Sunteți pe pagina 1din 2

1. Hotrre nr. 1413 / 07/12/2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea tructurii or!

ani"atorice# a numrului ma$im de po turi i a %e!ulamentului de or!ani"are i func&ionare ale 'ficiului %omn pent (0.04)*+ 2. 'rdonan& nr. 2, / 29/0-/2009 pentru modificarea i completarea .e!ii nr. 274/2004 privind /nfiin&area# or!ani"area i func&ionarea 'ficiului %omn pentru 0dop&ii (0.02)*+ 3. Hotrre nr. 14, / 27/0,/2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.1433/2009 (0.03)*+ 4. .e!e nr. 49 / 20/03/2009 privind aprobarea 'rdonan&ei de 2r!en& a Guvernului nr.102/200- pentru modificarea i completarea .e!ii nr.273/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei (0.02)*+ ,. 'rdin nr. 131 / 0,/12/2001 privind aprobarea )etodolo!iei# a modelului i con&inutului unor formulare i documente utili"ate /n procedura de evaluare /n vederea ob&inerii ate tatului pe per oan/familie apt adopte (0.0,)*+ 1. 4eci"ie nr. 3 / 1,/01/2007 privind e$aminarea recur ului /n intere ul le!ii# declarat de procurorul !eneral al 5arc6etului de pe ln! 7nalta 8urte de 8a a&ie i 9u ti&ie# /n 4o arul nr. 2-/2001# cu privire la aplicarea di po"i&iilor art. 40 alin. (0.03)*+ 7. 4eci"ie nr. 319 / 27/03/200- referitoare la e$cep&ia de necon titu&ionalitate a prevederilor art. 1, alin. :1;# art. 3, alin. :2; lit. i; i art. 13 alin. :3; i :4; din .e!ea nr. 273/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei (0.0,)*+ -. 'rdin nr. 2-1 / 01/07/2001 pentru aprobarea <ormelor metodolo!ice privind /ntocmirea 5lanului de ervicii i a <ormelor metodolo!ice privind /ntocmirea 5lanului individuali"at de protec&ie (0.02)*+ 9. 'rdin nr. 2-- / 01/07/2001 pentru aprobarea =tandardelor minime obli!atorii privind mana!ementul de ca" /n domeniul protec&iei drepturilor copilului (0.09)*+ 10. Hotrre nr. 107, / 1,/09/200, pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea tructurii or!ani"atorice# a numrului ma$im de po turi i a %e!ulamentului de or!ani"are i func&ionare ale 'ficiului %omn pent (0.04)*+ 11. 'rdin nr. 123 / 10/11/2004 privind aprobarea %e!ulamentului de or!ani"are i func&ionare a =ub!rupului pentru coordonarea i evaluarea activit&ii de prevenire i de combatere a traficului de copii (0.03)*+ 12. %e!ulament nr. -19 / 23/09/2004 de or!ani"are i func&ionare al 'ficiului %omn pentru 0dop&ii (0.01)*+ 13. Hotrre nr. 1433 / 02/09/2004 privind aprobarea tructurii or!ani"atorice# a numrului ma$im de po turi i a %e!ulamentului de or!ani"are i func&ionare ale 'ficiului %omn pentru 0dop&ii (0.03)*+ 14. Hotrre nr. 1431 / 02/09/2004 pentru defalcarea pe cate!orii de c6eltuieli a ta$ei unice i fi$e aferente erviciilor efectuate de 'ficiul %omn pentru 0dop&ii /n /ndeplinirea procedurii de adop&ie interna&ional pe teritoriul %omniei (0.02)*+ 1,. Hotrre nr. 1441 / 02/09/2004 cu privire la autori"area or!ani"a&iilor private trine de a de fura activit&i /n domeniul adop&iei interna&ionale (0.03)*+

11. Hotrre nr. 1442 / 02/09/2004 privind erviciile i activit&ile ce pot fi de furate de ctre or!ani mele private romne /n cadrul procedurii adop&iei interne (0.03)*+ 17. .e!e nr. 272 / 21/01/2004 privind protec&ia i promovarea drepturilor copilului (0.17)*+ 1-. 'rdin nr. 4, / 2,/03/2004 pentru aprobarea tandardelor minime obli!atorii privind procedura adop&iei interne (0.07)*+ 19. .e!e nr. 30 / 1-/0,/1994 privind ratificarea 8onven&iei pentru aprarea drepturilor omului i a libert&ilor fundamentale i a protocoalelor adi&ionale la acea t conven&ie (0.02)*+ 20. .e!e nr. 1, / 2,/03/1993 pentru aderarea %omniei la 8onven&ia european /n materia adop&iei de copii# /nc6eiat la =tra bour! la 24 aprilie 1917 (0.02)*+ 21. .e!e nr. 1- / 27/09/1990 pentru ratificarea 8onven&iei cu privire la drepturile copilului (0.02)*+ 22. 'rdonan& de ur!en& nr. 17 / 09/03/200, pentru tabilirea unor m uri or!ani"atorice la nivelul admini tra&iei publice centrale (0.01)*+ 23. 'rdonan& de ur!en& nr. 102 / 03/09/200- pentru modificarea i completarea .e!ii nr. 273/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei (0.03)*+ 24. Hotrre de !uvern privind unele m uri de eficienti"are a activit&ilor /n adop&ii (0.10)*+ 2,. .e!e nr. 274 / 21/01/2004 privind /nfiin&area# or!ani"area i func&ionarea 'ficiului %omn pentru 0dop&ii %epublicat 1 (0.14)*+ 21. Hotrre nr. 3,0/2012 pentru aprobarea <ormelor metodolo!ice de aplicare a .e!ii nr. 273/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei >er iune ?<G.?@A (0.42)*+ 27. .e!e nr. 273 /21/01/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei %epublicat :2; :varianta /n limba ?<G.?@A; (0.,3)*+ 2-. %e!ulamentul de func&ionare al 8on iliului de coordonare (0.11)*+ 29. .e!ea nr. 233/2011 pentru completarea i modificarea .e!ii 273/2004 (0.23)*+ 30. 'rdinul ,,2/2012 model formulare (0.,1)*+ 31. 'rdin ,,0/2012 criterii potrivirea teoretic (0.1,)*+ 32. 'rdinul nr. ,41/27.03.2012 privind aprobarea modelului cadru al conven&iilor /nc6eiate /ntre 'ficiul %omn pentru 0dop&ii i cabinete individuale# cabinete a ociate i ociet&i civile profe ionale (0.09)*+ 33. .e!e nr. 273 / 21/01/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei %epublicat :2; varianta /n limba %')B<A (0.27)*+ 34. Hotrre nr. 3,0/2012 pentru aprobarea <ormelor metodolo!ice de aplicare a .e!ii nr. 273/2004 privind re!imul 3uridic al adop&iei varianta /n limba %')B<A (0.39)*+

S-ar putea să vă placă și