Sunteți pe pagina 1din 3

BORDEROU DE NOTARE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE

Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - 22.02.2016

Subiectul I
A. B.

LUCRARE NR.
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
6p. 6p. 6p. 6p. 6p. 4p. 4p. 2p. 2p.
TOTAL TOTAL

virgula

epitet,metafora

secvențeisemnificația

adecvatconținut

de cuvinte150-250
t trăsăturilor 2- ilustrarea
măsurarima,

ale pastelului2 trăsături


A=30 p. TOTAL

3 sinonime
B=12 p. S1=42 p.

3x2p 6p 2x3p 2x3p 6/3/1 p 1x4p 1/2x2p 2p/ 1p 2p


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
LUCRARENR.

11.

20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
10.
2 enunțuri

1. 2.
4p. 4p.
titluautor,

2x2p 2x2p
3.
4p.
valori morfologice

4x1p
s sintactice funcţii A.
4.
transcrierea 4p.
5.

prop. + fel
4p.
6.
4p.

constr. frazei

2x2p 2x1+2p 1+3p


TOTAL A

relatare întâmlare
4p.

24 p 4/2p spaţio-temp.2 elem.


4p.

2x2p
B.

adecvatconținut
2p.

2p/1p
2p

cuv.150-250
2p.

TOTAL B

S IITOTAL
12 p 36p

compozițieiunitatea
1p
1p.
Subiectul al II-lea

textcoerență
2p
2p.

stil, vocab.comunicare,
2p.

2p/ 1p

3 sau 4/ 50/1 sau 2/ortografie


3p.

3/2/1/0

0/ 1sau2/3punctuatie
2p.

2/1/0
Redactare = 12 p.

paginăașezare în
1p
1p.

lizibilitate
1p
1p.

redactareTotal
12 p

Oficiu
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Nota
finală
PROFESOR EVALUATOR:
Numele şi prenumele: _________________________________________ Semnătura: ______________________