Sunteți pe pagina 1din 53

1.

CALCULUL TERMIC AL MOTORULUI

1.0 Date de proiectare

Motor cu aprindere prin compresie (MAC). Student: AMANCEI FLORIN


Sectia: AR
Puterea nominala : Grupa: 1151
Pn= 88 [KW]

Turatia la puterea nominala :


n= 3750 [rot/min]

Numarul de cilindrii :
i= 4

Numarul de timpi ai motorului :


t= 4

1.1 Parametrii initiali

Temperatura initiala :
T0= 293 [K]

Presiunea initiala :
p0= 102000 [N/m2] 1.02 *10⁵[N/m²]

Temperatura gazelor reziduale :


Pt. MAC Tr= 700…900 [K]
Tr= 900 [K]

Presiunea gazelor reziduale :


pr= 1,05…1,25x10⁵ [N/m²]
pr= 105000 [N/m²] 1.05 *10⁵[N/m²]

Coeficientul de exces de aer :


Pt. MAC l= 1,3…2,2
l= 1.50

Raportul de comprimare :
e= 16.00

1.2 Parametrii procesului de schimbare a gazelor

Presiunea de admisie :
Pt. MAS sau MAC supraalimentate :
pa= (1,2…2,2)X10⁵ [N/m²]
Adoptam :
pa= 140000 [N/m²] 1.4 *10⁵[N/m²]
Preincalzirea :
Pt. MAC DT= 10…25⁰ [K]
Adoptam :
DT= 15 [K]

Coeficientul de postumplere :
np= 1,05…1,5
Adoptam :
np= 1.30

Coeficientul gazelor reziduale :


T0  Dt pr
gr = *
Tr e * pa * p  pr
gr= 0.01280133

Temperatura de admisie :
T 0 + Δt + γ r ∗T r
T A=
1+ γ r
Ta= 315.48 [K]

Coeficientul de umplere :
p A * T0 e p
hv = * *
p 0 * TA e  1 1  g r
hv= 1.745

1.3 Parametrii procesului de comprimare

Coeficientul politropic de comprimare :


Pt. MAC n1= 1,36…1,4
Adoptam :
n1= 1.36

Presiunea la sfarsitul comprimarii :

pC = p A ∗ε n 1
pc= 6077587.38696557 [N/m²] 60.77587 *10⁵[N/m²]

Temperatura la sfarsitul comprimarii :


n1−1
T C= T A∗ε
Tc= 856 [K]

1.4 Parametrii procesului de ardere

Compozitia combustibilului :
c: 0.875 [Kg] carbon
H: 0.133 [Kg] hidrogen
O: 0.010 [Kg] oxigen
Qi= 41868 [KJ/Kg] puterea calorifica inferioara

Coeficientul de utilizare a caldurii :


Pt. MAC ξ= 0,75…0,90
Adoptam :
x= 0.850

Masa molara a combustibilului :


Mc= 0.009

Aerul minim necesar :


1
Lmin= (c /12+h/ 4−O/32)
0 .21

Lmin= 0.504 [Kmol/Kg]

Cantitatea de aer reala :


L= Lmin*λ [Kmol/Kg]
L= 0.756 [Kmol/Kg]

Cantitatea de incarcatura proaspata :


Mip= λ*Lmin+Mc [Kmol/Kg]
Mip= 0.765 [Kmol/Kg]

Coeficientul de variatie molara a incarcaturii proaspete:

Pt. MAC
h o
L+ +
4 32
μ0 =
L
m0= 1.045

Coeficientul de variatie molara a amestecului initial:


μ 0+ γr
μ F=
1+γ r
mf= 1.045

Caldura specifica medie molara a amestecului initial:


C´mv= 20+17,4*10ˉ³*Tb
C´mv= 34.894 [KJ/Kmol*K]

Caldura specifica medie molara a gazelor de ardere :


Pentru λ<1:
C´´mv= (18,4+2,6*λ)+(13,8*λ+15,5)*10ˉ⁴[KJ/Kmol*K]
Pentru λ>1:
C´´mv= (20+9,2/λ)+(13,8/λ+15,5)*10ˉ⁴*Tz
[KJ/Kmol*K]
Avem de calculat pentru λ>1
C´´mv= 26.133 + 0.00247 *Tz [KJ/Kmol*K]

Caldura degajata la arderea incompleta :


Qai= Qinf-∆Qai
Qai= 72368 [KJ/Kg]

Temperatura la sfarsitul arderii se va scoate din uramtoarea ecuatie:

〖 ξQ 〗 _i/(λL_min (1+γ_r))+( 〖 C′ 〗 _μv^ +R_m∗π)∗T_c=( 〖 C" 〗 _μv+R_M)∗μ_F∗T_z

〖 ξQ 〗 _i/(λL_min (1+γ_r))+( 〖 C′ 〗 _μv^ +R_m∗π)∗T_c-(( 〖 C" 〗 _μv+R_M)∗μ_F∗T_z)=0

Ne va rezulta o ecuatie de gradul 2 in Tz :

〖 ξQ 〗 _i/(λL_min (1+γ_r))+( 〖 C′ 〗 _μv^ +R_m∗π)∗T_c -(26,133*μ_F*T_z+0.002615*μ_F "∗"


T_z∗T_z+R_M∗μ_F∗T_z)=0

-0.002247*μ_F* 〖 T_z 〗 _^2 -26,133*μ_F*T_z-R_M∗μ_F∗T_z+ 〖 ξQ 〗 _i/(λL_min (1+γ_r))+( 〖 C


′ 〗 _μv^ +R_m∗π)∗T_c=0 (1)

=> T_z1,2=(-b±√(∆))/2a ∆=b^2-4ac (2)

(1)&(2)=> a= -0.002247*μ_F

b= -R_M∗μ_F-26,133∗μ_F

c= 〖 ξQ 〗 _i/(λL_min (1+γ_r))+( 〖 C′ 〗 _μv^ +R_m∗π)∗T_c -27.077

μ_F= 1.045
R_M= 8.314
Q_i= 41868
ξ= 0.850
λ= 1.50
L_min=
γ_r= 0.504
0.01280133
〖C
34.894
′ 〗 _μv^
1.4
=
856
π=
T_c=
a= -0.0025799347
b= -35.9805145313
c= 86303.8670812195

Δ= 2185.230794683
sqrt(Δ)= 46.7464522149

Tz1= -16032.7636323556 [K] NU


Tz2= 2086 [K] DA
Alegem
Tz= 2086 [K]

Coeficientul de corectie a presiunii :


φz= 0.75…0.85
Alegem :
φz= 0.750

Presiunea la sfarsitul arderii


Pt. MAS pz= pc*µ*Tz/Tc [N/m²]
Pt. MAC pz= π*pc [N/m²]

pz= 8508622.34 [N/m²] 85.08622 *10⁵[N/m²]

Presiunea la sfarsitul arderii dupa rotunjirea diagramei


pz`= φz*pz [N/m²]
pz`= 6381466.76 [N/m²] 63.81467 *10⁵[N/m²]

Gradul de crestere a prsiunii real


p= pz/pc
p= 1.400

1.5 Destinderea

Coeficient mediu politropic al destinderii :


Pt. MAC n2= 1,22…1,25
n2= 1.22

Presiunea la sfarsitul destinderii

Pt. MAC
p_d=p_z/δ^(n_
2)
pd= 599396 [N/m²] 5.993956 *10⁵[N/m²]

Temperatura la sfarsitul destinderii

Pt. MAC
T_d=T_z/δ^(n_
2-1)
Td= 1293 [K]
Gradul de destindere prealabila δ se calculeaza astfel :

ρ=μ/π*T_
z/T_c
ρ= 1.82

δ= ε/ρ
δ= 9

1.6 Parametrii principali ai motorului

Coeficientul de rotunjire a diagramei :


mr= 0.92

Randamentul mecanic
hm= 0.8

Presiunea medie a ciclului real de referinta

[ ( )]
pc π 1 1 1

Pt. MAC
pi '=
ε−1 n2 −1
1− n −1 −
ε2 n 1−1 )
1− n −1
ε1 (
[ )]
p π∗ρ 1 1 1
pi '= c π ( ρ−1 )+
ε−1 n 2−1
1− n −1 −
δ 2 (
n 1−1
1− n −1
δ1 ) (
pi'= 2305448 [N/m²] 23.05448 *10⁵[N/m²]

Presiunea medie indicata


pi=μ r∗pi '
pi= 2121012 [N/m²] 21.21012 *10⁵[N/m²]

Randamentul indicat
p i∗M ip∗T 0
ηi =R M
p 0∗η v∗Q inf
hi= 0.53

Presiunea medie efectiva

pe=ηm∗pi
pe= 1696809 [N/m²] 16.96809 *10⁵[N/m²]

Randamenrul efectiv

ηe =ηm∗ηi
he= 0.4242
Consumul specific efectiv de combustibil
3600
c e=
η e∗Q inf
ce= 203 [g/KWh]

1.7 Dimensiunile fundamentale ale motorului

Raportul S/D
f= 0.8

Volumul unui cilindru


120000∗P e
V h=
pe∗n∗i
Vh= 0.4148963215 [l]

Alezajul

D=

3 4∗V h

D= 87.0803
π∗ϕ
[mm]

Cursa

S=ϕ∗D
S= 69.664 [mm]

Viteza medie a pistonului

S∗n
W m ,=
30
Wm= 8.7080 [m/s]

Volumul total

V t =i∗V h
Vt= 1.660 [l]

Puterea litrica
Pe
Pl=
Vt
Pl= 53.025 [KW/l]

Volumul camerei cilindrului


V h∗ε
V cil=
ε−1
Vcil= 0.443 [l]
Volumul camerei de ardere
V ca =V cil /ε
Vca= 0.028 [l]

1.8 Diagrama indicata

Unghiul de avans la injectie


as= 35 [⁰RAC]

