Sunteți pe pagina 1din 12

APROBAT AVIZAT

Director Producţie Director Concepţie-Dezvoltare


ing. Goia Valer ing. Giurgiu Ilie

Director Tehnologie-Calitate
ing. Fetiţa Mihai

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. II. B. 1.2.

I. DENUMIRE OBIECTIV
Linie de fabricaţie SBP cu relaxarea joasă, Ø 3 ÷ Ø 10 mm

II. SITUAŢIA ACTUALĂ A OBIECTIVULUI


1. a. Descriere tehnică
În prezent, în secţia TOT3, sunt 2 instalaţii, model Sommerset, proiect ISCT, pentru
stabilizare SBP cu relaxare joasă Ø 4 ÷ Ø 6 (7), ambele decompletate şi nefuncţionale din mai
multe motive.
Cu instalaţia nr. 1 nu s-a lucrat niciodată, ea a servit mai mult ca rezervă de piese de
schimb pentru instalaţia nr. 2.
Cu instalaţia nr. 2 s-a lucrat, dar în prezent nu mai este în stare de funcţionare.
Schema cinematică a instalaţiei este reprezentată în IS 284 - SC, anexată prezentei.
 Derulatorul instalaţiei este cu 2 posturi de bobine, suportul este rabatabil motorizat
pentru schimbarea operativă a bobinelor, frânarea bobinelor este mecanică, cu
bandă. Serveşte pentru desfăşurare sârmă.
 Rola de frânare este cu frânare mecanică, cu bandă. Serveşte pentru generarea forţei
de contratragere, necesară asigurării aderenţei sârmei pe inelul inferior al
Tamburului de tragere (evitarea alunecării).
 Tamburul de tragere cu două inele suprapuse serveşte pentru întinderea sârmei prin
cuptorul de încălzire.
 Rola de întoarcere serveşte pentru transferul firului de sârmă de pe inelul inferior pe
cel superior al Tamburului de tragere şi măsurarea forţei de stabilizare
 Cuptorul de încălzire prin inductori tip Elphiac şi convertizor rotativ IME -
Bucureşti asigură încălzirea sârmei.
 Răcitorul cu apă industrială asigură răcirea sârmei la ieşirea din cuptor
 Mecanismul de supratragere cu 3 perechi de role de cauciuc serveşte pentru
generarea forţei de supratragere, necesară asigurării aderenţei sârmei pe inelul
superior al Tamburului de tregere (evitarea alunecării). Este acţionat hidraulic.
 Foarfeca de tăiere serveşte pentru tăierea sârmei în dreptul sudurii din fir sau la
terminarea formării colacului la masa prevăzută. Este acţionată de motor electric de
C.A.
 Macazul serveşte pentru dirijarea sârmei la un înfăşurător sau altul. Este acţionat
pneumatic
 Înfăşurătoarele (2 buc) lucrează alternativ, pentru posibilitatea legării colacului de
sârmă pe înfăşurătorul staţionar.

1
 Acţionarea Tamburului de tragere, a Mecanismului de supratragere şi a celor 2
înfăşurătoare este hidraulică, cu sincronizare foarte defectuoasă.
1.b. Descriere tehnologică
Prin transferul fără alunecare a sârmei de pe inelul în "V", inferior, R 1388, pe inelul
în "V" superior, R 1423, se produce întinderea sârmei în cuptorul de încălzire. Prin
alungirea sârmei cu 1,5 ÷ 2,5 %, la temperatura de 380 - 400 0C, urmată imediat de răcirea în
apă a sârmei, se produce efectul de stabilzare cu relaxare joasă, conform BS 5896.
Preluarea sârmei în colaci de 200 ÷ 550 kg se face pe cele două înfăşurătoare, legarea
cu bandă, cu Sygnode.
2. Caracteristici tehnice, performanţe
Tabel nr. 1
Ø Temperatură Forţa de Productivitate
Nr. Viteză sârmă Alungire sârmă  = 0,8
sârmă Sârmă întindere
crt. [%]
[mm] [m/min] [m/s] [0C] [daN] kg/h t/an *
1 4 150 2,5 380 - 400 1130 1,5 - 2,5 715 4147
2 5 120 2 380 - 400 1750 1,5 - 2,5 893 5179
3 6 110 1,83 380 - 400 2450 1,5 - 2,5 1177 6827
4 7 60 1 380 - 400 3400 1,5 - 2,5 875 5075

