Sunteți pe pagina 1din 4

SC ISCT SA Trag. De Otel Tare Nr.

3
P23/ 881 /04.04.2003

Aprobat Avizat
Director Productie Director Conceptie Dezvoltare
Ing. Goia Valer Ing. Giurgiu Ilie

Director Calitate
Ing. Fetita Mihai

FISA TEHNICA NR. II. B .2.7.

1.DENUMIREA OBIECTIVULUI: Linie de fabricaţie sârme de talon min.


300 t/lună..
2. SITUATIA ACTUALA A OBIECTIVULUI :
Instalatia de bronzare este compusa din doua linii de bronzare Nr.1 si Nr. 2. Linia
de bronzare nr. 1 functioneaza in prezent cu 12 posturi de lucru din 18 instalate si
se foloseste pentru transferul sarmelor trefilate acumulate pe bobine fixe B760 in
colaci bobinati tip Z2, având caracteristicile:
- tehnice:- gama dimensionalã: 0,9...1,8 mm
- viteza: 180 m/min
- de productivitate: 744 kg/h (corespunzând dimensiunii de 0,965 mm)
Linia de bronzare Nr. 2 produce sarma bronzata si poate functiona cu 11 posturi
din 18 instalate. (datoritã descompletãrii)
3. ANALIZA CRITICA A DEFICIENTELOR DE :
3.1 Tehnologie :
Fluxul tehnologic de fabricatie a sarmelor de taloane cuprinde multe operatii
tehnologice care influenteaza calitatea produsului finit. Dintre operatiile mai
importante amintim: decapare; trefilare la 5.1 mm; patentare la 5,1 mm; trefilare la
2,9 mm; patentare; trefilare pe masinile tip DUPLEX /9 la 0.9 mm.(vezi fluxul
tehnologic ataşat)
3.2 Calitatea produsului finit :
Sarma bronzata pentru taloane –auto este produsul care in anul 2002 a generat cel mai mare numar de neconformitati si
de reclamatii:
Productie Nr. Cantitate Procent cant. Cauzele
Realizata Reclamati reclamata reclamata Reclamatiilor
(t) i (t) (%)
-sarma oxidata
-aderenta scăzută la cauciuc
-continutul scăzut de staniu
793 20 117 14
in bronz.
-grosimea stratului de rasina
indenica.

-1-
3.3 Utilaj :
Tip utilaj Deficienţă
UDZSA 2500/5 -nu sunt dotate cu filiere rotative cel puţin la ultima tragere şi la o
2 buc. tragere intermediară
DUPLEX / 9 -masinile de trefilat au un grad ridicat de uzura fizica
6 buc. -capacitatea de racire a sarmelor in timpul tragerii este diminuata
datorita starii actuale de dotare.
- vitezele de trefilare sunt mici.
Instalatia de -linia de bronzare nr. 1 nu functioneaza
bronzare - linia de bronzare nr. 2 functioneaza cu 11 posturi de lucru din 18
existente.

3.4.Costuri de producţie – anul 2002


Cost planificat( lei/t) Cost realizat( lei/t)
20275727 22185369

3.5. Mediu :
–Băile uzate sunt evacuate în canalul antiacid de la bronzare direct prin canal
(refăcut în 2002).Este necesară amplasarea unor conducte pt. evacuarea soluţiilor
uzate,pt.a preveni infiltraţiile de poluanţi în sol în cazul fisurării canalelor.
-Este necesară recircularea soluţiilor pt. a diminua evacuările de băi înainte de
epuizarea lor completă.Prin recirculare scad elemenţii poluanţi din apele evacuate
(ionii de cupru) iar consumul de materiale auxiliare scade.
4. OBIECTIVUL PROPUS : 1. Cresterea productiei de la o medie de 66 t/luna
la 300 t/luna.
2. Realizarea unei camere de conditionare (cu
temperatura si umiditate controlata) pentru asigurarea
conditiilor de ambalare, depozitare şi respectiv evitarea
oxidării sârmei ambalate.
5.MODALITATI DE REZOLVARE :
Pct. 4.1. Remedierea a două maşini UDZSA 2500/5 – cost estimat 1000 Euro
Remedierea a cinci maşini DUPLEX/9 – cost estimat 28530 Euro
Repunerea in funcţiune a liniei de bronzare nr. 1, cu realizarea urmatoarelor
lucrari:
- Refacerea bazinelor de colectare
- Realizarea actionarii pneumatice la 10 posturi. Cost estimat
- Inlocuire alimentari pompe 25070 Euro
- Montare motoare META
- Refacerea pieptenilor aferenti bailor
- În funcţie de volumul comenzilor pot apărea cheltuieli legate de confecţionarea
unui număr suplimentar de bobine şi coşuri