Unghiul de avans la deschiderea evacuarii


aev= 45 [⁰RAC]

Raportul dintre raza manivelei şi lungimea bielei


λ=R/L
λ= 1/3,5…1/4,2
Alegem : λ=1/3,6
λ= 0.2777777778

xs= 7.891 [mm]


VB1= 0.075 [l]
pB2= 7293104.86435869 [N/m²]
xev= 7.783 [mm]
VD1= 0.396 [mm]
pA1= 369697.806849665 [N/m²]
R= 34.832 [mm]

Volumul total al cilindrului functie de α


Vx= Ap*Xp+Vca [l]

Aria suprafetei pistonului


Ap= π*D²/4 [m²]
Ap= 0.0059556572 [m²]

Raza manivelei
R= S/2 [mm]
R= 34.8321190997 [mm]

Deplasarea pistonului in functie de α


λ
X p =R⋅[ (1−cos ( α )+ ⋅( 1−cos ( 2 α ) ]
4

α Xp Vx px
⁰RAC [mm] [l] *10⁵[N/m²]
0 0.0000 0.02766 105000
10 0.6751 0.03168 140000
20 2.6665 0.04354 140000
30 5.8761 0.06266 140000
40 10.1480 0.08810 140000
50 15.2814 0.11867 140000
60 21.0444 0.15299 140000
70 27.1907 0.18960 140000
80 33.4755 0.22703 140000
90 39.6699 0.26392 140000
100 45.5726 0.29907 140000
110 51.0173 0.33150 140000
120 55.8765 0.36044 140000
130 60.0607 0.38536 140000
140 63.5139 0.40593 140000
150 66.2071 0.42197 140000
160 68.1295 0.43342 140000
170 69.2809 0.44027 140000
180 69.6642 0.44256 140000
190 69.2809 0.44027 140988.1
200 68.1295 0.43342 144030.5
210 66.2071 0.42197 149371.3
220 63.5139 0.40593 157454.8
230 60.0607 0.38536 168991.6
240 55.8765 0.36044 185076
250 51.0173 0.33150 207388.7
260 45.5726 0.29907 238553.2
270 39.6699 0.26392 282775.8
280 33.4755 0.22703 347037.1
290 27.1907 0.18960 443394.2
300 21.0444 0.15299 593596.8
310 15.2814 0.11867 838568.7
320 10.1480 0.08810 1257452
330 5.8761 0.06266 1998847
340 2.6665 0.04354 3279033
350 0.6751 0.03168 5053290
360 0.0000 0.02766 6077587
360 0.0000 0.02766 6077587
370 0.6751 0.03168 6077587
380 2.6665 0.04354 6077587
390 5.8761 0.06266 5053290
400 10.1480 0.08810 3279033
410 15.2814 0.11867 1998847
420 21.0444 0.15299 1257452
430 27.1907 0.18960 838568.7
440 33.4755 0.22703 593596.8
450 39.6699 0.26392 341448.6
460 45.5726 0.29907 303041.7
470 51.0173 0.33150 275538.1
480 55.8765 0.36044 255586.4
490 60.0607 0.38536 241051.1
500 63.5139 0.40593 230538
510 66.2071 0.42197 223124.7
520 68.1295 0.43342 218204.2
530 69.2809 0.44027 215392.8
540 69.6642 0.44256 214478.4
550 69.2809 0.44027 105000
560 68.1295 0.43342 105000
570 66.2071 0.42197 105000
580 63.5139 0.40593 105000
590 60.0607 0.38536 105000
600 55.8765 0.36044 105000
610 51.0173 0.33150 105000
620 45.5726 0.29907 105000
630 39.6699 0.26392 105000
640 33.4755 0.22703 105000
650 27.1907 0.18960 105000
660 21.0444 0.15299 105000
670 15.2814 0.11867 105000
680 10.1480 0.08810 105000
690 5.8761 0.06266 105000
700 2.6665 0.04354 105000
710 0.6751 0.03168 105000
720 0.0000 0.02766 105000
AMANCEI FLORIN
v+R_M)∗μ_F∗T_z

v+R_M)∗μ_F∗T_z)=0

*T_z+0.002615*μ_F "∗"

(λL_min (1+γ_r))+( 〖 C

7.077
Px
Diagrama indicată
7000000

5500000

6000000
5000000

4500000

5000000
4000000

3500000

4000000
p [N/m²]

Px

3000000

2500000
3000000

2000000

2000000
1500000

1000000

1000000
500000

0
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
0 volumul, [l]
0.00000 0.10000 0.20000 0.30000 0.40000 0.50000
Vx
Presiunea gazelor
Diagrama p=f(α)
7000000

6000000

5000000
px [N/m²]

4000000

px *10⁵[N/m²]
3000000

2000000

1000000

0
0 90 180 270 360 450 540 630 720

α [⁰RAC]
CARACTERISTICA EXTERNĂ

Coeficientii alfa
α1= 0.75
α2= 1.5
α3= -1.25
α1+α2+α3= 1

Putere Maxima Pe 88000 [W]


Turatia Puterii Maxime nn 3750 [rot/min]
Momentul maxim MM 268.88 [N*m]
Turatia Momentului Maxim nM 2250 [rot/min]

n(rot/min) Pe(kW) Me(N*m) c(g/kW) C(kg/h)


1000 24.90 237.80 107.53 2.68
1100 27.94 242.58 105.41 2.95
1200 31.03 246.97 103.54 3.21
1300 34.16 250.95 101.90 3.48
1400 37.31 254.54 100.46 3.75
1500 40.48 257.72 99.22 4.02
1600 43.65 260.51 98.16 4.28
1700 46.80 262.90 97.26 4.55
1800 49.93 264.89 96.53 4.82
1900 53.02 266.49 95.95 5.09
2000 56.06 267.68 95.53 5.36
2100 59.04 268.48 95.24 5.62
2200 61.94 268.88 95.10 5.89
2300 64.76 268.88 95.10 6.16
2400 67.47 268.48 95.24 6.43
2500 70.07 267.68 95.53 6.69
2600 72.55 266.49 95.95 6.96
2700 74.89 264.89 96.53 7.23
2800 77.08 262.90 97.26 7.50
2900 79.11 260.51 98.16 7.76
3000 80.96 257.72 99.22 8.03
3100 82.62 254.54 100.46 8.30
3200 84.09 250.95 101.90 8.57
3300 85.34 246.97 103.54 8.84
3400 86.36 242.58 105.41 9.10
3500 87.15 237.80 107.53 9.37
3600 87.69 232.62 109.92 9.64
3700 87.97 227.04 112.62 9.91
3750 88.00 224.11 114.10 10.04
Caracteristica Externa
100.00 250.00

90.00

80.00 200.00

Me (N*m) c (g/kW)
Pe (kW) C (kg/h)

70.00

60.00 150.00

50.00

40.00 100.00

30.00

20.00 50.00

10.00 Pe(kW)
C(kg/h)
Me(N*m
)
0.00 0.00 c(g/kW)
1000
1200
1400

2200
2400
2600
2800
3000
3200
1600
1800
2000

3400
3600

n (rot/min)
2 CALCULUL CINEMATIC SI DINAMIC AL MECANISMULUI BIELA-MANIVELA

2.1 Cinematica mecanismului bielă-manivelă

Analizele cinematice şi calculul dinamic al mecanicsmului bielă-manivelă sunt necesare pentru


determinarea forţelor care acţionează asupra pieselor motorului. Cercetările de detaliu ale
cinematicii mecanismului bielă-manivelă din cauza regimului variabil de funcţionare, sunt foarte
complexe. La determinarea sarcinilor pe piesele motorului se folosesc însă formule simplificate
obţinute în ipoteza unei viteze unghiulare constante a arborelui cotit şi la regim atabilizat, care dau
o precizie suficientă şi uşurează esenţial calculul.
La o viteză unghiulară constantă de rotaţie a arborelui cotit, unghiul de rotaţie este proporţional
cu timpul şi prin urmare toate mărimile cinematice pot fi exprimate în funcţie de unghiul α de
rotaţie a arborelui cotit.
În calcule se consideră că poziţia iniţială pentru măsurarea unghiului α este poziţia
corespunzătoare pentru care pistonul este la distanţa maximă de la axa arborelui cotit.

α - Unghiul de rotaţie al manivelei la un moment dat,care sa măsoara de la axa cilindrului in sensul


de rotaţie al arborelui cotit;

Unghiul de înclinare al axei bielei, în planul ei de oscilaţie, de o parte a axei cilindrului;


βmax= 16°

Turatia nominala a motorului


n= 3750 [rot/min]

Viteza unghiulară de rotaţie a arborelui cotit;

π⋅n [rad/s]
ω=
30
ω= 392.6991

Cusa pistonului sau distanţa între p.m.s şi p.m.i


S= 69.7 [mm]

Raza manivelei sau distanţa între axa arborelui cotit şi axa fusului maneton
R= S/2
R= 34.8 [mm]

Raportul dintre raza manivelei şi lungimea bielei


λ=R/L
λ= 1/3,5…1/4,2
Alegem : λ=1/3,6
λ= 0.277778

Lungimea bielei;

R 125.395628759 [mm]
L= =
λ
2.2 Expresia deplasării pistonului

λ
X p =R⋅[(1−cos ( α )+ ⋅(1−cos ( 2 α )]
4
Armonica de ordinul I

X pI =R⋅(1−cos (α ))
Armonica de ordinul II

λ
X pII = R⋅ ⋅( 1− cos( 2 α ))
4
2.3 Expresia vitezei pistonului

λ
V p =R⋅ω[(sin( α )+ ⋅sin(2 α )]
2
Armonica de ordinul I

V pI =R⋅ω⋅sin(α )
Armonica de ordinul II

λ
V pII = R⋅ω⋅ ⋅sin ( 2 α )
2
2.4 Expresia acceleraţiei pistonului

a p =r×ω 2 ( cos(α )± λ cos(2 α ) )


