Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a II-a

1.

A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

2. Pe tulpina unei flori se aflã


4 gãrgãriþe.
La ce distanþã se aflã Riþa de Diþa?
A) 5 cm B) 7 cm
C) 4 cm D) 8 cm
E) 6 cm

3.

A) 7 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22

4.

Câte portocale trebuie adãugate pe unul dintre talerele celei de-a doua balanþe, pentru ca
balanþa sã se echilibreze?
A) B) C)

D) E)

9
5. Ce jucãrie nu este în cutie?

A) B) C)

D) E)

6.

A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22

7. Fãt-Frumos se luptã cu balaurul care are 3 capete roºii ºi 5


capete verzi. La finalul luptei, balaurului îi rãmân douã capete roºii
ºi unul verde. Câte capete a tãiat Fãt-Frumos?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

8.

A) 12 B) 27 C) 42 D) 41 E) 45

9. 7 copii participã la un concurs de alergãri. La final, în faþa lui Mircea


erau tot atâþia alergãtori câþi erau în spatele lui. Pe ce loc a terminat Mircea
concursul?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. La cursul de dans erau 10 fete ºi 7 bãieþi. Doamna profesoarã a mai adus 5 bãieþi ºi a
rugat fiecare bãiat sã ia câte o fatã de mânã. Cine rãmâne fãrã pereche?
A) 3 fete B) 3 bãieþi C) 2 fete
D) 2 bãieþi E) 1 fatã ºi 2 bãieþi
10
11. Orologiul bate la fiecare orã fixã de atâtea ori cât aratã ora (de
exemplu, la ora 8:00 bate de 8 ori). De câte ori bate orologiul între orele
2:35 ºi 5:25?
A) de 3 ori B) de 14 ori C) de 9 ori D) de 12 ori
E) de 15 ori

12. Maria, Mihai, Andrei ºi Ana au adus câte o fotografie cu animalele


lor de companie. Andrei are un cãþel ºi o pisicã, Mihai are un iepuraº,
Ana are un papagal. Ce animal de companie are Maria?

A) B) C) D) E)

13. O turmã formatã din 5 oi, 2 capre ºi un mãgar se


adaugã la o altã turmã formatã din 4 oi, 5 capre ºi un mãgar.
Câte animale are acum ciobanul?
A) 9 B) 16 C) 17
D) 18 E) 20

14. Cristina trebuie sã coloreze figurinele urmãtoare ºi apoi sã lipeascã faþa cu spatele.
Ce figurinã rãmâne incompletã?

A) B) C) D) E)

11
15. Care este drumul cel mai scurt între punctele A ºi B?
A) B)

C) D)

E) Toate drumurile sunt egale.

16. Câte roþi sunt în imagine?


A) 4 B) 6
C) 8 D) 10
E) 12

17. Cu ce grup de elevi se va completa


mulþimea alãturatã, astfel încât sã conþinã
acelaºi numãr de fete ºi de bãieþi?

A) B) C)

D) E)

12
18. În timp ce Andra face trei paºi, tatãl ei face doi paºi. Câþi paºi
face Andra mergând de mânã cu tatãl ei care face 10 paºi?
A) 20 B) 10 C) 15 D) 25 E) 5

19. Trandafirul este mai parfumat decât narcisa. Narcisa este mai parfumatã decât floarea-
soarelui, care însã este mai puþin parfumatã decât lãcrãmioara. Zambila, însã, este cea mai
parfumatã. Care floare este cel mai puþin parfumatã dintre acestea?

A) B) C) D) E)

20. Umbra cãrei pisici se reflectã pe perete?

A) B) C)

D) E)

21. Câte numere de douã cifre ar putea forma Vivi 6


alãturând cele douã cartonaºe?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8

22. Andra are cartonaºele , Mihai are cartonaºele ºi David are


cartonaºele . Care dintre ei, folosind numai cartonaºe de tipul sau , pot
obþine rezultatul 2?
A) Andra ºi David B) Andra ºi Mihai C) Mihai ºi David
D) toþi trei E) niciunul dintre ei

13
23. Copiii din imagine îºi prezintã data de naºtere. Care dintre ei este cel mai mic ca
vârstã?
Ionuþ Mircea
Gelu
Vlad
Adi

A) Ionuþ B) Mircea C) Vlad D) Gelu E) Adi

24. Pe fiecare poartã a labirintului intrã câte un ºoricel. Care dintre ei va putea ajunge la
caºcaval?

A) B) C) D) E)

14