Sunteți pe pagina 1din 1

√4x²-4x+1 < 5

4x²-4x+1 înseamnă a²-2•a•b+b²

a= 2x, a²=(2x)²= 4x²; 2•2x•1=4x; b=1

din toate rezultă =>

√(a-b)² <5 =>

√(2x-1)² <5

|2x-1| < 5

-5 < 2x-1 < 5 /+1

-4 < 2x < 6 /:2

-2 < x < 3

x € { -1; 0; 1; 2}

A= {-1; 0; 1; 2}