Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 8

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)

............. <Titularul proiectului>.......................... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării


de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...........................<denumirea
proiectului>........................., propus a fi amplasat în .........................<adresa amplasamentului>
......................................................

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul ....................<denumirea titularului şi
adresa>........................., în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareş, nr. 1, email: office@apmdj.anpm.ro, fax: 0251 419 035.