* la 5800 h/an
Stabilizarea sârmei Ø 7- este posibilă numai la R = 1570 N/ mm2.
Pentru Ø 7 cu R = 1670 este necesară lăgăruirea întărită a Tamburului de tragere.
Masa colacilor finiţi SBP R.J. Ø 4 ÷ Ø 7 mm fără sudură = 200 ÷ 550 [kg]
3. Capacităţi de producţie
Conform tabel nr. 1
4. Altele
 Instalaţia de stabilizare (model Sommerset), cu 2 inele în "V" suprapuse, în cazul
unei execuţii precise a celor 2 inele în "V", asigură o alungire constantă a sârmei,
deci o forţă constantă de alungire, cu obligativitatea asigurării unui material omogen
pe toată lungimea sârmei pentru evitarea ruperilor sârmei în procesul de stabilizare.
 Datorită celor două inele suprapuse, antrenate de un arbore comun, puterea necesară
generării forţei de stabilizare este foarte mică.
III. ANALIZA CRITICĂ A DEFICIENŢELOR
Deficienţele de utilaj ale instalaţiei de stabilizare existentă în TOT 3 sunt multiple:
1. Lipsă detector de sudură: nu a fost prevăzut în proiect, dar nu este nici pe utilajul
original (Cardiff). Este o deficienţă de dotare / utilaj, cu urmări tehnologice în ceea
ce priveşte eliminarea sudurilor.
Instalaţia originală a firmei Somerset din Cardiff , lucrează cu sârmă Stelmore din
colac de 2000 kg. care se trefilează în bobine de 2000 kg. Sârma fiind foarte bună, nu se rupe
la trefilare. Dacă totuşi se rupe (foarte rar), nu se sudează, ci se înfilează din nou, se livrează
deci o cantitate mai mică de sârmă pe bobină la stabilizare; se stabilizează deci un colac cu
masă mai mică, care la înţelegere cu clientul consacrat este prelucrat de acesta.

2
Deci, în principiu, pe instalaţia originală Sommerset, se lucrează cu bobine de 2000
kg., sârmă fără sudură, îmbinarea capetelor de sârmă făcându-se pe cale mecanică (la
înlocuirea bobinelor), deci nu trebuie aparat de sudură!
In cazul nostru, când materia primă este sârma laminată fără patentare din căldura de
laminare (laminare pe Laminor III), în colaci de 550 kg, după trefilare pe Arboga/7, sârma se
acumulează pe bobine de 3.000 kg, care conţine minim 5 suduri. In timpul procesului de
stabilizare este obligatorie detectarea sudurilor realizate în procesul de trefilare, inclusiv a
sudurilor realizate la îmbinarea capetelor de bobină.
In consecinţă, instalaţia de stabilizare trebuia dotată cu detector de sudură, care nu s-a
realizat.
2. Lipsă: dispozitiv electronic de măsurare a forţei, care să faciliteze înregistrarea şi
monitorizarea permanentă a forţei de stabilizare [daN] (în dotare a fost prevăzut
numai dinamometru)
3. Lipsă: înregistrarea vitezei [m/s].
4. Lipsă: înregistrare şi monitorizare permanentă a temperaturii de stabilizare [0C]
Lipsa înregistrării permanente pe bandă de hârtie sau CD a F [daN], v [m/s] şi t [ 0C]
face imposibilă livrarea sârmei stabilizate la export, în condiţiile certificării şi garantării
acestora conform prevederilor din normele internaţionale de produs.
5. Starea actuală a acţionării hidraulice nu permite o sincronizare corectă între
Tamburul de tragere, Mecanismul de supratragere şi Înfăşurător, făcând imposibilă
funcţionarea corectă a Instalaţiei de stabilzare.
6. Instalaţia nu a fost prevăzută cu facilitatea de reducere a forţei şi temperaturii la
apariţia unei suduri şi revenirea ei automată la normal, o dată cu trecerea sudurii
care trebuie eliminată automat la capătul instalaţiei.
7. Tamburul de tragere trebuie să fie cu lăgăruire consolidată (pentru Ø 7 cu Rm 
1670 N/ m2)
8. Derulatorul nu trebuie să fie cu frână mecanică (cu bandă) ci trebuie o contrafrânare
cu motor electric de C.A. cu reglaj de frecvenţă, deci trebuie alt sistem de Derulator.
9. Gospodăria de apă pentru răcire, nefuncţională pe apă tratată recirculată. Sistemul
trebuie reparat, dar şi modificat.
10. Lipsă metror. Este necesar pentru obţinerea colacului la o masă sau lungime fixă,
precum şi în alte diferite faze de lucru. Lipsă din dotare.
11. Lipsa unui sistem de îmbinare mecanică a capetelor sârmei duce la pierdere mare
de metal. Nu a fost conceput până acum un sistem fiabil.
12. Tamburul de tragere şi rola de întoarcere are bătăi nepermise (din execuţia şi
montajul segmenţilor), producând alungire neuniformă pe lungimea firului
13. Înfăşurătoare neadecvate pentru acumulare de colaci cu masă de 2000 kg. (în cazul
lucrului cu colaci de 2000 kg. Stelmore)
14. Lipsa consolidărilor adecvate între Tamburul de tragere şi Rola de întoarcere.
15. Cuptorul de încălzire prin inducţie trebuie să fie mobil, pentru a reduce cât mai
mult cantitatea de sârmă rebutată cu ocazia opririlor. Nu este spaţiu suficient pentru
montarea unui cuptor mobil.
16. Lipsa automatizărilor şi monitorizărilor strict necesare, precum şi a conducerii prin
calculatorul de proces.
17. Temperatura sârmei, la ieşirea din răcitor, trebuie să fie reglabilă în funcţie de