Armonica de ordinul I
2
a p =r⋅ω ⋅cos ( α )
Armonica de ordinul II
2
a p =r⋅ω ⋅cos⋅( 2 α )

2.5 Alegerea ordinii de lucru

Pentru realizarea unei succesiuni optime de functionare a motorlui si o echilibrare naturala cat mai completa
a fortelor de inertie si momentelor acestora , trebue stabilita o anumita pozitie relativa a manivelelor arborelui cotit .
Succesiunea optima de functionare a cilindrilor se stabileste din conditia distrbutiei uniforme a exploziilor
succesive dintre doi cilindri vecini , pentru a nu rezulta sarcini medii prea mari pe fusurile palier dintre acestia .
Trebuie sa se aibe in vedere si circulatia incarcaturii proaspete in conducta de admisie , adica asigurarea
unui numar minim de schimbari de directie a curentului in conducta de admisie si evitarea interceptarii incarcaturii destinate
unui cilindru de catre un cilindru vecin cu canal de admisie mai scurt .Aceasta iterceptare provoaca o crestere
a neuniformitati umplerii cilindrilor .
Pentru o echilibrare naturala cat mai completa a fortelor de inertie si a momentelor acestor forte trebuie cautate
acele pozitii relative ale ale manivelelor arborelui cotit pentru care fortele centrifuge si fortele de inertie
de ordinul unu si doi se anuleaza reciproc .
Tinand seama de cele prezentate mai sus , pentu un motor cu numar cunoscut de cilindri si timpi , se stabileste
o anumita forma a arborelui cotit si o ordine de lucru optima a cilindrilor motorului .
Schema de asezare a manivelelor si ordinea de lucru pentru motoarele cu cilindrii in linie

Calcul funcţie de unghiul arborelui cotit (α [⁰RAC] :


- Deplasare pistonului = Xp [mm]
- Viteza pistonului = Vp [m/s]
- Acceleraţia pistonului = Ap [m/s²]

α Xp Vp ap
⁰RAC [mm] [m/s] [m/s²]
0 0.0000 0.0000 6863.6479
10 0.6751 6.0500 6692.0575
20 2.6665 11.7990 6190.6193
30 5.8761 16.9691 5397.9479
40 10.1480 21.3267 4373.9464
50 15.2814 24.6986 3193.6662
60 21.0444 26.9825 1939.7266
70 27.1907 28.1496 694.1656
80 33.4755 28.2410 -469.3529
90 39.6699 27.3571 -1492.0974
100 45.5726 25.6419 -2334.8729
110 51.0173 23.2649 -2980.1914
120 55.8765 20.4014 -3431.8240
130 60.0607 17.2149 -3711.8661
140 63.5139 13.8429 -3855.7465
150 66.2071 10.3880 -3905.8506
160 68.1295 6.9143 -3904.5935
170 69.2809 3.4510 -3887.8317
180 69.6642 0.0000 -3879.4532
190 69.2809 -3.4510 -3887.8317
200 68.1295 -6.9143 -3904.5935
210 66.2071 -10.3880 -3905.8506
220 63.5139 -13.8429 -3855.7465
230 60.0607 -17.2149 -3711.8661
240 55.8765 -20.4014 -3431.8240
250 51.0173 -23.2649 -2980.1914
260 45.5726 -25.6419 -2334.8729
270 39.6699 -27.3571 -1492.0974
280 33.4755 -28.2410 -469.3529
290 27.1907 -28.1496 694.1656
300 21.0444 -26.9825 1939.7266
310 15.2814 -24.6986 3193.6662
320 10.1480 -21.3267 4373.9464
330 5.8761 -16.9691 5397.9479
340 2.6665 -11.7990 6190.6193
350 0.6751 -6.0500 6692.0575
360 0.0000 0.0000 6863.6479
370 0.6751 6.0500 6692.0575
380 2.6665 11.7990 6190.6193
390 5.8761 16.9691 5397.9479
400 10.1480 21.3267 4373.9464
410 15.2814 24.6986 3193.6662
420 21.0444 26.9825 1939.7266
430 27.1907 28.1496 694.1656
440 33.4755 28.2410 -469.3529
450 39.6699 27.3571 -1492.0974
460 45.5726 25.6419 -2334.8729
470 51.0173 23.2649 -2980.1914
480 55.8765 20.4014 -3431.8240
490 60.0607 17.2149 -3711.8661
500 63.5139 13.8429 -3855.7465
510 66.2071 10.3880 -3905.8506
520 68.1295 6.9143 -3904.5935
530 69.2809 3.4510 -3887.8317
540 69.6642 0.0000 -3879.4532
550 69.2809 -3.4510 -3887.8317
560 68.1295 -6.9143 -3904.5935
570 66.2071 -10.3880 -3905.8506
580 63.5139 -13.8429 -3855.7465
590 60.0607 -17.2149 -3711.8661
600 55.8765 -20.4014 -3431.8240
610 51.0173 -23.2649 -2980.1914
620 45.5726 -25.6419 -2334.8729
630 39.6699 -27.3571 -1492.0974
640 33.4755 -28.2410 -469.3529
650 27.1907 -28.1496 694.1656
660 21.0444 -26.9825 1939.7266
670 15.2814 -24.6986 3193.6662
680 10.1480 -21.3267 4373.9464
690 5.8761 -16.9691 5397.9479
700 2.6665 -11.7990 6190.6193
710 0.6751 -6.0500 6692.0575
720 0.0000 0.0000 6863.6479
t mai completa
r arborelui cotit .

ntre acestia .
asigurarea
tarii incarcaturii destinate
o crestere

e trebuie cautate

mpi , se stabileste
Deplasarea pistonului [Xp], Viteza pistonului [Vp], Acceleratia pistonului [ap]
80.0000 8000.0000

6000.0000
60.0000
Xp [mm], Wp [m/s]

4000.0000
40.0000

ap [m/s²]
2000.0000

20.0000

0.0000

0.0000
90
0

180

270

360

450

630

720
540
-2000.0000 Xp
Vp
ap
-20.0000
-4000.0000

α [⁰RAC]
-40.0000 -6000.0000
3 Calculul dinamic al mecanismului bielă-manivelă

Prin calculul dinamic al mecanismului bielă – manivelă se urmăreşte determinarea mărimii


si caracterului variaţiei sarcinilor care acţionează asupra pieselor motorului . Cercetarile în detaliu sunt
foarte complexe din cauza regimului variabil de funcţionare . De aceea se folosesc relaţii
simplificate obţinute in ipoteza unei viteze unghiulare constante a arborelui cotit şi la regim stabilizat.

Forţele care acţioneaza in mecanismul bielă - manivelă

Asupra mecanismului bielă - manivelă , acţioneaza forţele date de presiunea gazelor din cilindru şi
forţele de inerţie ale maselor mecanismului aflate in mişcare . Forţele de frecare vor fi considerate neglijabile .
Forţele de inertie sunt constituite din fortele de inertie ale maselor aflate in miscare alternativa de translatie
si fortele de inertie ale maselor aflate in miscare de rotatie .
Pentru calculul organelor mecanismului biela – manivela , al sarcinilor din lagare , pentru cercetarea oscilatilor
de torsiune , etc , trebue determinate valorile maxime , minime si medii ale acestor forte . De aceea marimile
fortelor se vor determina pentru o serie de poziti succesive ale mecanismului , functie de unghiul de
rotatie al arborelui cotit.
Pentru determinarea fortelor din elementele mecanismului biela – manivela este recomandabil sa se inceapa cu
determinarea fortelor care actioneaza dupa axa cilindrului , cercetand separat fortele de presiune a gazelor si
fortele de inertie .

3.1 Forta de presiune a gazelor

F g = pg⋅A p [N]

pg = p ind − p cart . [N]

Ap - Aria suprafeţei capului pistonului;


pind - Presiunea gazelor în cilindru după diagrama indicată;
pcart =p0 -Presiunea din carter Presiunea mediului ambiant;

π⋅D 2
A p= =
4
2
π⋅D
A p= = 0.0059556572 [m2]
4
D= 0.08708 [m]

Forta de presiune a gazelor este indreptata dupa axa cilindrului si poate fi considerata in axa boltului de piston .
Aceasta forta este considerata pozitiva cand este orientata spre axa arborelui cotit si negativa cand este
orintata invers.Calculul valorilor fortei de presiune a gazelor se face tabelar.Se construeste curba F g=f(α)

3.2 Fortele de inertie

Fortele de inertie sunt produse de masele aflate in miscare accelerata si anume :piston asamblat (piston , bolt ,
segmenti , sigurantele boltului ) , biela si arbore cotit. Fortele de inertie sunt indreptate in sens opuus acceleratiei si
sunt date de formula generala :
F=−m⋅a[ N ]
m – masa elementelor in miscare , in [Kg]
a - acceleratia maselor , in [m/s²]

In functie de felul miscarii elementelor mecanismului motor distingem urmatoarele tipuri de forte de inertie :

a) Forte de inertie produse de masele elementelor aflate in miscare de translatie ( F j )


b) Forte de inertie produse e masele neechilibrate ale elementelor aflate in miscare de rotatie ( F

3.3 Fortele de inertie ale maselor in miscare de translatie

Aceste forte sunt produse de masele pistonului asmblat (piston , segmenti , bolt si sigurantele acestuia )
si o parte din masa bielei si sunt considerate concentrate in axa boltului .
Determinarea fortelor de inertie ale maselor aflate in miscare de translatie se face cu relatia :

F j=−m ⋅a
j p[ N ]
mj - masele piselor în mişcare de translaţie
ap - acceleraţia pistonului

Masele aflate in miscare de translatie se determina cu relatia urmatoare :

m j =m p + m1 b [ Kg ]
mp - masa pistonului asamblat, in [Kg]
m1b - masa bielei concentrata in axa boltului si care se considera ca executa miscare de translatie , in [Kg]

Fortele de inertie Fj se pot exprima , tinand seama de expresia acceleratiei pistonului pentru mecanismul biele – manivela

2
F j=−m ⋅R⋅ω
j ⋅( cos α + λ⋅cos 2 α ) [ N ]
Calculul valorilor fortelor Fj se face tabelar si se construeste curba

F j=f ( α )
Fortele de inertie ale maselor in miscare de rotatie

Aceste forte sunt produse de o parte din masa bielei si masa neechilibrata a unui cot al arborelui cotit
(masa manetonului si masele reduse ale celor doua brate ).
Fortele de inertie ale maselor in miscare de rotatie se determina cu relatiile :

Fr =−mr⋅R⋅ω 2 [ N ] forta centrifuga

dω forta tangentiala
Ft =−m r⋅R⋅ [ N ]
dt
mr -masa se miscare de rotatie ,
R - raza manivelei, în [m]
ω - viteza unghiulară a arborelui

In cazul vitezei unghiulare constante , dω / dt=0 , deci fortele tangentiale sunt nule. In consecinta ,
fortele de inertie ale maselor in miscare de rotatie sunt fortele centrifuge ce actioneaza pe
directia razei manivelei si raman constante ca marime.

