Sunteți pe pagina 1din 2

APA DIN CORPUL NOSTRU PREVENIRE – DE COMPLETAT CU

ELEVII, CA APLICAȚIE
Apa reprezintă într 60-75% din greutatea corpului. Cea mai
mare parte a apei se află în interiorul celulelor (spațiu Evitați ieșirile și practicarea
intracelular). Restul se găsește între celule (lichidul sportului în zilele caniculare .
interstițial) și în compoziția sângelui sau limfei (spațiul
Purtați haine deschise la culoare,
intravascular)
lejere în timpul ieșirilor în zielele
CUM toride.
PIERDE
M APA? Găsiți incinte cu aer condiționat
De DESHIDRATAREA sau zone umbroase care să vă
obicei, permită răcirea corpului în timpul
apa se Apare atunci când
deplasărilor din zilele caniculare.
aportul de apă este
CARE SUNT CAUZELE DESHIDRATĂRII?
inferior pierderilor Planificați-vă ieșirile dimineața
- Expunere la temperature ridicate
de lichide, devreme sau seara, când
- Diarea - Diabetul conducând la o temperature este mai redusă.
- Voma - Arsurile pierdere defluide
- Transpirația - Incapacitatea de a minim 2% din totalul Aveți întotdeauna o sticlă de apă la
- Sportul bea lichide fluidelor dumnevoastră în zilele excesiv de
călduroase.
SIMPTOME
Variază de la forme ușoare la cele care pun în pericol viața. Evitați consumul de alcool, în
-o pierdere de 2% determină: sete, gura uscată, piele uscată și special în zilele caniculare
fierbinte, urina închisă la culoare, oboseală sau slăbiciune, deoarece crește pierderea de apă-
amețeli. during heat waves, check on the
-pierderea a 5% fluide determină: accelerarea ritmului cardiac,
elderly in their homes;
diminuarea transpirației, reducerea cantității de urină,
febrăoboseală extremă, crampe musculare, greață. Familiarizarea cu semnele și
-pierderea a 10 % din fluide : vomă, puls slab, piele lipsită de simptomele deshidratării.
elasticitate, insuficiență renală, confuzie, coma.
OUR BODY OF WATER

Water represents 75% of the body weight. Most of it is found within PREVENTION
the cells (intracellular space). The rest is found in the extracellular
- avoid outdoor exposure and
space, wich consists of the blood vessels (intravascular fluid) and the
exercise when temperatures are
spaces between cells (interstitial space).
high;

HOW DO WE LOSE WATER ? -wear light-colored and loose-


We lose water routinely when we: fitting clothing if you must be
- breathe, and humidified air leaves
outdoor when it is hot outside;
the body; DEHYDRATION
- sweat to cool the body; -find air-conditioned or shady
- eliminate waste by urinating. areas and allow yourself to cool
Occurs when the
between heat exposures;
water intakes is less
WHAT CAUSES DEHYDRATION? than water loss. -plan outside events during
- High temperature times of the day when
- Diarrhea - Diabetes temperatures are lower;
- Vomiting - Burns
- Sweat - Inability to drink - take extra water to all outdoor
- Sport fluids FIRST AID events that will increase water
loss;
-have the person lie
SYMPTOMS range from mild to life-threatening down and elevate -avoid alcohol consumption,
- a loss of 2% of body fluids generates - dry mouth, his/her feet; especially when is very hot,
hot and dry skin, weakness and fatigue, dark urine, -apply cold compresses;
because it increases fluid loss;
-use a fan to lower
dizziness;
temperature;
- more than 5% fluid loss: increased heart rate, -during heat waves, check on
-give fluids.
stop sweting, decreased urine output, high body the elderly in their homes;
temperature, extreme fatigue, muscle cramps,
nausia ; -know dehydratation sign and
- over 10% fluis lost: vomiting, weak pulse, kidney symptoms.
failure, confusion, delirium, coma and death.