Sunteți pe pagina 1din 1

NUME ______________ DATA____________

Fişă de lucru

1. Uneşte cuvintele din coloana A cu cele cu acelaşi sens din


coloana B. Atenţie! Un cuvânt este în plus.

A B
elev drum
medic pădure
stradă cărare
codru școlar
prunc primăvara
potecă doctor
copil

2. Reprezintă prin desen cuvintele preferate.