Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAM FEADR

OPISUL DOCUMENTELOR ANEXATE


Nr. Titlul documentului Nr. pagina de
Crt. la
pana la
1 Cerere de plata 1-7
2 Identificare financiara 8
3 Declarația de venituri 9-10
4 Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a 11-15
5 Raportul de execuție 16-20
6 Extras din registrul agricol pentru anul țintă 21-32
7 Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar 33-36
8 Declaraţia pe propria răspundere 37
9 Documente comercializare 38-59
10 Registrul jurnal de încasări și plăți
60-63
11 Extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul 64-69
Unic de Identificare de la APIA
12 Cartea de identitate a beneficiarului de proiect/ Certificatul constatator 70-74
ONRC

13 Adeverința de muncă de la Inspecția Teritorială a Muncii pentru beneficiarul 75-76


de proiect
14 Facturi de achizitii 77-79

15 Contracte de achizitii 80-87

16 Copii documente de plata 88-90

17 Copii extrase de cont 91-93

18 Copii process verbal receptive finala 94-96

19 Declaratii 221 97-99

21 Documente pentru amenajări de gestionare a gunoiului de grajd 100-102

22 Autorizatie de constructie 103-104

23 Contract de vanzare-cumparare 105-107

24 Declaratie de esalonare 108