Sunteți pe pagina 1din 46

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- Județul Hunedoara -

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1 HD-I-s-B-03149 Situl arheologic de la Deva, municipiul DEVA "Dealul Cetăţii”, versantul de S al
punct "Dealul Cetăţii" dealului
2 HD-I-m-B-03149.01 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii”, pe versantul S al Hallstatt
dealului
3 HD-I-m-B-03149.02 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii”, pe versantul S al Epoca bronzului, Cultura
dealului Wietenberg
4 HD-I-m-B-03149.03 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii”, pe versantul S al Neolitic, Cultura dacică
dealului
5 HD-I-s-B-03150 Situl arheologic de la sat ALMAŞUL SEC;
Almaşul Sec comuna CÂRJIŢI
6 HD-I-m-B-03150.01 Aşezare sat ALMAŞUL SEC; Epoca bronzului
comuna CÂRJIŢI
7 HD-I-m-B-03150.02 Aşezare sat ALMAŞUL SEC; Epoca eneolitică
comuna CÂRJIŢI
8 HD-I-s-A-03151 Situl arheologic de la Ardeu, sat ARDEU; comuna "Dealul Cetăţuia”, la 1 km S de
punct "Dealul Cetăţuia" BALŞA localitate
9 HD-I-m-A-03151.01 Aşezare fortificată sat ARDEU; comuna "Dealul Cetăţuia” Epoca medievală
BALŞA
10 HD-I-m-A-03151.02 Aşezare fortificată sat ARDEU; comuna "Dealul Cetăţuia” Epoca dacică
BALŞA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1544
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


11 HD-I-m-A-03151.03 Aşezare sat ARDEU; comuna "Dealul Cetăţuia”, la 2 km S de sat pe Epoca bronzului
BALŞA valea Geoagiului
12 HD-I-s-B-03152 Locul bătăliei de la "Câmpul sat AUREL VLAICU; oraş "Câmpul Pâinii”, la 3 km E de sat 1479
Pâinii” GEOAGIU
13 HD-I-s-B-03153 Aşezare sat BALŞA; comuna Peştera din Valea Şuncuiuşului, între Epoca bronzului
BALŞA Balşa şi Mada

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


14 HD-I-s-A-03156 Cetatea dacică de la Băniţa sat BĂNIŢA; comuna "Dealul Bolii”
BĂNIŢA
15 HD-I-m-A-03156.01 Fortificaţie sat BĂNIŢA; comuna "Dealul Bolii”, cartier situat la 902 m Epoca medievală
BĂNIŢA altitudine timpurie
16 HD-I-m-A-03156.02 Cetatea Băniţa sat BĂNIŢA; comuna "Dealul Bolii”, cartier situat la 902 m sec. II a. Chr. - sec. I p.
BĂNIŢA altitudine Chr., Epoca dacică,
Cultura dacică
17 HD-I-s-A-03157 Castru roman sat BĂNIŢA; comuna Platoul "Jigorul Mare", la 1501 m Epoca romană
BĂNIŢA altitudine
18 HD-I-s-B-03158 Villa rustica sat BĂŢĂLARI; comuna Epoca romană
BRETEA ROMÂNĂ
19 HD-I-s-B-03159 Tumuli sat BERIU; comuna "Gorganele”, în hotarul satului, spre
BERIU Tămăşasa, la 7 km de municipiul
Orăştie, pe Valea Orăştiei
20 HD-I-s-B-03160 Aşezare sat BOHOLT; comuna "La Ciuta”, pe o colină a satului Epoca bronzului
ŞOIMUŞ Boholt, din terasa Boholtului
21 HD-I-s-B-03161 Aşezare sat BOIU; comuna "Măgulicea”, pe coastele de SSV şi NV Epoca bronzului
RAPOLTU MARE ale satului Boiu, pe Valea Mureşului
22 HD-I-s-A-03164 Aşezare sat BREAZOVA; comuna Pe drumul spre Poieni, pe Valea Epoca romană
SARMIZEGETUSA Breazovei

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1545
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


23 HD-I-s-B-03165 Aşezare fortificată sat BRETEA "Măgura”, între Bretea Mureşană şi sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
MUREŞANĂ; comuna Brănişca, pe malul drept al Mureşului Latène, Cultura dacică
ILIA
24 HD-I-s-A-03166 Aşezare fortificată sat BUCIUM; comuna "Cărpeniş”, între satul Bucium şi Epoca dacică
ORĂŞTIOARA DE SUS Orăştioara de Sus, pe malul drept al
apei oraşului, în dreptul castrului
roman

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


25 HD-I-s-A-03167 Aşezare sat BUCIUM; comuna "Valea Ţiganilor”, la 100 m SSE de Epoca dacică
ORĂŞTIOARA DE SUS confluenţa Văii Ţiganilor cu Valea
Muchii
26 HD-I-s-A-03168 Castru sat BUCIUM; comuna "Piatra Grădiştii”, la NE de vârful sec. II - III p. Chr., Epoca
ORĂŞTIOARA DE SUS Glemea, lângă râul Orăştie romană
27 HD-I-s-A-03169 Situl arheologic "Ad Aquae" oraş CĂLAN "Aquae", la 3 km N de oraş, în sec. II - III p. Chr., Epoca
cartierul Aquae romană
28 HD-I-s-B-03170 Fortificaţie sat CÂMPURI -SURDUC; "La Mănăstire”, la N de sat sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
comuna GURASADA Epoca geto -dacică,
Cultura dacică
29 HD-I-s-B-03171 Villa rustica sat CHITID; comuna "Pleşa”, versantul de S al colinei, pe Epoca romană
BOŞOROD Valea Chitidului
30 HD-I-s-A-03172 Castru sat CIGMĂU; oraş "Cetatea Urieşului”, pe prima terasă a sec. II - III p. Chr.
GEOAGIU Mureşului, pe platoul Turiac
31 HD-I-s-B-03173 Villa rustica sat CINCIŞ -CERNA; "La Popeasca”, pe o terasă a Cernei, la sec. II - III p. Chr.
comuna TELIUCU 1 km S de sat
INFERIOR
32 HD-I-s-B-03174 Necropolă tumulară sat CINCIŞ -CERNA; "La Ţelină”, pe o terasă a Cernei, la N sec. II - III p. Chr.
comuna TELIUCU de punctul „Popeasca”
INFERIOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1546
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


33 HD-I-s-A-03175 Fortificaţia dacică de la sat CIOCLOVINA; La SE de localitate, între dealul înc. sec. II p. Chr.
Cioclovina comuna BOŞOROD Mesteacănului şi vârful lui Vârfete
34 HD-I-s-A-03176 Aşezare sat CIOCLOVINA; "Peştera Mare”; "Peştera de Apă”; Paleolitic mijlociu
comuna BOŞOROD "Troianu”, 1 - la 1,5 km de sat; 2 - la
100 m mai sus; 3 - la E de 1 şi la 2,5
km de Piatra Roşie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


35 HD-I-s-A-03177 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Vârful Cetăţuia”, pe malul stâng al sec. II a. Chr. - II p. Chr.,
ORĂŞTIOARA DE SUS Apei Grădiştei, la 2 km de sat, spre S Epoca geto -dacică,
Cultura dacică
36 HD-I-m-A-03177.01 Sanctuare sat COSTEŞTI; comuna "Vârful Cetăţuia” sec. II a. Chr. - sec. II p.
ORĂŞTIOARA DE SUS Chr., Epoca geto -dacică
37 HD-I-s-A-03178 Cetatea dacică de la sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă” sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
Costeşti, punct "Cetăţuia ORĂŞTIOARA DE SUS Latène
Înaltă"
38 HD-I-m-A-03178.01 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă”, dincolo de Valea sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
ORĂŞTIOARA DE SUS Sasului Latène, Cultura dacică
39 HD-I-m-A-03178.02 Zid de apărare sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă”, dincolo de Valea sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
ORĂŞTIOARA DE SUS Sasului Latène
40 HD-I-m-A-03178.03 Turn sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă”, dincolo de Valea sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
ORĂŞTIOARA DE SUS Sasului Latène
41 HD-I-s-A-03179 Fortificaţia romană de la sat COSTEŞTI; comuna "Grădişte” înc. sec. II p. Chr.
Costeşti ORĂŞTIOARA DE SUS
42 HD-I-m-A-03179.01 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Grădişte”, la cota 405 m, pe panta de înc. sec. II p. Chr., Epoca
ORĂŞTIOARA DE SUS NV a „Cetăţuii”, pe partea stângă a romană
râului Apa Grădiştii
43 HD-I-m-A-03179.02 Şanţ de apărare sat COSTEŞTI; comuna "Grădişte”, la cota 405 m, pe panta de înc. sec. II p. Chr., Epoca
ORĂŞTIOARA DE SUS NV a „Cetăţuii”, pe partea stângă a romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1547
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


râului Apa Grădiştii

44 HD-I-s-A-03180 Castrul roman de la Costeşti sat COSTEŞTI-DEAL; "Prisaca”, la 1219 m altitudine, pe Epoca romană
comuna ORĂŞTIOARA platforma Luncanilor, la SE de Costeşti
DE SUS
45 HD-I-s-B-03183 Fortificaţie sat COZIA; comuna Piscul "Piatra Coziei”, la 686 m sec. II a. Chr. - sec. I p.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


CÂRJIŢI altitudine, între satele Cozia şi Chr., Epoca geto-dacică,
Herepeia Cultura dacică
46 HD-I-s-B-03184 Situl arheologic de la sat CRĂCIUNEŞTI; "Măgura” (la Şuri)
Crăciuneşti, punct comuna BĂIŢA
"Măgura" (la Şuri)
47 HD-I-m-B-03184.01 Aşezare sat CRĂCIUNEŞTI; "Măgura” (la Şuri), masivul calcaros Epoca medievală
comuna BĂIŢA Măgura pe valea Căianului
48 HD-I-m-B-03184.02 Aşezare sat CRĂCIUNEŞTI; "Măgura” (la Şuri), masivul calcaros Hallstatt
comuna BĂIŢA Măgura pe valea Căianului
49 HD-I-m-B-03184.03 Aşezare sat CRĂCIUNEŞTI; "Măgura” (la Şuri), masivul calcaros Epoca bronzului
comuna BĂIŢA Măgura pe valea Căianului
50 HD-I-s-B-03185 Aşezare fortificată sat CUCUIŞ; comuna "Golu”, la cca. 1 km V de şcoala din sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
BERIU sat, pe dreapta Văii Cucuişului Epoca geto-dacică,
Cultura dacică
51 HD-I-s-A-03186 Drum oraş GEOAGIU La NV de sat sec. II - III p. Chr.