3.4 Masele pieselor in miscare ale mecanismului biela – manivela

Pentru simplificarea calculelor , masele pieselor in miscare pot fi inlocuite cu mase


reduse concentrate in articulatiile mecanismului biela - manivela .
Masa bielei este considerata ca fiind concentrata in cele doua axe in care este articulata ,
respectiv in axa ochiului bielei (m1b)si in axa capului bielei (m2b ).
Componenta m1b a masei bielei se considera ca executa miscare de translatie
si este luata in calculul fortei de inertie Fj.A doua componenta m2b se adauga maselor
rotitoare ale mecanismului .
Pentru majoritatea motoarelor de autovehicule , repartizarea masei bielei pe cele doua componente este :

m 1b = ( 0,2. . . .. . 0,3 )⋅m b m 2b = ( 0,7 . .. . . 0,8 )⋅mb


sau cu suficienta aproximatie :

m 1b =0,275⋅m b m 2b = 0,725⋅m b
In aceste conditii , masa elementelor aflate in miscare de translatie alternativa se poate determina cu
relatia :
m j =m p + m1 b =m p +0, 275⋅m b
mp - masa pistonului asamblat
mb - masa bielei

Masele rotitoare mr, sunt constituite din masa fusului maneton mm, masa bratului de
manivela redusa la raza R si componenta m2b a bielei , adica:

m r =m m +2⋅( mbr ) R + m2 b
Masa bratelor manivelei avand centrul de masa la raza r fata de axa arborelui cotit ,
se poate reduce la raza R a manivelei pornind de la egalitatea :

2 2
( m br ) R⋅R⋅ω = mbr⋅ρ⋅ω
de unde se obtine :

ρ
( mbr ) R=mbr⋅R [ Kg ]
ρ
( mbr ) R=mbr⋅R [ Kg ]
ρ - reprezintă distanţa de la axa arborelui cotit la centrul de greutate al bratului

Masele constructive ale pistonului şi bielei

Tipul motorului Masa pistonului din aliaje Masa bielei


de Al, ( kg/m² ; g/cm²) ( kg/m² ; g/cm²)
M.A.C cu D=80 … 120 mm 200 - 300 ( 20 - 30 ) 250 - 350 ( 25 - 35 )

3.5 Fortele rezultate din mecanismul biela – manivela

Prin insumarea algebrica a fortelor de presiune a gazelor F g si fortelor de inertie Fj ,


determinate pentru diferite pozitii ale manivelei , se obtin valorile fortei sumare care
actioneaza in lungul axei cilindrului.

F= F g + F j [ N ]
Calculul fortei F se face se face tabelar si se construeste curba F=f(α)

Forta F aplicata in axa boltului se descimpune in doua componente , una de sprijin


normala pe axa cilindrului (N) si una dupa axa bielei (B):

.
N = F⋅tg β [ N ]
F
B= [N ]
cos β
pcart.=1*105 [N/m2]= 100000 [N/m2]

Se alege: mb=250[kg/m²] mb=250*Ap= 1.1 [Kg]


mp=200[kg/m²] mp=200*Ap= 0.9 [Kg]

m1b=(0.2…0.3)*mb=0.275*mb= 0.3025 [Kg]


m2b=(0.8…0.7)*mb=0.725*mb= 0.7975 [Kg]

mj=mp+mb= 2 [Kg]

α pind pg Fg Fj F
⁰ RAC [N/m²] [N/m²] [N] [N] [N]
0 105000 5000 29.77828598 -13727.295881 -13697.51759
10 140000 40000 238.2262878 -13384.11507 -13145.88878
20 140000 40000 238.2262878 -12381.238661 -12143.01237
30 140000 40000 238.2262878 -10795.895867 -10557.66958
40 140000 40000 238.2262878 -8747.8928991 -8509.666611
50 140000 40000 238.2262878 -6387.3323108 -6149.106023
60 140000 40000 238.2262878 -3879.4531836 -3641.226896
70 140000 40000 238.2262878 -1388.3311757 -1150.104888
80 140000 40000 238.2262878 938.705859147 1176.932147
90 140000 40000 238.2262878 2984.19475665 3222.421044
100 140000 40000 238.2262878 4669.74572447 4907.972012
110 140000 40000 238.2262878 5960.38279668 6198.609085
120 140000 40000 238.2262878 6863.64794029 7101.874228
130 140000 40000 238.2262878 7423.73227337 7661.958561
140 140000 40000 238.2262878 7711.49293656 7949.719224
150 140000 40000 238.2262878 7811.70111042 8049.927398
160 140000 40000 238.2262878 7809.18704 8047.413328
170 140000 40000 238.2262878 7775.66348643 8013.889774
180 140000 40000 238.2262878 7758.90636728 7997.132655
190 140988 40988.140599 244.1113145 7775.66348643 8019.774801
200 144031 44030.500665 262.2305681 7809.18704 8071.417608
210 149371 49371.277387 294.0384034 7811.70111042 8105.739514
220 157455 57454.764823 342.1808835 7711.49293656 8053.67382
230 168992 68991.622578 410.8904534 7423.73227337 7834.622727
240 185076 85076.018413 506.6836012 6863.64794029 7370.331542
250 207389 107388.73423 639.5704877 5960.38279668 6599.953284
260 238553 138553.20052 825.1753656 4669.74572447 5494.92109
270 282776 182775.80333 1088.550028 2984.19475665 4072.744785
280 347037 247037.14158 1471.26853 938.705859147 2409.974389
290 443394 343394.23415 2045.138341 -1388.3311757 656.8071658
300 593597 493596.78537 2939.693246 -3879.4531836 -939.7599372
310 838569 738568.66212 4398.661767 -6387.3323108 -1988.670544
320 1257452 1157452.4635 6893.390092 -8747.8928991 -1854.502807
330 1998847 1898846.6869 11308.87993 -10795.895867 512.9840669
340 3279033 3179033.0738 18933.2312 -12381.238661 6551.99254
350 5053290 4953290.08 29500.09771 -13384.11507 16115.98264
360 6077587 5977587.387 35600.46133 -13727.295881 21873.16545
360 6077587 5977587.387 35600.46133 -13384.11507 22216.34626
370 6077587 5977587.387 35600.46133 -13384.11507 22216.34626
380 6077587 5977587.387 35600.46133 -12381.238661 23219.22267
390 5053290 4953290.08 29500.09771 -10795.895867 18704.20184
400 3279033 3179033.0738 18933.2312 -8747.8928991 10185.3383
410 1998847 1898846.6869 11308.87993 -6387.3323108 4921.547623
420 1257452 1157452.4635 6893.390092 -3879.4531836 3013.936909
430 838569 738568.66212 4398.661767 -1388.3311757 3010.330591
440 593597 493596.78537 2939.693246 938.705859147 3878.399106
450 341449 241448.64527 1437.985361 2984.19475665 4422.180118
460 303042 203041.68269 1209.246658 4669.74572447 5878.992383
470 275538 175538.10744 1045.444793 5960.38279668 7005.827589
480 255586 155586.43896 926.6194947 6863.64794029 7790.267435
490 241051 141051.10972 840.0520565 7423.73227337 8263.78433
500 230538 130537.97712 777.4394427 7711.49293656 8488.932379
510 223125 123124.70489 733.2885346 7811.70111042 8544.989645
520 218204 118204.16548 703.9834886 7809.18704 8513.170529
530 215393 115392.82728 687.2401221 7775.66348643 8462.903609
540 214478 114478.38329 681.7940072 7758.90636728 8440.700374
550 105000 5000 29.77828598 7775.66348643 7805.441772
560 105000 5000 29.77828598 7809.18704 7838.965326
570 105000 5000 29.77828598 7811.70111042 7841.479396
580 105000 5000 29.77828598 7711.49293656 7741.271223
590 105000 5000 29.77828598 7423.73227337 7453.510559
600 105000 5000 29.77828598 6863.64794029 6893.426226
610 105000 5000 29.77828598 5960.38279668 5990.161083
620 105000 5000 29.77828598 4669.74572447 4699.52401
630 105000 5000 29.77828598 2984.19475665 3013.973043
640 105000 5000 29.77828598 938.705859147 968.4841451
650 105000 5000 29.77828598 -1388.3311757 -1358.55289
660 105000 5000 29.77828598 -3879.4531836 -3849.674898
670 105000 5000 29.77828598 -6387.3323108 -6357.554025
680 105000 5000 29.77828598 -8747.8928991 -8718.114613
690 105000 5000 29.77828598 -10795.895867 -10766.11758
700 105000 5000 29.77828598 -12381.238661 -12351.46038
710 105000 5000 29.77828598 -13384.11507 -13354.33678
720 105000 5000 29.77828598 -13727.295881 -13697.51759

Calculul fortelor N si B se face tabelar si se reprezinta grafic curbele N=f(α) si B= f(α)


In axa fusului maneton , forta B se descompune in doua componente , una radiala (Z) si una tangentiala,
(T) expresile lor fiind urmatoarele:
sin ( α + β )
T = B sin( α + β )= F⋅
cos β
cos ( α + β )
Z =B⋅cos ( α + β ) =F⋅
cos β
Pe baza calculului tabelar al valori fortelor T si Z se traseaza curbele T=f(α) si Z=f(α)
Forta tangentiala T este singura forta care produce momentul motor . Expresia momentului motor este:

sin ( α−β )
M=T⋅R=F⋅ ⋅R [ N⋅m]
cos β
Raza manivelei R , in [m], fiind constanta , curba de variatie a momentului motor functie de unghiul de
rotatie al manivelei este identica cu cea a fortei tangentiale T , evident la o scara adecvata .

