Sunteți pe pagina 1din 327

MINISTERUL CULTELOR

ARTELOR
MINISTPW ALEXANDRU LPEDATU

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE


PR ESE D I N TE N. 10 R G A

M E M B R I:
PETRE ANTONESCU, GEORGE BAL$. GRIGORE
CERKEZ, ALEXANDRU LPEDL\TU. CONSTANTIN
MOISIL. VASILE PRVAN, PREOT NICOLAE
POPESCU, MIHAIL SUU, ARTU.R VERONA
A R HITE C T-S EF
N. GHIKA-BUDESTI,

SECRETAR /\L COMISIUNEI


\IIRGILIU V. DRL\GHICEANU, Director

REBA.CJA:
SECRETARIATUL COMISlliNEI MONUMENTELOR ISTORICE
BUCUUETI, :STRAL>A GENERAL BERTHELOT, 26

inp.org.ro
B U L E T I N UL
C O 1'\- 1 S 1 U N 1 1
ft\ONU/t\ENTELOR ISTORICE
ANUL XVIII

43-46

1 9 2 5

BUCURESTI .

"CARTEA ROMNEASCA", S. A.

1 9 2 6

inp.org.ro
'tOATE DREPTURlLE
DE
HEPROD EP8
REZERV ATE

inp.org.ro
COMISIUNE.A MONUMENTELOR ISTORICE

18nitetnl de Xtat pentrn rbi!Pctnra i Umtrndii


';,

)f$---
C. 8. A.

lr'- lf 1B 1L li { l i; E < . - -:- Fi


Nr. inv. ;

_3- f_------ -
_____ ______

Cota : _________ _____

.
. . .. -
! i

ISERICILE - -

LUI
/

TEFAN CEL ARE


'
CU UN REZUMAT IN LIMBA FRANCEZ
A VEC UN RESUME EN FRAN<::AIS

DE

Q. .
BAL S
MEMBRU AL ACADEMIEI RO MAN E

I
AL COMISIUNEI MONUMENTELOR ISTORICE

1 9 2 6

inp.org.ro
Aceast lucrare este o des\?oltare a capi Gruparea la a n loc a acestu i material
tolala i : epoca lai tefan cel 1'1are In <d' f\r permite o mai uoar s tu d iere a artei de a
ehitecture reli giease m o lda\Jen d i n cartea 1' Art cld i di n aceast. \Jreme i ne n g.duete s
Roa mainJJ 1" iar eonelazia n i le ei au fost tragem concluzi i de an caracter moi general.
prezentate Academi e i Romne, ntr'o scurt. Alte cercetr i \JOr putea completa acest
l a c rare din care a.a fost extrase ete.... \Ja d in in\Jentar eu elemente nou., acuma necunosc ute.
rnduri le urmtoare. 2). Se \JOr putea elucida unele puncte neclare
Spre o mai bon. d ocumentare a celor s i corecta alte gresel' i.
expuse i pentru a u mplea cea ce cred a 1 Zagr\Jeala mai eu seam ar merita s .fie
fi o lacun. n materiala! nostru de cercetare, stud iat. deosebit i n amnunte.
am ad unat planurile i \Jederi!e ale tataror Dac, ns, lucrarea de fa \Ja ajuta ntru
bisericilor din \Jremea lui tefan cel 1"\.are ct\Ja ea s. se lmureasc mai bine eunoa
aetaalmente cunoscute, precum ale celor e&te sterea acestor wem i , s copul nostru \Ja fi atins.
'

\Ja mai \Jeehi; asemenea i ale celor din Am de adus m u lumirile mele acelora cari
\Jremea lai Bogdan cei Orb i a lai tef.ni mi ....aa ajutat n strngerea materialului ne
care sant o urmare fireasc. a celor d i n ti . cesar. I n primul rn d Com isionei 1'1onamen
S'a alctui t astfel a n fel de in\Jentar al bi .... telor Istorice, pe arm. Diree ionei eoalei de
serici lor mol do\Jeneti de la m:epat i pn. A.rhi teetar care m i... a pas la d i spoz iie mai
la Petra Rare. m u lte rele\Jeuri ee m iaa perm is s re\Jizoese
i s completez ale mele. Asemenea i n Jor ....

Roumain Je
1) L'l\rt H. Iorga i G. Bal. Arhitect C. Popo\Jiei si Inginer J. 1'1ihalaehe
1

2) Incepu turile arhitecturei bisericeti din 11oldo\Ja cari au bi ne\?oit smi dea i ei preiosul lor
de G Bal. ajutor.

inp.org.ro
BISERICILE LUI STEFAN CEL MARE '

--coc--

Pentru stadiul a rhit c cturei bisericeti mo l parte d i n aceste cldiri trebue s fi fost de
do\)enesti,
' stadiul \)remei lui Stefan
'
cel l'lare lem n, i ar de z i d cele mai puine. Dar cele
es te nu numai de cea mai m are importan, rmase d i n acest timp, dou sau t rei - ori
dar este chiar cheea problemei. Intr'ade\)r care ar fi i n teres u l lor, nu ne pot fi de mare

fig. 1. 1'1ili.oi

s'au ridicat m cl lt e lcasuri


ele i nai nt as ii !oi folos pentru stud icrl arhitecturei moldo\Je
'
sfinte- mai ca s ea m sub domniile lui P tru net i.
l'luat i lai l\lexan dru <.:el Bun, precum do In wemea Jui tefG 1 cel rtare ns , acest
"edesc multe documente. - Cea mai mare stil se gsqte alctuit gata n liniile lai

inp.org.ro
11) COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

principale i dac n'are nc des\Joltarca lai n don pri principale a) cercetareo n


:

desvrsit, a eptat deja formele sale ca-


'
raririlor- absolut necesar nelegere i al
racteristice. f\cesle forme au armat mai pe ctuirei i e\Jolaiunei artei noastre i b) sta
arm o e\Joloie fireasc, dar na l i s'au mai el io 1 formelor.
adogat de ct elemente de natur secun Deci, pentro a potea nelege aceste forme
dar, pn trziu n ojanal nceperei de trebue s fi m mai nti n cnrent co origi
cadenei. nele, dar d i nt r'alt parte analiza detaliilor
In cercetrile ce urmeaz \Ja fi \JOrba n conslructi\Je ne lumineaz asupra aaor puncte
mod aproape exclasi\J de biser i c i , cci, pe nelnwrite, nct n i c i desluirea i nfluenelor
lng ele, - excepie fcot pentru cte-va nu poate fi complet pn nu cercetm
clopotnie- nu mai a\Jem alte cl d ir i religioase formele.
care s le putem atribni acestei epoc i . De aceea vom exam ina nti nraririle
1"\nstirile aa fost aa de des arse, d is asa cum rezult din iz\Joarele istorice si d i n
' '

truse, drmate, nct - c hiar dac n ceea prima \Jedere a monamentelor i pe arm,
ce \Jedem azi m a i sant cte\Ja crmpei d i n dup studierea formelor constracti\Jc i sera
zidurile fcute de mna mesterilor lui Stefan
' '
tarea detaliilor, \JOm re\Jeni- ca riscul de a
cel 1"\are, nn le mai putem deosebi i na repeta unele lucrari-- cutnd a vedea pn
putem spune c monumental este d i n aceast lo ce punct -sunt ndreptite cele spuse la
weme . nceput si n ce msur, trebue s le ntre
l\cest stud iu se va mpri , n mod firesc gim sau s le rectificm.

Fig. 2. S1. Nicolae din Dorohoi


Tabloal "otiv

inp.org.ro
Cl\PITOLUL l .
CERCETAREA INRURIRILOR
Pentru depl ina nelegere a inruririlor, e mediu mai omogen I m relaie cu regiuni
nevoe n primul rnd s cercetm nrta cons de ten dine i principii apropiate de ale lor,
tructiv a rilor nu numai vecine nou dar rile noastre se gseau la confluen, la

R!J. 3. S L llie

i a unora cte odat foarte deprta te. ln punctul d e ciocnire a l unor civilizaii foarte
tr'adeX>r, rile noastre , spre deosebi re de diferite. F\u primit, din a ceast pricin, pe
cele apusen e unde artele au evolua t tntr'u n cetea onor regiuni ndeprtate i ao contopit

inp.org.ro
l_> COMISI,UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

n construciile ce tw nflorit pe acest pmnt, noastre cn St. 1'\nnte el intr'o parte, iar
elemente foarte d iferite, d isparote chiar la d intr'alta cn Serbia, \Jom putea conchide ca
prima \>edere , dar care au ajnns ns, prin d intr'una din aceste dou regioni ne-a \1en it
IJancii sim i gustnl constructorilor, s alc ace t plan, care s'a generalizat Ia noi, att
tci iasc cm tot armonios i bine legat cons n .1"\oldo\)a ct i n ara Romneasc.
t ituind nn stil deos.e bit, stilul nostru mol Dar de la care d in aceste docr pro\1incii arhi
do\lencsc. tectonice, f\tosal sau Serbia, nea \1enit oare
O alt tar care s'a gsit n conditioni
' '
aceast d ispoz iie? Este de obser\Jat, ns,
asemntoare cn a noastr d i n acest punct c planul triconch se gsete Ia Sf 1"\unte
dt: \ledere este Sici lia, nnde conlocrarea ar.... mai totdeauna combinat ca tipul b isericei bi
telor bizantine, arabe i gotice a prodos m i... zantine ca patru coloane, sau stlpi, pe care
nunele ce le ti m. se reazm capota central i foarte rar cu
Ca ct mai interesante sant aceste regiun i planol n care cupola se sprijin deadrepl<ll
unde s ' au Jo\1it aceste \1alufi d i\:>erse? C a ct pe ziduri le exterioare aa cum e la noi n
e mai pasionant stadiul artei lor, cercetnd Romnia aproape totdeauna, n 1"\oldo\Ja c h iar
care d in aceste dou curente s'au potri\l t fr excepie. In Serbia d i n potri\J, exist
mai bine firei i spiritnlai poporului; ne des cele dou tipuri cam egal reprezentate, cele
\1laete tainele sofletalai su i gndirea sa fr coloane fii n d de regul n bisericile mai
adnc mult mai bine ca In acele tri care '
m ici. Aceasta este un argument pentru \1e
an primit n mod pasiv arta altor popoare nirea prin Serbia a acestei d ispoziian i ato
f r a-i amesteca n i m ic din ale lor. nice. Na e locul aici s cercetm care e
Jnroririie' streine de care poate fi \10rba origina ei mai ndeprtat. Chestiunea a dat
n cazul ce ne ocup sant n primul rnd loc la numeroase stud ii i ndelungate dis ...
cele bizantine i cele gotice. Influena bi caiuni , care nu sun t nc nchise.
zantin, adus prin. d i ferite ci, se si mte ho Na a\Jem de altmintrelea n i ci o prob ca
trt in planul bisericei, aa cam era firesc mesteri atonici s fi \Jenit weo dat s Iu-
,