52 HD-I-s-A-03187 Aşezarea romană de la oraş GEOAGIU Epoca romană


Germisara
53 HD-I-m-A-03187.01 Aşezarea Germisara oraş GEOAGIU La V de oraşul Geoagiu şi la S de Epoca romană
localitatea Geoagiu Băi

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1548
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


54 HD-I-m-A-03187.02 Complexul de băi termale oraş GEOAGIU "Dâmbul Romanilor”, la V de actualul Epoca romană
ştrand termal din Geoagiu Băi
55 HD-I-s-B-03188 Cuptoare de reducere a sat GHELARI; comuna "Valea Caselor”, în partea de NV a sec. IX - XI
minereului de fier GHELARI satului
56 HD-I-s-B-03189 Situl arheologic de la sat GODINEŞTI; comuna "Peştera Mare” sau "Peştera de Sus”
Godineşti, punct "Peştera ZAM

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Mare"
57 HD-I-m-B-03189.01 Aşezare sat GODINEŞTI; comuna "Peştera Mare” sau "Peştera de Sus”, Neolitic
ZAM la hotarul satului, pe Valea Mureşului
58 HD-I-m-B-03189.02 Aşezare sat GODINEŞTI; comuna "Peştera Mare” sau "Peştera de Sus”, Epoca bronzului, Cultura
ZAM la hotarul satului, pe Valea Mureşului Coţofeni
59 HD-I-s-A-03190 Situl arheologic sat GRĂDIŞTEA DE "Dealul Grădiştii”
Sarmizegetusa, punct MUNTE; comuna
"Dealul Grădiştii" ORĂŞTIOARA DE SUS
60 HD-I-m-A-03190.01 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE "Dealul Grădiştii”, pe un picior al Epoca romană
MUNTE; comuna „Muncelului”, la peste 1000 m
ORĂŞTIOARA DE SUS altitudine
61 HD-I-m-A-03190.02 Hambare sat GRĂDIŞTEA DE "Dealul Grădiştii”, pe un picior al Epoca romană
MUNTE; comuna „Muncelului”, la peste 1000 m
ORĂŞTIOARA DE SUS altitudine
62 HD-I-m-A-03190.03 Zona sacră sat GRĂDIŞTEA DE "Dealul Grădiştii” Epoca geto-dacică
MUNTE; comuna
ORĂŞTIOARA DE SUS
63 HD-I-m-A-03190.04 Aşezare dacică sat GRĂDIŞTEA DE "Dealul Grădiştii”, pe un picior al Epoca dacică
Sarmizegetusa MUNTE; comuna „Muncelului”, la peste 1000 m
ORĂŞTIOARA DE SUS altitudine

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1549
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


64 HD-I-m-A-03190.05 Cetatea Sarmizegetusa sat GRĂDIŞTEA DE "Dealul Grădiştii”, pe un picior al Latène, Cultura dacică
MUNTE; comuna „Muncelului”, la peste 1000 m
ORĂŞTIOARA DE SUS altitudine
65 HD-I-s-B-03191 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE "Meleia”, versantul de SV al culmii, Epoca dacică
MUNTE; comuna dinspre Valea Petrosului
ORĂŞTIOARA DE SUS

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


66 HD-I-s-B-03192 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE "Faţa Cetei”, pe dreapta Văii Cetei, la Epoca dacică
MUNTE; comuna NE de „Vârful lui Hulpe”, pe o
ORĂŞTIOARA DE SUS prelungire a dealului Comărnicelul
Cetei
67 HD-I-s-A-03193 Situl arheologic de la sat GRĂDIŞTEA DE "Vârful lui Hulpe”
Grădiştea de Munte, punct MUNTE; comuna
"Vârful lui Hulpe" ORĂŞTIOARA DE SUS
68 HD-I-m-A-03193.01 Fortificaţie sat GRĂDIŞTEA DE "Vârful lui Hulpe”, un mamelon cu sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
MUNTE; comuna cota 902 m, la confluenţa Văii Cultura dacică
ORĂŞTIOARA DE SUS Anineşului cu pârâul Prelucilor
69 HD-I-m-A-03193.02 Turn sat GRĂDIŞTEA DE "Vârful lui Hulpe”, un mamelon cu sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
MUNTE; comuna cota 902 m, la confluenţa Văii Latène, Cultura dacică
ORĂŞTIOARA DE SUS Anineşului cu pârâul Prelucilor
70 HD-I-m-A-03193.03 Zid sat GRĂDIŞTEA DE "Vârful lui Hulpe”, un mamelon cu sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
MUNTE; comuna cota 902 m, la confluenţa Văii Latène, Cultura dacică
ORĂŞTIOARA DE SUS Anineşului cu pârâul Prelucilor
71 HD-I-s-A-03194 Situl arheologic de la sat GRĂDIŞTEA DE "Sub Cununi”
Grădiştea de Munte, punct MUNTE; comuna
"Sub Cununi" ORĂŞTIOARA DE SUS
72 HD-I-m-A-03194.01 Aşezare romană sat GRĂDIŞTEA DE "Sub Cununi”, pe versantul SE al Epoca romană timpurie
MUNTE; comuna masivului Vârtoape
ORĂŞTIOARA DE SUS

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1550
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


73 HD-I-m-A-03194.02 Aşezare dacică sat GRĂDIŞTEA DE "Sub Cununi”, pe versantul SE al Epoca dacică
MUNTE; comuna masivului Vârtoape
ORĂŞTIOARA DE SUS
74 HD-I-s-A-03195 Fortificaţie romană de sat GRĂDIŞTEA DE "Vârful Muncel” sf. sec. I p. Chr.
pământ de la Grădiştea de MUNTE; comuna
Munte ORĂŞTIOARA DE SUS

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


75 HD-I-s-A-03196 Situl arheologic de la sat GRĂDIŞTEA DE "Masivul Feţele Albe”, pe terasele din sec. II a. Chr. - sec. II p.
Grădiştea de Munte, punct MUNTE; comuna al doilea punct şi cele apropiate Chr., Cultura dacică
"Masivul Feţele Albe" ORĂŞTIOARA DE SUS
76 HD-I-m-A-03196.01 Sanctuar circular sat GRĂDIŞTEA DE "Masivul Feţele Albe” sec. II a. Chr. - sec. II p.
MUNTE; comuna Chr.
ORĂŞTIOARA DE SUS
77 HD-I-s-A-03197 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE "Masivul Vârtoape", în dreptul râului sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
MUNTE; comuna Grădiştea, aproximativ vis-a-vis de Epoca geto-dacică,
ORĂŞTIOARA DE SUS şcoala din sat, la cota 933 m, pe Valea Cultura dacică
Anineşului
78 HD-I-s-B-03198 Situl arheologic de la municipiul "Dealul Sânpetru”
Hunedoara, punct "Dealul HUNEDOARA
Sânpetru”
79 HD-I-m-B-03198.01 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Epoca medievală
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval timpurie
al Corvinilor
80 HD-I-m-B-03198.02 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Epoca romană
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval
al Corvinilor
81 HD-I-m-B-03198.03 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Hallstatt
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval
al Corvinilor

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1551
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


82 HD-I-m-B-03198.04 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Epoca dacică
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval
al Corvinilor
83 HD-I-m-B-03198.05 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Epoca bronzului
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval
al Corvinilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


84 HD-I-m-B-03198.06 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Neolitic
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval
al Corvinilor
85 HD-I-m-B-03198.07 Aşezare municipiul "Dealul Sânpetru”, între pârâul Zlaşti Paleolitic
HUNEDOARA şi Cerna, deasupra castelului medieval
al Corvinilor
86 HD-I-s-A-03200 Fortificaţie sat LUNCANI (ALUN); Dealul "Piatra Roşie”, la S de satul sec. I a. Chr. - I p. Chr.,
comuna BOŞOROD Boşorod, între Valea Luncanilor, Valea Epoca geto-dacică,
Roşie şi Valea Stângului Cultura dacică
87 HD-I-s-A-03201 Situl arheologic de la sat NANDRU; comuna "Peştera Curată” şi "Peştera Spurcată”
Nandru PEŞTIŞU MIC
88 HD-I-m-A-03201.01 Aşezare sat NANDRU; comuna "Peştera Curată” şi "Peştera Epoca medievală
PEŞTIŞU MIC Spurcată”, pe dealul Peşterii, pe valea
râului Petae, prima lângă sat, a doua
la cca. 180 m spre NE de prima
89 HD-I-m-A-03201.02 Aşezare sat NANDRU; comuna "Peştera Curată” şi "Peştera Spurcată” Neolitic
PEŞTIŞU MIC
90 HD-I-m-A-03201.03 Aşezare sat NANDRU; comuna "Peştera Curată” şi "Peştera Paleolitic
PEŞTIŞU MIC Spurcată”, pe dealul Peşterii, pe valea
râului Petae, prima lângă sat, a doua
la cca. 180 m spre NE de prima

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1552
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


91 HD-I-s-A-03181 Foritificaţia dacică de la sat OCOLIŞU MIC; "Blidaru” sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
Costeşti, punct "Blidaru" comuna ORĂŞTIOARA Latène
DE SUS
92 HD-I-m-A-03181.01 Fortificaţie sat OCOLIŞU MIC; "Blidaru”, mamelon la 705 m sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
comuna ORĂŞTIOARA altitudine, pe stânga apei Grădiştii, în Latène, Cultura dacică
DE SUS amonte de Valea Faeragului, la cca. 4
km de cetatea de pe „Cetăţuia”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


93 HD-I-m-A-03181.02 Turn sat OCOLIŞU MIC; "Blidaru”, mamelon la 705 m sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
comuna ORĂŞTIOARA altitudine, pe stânga apei Grădiştii, în Latène, Cultura dacică
DE SUS amonte de Valea Faeragului, la cca. 4
km de cetatea de pe „Cetăţuia”
94 HD-I-m-A-03181.03 Zid de apărare sat OCOLIŞU MIC; "Blidaru”, mamelon la 705 m sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
comuna ORĂŞTIOARA altitudine, pe stânga apei Grădiştii, în Latène, Cultura dacică
DE SUS amonte de Valea Faeragului, la cca. 4
km de cetatea de pe „Cetăţuia”
95 HD-I-s-A-03182 Turn sat OCOLIŞU MIC; "Poiana Perţii”, terasa situată pe sec. II a. Chr. - sec. I p.
comuna ORĂŞTIOARA versantul NV al Dealului Blidaru Chr., Latène, Cultura
DE SUS dacică
96 HD-I-s-A-03202 Situl arheologic de la Ohaba sat OHABA PONOR; "Peştera Bordu Mare”, pe dealul
Ponor, punct "Peştera comuna PUI Bordu Mare, la SE de sat
Bordu Mare"
97 HD-I-m-A-03202.01 Aşezare sat OHABA PONOR; "Peştera Bordu Mare”, pe dealul Neolitic, Cultura Criş
comuna PUI Bordu Mare, la SE de sat
98 HD-I-m-A-03202.02 Aşezare sat OHABA PONOR; "Peştera Bordu Mare”, pe dealul Paleolitic
comuna PUI Bordu Mare, la SE de sat
99 HD-I-s-B-03154 Situl arheologic de la Baru, comuna ORĂŞTIOARA "Înălţimea Comărnicel” Epoca romană
punct "Înălţimea DE SUS şi municipiul
Comărnicel" PETROŞANI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1553
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


100 HD-I-m-B-03154.01 Castrul roman de pământ 1 comuna ORĂŞTIOARA "Înălţimea Comărnicel”, atitudinea Epoca romană
DE SUS 1896 m
101 HD-I-m-B-03154.02 Castrul roman de pământ 2 comuna ORĂŞTIOARA "Înălţimea Comărnicel", la cca. 500 m Epoca romană
DE SUS şi municipiul S, la cca. 1800 m altitudine
PETROŞANI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


102 HD-I-s-B-03155 Castru roman comuna ORĂŞTIOARA "La Fântână” ("La Gruişor”) Epoca romană
DE SUS
103 HD-I-s-B-03162 Situl arheologic "Treptele sat aparţinător RUDA- sec. II - III p. Chr., Epoca
romane" BRAD; municipiul BRAD romană
104 HD-I-s-A-03205 Colonia Ulpia Traiana sat SARMIZEGETUSA; sec. II - III p. Chr.
Augusta Dacica comuna
Sarmizegetusa SARMIZEGETUSA
105 HD-I-s-B-03206 Situl arheologic de la sat aparţinător "La Vie” şi "În Coastă"
Săuleşti, punctele "La Vie" şi SĂULEŞTI; oraş SIMERIA
"În Coastă"
106 HD-I-m-B-03206.01 Necropolă sat aparţinător "La Vie” şi "În Coastă", între Simeria şi sec. XI - XIII, Epoca
SĂULEŞTI; oraş SIMERIA Săuleşti medievală timpurie
107 HD-I-m-B-03206.02 Aşezare sat aparţinător "La Vie” şi "În Coastă", între Simeria şi Epoca bronzului
SĂULEŞTI; oraş SIMERIA Săuleşti
108 HD-I-m-B-03206.03 Aşezare sat aparţinător "La Vie” şi "În Coastă", între Simeria şi Hallstatt
SĂULEŞTI; oraş SIMERIA Săuleşti
109 HD-I-m-B-03206.04 Aşezare sat aparţinător "La Vie” şi "În Coastă", între Simeria şi Neolitic
SĂULEŞTI; oraş SIMERIA Săuleşti
110 HD-I-s-B-03207 Situl arheologic de la sat SÂNTĂMĂRIA- "Grindanu” sec. II - III p. Chr.
Sântămărie - Orlea, punct ORLEA; comuna

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1554
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


"Grindanu" SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

111 HD-I-m-A-03207.01 Villa rustica sat SÂNTĂMĂRIA- "Grindanu”, pe malul stâng al sec. II - III p. Chr.
ORLEA; comuna Streiului, la N de sat, la 300 m V de
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA confluenţa Râului Mare cu Galbena,
între localităţile Haţeg şi Sântămărie-
Orlea

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


112 HD-I-m-A-03207.02 Terme sat SÂNTĂMĂRIA- "Grindanu”, pe malul stâng al sec. II - III p. Chr.
ORLEA; comuna Streiului, la N de sat, la 300 m V de
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA confluenţa Râului Mare cu Galbena,
între localităţile Haţeg şi Sântămărie-
Orlea
113 HD-I-s-B-03208 Villa rustica sat aparţinător STREI; În perimetrul cimitirului satului sec. II - III p. Chr.
oraş CĂLAN
114 HD-I-s-A-03209 Reşedinţa medievală de la sat aparţinător STREI; La NV de Biserica „Adormirea Maicii sec. XIII
Strei oraş CĂLAN Domnului”
115 HD-I-s-B-03210 Aşezare fortificată sat SUBCETATE; "Petriş”, pe dealul Petriş, la NV de sat Hallstatt
comuna SÂNTĂMĂRIA-
ORLEA
116 HD-I-s-B-03199 Castru de marş sat TÂRSA; comuna "Grădişte”, în spatele şcolii sf. sec. I p. Chr.
BOŞOROD
117 HD-I-s-A-03211 Aşezare sat TURDAŞ; comuna "La Lunca”, pe malul Mureşului, la 2,5 Neolitic, Cultura Petreşti
TURDAŞ km de sat, în apropierea staţiei C.F.R.
118 HD-I-s-A-03204 Situl arheologic de la Uroi sat aparţinător UROI; "Măgura Uroiului”
oraş SIMERIA; sat
RAPOLTU MARE,
comuna RAPOLTU
MARE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1555
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


119 HD-I-m-B-03204.01 Carieră de piatră sat aparţinător UROI; "Măgura Uroiului” Epoca romană timpurie
oraş SIMERIA; sat
RAPOLTU MARE,
comuna RAPOLTU
MARE
120 HD-I-m-B-03204.02 Aşezare sat aparţinător UROI; "Măgura Uroiului” Hallstatt, Cultura dacică
oraş SIMERIA; sat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


RAPOLTU MARE,
comuna RAPOLTU
MARE
121 HD-I-m-B-03204.03 Aşezare sat aparţinător UROI; "Măgura Uroiului” Epoca bronzului
oraş SIMERIA; sat timpuriu, Cultura
RAPOLTU MARE, Coţofeni
comuna RAPOLTU
MARE
122 HD-I-m-A-03204.04 Aşezare sat aparţinător UROI; "Măgura Uroiului” Neolitic
oraş SIMERIA; sat
RAPOLTU MARE,
comuna RAPOLTU
MARE
123 HD-I-s-B-03212 Villa rustica sat VALEA LUPULUI; Pe partea stângă a drumului spre râul sec. II - III p. Chr.
comuna BARU Bărbat, la 800 m de localitate
124 HD-I-s-A-03213 Situl arheologic de la Vaţa sat VAŢA DE JOS; "Peştera Prihodişte”
de Jos comuna VAŢA DE JOS
125 HD-I-m-A-03213.01 Aşezare sat VAŢA DE JOS; "Peştera Prihodişte”, la 3 km NV de Epoca bronzului timpuriu
comuna VAŢA DE JOS sat
126 HD-I-m-A-03213.02 Aşezare sat VAŢA DE JOS; "Peştera Prihodişte”, la 1 km de sat, Neolitic
comuna VAŢA DE JOS pe Valea Crişului Alb

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1556
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


127 HD-I-s-A-03214 Situl arheologic de la Micia- sat VEŢEL; comuna La 3 km NV de localitate, pe malul
Veţel VEŢEL stâng al Mureşului
128 HD-I-m-A-03214.01 Aşezare urbană sat VEŢEL; comuna La 3 km NV de localitate, pe malul sec. II - IV p. Chr., Epoca
VEŢEL stâng al Mureşului romană
129 HD-I-m-A-03214.02 Castru sat VEŢEL; comuna La 3 km NV de localitate, pe malul sec. II - IV p. Chr., Epoca
VEŢEL stâng al Mureşului romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


130 HD-I-m-A-03214.03 Amfiteatru sat VEŢEL; comuna La 3 km NV de localitate, pe malul sec. II - IV p. Chr., Epoca
VEŢEL stâng al Mureşului romană
131 HD-I-m-A-03214.04 Necropola sat VEŢEL; comuna La 3 km NV de localitate, pe malul sec. II - IV p. Chr., Epoca
VEŢEL stâng al Mureşului romană
132 HD-I-s-A-03215 Aşezare sat VEŢEL; comuna Pe valea Mureşului, la cca. 1 km N de sec. V - VI, Epoca
VEŢEL sat postromană
133 HD-I-s-A-03163 Cetatea dacică de la sat ZEICANI; comuna "Dealul Tapae”, versantul de S-E
Sarmizegetusa, punct SARMIZEGETUSA
"Dealul Tapae"
134 HD-I-m-A-03163.01 Fortificaţie sat ZEICANI; comuna "Dealul Tapae”, Porţile de Fier ale Epoca dacică
SARMIZEGETUSA Transilvaniei, pe versantul SE al
dealului
135 HD-I-m-A-03163.02 Fortificaţie medievală sat ZEICANI; comuna "Dealul Tapae”, Porţile de Fier ale Epoca medievală
SARMIZEGETUSA Transilvaniei, pe versantul SE al
dealului
136 HD-II-a-A-03216 Ansamblul Cetatea municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” sec. XIII, transf. şi
medievală Deva extindere sec. XV - XIX
137 HD-II-s-B-03218 Centrul istoric al oraşului municipiul DEVA

138 HD-II-a-B-03218.04 Ansamblul urban "Bd. 1 municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918, , ambele laturi sec. XIX - XX
Decembrie 1918"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1557
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


139 HD-II-a-B-03217 Parcul oraşului municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 39A sec. XIX

140 HD-II-m-B-03220 Fostul sediu al Băncii Dacia municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 10 înc. sec. XX
şi al Băncii Naţionale, azi
Serviciul Public Comunitar -
Permise de conducere şi
Înmatricularea vehiculelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


141 HD-II-m-B-03221 Hotel "Orient" municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 11 1900

142 HD-II-m-B-03222 Teatrul Orăşenesc, azi municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 15 1911
Teatrul de Artă Dramatică
Deva
143 HD-II-m-B-03223 Hotel "Bulevard", azi C.A.S. municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 16 sec. XVIII
a jud. Hunedoara şi
Universitatea Ecologică
"Traian"
144 HD-II-m-B-03224 Palatul Administrativ, azi municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 28-30 1890
sediul Prefecturii şi al
Consiliului Judeţean
Hunedoara
145 HD-II-m-A-03225 Magna Curia (Castelul municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 39 sec. XVI, transf. sec. XVII-
Bethlen), azi Muzeul XVIII
Civilizaţiei Dacice şi Romane
Deva
146 HD-II-m-B-03226 Orfelinat, azi Spital de municipiul DEVA Str. 22 Decembrie 58 înc. sec. XX
Pediatrie
147 HD-II-a-B-03218.01 Ansamblul urban "Str. municipiul DEVA Str. Bariţiu George 1-25; 2-12 sec. XIX - XX
George Bariţiu"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1558
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


148 HD-II-m-B-03227 Parva Curia, azi sediul municipiul DEVA Str. Bariţiu George 2 sec. XVIII
Direcţiei pentru Tineret
Hunedoara
149 HD-II-a-B-03218.02 Ansamblul urban "Str. municipiul DEVA Str. Blaga Lucian 1, 5, 13; 2-16, 20-26 sec. XIX - XX
Lucian Blaga"
150 HD-II-m-B-03228 Şcoala de fete, azi Şcoala municipiul DEVA Str. Blaga Lucian 1 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


generală Regina Maria
151 HD-II-m-A-03229 Turnul vechii biserici municipiul DEVA Str. Călugăreni 25, în cimitirul 1700
ortodoxe românesc
152 HD-II-a-B-03218.05 Ansamblul urban "Str. Mihai municipiul DEVA Str. Eminescu Mihai 1, 1A-13, 17; 2- sec. XIX - XX
Eminescu" 20, 28-34
153 HD-II-a-B-03218.06 Ansamblul urban "Str. municipiul DEVA Str. Goga Octavian 1-11; 6-8 sec. XIX - XX
Octavian Goga"
154 HD-II-a-B-03218.07 Ansamblul urban "Str. municipiul DEVA Str. Libertăţii 9, 11 sec. XIX - XX
Libertăţii"
155 HD-II-m-B-03230 Sinagogă municipiul DEVA Str. Libertăţii 9 1896

156 HD-II-a-B-03231 Mănăstirea franciscană municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII

157 HD-II-m-B- Biserica mănăstirii municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII
03231.01 franciscane
158 HD-II-m-B- Claustru municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII
03231.02
159 HD-II-a-B-03218.03 Ansamblul urban "Str. municipiul DEVA Str. Şaguna Andrei 1, 3-13; 2, 6-22 sec. XIX - XX
Andrei Şaguna"
160 HD-II-a-B-03218.09 Ansamblul urban "Piaţa municipiul DEVA Piaţa Unirii sec. XIX - XX
Unirii"
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1559
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


161 HD-II-m-B-03234 Biserică reformată municipiul DEVA Piaţa Unirii 1908 - 1910

162 HD-II-m-B-03232 Banca de Investiţii, azi municipiul DEVA Piaţa Unirii 3 1906
Centrul teritorial de
învăţământ economic
163 HD-II-m-B-03233 Casina Română, azi municipiul DEVA Piaţa Unirii 9 1872

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Restaurantul Bachus şi
Cercul militar Deva

164 HD-II-m-B-03235 Biserica de lemn "Cuvioasa sat ABUCEA; comuna sec. XVIII
Paraschiva" DOBRA
165 HD-II-m-B-03236 Biserica de lemn "Sf. sat ALMAŞ-SĂLIŞTE; sec. XVIII
Arhangheli" comuna ZAM
166 HD-II-m-B-03237 Biserica de lemn "Sf. sat ALMAŞU MIC; sec. XVIII
Nicolae" comuna PESTIŞU MIC
167 HD-II-m-A-03238 Biserica de lemn "Sf. sat ALMAŞU MIC DE 39, D. J. 705 sec. XVIII
Arhangheli" MUNTE; comuna BALŞA
168 HD-II-m-B-03239 Biserica de lemn sat ALUN; comuna sec. XVIII
"Adormirea Maicii BUNILA
Domnului"
169 HD-II-a-B-03240 Ansamblul rural din zona sat BAIA DE CRIŞ; Str. Revoluţiei, Brazilor, Tribunului, sec. XIX
centrală a satului comuna BAIA DE CRIŞ Muntele Găina, Plopilor
170 HD-II-a-A-03241 Mănăstirea franciscană sat BAIA DE CRIŞ; Str. Revoluţiei 2 sec. XV - XVIII
comuna BAIA DE CRIŞ
171 HD-II-m-A- Biserica mănăstirii sat BAIA DE CRIŞ; Str. Revoluţiei 2 sec. XV, transf. sec. XVIII
03241.01 franciscane comuna BAIA DE CRIŞ

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1560
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


172 HD-II-m-A- Claustru sat BAIA DE CRIŞ; Str. Revoluţiei 2 1760 - 1780
03241.02 comuna BAIA DE CRIŞ
173 HD-II-m-A-03242 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat BARU; comuna Str. Bărişor 40 sec. XVIII
("Sf. Ilie") BARU
174 HD-II-m-B-03243 Casa de lemn Iocan Petru sat BASARABASA; 1890
comuna VAŢA DE JOS

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


175 HD-II-m-A-03244 Biserica de lemn "Sf. sat BASARABASA; 26 sf. sec. XVII
Nicolae" comuna VAŢA DE JOS
176 HD-II-m-B-03245 Biserica "Sf. Arhangheli" sat aparţinător BĂCÂIA; 40 sec. XVIII
oraş GEOAGIU
177 HD-II-m-B-03246 Biserica "Sf. Gheorghe" sat BĂCIA; comuna 90, D.J. 668 D sec. XIX
BĂCIA
178 HD-II-m-A-03247 Biserica de lemn "Buna sat BĂIŢA; comuna 197 1727
Vestire" BĂIŢA
179 HD-II-m-B-03248 Biserica de lemn sat BĂRĂŞTII ILIEI; 3 sec. XIX
"Întâmpinarea Domnului" comuna BRĂNIŞCA
180 HD-II-m-B-03249 Conacul Barcsay Acatiu sat aparţinător BÂRCEA sec. XVIII
MICĂ; municipiul DEVA
181 HD-II-m-A-03250 Biserica "Sf. Nicolae" sat BÂRSĂU; comuna sec. XVI, turn refăcut în
HĂRĂU sec. XIX
182 HD-II-a-B-03251 Gospodăria Sabin Isac sat BIRTIN; comuna 1900
VAŢA DE JOS
183 HD-II-m-B- Casa Sabin Isac sat BIRTIN; comuna 1900
03251.01 VAŢA DE JOS
184 HD-II-m-B- Anexe sat BIRTIN; comuna 1900
03251.02 VAŢA DE JOS

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1561
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


185 HD-II-a-B-03252 Ansamblul de case de lemn sat BIRTIN; comuna 17 - 64 înc. sec. XX
VAŢA DE JOS
186 HD-II-m-B-03253 Casa de lemn Gligor sat BIRTIN; comuna 41 1906
Minodora VAŢA DE JOS
187 HD-II-m-B-03254 Casa de lemn Rus Ioan sat BIRTIN; comuna 53 1910
VAŢA DE JOS

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


188 HD-II-m-B-03255 Casa de lemn Lucaci sat BIRTIN; comuna 76 1915
Carolina VAŢA DE JOS
189 HD-II-m-A-03256 Biserica de lemn "Buna sat BIRTIN; comuna 85 A 1690
Vestire" VAŢA DE JOS
190 HD-II-m-A-03257 Castelul contelui Veress sat BOBÂLNA; comuna 212 sec. XVIII
RAPOLTU MARE
191 HD-II-m-B-03258 Biserica de lemn "Pogorârea sat BOIA BÂRZII; 21 sec. XVIII
Sf. Duh" comuna VEŢEL
192 HD-II-m-A-03259 Biserica de lemn "Cuvioasa sat BOIU DE JOS; mijl. sec. XVII
Paraschiva" comuna GURASADA
193 HD-II-m-B-03260 Casa de lemn Andrica sat BOIU DE SUS; sec. XIX
Sinefta comuna GURASADA
194 HD-II-m-B-03261 Biserica de lemn "Sf. sat BOZ; comuna 140 sec. XVIII
Gheorghe" BRĂNIŞCA
195 HD-II-m-A-03262 Biserica "Sf. Arhangheli" sat aparţinător BOZEŞ; 63 sec. XVI
oraş GEOAGIU
196 HD-II-a-B-20927 Linia ferată industrială cu municipiul BRAD şi 1906 - 1907
ecartament îngust Brad- comuna CRIŞCIOR
Crişcior
197 HD-II-m-B- Linia ferată industrială cu municipiul BRAD 1906 - 1907
20927.01 ecartament îngust
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1562
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


municipiul Brad

198 HD-II-s-B-03263 Centrul istoric al oraşului municipiul BRAD Str. Republicii, Moţilor, Cloşca, înc. sec. XX
Zarandului, Independenţei, Horea
199 HD-II-a-B-03263.04 Ansamblul urban "Str. municipiul BRAD Str. Cloşca 1-15 înc. sec. XX
Cloşca"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


200 HD-II-m-B-03264 Casă municipiul BRAD Str. Decebal 27 1926

201 HD-II-a-B-03263.01 Ansamblul urban "Str. municipiul BRAD Str. Horea 5-33, 10-32 înc. sec. XX
Horea"
202 HD-II-m-B-03265 Gara Brad municipiul BRAD Str. Iancu Avram 52 1890

203 HD-II-a-B-03263.05 Ansamblul urban "Str. municipiul BRAD Str. Independenţei 3-9, 17; 4-10 înc. sec. XX
Independenţei"
204 HD-II-m-B-03266 Biblioteca municipală municipiul BRAD Str. Independenţei 3 1920
"Gheorghe Pârvu"
205 HD-II-m-B-03267 Sediul Societaţii "Mica”, azi municipiul BRAD Str. Independenţei 7 sf. sec. XIX
Casa de Cultură
206 HD-II-m-B-03268 Colegiul Naţional "Avram municipiul BRAD Str. Liceului 18 1869
Iancu”
207 HD-II-a-B-03263.06 Ansamblul urban "Str. municipiul BRAD Str. Moţilor 2-22; 17-23 înc. sec. XX
Moţilor"
208 HD-II-a-B-03263.03 Ansamblul urban "Str. municipiul BRAD Str. Republicii 13-17; 18 înc. sec. XX
Republicii"
209 HD-II-a-B-03263.02 Ansamblul urban "Str. municipiul BRAD Str. Zarandului 16-22 înc. sec. XX
Zarandului"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1563
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


210 HD-II-m-B-03269 Biserica de lemn sat BRĂDĂŢEL; comuna 33 sec. XIX
"Adormirea Maicii BURJUC
Domnului"
211 HD-II-a-A-03270 Ansamblul castelului sat BRĂNIŞCA; comuna 215 sec. XVIII
contelui Jozsika BRĂNIŞCA
212 HD-II-m-A- Castelul contelui Jozsika sat BRĂNIŞCA; comuna 215 sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


03270.01 BRĂNIŞCA
213 HD-II-m-A- Capelă sat BRĂNIŞCA; comuna 215 sec. XVIII
03270.02 BRĂNIŞCA
214 HD-II-m-A- Zid de incintă sat BRĂNIŞCA; comuna 215 sec. XVIII
03270.03 BRĂNIŞCA
215 HD-II-m-A-03271 Biserica de lemn "Cuvioasa sat BRÂZNIC; comuna 1650 - 1700
Paraschiva" ILIA
216 HD-II-m-A-03272 Biserica de lemn "Sf. sat BRETEA 1653
Dumitru" MUREŞANĂ; comuna
ILIA
217 HD-II-m-B-03273 Biserica de lemn "Sf. sat BULZEŞTII DE SUS; sec. XIX
Arhangheli Mihail şi Gavril" comuna BULZEŞTII DE
SUS
218 HD-II-m-B-03274 Biserica de lemn "Sf. Ioan sat BULZEŞTII DE SUS; sec. XIX
Gură de Aur" comuna BULZEŞTII DE
SUS
219 HD-II-m-B-03275 Casă de lemn Gruniţan Ioan sat BUNILA; comuna sec. XX
BUNILA
220 HD-II-m-B-03276 Gospodăria de lemn sat BUNILA; comuna înc. sec. XX
Gruniţan Arsenie BUNILA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1564
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


221 HD-II-m-B-03277 Casă de lemn Nandra Sofia sat BUNILA; comuna 21 înc. sec. XX
BUNILA
222 HD-II-a-B-03278 Ansamblul rural Bunila sat BUNILA; comuna 24-28, 60-76 înc. sec. XX
BUNILA
223 HD-II-m-A-03284 Galerie de epocă romană sat CARACI; comuna Epoca romană
din mina "Adamul Vechi" BAIA DE CRIŞ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


224 HD-II-m-A-03285 Biserica ortodoxă de lemn sat CARACI; comuna 51 sec. XVIII
"Sf. Nicolae" BAIA DE CRIŞ
225 HD-II-m-A-03279 Biserica de lemn "Naşterea sat CĂBEŞTI; comuna 19 1673, refacere 1864
Maicii Domnului" BRĂNIŞCA
226 HD-II-m-B-03280 Arhivele Uzinei Călan oraş CĂLAN Str. Dacia 1 1874

227 HD-II-m-B-03281 Uzina Călan oraş CĂLAN Str. Furnalistului 1 1874

228 HD-II-m-B-03282 Clubul Muncitoresc (al oraş CĂLAN Str. Furnalistului 1 1874
Uzinei Călan)
229 HD-II-m-B-03283 Casa de oaspeţi (a Uzinei oraş CĂLAN Str. Furnalistului 3 1874
Călan)
230 HD-II-m-A-03286 Biserica de lemn "Sf. sat CĂRMĂZĂNEŞTI; 1725
Arhangheli" comunaGURASADA
231 HD-II-m-A-03287 Biserica de lemn "Pogorârea sat CĂZĂNEŞTI; comuna sec. XVIII, mărită în sec.
Sf. Duh" VAŢA DE JOS XIX
232 HD-II-a-B-03288 Ansamblul rural Căzăneşti sat CĂZĂNEŞTI; comuna 30-46 sf. sec. XIX - înc. sec. XX
VAŢA DE JOS
233 HD-II-m-A-03289 Casă de lemn Dudaş Elena sat CĂZĂNEŞTI; comuna 32 1810
VAŢA DE JOS

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1565
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


234 HD-II-m-A-03290 Casa de lemn Şerb Ioan sat CĂZĂNEŞTI; comuna 60 1810
VAŢA DE JOS
235 HD-II-m-A-03291 Biserica de lemn "Cuvioasa sat CHERGHEŞ; comuna sf. sec. XVII
Paraschiva" CÂRJIŢI
236 HD-II-m-B-03292 Biserica "Adormirea Maicii sat CHITID; comuna sec. XVIII
Domnului" BOŞOROD

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


237 HD-II-m-B-03293 Ruinele podului roman sat CIOPEIA; comuna Între localităţi sec. II - III p. Chr.
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA;
sat OHABA DE SUB
PIATRĂ, comuna
SĂLAŞU DE SUS
238 HD-II-m-A-03294 Casă de lemn Miclea sat CIUNGANI; comuna 1800
Anghelina VAŢA DE JOS
239 HD-II-a-B-03295 Ansamblul rural Ciungani sat CIUNGANI; comuna 20-38 înc. sec. XX
VAŢA DE JOS
240 HD-II-a-A-03296 Gospodăria Mateş Rozalia sat CIUNGANI; comuna 59 1800
VAŢA DE JOS
241 HD-II-m-A- Casa de lemn Mateş Rozalia sat CIUNGANI; comuna 59 1800
03296.01 VAŢA DE JOS
242 HD-II-m-A- Anexe sat CIUNGANI; comuna 59 1800
03296.02 VAŢA DE JOS
243 HD-II-m-A-03297 Biserica de lemn "Buna sat CIUNGANI; comuna 62A 1600
Vestire" VAŢA DE JOS
244 HD-II-m-B-03298 Biserica (fostă reformată) sat CLOPOTIVA; sec. XIX
"Cuvioasa Paraschiva" comuna RÂU DE MORI
245 HD-II-m-A-03299 Biserica "Sf. Ioan sat CLOPOTIVA; 1763
Botezătorul" comuna RÂU DE MORI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1566
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


246 HD-II-m-B-03300 Casă de lemn Dumbravă sat CLOPOTIVA; înc. sec. XX
Ioan comuna RÂU DE MORI
247 HD-II-m-B-03301 Casă de lemn Tomoni sat CLOPOTIVA; înc. sec. XX
Borcan comuna RÂU DE MORI
248 HD-II-a-B-03302 Ansamblul rural Clopotiva sat CLOPOTIVA; 39-182 înc. sec. XX
comuna RÂU DE MORI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


249 HD-II-m-B- Linia ferată industrială cu comuna CRIŞCIOR 1906 - 1907
20927.02 ecartament îngust comuna
Crişcior
250 HD-II-m-A-03303 Biserica "Adormirea Maicii sat CRIŞCIOR; comuna Str. Monumentului 20 sec. XIV - XV
Domnului" CRIŞCIOR
251 HD-II-m-A-03304 Turn de cetate (ruine) sat CRIVADIA; comuna Pe partea stângă a D.N. 66, spre 1528
BĂNIŢA Petroşani, la cca. 100 m E de sat
252 HD-II-m-A-03305 Biserica de lemn "Sf. sat CURECHIU; comuna 108 1785
Nicolae" BUCUREŞCI
253 HD-II-m-A-03306 Biserica de lemn "Sf. sat DĂNULEŞTI; sf. sec. XVII - înc. sec.
Arhangheli" comuna GURASADA XVIII
254 HD-II-m-A-03307 Biserica "Sf. Nicolae" sat DENSUŞ; comuna 23 sec. XIII; adăugiri sec. XV
DENSUŞ - XVII
255 HD-II-a-B-03308 Ansamblul rural Dobra sat DOBRA; comuna Întreaga localitate înc. sec. XX
DOBRA
256 HD-II-m-B-03309 Fosta Pretură sat DOBRA; comuna Str. Lugojului 2 sec. XIX
DOBRA
257 HD-II-m-B-03310 Biserica de lemn "Sf. sat DOBROŢ; comuna sec. XIX
Nicolae" TOMEŞTI
258 HD-II-m-B-03311 Biserica de lemn sat DUMBRAVA DE JOS; 64 sec. XIX
"Adormirea Maicii comuna RIBIŢA
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1567
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Domnului"

259 HD-II-m-B-03312 Biserica de lemn "Naşterea sat DUMBRAVA DE 77 sec. XIX


Domnului" SUS; comuna RIBIŢA
260 HD-II-m-A-03313 Biserica de lemn "Sf. sat DUMBRĂVIŢA; sec. XVII
Nicolae" comuna ILIA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


261 HD-II-m-B-03314 Biserica de lemn "Pogorârea sat FURCŞOARA; 39 sec. XIX
Sf. Duh" comuna BRĂNIŞCA
262 HD-II-m-B-03315 Casă sat GALAŢI; comuna 30 sec. XIX
PUI
263 HD-II-m-A-03316 Capelă romanică oraş GEOAGIU Str. Independenţei sec. XI - XII

264 HD-II-m-A-03317 Biserica "Sf. Nicolae" oraş GEOAGIU Str. Principală 157, cartier Suseni 1528

265 HD-II-m-B-03318 Biserica veche "Sf. sat GHELARI; comuna sec. XVIII
Arhangheli” GHELARI
266 HD-II-m-A-03319 Biserica de lemn "Sf. sat GIALACUTA; 10 mijl. sec. XVII
Arhangheli" comuna BRĂNIŞCA
267 HD-II-m-A-03320 Biserica de lemn "Sf. sat GODINEŞTI; comuna sec. XVIII
Gheorghe" ZAM
268 HD-II-m-A-03321 Biserica de lemn „Intrarea sat GOTHATEA; sec. XVII - XVIII
în Ierusalim” comuna GURASADA
269 HD-II-m-A-03322 Furnalul vechi sat GOVĂJDIA; comuna 1806 - 1813, modificat
GHELARI 1851
270 HD-II-m-A-03323 Biserica "Arhanghelul sat GURASADA; sec. XIII, adăugiri
Mihail" comuna GURASADA ulterioare

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1568
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


271 HD-II-a-B-03324 Ansamblul conacului sat GURASADA; sec. XIX
Klobosiski comuna GURASADA
272 HD-II-m-B- Conacul Klobosiski sat GURASADA; sec. XIX
03324.01 comuna GURASADA
273 HD-II-m-B- Parc sat GURASADA; sec. XIX
03324.02 comuna GURASADA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


274 HD-II-s-B-03325 Centrul istoric al oraşului oraş HAŢEG sec. XIX - XX

275 HD-II-a-B-03325.07 Ansamblul urban "Str. 1 oraş HAŢEG Str. 1 Mai sec. XIX - XX
Mai"
276 HD-II-m-B-03327 Biserica "Sf. Nicolae" oraş HAŢEG Str. Bisericilor 1 sec. XIX

277 HD-II-a-B-03325.08 Ansamblul urban "Str. oraş HAŢEG Str. Bisericilor 2-6; 5 sec. XIX - XX
Bisericilor"
278 HD-II-m-B-03328 Bancă, azi Hotel oraş HAŢEG Str. Bisericilor 2, colţ cu Str. Tudor sec. XIX
"Ferdinand" Vladimirescu
279 HD-II-m-B-03329 Biserică reformată oraş HAŢEG Str. Bisericilor 44 sec. XIX

280 HD-II-a-B-03325.04 Ansamblul urban "Piaţa oraş HAŢEG Piaţa Bucura sec. XIX - XX
Bucura"
281 HD-II-m-B-03330 Biserica romano-catolică oraş HAŢEG Str. Decebal 1 sec. XIX

282 HD-II-a-B-03325.05 Ansamblul urban "Str. oraş HAŢEG Str. Horea 1-13; 2-16 sec. XIX - XX
Horea"
283 HD-II-m-B-03331 Casă oraş HAŢEG Str. Horea 6 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1569
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


284 HD-II-m-B-03332 Casă oraş HAŢEG Str. Horea 18 sf. sec. XIX

285 HD-II-a-B-03325.02 Ansamblul urban "Str. oraş HAŢEG Str. Libertăţii 5-19; 6-20 sec. XIX - XX
Libertăţii"
286 HD-II-a-B-03325.06 Ansamblul urban "Str. Mihai oraş HAŢEG Str. Mihai Viteazu 1-27; 2-28 sec. XIX - XX
Viteazul"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


287 HD-II-m-B-03333 Colegiul Naţional "I. C. oraş HAŢEG Str. Munţii Retezat 3 1912
Brătianu"
288 HD-II-m-B-03326 Sinagogă oraş HAŢEG Str. Sarmizegetusa 3 1864

289 HD-II-a-B-03325.03 Ansamblul urban "Piaţa oraş HAŢEG Piaţa Unirii sec. XIX - XX
Unirii"
290 HD-II-m-B-03334 Şcoala generală "Ovid oraş HAŢEG Piaţa Unirii 1 sec. XIX
Densuşianu"
291 HD-II-a-B-03325.01 Ansamblul urban "Str. oraş HAŢEG Str. Vladimirescu Tudor 1-3 sec. XIX - XX
Tudor Vladimirescu"
292 HD-II-m-A-03336 Biserica "Sf. Dumitru" sat HĂRĂU; comuna cca. 1700
HĂRĂU
293 HD-II-m-B-03337 Biserica de lemn "Buna sat HĂRŢĂGANI; sf. sec. XVIII
Vestire" comuna BĂIŢA
294 HD-II-m-B-03338 Biserica de lemn "Cuvioasa sat HEREPEIA; comuna sec. XVIII
Paraschiva" VEŢEL
295 HD-II-m-B-03339 Şcoala de ucenici municipiul În incinta S.C. Siderurgica S.A., la 100 1936
HUNEDOARA m de la intrarea principală
296 HD-II-m-A-03347 Biserică reformată municipiul Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVII
HUNEDOARA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1570
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


297 HD-II-m-B-03341 Casă municipiul Str. Bursan Constantin 1 înc. sec. XX
HUNEDOARA
298 HD-II-m-B-03342 Administraţia Uzinelor de municipiul Str. Bursan Constantin 8 1906
Fier HUNEDOARA
299 HD-II-m-B-03343 Clădire, azi sediul Ocolului municipiul Str. Castelului 22 sec. XIX
Silvic HUNEDOARA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


300 HD-II-m-A-03344 Castelul Corvinilor, azi municipiul Str. Curtea Corvineştilor 1-3 sec. XIV, extins 1440 -
muzeu HUNEDOARA 1453, transformat 1618 -
1620
301 HD-II-a-B-03340 Ansamblul urban "Piaţa municipiul Piaţa Libertăţii sf. sec. XIX
Libertăţii" HUNEDOARA
302 HD-II-m-B-03345 Catedrala "Sf. Împăraţi municipiul Piaţa Libertăţii 18 1934 - 1939
Constantin şi Elena" HUNEDOARA
303 HD-II-m-B-03346 Casă municipiul Piaţa Libertăţii 28 1812
HUNEDOARA
304 HD-II-m-B-03348 Biserica "Schimbarea la municipiul Str. Popa Şapcă 35 sec. XIX
Faţă" HUNEDOARA
305 HD-II-m-B-03349 Clădire municipiul Str. Revoluţiei 5 1910
HUNEDOARA
306 HD-II-m-A-03350 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul Piaţa Unirii 2 1458, 1827 turn, transf.
HUNEDOARA 1634
307 HD-II-a-B-03351 Ansamblul rural din zona sat ILIA; comuna ILIA Str. Ştefan cel Mare, Traian, Libertăţii sec. XVIII - XIX
centrală a satului
308 HD-II-m-A-03352 Casa parohială ortodoxă sat ILIA; comuna ILIA Str. Libertăţii 42 sec. XVII

309 HD-II-m-A-03353 Casa natală Gabriel Bethlen sat ILIA; comuna ILIA Str. Libertăţii 69 sec. XVII
(Bastionul Roşu), azi muzeu
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1571
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


310 HD-II-m-B-03354 Biblioteca comunală, azi sat ILIA; comuna ILIA Str. Traian 2 sf. sec. XIX
locuinţă şi spaţiu comercial
311 HD-II-m-B-03355 Casă, azi servicii hoteliere sat ILIA; comuna ILIA Str. Traian 5 sec. XIX

312 HD-II-m-A-03356 Biserica de lemn sat LĂPUGIU DE JOS; 1765


"Adormirea Maicii comuna LĂPUGIU DE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Domnului" JOS
313 HD-II-m-A-03357 Biserica "Cuvioasa sat LĂPUŞNIC; comuna sec. XVII
Paraschiva" DOBRA
314 HD-II-m-B-03358 Biserica "Sf. Arhangheli" sat LEAUŢ; comuna sec. XIX
TOMEŞTI
315 HD-II-m-A-03359 Biserica "Sf. Nicolae" sat LEŞNIC; comuna Str. Coşbuc George 175 cca. 1400
VEŢEL
316 HD-II-m-A-03360 Biserica de lemn sat LUNCA; comuna 98 sf. sec. XVII
"Adormirea Maicii BAIA DE CRIŞ
Domnului"
317 HD-II-m-B-03361 Biserica de lemn sat LUNCANI; comuna sec. XVIII
"Adormirea Maicii BOŞOROD
Domnului"
318 HD-II-m-B-03362 Biserica de lemn "Pogorârea oraş LUPENI Str. Bărbăteni 70A sec. XIX
Sf. Duh"
319 HD-II-a-A-03363 Cetatea Mălăieşti sat MĂLĂIEŞTI; comuna 69 sec. XIV
SĂLAŞU DE SUS
320 HD-II-m-A- Donjon sat MĂLĂIEŞTI; comuna 69 sec. XIV
03363.01 SĂLAŞU DE SUS
321 HD-II-m-A- Zid incintă sat MĂLĂIEŞTI; comuna 69 sec. XIV
03363.02 SĂLAŞU DE SUS

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1572
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


322 HD-II-m-A-03364 Biserica de lemn "Înălţarea sat MICĂNEŞTI; 1761
Domnului" comuna ZAM
323 HD-II-m-A-03365 Biserică reformată sat MINTIA; comuna Str. Iancu Avram 32 sec. XVI
VEŢEL
324 HD-II-a-A-03366 Ansamblul castelului Gyulay sat MINTIA; comuna Str. Matei Corvin 34B sec. XVII - XX
Ferencz VEŢEL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


325 HD-II-m-A- Castelul Gyulay Ferencz sat MINTIA; comuna Str. Matei Corvin 34B 1642, modif. 1834
03366.01 VEŢEL
326 HD-II-m-A- Parc sat MINTIA; comuna Str. Matei Corvin 34B sec. XIX
03366.02 VEŢEL
327 HD-II-m-A-03367 Biserica de lemn "Duminica sat MUNCELU MARE; 17 1762
Tuturor Sfinţilor" comuna VEŢEL
328 HD-II-m-A-03368 Biserică românească (ruine) localitate componentă 70 sec. XVI
NĂLAŢVAD; oraş
HAŢEG
329 HD-II-a-A-03369 Ansamblul castelului localitate componentă 91 sec. XIX
Nalatzi-Fay NĂLAŢVAD; oraş
HAŢEG
330 HD-II-m-A- Castelul Nalatzi-Fay localitate componentă 91 sec. XIX
03369.01 NĂLAŢVAD; oraş
HAŢEG
331 HD-II-m-A- Parc localitate componentă 91 sec. XIX
03369.02 NĂLAŢVAD; oraş
HAŢEG
332 HD-II-m-B-03370 Biserica "Înălţarea sat NUCŞOARA; 38 1786
Domnului" comuna SĂLAŞU DE
SUS

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1573
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


333 HD-II-m-B-03371 Casa parohială ortodoxă sat NUCŞOARA; 41 sec. XIX
comuna SĂLAŞU DE
SUS
334 HD-II-m-B-03372 Biserica de lemn sat OBÂRŞA; comuna sec. XIX
"Schimbarea la Faţă" TOMEŞTI
335 HD-II-m-B-03373 Biserica de lemn sat OCIŞOR; comuna 34 1802

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


"Adormirea Maicii VAŢA DE JOS
Domnului"
336 HD-II-m-A-03374 Biserica de lemn "Sf. sat OCIU; comuna 46 1750 - 1800
Arhangheli" VAŢA DE JOS
337 HD-II-s-B-03375 Centrul istoric al oraşului municipiul ORĂŞTIE Străzile Bariţiu George, Bălcescu sec. XVIII - XIX
Nicolae, Beriului, Coşbuc George,
Creangă Ion, Dobrogeanu-Gherea C.,
Eminescu Mihai, Goga Octavian, Lazăr
Gheorghe, Luminii, Orizontului,
Primăverii, Şaguna Andrei, Tolstoi L.
N.; Piaţa Victoriei; Str. Viilor; Piaţa,
Vlaicu Aurel
338 HD-II-a-B-03375.13 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Bariţiu George 1-5; 2-20 sec. XVIII - XIX
George Bariţiu"
339 HD-II-m-B-03382 Casa Poştelor municipiul ORĂŞTIE Str. Bariţiu George 7 sec. XIX

340 HD-II-m-B-03383 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Bariţiu George 14 cca. 1900

341 HD-II-a-A-03376 Cetatea Orăştie municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae sec. XIV - XV, transf. şi
amplificări sec. XVI şi XVII
342 HD-II-m-A-03377 Biserică luterană municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae f.n. 1820

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1574
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


343 HD-II-a-B-03375.04 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 1-39; 2-20 sec. XVIII - XIX
Nicolae Bălcescu"
344 HD-II-m-A-03378 Biserică reformată municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 2 sec. XIV, ref sec. XVI, turn
1752
345 HD-II-m-B-03379 Casina Română, azi Hotel municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 5 sec. XIX
"Augusta"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


346 HD-II-m-B-03381 Banca Ardeleană municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 18 1892

347 HD-II-m-B-03384 Sinagogă municipiul ORĂŞTIE Str. Cetăţii 1 sec. XVIII

348 HD-II-a-B-03375.01 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Coşbuc George 1-17; 2-28 sec. XVIII - XIX
George Coşbuc"
349 HD-II-m-B-03385 Poşta veche, azi birouri municipiul ORĂŞTIE Str. Coşbuc George 7 cca. 1900
notariale
350 HD-II-a-B-03375.12 Ansamblul urban "Str. Ion municipiul ORĂŞTIE Str. Creangă Ion 1-5; 2-14 sec. XVIII - XIX
Creangă"
351 HD-II-m-B-03386 Magazinul "Vulcu” municipiul ORĂŞTIE Str. Creangă Ion 1 înc. sec. XX

352 HD-II-a-B-03375.15 Ansamblul urban "Str. C. municipiul ORĂŞTIE Str. Dobrogeanu-Gherea C. sec. XVIII - XIX
Dobrogeanu-Gherea"
353 HD-II-a-B-03375.06 Ansamblul urban "Str. Mihai municipiul ORĂŞTIE Str. Eminescu Mihai sec. XVIII - XIX
Eminescu"
354 HD-II-m-B-03387 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Eminescu Mihai 4 sec. XVIII

355 HD-II-a-B-03375.05 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Goga Octavian 1-27 sec. XVIII - XIX
Octavian Goga"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1575
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


356 HD-II-m-B-03388 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Goga Octavian 11 sec. XIX

357 HD-II-m-B-03389 Fostul Gimnaziu Românesc municipiul ORĂŞTIE Str. Goga Octavian 25 cca. 1900
de Fete "Despina Doamna”,
azi Grupul Şcolar de Chimie
"Nicolaus Olahus"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


358 HD-II-m-B-03390 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Iancu Avram 2 sec. XVIII

359 HD-II-a-B-03375.16 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Iorga Nicolae 1-9; 2-8 sec. XVIII - XIX
Nicolae Iorga"
360 HD-II-m-B-03380 Liceul Kún, azi Colegiul municipiul ORĂŞTIE Str. Lazăr Gh. 8 înc. sec. XX
Naţional "Aurel Vlaicu"
361 HD-II-a-B-03375.14 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Lazăr Gheorghe 3-5; 2-4 sec. XVIII - XIX
Gheorghe Lazăr"
362 HD-II-a-B-03375.17 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 2-12 sec. XVIII - XIX
Luminii"
363 HD-II-a-A-03391 Mănăstirea franciscană municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 3 sec. XVIII

364 HD-II-m-A- Biserică municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 3 sec. XVIII


03391.01
365 HD-II-m-A- Claustru municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 3 sec. XVIII
03391.02
366 HD-II-m-B-03392 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul ORĂŞTIE Str. Maior Petru f.n. sec. XVIII

367 HD-II-a-B-03375.02 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Primăverii 19-25; 24-26 sec. XVIII - XIX
Primăverii"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1576
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


368 HD-II-a-B-03375.08 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Stanca Dominic 1-21; 2-34 sec. XVIII - XIX
Dominic Stanca"
369 HD-II-a-B-03375.03 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Şaguna Andrei 1-9; 2-16 sec. XVIII - XIX
Andrei Şaguna"
370 HD-II-m-B-03393 Clădire municipiul ORĂŞTIE Str. Şaguna Andrei, mitropolit 16 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


371 HD-II-m-A-03394 Biserica "Adormirea Maicii municipiul ORĂŞTIE Str. Unirii 4A sec. XVII
Domnului"
372 HD-II-m-B-03395 Şcoală, azi Casa de copii municipiul ORĂŞTIE Str. Unirii 4 1864 - 1866, parterul;
preşcolari 1883 - 1884, etajul
373 HD-II-a-B-03375.07 Ansamblul urban "Piaţa municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei sec. XVIII - XIX
Victoriei"
374 HD-II-m-B-03396 Casă municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 5 sec. XVIII

375 HD-II-m-B-03397 Casă municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 6 sec. XVIII

376 HD-II-m-B-03398 Clădire municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 8 sec. XVIII

377 HD-II-m-B-03399 Casă municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 10 sec. XVIII

378 HD-II-a-B-03375.09 Ansamblul urban "Str. municipiul ORĂŞTIE Str. Viilor 1-29; 2-24 sec. XVIII - XIX
Viilor"
379 HD-II-a-B-03375.10 Ansamblul urban "Str. Dr. municipiul ORĂŞTIE Str. Vlad Aurel, dr. 7-13; 2-10 sec. XVIII - XIX
Aurel Vlad"
380 HD-II-a-B-03375.11 Ansamblul urban "Piaţa municipiul ORĂŞTIE Piaţa Vlaicu Aurel sec. XVIII - XIX
Aurel Vlaicu"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1577
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


381 HD-II-a-A-03400 Ansamblul bisericii sat OSTROV; comuna sec. XIV
"Pogorârea Sf. Duh" RÂU DE MORI
382 HD-II-m-A- Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat OSTROV; comuna sec. XIV
03400.01 RÂU DE MORI
383 HD-II-m-A- Incintă (spolii romane) sat OSTROV; comuna sec. XIV
03400.02 RÂU DE MORI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


384 HD-II-m-A-03401 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat PAROŞ; comuna 183 sec. XV
SĂLAŞU DE SUS
385 HD-II-a-A-03402 Ansamblul castelului sat PĂCLIŞA; comuna sec. XVIII, cu modificări şi
Pogany TOTEŞTI adăugări sec. XIX
386 HD-II-m-A- Castelul Pogany sat PĂCLIŞA; comuna sec. XVIII
03402.01 TOTEŞTI
387 HD-II-m-A- Parc sat PĂCLIŞA; comuna sec. XIX
03402.02 TOTEŞTI
388 HD-II-m-B-03403 Casa Alexe Breasovay , azi sat PEŞTEANA; comuna 136 sec. XVIII
Direcţia pentru Protecţia DENSUŞ
Copilului
389 HD-II-m-A-03404 Biserică reformată sat PEŞTEANA; comuna 142 sec. XVI - XVII
DENSUŞ
390 HD-II-m-A-03405 Biserica "Sf. Prooroc Ilie" sat PEŞTEANA; comuna 150 sec. XIV, sec. XV
DENSUŞ
391 HD-II-a-B-03406 Cartierul de locuinţe municipiul PETROŞANI Str. Jiul de Est, Cărbunelui, linia de sf. sec. XIX
muncitoreşti "Colonia" cale ferată, gară şi Str. Vlad Ţepeş
392 HD-II-a-B-03407 Centrul istoric al oraşului municipiul PETROŞANI Str. Mihai Viteazul; Str. 1 Decembrie sf. sec. XIX
1918 (între Piaţa Victoriei şi Centrul
civic); Str. Dragalina, general; Str.
Timişoarei

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1578
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


393 HD-II-m-B-03408 Dispensarul "Principele municipiul PETROŞANI Str. 1 Decembrie 1918 62 1925
Mircea", azi Casa de cultură
a studenţilor
394 HD-II-m-B-03409 Primul sediu al S.A.R. municipiul PETROŞANI Str. Bălcescu Nicolae 2 1920
Petroşani, azi Muzeul
Mineritului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


395 HD-II-m-B-03410 Fostul sediu al Sindicatul municipiul PETROŞANI Str. Cuza Vodă 4 1921 - 1946
Minier
396 HD-II-m-B-03412 Cazinoul Muncitoresc municipiul PETROŞANI Str. Griviţa Roşie 38 1925

397 HD-II-m-B-03413 Biserica de lemn "Sf. municipiul PETROŞANI Str. Lunca 8 sec. XVIII
Arhangheli" (a "Sânonilor")
398 HD-II-m-B-03414 Cazinoul Funcţionarilor, azi municipiul PETROŞANI Str. Mihai Viteazul 2 1905
Teatrul "I. D. Sârbu”
399 HD-II-m-B-03415 Biserica de lemn "Sf. sat POGĂNEŞTI; sec. XVIII
Apostoli" comuna ZAM
400 HD-II-m-B-03416 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat PONOR; comuna 12 sec. XVIII
PUI
401 HD-II-a-B-03417 Ansamblul rural Pricaz sat PRICAZ; comuna Întreaga localitate sf. sec. XIX - înc. sec. XX
TURDAŞ
402 HD-II-a-B-03418 Ansamblul rural Pui sat PUI; comuna PUI Zona de SE a localităţii, cu Str. Morilor sf. sec. XIX - înc. sec. XX
(până la nr. 31) şi Republicii (până la
nr. 75)
403 HD-II-m-B-03419 Casă sat PUI; comuna PUI Str. Morii 9-10 sec. XVIII

404 HD-II-m-B-03420 Casă sat PUI; comuna PUI Str. Morii 58 sec. XVIII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1579
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


405 HD-II-m-A-03421 Biserică reformată sat RAPOLTU MARE; sec. XIV
comuna RAPOLTU
MARE
406 HD-II-a-B-03422 Ansamblul conacului Daniel sat RAPOLTU MARE; sec. XVIII
comuna RAPOLTU
MARE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


407 HD-II-m-B- Conacul Daniel sat RAPOLTU MARE; sec. XVIII
03422.01 comuna RAPOLTU
MARE
408 HD-II-m-B- Capelă sat RAPOLTU MARE; sec. XVIII
03422.02 comuna RAPOLTU
MARE
409 HD-II-m-B- Moară sat RAPOLTU MARE; sec. XVIII
03422.03 comuna RAPOLTU
MARE
410 HD-II-m-B- Pivniţă sat RAPOLTU MARE; sec. XVIII
03422.04 comuna RAPOLTU
MARE
411 HD-II-m-B- Zid de incintă sat RAPOLTU MARE; sec. XVIII
03422.05 comuna RAPOLTU
MARE
412 HD-II-a-B-03423 Ansamblul rural Rapoltu sat RAPOLTU MARE; Jumătatea de N a satului, la dreapta sf. sec. XIX - înc. sec. XX
Mare comuna RAPOLTU drumului Bobâlna-Rapolţel
MARE
413 HD-II-m-A-03424 Cetatea Răchitova sat RĂCHITOVA; La 500 m S de sat sec. XIV
comuna RĂCHITOVA
414 HD-II-m-A-03425 Biserică românească (ruine) sat RĂCHITOVA; La cca. 300 m de cetate sec. XV
comuna RĂCHITOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1580
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


415 HD-II-m-A-03426 Biserica de lemn "Cuvioasa sat RĂDULEŞTI; comuna 1733
Paraschiva" DOBRA
416 HD-II-m-A-03427 Biserică parohială sat RÂU ALB; comuna 5 sec. XV - XVI
reformată SĂLAŞU DE SUS
417 HD-II-a-A-03428 Curtea nobiliară a sat RÂU DE MORI; sec. XV - XVI, transf. sec.
Cândeştilor comuna RÂU DE MORI XVII - XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


418 HD-II-m-A- Curia Cândeştilor sat RÂU DE MORI; Pe malul râului, sediul fostului CAP sec. XV - XVII
03428.01 comuna RÂU DE MORI
419 HD-II-m-A- Capelă sat RÂU DE MORI; Pe malul râului, sediul fostului CAP sec. XV
03428.02 comuna RÂU DE MORI
420 HD-II-m-A- Zid de incintă sat RÂU DE MORI; Pe malul râului, sediul fostului CAP sec. XV - XVII
03428.03 comuna RÂU DE MORI
421 HD-II-m-A-03429 Biserică parohială sat RÂU DE MORI; sec. XVIII - XIX
reformată comuna RÂU DE MORI
422 HD-II-m-A-03430 Biserica de lemn "Cuvioasa sat RIBICIOARA; 11 1763
Paraschiva" comuna RIBIŢA
423 HD-II-m-A-03431 Biserica "Sf. Nicolae" sat RIBIŢA; comuna 145 1417
RIBIŢA
424 HD-II-m-A-03432 Casa parohială evanghelică sat ROMOS; comuna sec. XVII
ROMOS
425 HD-II-a-B-03433 Ansamblul rural Romos sat ROMOS; comuna Întreaga localitate sf. sec. XIX - înc. sec. XX
ROMOS
426 HD-II-m-A-03434 Biserica "Buna Vestire" sat ROŞCANI; comuna sec. XVIII
DOBRA
427 HD-II-a-B-03435 Gospodăria Jurca sat ROVINA; comuna sec. XIX
BUCUREŞCI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1581
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


428 HD-II-m-B- Casa de lemn Jurca sat ROVINA; comuna sec. XIX
03435.01 BUCUREŞCI
429 HD-II-m-B- Şură sat ROVINA; comuna sec. XIX
03435.02 BUCUREŞCI
430 HD-II-m-A-03436 Biserica de lemn "Înălţarea sat ROVINA; comuna 65 1780
Sf. Cruci" BUCUREŞCI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


431 HD-II-m-A-03437 Biserica "Sf. Arhangheli" sat RUDA; comuna 1653
GHELARI
432 HD-II-m-A-03438 Biserica de lemn "Cuvioasa sat RUNCŞOR; comuna sec. XVII
Paraschiva" GURASADA
433 HD-II-a-B-03439 Ansamblul castelului sat SĂCEL; comuna sec. XIX
Nopcsa SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
434 HD-II-m-B- Castelul contelui Nopcsa sat SĂCEL; comuna sec. XIX
03439.01 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
435 HD-II-m-B- Parc sat SĂCEL; comuna sec. XIX
03439.02 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
436 HD-II-m-A-03440 Biserica "Nemeşilor” sat SĂLAŞU DE SUS; 284 sec. XVIII
comuna SĂLAŞU DE
SUS
437 HD-II-a-A-03441 Curtea cnezilor Cândreş sat SĂLAŞU DE SUS; 327 sec. XV - XVII
comuna SĂLAŞU DE
SUS
438 HD-II-m-A- Casa cneazială (ruine) sat SĂLAŞU DE SUS; 327 sec. XV - XVII
03441.01 comuna SĂLAŞU DE
SUS
439 HD-II-m-A- Paraclis sat SĂLAŞU DE SUS; 327 sec. XV - XVII
03441.02 comuna SĂLAŞU DE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1582
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


SUS

440 HD-II-m-A- Fortificaţie (zid incintă, cu sat SĂLAŞU DE SUS; 327 sec. XV - XVII
03441.03 patru turnuri la colţuri) comuna SĂLAŞU DE
SUS
441 HD-II-m-A-03442 Biserica "Sf. Atanasie şi sat SĂLAŞU DE SUS; Str. Uliţa Mare 153 sec. XV - XVI, cu transf.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Chiril" comuna SĂLAŞU DE sec. XIX
SUS
442 HD-II-m-A-03444 Biserica "Sf. Gheorghe" sat SÂNPETRU; comuna sec. XIV
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
443 HD-II-m-A-03445 Biserica cnezilor Cândea, azi sat SÂNTĂMĂRIA- sf. sec. XIII - înc. sec. XV
Biserica reformată ORLEA; comuna
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
444 HD-II-a-A-03446 Ansamblul castelului sat SÂNTĂMĂRIA- sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX
Kendeffy ORLEA; comuna
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
445 HD-II-m-A- Castelul Kendeffy sat SÂNTĂMĂRIA- sf. sec. XVIII
03446.01 ORLEA; comuna
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
446 HD-II-m-A- Anexe sat SÂNTĂMĂRIA- sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX
03446.02 ORLEA; comuna
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
447 HD-II-m-A- Parc sat SÂNTĂMĂRIA- sec. XIX
03446.03 ORLEA; comuna
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
448 HD-II-m-A-03447 Biserica "Sf. Ioan sat aparţinător SILVAŞU 129, , la 3 km V de sat 1564, fragmente de
Evanghelistul" a Mănăstirii DE SUS; oraş HAŢEG pictură murală din 1759
Prislop

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1583
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


449 HD-II-a-B-03448 Ansamblul castelului Bella oraş SIMERIA Str. Biscaria 1 înc. sec. XIX
Fay
450 HD-II-m-B- Castelul Bella Fay oraş SIMERIA Str. Biscaria 1 înc. sec. XIX
03448.01
451 HD-II-m-B- Parc dendrologic oraş SIMERIA Str. Biscaria 1 înc. sec. XIX
03448.02

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


452 HD-II-m-B-03449 Gara CFR oraş SIMERIA Str. Victoriei 9 1866

453 HD-II-m-B-03450 Fostul sediu al generalului sat aparţinător SIMERIA 1 sec. XVIII
Bem VECHE; oraş SIMERIA
454 HD-II-m-B-20936 Biserica "Adormirea Maicii sat STĂNIJA; comuna Str. Principală 163 1840
Domnului" BUCEŞ
455 HD-II-m-B-03451 Biserica de lemn "Cuvioasa sat STÂNCEŞTI; comuna sec. XIX
Paraschiva" DOBRA
456 HD-II-m-A-03452 Biserica "Adormirea Maicii sat aparţinător STREI; În cimitir sf. sec. XIII - sec. XIV
Domnului" oraş CĂLAN
457 HD-II-m-B-03453 Hidrocentrală sat aparţinător La ieşirea din localitate, spre Boşorod sf. sec. XIX
STREISÂNGEORGIU;
oraş CĂLAN
458 HD-II-m-A-03454 Biserica "Sf. Gheorghe" sat aparţinător 239 sf. sec. XI, reparată 1409,
STREISÂNGEORGIU; adăugire sec. XVIII
oraş CĂLAN
459 HD-II-a-A-03455 Cetatea regală a Haţegului sat SUBCETATE; Vârful dealului Orlea sec. XIII - XV
comuna SÂNTĂMĂRIA-
ORLEA
460 HD-II-m-A- Turn hexagonal sat SUBCETATE; Vârful dealului Orlea sec. XIII - XV
03455.01 comuna SÂNTĂMĂRIA-

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1584
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


ORLEA

461 HD-II-m-A- Incintă din piatră cu val şi sat SUBCETATE; Vârful dealului Orlea sec. XIII - XV
03455.02 şanţ comuna SÂNTĂMĂRIA-
ORLEA
462 HD-II-m-A-03456 Vechea biserică ortodoxă sat SUBCETATE; sec. XVII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


(ruine) comuna SÂNTĂMĂRIA-
ORLEA
463 HD-II-m-A-03457 Biserica de lemn sat SULIGHETE; comuna 169 sec. XVIII
„Adormirea Maicii ŞOIMUŞ
Domnului”
464 HD-II-a-A-03458 Cetatea cnezială a sat SUSENI; comuna Vârful Colţului sec. XV
Cândeştilor (Cetatea de RÂU DE MORI
Colţ)
465 HD-II-m-A- Incintă fortificată (ruine) sat SUSENI; comuna Vârful Colţului sec. XV
03458.01 RÂU DE MORI
466 HD-II-m-A- Turn-locuinţă (ruine) sat SUSENI; comuna Vârful Colţului sec. XV
03458.02 RÂU DE MORI
467 HD-II-a-A-03459 Curtea nobiliară a sat SUSENI; comuna Pe malul drept al Râuşorului, la sec. XVI - XVIII
Cândeştilor (ruine) RÂU DE MORI marginea satului
468 HD-II-m-A-03460 Biserica cnezilor Cândea sat SUSENI; comuna Pe malul stâng al Râuşorului, la sec. XIV
RÂU DE MORI marginea satului
469 HD-II-m-A-03461 Biserica de lemn "Sf. sat ŞOIMUŞ; comuna 64 1705
Nicolae" ŞOIMUŞ
470 HD-II-m-A-03462 Biserica de lemn "Sf. sat TÂRNAVA; comuna 46 mijl. sec. XVII, turn mijl.
Nicolae" BRĂNIŞCA sec. XVIII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1585
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


471 HD-II-m-A-03463 Biserica de lemn "Cuvioasa sat TÂRNĂVIŢA; 76A sec. XVII
Paraschiva" comuna BRĂNIŞCA
472 HD-II-m-A-03464 Biserica de lemn "Pogorârea sat TISA; comuna 106 sec. XVIII
Sf. Duh" BURJUC
473 HD-II-a-B-03465 Gospodăria Herbei sat TOMEŞTI; comuna Str. Părăoani sec. XIX
TOMEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


474 HD-II-m-B- Casa Herbei sat TOMEŞTI; comuna Str. Părăoani sec. XIX
03465.01 TOMEŞTI
475 HD-II-m-B- Şură sat TOMEŞTI; comuna Str. Părăoani sec. XIX
03465.02 TOMEŞTI
476 HD-II-m-B-03466 Biserica de lemn "Sf. sat TOMNATEC; Cartier Tomnatecu de Jos 1842
Nicolae" comuna BULZEŞTII DE
SUS
477 HD-II-m-B-03467 Biserica de lemn "Buna sat TOMNATEC; Cartier Tomnatecu de Sus sec. XVIII
Vestire" comuna BULZEŞTII DE
SUS
478 HD-II-m-A-03468 Furnal (ruine) sat TOPLIŢA; comuna Zona morii 1781
TOPLIŢA
479 HD-II-m-A-03469 Biserica "Buna Vestire" sat TRESTIA; comuna 1674
BĂIŢA
480 HD-II-a-B-00377 Ansamblul bisericii sat TURDAŞ; comuna sec. XV - XVIII
reformate TURDAŞ
481 HD-II-m-B- Biserica reformată sat TURDAŞ; comuna sec. XV - XVIII
00377.01 TURDAŞ
482 HD-II-m-B- Zid de incintă sat TURDAŞ; comuna sec. XV - XVIII
00377.02 TURDAŞ

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1586
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


483 HD-II-a-B-03470 Ansamblul rural Turdaş sat TURDAŞ; comuna Întreaga localitate sf. sec. XIX - înc. sec. XX
TURDAŞ
484 HD-II-m-B-03471 Biserica "Sf. Nicolae" sat UIBĂREŞTI; comuna 23 sec. XIX
RIBIŢA
485 HD-II-m-A-03472 Biserica de lemn "Sf. sat VĂLARI; comuna sec. XVII
Nicolae" TOPLIŢA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


486 HD-II-m-A-03473 Biserica de lemn "Sf. sat VĂLIŞOARA; 1787
Arhangheli" comuna BALŞA
487 HD-II-m-B-03474 Biserica de lemn "Cuvioasa sat VEŢEL; comuna sec. XVIII
Paraschiva" VEŢEL
488 HD-II-m-A-03475 Biserica de lemn "Naşterea sat ZAM; comuna ZAM înc. sec. XVIII
Sf. Ioan Botezătorul"
489 HD-II-a-B-03476 Ansamblul castelului sat ZAM; comuna ZAM sec. XVIII - XIX
Nopcsa
490 HD-II-m-B- Castelul Nopcsa sat ZAM; comuna ZAM sec. XVIII - XIX
03476.01
491 HD-II-m-B- Parc sat ZAM; comuna ZAM sec. XIX
03476.02
492 HD-II-a-B-03477 Ansamblul rural din zona sat ZAM; comuna ZAM Zona centrală a satului, lângă parcul sf. sec. XVIII - înc. sec. XX
centrală a satului castelului, incluzând casele cu nr. 226-
246
493 HD-III-m-B-03478 Statuia lui Decebal municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 39A, , la prima jum. a sec. XX
intrarea în parcul oraşului
494 HD-III-m-B-03479 Monumentul lui Aurel sat aparţinător AUREL În faţa casei memoriale Aurel Vlaicu sec. XX
Vlaicu VLAICU; oraş GEOAGIU
495 HD-III-m-B-03480 Bustul lui Avram Iancu sat BAIA DE CRIŞ; În centru, în parc, în faţa fostei clădiri sec. XX
comuna BAIA DE CRIŞ a Prefecturii Comitatului Ţării
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1587
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Zarandului

496 HD-III-m-B-03484 Bustul lui Avram Iancu sat BAIA DE CRIŞ; În curtea Şcolii generale "Avram 1934
comuna BAIA DE CRIŞ Iancu"
497 HD-III-m-B-03481 Bustul lui Crişan municipiul BRAD Str. Liceului 18, , în curtea liceului 1934
„Avram Iancu”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


498 HD-III-m-B-03482 Bustul lui Crişan sat CRIŞAN; comuna 50, , în curtea casei memoriale 1934
RIBIŢA
499 HD-III-m-B-03483 Bustul lui Ovid Densuşianu sat DENSUŞ; comuna În centru sec. XX
DENSUŞ
500 HD-III-m-B-03485 Monumentul închinat sat VĂLIŞOARA; 1934
revoluţionarilor de la 1848 comuna VĂLIŞOARA
501 HD-III-m-B-03486 Monumentul "Buzdugan” sat ZEICANI; comuna 1886
SARMIZEGETUSA
502 HD-IV-m-B-03487 Troiţă de lemn în memoria sat ALMAŞ-SĂLIŞTE; 1942 - 1945
ostaşului român comuna ZAM
503 HD-IV-m-B-03488 Casa natală Aurel Vlaicu sat aparţinător AUREL 177 1880
VLAICU; oraş GEOAGIU
504 HD-IV-m-B-03489 Troiţă de lemn în memoria sat BOIU DE JOS; 1916 - 1918
eroilor din primul război comuna GURASADA
mondial
505 HD-IV-m-B-03490 Troiţă sat BUCEŞ; comuna 1934
BUCEŞ
506 HD-IV-m-B-03491 Casa natală Crişan (Marcu sat CRIŞAN; comuna 50 sec. XVIII, reconstruită
Giurgiu) RIBIŢA 1978
507 HD-IV-m-B-03492 Troiţă sat CRIŞCIOR; comuna Calea Zarandului 1934
CRIŞCIOR
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1588
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


508 HD-IV-m-B-03493 Troiţă sat CURECHIU; comuna 1934
BUCUREŞCI
509 HD-IV-m-B-03494 Cruce memorială sat GHELARI; comuna 1916 - 1918
GHELARI
510 HD-IV-m-B-03495 Troiţă sat aparţinător Parcarea de lângă DN 79 1934
MESTEACĂN;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


municipiul BRAD
511 HD-IV-m-B-03496 Troiţă sat MIHĂILENI; comuna 1934
BUCEŞ
512 HD-IV-m-B-03497 Cruce de piatră sat ORMINDEA; sec. XVIII
comuna BĂIŢA
513 HD-IV-m-B-03498 Casa natală I. D. Sârbu oraş PETRILA Str. Zorile 6 1870

514 HD-IV-m-B-03499 Troiţă sat RIBIŢA; comuna 1934


RIBIŢA
515 HD-IV-m-B-03500 Cruce de piatră sat TÂRNĂVIŢA; La E de biserică, la intersecţie post 1918 - ante 1945
comuna BRĂNIŞCA
516 HD-IV-m-A-03501 Mormântul lui Avram Iancu sat ŢEBEA; comuna 339, lângă biserica ortodoxă sec. XIX
BAIA DE CRIŞ
517 HD-IV-m-B-03502 Gorunul lui Horea sat ŢEBEA; comuna 339, lângă biserica ortodoxă sec. XVIII
BAIA DE CRIŞ
518 HD-IV-a-B-03503 Cimitirul eroilor sat ŢEBEA; comuna 339 post 1848; 1916 - 1918;
BAIA DE CRIŞ 1942 - 1945

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

1589