4 Momentul total al motorului policilindric

Momentul total al motorului se obtine prin insumarea momentelor obtinute pentru fiecare cilindru al
motorului tinand cont de ordinae de functionare a acestora si de configuratia arborelui cotit .
De asemanea , se poate obtine suma momentelor ce actioneaza asupra fiecarei fus palier al arborelui
cotit .Se stabileste variatia momentului motor total de unghiul α de rotatie a arborelui cotit , precum
si valoarea momentului mediu .Cu valoarea momentului mediu se calculeaza putera dezvoltata de motor
care se compara cu puterea obtinuta la calculul termic . Ca pozitie de pornire (α=0) se considera pozitia
corespunzatoare p.m.s a primului cilindru , aflat la admisie .

β=arcsin( λ⋅sin α )
α β N S T Z M
⁰ RAC ⁰ [N] [N] [N] [N] [N*m]
0 0.0000 0.0000 -13697.5176 0.0000 -13697.5176 0.0000
10 2.7648 -634.8389 -13161.2086 -2907.9539 -12835.9346 -101290.1952
20 5.4516 -1158.8961 -12198.1880 -5242.1610 -11014.3333 -182595.5747
30 7.9836 -1480.6939 -10660.9963 -6561.1533 -8402.8631 -228538.8747
40 10.2854 -1544.2341 -8648.6464 -6652.8602 -5526.1683 -231733.2192
50 12.2859 -1339.1381 -6293.2341 -5571.2699 -2926.7299 -194059.1351
60 13.9197 -902.4446 -3751.3917 -3604.6173 -1039.0735 -125556.4585
70 15.1309 -310.9884 -1191.4088 -1187.1094 -101.1256 -41349.5346
80 15.8761 334.7268 1223.6059 1217.1766 -125.2694 42396.8405
90 16.1276 931.7871 3354.4336 3222.4210 -931.7871 112243.7536
100 15.8761 1395.8577 5102.6080 4591.0207 -2226.9119 159914.9810
110 15.1309 1676.1039 6421.2210 5251.5259 -3695.0716 182921.7765
120 13.9197 1760.1342 7316.7404 5270.3364 -5075.2580 183576.9854
130 12.2859 1668.6036 7841.5462 4796.8431 -6203.2365 167084.2091
140 10.2854 1442.6214 8079.5540 4004.8689 -7017.1374 139498.0698
150 7.9836 1128.9877 8128.7111 3047.2317 -7535.9355 106141.5379
160 5.4516 768.0233 8083.9793 2030.6717 -7824.7743 70732.5973
170 2.7648 387.0053 8023.2289 1010.4715 -7959.3435 35196.8648
180 0.0000 0.0000 7997.1327 0.0000 -7997.1327 0.0000
190 -2.7648 -387.2895 8029.1208 -1011.2136 -7965.1885 -35222.7118
200 -5.4516 -770.3142 8108.0926 -2036.7289 -7848.1145 -70943.5825
210 -7.9836 -1136.8152 8185.0694 -3068.3589 -7588.1839 -106877.4431
220 -10.2854 -1461.4859 8185.2064 -4057.2386 -7108.8971 -141322.2179
230 -12.2859 -1706.2060 8018.2574 -4904.9411 -6343.0280 -170849.4939
240 -13.9197 -1826.6689 7593.3198 -5469.5599 -5267.1074 -190516.3626
250 -15.1309 -1784.6273 6836.9787 -5591.5489 -3934.3181 -194765.4971
260 -15.8761 -1562.7897 5712.8338 -5140.0653 -2493.2305 -179039.3669
270 -16.1276 -1177.6646 4239.5924 -4072.7448 -1177.6646 -141862.3314
280 -15.8761 -685.4117 2505.5470 -2492.3820 -256.5111 -86814.9451
290 -15.1309 -177.6007 680.3952 -677.9398 57.7513 -23614.0816
300 -13.9197 232.9109 -968.1922 930.3114 -268.1733 32404.7177
310 -12.2859 433.0881 -2035.2827 1801.7937 -946.5281 62760.2914
320 -10.2854 336.5333 -1884.7905 1449.8509 -1204.3121 50501.3798
330 -7.9836 -71.9451 518.0046 -318.7983 408.2847 -11104.4204
340 -5.4516 -625.3044 6581.7636 -2828.5073 5942.9924 -98522.9041
350 -2.7648 -778.2701 16134.7637 -3564.9574 15735.9995 -124175.0219
360 0.0000 0.0000 21873.1655 0.0000 21873.1655 0.0000
370 2.7648 1072.8677 22242.2365 4914.3965 21692.5285 171178.8444
380 5.4516 2215.9795 23324.7265 10023.7815 21061.0226 349149.5502
390 7.9836 2623.2302 18887.2577 11623.8849 14886.6988 404884.5448
400 10.2854 1848.3153 10351.6852 7962.9009 6614.3477 277364.7125
410 12.2859 1071.8032 5036.9031 4459.0660 2342.4609 155318.7197
420 13.9197 746.9765 3105.1231 2983.6342 860.0678 103926.3016
430 15.1309 813.9934 3118.4412 3107.1876 264.6901 108229.9277
440 15.8761 1103.0408 4032.2052 4011.0185 -412.8062 139712.2753
450 16.1276 1278.7064 4603.3430 4422.1801 -1278.7064 154033.9046
460 15.8761 1672.0220 6112.1362 5499.3337 -2667.4965 191553.4467
470 15.1309 1894.3758 7257.4293 5935.4098 -4176.2651 206742.9017
480 13.9197 1930.7461 8025.9608 5781.1964 -5567.2089 201371.3233
490 12.2859 1799.6678 8457.4781 5173.6219 -6690.4837 180208.2142
500 10.2854 1540.4715 8627.5736 4276.5109 -7493.0955 148959.9379
510 7.9836 1198.4192 8628.6185 3234.6333 -7999.3877 112669.1332
520 5.4516 812.4739 8551.8528 2148.2001 -8277.6460 74826.3620
530 2.7648 408.6890 8472.7660 1067.0877 -8405.3012 37168.9258
540 0.0000 0.0000 8440.7004 0.0000 -8440.7004 0.0000
550 -2.7648 -376.9390 7814.5380 -984.1883 -7752.3143 -34281.3648
560 -5.4516 -748.1296 7874.5841 -1978.0722 -7622.0932 -68900.4473
570 -7.9836 -1099.7532 7918.2230 -2968.3255 -7340.7970 -103393.0669
580 -10.2854 -1404.7948 7867.7016 -3899.8580 -6833.1425 -135840.3188
590 -12.2859 -1623.2083 7628.2124 -4666.3422 -6034.4739 -162538.5869
600 -13.9197 -1708.4723 7101.9858 -5115.6461 -4926.2935 -178188.7943
610 -15.1309 -1619.7395 6205.2869 -5074.9266 -3570.8130 -176770.4483
620 -15.8761 -1336.5738 4885.8935 -4396.0341 -2132.3321 -153123.1823
630 -16.1276 -871.5128 3137.4461 -3013.9730 -871.5128 -104983.0680
640 -15.8761 -275.4429 1006.8914 -1001.6009 -103.0828 -34887.8802
650 -15.1309 367.3527 -1407.3429 1402.2641 -119.4538 48843.8318
660 -13.9197 954.1065 -3966.1462 3810.9695 -1098.5570 132744.1438
670 -12.2859 1384.5334 -6506.5679 5760.1298 -3025.9428 200637.5285
680 -10.2854 1582.0608 -8860.4988 6815.8249 -5661.5342 237409.6257
690 -7.9836 1509.9284 -10871.4843 6690.6951 -8568.7671 233051.0894
700 -5.4516 1178.7898 -12407.5831 5332.1483 -11203.4063 185730.0262
710 -2.7648 644.9052 -13369.8995 2954.0639 -13039.4678 102896.3049
720 0.0000 0.0000 -13697.5176 0.0000 -13697.5176 0.0000

5 Momentul total al motoarelor cu cilindri in linie

Calculul momentului total se exemplificea pe un motor cu patru cilindri in linie , in 4 timpi.


