Sunteți pe pagina 1din 3

CERCETARE IN

NURSING

1
Cercetare în nursing

INTRODUCERE

În contextul mondial al revoluţiei cunoaşterii, informaţia şi cel ce o


posedă alcătuiesc cu adevărat ,,puterea”. Cercetarea ştiinţifică reprezintă principalul
izvor de cunoaştere.
În domeniul medical, strategiile ţărilor dezvoltate vizează ca prioritate de
necontestat atingerea unui standard înalt al stării de sănătate a populaţiei. Deşi această
prioritate se regăseşte şi în ţara noastră, constatăm că încă există o diferenţă sesizabilă
între vorbe şi fapte.
Cercetarea ştiinţifică este necesară în toate compartimentele activităţii
umane în care se tinde spre perfecţioare continuă.
Este nevoie de autocorectare în îngrijirea pacientului ? Da ! Mai mult ca
în oricare domeniu.
Trecerea de la rutină la practica bazată pe evidenţa clinică şi dovezi
ştiinţifice, presupune informarea continuă şi cunoaşterea raţionamentelor activităţii de
zi cu zi. Astfel practicienii îşi pot pune probleme legate de calitatea îngrijirilor
acordate. Aceste probleme se pot contura în timp ca teme de cercetare.
Cercetare – omul în toate timpurile a avut o curiozitate (în faţa
spectactacolului naturii - ce se ascunde în ,,spatele” său, să înţeleagă structura şi
componentele lumii, fenomenele naturii, etc).
- Caracter nu numai ştiinţific ci şi pragmatic - ex. Emil Cioran –
gestul primordial de a mânca din fructul oprit – semnificativ pt condiţia umană.
Cercetare – studiu amănunţit efectuat în mod sistematic, cu scopul de a
cunoaşte ceva; investigaţie.
Cercetarea – fundamentală –
Cercetarea – aplicativă –
Cercetarea fundamentală are scopul de a genera şi oferi informaţii sau
teorii şi de a identifica principiile care stau la baza activităţii nursing. Cercetarea
fundamentală este întreprinsă pentru acumularea informaţiilor, extinderea bazei de
cunoştinţe într-o disciplină, pentru a îmbuntătăţii înţelegerea sau ajută la formularea
sau redefinirea teoriei. De ex. un cercetător poate studia în amănunt comportamentul
individului datorat unui stres intens cu scopul de a înţelege ştiinţific modificările
induse de acesta, cum ar fi insomnia.
Cercetarea aplicată → găsirea soluţiilor la problemele imediate prin
aplicarea principiilor teoretice. Cercetarea aplicată se bazează pe găsirea unei soluţii
imediate la o problemă existentă. Un alt scop → planificarea sistematică a schimbării
într-o situaţia problematică. De ex. poate fi cercetarea aplicată un studiu al eficienţei

2
Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership