Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Educatoare, Ionescu Tania


Grupa: mare
Tema anuala: ,,Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?’’
Denumirea activităţii: DOS/Educaţie pentru societate
Tema: Detectivul de emoţii ,,Ce ţie nu-ţi place/Altuia nu face!’’-povestire
Obiectiv fundamental: cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială; recunoaşterea emoţiilor de baza în
situaţii simple, familiare.
Obiective operaţionale:
Cognitive
 să identifice emoţiile şi posibilele situaţii în care au fost trăite acestea;
 să urmărească cu atenţie povestirea şi să participe activ la rezolvarea situaţiilor prezentate;
 să identifice simbolurile specifice emoţiilor : bucurie, tristeţe, furie şi frică,etc;
 să răspundă la întrebări şi să se exprime corect din punct de vedere gramatical.
Afective
 Să-si exprime emoţiile: bucurie, tristeţe, furie şi frică...
 Să manifeste un comportament corect în raport cu situaţia dată.
Psiho-motrice
 Să manevreze jetoanele şi alte materiale puse la dispoziţie.

Strategii didactice :
a) metode şi procedee: conversaţia euristică, convorbirea, explicaţia, exerciţiul, jocul, problematizarea.

b) material didactic: calculator, CD,,Detectivul de emotii’’, Ed.Edu , jetoane şi simboluri ale emoţiilor principale,
Arlechinul,tabla magnetică, stimulente.

c) forme de organizare: frontal, individual.

Resurse:

 umane: educatoarea şi grupa de copii;


 temporale : 30-35 min
 bibliografice:
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008

DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC
Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Moment Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru Se porneste


organizatoric buna desfăşurare a activităţii. calculatorul,se
explicaţia frontal Observarea
pregateste CD-
Copiii intra ordonat în sala şi îşi ocupa locul pe scăunel. ul. (deprinderi de
conversaţia autoservire)

„Acesta este colegul meu”- exerciţiu de spargere a gheţii în Observarea


scopul asigurării unei atmosfere pozitive (fiecare copil se va
prezenta şi apoi va prezenta colegul din stânga şi din dreapta jocul (sentimentului
de empatie faţă
2. Cunoaştere / sa) exerciţiul de colegi)
intercunoaştere
demonstraţia frontal

explicaţia
3. Captarea atenţiei La semnalul educatoarei copiii închid ochii, timp în care va fi Surpriza calculator frontal
(Crearea stării introdus in clasa Arlechinul. La un alt semnal, copiii deschid
aperceptive, ochii, observă papuşa şi spun ce simt. Apoi este prezentată o Observarea
emoţionale, a mască ,,Dracula’’.Copiii spun ce simt. (sentimentul
interesului pentru faţă de personaj)
Scurtă concluzie: în faţa unor situaţii, evenimente,
activitate)
fenomene, imagini noi avem anumite reacţii: ne bucurăm, ne
este frică, teamă sau suntem furioşi. Acestea toate se
numesc emoţii.

4. Anunţarea temei Este foarte important că noi, oamenii ştim cum să ne Expunerea frontal
şi a obiectivelor comportăm în astfel de situaţii, motiv pentru care, astăzi îl
activităţii vom avea invitat pe Detectivul de emotii şi vom urmări explicaţia
povestea ,,Ce tie nu-ti place,altuia nu face!’’ Observarea
- vom trăi şi exprima emoţii; (interesului
- vom povesti despre emoţii si alte situatii de viata; pentru
activitate)

5.Dirijarea învăţării Jocul ,,Spune ce simte!’’Copiii vor descoperi imagini în care Jocul Imagini,jetoane frontal Aprecierea
sunt prezentate situaţii generatoare de emoţii verbala, lauda
Conversatia
Situaţiile ce trebui comentate de copii:
Exercitiul
- Nu ai fost invitat la ziua celei/ celui mai bun/ă prieten/ă.
(tristeţe).

- Doamna educatoare te-a lăudat pentru desenul pe care l-ai


făcut. (bucurie)

-Ai văzut albine de care îţi este teamă. (frica)


-Un coleg te-a împins şi ţi-a luat jucăria din mână. (furie)

(Ce anume din comportamentul colegului v-a ajutat să


înţelegeţi ce situaţie a avut?)

Se caută definirea emoţiei: „cum pot fi numite într-un


cuvânt bucuria, tristeţea, furia şi frica?” Problemati- Calculator,cd
zarea
Se urmareste povestea animată ,,Ce tie nu-ti place,altuia nu
face’’

6. Asigurarea Ceasul emoţiilor: copiii învârt limba ceasului, recunosc Explicaţia ceasuri jucărie Pe grupe Observarea
retenţiei, a emoţia la care s-a oprit şi apoi povestesc o situaţie în care au
transferului de trăit acea emoţie. conversaţia Postere cu Aprecierea
imagini ale verbală
cunoştinţe şi exerciţiul
obţinerea emoţiilor
învăţate
performanţei

- joc exerciţiu: „Cum mă simt acum?” Exerciţiul „Zâmbirici” Aprecieri


verbale,
6.Evaluarea (Din mai multe imagini încercuieşte pe cea care corespunde stimulente
activităţii stării de spirit la finalul activităţii).
fişe de lucru individual
Se canta si danseaza ,,Daca vesel se traieste’’
carioca