Unghiul de decalaj intre doua aprinderi succesive este dat de relatia :
720
ϕ= [ ¿ 0 RAC ]
i
i= 4
φ= 180 [°]

T ' =( Z 1 + Z 2⋅cos ϕ +T 2 *sin ϕ )/ 2


'
Z =( T 1 +T 2⋅cos ϕ−Z 2 *sin ϕ )/ 2
Insumarea momentelor

M 0 −1 = M
S
M 1 =T ( 0∘ )⋅
2
S
M 2 =T (540 ∘ )⋅
2
M 1− 2 = M 2 + M 0− 1
S
M 3 =T ( 180∘ )⋅
2
M 1− 3 = M 3 + M 1− 2
∘ S
M 4 =T ( 360 )⋅
2
M 1− 4 = M 4 + M 1− 3

Rm = √ ( T 2 + Z 2 )
R p= √( T '
2 2
+Z ' )

Rm med= 7658.493 [N]


Rp med= 4882.27 [N]
α T Z T1 Z1 α T2
⁰ [N] [N] [N] [N] ⁰ [N]
0 0 13697.517595 0 13697.5175946 540 0
10 -2907.954 12835.934582 -2907.953861 12835.934582 550 -984.18832177
20 -5242.161 11014.333307 -5242.160955 11014.3333075 560 -1978.0722235
30 -6561.153 8402.8630973 -6561.153345 8402.86309727 570 -2968.3254882
40 -6652.86 5526.1682753 -6652.86021 5526.16827532 580 -3899.8580123
50 -5571.27 2926.7298912 -5571.269853 2926.72989122 590 -4666.3421885
60 -3604.617 1039.0735148 -3604.617284 1039.07351478 600 -5115.6461007
70 -1187.109 101.12557294 -1187.109359 101.125572944 610 -5074.926617
80 1217.177 125.26944326 1217.176605 125.269443262 620 -4396.0340692
90 3222.421 931.78710355 3222.421044 931.787103548 630 -3013.9730426
100 4591.021 2226.9119282 4591.020735 2226.91192818 640 -1001.6008543
110 5251.526 3695.0716146 5251.525927 3695.07161461 650 1402.26414767
120 5270.336 5075.2580279 5270.336406 5075.2580279 660 3810.96950808
130 4796.843 6203.2365312 4796.843071 6203.23653119 670 5760.12983753
140 4004.869 7017.1374233 4004.86888 7017.13742332 680 6815.82492823
150 3047.232 7535.9354523 3047.231711 7535.93545228 690 6690.69512448
160 2030.672 7824.7743476 2030.671666 7824.77434755 700 5332.14834423
170 1010.472 7959.3435467 1010.471535 7959.34354666 710 2954.0638793
180 0 7997.1326551 0 7997.1326551 720 0
190 -1011.214 7965.1885171 -1011.213578 7965.18851713 10 -2907.953861
200 -2036.729 7848.1145277 -2036.728868 7848.11452768 20 -5242.1609554
210 -3068.359 7588.183936 -3068.358913 7588.183936 30 -6561.153345
220 -4057.239 7108.8971023 -4057.238595 7108.89710229 40 -6652.8602105
230 -4904.941 6343.0280285 -4904.941137 6343.02802852 50 -5571.269853
240 -5469.56 5267.1074033 -5469.559922 5267.10740332 60 -3604.6172835
250 -5591.549 3934.3181198 -5591.548897 3934.31811984 70 -1187.1093592
260 -5140.065 2493.2304604 -5140.065306 2493.23046043 80 1217.17660512
270 -4072.745 1177.6645616 -4072.744785 1177.6645616 90 3222.42104446
280 -2492.382 256.51109179 -2492.381955 256.511091785 100 4591.02073507
290 -677.9398 -57.751255263 -677.9398487 -57.751255263 110 5251.52592679
300 930.3114 268.17325284 930.3114057 268.173252841 120 5270.33640608
310 1801.794 946.52808115 1801.79366 946.528081149 130 4796.8430709
320 1449.851 1204.3121129 1449.850916 1204.31211291 140 4004.86888024
330 -318.7983 -408.28469321 -318.7983012 -408.28469321 150 3047.23171058
340 -2828.507 -5942.9923515 -2828.507327 -5942.9923515 160 2030.67166557
350 -3564.957 -15735.999465 -3564.957433 -15735.999465 170 1010.47153482
360 0 -21873.165452 0 -21873.165452 180 0
370 4914.397 -21692.528516 4914.396505 -21692.528516 190 -1011.213578
380 10023.78 -21061.022569 10023.78148 -21061.022569 200 -2036.728868
390 11623.88 -14886.698832 11623.88494 -14886.698832 210 -3068.3589134
400 7962.901 -6614.3476549 7962.9009 -6614.3476549 220 -4057.2385946
410 4459.066 -2342.4609181 4459.06605 -2342.4609181 230 -4904.9411374
420 2983.634 -860.06780317 2983.634194 -860.06780317 240 -5469.5599219
430 3107.188 -264.69012436 3107.187576 -264.69012436 250 -5591.5488969
440 4011.019 412.80620804 4011.018536 412.806208038 260 -5140.0653058
450 4422.18 1278.7063971 4422.180118 1278.70639708 270 -4072.7447849
460 5499.334 2667.4965201 5499.333709 2667.49652006 280 -2492.3819548
470 5935.41 4176.2650797 5935.409819 4176.26507966 290 -677.93984875
480 5781.196 5567.2088901 5781.19645 5567.20889008 300 930.311405707
490 5173.622 6690.483697 5173.621899 6690.48369705 310 1801.79366033
500 4276.511 7493.0954668 4276.510925 7493.09546684 320 1449.85091619
510 3234.633 7999.3877236 3234.633323 7999.38772359 330 -318.79830119
520 2148.2 8277.6459535 2148.200108 8277.64595347 340 -2828.5073271
530 1067.088 8405.3011858 1067.087699 8405.30118583 350 -3564.9574333
540 0 8440.7003745 0 8440.70037447 360 0
550 -984.1883 7752.314338 -984.1883218 7752.314338 370 4914.39650542
560 -1978.072 7622.0932485 -1978.072224 7622.09324853 380 10023.781477
570 -2968.325 7340.796961 -2968.325488 7340.79696105 390 11623.8849436
580 -3899.858 6833.1424628 -3899.858012 6833.14246284 400 7962.90089973
590 -4666.342 6034.4739035 -4666.342188 6034.47390353 410 4459.0660497
600 -5115.646 4926.2934925 -5115.646101 4926.29349252 420 2983.63419356
610 -5074.927 3570.8130456 -5074.926617 3570.81304559 430 3107.18757638
620 -4396.034 2132.3320609 -4396.034069 2132.33206087 440 4011.01853562
630 -3013.973 871.51280755 -3013.973043 871.512807547 450 4422.18011815
640 -1001.601 103.08280726 -1001.600854 103.082807264 460 5499.33370931
650 1402.264 119.45383486 1402.264148 119.45383486 470 5935.40981893
660 3810.97 1098.5569812 3810.969508 1098.55698123 480 5781.19644998
670 5760.13 3025.9428492 5760.129838 3025.94284924 490 5173.62189911
680 6815.825 5661.5341818 6815.824928 5661.53418182 500 4276.51092483
690 6690.695 8568.767136 6690.695124 8568.76713596 510 3234.63332335
700 5332.148 11203.406307 5332.148344 11203.4063068 520 2148.2001076
710 2954.064 13039.46779 2954.063879 13039.46779 530 1067.08769889
720 0 13697.517595 0 13697.5175946 540 0

