Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 8 ACTE NORMATIVE UTILE MASURA 312 Legea nr.

346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. ORDONAN DE URGEN nr. 44 !n 16 a"r!#!e 200$ privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale modificata si completata prin OG 38/2 !" %G 224/200$ privind sta#ilirea cadrului $eneral de implementare a msurilor co% finanate din &ondul 'uropean cu modificarile si completarile ulterioare. OG &2/2003 privind (odul de )rocedura &iscala, repu#licata. Legea 31/1&&0, repu#licata % le$ea societatilor comerciale. Legea $'/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile re$lementate din *omania. Or !n(# MADR nr.3'&/200$ privind constituirea (omitetului de +electie si al (omisiei de (ontestatii, pentru proiectele aferente masurilor din ),-* 2 .%2 /3, precum si apro#area *e$ulamentului de or$anizare si functionare a acestora, modificat si completat. Legea 1/200' privind or$anizarea si functionarea cooperatiei Legea 160/1&&$ pt or$anizarea si e0ercitarea profesiunii de medic veterinar OG 124/1&&$ privind or$anizarea si functionarea ca#inetelor medicale OG 12&/2000 privind formarea profesionala a adultilor" %G '22/2003 pentru apro#area normelor metodolo$ice de aplicare a OG /2!/2 Or !n MADR '6)/200$ pentru apro#area +c1emei de ajutor de minimis 22+prijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural22,cu modificrile i completrile ulterioare Or !n 1)/200$ pentru apro#area ,ormei sanitare veterinare privind procedura de nre$istrare i controlul oficial al unitilor n care se desfoar activiti de asisten medical%veterinar Or !n 16/2010 pentru apro#area N*r+e! ,an!-are .e-er!nare "r!.!n "r*/e (ra e 0nreg!,-rare/a(-*r!1are ,an!-ar2.e-er!nar3 a (n!-34!#*r//en-re#*r e /*#e/-are/e5"#*a-a4!!#*r e *r!g!ne 6! a +!7#*a/e#*r e -ran,"*r- !n *+en!(# ,3n3-34!! 6! a# 8(n3,-3r!! an!+a#e#*r9 a (n!-34!#*r !+"#!/a-e 0n e"*1!-area 6! ne(-ra#!1area ,(8"r* (,e#*r e *r!g!ne an!+a#3 /are n( ,(n- e,-!na-e /*n,(+(#(! (+an 6! a "r* (,e#*r "r*/e,a-e

S-ar putea să vă placă și