3
temperatura mediului, pentru uscarea perfectă şi imediată a sârmei. (Pompa de
recirculare a apei de răcire trebuie să fie antrenată de motor de C.A. cu reglaj de
frecvenţă pentru obţinerea debitului reglabil)

Deficienţe tehnologice - calitate produs finit

1. Prin lucrul cu materia primă sârmă laminată în colaci de 550 kg (laminaţi pe


Laminor III) pierderile de metal la înfilare şi în proces sunt mari, datorită sistemului
de lucru (Somerset) folosit.
2. Neuniformitatea caracteristicilor mecanice pe lungimea firului stabilizat, datorită
calităţii patentării pe cuptoarele de patentare prin imersie în baie de săruri topite.
Ruperi de sârmă din acelaşi motiv.
3. Maşinile de trefilat Redaelli fiind cu tobe fără răcire cu apă, apariţia microfisurilor
pe suprafaţa sârmei este iminentă, în consecinţă trefilarea sârmei pentru SBP cu
R.J. pe aceste maşini nu este recomandată.
4. Lipsa unui sistem practic de înădire mecanică a capetelor de sârmă pentru
asigurarea continuităţii procesului de stabilizare (la terminarea sârmei de pe
bobină), duce la pierderi mari de metal (sârmă), datorită îmbinării prin sudură, care
nu trece prin cuptor cu păstrarea forţei de stabilizare
5. Lipsa înregistrărilor F, v, t duce la imposibilitatea respectării punctului 7.3 din
norma BS 5896.
6. Lipsa detectorului de sudură duce la imposibilitatea respectării punctului 15.3 din
norma BS 5896.
7. Masa colacului de produs finit poate fi de max. 550 kg. (datorită sârmei laminate pe
Laminor III) faţă de 1500 ÷ 2000 kg. după solicitările clienţilor.
8. Lipsa unei maşini de trefilat Ø 1200/8 + Bobinator, duce la creşterea preţului de
cost la Ø 7, sârma trebuie trefilată pe maşini individuale tip Redaelli, cu
productivităţi mici şi cu utilizarea în procent ridicat a forţei de muncă.

IV. OBIECTIV PROPUS; MODALITĂŢI DE REZOLVARE


Obiectivul propus este realizarea de sârmă pentru beton precomprimat cu relaxare
joasă, Ø 3 ÷ Ø 10 mm, conform DIN 5896 şi ASTM - A 421, cu posibilitate de export sigur.
Analizând lucrarea "Stabilizare Ø 4÷ Ø 7 mm, cu relaxare joasă" (2001) întocmită de
Direcţia Concepţie - Dezvoltare - în care se prezintă deosebit de detaliat posibilitatea
reabilitării Instalaţiei de stabilizare nr. 2, existentă în secţia TOT 3 - din punct de vedere al
preţurilor, volumului de muncă, şi a garanţiei obţinerii unui utilaj performant şi a unui produs
final competitiv, se concluzionează că este necesară procurarea unei Linii noi moderne , de
fabricaţie SBP cu R.J., compusă din:

4
1. Instalaţie de stabilizare performantă, din import, de la fabricanţi consacraţi, pentru
fabricarea SBP cu R.J. Ø 3 ÷ Ø 10, conform BS 5896 şi ASTM - A 421, cu
caracteristicile conform Tabel 2:

Ø Rezistenţa Secţiune Forţă de Viteză Greutate Producţia


sârmă la rupere transversală tragere cuptor liniară orară
2 2
[mm] [kg/mm ] [mm ] [kg] [m/min] [g/m] [kg/h]
3.00*
4.00 190 12,6 1194 400 98,5 2365
5.00 190 19,6 1866 350 154 3234
7.00 175 38,5 3369 200 301,8 3620
9.00 165 63,5 5250 130 499 3892
9.40 165 69,3 5600 120 544,2 3920
10.00*
* Valorile pentru aceste dimensiuni urmează a fi comunicate de Ofertanţi
2. Maşină de trefilat Ø 1200/8 + bobinator de 5000 kg, cu caracteristici conform
tabelului 3.
Tabel 3:

Ø intrare Ø ieşire Viteza Puterea consumată


[mm] [mm] [m/s] [kw]
18 10,7 2,6 106,5
11 5,8 5 108,2
9 4,7 6 118,6
7 3,5 10 74,4

- Diametru tobe: Ø = 1200 mm


- Număr tobe: 8
- Diametre sârmă intrare: Ø 18 - Ø 7 mm
- Diametre sârmă ieşire: Ø 10,7 - Ø 3,5 mm
(9,4) (3)-în cazul în care instalaţia de stabilizare
lucrează cu doi tamburi dubli.
- Putere instalată: 8 x 132 Kw
Se vor procura şi dotările auxiliare necesare, precum: maşini de sudat cap la cap,
maşini de ascuţit, maşină de încercat la R.J., aparat de legat Sygnode.
In vederea obţinerii dezideratului propus s-au cerut oferte de la firmele GCR, MFL şi
Hi-Draw, care vor trebui finalizate tehnic şi economic.
Linia de fabricaţie va procesa sârma laminată Stelmore, Ø max.7 ÷ 18 mm în colaci de
2000 kg şi va fi amplasată în Secţia TOT 2, sectorul Detensionare conform desen de
amplasament 13 A - 93 şi desen GCR FG 22033B, cu instalaţia de stabiliare în varianta B
(filieră + 2 tamburi), modificat (trebuie cuptor mobil) şi FG 29015 - Maşina de trefilat Ø
1200/8. Desenele sunt anexate prezentei.

5
Cu respectarea acestor deziderate, în condiţiile asigurării cu sârmă laminată Stelmore
de calitate superioară, în mod sigur va fi posibilă penetrarea pieţei mondiale cu SBP cu R.J.
Ø 3 ÷ Ø 10 mm, iar în lipsa realizării vreunuia din aceste deziderate, obţinerea
OBIECTIVULUI PROPUS devine incertă!
Analizând posibilitatea fabricării SBP cu RJ Ø 3 ÷ Ø 7mm cu noua instalaţie de stabilizare şi
utilizând capacităţile de trefilare din secţia TOT2, se concluzionează:
a) Pentru folosirea maşinilor de trefilat AG 2,5 în vederea trefilării sârmei cu % C =
0,9, Øe= 3, din sârmă laminată Ø 6 ÷ Ø 8 mm este necesară reabilitarea maşinii şi a
înfăşurătorului gravitaţional şi montarea în flux a unui bobinator de 5000 kg. şi a unui
dispozitiv de sincronizare aferent.
Reabilitarea maşinii AG 2.5 impune inclusiv modificarea sistemului de răcire şi dotarea
maşinii cu tobe mai înalte, în vederea realizării unei răciri eficiente. Cheltuielile financiare
sunt substanţiale şi nu este spaţiu adecvat pentru amplasarea bobinatorului de 5.000 kg.
b) Pentru folosirea maşinilor de trefilat AG 5, în vederea trefilării sârmei cu % C = 0,9,
Øe= 4 ÷ 5 mm din sârmă laminată Ø 10 mm, sunt necesare măsuri identice cu cele de la
punctul a). Cheltuielile financiare sunt de asemeni substanţiale şi nu este spaţiu adecvat
pentru amplasarea bobinatorului de 5.000 kg.