Mm med= 91524.66 Nm

α M0-1 M1 M1-2 M2 M1-3 M3


[°]RAC [N*m] [N*m] [N*m] [N*m] [N*m] [N*m]
Pal 0-1 Pal 1-2 Pal 2-3
0 0 0 0 0 0 0
10 -101290 -101290.19522 -135571.5601 -34281.36484 -170794.2718 -35222.711783
20 -182596 -182595.57474 -251496.022 -68900.447277 -322439.6045 -70943.582505
30 -228539 -228538.87474 -331931.9417 -103393.06693 -438809.3848 -106877.44311
40 -231733 -231733.21921 -367573.538 -135840.31876 -508895.7559 -141322.21794
50 -194059 -194059.13506 -356597.7219 -162538.58687 -527447.2158 -170849.49388
60 -125556 -125556.45853 -303745.2528 -178188.79425 -494261.6154 -190516.36262
70 -41349.53 -41349.534583 -218119.9829 -176770.44835 -412885.4801 -194765.49713
80 42396.84 42396.840475 -110726.3418 -153123.18227 -289765.7087 -179039.36691
90 112243.8 112243.75361 7260.685626 -104983.06798 -134601.6458 -141862.33141
100 159915 159914.98103 125027.1008 -34887.880248 38212.15569 -86814.945092
110 182921.8 182921.77654 231765.6083 48843.8318009 208151.5268 -23614.081554
120 183577 183576.98539 316321.1292 132744.143791 348725.8469 32404.7176834
130 167084.2 167084.20915 367721.7377 200637.528531 430482.029 62760.2913697
140 139498.1 139498.06982 376907.6955 237409.625663 427409.0753 50501.3797896
150 106141.5 106141.53787 339192.6273 233051.089436 328088.2069 -11104.420396
160 70732.6 70732.597308 256462.6235 185730.026184 157939.7194 -98522.904091
170 35196.86 35196.864848 138093.1697 102896.304872 13918.14782 -124175.0219
180 3.41E-11 3.4113403E-11 3.41134E-11 0 3.41134E-11 0
190 -35222.71 -35222.711783 -136512.907 -101290.19522 34665.93737 171178.84438
200 -70943.58 -70943.582505 -253539.1572 -182595.57474 95610.393 349149.550238
210 -106877 -106877.44311 -335416.3179 -228538.87474 69468.2269 404884.544755
220 -141322 -141322.21794 -373055.4371 -231733.21921 -95690.72463 277364.712519
230 -170849 -170849.49388 -364908.6289 -194059.13506 -209589.9092 155318.719717
240 -190516 -190516.36262 -316072.8211 -125556.45853 -212146.5196 103926.30158
250 -194765 -194765.49713 -236115.0317 -41349.534583 -127885.104 108229.927726
260 -179039 -179039.36691 -136642.5264 42396.8404748 3069.748907 139712.275344
270 -141862 -141862.33141 -29618.5778 112243.75361 124415.3268 154033.904556
280 -86814.95 -86814.945092 73100.03594 159914.981033 264653.4827 191553.446732
290 -23614.08 -23614.081554 159307.695 182921.776537 366050.5967 206742.901719
300 32404.72 32404.717683 215981.7031 183576.985392 417353.0264 201371.323285
310 62760.29 62760.29137 229844.5005 167084.209148 410052.7147 180208.214167
320 50501.38 50501.37979 189999.4496 139498.069815 338959.3875 148959.937865
330 -11104.42 -11104.420396 95037.11747 106141.537867 207706.2506 112669.133163
340 -98522.9 -98522.904091 -27790.30678 70732.5973076 47036.05521 74826.3619979
350 -124175 -124175.0219 -88978.15705 35196.8648479 -51809.23123 37168.9258177
360 -1.87E-10 -1.866089E-10 -1.52496E-10 3.4113403E-11 -1.52496E-10 0
370 171178.8 171178.84438 135956.1326 -35222.711783 101674.7678 -34281.36484
380 349149.6 349149.55024 278205.9677 -70943.582505 209305.5205 -68900.447277
390 404884.5 404884.54476 298007.1016 -106877.44311 194614.0347 -103393.06693
400 277364.7 277364.71252 136042.4946 -141322.21794 202.175818 -135840.31876
410 155318.7 155318.71972 -15530.77416 -170849.49388 -178069.361 -162538.58687
420 103926.3 103926.30158 -86590.06104 -190516.36262 -264778.8553 -178188.79425
430 108229.9 108229.92773 -86535.5694 -194765.49713 -263306.0177 -176770.44835
440 139712.3 139712.27534 -39327.09157 -179039.36691 -192450.2738 -153123.18227
450 154033.9 154033.90456 12171.57315 -141862.33141 -92811.49484 -104983.06798
460 191553.4 191553.44673 104738.5016 -86814.945092 69850.62139 -34887.880248
470 206742.9 206742.90172 183128.8202 -23614.081554 231972.652 48843.8318009
480 201371.3 201371.32328 233776.041 32404.7176834 366520.1848 132744.143791
490 180208.2 180208.21417 242968.5055 62760.2913697 443606.0341 200637.528531
500 148959.9 148959.93786 199461.3177 50501.3797896 436870.9433 237409.625663
510 112669.1 112669.13316 101564.7128 -11104.420396 334615.8022 233051.089436
520 74826.36 74826.361998 -23696.54209 -98522.904091 162033.4841 185730.026184
530 37168.93 37168.925818 -87006.09608 -124175.0219 15890.20879 102896.304872
540 1.08E-10 1.080166E-10 1.080166E-10 0 1.080166E-10 0
550 -34281.36 -34281.36484 136897.4795 171178.84438 35607.28432 -101290.19522
560 -68900.45 -68900.447277 280249.103 349149.550238 97653.52822 -182595.57474
570 -103393 -103393.06693 301491.4778 404884.544755 72952.60308 -228538.87474
580 -135840 -135840.31876 141524.3938 277364.712519 -90208.82544 -231733.21921
590 -162539 -162538.58687 -7219.867153 155318.719717 -201279.0022 -194059.13506
600 -178189 -178188.79425 -74262.49267 103926.30158 -199818.9512 -125556.45853
610 -176770 -176770.44835 -68540.52062 108229.927726 -109890.0552 -41349.534583
620 -153123 -153123.18227 -13410.90692 139712.275344 28985.93355 42396.8404748
630 -104983 -104983.06798 49050.83657 154033.904556 161294.5902 112243.75361
640 -34887.88 -34887.880248 156665.5665 191553.446732 316580.5475 159914.981033
650 48843.83 48843.831801 255586.7335 206742.901719 438508.5101 182921.776537
660 132744.1 132744.14379 334115.4671 201371.323285 517692.4525 183576.985392
670 200637.5 200637.52853 380845.7427 180208.214167 547929.9518 167084.209148
680 237409.6 237409.62566 386369.5635 148959.937865 525867.6333 139498.069815
690 233051.1 233051.08944 345720.2226 112669.133163 451861.7605 106141.537867
700 185730 185730.02618 260556.3882 74826.3619979 331288.9855 70732.5973076
710 102896.3 102896.30487 140065.2307 37168.9258177 175262.0955 35196.8648479
720 2.34E-10 2.3371824E-10 2.337182E-10 0 2.337182E-10 0
detaliu sunt

in cilindru şi
derate neglijabile .
nativa de translatie

ru cercetarea oscilatilor
e aceea marimile

andabil sa se inceapa cu
siune a gazelor si
n axa boltului de piston .
gativa cand este
urba F g=f(α)

asamblat (piston , bolt ,


ns opuus acceleratiei si

ri de forte de inertie :

care de rotatie ( F r )

rantele acestuia )

care de translatie , in [Kg]

entru mecanismul biele – manivela axat .

arborelui cotit
In consecinta ,

componente este :

e determina cu
i una tangentiala,

de unghiul de

e cilindru al

alier al arborelui

tata de motor
dera pozitia
Z2 T1/2 Z1/2 T2/2 Z2/2 T' Z' Rm Rp
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
8440.700374 0 6848.7587973 0 4220.35 2628.409 5.168438E-13 13697.52 2628.409
7752.314338 -1453.977 6417.967291 -492.0942 3876.157 2541.81 961.88276964 13161.21 2717.723
7622.093249 -2621.08 5507.1666537 -989.0361 3811.047 1696.12 1632.0443659 12198.19 2353.804
7340.796961 -3280.577 4201.4315486 -1484.163 3670.398 531.0331 1796.4139284 10661 1873.259
6833.142463 -3326.43 2763.0841377 -1949.929 3416.571 -653.4871 1376.5010991 8648.646 1523.746
6034.473904 -2785.635 1463.3649456 -2333.171 3017.237 -1553.872 452.46383224 6293.234 1618.407
4926.293493 -1802.309 519.53675739 -2557.823 2463.147 -1943.61 -755.5144086 3751.392 2085.287
3570.813046 -593.5547 50.562786472 -2537.463 1785.407 -1734.844 -1943.908629 1191.409 2605.468
2132.332061 608.5883 62.634721631 -2198.017 1066.166 -1003.531 -2806.605337 1223.606 2980.622
871.5128075 1611.211 465.89355177 -1506.987 435.7564 30.13715 -3118.197044 3354.434 3118.343
103.0828073 2295.51 1113.4559641 -500.8004 51.5414 1061.915 -2796.310795 5102.608 2991.156
119.4538349 2625.763 1847.5358073 701.1321 59.72692 1787.809 -1924.63089 6421.221 2626.874
1098.556981 2635.168 2537.629014 1905.485 549.2785 1988.351 -729.683449 7316.74 2118.012
3025.942849 2398.422 3101.6182656 2880.065 1512.971 1588.647 481.64338332 7841.546 1660.054
5661.534182 2002.434 3508.5687117 3407.912 2830.767 677.8016 1405.478024 8079.554 1560.379
8568.767136 1523.616 3767.9677261 3345.348 4284.384 -516.4158 1821.7317069 8128.711 1893.513
11203.40631 1015.336 3912.3871738 2666.074 5601.703 -1689.316 1650.7383393 8083.979 2361.933
13039.46779 505.2358 3979.6717733 1477.032 6519.734 -2540.062 971.79617224 8023.229 2719.615
13697.51759 0 3998.5663275 0 6848.759 -2850.192 8.387311E-13 7997.133 2850.192
12835.93458 -505.6068 3982.5942586 -1453.977 6417.967 -2435.373 -948.3701415 8029.121 2613.513
11014.33331 -1018.364 3924.0572638 -2621.08 5507.167 -1583.109 -1602.716044 8108.093 2252.761
8402.863097 -1534.179 3794.091968 -3280.577 4201.432 -407.3396 -1746.397216 8185.069 1793.273
5526.168275 -2028.619 3554.4485511 -3326.43 2763.084 791.3644 -1297.810808 8185.206 1520.056
2926.729891 -2452.471 3171.5140143 -2785.635 1463.365 1708.149 -333.1643578 8018.257 1740.337
1039.073515 -2734.78 2633.5537017 -1802.309 519.5368 2114.017 932.47131917 7593.32 2310.535
101.1255729 -2795.774 1967.1590599 -593.5547 50.56279 1916.596 2202.2197689 6836.979 2919.437
125.2694433 -2570.033 1246.6152302 608.5883 62.63472 1183.981 3178.6209555 5712.834 3391.967
931.7871035 -2036.372 588.8322808 1611.211 465.8936 122.9387 3647.5829147 4239.592 3649.654
2226.911928 -1246.191 128.25554589 2295.51 1113.456 -985.2004 3541.7013449 2505.547 3676.176
3695.071615 -338.9699 -28.87562763 2625.763 1847.536 -1876.411 2964.7328878 680.3952 3508.641
5075.258028 465.1557 134.08662642 2635.168 2537.629 -2403.542 2170.0125002 968.1922 3238.205
6203.236531 900.8968 473.26404057 2398.422 3101.618 -2628.354 1497.5247053 2035.283 3025.033
7017.137423 724.9255 602.15605646 2002.434 3508.569 -2906.413 1277.508982 1884.791 3174.786
7535.935452 -159.3992 -204.1423466 1523.616 3767.968 -3972.11 1683.0150059 518.0046 4313.954
7824.774348 -1414.254 -2971.496176 1015.336 3912.387 -6883.883 2429.5894963 6581.764 7300.052
7959.343547 -1782.479 -7867.999732 505.2358 3979.672 -11847.67 2287.714484 16134.76 12066.52
7997.132655 0 -10936.58273 0 3998.566 -14935.15 4.896831E-13 21873.17 14935.15
7965.188517 2457.198 -10846.26426 -505.6068 3982.594 -14828.86 -2962.805042 22242.24 15121.95
7848.114528 5011.891 -10530.51128 -1018.364 3924.057 -14454.57 -6030.255173 23324.73 15662.01
7588.183936 5811.942 -7443.349416 -1534.179 3794.092 -11237.44 -7346.121928 18887.26 13425.56
7108.897102 3981.45 -3307.173827 -2028.619 3554.449 -6861.622 -6010.069747 10351.69 9121.557
6343.028029 2229.533 -1171.230459 -2452.471 3171.514 -4342.744 -4682.003594 5036.903 6385.968
5267.107403 1491.817 -430.0339016 -2734.78 2633.554 -3063.588 -4226.597058 3105.123 5220.124
3934.31812 1553.594 -132.3450622 -2795.774 1967.159 -2099.504 -4349.368237 3118.441 4829.588
2493.23046 2005.509 206.40310402 -2570.033 1246.615 -1040.212 -4575.541921 4032.205 4692.294
1177.664562 2211.09 639.35319854 -2036.372 588.8323 50.52092 -4247.462452 4603.343 4247.763
256.5110918 2749.667 1333.74826 -1246.191 128.2555 1205.493 -3995.857832 6112.136 4173.738
-57.7512553 2967.705 2088.1325398 -338.9699 -28.87563 2117.008 -3306.674834 7257.429 3926.299
268.1732528 2890.598 2783.604445 465.1557 134.0866 2649.518 -2425.442522 8025.961 3592.035
946.5280811 2586.811 3345.2418485 900.8968 473.264 2871.978 -1685.914119 8457.478 3330.25
1204.312113 2138.255 3746.5477334 724.9255 602.1561 3144.392 -1413.330004 8627.574 3447.419
-408.284693 1617.317 3999.6938618 -159.3992 -204.1423 4203.836 -1776.715812 8628.618 4563.875
-5942.99235 1074.1 4138.8229767 -1414.254 -2971.496 7110.319 -2488.353717 8551.853 7533.163
-15735.9995 533.5438 4202.6505929 -1782.479 -7868 12070.65 -2316.022566 8472.766 12290.83
-21873.1655 0 4220.3501872 0 -10936.58 15156.93 -1.33935E-12 8440.7 15156.93
-21692.5285 -492.0942 3876.157169 2457.198 -10846.26 14722.42 2949.2924136 7814.538 15014.93
-21061.0226 -989.0361 3811.0466243 5011.891 -10530.51 14341.56 6000.9268503 7874.584 15546.43
-14886.6988 -1484.163 3670.3984805 5811.942 -7443.349 11113.75 7296.1052159 7918.223 13294.68
-6614.34765 -1949.929 3416.5712314 3981.45 -3307.174 6723.745 5931.379456 7867.702 8966.048
-2342.46092 -2333.171 3017.2369518 2229.533 -1171.23 4188.467 4562.7041191 7628.212 6193.668
-860.067803 -2557.823 2463.1467463 1491.817 -430.0339 2893.181 4049.6401471 7101.986 4976.955
-264.690124 -2537.463 1785.4065228 1553.594 -132.3451 1917.752 4091.0570967 6205.287 4518.243
412.806208 -2198.017 1066.1660304 2005.509 206.4031 859.7629 4203.5263024 4885.894 4290.551
1278.706397 -1506.987 435.75640377 2211.09 639.3532 -203.5968 3718.0765804 3137.446 3723.647
2667.49652 -500.8004 51.541403632 2749.667 1333.748 -1282.207 3250.4672818 1006.891 3494.223
4176.26508 701.1321 59.72691743 2967.705 2088.133 -2028.406 2266.5728356 1407.343 3041.674
5567.20889 1905.485 549.27849062 2890.598 2783.604 -2234.326 985.11347095 3966.146 2441.856
6690.483697 2880.065 1512.9714246 2586.811 3345.242 -1832.27 -293.2539692 6506.568 1855.59
7493.095467 3407.912 2830.7670909 2138.255 3746.548 -915.7806 -1269.657002 8860.499 1565.466
7999.387724 3345.348 4284.383568 1617.317 3999.694 284.6897 -1728.030901 10871.48 1751.325
8277.645953 2666.074 5601.7031534 1074.1 4138.823 1462.88 -1591.974118 12407.58 2162.036
8405.301186 1477.032 6519.733895 533.5438 4202.651 2317.083 -943.4880902 13369.9 2501.808
8440.700374 0 6848.7587973 0 4220.35 2628.409 5.168438E-13 13697.52 2628.409

