Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2018.07.16 11:54:48 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 146714023 din 16.07.2018


Aţi depus o declaraţie tip D100 cu numărul de înregistrare INTERNT-146714023-2018 din data de
16.07.2018 pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: 14650704

Nu există erori de validare.