c) Pentru folosirea maşinilor de trefilat din grupul Redaelli, compus din 7 maşini
singulare, în vederea trefilării sârmei cu % C = 0,9, Ø 6 ÷ Ø 7 din sârmă laminată Ø 12 mm,
se impune modificarea constructivă a maşinilor, în vederea realizării unei răciri intensive cu
apă a tobelor. În prezent tobele nu sunt răcite cu apă, motiv pentru care la trefilarea sârmelor
cu conţinut ridicat de carbon există pericolul supraîncălzirii locale, a sârmei fenomen extrem
de nefavorabil în cazul fabricării SBP cu R.J. în conformitate cu BS 5896 şi ASTM - A 421,
apărând posibilitatea compromiterii fabricaţiei.
Modificarea constructivă a maşinilor Redaelli impune manoperă multă şi cheltuieli
substanţiale.
În plus, utilizarea maşinilor Redaelli este total neproductivă având în vedere că sunt
maşini singulare şi implică foarte multă manoperă.
Ultima maşină Redaelli trebuie dotată cu bobinator de 5000 kg. cu acţionare în C.A cu
reglaj de frecvenţă, şi un dispozitiv de sincronizare aferent între maşină şi bobinator.
Însumând cheltuielile materiale şi financiare la punctele a), b) şi c) se estimează o
cheltuială totală de cca. 400.000 Euro, ceea ce recomandă procurarea unei maşini de trefilat
noi, performante de Ø 1200/8 cu tastrole, cu răcire intensivă, productivă şi dotată cu un
bobinator de 5000 kg.
Conform hotărârii COMISIEI TEHNICE, nr. CD /15/ 21.02.203, anexată prezentei,
Cererea de Ofertă pentru instalaţia de stabilizare va fi cu doi tamburi şi filieră, având
elasticitatea de a stabiliza cu R.J. cu sau fără filieră;după inspecţia de la D& D, această
hotărâre se va reanaliza.
Instalaţia de stabilizare cu 2 tamburi şi filieră este capabilă să proceseze:
 sârmă neagră lisă, amprentată, canelată elicoidal;
 sârmă zincată
 liţă 2 x 1,5 ÷ 3 x 3 mm
In aceasta rezidă avantajul variantei cu doi tamburi şi filieră.

6
Prin dotările adecvate, precum: filieră fixă, filieră rotativă, filieră de canelare,
dispozitiv de detectare sudură în fir, dispozitiv de măsurare cu laser în 2 direcţii a diametrului
firului, cap turc, aparat de îndreptare în 4 plane, cuptor mobil, măsurarea precisă (dublă) a
forţei de întindere, a temperaturii de încălzire, prin conducerea procesului tehnologic cu
calculatorul de proces, prin monitorizări, prin înregistrarea pe bandă de hârtie şi CD a
parametrilor F, v, t şi alte facilităţi, se preconizează eliminarea tuturor deficienţelor enumerate
în cap. III. şi obţinerea unui produs SBP cu R.J. Ø 3 ÷ Ø 10, conform BS şi ASTM
menţionate, competitiv pe plan mondial.