M1-4 M4 M1-5 M5 M1-6 M6 Mt


[N*m] [N*m] [N*m]
Pal 3-4
0 0 0 0 0 0 0
384.5725324 171178.8 384.57253244
26709.94572 349149.6 26709.945719
-33924.84 404884.5 -33924.84003
-231531.043 277364.7 -231531.0434
-372128.496 155318.7 -372128.4961
-390335.314 103926.3 -390335.3138
-304655.552 108229.9 -304655.5523
-150053.433 139712.3 -150053.4334
19432.25877 154033.9 19432.258771
229765.6024 191553.4 229765.60243
414894.4285 206742.9 414894.4285
550097.1702 201371.3 550097.17015
610690.2432 180208.2 610690.24322
576369.0131 148959.9 576369.01313
440757.3401 112669.1 440757.34007
232766.0814 74826.36 232766.0814
51087.07364 37168.93 51087.073637
3.41134E-11 0 3.41134E-11
384.5725324 -34281.36 384.57253244
26709.94572 -68900.45 26709.945719
-33924.84 -103393 -33924.84003
-231531.043 -135840 -231531.0434
-372128.496 -162539 -372128.4961
-390335.314 -178189 -390335.3138
-304655.552 -176770 -304655.5523
-150053.433 -153123 -150053.4334
19432.25877 -104983 19432.258771
229765.6024 -34887.88 229765.60243
414894.4285 48843.83 414894.4285
550097.1702 132744.1 550097.17015
610690.2432 200637.5 610690.24322
576369.0131 237409.6 576369.01313
440757.3401 233051.1 440757.34007
232766.0814 185730 232766.0814
51087.07364 102896.3 51087.073637
-1.525E-10 0 -1.52496E-10
384.5725324 -101290 384.57253244
26709.94572 -182596 26709.945719
-33924.84 -228539 -33924.84003
-231531.043 -231733 -231531.0434
-372128.496 -194059 -372128.4961
-390335.314 -125556 -390335.3138
-304655.552 -41349.53 -304655.5523
-150053.433 42396.84 -150053.4334
19432.25877 112243.8 19432.258771
229765.6024 159915 229765.60243
414894.4285 182921.8 414894.4285
550097.1702 183577 550097.17015
610690.2432 167084.2 610690.24322
576369.0131 139498.1 576369.01313
440757.3401 106141.5 440757.34007
232766.0814 70732.6 232766.0814
51087.07364 35196.86 51087.073637
1.08017E-10 0 1.080166E-10
384.5725324 -35222.71 384.57253244
26709.94572 -70943.58 26709.945719
-33924.84 -106877 -33924.84003
-231531.043 -141322 -231531.0434
-372128.496 -170849 -372128.4961
-390335.314 -190516 -390335.3138
-304655.552 -194765 -304655.5523
-150053.433 -179039 -150053.4334
19432.25877 -141862 19432.258771
229765.6024 -86814.95 229765.60243
414894.4285 -23614.08 414894.4285
550097.1702 32404.72 550097.17015
610690.2432 62760.29 610690.24322
576369.0131 50501.38 576369.01313
440757.3401 -11104.42 440757.34007
232766.0814 -98522.9 232766.0814
51087.07364 -124175 51087.073637
2.33718E-10 0 2.337182E-10
Variatia fortelor Fg, Fj, F
40000

35000

30000

25000

20000
F, Fj, Fg [N]

15000

10000
F [N]
Fj [N]
5000 Fg
[N]
0
0 90 180 270 360 450 540 630 720
-5000

-10000

-15000

-20000

-25000

α ⁰RAC
-30000
Variatia fortelor N si S in functie de unghiul α
30000.0000

25000.0000

20000.0000

15000.0000
N, S [N]

10000.0000
N
[N]
5000.0000 S [N]

0.0000
0 90 180 270 360 450 540 630 720

-5000.0000

-10000.0000

-15000.0000

α [⁰RAC]
-20000.0000
25000.0000
Variatia T si Z in functie de unghiul α

20000.0000

15000.0000

10000.0000
T, Z [N]

5000.0000
T
[N]

0.0000
0 90 180 270 360 450 540 630 720

-5000.0000

-10000.0000

-15000.0000

α [⁰RAC]
-20000.0000
Momentul Monocilindric
500000.0000

400000.0000

300000.0000
M [N*m]

200000.0000

100000.0000

0.0000
0 90 180 270 360 450 540 630 720

-100000.0000

-200000.0000

α [⁰RAC]
-300000.0000
Momentul total policilindric Mt [N*m]
800000

600000

400000
Mt [N*m]

200000

0
0 90 180 270 360 450 540 630 720

-200000

-400000

α [⁰RAC]
-600000
Diagrma polara a fortelor de pe fusul maneton
20000

15000

10000

5000

0
-10000 -5000 0 5000 10000 15000

-5000

-10000

-15000

-20000

-25000
Z
aneton

T
Diagrama polara a fortelor din fusul palier
20000

15000

10000

5000

T' 0
-10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000

-5000

-10000

-15000

Z'
-20000
alier

00
Desfasurata fortelor ce actioneaza pe fusul maneton
25000

20000
Rm [N]

15000

10000

5000

0
0 90 180 270 360 450 540 630 720
α [⁰RAC]
Desfasurata fortelor ce actioneaza pe fusul palier
18000

16000

14000

12000
Rp [N]

10000

8000

6000

4000

2000

0
0 90 180 270 360 450 540 630 720
α [⁰RAC]
6. Diagramele de uzura

Diagrama
Diagrama de uzur\
de uzura fus maneton
fus maneton
Diagrama de uzura fus maneton

Diagrama de uzura fus palier