Sunteți pe pagina 1din 3

Mometele Obiectivele Activitatea Activitatea Metode

lectiei profesorului elevului


Se pregatesc Se pregatesc Conversatie
materialele necesare pentru
lectiei,se noteaza inceperea
Momentul absentii lectiei
organizatoric
Verificarea Se verifica Elevii Conversaţia
cunoştinţelor cunostintele raspund euristică
anterioare anterioare referitoare la intrebari
la capitolul hidrosfera
,prin intrebari Lucrul cu
frontale adresate harta
elevilor
Captarea Profesorul anunta Conversaţia
atentiei tema lectiei Biosfera Elevii
anuntarea caracteristici generale noteaza titlul
temei si a si importanta noii lectii
obiectivelor ,precizand obiectivele

Dirijarea
predarii Solicita elevilor sa Elevii Conversatia
invatarii O1 defineasca biosfera definesc
biosfera

Folosind metoda Elevii


ciorchinelui cere mentioneaza Conversatia
elevilor sa factorii Metoda
O2 mentioneze factorii ,completand ciorchinelui
care influenteaza ciorchinele;
raspandirea
vietuitoarelor pe Glob

Profesorul solicita
elevilor sa Elevii
mentioneze raspund si
importanta biosferei noteaza in
O3 caiete Conversatia

Profesorul prezinta Elevii


arealele protejate asculta Explicatia
,dand exemple explicatiile
pentru fiecare profesorului Lucrul cu
categorie,localizandu harta
O4 -le pe harta
prezinta imagini cu
areale protejate urmaresc
imaginile

O5
Elevii
Prezinta imagini cu urmaresc
specii de plante si imaginile
animale ocrotite de
lege din Romania
Asigurarea .
retenţiei şi a
transferului Solicita elevilor sa Elevii
de rezolve o fisa de rezolva Conversatia
cunoştinţe- lucru( Anexa 1) sarcina de
lucru

Tema pentru Recomandã: Ascultă şi Conversatia


acasa aprofundarea notează
cunoştinţelor
asimilate prin citirea
lecţiei acasã
Aprecieri Se apreciază Conversatia
finale răspunsurile şi
comportamentul
elevilor;