s fie, cererile coltalni fiind aici predominante. creze Ia noi. Din contr ti m c clogrii
Ele sant ce le ce dau - cam s'ar zice- pro srbi au adus In 1"\oldo\Ja cultura lor bise-.
gramul construciei, Ia care trebue s S<" po riceasc , a crei arta de cldit era o ra mur
tri\1ea c posibilitile constracti\Je i ten d i n ... fireasc. i astfel, pe lng nruririle gotice
ele ornamentale. despre care \?Om \10rbi mai departe, s'ar putea
Separaiunile clasice n altar (ca anexele explica n parte i tend ina spre o mai mare
sale proscom idia i d iaconi cul), naos i pro nlime a bisericilor moldo\1ene, predominana
naos se regsesc la noi ca n tot domeniol \1erticalei, care este n Serbia c h iar o de
arhitectarei bizantine. osebire fa d e arta bizantin mai meridio
De asemenea bolti rile decurg d i n arta nal si de cea atonic n particular.
constructi\1 b izantin. Arcuri l e sunt n plin Serb ia dealm intreleCI, pn n acest moment,
cintru, nn gsim arcurile frnte- z ise o trecose printr'o infloritoare perioad ele zid i re
gi\1ale - de ct n detaliile de ornamentaie ; i arta ei, gonit d i n sadul Sa\1ei mai tria
boli le sunt n calote i nn-afar de foarte rare n nordal rnlui, in fruscaQora.
excepi i - con<;Lruite pe ner\Jore dup metoda Clugrii, deci, care au \1enit n 1'\oldo\?a
gotic. i caracteristica boltirei moldo\1eneli, n wemea !ni Prtre 1"\uut, puteau foarte bine
cu arcnri piezise suprap<Jse celor patra i.lrcur i aduce prini pii destul de \1i\1ace pentru a se
ule naosulni -nu are de asemenea nici o impune construciilor rei n care \1eneDCJ.
relaie cu art<:t gotic. Din Bulgaria, d i n potri\J, n'am patcrt afla
Influena bizantin se mai \ldeste ' prin weMo influen asopra artei noastre moldo
absidele Iuterale ale naosalui, care mprenn \1eneti . Niei nn e de mirat, cc i atoncea
cn absida altarului, alctuiesc asa ' zisul plannl cnd a nceput Stefan' cel /"\are a zidi, de
tri lobat sau triconch. Aceast formi', care aproape un \1eac no mai era un stat bcrlgar,
exist mai n tot rsritul cretinesc, nu se g ... ci se fcuse raia turceasc fr \?ia arti
sete ns ca rewrl normal, n afar de stic- cel pain n aceast pri\1int .
ara romaneasc, de ct n trei reg iun i d i n In unele reg iuni d in rile balcanice,- i
domeniul bizantin : I a 1"\untele f\tos, I a f"\e . n Bolgaria, - a existat n \Jeacurile al XIVolea
teori i n Serbia. fi ind date relaiile ri lor i al XV-lea o ornamentaie a pereilor

inp.org.ro
B ISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 1 ,,

.

extcriori, ca arcade oarbe i alte mpodo.... Dup arta bizantin, aceea care i a nti
biri, care, fr a semna ca faadele lai prit mai mult caracterul asupra arhitectorei
tefan cd t\are, pu rcede din aceleai prinM noastre moldo\)eneti este cea gotic. Rela
cipii - (t\essembria, Trno\)o i alte). l\ceste ti) i le noastre conti nne cu Pol onia si '
cu Tran ....
pri ncipii sant ns mult mai generale- ma- s i l\)a nia o explic ndestul. I nlesni rea cu care

fig. 4 . Sf. Gheorghe- Hri:Ja


teriale mrunte, material aparent, arcade se putea a\Jea meteri iscusqi din aceste ri
oarbe, ocn ie, i na implic nici o idee de \)eci ne de luesc de ce \1eneau ei de acolo
filiaiu ne. Cred , dec i , c na exist o nrurire mai cu rn d M ct d i n Balcanul Bcoma su pus
a artei constracti\)e bulgare asupra artei Turcilor .
noastre moldo\)enesti.'
Care snnt aceste caractere no i_?
* In uni re CC.J gndal srbesc, este mai mareA
< :;:

inp.org.ro
14 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

lnlarc a ddiri, aceast si mbolic elansare seam. n amnuntele deeorati\?e, n pictur i


a bisericilor gotice, n opoziie ea eoncen n n\?elitori le aeoperiala i .
trarea n sine -orien tal- a propor i iior Unele documente, ce le cunoatem, n e arat
bizanti ne; este apariia eontrafortar ilor exte cam anii meter i i tal ieni , n trecere pe la noi
riori , principiu apusean, romanic si goti c, con In d ra m spre Rusia, au fost oprii de tefan
trar spiritului bizantin care nchide n i nteriorul cel 1'1are. l\lt dat l \?edem pe tefan ee ..
zidarilor biserirei, toate prile eonstraeti\?e rn d meteri i zagr\?i d e la Veneia. t-iie.eri
meni te s anuleze mpingerea bolilor, moda! na patern \?edea n cldirile ee ne.. aa rmas
n fine, cam e tratat tot ce e piatr ciopl it, mna acestor meteri npaseni .
profilele soclarilor, tabletele eontra forta rilor, N u \)edem c a arta o riental-otoman, per....
dr mai ca seam ehenarele aelor i ale san saa arab-s se arate n monumentele
ferestrelor . d i n 1'1oldo\?a n wemea lai tefan, n mod d i rect.
l\sa ndH s'a patat carecteriza biserica Dar unele moti\?e de origin rsri tean ne... aa
mol d o\?e neasc ca fiind an plan bizantin exe... re\?enit prin i nter mediarlll occidentalai, precu m
catat de mini goti ce si dup principii n \?Om \?edco mai d eparte.
parte gotice.
*
Care din aceste dou r i, Polonia saa * *

Transil\?ania, ne ... a transm is aceast nrurire.


Documente precize, dac nu l i psesc ca de l\m \?orbit pn acuma de d i\?ersele i nfluene
s\?r ire, sant ns foarte rare i pentru a care aa nrarit saa mod ificat baza bi ztmtin.
ne face o i d ee mai clar asupra acestu i punct n cea ce pri\?cste construcia si mpodobi..
' '

\?a fi ne\?oe d e stadiul de amnunte ce J rele de piatr ; zagr\?elele ns sant bizantine.


....

\?Om face mai departe, sprij i n it pe cerce_ t area .fn stad iul nc napoiat al stad i ilor asupra
profilelor, chenarelor i semnelor lapi dare pietarei bizantine na putem nc sa ne pro ...
di n a ceste ri . nanm ea hotrre osapra eoalei regionale
la Ci'lre apri n, nici na a\?em o siguran de
* ;
plin dac toate zagr\?elile d in biserieele l a i
S'a constotat o influen nsemnat a Ar Stefan cel 1'1are sant d i n \?remea lai. Pentru
,

meniei pn la Ri n , unde a fost semnalat n unele fapta! e cert, pentru altele foarte pro ...
cotedralele romanice d i n aceast regiune t). babil. - Ca tot caracterul aa de pronanot
l\cest neam de arhiteci, de constractori me ... bizanti n al acestor freseari att prin faetara
ter i n artele p ietrei, a .:: m i grat n mai multe . ct i p r in iconografia lor, se zrete totui
rnduri n urma pasti irelor rci lor. Se tie oare care elemente strine.
cam s'au stabil it n mare num r n Galiia l\a la Bl ineti unde se gsesc zagr\?el i
i n 1'1oldo\?a i n alte regiuni \?eeine, nc care sunt din cele mai de seam ce le a\?em
din zori le istorei noastre naionale. O nra .... n ar i eare prin frumuseea figurilor i
rire a lor asupra artei noastre eonstracti\?e elegana execuianei s e pot elasa prin cele mai
ar fi deci foarte fireasc. Din n eferic ire, ea- _ frumoase din rsritul Europei, se \?ede n
noatem nc prea i m perfect a ceast art a chipul ctitoralai, logoftul Tata, o e\?ident
lor pentru a putea trage concluz i i sigure. i n fluen apusean.
Vom arta mai departe, cnd \?Om \?Orbi *
de d i feritele partiealarit li eonstracti\?e, de *

partea ee ar putea s le re\?ie . Si ' aci credem


In pri mul rnd c lor trebue s li se atribae Dar nrarirea artelor \?ecine na este sin ...
i ntroducerea acestor arcuri piez ie ale capolei gara care trebuia i nut n seam n stadiul
naosalui care aa de\?enit o caracteristic a formrei formelor arhitectonice.
stilului moldo\?enese. Cel puin n regiun ile unde meteugul de
* zidit se des\?olt ca raiune i na numai d up
* *
i m i taia oarb saa fantezia meterilor saa a
Influene ruseti, n aceast epoc n a se domnitoralai, i nter\?in ali factori cari pol
\?d esc; numai mai trziu se \?Or i\?i, mai ca ajunge s fie prepondereni. E \?orba de clima
i materialele de eonstrac ie afltoare. Cea
d ' nti condiioneaz n prima! rn d aeopr....
' ) StrY90\\?Ski-Chaisy-r. Benoit.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 15

risarile prin necesita tea de a ndepr ta sigur gdaeaa ridi carea unor cldir i mree cam
' se \:>d pri n alte ri mai fericite.
s i iate zpada i apele n regiunil e ploioase
am sant acele de sub muni unde a nflorit, B isericile se z ideau repede, ntr'o clip
mai ca seam, stilul ee ne ocup. mai l i nistit si, fireste, ele erau m i c i , mo ...
, , '

Vom \:>edea cam, la noi, solutia aceste i deste i ca dimensiu n i i ca mpodobi re, dar
probleme pare a fi obiectul unor ncercr i totui armonioase de form, bine echilibrate
speciale din partea meterilor notri cari aa i foarte potri\:>ite trebuinelor de atunci.
cutat s gseasc n\:>elitori n raportca ma ...
* *
terialele care le a\/eaa la ndemn respee...
tnd tot odat forme consacrate din alte pricini. Cnd considerm ntr'o epoc anumit ori
l\eeste eons ideraiani aa i m pas n mod fi ... ce art constracti\:> din ori ce ar, primul
rese pante mari i straini proeminente menite element de care ne sluj im pentru studierea

Fig. s. Blineti
Tablool 11oti11 (dop Bol. Com. 1'\on . Ist.)

s arunce apele departe de z idari, adi c aco i judecarea lai este arta tim purilor i mediat
periarl nalte i de o m ass i m portant n precedente, care mai mult de ct orice alt
raport ca aceea a cldirei. influen trebue s ne dea cheea problemelor
Climo sehimbeioas, extrem, d in ara de deslegat. 1\m \:lzat dela Inceput c, prin ...
noastr, ca gerar i i ntense i arna i clduri ex tr'an fenomen curios, n cazul nostru , a cest
eesi\:le \:!ara, a dus del a nceput s se caute element de cpetenie ne li psete aproape ca
a lsa la o parte tencaielele, cel puin n totul i ne gsim n 1"\oldo\:>a la Inceputul
prile mai expuse i a construi cu materiale epocei ce ne i ntereseaz In faa unor monu ...
aparente, materiale de obicei de dimensiu n i mente, unde apar, gata nc hegate, mai toate
' d e a ... si procura
m ici, di n cauza difica lttei elementele ale stilului nostru fr ca s
alte, cr tarile fi ind grele i mijloac le reduse. putem vedea desluit, n cele cflle ...\/a con ...
Dintr'al l parte, nesigarana we marilor, stra ci i di n \/remea i mediat precedent, fi ro l
rzboaele continue, srcia \:listieriei na n ... conductor al e\/o laiei din care:: a eit.

inp.org.ro
IG COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Zidurile ce au fost i au pierit ne-ar fi ntrune te mai multe d i n elementele ce le gsim


artat oare a ceast e\Jolaie? Aici suntem re ... n biserici le din timpa! lai tefan.
dusi l a sim ple i poteze. Dar aceast cld ire, ce o \Jedem azi n u e
C unoate m numai biserica d in Rd ai ri ... cea primiti\J c i o construcie d i n \Jeacul al
d i cat, se zice, d e Bogdan desclictoral, sa.o XVI I-l ea. a odat, bazai numai pe do cu me nte
poate numai de A lxand ra cel Ban, i mrit saa pe tradiie pute m crede o cldire m n l t
i nframaseat mult mai trziu de ctre L ma i \Jeche de ct e i n real itate. O recons
paneana. !\ce ast dd ire ns. e fcut dup trucie total poate s nn i lsat n ic i o urm n
princi pii ca total alte ; este o biseric roma do.:u mentele care ne au ajuns, saa pare a re
n ic, de o a rt foarte modest, ca o na'J znlta d i n ele numai o sim pl reparaie unde
pri ncipal si dou co laterale (bas ceMs). l\re a fost o rez idire complet. In cazul ce ne
ns separaianeci n naos i p ronaos dup ocup, chiar dac b iserica na a fost n ntre
datina rsritean. gime refcat a sufe rit o transformare aa de
des\Jrit n ct caracterul
\?echia s'a pierdut ca total
i alte, d intr'o weme m a i
!
recent, i .... aa l uat local,
L B iserica l'i rati lor d i n
'

Sacea\Ja care pare a fi fost


i ea zid it la nceput sub
Petra .Muat, nu mai a\Jea
n i m i c d in \Jechea ei nfiare
si era s i ea o zid ire d in
' '

\Jeacal a l XVII-lea pn acuma


ci\Ja ani cn d a fost ref
cat si ca des\Jrsire trans ..
' '

format .
Alexandra cel Ban a zidit
mnstirea Bistria pe al

crui loc se ridic azi bi


seri ca l a i Lpaneana, ear la
.Moldo\Jita o alt m nstire
'

care s'a drmat astfel n ct


fig. 6. Sf. Ioan- Siret azi nam_a i c&te\Ja rmite d e
zid ari n rcrine mal e s d in
Ct de i nteresant s fie i de \Jenerabil, p mnt, prea nedeslaite ca s putem con
este n afar d e d irect ia arhitectonic ce vro im chide ce\Ja d i n examinarea lor.
s'o stud im a ici. De biserica catolic ce acela domnitor a
l\lt biseric ce se zice \leche din ' n a intea rid iat..o n Baia pentru soia sa i ale crei
lni tefan este Sf. Treime d i n siret. ra ini se mai \Jd i azi, nu e local s se
f
Aceast cld i re, de orme sim ple, d e cons \JOrbeasc aici, fiind fcut dup alte norme ;
trucie bizantin, ca oare care caractere de este o construcie n ntregime gotic care
plan srbeti i ca oare care nrn rire apc! ese ca tota l d i n irul z i d i ri lor ce le cercetm
sean, a r potea s fie d i n epoca artat ; ana Acest fir conductor, ce este e\Jolaia for
l iza cld irei pare a confirma ce spune trad iia. melor d i n epoca precedent ne l ipsete deci
Sft. Ioan, tot d i n Siret, ar fi . fost z i d it n aproape ca totul.
\Jremea l a i Petru t\aat. Dac aceasta ar fi Este deci necesar stadiu l formelor, care
ade\Jrat, su b forma u care o \?edem azi , mpreunii ca puinele documente ce le a\Jem
fltunci ntradc\Jr a r fi un jalon preios, cci ne \Ja putea da deslairile cerute.

inp.org.ro
Cl\PITOLUL IT.

DESC R I P T I A )
B ISERICI L O R
-oa p scurta introducere ce a precedat este \?edea - ca cele ce le preced, de ct cu
ne\Joe acama de a nfia d iferitele biserici acele lai Rare.
d in \Jremea lai tefan cell"\are, dn d de fie care In acest fel acest stud ia \Ja coprinde toate
o scurt descriere. Cte o monografie a lor ar bisericile d ela ncepala l a r h i te ctu re i noastre
duce prea departe i n ici nu e nrcesar pentro pn la Rare, nf(ind ntr'o msur oare
scopul ce'l urmrim . Planurile i reprod uc e r i le care in\Jentaral biscri celor mold o\Jeneti dela
ce le dm, com pletate prin con1entarea lor, n ceput si p n pe la 1 527.
\JOr fi d e tjuns pentru a
n e permite, la sfrit, s
panem n e\Jiden trs ..
tari le caracteristice ale
acestor monumente, pen
tru a le putea grupa i
arta e\Jolaia lor. Iar
d intr'alt parte \?Or fi i
elemente su ficiente pentru
a putea analiza d etal iile
1
i a judeca oriina lor i
nrariririle ce l e denot .
Pentru ca aceste monu
1
mente s fie bine plasate
n lam ina lor ade\Jrat, 1
i d e oarece am fost - n
mod firesc- adus s \JOr
.1 '

besc de cele cte-\Ja bise


riei mai \Jechi de ct cele
din \?remea !n i tefan cel
1"\are, este util s se adaoge
pe scurt d escrierea lor, i
anume a Rdai lor, a
Sf-tei Treime d i n S iret, cele
doa singure monumente
ce ne .. au rmas d i n acest
ti mp. Nu \?Orbesc de bise.. Fig. 7. Biserica l\lb11.- Baia
rica catolic d i n Baia, cci (dop Bol. Com. 1'\on. Ist.)
ese d in ira! biserici lor
noastre ce le stad im . A fost d e altm i ntrelea B l\ I l\
descris n Baletinnl Comisianei 1"\ona mentelor
Istorice d i n 1 909. B iserica alb din Baia ca hramul Sf-tolui
Tot n scop de a face mai complet ochi rc1'1 mare mucenic Gheorghe se p resupune a fi
asapra monumentelor lai tefan \JOi spune fost cld it puin dap 1467 1) .

cte-\?a \JOrbe i despre acele din tim pol lai N ici o pisan i e , nici un d ocument na ne-an
Bogdan cel orb i al loi tefni. Se leag
ntr'ad e\Jr m n lt mai bine -precum \10111 ' ) Lpcdalo, Bul. com. t\o n . Istorice 19o9.

inp.org.ro
18 <::OMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

rmas n aceast pri\:>in, numai tradiia i ele prin liniamente drepte. Ua de intrare e
ceeace spune construcia nsi. n axa bisericei....
.
Iat cum o descrie autorul restaurrei de Turla e n ntregime executat n crmid
acuma cf...\:>a ani: 1) ca i bolile. Ea este conceput dup tipicul
Pereii bisericii sunt n ntregime de moldo\:>enesc:, adic aezat pe cele patru ar..
piatr neregulat, a\:>nd grosimea de 1 .80 cari principale, cari formeaz centrul nao...
pn la 2 m. Uile, att cea dela intrare, salai, prin intermediara! altor patru arcuri
ct si cea interioar, care desparte naosul diagonale, rezemate pe cheile celor d'inti.
de ponaos, precum i ferestrele i brul de In afar, turla oc:togonal e aezat pe
la soclu sunt de piatr cioplit. dou baze; prima stelat, cu dousprezece
Forma bisericei e caracteristic; ea e com coluri, dintre care cele din axa bisericei
pus din un pronaos dreptunghiular, acoperit sunt rotunjite, a doua patrat. 1\mbele baze
cu dou boli sferic:e, separate printr'un arc: sant decorate prin firide n semi...cerc. Partea
inferioar a tarlei este nt ...
rit eu patra mici contrafori,
aezai pe diagonale. Ea este

-j strpans de patru ferestre


mici dreptunghialare n
piatr.
Decoraia e. cea obinait:
prin mai multe rnduri de
firide aezate dup modul
comun la bisericele din tim
pal lai Petru Rare.
Dup forma i caracteri
sticile turlei, biserica ar fi
din timpul domniei acestui
Voe\:>od. Ins dup forma
dreptunghialar a uei i
decoraia ei rudimentar,
unic la biseric:ele din 1"\ol
do\:>a din secolul XV si XVI
'

cari sunt toate terminate la


partea superioar cu un arc:
ogi\:>al. . . . . biserica ar fi
anterioar lui tefan.
Dac se consider, pe de
alt parte, diferena ntre
materialul din care e cldit
Rg. 8. Baia
Biserica 1\lb nainte de restaurare (dup Bal. Com 1'\on. lst.) eorpal bisericii i taria,
ntia! din piatr brut, a
trans\:>ersal, i din an naos de aceai form, doua numai din crmid, se c:.onchide c
acoperit ca sistemul de boli obinuit In 1"\ot... taria actual e cldit SM rec:ldit n arm.
do\:>a. Haosul are dou snuri mici si' e ter- Date precise asqpra origioei bisericei na
minat prin altarul semicircalar. sant; nici o inscripie, nici un indic: ia na ne-a
Snarile sunt luate n grosimea zidului si fost dat s descoperim ca ocazia lucrrilor
'
acuzate n afar prin an contrafort cu dou de restaarare, ca toate c s'o s pat la altar
picioare de sprijin, ntre cari e asezat fe... i sub fereastra altarului n sperana de a
reastra. Ferestrele sunt mici i ogiale. Uile se gsi ce\:>a. Pe c:oronamentul usei dela in-
sunt dreptunghiulare si ca chenan decorate
'

trare se afl sc:alptat, n mod puin dibacia,


cn n
'

n moti\' compus din cercuri legate ntre o mic stem a 1"\oldo\:>ei, cu capul de
bour, soarele i Iona, total cam ters de
\:>remuri. Stadiul acstei steme ar putea s
') N. Ghika-Budeti, idem. ser\:>easc: persoanelor competente pentru a

inp.org.ro
BI SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 19

/, Q 1 4 Il .-t O 1 'j l O"YT\.

1---l 1 f-f--\-1--1-+----+---1-l-l--1--f-t--'-+-1
Fig. 9. Baia- Biserica 1\lb
Seciune longitudinal (dup Bul. Corn . t\on. Ist.)

Fi g. t o. Baia- Biserica 1\lb


Plan (dup Bul. Corn . t\on . lsl.)

inp.org.ro
20 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

lmuri ntra cfltva epoca de cld irc a m ona neobina it adic n dreptul a rcn l ui transversal
mentalai nost' a)). din spre pronaos.
Ne gsim deci n faa anei probleme na Turla asemenea e de a n tip mai naintat
de ct chiar cele m a i m po d o bite din vre
mea lui St ' efan . l\ceste doa rnd ari de
arc:atari dnble ca piciorul median oprit la
nivelnl centrului pe o m ic consol i inco
ronate ca an alt rnd de ocn ie sant elemente
ce nu le regsim de ct sub R are , sob L
puneanu i mai trziu (cf. Sacevia, Hlincea,
Sf. Ioan Roteztorul Suceava.)
Pentru o epoc m a i trzie t>orbeste ' si friza
'
de crmizi n d inti' care o gsim si la
'
Hlincea pe baza tarlei i la Secu, pr e-
cum si ' asezarea arcurilor de pe baze n re
'
trager e n raport ca planul zidalGi. i
alte elemente n fine, par a apa r i ne tot anei
epoci de refacere mai nou cum e n ia '
cl'asupra aei de i ntrare, ca arcul cet>u
reintrat d i n suprafaa z id ul u i , caracter bi
zantin ce apare mai trziu n 1"\olclova.

fig. I t . Baia- Biserica 1\lbii


DetCIii la turl (dup Bul_ Com. 1'1on. lst.)

tocmai uor de de s l egat . Exteriorul cldirei


si ferestrele i n g u s te i fr nici o ornamen
taie, allaral fr arcade oarbe, a rat saa o
epoc m ai nd e prtat nai n te d e nchegarea
sti lala i bisericelor lai tefan cel 1"\are, saa
o construcie ra d i m en tar.
Cele dou ai ne arat i ele a n t ip foarte
ndeprtat de cele cunoscute n t i m pa! i dap
tefan cel 1"\are . l\ceste chenare d re pt a n gh i a
lare ca o ornamentaie primitiv, care ar
putea fi socotit ca bizantin, ne aduc la o
epoc mai veche.
Dntr'alt parte, pronaosul mprit n dou
p ri nt r'u n arc tra n sve rsal pare a fi d e an tip
m a i evolaat, dect a cel ce l gsim mai o
binait. ca o singur calot i ca re a pre Fi!]. 12. Baia- Biserica 1\lb
cedat n evolnia acestor biserici pronaosn l Detalii ICI turl (tlap Bul. Com. t\on . Jst.)
m ai complicat cn donf\ bolti.
!"\ai trebue notat pa rti cula ri l ate a c pro La ce soluie trebut s m oprim ? E
naosul na are ferestre spre nord si c exist nrea de crezul ca t e fan cel 1"\are. dup
nna, n naos, tot spre sad, la an loc a bsolut 1467, s fi c on str u i t o
b i s e ri ci-, care s i

inp.org.ro
BiSERICILE LUI TEFAN CEL MARE 21

ftWit t:henare de cti i ferestre aa de pri tipul cel mai simplo dintre bisericele cn
mitiiJe. turl si , cea mai mic din
, ca snari. Este si
Rndnl de ocnie de sub strain aezate toate cele zidite snb domnia lai Stefan.
la restaurare n locul anei zidrii ce prea
refcat u existat OCI'fe n IJechime?
l\m putea deci risca ipoteza unei biserici
mai \)eche, refcat de tefan care i-a lungit
poate pronaosal, rentrebuinnd spre sud n
partea lcmgit fereastra din miaznoapte. Iar
tnrla ar fi fost adogat mult mai trziu.
Pentru o adogire trzie a tnrlei mai
IJorbeste si lipsa contrafortarilor care de
'
g
obicei se sesc la toate bisericile lai tefan
care au turl. Eitara din dreptul snarilor
naosalai este prea ngust pentru a rezista
mpingerilor arcarilor transiJersale i nu
poate aiJea alt rol de ct de a compensa sco"
bitnra interioar a acestor snari.

P.TRJ\UTI '

Biserica din Palrufi, ca hramal Sfintei


Cruci i zidit la 1 487, are asemnare mare
ca acea din Sf. Ilie a plan i ele\?aie. Ii
lipsesc contrafortarile ca toate c are o turl

Fia. 14, Baia. - Biserica I\lb


U11 exteri ar nainte de reslanrare
(dup 11ul. Com. 1'\on. lst.)

Naosal are boltirile obinuite; niele alta


rulai care seriJesc de proscomidie i diaco...
nicu sant fr ferstruici.
Pronaosul e boltit n calota sferic c..sezat
pe patru arcuri de o lrgime egal care cad
'

pe patru console la fel cu cele dela Sf. Ilie.


Toate ferestrele snnt mici i dreptanghialare.
Ua naosnlai e dreptnnghinlar dup Lipctl
curent i simpl, iar na dela intrare- i
ea n axa bisericei- are un chenar format
de mulare care se termin n arc frnt.
Deasupru ti e o pisanie, lung de 1,44 m.
i nalt de 0,21
; e compus numai din doa
rnduri:
lo Stefan
, VoeiJod, Gospodar al Trei
, moi-
Fig. 1:;
- Baia. Biserica I\lb do\?eneti, fial lai Bogdan Vod, a ncepnt
Detalii la turl (dup Bol . Com. 1'\on. Ist. ) s cldeasc acest hram, n numele S fintei
Cruci, n anal 6 995 luna Innie 1 3 1) ( 1487)
i acest detaliu face din aceast biseric o l\ctaalmente biserica e n nt1 egime ten-
excepie n grupul la care o leag celelalte
caractere ale ei. Ptrui se prezint aa ca ) Kozak. lnschrHten ans cler Bako\?ina.

inp.org.ro
COM I S I UNEA MONUMENTELOR I STORI CE

ait pe dinafar: numai sinnrile i taria au epoca execotrei picturei in a doatl ju


m bandou de plci ptrate de pmnt sml mtate a \1eacalui al XVII-lea. Cel mai
nit \1erde fr nici an desen, aftlr de ana care \1echia grafit ce l'um gsit e di n 1 6 9 1 , din
lre o fignr geometric simpl gra\1at sab cele aa de dese sgrieri de nume ale sol
; m al . dailor lai Sobieski.- Totu Prof. Podlacha
f\bsidele i taria apar circulare, probabil spune c picturile amintesc cele deie orone. 1)
jin eaaza tencnelelor care rotunjesc colu Panou! ca tabloul \10ti\J e pe un al doilea
rile. Absida mare are sapte !atari iar cele strat de pictori, pe cnd in restul bisericei
aterale cte cinei. Taria are dousprezece nci se \Jede de ct an singur strat. tefan
'iride ca la Vorone i on rnd de ocnie. prezint biserica lui Christos fiind nsoit de

fi!]. 15. Ptru i

Patra ferestre cu chenar dreptunghiular, mai un sfnt ncoronat (Sf. Constantin?). Domni tora!
longi de ct cele nle bisericei propria zis, e nfiat ea prul blond n plete, i o fin
sant aezate n axele tarlei. Un acoperis de musta roeo\?an. faa lai e extrem de ro
indril, lat i ascuit ascunde n parte urlat tund, - pare amflat - precum i fetele
care na _are dect o singur baz patrat celor doa femei care stau lng dnsul. Se
ce na ese de c8t parial din masa n\?e afl oare sub acest tablou un alt mai \?eehiu?
litorii. i soclul tencuit nu las s se \?az Se poate presupune.
\1eehiol profil; e de altmintrelea pain pro Biserica ce o ine tefan n mini artlt
nunat.
Biserica nuntru e zagr"Oit. Inscriptiile: ') V. Podlacha. tlalowidla Scienne w cerkwiach Bu
sfinilor s.nnt pe grecete, cea ce ar pntea a'eu.l kowiny.

inp.org.ro
B I SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 23

forma caracteristic a acoperisului ce las frumoasa pisanie a scpat aproape ne\?t


turla degajat. Turla are dou 'bfize. Pe cnd mat i se pstreaz n mica biserica de
snuri l e si tnrla arat f iride si ocnitele ce se l emn care s'a ridicat n apropierea celei \?eehi.
mai \?d,' pronaosul e nfidt ca n para Biserica cu turl se compune d intr'un naos
meni de p ietre regulate galbene, nconjurate ea snari nsemnate i n afar. B o l tirile sunt
de o band alb cele dou sis
i separfite prin teme de arcuri
lini i roii, ad i c cunoscute.
an para:nent o P r o n a o s a 1,
b isnait
'
n arhi- desprit prin
tectara bizan- tr'un perete de
t in, dar care naos, a\?ea o
nu se \?ede n bolt earacteri
.1"\oldo\?a n tim sti c si
, efire cred
pal lai te fan c na-i gsqte
cel ./"\fire, nici alta lfi fel. Era
moi trziu. E alctuit de an
probabil c zo s e m i c i l i n dr u
gra\?ul grec a (bereeaa) long i
\?rut numai s tadinal ntret
arate c zi dri a iat de dou bolti
,
acestei pri a eu penetraii
bisericei era a Cfire se reuneaa
parent i n loc n axa bisericei.
s copieze exa ct Ua de intrare,
cea ce\ era, a eu malurele o ..
nfi fit-o aa gi\?file cunos
cam era obi cute, pe lfitura
np i t n ara Joi. de miaz.zi, a...
Sub rndurile \?ea si
. un chenar
sfinilor, zidcJI d r e p t un ghialar
e mpodobit ca .. neadrnd ogi\?a
7 ..
imi taie de plci
., o l

aa cam se \?ede
G n ..:o

de marmor i
, la Tazla. Usa
si ,
de porfir n lo interioar era
cal drfipcriilor ca chenar drep
obinuite . tunghiular. O fe
reastr ogi \?al
1'\ILJSJ\UTI
' '
n zidul de flpas
erfi zidit. Toate
B i serica din eet e....l'alte erM
.1"\ i l i ai (lng de tipul m i e eu
B d a i) , ca rama dt-eptan
hramal Sf-tolai ghiular ! cu
Procopie, era baghete incru
ana din cele Fi[l. 1 6 - 1 7 Piltru i cisate.
,
mai pitoreti bi Sec iune lon gi tudinali\. Planul bisericei ( dup Romstiirler) . Biserica, ten
serici din we .. cuit n afar i
mea lui teffin cel ./"\are. l\ fost zidit la cu arme de picturi, a a\?ut sub strasin si !El
1 48 7 , n acela fin ca Ptruti. In timpul turl o decoraie de plci ornamentfl'te cu' ro
marelui rzboi a fost distrus cu dina m i t zete i nasturi smlnite. RomstOrfer spune 1 )
de ctre armatfi austriac i acuma nu se mai
\?ede de ct an mormfin de pietre i de moloz ') J'\ttheilungen der K . K. Central Commission 1 8 9 8 ,
ficopcrit de blrii i arbuti . Din fericire, pag, 1 7 9.

inp.org.ro
COM TSTUNEA MONUMENTELOR I STORICE

c enm plci de sobe. Slncrrile poligona !e mai era fr contrafortari. Patra ferestre se \)edeau
a\Jeau arci1dele lor oarbe, apte In a ltar i n axe l e pr incipale, dar for.na lor primiti\J
cinc i la cele laterale. Deasupra lor se \Jedea se perduse. Contraforlu r i l e cele maria
.j
lecor
!..
..

1- ig. 1 8. Patdioi. Pisania

nn rnd de ocnie tmci, cte don ' pentn o pului b isericii pre cum i cel mic al altarui(I i
firid> pe cnd la turl v singnr ocni cu .. erau d e crmid, cea c e este o ptlrticularitate
respund ea unei firidr. 1 e mn de a fi notat, cci este nn exe mplu
uni c, f i ind toate ce lel'al le cunoscute el e
piatr. Dar este foarte probabil c erau
refcute, prnd a nu se lipi bine cu
corpul bisericii. Oe al tmintrelea nu m n i
a\Jeau coronamentele l o r profi l t l e obi
nnite.
Pisi1nia era In drei1 pta uei ele i n
trare; precum a :11 artat a scpat d e
distrugere. Ea sanii astfel :
" In anal 6 9 8 9 n luna Iu l i e 8 , n z iua
Sftlnwlui mare mcr cenic Procopie, Io tefan
Voe\Jod prin mila lai D u m nezeu Gospocl r.r
ni rd moldo\Jeneti fiu l l u i Bogdun
Vue\JoJ i cu prea i o b i tu l sn fin l\le
xanclru a dat lnpt la Ribnic ca tilnrnl
Basarab Voe\Jod Domnul Trei Roma'

neti, n umit apalu i l'a ajcr tat re


tefan i f\ in\J:ns pe Basarab Voe\Jod :
i a fost aici cm m cel foarte m are
printre Basarabi. De aceia tefan Voe\Jocl
n hotrt din buna sa \10int si bona ' ,

pre\Jedere i a zidit acest hram in numele


Sfntolai mare mucenic Procopie, n ano !
6 9 9 5 1 i s'a nceput n l (rnfl Iunie 8 i
s\Jrsit n acelas an n l una Noe m br i e
,

1 3 11 ( 1 4 8 7 ) 1 )
'

Pictura interioar era nc bine ps


trat, ce\Ja tears pe boli n naos i
Fig . 1 9. Ptrui , aa interioar nu mai pe perei n pronaos. Tabloul \JOli\J
reprezinta pe tefan, insoit de fami l ia sa
Tnrla era eezat pe o bCz patrat fr i asistat de SL Procopie, prezentnd biserica
stea. Tam baral a\1ea 1 6 fee fiecare ca cte lai Christos.
o firid ; deasupra lor \Jenea un rnd de
ocnie i plcile smluite deja pomenite. Turla ') Kozak. Jnschrilten aus der Boko\?ina.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 25

Biserica e artat ca acoperiul a ...


gaiat i n\?elind separat pronaosul, al
tara!, sinarile i lsn d taria d egojat .
!\sa s'o si refcat d e sindril n\?elitoarea
'
c pril jal reparo ianilor d i n 1 890.
Dm a ici n tra d u cere an extros d intr'o
"' noti a lai Romstrfer. B iserica fiind
ocama distrus n a credem fr [ interes
de a reproduce oceste rnduri :
. . . Iconostasal atinge zid urile i n
nlime i n lrgime, ntre altor i naos.
B iserica era, pn la 1 7 9 0 , bogat za ...
gr\?it otet pe d inantra ct i pe d in a..
far . Fi ind ataneea o reparaie necesar,
s'a spoit total. Biserica a Mat patra tarie,
s'au scos atancea trei, r mnnd numai
cea mare dar necat intr'o n\?elitoare
foarte nepot_ri\?it. D i n nefericire cl
direa a suferit mult n carsal anilor si '

pr!n nepri ceperea oamen ilor, dar este d e


ndjduit c a printr'o restau rare price ....
pat , existena e i \?El fi asi gurat i pentru
\?i itor. In anal 1 8 8 7 , s'a nceput a se
readuce nceta! eu ncetul frescarile aco
perite la lum in. Frescaril e altaralui au

') f1itthei:ungen.K, K. _Central C ommission 1 8 89,


pag. 2 1 3 . fig. 20. Ptrui, aa exterioar

Rg. 2 1. Ptroi, Cor.sole n pronaos

inp.org.ro
21i COM J S HJNEA MONUME TELOR l STORlCE

rmas foar t e dare, m n i p a i n n b o llii . I c o a n e l e I n n a o s s a n t d e a s e m e n ea i c oa n e - n c bine


s e g r u pe a z n t r e i r n d u r i : ntre n t i a l i al p strate. Ved e m s p re a p u s l n g i ntrare por
doi l ea rnd, an n a n d o a o r n am e ntal . In rn d a l t retul c t i toru l u i Stefan
'
c e l 1'1are c n fam i l i a l u i .

Fig. 2 2 . t1i li::i<'i , seciuncn l o n !J i lildinal

'

' '
' '
\ '

\ /
''--- -:'
' .

l':
' '
1 '
'
1

0 A, 2,. J.,. #3 '-


r Id Ld 1 r 1 1 l 1 1
7 t., q A O """'

1 , 1 L6Lw
fi!). 23. lililiu i , Planul bisericei

d e jos s a n t opt f i g u r i , rep rezent n d s fi nii p r i n i , i n e m o d e l u l b is e r i c e i n m n p r e z e n l n d a ... J


n r n d u l a l d o i l e a , c i n a cea d e ta i n l'l i s p .... sf ntul u i Proco p i el car e arat s pre C h ri stos
l a re a p ic i o a r e l o r ; n al tre i l ea rnd hera \) i m i i . s tfi n d pe tro n . 1'1ai d e parte rest i g n i re a . Isus

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 2i

n faa. ma.relai preot, coborrea. de pe crace.


In rn dal de dea.sa pra. moa.rtea. t\a.icei Domna ....
lai, schimba.rea. la. fa. ; ma.i ma !te reprezintri
na se mai pot bine d etermina ; spr sad
i coanele sfi nilor ma.rtiri, 1"\ a.i ca Domnalai ca
prancal, dacerea. i panerea n mormnt a
l a i Christos, pri nderea lai i a. lte. In pa.rtea
femeiasc apar din noa zagrt>elile d easemenea

destal de bine pl!strete. i aici se gsete
aezarea pe trei r6ndari. t\ajoritatea senelor
se refer la. Sf. Procopie. In a.far, p ictu r ile
sant iremediabil d istrase prin spoialll d e 'Vllr> > .
Prof. Podlacha. a stud iat d e altmintrelea
aceste frescari mpreun ca cele !'alte ale
Bacot>inei 1).

S f. 1 L I E
Sf. I lie {lng Sacea.\?a) este eld it in
anal 1 488. Plemal e aproape le fel ea a l
Vqronealai i al Ptrailor, abstracie f
cnd de contrafortari care d ifer .
Naosal are boltirile moldot>eneti carnete...
ristiee. Pe cele patra areari mari, cele doa
longitadinale ngaste i cele d oa transt>ersale
late se ri d i c prin mijlocirea pendenth?i!or
prima! tamba:r fn care este asezat al doilea
'

r.nd d e areari p iezie ce cad pe cheile

' ) V. Pod l acha , ibid. fig.1 24. M i lini, Vedetea onei abside laterale

fig. 2 5 . tlilini. Pist\nia

inp.org.ro
COMISiUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Crmizile a
parente sml ...
' ite sant "erzi,
ta
galbene, brane
'
si albastre. Di ...
mensian iile sant
In general
2 8 X t 3 X 5,5
em. s' i rosturile
d intre ele cam
de 2 cm.
Profila! s o...
elalai a c t a a 1
pare a f i fost
sch im bat pre
cam i ta bl e te l e
controfortarilor,
ca r e na mai pre
Fi g. 2 6 . .M i l iai. Intrarea bisericei

primelor arcari. C.a ajutorul


nltor patra pendenti"i mai
mici se nehee al do ilea cerc
pe care se nal tambarol
tarlei boltit n calot sem i
sfe rie.
Un alt are spre rsri t
face legtura ca altarul semi
c ircular. La miaz zi i
m iaz noapte sant em
raele - mai malt n ie - ale
proscom idiei i d iaeon iealai.
Pronaosul e patrat. l\r
corile egale ce ncad reaz
baza eu polei semisferiee cad
pe n ite eonsole de p iatr
de o form .s pecial.
Uile sunt dap tipa! obi
nuit ; cea d intre naos i
pronaos ea ehenarol d rep"
tanghialar, iar cea de intrare,
care e n axa bisericii, de
form ogi"al. Ferestrele
toate sant mici eu ehenaral
d reptunghiu lar.
Exteriorul bisericii pre
zint particalaritatea c rn
du! de oenie mari ce "in dea
supra firidelor abs i delor, n
loc ea s fie, ea de obicei,
n prelu n girea l or, le ncalec,
cznd pic ioarele lor pe "r...
foi arcarilor firidelor. Tot
'
asa '
si ca al doilea rnd de
oenie.
Fig. 2 7 . S f . Ilie

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 2\J

zint profi te! obinuite. Sant doa perechi de ande na ese de ct parial baza sape
d aetst contrafortari i anal mie la altar . rioar.
Prei i pronaosalai, n afar, aa fost ten ... Tam baral tarl e i are dousprez ece laturi n
caii i mai sant nc zagr\?ii. Se \?ede ocolo semnate fie care de o firid lung i cte
chipul arhipiscopalai Varlaam, 1'1itropol it de dou ocn ie. D'asapra lor se \?ede an bru
Sacea\?a care format de plci
a pstorit ntre de pmnt ars
1 63 2 - 1 6 53. s m 1 t u i t e In
l\cst Iaera \?erde nc h is,
intersont pn aa cam de
tra c n arot altn1inte l ea i
c i in aceast pardoseala al
'Vrem se mai tarului .
zagr'Vea bise I n interior,
ricile pe d in sab stratu l ac
af6r . tual de pi ctori
In prile su se gsete n
perioare, se 'Ve cte \1a pri o
de an rnd de tencuial cu o
ocnie mici ca zagr\?eal i m i
arcuri de cr ... tnd crmizi
m izi smla ite, aparen te. Ace
care aa fost am las lucra se \?ede
.

plate pentru a si n alte bise ...


.

ctiga o sin rici, ca BJi ...


gar suprafa neti , Tzlaa,
de zagr\it. Hamor, i pare
Taria e ase... a fi fost obisnuit
zat pe tre i baze, ,.....,..,...,_,.-r-r"'T'"r!Jrl'T7-h-""TTrr:rj-;7/7J'"7' /...._._
'
.


cnd na se putea
ana potrat , de zagr\?i i med iat
sig pntra a fi b iserica.
mai uoar , ana ' o
Pictura \?0-
oblic - si de ti\? reprezint
asupra o alt pe tefan Vod
stlat - ca 8 nsoit de Sf. Ilie,
'Vrfari. Sf. Ilie prezi ntnd b ise
fiind ana din rica 1'1.ntaito ...
cele mai 'Vec h i ratai ; pe lng
biseric i c a turl d nsa! se \?d ali
ce ne aa par... doi " o e " o z i ,
'Ven it i ca mai p r o b a b i 1 doi
'Vche cu baza din fii lai, si

stelat, este i n Doamna. Cape-


teresant de no ... tele aa fost ns
tat cam sant scoase si ref-,

construite a ici eate u lterior.


a c e s t baze. Fig. 2 8 . Sf. Ilie, Secia longitudinal Biserica re
cci n dsla Fig. 29. S. llie, Pla na! bisericei przi n tat are
sc osa pra ge acoperiul as
nezei a cestor soclari n form de stea . ( Vezi cuit tipic, ca f ie ... care parte a cld irei m1elit
fig. 28 5) deosebit.
Fi... care laturii a acestei stele i are cte A coperiul altaralaii al pronaosalai, precum
dou ocnie mici. l\ctaalmente, d in neferi i al tarlei e rou, pe cnd acela al snarilor
cire, aces te baze sant lncate In n'Velitoare laterale e cenuiu albastra ; acela al bazei

inp.org.ro
COM ISf UNEA MO UMEN TELOR ISTORICE

?i"

(Il
-

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFA! CEL MARE 31

superioare a tarlei e alb i al bazei i n ferioare i resturile celor !'alte cldiri mnstireti
gal ben . Culoarea deci nu ne d nici o indi ce mai exist, i d intre care turnul clopot
caie asupra materialulu i ntrebu inat. n ia e aproape si ngurele de sea m, sant de o
Pri ntre frescarile exterioare este de n epoc m a i recent.
semnat o scen pe care se -oecle reprezintat B iser i ca, ca hramal Sf. Gheorghe, a fost cl
o biseric lot ca acelas , fel de acoperis.
'
d it la l .J88. Ea posed despritarele obinuite.
1'\a i gsim l a Sf. I l i e, pe l ng ornamen Naosa l, ca altaru l i ca dou abside laterale
tele ca mo li'Oe 'Oegetale de sti l oriental i moti\?ul sem i circa lare, are boltiri le tipice saportnd
de caracter romanic, largele frunze n doite, taria cam s cund. I n anghiarile pendenti'Oi
care le gsi m i pe morm intele de la Rdai lor se gsesc oale de rezonan .
i in numeroase a lte biserici, de obicei la Pronaosul, desprit printr' an pe rete gros de
otn ie i n t impanele arcatare lor. naos, ca care comunic pri ntr'o u ca c he
Pisan ia de piatr de asupra uei de i n naral gotic cunoscut cu vergel e ncruciate,
trare are o ram fru moas ; e de 1 , 05 m . este el e an plan aproape p trat i boltit pri ntr'o
lungi me i 0 , 4 0 nlime i e scris n foarte calot cc\?a tartit.
frumoase caractere 1). Ua de i n trare are an frumos c henar de
Ioan tefan Voe'Ood , fial lai Bogdan Voe'Ood colonete ce se ntl nesc n arc frnt. 1'1alarele

Fig. 32. Sf. Uie. Pisania

Gospodar al re i mold o\.Jeneti a zidit acest se rntrelae la -orf, iar jos resar dintr'un mic
hram n nu mele Sfntu lui prooroc Ilie. S'a plan ncJ inat fr m ij locirea bazelor mici
n c:epat n anul 6 9 9 6 luna 1'\ai 1 i 'a s ornale, care n ac:easl biserica nu se -od
\1rit n ace la an Octomur ie 1 5 >> . ( 1 4 8 8 ) . n i c ieri.
Exonartexul, adogat n 1 5 4 7, e boltit n
V O R O N E T '
em icilindra (berceaa) cu cte o frumoas
'ereastr gotic mprit n doa p rintr' an

Voronel este ana d in b isericele d i n we menou i aezat deas u pra aelor de intrare
mea lai tefan care s'a pst rat mai bine n fn prile de m iaz z i i miaz noapte (aceasta
i nterior, ca toale c n wemea l a i I li a acuma zidit) a pri d\1orulai.
\'od, m itropolitul Grigore Roea i-a adogot Doa contrafortari ntresc areal cel mare
un exonartex i a zagr'Oit odat ca aceasta al naosalai d i nspre altar, iar a lte dou
noua cldire i toat biserica pe d i n afar aezate piezi la 4 .5 proptesc: unghiurile de
cea ce ia acoperit podoaba de materiale apas ale bisericei. ferestrele toate ale pre i
aparente ce o are de sigur. \.Jechi ale b isericei sant m i<: i ca c:henaral
d reptungh iular de baghete ncruciate, i sa nt
' l Ko7.ak. lnschrnten a o s der 13nko>Jina. t oate la fe l.

inp.org.ro
32 COM ISI UNEA MONUM ENTELOR ISTORICE

Turla are i'lcam bazele ei necate n axele naosulai si la fel cu cele ale resta
'

llcoper iu l de indri l. asesprezece firide lui bisericei. l\cuma turla apare ci l in ....

i:: un rnd de ocnie o mpodobesc, i dric, dar aceastfi nfiare este probabil
e lum inat prin patru ferestre aezate n datorit tencuirei, poligonul a\?n d un mare

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 33

numr de !atari, adic nediernd mult d e o cn ie i pe d i n afara pronaosalui ? Ha se


cerc . poate cunoate d i n cauza tencuielei pictate
l\bsi dele su nt mpodobite i ele prin lan ... ce acoper toat biserica. Tot d in aseast

i'llillH 1 1 1 1 i t i ,-=r=t=f- t--t 1


A ...
.< ' :. 3 <.. 'S
7 <!- ... ....

' -
...._ _ _ _ _ _ _ _ J,-

Fig. 34. Vorone. Seciune longitudinal (dap Romsti:irfer)


Fig. 35.Vorone. Planul bisericei (dap RomstOrfer)
gitele firide cunoscute, (adi c noa la altar pricin na se poate \?edea d a c a u fost c...
i apte la snarile laterale). i ca an rnd rmizi saa rotoc:oole sinlaite.
de ocnie . S fi fost un al doilea rnd d e Soclul, puin pronunat, are an proHl destnl

inp.org.ro
3! COM I S I U EA MO UMEN TELOR ISTOR I CE

an n luna Septembre 1 4 .
( 1 488) 1).
Cea ee face farmecul cel
m are al Vo ronealai este
zugr\?eala ce mpodobete
b iseri ca pe d i nuntru i pe
d i nafar . 1'1ai cu seam a...
ceea d i n naos, cea mai
\?eche, fr ln doial, si cea '

mai bun , se d eose bete


att prin cal i tile executiei
ct i prin frumuse ea expre
sianilor, ear ca efect gene
ral este una din cele mai
bune pilde a mi nunatului
efect decorati\? i a dulcei
tonaliti acestor i m podobi ri,
la care au ajuns zugra\?i i
notri. O descriere a picta
rei nu i nt r n cadra! aceste i
lucrri ; d e aceea m \?Oi
m rgi n i nomai la cte-\?a
i n dicaia n i , fi i n d mai cu
seam Vorone, n aceast
pri\1in cea mai caracter i
stic el in bisericele lai tefan.-
Precum am mai spus,
zagr\?eala naosulai i a
a ltaralai este cea mai \?eche
i foarte probabil d i n 'Jremea
c hiar a lai Stefan.
>

Fip. 3 5. Vorone. PerC'tele Pst al rron aosolai cu ua i n terioar 1) Kozilk. Jn ch r iH e n <lCI der
dup 1 '1\rl Roo m il i n l:lukovi n a .

de s i m pla. E d e piatr d e tetl ie, o gresie cenuie.


Contraforturile au pri l e lor einM ilC'Operite
cu dale cioplite ; n axa ialtaralai nu exist n i c i
a n contrafort .
Li psete i rndul de contraforia ri core pan
znd ca peretele m edian al bisericei ce l-am
gsit la 1"\ i liai i Sf. Ilie (ca care Vorone
seamn malt), contrafortari de altm i ntrelea d e
pui n uti l itate.
Pisania, aproape patrat , (0, 7 1 m . n lungime
i 0 , 7 4 m . nal ime), ca litere aurite, e aezat n
axa usei de i ntrare :
'

Io tefan \ oe\?o d , prin m i la l a i Dumnezeu


Gospodar al rei moldo\?eneti, fial l a i Bag ...

dan Voe\'lod , a n ceput a zidi acest hr!lm !o


m nstirea Vorone, n numele sfntului i sl\'li
! a lai i mare m acen icu l(( i i biraitoralai Gheor
ghe n anal 6996 n luna .l"\ai 2 6 , Luni dup
pogorrea Sfntn\ni Duh i s'a \?rit n acela Fig. - 6 . Voro ne. Pisani a ( d up Kozak)

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE

1\ l t pictur sub cea actual nu este ; i


se deosebete prin d iferite detalii i prin ca
litatea ei d e zugr\?eal p ro n aosalai d atat
printr'o inscripie de asupra uei pronaosalai,
care arat c mitropolitul (arhiepiscopul) Teofetn
a. fcut'o Ia 1 5 50.
Zugr\?eala exonartexului i a exteriorului,
precum arat o a.Jt insc r i pie, a fost fcut
de 1"\itropolitul Grigore Roea n 1 5 4 7 .

,1
- J
Dup o i nscrip ie pictat n afar s'ar putea
crede c zugra.\?ul a fost un anumit 1"\arko
<< prista\? . ===-1t
' j"
1\ceast pictor

contimporan - din pronaos.


apare de o cat i tote mai
slab de ct cea din naos i de ct cea -aproape
_l[Ti,
'
/
//0
/
>//

Tabloul \?Oti\? care se g ete la lo cul obi- ---==i__ju


/

Y7
nuitJ adic n naos pe pe retele dinspre pronaos
i la m n a d reapt celui care ntr, reprezin t
pe tefan cel 1"\ are dus de Sf. Gheorghe spre
Christos stnci pe an tron.
L n g d omnito rul e Doamna lui 1"\aria i
dou fete, una mare i ana m ai mic.
Costumele sant de o rar bo gie, broca
tele cu mot i \?e orientale sant acoperite ca aur .
1\ceast pictur. pre-zin t cel mai m are in- '#f'le:.---
teres nfindu... ne portrete probebil conlim ...
porane i permi.n d i studiul costumelor,
fig. 3 8 . Vorone. Ua exterioar (dopl'i RomstOrier)

tefan in e n m inile sale m o delul bisericei


unde forma acoperiului se \?ede foarte bine,
fie-ea.re parte a. bisericei fiind in\?elit deosebit
eu pante repezi ; i forma solzilor de i n d ril
(saa de igl) se cunoate foarte clar.
Turla cu baza a d oua sunt colorate in al
bastru cenuiu, ear cele ! 'alte n\?elitori cu rou.
E greu deci de tras de ici \?r'o con cluzie n
pri\?ina m a terialului n tre buina.t ; e aproape

111
e\?ident c acela material a fost utilizat pentru
toat in\?elitoarea ; coloarea pare deci a fi fost
pas dup fantezia zagra\?ulai, cea ce o s'a\Jem
ocazie s \?edem i ntr'alte pri (i cum se
\?ede i n m anascripte) . Din forma solzilor ,
d i n pri c i na acestui fel de ape n dice c e l e au ,
s'ar putea mai curnd con c hi d e la in d ril,
fii n d obi ceiul resp n d il i acum de a da in
d rilei diferi te forme decorati\?e pr i n terea
colurilor de j os.
Pictura decorati\J este de an caracter pro
nun at orien t a. I ; sont peste tot m oti\Je \Jegetale,
ear in cmele locuri aduc aminte a unor or
. namente din manuseripte.
Fig. 3 7 . V o ron e . Ua i n terioar (dup In unele o c n ie ns i n jurul lor se
RomstOrJer) gsete un orname n t care se gsete att in

inp.org.ro
36 COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Orient ct i n Occident n \>remea romanic ; Se compune d intr'u n naos c:a altar semi
aceste ornamente se nrudesc i ca cele de circalar ca anexele sale, prosc:om idia i d ia
pe mormintele d in R duti i c hiar ca acele conical. Snurile laternle sant semic irculare
nuntru si ' n afar c:a si absida cea mare.
O u ngust st bile te comun icarea prin
I{ .16 z idal ce separ naosal de pronaos, singurul

neti c:are a ai scpat de mania d istru g


zid de desprtire din toate bisericile orse..
T
1
;r= toare a \>andalilor. Chenaru l, ns, li pset e .
F= =
Haosul e boltit c a boltirile cunoscute, iar
pronaosul cn o calot sferic ; arcurile trans
f----'=
'Versale sant mai late ca cele longitadi nale
ca i la naos.
In afar, pronaosul e mai lat ca naosul
(abstra cie fcnd, de absidele laterale). _
O pereche de c:ontrafortari proptesc: arcul
trans\?ersal de lng altar.
Taria e ci rcular i n exterior. l\re 1 2
firide J angite din care c:ele patra din axele prin ..
cipale sant ca ferestre ; e aezat pe dou
socluri ; cel inferior e an octogon neregulat
iar cel superior nfieaz o stea ca o p t
Fig. 39. Vorone. Fereiistr (dap Romstrfer)

de pe piatra Sfntului Daniil din pronaosul


Voronealai.
lkest moti\> foarte \?echia, care l gsi m
i n manascri pte , arat o persistent r e..
marcabil n orna mentai a special a ocni...
elor interioare i a timpanelor unor arcuri
si n tot cursul \>eacalai al XVI-ka. Care
b fi cauza acestei specializri, care se \?ede
si n Balcani ?
,

i n pri\?ina mormintelor,- Vorone e


bogat i pstreaz unele p ietre de o deco ...
raie demn de luare am in te, printre care
aceea a Sfntului Dcmiil c:are e d in \?remea
lai .tefan c:el 1"\are.
Dou clopote d in 1 4 8 8 aa fost d ruite
mnstirei de ctre tefan.
Ear c:a mobilier, ce gsim mai \?ec:hia,
sant stranele naosulai c:are poart numele
lai Grigore tlitropolitul.
l'.ai sant i tetrapoade frumoase i n
pronaos r miele unui ic:onostas colorat i
poleit, fr indi caie de dot, d ar care pare
n orice caz mai recen t.
Fig. 40, Vorone. Ua exterioar a pronao"alai (dnp
Sf. NICOLl\E (Dorohoi) 1'\ilkowicz)

SL Nicolae din Dorohoi, zidit n 1 4 9 5 , a \?rfari ; sant mpodobiteJ ca cte trei oc...
fost restaurat acaml'l ci.. \>a ani ca i Po.... n ie pe fiecare latur. Contraforturi m ic i nu
pni i Sf. Gheorghe d in Hrla. sant.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 37

Social cldirei a fost prelucrat cnd s ' a Imediat deasupra soclalai \J i n trei rn duri de
restaurat cldirea, i este ce\Ja deformat. cr mizi aparente smla ite galben - ocro.
faada este ana din cele mai tipice d i n t>erde nchis, albastra nchis. De asupra ae i ,

F i g. 40. Sf. Nicolae din Dorohoi

ncenst weme. E de p iatr brut aparent , Ia jumtatea n limei erestelor absidelor t>ine
ca eolarile i eontrafortarile de piatr de a doua fie din 3 rnduri. 1'\ai sas o a treia,
talie, o gresie cenuie tare. armat de doa rnduri de oenie, la rndul

inp.org.ro
COM iSI U N EA MO UMEN TELOR ISTORI C E

0 A "2. 4 5 G '7 0 <=1 _,.() ""-


L*=L 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1
1 1 1

F i g . 4 2 . SL icolae d i n Doto hoi , Seciu n e l o n g i tadin al!l.


fig. 4 3 . Sf. N i c o l a e din Dorohoi , F l a n u l bisericei

inp.org.ro
B T SE R l C I L E LUl TEFA CEL .MARE 3H

inferio r mai mari, ear mai miC'i la cel SLI astfel de discuri i tol astfel sant i la tarl
perior , dou ocnie mici coresp unznd cu doa.
uno mare. Pe aceste d iscuri, n mare parte refcu te
La abside, de la soclu pn la rndul de cu ocazia restaarrei , gsim urmiHoarele reM
ocnie se nal arcade oarbe, ca nite firide prezentri :
lungite. O particular itate, deja \Jiizut la Sf. I lie, Un leu, un patruped naripat cu cap aman,
consi st n faptul c ocniele na sant asezate n coronat, - u n cap de zimbru cu u n personaj

Fig. 4 4 . Sf. Nicolae din Dorohoi, Vedere di nspre Sud

n axa firidelor, ci d in contra axa lor cores altur i i ca dou personaje, o siren cu
pande ca p ilastr i i d intre fir id ele. coroan n cap i ca dou cozi de pete ce
l\tt pilastrU ct i areaturele sunt cu c le ine n mini, n fine o rozas ea razele
rmizi smlaite ear n timpane apar rotocoale i nco\Joiate.
smlaite i colorate ca ornamente n relief. Culorile ntrebuinate sant galben, bistra
De asupra rndalu i superior de ocnie, deschis i nchis, gaibenMocru de d i\Jerse nuane,
sab strasin, \Jin asezate trei rnduri de
' . '
\)erde de trei patra feluri , \Jerdeglba i.

inp.org.ro
40 COMISJUNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

Cornis nu ex ist sub strasin.


' lungit cu baghetele cunoscute n cruciate let
Crn; izile ntrebuintate sant destul d e g roase,
,
petrteet superioetr. Let etbside sunt a camet
semnnd cu cele ce le a\?em azi. Rostarile ferestre cam let fel ca let pronaos.

fig. 46. S. icolae Dorohoi


fig . 4 5 . S . r! i co l a e Dorohoi , U a cxLerioarll Fereastra Vest a pronaosalai

sunt relati\? subtiri. In medie o crmid si


'
Toette ferestrele sant letrg e\Jetzette spre i n
'

ca rostul \?ecin fac apte centimetri. terior. Deschiztarile proscomidiei i et diet ...
Usa de i ntrare e n arc frnt (ogi\Jali'i) si coni calai, ndreptetle spre rsrit, sant mici,
are frumoase s i caracteristice mu lare separate ogi\Jetle i fr ornetm ente.
'

p r i n canelure. Pisetnia Jungit


Ce le patra co n sensal ori ...
lonete astfel for ... zonta l, d e 1 , 2 5
mate sant reze... m. pe 0,60 m.
mate pe m i c i s i asezett sas n
' '

baze ornette, d i ... d reetptet uei sa ...


ferite let fiecetre n astfel :
stlpior. Tim ... Bletgocesti ...

petnal e amplat \?Ul s i de Hri- ,

l snd oei un stos inbitoral


c henar n l i n i i !o tefetn Voe
frnte c u colu... \?Od, ca m i let l a i
r iie rotunj ite. Dumnezeu,
De etsapret aei Domn al rei
este o ocni. m o l d o \J e n e ti,
Ferestrele pro fi u l lui Bogdetn
netosalai, unet Voe\Jod, a zidit
spre nord i a net etcest hram n
Fig. 4 7 . Sf. Nicolae Dorohoi , Pisani a
spre \?est, sunt nu mele sfntulni
i ele ogi\?etk i etu fru,noetse maluri ntre no 3tra printe etrhierarlwlui i fctorulu i
tiettc. ele minuni Ni col ete, i s'a sfrit la anal
Ferestrele tarlei etu c henarul d reptanghi a letr (7003 = 1 495) Iona Octomb rie 1 8 i-a Dom

inp.org.ro
B I SE R I C I LE LUT TEFA CEL MARE 41

n i e i l u i a n a l al tr e i zeci i n o o l e cm- \)el ilori n a l te i ascu ite care l a s tu r l a cu


g t o r 7) . 1 ) b a z e l e ei d e g aja t . Pe lng t e f a n e Doamna

Pictur a, r m as n u mai n naos, c::s te f o a r te s a f\.ari, Bogdan Voe"od, tefan Voe\?od,


i nteres anta si este foarte probab i l c e a de l a Petru , - Sf. N i colae e aezat ntre Christo
'
n ceput, cu toate c a fost retuat i <.: hiar s i S tefan.
n unele p r i refcot . Capete l e u n or a. d intre U n i i sfini unt de o foarte f r u m oa s n
' '

sfi n i au fost s coase, pe urm s'a refcul fiare i arat o m are f r ge z i m e de factur .

