Sunteți pe pagina 1din 1

PROPUNEREA LEGISLATIVĂ A CETĂȚENILOR - LEGE DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 255 DIN 22 MARTIE 2018

LISTA SUSȚINĂTORILOR CU DOMICILIUL / REȘEDINȚA ÎN JUDEȚUL PRAHOVA – MUN. / ORȘ. / COM. ______________________________
Nr. Nume și Prenume Adresă Domiciliu sau Reședință Act de Identitate Cod Numeric Semnătură
crt. BI/CI Serie Număr Personal
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Persoana împuternicită să întocmească lista:


Nume și Prenume Semnătură