales pentru cele peste 50 km de galerii subterane, transformate în depozite
vinicole în localitatea omonimă, situată la 30 km sud de Chișinău.
În august 2005 „Colecția de Aur” Mileștii Mici a fost înregistrată în Cartea
Recordurilor Guinness că fiind cea mai mare colecție de vinuri din lume[3]. Aici se
păstrează vinuri cu o vechime de zeci de ani. Circa 2 mln de butelii de vin se
păstrează în colecție, vinurile comercializându-se atât în țara, cît și peste hotare.

Temperatură constanța de +12 - +14°C și umiditatea relativa de 85-95% ale


acestui "regat vinicol" contribuie la păstrarea rezervelor strategice moldovenești,
cât și la descoperirea calităților naturale ale vinurilor de elită. Vinurile păstrate aici,
sunt produse din recolta diferitor ani, între 1968 și 1991

Lungimea totala a galeriilor constituie 200 km, dintre care cca. 55 km (o


suprafață de 182 mii m²) sunt utilizate în scopuri tehnologice. Grosimea stratului
până la suprafața variază de la 30 la 85 m. Butoaiele mari de stejar au fost
asamblate la întreprindere în anii 1970-80. Capacitatea lor variază de la 600 la
2000 dal de vin.

9) 13 Întrebări

1. „Cum și cînd ați aflat de Combinatul de Vin Cricova SA?”


2. „Care din produsele companiei vă place cel mai mult?”
3. „Cât de des vizitați Combinatul de Vin Cricova SA?”
4. „Este după părerea dvs compania prima în țară în domeniul său?”
5. „Cum vă se parea modul în care sunt primiți oaspeții?”
6. „Dacă ați fi directorul general al companiei ce ați schimba?”
7. „A fost vreodată sa fiți nemulțumit de calitatea produselor?”
8. „Care sunt punctele forte și cele slabe ale companiei?”
9. „Ce var face să vizitați mai des Combinatul de Vin Cricova SA?”
10.„Cât de des vă întâlniți în viața de zi cu zi cu produsele,logo,sau alte
publicități ale companiei?”
11.„Cum vă se pare prețurile produselor companiei?”
12.„Vați gândit să fiți angajat companiei?”
13.„Cât de des consumați produsele companiei?”

10)Caracterizați structura gamei de producție.

Datorită condițiilor naturale și a depozitelor de vin unice, combinatul, încă


de la obârșia dezvoltării sale, a dispus de permise excelente pentru producerea
vinurilor de cea mai înaltă calitate. În același timp, misiunea întreprinderii în toți
acești ani consta în perfecționarea continuă a echipamentelor tehnice, prin
percepția produselor tehnologice progresiste noi.

Sortimentul companiei se caracterizează prin calitate superioară și


diversitate. Spumantele clasice și spumantele produse prin metoda de rezervoare,
vinurile de marcă de calitate superioară, seci, dulci, de soi pur și de cupaj - toate
reprezintă Cricova de astăzi.

Vinurile spumante exclusive, produse în conformitate cu tehnologia clasică


„Méthode Traditionnelle”, din struguri selecți. Concepute din excelența și tradiția
în producere, graţie experienței oenologilor de la Cricova, aceste spumante au dus
prestigiul mărcii „Cricova” și expresia stilului său în întreaga lume. Vinurile
spumante clasice evocă eleganță și clasă prin buchetul lor floral fin, gustul delicat
și proaspăt, perlare fină și persistentă, cu un final vibrant, prelung..
Vinuri Spumante.Produse conform Metodei Charmat, o procedura mult
mai simplă şi mai rapidă. Dureaza între 1 şi 6 luni perioada în care substanţele
zaharine sunt transformate în alcool şi anihidră carboniăa. Din acest moment,
spumantul este gata pentru a fi îmbuteliat şi consumat. În acest caz, produsul
obţinut valorizează mai multe gusturi şi parfumuri fructate şi aromatice.

Gama exclusivă de vinuri „Cricova Prestige Collection”

O gamă excelentă de vinuri nobile sunt produse din struguri de soiuri


europene, recoltați de pe podgoriile proprii Cricova-Criuleni și Cricova-
Găvănoasa, se maturează ulterior în renumitele beciuri „Cricova” de la 6 luni pînă
la 2 ani în butoaie de stejar. Aceste vinuri sunt bogate în tanini și se disting printr-
un buchet fin, cu semne clare de maturare și un gust echilibrat și catifelat, ceea ce
se datorează în exclusivitate unei îmbinări unice a tradiției vinicole și tehnologiilor
performante de ultimă oră.

Vinuri Premium.Aceste vinuri nobile sunt rezultatul unei atente selecţionări


a strugurilor tîrziu recoltaţi. Tot procesul de vinifcaţie are lor manual, începând de
la recoltare şi terminând cu zdrobire.

Vinul obţinut este pus la maturat în butoaie de stejar din lemn franţuzesc, iar
apoi în sticle, în beciurile Cricova. În rezultat, vinul capătă complexitate şi îşi
definitivează caracterul, astfel încât să prezinte cele mai bune însuşiri în momentul
deschiderii.

Vinurile de calitate superioară.Vinurile de calitate superioară sunt vinuri


mature exclusive seci albe și roșii, care reprezintă o parte însemnată a diversului
sortiment al Cricovei. Forma grafică, designul etichetelor precum și calitatea
vinului redau plăcerea de a savura un vin ce creează o legătură emoțional spirituală
între brand și consumator.

