Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLULIV

STUDIUDECAZ
Prezentarepacient1:

Numeșipenume R.I.

Vârsta/sex 45/F

Domiciliul Brăila

Ocupație Pensionară

Stareacivilă Căsăstorită

Greutatea/înălțimea 69/ 1 62

PacientaR.I.învârstăde45ani,seinterneazăîndatade
E p ic riz a 10.03.2017înSpitaluljudețeandeurgențăBrăila,secția
neurologiecudiagnosticulprezumtivAVCischemic
dreapta,hemiplegiestânga,HTA,DiabetzaharattipII

Diagnosticprincipal AVCischemicdreapta

Simptome
Deficitmotorhemicorpstâng

Pacientaestecunoscutăcaovechehipertensivăîn
tratamentcuEnap,Nifedipinetc.,pecare -lurma
inconstantșidiabetzaharatdetipII,ultimavaloareîn
lunamartieaglicemiei180mg/dlmenținutăprin:regim
alimentar,prescrisdecabinetuldenutritiesi
hipoglicemianteManinil2tb/zi:
Istoriculbolii
-decirca1săptămânăaobservatoscăderedeforță
discretălamembreledeparteastângă,tulburăride
echilibru - în
dimineațainternăriiestegăsităcă zutăîncasă
prezentând: vărsăturialimentareînjet,relaxare
sfincteriană

Simptomefinale Pacientaareoevoluțiefavorabilăsispasticitateas-a
instalatdupă3ziledelainternare

Observații Reabilitareapacienteisevafacecuajutorulunuineurolog,