Sunteți pe pagina 1din 1

la d�nsa ursul.

� Bun� masa, cum�tr�! Ti!!! da' ce mai de pe�te ai! D�-mi �i mie, c� ta...re! mi-i
poft�!
� Ia mai pune-�i pofta-n cuiu, cum�tre, c� doar nu pentru gustul altuia m-am muncit
eu. Dac� �i-i a�a de poft�, du-te �i-�i moaie coada-n balt�, ca mine, �i-i avea
pe�te s� m�n�nci.
� �nva��-m�, te rog, cum�tr�, c� eu nu �tiu cum se prinde pe�tele.

Atunci vulpea r�nji din�ii �i zise: Alei, cum�tre! da' nu �tii c� nevoia te duce pe
unde nu-�i e voia �i te-nva�� ce nici g�nde�ti? Ascult�, cum�tre: vrei s� m�n�nci
pe�te? Du-te desar� la b�ltoaga cea din marginea p�durei, v�r�-�i coada-n ap� �i
st�i pe loc, f�r� s� te mi�ti, p�n� despre ziu�; atunci smunce�te v�rtos spre mal
�i ai s� sco�i o mul�ime de pe�te, poate �ndoit �i-ntreit de c�t am scos eu.

Ursul, nemaizic�nd nici o vorb�, alearg�-n fuga mare la b�ltoaga din marginea
p�durei �i-�i v�r�-n ap� toat� coada!...
�n acea noapte �ncepuse a bate un v�nt r�ce, de �nghe�a limba-n gur� �i chiar
cenu�a de sub foc. �nghea�� zdrav�n �i apa din b�ltoag�, �i prinde coada ursului ca
�ntr-un cle�te. De la o vreme, ursul, nemaiput�nd de durerea cozei �i de frig,
smunce�te o dat� din toat� puterea. �i, s�rmanul urs, �n loc s� scoat� pe�te,
r�m�ne f�r' de coad�!
�ncepe el acum a morn�i cumplit �-a s�ri �n sus de durere; �i-nciudat pe vulpe c�
l-a am�git, se duce s-o ucid� �n b�taie. Dar �ireata vulpe �tie cum s� se fereasc�
de m�nia ursului. Ea ie�ise din bizunie �i se v�r�se �n scorbura unui copac din
apropiere; �i c�nd v�zu pe urs c� vine f�r' de coad�, �ncepu a striga:

� Hei cum�tre! Dar �i-au m�ncat pe�tii coada, ori ai fost prea lacom �-ai vrut s�
nu mai r�m�ie pe�ti �n balt�?

Ursul, auzind c� �nc�-l mai ie �i �n r�s, se �nciudeaz� �i mai tare �i se r�pede


iute spre copac; dar gura scorburei fiind str�mt�, ursul nu putea s� �ncap�
�nl�untru. Atunci el caut� o creang� cu c�rlig �i �ncepe a cotrob�i prin scorbur�,
ca s� scoat� vulpea afar�, �i s�-i deie de cheltuial�... Dar c�nd apuca ursul de
piciorul vulpei, ea striga: "Trage, n�t�r�ule! mie nu-mi pas�, c� tragi de
copac..." Iar c�nd anina c�rligul de copac, ea striga: "Valeu, cum�tre! nu trage,
c�-mi rupi piciorul!"
�n zadar s-a n�c�jit ursul, de-i curgeau sudorile, c� tot n-a putut scoate vulpea
din scorbura copacului.

�i iaca a�a a r�mas ursul p�c�lit de vulpe!