Ediţie limitată.Seria de vinuri Limited edition a fost concepută din cei mai
buni struguri şi cu atenţie la cele mai mici detalii. Cinci soiuri nobile: Shiraz,
Feteasca Neagră, Cabernet Sauvignon, Feteasca Albă şi Feteasca Regală, vin să
încînte şi cele mai fine gusturi. Nobleţea vinului se naşte din inima podgoriilor
proprii, prin cele cinci valori ale sale: sol, soi, soare, ploaie şi muncă.

Vinuri de Colecţie.Aceste vinuri au fost produse, îmbuteliate și maturate în


renumitele beciuri ”Cricova”, la o adîncime de 80 m. Temperatura constantă de
+12°C...+14°C și umeditatea de 98% asigură condiții optime pentru păstrarea
acestor vinuri de elită, produse în anii cu cea mai bună roadă. Trăsătura distinctivă
a acestor vinuri este buchetul fin și gustul delicios care se obține în exclusivitate în
timpul maturării în sticlă.

Vinuri Licoroase.Vinurile dulci, numite în general şi vinuri de desert, cu un


rafinament subtil. Aceste vinuri au mai mult de 50 de grame de zahar la litru şi nu
conţin alcool adăugat. Concentraţia în alcool a acestor vinuri e de 11-18 %.
Supramaturarea, concentrarea zaharului în boabele de struguri, se face fie prin
deshidratarea naturală a strugurilor pe vrej (passerillage), prin inghetarea
strugurilor pe vrej (Icewine) sau prin botritizare.

12)Analizați politica de ambalaj.


Politica ambalajului constă în denumirea companiei,sloganul său și
logoul,prin denumirea produsului.Culoarea ambalajului atrăgătoare și combinată
cu culoarea produsului.

13)Analizați prețurile în diferite puncte de comercializare.

Procurarea produselor se poate face cât la magazinele specializate,magazine


simple,marketuri,și magazin online(Se achită și livrarea).

Comercializarea online,prețurile produselor sunt afișate pe site pentru fiecare


produs în parte, sunt exprimate în Lei moldoveneşti și includ TVA.La
recepționarea mărfii va fi eliberat bon de plată care va cuprinde suma totală a
comenzii.Condițiile de achitare și livrare sunt specificate în compartimentul
„Achitarea și livrarea” pe website-ul shop.cricova.md. Acceptarea Termenilor și
condițiilor presupune acceptarea și a termenilor de achitare și livrare.

Prețurile pot fi diferite în dependență de magazinul unde se vinde produsele.

14)Caracteristica politici de distribuție a companiei.

Beciurile de la Cricova sunt cu adevărat de neîntrecut în lume. Aici istoria,


arheologia și arta vinificației, unite într-un întreg, au născut un astfel de miracol ca
galeriile subterane.
Lățimea galeriilor variază între 6 și 7,5 metri, iar înălțimea lor este de 3 - 3,5
metri. Adîncimea la care sunt situate beciurile, în funcție de relief, variază de la 35
metri la intrare pînă la 80 metri. Beciurile, în totalitatea lor, împreună cu secțiile de
producere, ocupă circa 53 ha de spațiu subteran.

Find amplasate sub întregul orășel Cricova, ele reprezintă un adevărat oraș
subteran. Bulevarde, străzi, stradele... Denumirile pe care le poartă sînt mai puțin
obișnuite: Cabernet, Dionis, Feteasca, Aligote, Sauvignon... Fiecărei străzi îi
corespunde, astfel, numele vinului care păstreză în nișele adiacente. Combinatul
”Cricova” a fost conceput ca o întreprindere de producere a vinurilor de elită în
baza tehnologiilor clasice europene. Ulterior, activitatea s-a extins grație condițiilor
extraordinare de păstrare a vinurilor în aceste galerii, care se întind pe o lungime de
80 km, adevărate labirinturi cu un microclimat unic. Aici, pe parcursul unui an
întreg, temperatura rămîne constantă, circa +10 - +12 °C, iar umiditatea relativă a
aerului constituie circa 97-98%. Anume datorită acestor condiții optime este
posibilă păstrarea și maturarea vinurilor de calitate superioară, precum și a
spumantului clasic, cu formarea caracterului autentic al acestora.

15)Caracteristica a unei reclame a companiei.

Poster cu invitație la unul din festivaluri organizate anual de Combinatul de


Vin Cricova.Pe el este ilustrat ce v-a fi la eveniment,acest lucru captează atenție
oamenilor cu distracția reprezintată prin muzica vie,băuturile prezente,și sigur
faptul de a avea excursie î unul din principalele monumente culturale ale țării.
16)Analiza critică a site-ului firmei

Site-ul companiei ne întâlnește cu unul din produse,un lucru incomod este


imaginea pe toată lățimea pagini,dând mai jos pe pagină vedem scrisă istoria
companiei cu un font și dimensiuni ale literelor prea mari care nu este plăcut
ochiului.Informație despre cum putea preluarea legătura cu reprezentat al
companiei este greu de găsit.

17) 5 Strategii de marketing pentru dezvoltarea companiei.

 Implicarea tuturor angajatilor, calitatea serviciilor/produselor


realizandu-se doar daca acestia sunt pregatiti si motivati corespunzator
pentru a crea servicii de calitate, deci, in acest sens, comunicarea si
stimularea angajatilor trebuie sa functioneze bine si sa incurajeze
initiativa proprie a fiecarui angajat.
 Permanenta imbunatatire a calitatii serviciilor oferite, comparativ
cu ale competitorilor de frunte pentru a le putea face fata, prin
existenta unor solutii noi, originale;

 Abordarea si colaborarea cu parteneri de cea mai buna calitate;


 Prezentarea produsului/ serviciului Aceasta parte este una foarte
importanta, prin descrierea produsului sau a serviciului pe care
compania il are sau doreste sa-l achizitione.
  Creearea unei imagini distincte, unice/originale pe piata;

S-ar putea să vă placă și