V. ETAPELE REALIZĂRII
Funcţie de materia primă utilizată se pot estima următoarele etape posibile:
Etapa I : procesarea sârmei laminate Ø 12 mm, obţinută la secţia Laminor III. ISCT.
În acest caz produsul final va fi SBP cu RJ Ø max. = 7 mm (Rm = 1560 N/m 2)în colaci
de 200 ÷ 500 kg. sau 200 ÷ 1100 kg. în cazul în care se va soluţiona patentarea prin imersie a
2 colaci de 550 kg, sudaţi (puţin probabil). Această etapă nu se recomandă din cauza
aspectelor tehnologice nefavorabile, pierderi mari de metal, productivitate şi calitate scăzută,
tratament termic de patentare neadecvat.
Etapa II: procesarea sârmei laminate Ø 14 ÷ Ø 18, obţinută de la INOX -Târgovişte.
Produsul final va fi Ømax= 10 mm, în colaci de max. 750 kg. Această soliţie nu se recomandă
din cauza următoarelor dezavantaje:
- dependenţa totală de o altă firmă unde se va lamina semifabricatul
- semifabricatul nu va fi patentat din căldura de laminare, ca atare trebuie
patentat la cuptoarele prin imersie existente ridicând costurile
- tratamentul de patentare în baia de săruri topite la dimensiuni groase va
accentua neomogenităţile pe lungimea firului
Etapa III: procesarea sârmei laminate Stelmore Ø 18 mm în colaci de 2000 kg, obţinută
din import , lucru perfect posibil, întrucât şi alte firme renumite precum HAGIE - RAND din
AFRICA DE SUD, care are Laminor de sârmă cu răcire dirijată, pentru a obţine un produs
final SBP cu R.J. foarte competitiv, procură sârmă laminată de la ISCOR (AFRICA DE
SUD); sau D & D - Miskolc - Ungaria procură sârma laminată pentru acelaşi scop din Köln -
Germania.
Etapa IV: = anul 2005: procesarea sârmei laminate Stelmore Ø 7 ÷ Ø 18 mm, din
colaci de 2000 kg. obţinută pe Laminorul nou de sârmă, în flux cu Turnarea continuă,
investiţie preconizată a fi finalizată în anul 2005.
Termenele şi responsabilităţile propuse sunt:
1. Emitere Cerere de Ofertă tehnică finală
Răspunde: Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Tehnologie Calitate
Direcţia Producţie
Termen: *
2. Finalizarea ofertelor tehnice prin contrasemnarea şi selecţia lor
Răspunde: Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Tehnologie Calitate
Direcţia Producţie
Termen: *

7
3. Cerere de ofertă comercială
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *

4. Selecţie Ofertant
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *

5. Reactualizare studiu de fezabilitate întocmit de IPROLAM


Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
6. Încheiere contract comercial
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *

7. Procurare utilaj, lucrări construcţii şi montaj utilaj, probe tehnologice, recepţie finală
utilaj
Răspunde: Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Mecano-Energetică
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
* Termenele se vor stabili după avizarea demarării investiţiei

VII. COSTUL ESTIMAT AL INVESTIŢIEI


1. Instalaţia de stabilizare cu filieră şi doi tamburi pentru stabilizarea SBP cu R.J. Ø 3
÷ Ø 10 mm, inclusiv dotări anexe (maşină de ascuţit, maşină de sudat cap la cap,
maşină de încercat la relaxare joasă, maşină de legat Signode)
Preţ cca. = 750.000 Eur

8
2. Maşină de trefilat Ø 1200/8 cu tastrole, acţionare în C.A, cu reglaj de frecvenţă, cu
răcire intensivă interioară a tobelor Øi = 6 ÷ 18 mm, Øe = 3 ÷ 11 mm, cu bobinator de 2000 -
5000 kg.
Preţ cca. = 1.040.000 Eur
Total 1 + 2 = 1.790.000 Eur
3. Lucrări de CM
Preţ cca. = 611.500 Eur

4. Diverse (inclusiv 2 buc. pod rulant de 5 tf x 16,5 m)


Preţ cca. = 148.500 Eur

Costul total estimat al investiţiei Total 1 + 2 + 3 + 4 = 2.550.000 Eur, conform


Studiul de fezabilitate nr. 100683 - întocmit de IPROLAM.

VIII. ANALIZA EFECTULUI SCONTAT AL INVESTIŢIEI


Din oferta GCR şi MFL pentru Ø 7 mm:
Pt h = 3,5 t/h; Pph = 3,5 x 0,75 = 2,625 ≈ 2,6 t/h; η = 0,75 (randament)
Pan = 2,6 x 5800 = 15.080 t/an ≈ 15.000 t/an din care 12.000 t/an SBP pentru export şi
30.000 t/an SBP pentru intern.
Pth - producţia teoretică orară
Pth - producţia practică orară
Pan - producţia anuală

Analiza valorii producţiei mărfii, a consumurilor tehnologice medii, a costurilor de


producţie, a duratei de recuperare a investiţiei, sunt prezentate pentru obiectivul în
cauză în studiul de fezabilitate Nr. 100.683 întocmit de IPROLAM Bucureşti. Pentru
edificare redăm tabelul comparativ al consumurilor tehnologice medii actuale şi
viitoare pentru produsul SBP.