-2-
Pct. 4.2. Amenajarea si dotarea corespunzatoare a unei camere de conditionare in
spatiul din hala de Bronzare.(condiţionarea stabilind parametrii constanţi de
umiditate respectiv temperatură) cost estimativ 28000 Euro- vezi desenul anexat
Total cheltuieli pct. 4.1 şi pct. 4.2: 82600 Euro
6. ETAPELE REALIZARII:
a) Pentru inst. de bronzare:
Aprovizionarea cu urmatoarele materiale:
-Motoare META 120 kgf/1500 rot/min + reductor
-Placi poliamid 40 mm pentru piepteni
-Placi PVC clorurat 30 mm.
-Pompe inox. PCN 40 x 160 -2 buc.
-Robineti plastic DN 100 -10 buc.
- Robinati plastic DN 80 -6 buc.
Termen: *
Responsabil: Secţie TOT3
b) Pentru camera de conditionare:
-Stabilirea solutiei tehnice, de amplasare a camerei de condiţionare
Termen: *
Responsabil: Secţia TOT3
Direcţia Conc. - Dezv.
- Contactarea unor firme producătoare de aparatură pentru camera de
condiţionare
Termen: *
Responsabil: Direcţia Conc. - Dezv.
-Proiecterea camerei de conditionare si stabilirea dotarilor necesare.
Termen: *
Responsabil: Direcţia Conc. - Dezv.
-Amenajarea propriu-zisa
Termen: *
Responsabil: Secţia TOT3
* După aprobarea obiectivului se vor emite cereri de oferte, se va întocmi un deviz
exact pe categorii de lucrări, se va elabora un Program cu termene şi responsabilităţi
7. COSTUL ESTIMAT AL LUCRARILOR: 82600 Euro
8. PROBLEME DE MEDIU: Problemele de mediu sunt tratate în Anexa 1 (pagina 5)
9. ANALIZA EFECTULUI SCONTAT AL INVESTITIEI :
Cresterea de productie va conduce la ridicarea valorii productiei marfa de la cca
1.8 mld. lei in prezent la cca. 8.0 mld. lei.
Calitatea sarmei de taloane –auto va fi corespunzatoare dupa amenajarea camerei
de conditionare (în sensul creşterii calităţii suprafeţei finale a produsului finit) ce va
asigura conditii optime de ambalare si depozitare .
Din punct de vedere economic efectul este comensurat prin datele:
- capacitate de producţie suplimentară: 2800 tone/an
- preţ unitar: 780 Euro/tonă
- valoarea producţiei suplimentare estimată: 2.184.000 Euro/an
-3-
- rata minimă estimată a rentabilităţii: 8%
- profit brut: 174720 Euro/an
- profit net: 131040 Euro/an
- valoarea estimată a investiţiei: 82600 Euro
- durata de recuperare a investiţiei din profit net: 0,7 ani

COMISIE PE OBIECTIV

Ing. Gheorghe Virgiliu


Ing. Draghici Andrei
Ing. Chirila Gh. Liviu
Ing Radulescu Eugeniu
Ing Motoc Grigore
Ing.Tintelecan Marius
Ing. Ilea Marius
Ing. Cuc Gavrila
Ing. Boyte Daniel
Ing. Cus Nicolae
Ing. Balgaradean Mihai
Ing. Vesa Nicolae
Ing. Giurgiu Traian
Ing. Oltean Sorin
Ing. Popa Mircea