Nr. Denumire U/M Consum specific mediu


crt 2002-2003 2004 (după modernizare)
fabricaţie SBP cu fabricaţie SBP cu
relaxare normală relaxare joasă (SBP cu
(SBP cu RN) RJ)

Materii prime
1. Sârmă laminată din oţel kg/t 1060 1045
pentru beton precomprimat
2. Plumb bloc kg/t 5,6 -
3. Azotit de sodiu kg/t 0,6 -
4. Azotat de sodiu kg/t 8,0 -
5. Acid sulfuric kg/t 46,0 36,0
6. Fosfatol kg/t 12,0 12,0
7. Var bulgări kg/t 4,0 4,0
8. Borax kg/t 3,15 3,15
9. Blocstone kg/t 0,15 0,15

9
10. Filiere WIDIA Buc./t 0,3 0,6
11. Lubrifiant trefilare kg/t 0,7 1,3

Combustibil şi energie
12. Abur industrial Gcal/t 0,65 0,3
13. Apă ind. recirculată m3/t 11,1 31,2
14. Gaz metan Nm3/t 312 -
15. Energie electrică KWh/t 380 256

a)Efectul economic prin factori de influenţă


1. Prin achiziţionarea celor două utilaje - maşină de trefilat Ø 1200/8 şi instalaţia de
stabilizare fir Ø 3 ÷ Ø 10 - creşterea de producţie este semnificativă şi anume: de la
producţia actuală de SBP cu RN de cca 3000 t/an la o producţie de SBP cu RJ de
cca 15.000 to/an (din care 12.000 to/an pt. export). Creşterea cifrei de afaceri va fi
(15.000 - 3000) to/an x 455 Euro/to = 5.460.000 Euro/an
2. Valorificarea superioară a noului produs la un preţ de 455 Euro/to faţă de preţul
SBP cu RN la un preţ de 430 Euro/to : 15.000 to/an x (455 - 430) Euro/to = 375.000
Euro/an
3. Reducerea costurilor de fabricaţie de la 15.946.014 lei/to la 10.822.224 lei/to,
conform Studiului de fezabilitate nr. 100.683, anexa 3/1 (pg. 38) şi anexa 3/2 (pg.
39) : 15.000 to/an (15.946.014 - 10.822.224) lei/to = 76.856.850.000 lei/an =
2.135.000 Euro/an; (1 Euro = 36.000 lei)
Total 2 + 3 = 375.000 + 2.135.000 = 2.510.000 Euro/an

b)Sinteză efect economic

Nr
Valoare
. Indicatorul U/M
estimată
crt.
1 Capacitate de producţie estimată Q t/an 15.000
2 Preţ unitar P EUR/tonă 455
3 Valoarea producţiei estimate Vp = Q X P EUR/an 6.825.000
Pb
Rata minimă estimată a rentabilităţii R= . 100
4 Vp % 36,7
%
5 Profit brut P b = Vp x R EUR/an 2.510.000
6 Profit net minim Pnmin = Pb x 75 % EUR/an 1.882.000
7 Valoarea estimată a investiţiei Vi EUR 2.550.000
Durata de recuperare a investiţiei prin profitul net
8 Vi ani 1,35
Dr =
Pnmin

Prin realizarea prezentei investiţii se va obţine:


1. Produs SBP cu R.J. Ø 3 ÷ Ø 10 mm, Fără sudură
- neagră lisă, amprentată, canelată elicoidal
- sârmă zincată

10
- liţă 2 x 1,5 - 3 x 3 mm
conform normelor internaţionale de produs.
2. Produsele stabilizate obţinute vor fi competitive pentru cucerirea pieţelor mondiale,
cu condiţia ca sârma laminată să fie de calitate Stelmore în colaci de 2000 kg.
3. În România nu este alt producător de SBP cu R.J., astfel că se impune cu prioritate
această investiţie.
În consecinţă prezenta investiţie este strategică şi se tratează ca atare.

COMISIE PE OBIECTIV Nr. II/1.2

ing. Böyte Daniel


ing. Cuc Gavrilă
ec. Cuş Nicolae
ing. Bălgărădean Mihai
ing. Săveanu Sorin
ing. Giurgiu Traian
ing. Moţoc Grigore
ing. Georgescu Teodor
ing. Olteanu Sorin
ing. Duca Traian
ing. Câmpean Vasile
ing. Bartalics Ludovic

11
- 11 -

12