fig. 4 8. Sf. Nicolae Pop!iai. nainte de restaurare

lcm:uitlla i zugr vc:alo la o e p o c mai l n general, cu t o a te c es te c a m ncgr i t


trzie . i ntu necoas, biserica a r e n i n te r i o r pro
Capul lai te fa n cel 1'\are p e ta bloul voti" p o r i i fru moase i d o i m pr e s ie d e relati\>
e n parte refcat ; se poate o bser\>a c arat s"elte .
o barb blond de abia nsemnat , p ru l e Pe j os este pardosi t a c u m cu l espezi d e
blon d . Biserica ce o i ne are ;ro r ma ca n piatr p tr ate , n fa i c o n o st asu l o i e a prezint
o treapt joas .
1) Comunicat de Par i n tele D . Furtun. :'{o se \J d oale de r e z o n a n e i n boli i pur

inp.org.ro
C OM I S lU EA MO UME TELOR I STOR I CE

n u fi fos t. 1 n a rc u l mare t ra n s\?ersal a l Iai, Sf. Ioan d in Vi'l sl u i i P r c c i sta d in


os11 l u i s pr e z i d 1 1 l d e s p r i to r e te o g r i n d Bac u .
lemn c o t i ra n t. E z i d i t la 1 -96 cn lw a m a l Sf. N ic o l ae .

POPJ\UTI F\ fos t l a n ceput b i se r i c d e m i r i n u ma i


n \)eaco l a l XVl l f lea a d e \? e n i t m n stire 1 ) .
B iseri ca d i n Pop11jt', I n1 Ro!oa ui, apar C a l a Do r o h i o , i n trareCI e: a c u ma pe parteo d e
i n e a c e l u ia t i p c a i Sf. H i co l n e d i n Doroho i ,
f. G h e o r g h e d in H & rl o , SY. N i c o l ae din ' ) Bo l . Corn . \on . Jst. 1 1 p. 1 35.

inp.org.ro
D I SERT C T LE LU I TEFA CEL MAR E 4".,

miazzi a pron aosala i; o a d o u a i n trare la m iaz N im ic m a i d e s ea m


n u deose bete restul
noapte c acuma z i d it ; are n jarul o g i \)e i o i n te r i o r a l a i
b i sericei de cele !'alte de ace la
ra m. dreptungh ialar. . Era p robab il n trarea lip. I n exte rior n s sunt m a i malte _ d i ferene,
prin c i pal . De asupra u elor e te cte o o c n i . De a. a pra socl o l a i profi l at se rid ic fa ada

fi!- 4 9 . Sf. Nicolae Popu(i { Boto ,ani), \'edere sp1e altar


Naosul e cu bolile clasi ce. Pe retel e d espr tie p i at r aparent cu c:ol u r i l e i co ntrafor ...
spre pronao s e a c a m supri mat.
i to r d i n tari le de pi a tr de tal i e . Trei benzi o mpo
Nen1a ri got i c:e mpodobe c bolta pronao salai .
...

d obesc:, de c:te trei r nd u ri de crmizi

inp.org.ro
COM I S I U NEA MONUME TELOR ISTOR I CE

'
--p"---
1

: /;' _...,... - - - -._ :


(f
:..

:. --.-
-

1 :
1, '
! - ' .
'1
''

. / ,
.

,/
,-"

'...- _. --
1

2 'S t0 7 l; G
1 1 &-;L 1 I 1 1
<. AO ..,..

, 1 1 1 , 1 , , , 1 + !

fig. 5 1 . SI. icolae Popui, Seciune longitudinal


Rg. 5 2 . Sf. Nicol11e Popu i , Planul bisericei

inp.org.ro
B L SE R l C l L E LU J T EFA CEL MARE

Fig. 53. f. :-l i co l ae Popu i , Boli l e pro:1 aoso l o i

fig. 5 4. . SL Nicolae Popc\ni, Ua Nord

inp.org.ro
r ioar are pe fie care latu r cte
dou ocnie cu un m i c arc care le
ncalec de asu pra. Turla are dou
sprezece laturi, pa.tru ferestre si
patru m i c i contraforturi. f ie care
l a.tar se nchee pri ntr'o singur
arcatar ; d e asupra lor sant ni
rate dou rnduri de o c n ie i o
friz d e rotocoale.
Pronaosu l e ei t n raport cu
naosal. O fe reastr mare, n arc
frnt cu m ulare, l lumineaz des...
pre apas.
ferestrele naosulai, nguste i
lungile, sunt m i ci ca i ale turlei i
simple ca ornamentaie ; la turl
sunt dreptanghialare ear la snuri
ogi\Jale ntr'un chenar dreptun
ghiular. .
Cr m izile ce le \Jedem. n i n...
terior la arcurile pronaosulai, unde
tencuiala czut las zidria goal ,
sunt de for mat mare .
I n pendenti\Ji s e poate obser\Ja
c rnd urile de crmi z i sunt ae
zate \Jertical , ear nu orizontale
dup obi<;eiul curent bizanti n .
I n proscom i d i e a u 5 1 /2 cm .
grosime .
O gri n d d e lemn d e 1 6 pe 23
cm . unete recderi le arcului de
rsrit al pronaosalai. Oale de
rezonan nu sant.
Fig. 5 6 St. 1 icolae Po piiu i . Ferea tra pronaosuloi

aparente, d i n care cele d in mijloc


sunt smlaite galbn i \1erde de d i
\Je rse nua ne. Pe arm \Jin dou rfln ...

J u ri d e ocnie ca cele deja cunoscute.


Firi dele lungi ale absidelor se nche
ns prin elite d ou arcade; picioru l
d i n m ijlocul l o r se opreste la n i\Jelul
inferior al rndalai de oc ite m ari ; u n
'

m ic arc d easu pra arcaturilor unete


c heile lor. l\bsida m are are apte
asemenea a.rcade, ear cele laterale
cte cinci .
Ca la. Iai, la Doro hoi, la H.rlu sant
i ai ci rotocoale care m pod obesc ar
caturile i formeaz bru sub strain;
ele sunt d e culorile deja \Jzute i n e
prezi nt aceleai sub ie cte c a la D o ro
hoi, l i psin d doar capul de z i m bru cu
dou personaje.
Turla e rezemat pe d ou baze
stelate cu cte opt \Jrfar i ; cea i n fe- Fig. 5 7 . S I. Nicolae Popiio\i . Pisania

inp.org.ro
B I SER I C I L E LUI TEFA CEL .!\'1 ARF

Zagr\1elile, fo ar te terse n mnlte 1 rt i , las Sf. I l i e ( a re s u n t a c o l o i la t u r l ) a r f i u n


o n d oial asapra \; r ste i l o r . argument p e n t r u \1e c h i m e a l o r mai m a r e .
Grafite s e gsesc in pronao : d o h a n e \: ... Pisania e aezat pe p a r tea d e 1 o r d a pro na
hal ky , n c a rac tere latine, - e p r o b a b i l o n o sa l u i l n g col(ul b i se r i c e i . "'i a r g i ne a a ezat n
oldat d i n ormata l u i Sobies ki ; n sn u l u d p l ano l zidu lui e c e- o a mai n a fa r de aprafa a
al naosa lai gsi m da ta : 1 590 . Pi ctura ar f i c r i s : < d o te fa n Voe\)od, cu m i l a l a i Dum
d e c i cel pui n d i n f. r i t o l "eaco la i a l X VI-lea. n ez e u , Do m n a l r i i 1"\o l d o"ei, f i u l l u i Bogdan
U n stud ia mai d et a l i a t i m a i ca seam a l Voe"ocl , am z i d i t ace t h r a m n numele
iconografie i a r putea l m mj c hestiunea. Sfntal a i p r i n t e l u i n o t r a a r h ierar hC I I i
Din p r i c i n a d r m r e i z id u l u i d i n m ij l o c , fc t o ru l d e m i nu n i N i co l ae , n a n a l 7 0 0 -+

Fig. 5 8. S I . 'icolae Popoi , Bolile naosaloi

ta blool "oti \) _ a d i p r u t . Pardoseala este (=, 1 496) iar al D o m n i e i l a i


a l patnrzecele a
acuma de lespezi de p iatr . g
c u r tor, l u na Se p tem b re 1). 30
-""'- I n altar este ns d e dale rom boi d ale de p m n t Popoi e te a n a d i n rarele b i e r i c i d i n a
a rs asemntoare cu c e l e d e l a Sf. I l i e . A. emenea c e a s t "reme c a re i - a pstrat c lo potn io ;
d a l e e " d i pe p a rte a un d e a fo s t zid eri meJ ia n . este a e z a t s p re ord-Ve to l bisericei si a re o
'
' a r putea de aci con c h i d e c pa r d os ea l a oare c a re a s e m n a r e co a ceea d e l a Piatra.
d e p i a tr c mai "eche ca a c eea a a l ta r(J i n i
f. G H EO RG H E Dl ' HA RLU
care a fo 1 f cu t cnd s'a d ra m a t zidul
d in tre naos i rronaos, - cu toale c a c r. G heorQhc d in H rlo este, ca Tazlo ,

mnarea d a l e l o r de pmnl L!rS ca cele d e l a 1 ) Iorga , Inscrip(ii.

inp.org.ro
COMI SIUNEA MONUMENTELOR I STOR I CE

cea mai mare din b isericile lui tefan cel jos de tre i rnduri, mai sus de patra i pe
tlare, dup Neam nl i Dobro\Jal. Ca faad arm de ase, sant separate prin suprafee de
i oarecum i ea plan, se aseamn mai ea piatr aparent, - acuma c ioplit regulat. Nu
seam ca cele din Popai i Dorohoi, dar era aa nainte de restaurare, ci erau pietre
are tota unel e d eose biri care-i rac: an loc: neregulate de d imens iuni mi ei.
special n acest grup, - mai nti prin 1"\a i sos X>in cele dou rnduri de ocni
faptul c pronaosnl na e sapralrgit, o a mari i miei , dou mici de sas potri\Jinda..se
doua pereche de eontraforturi aprnd n loeal la una mare. Sunt tot de crmid aparent
acestei eiri ; - este o re\Jenire, o re m iniscen, i sunt separate prin rnduri de crmizi
a dispozi e i de la SL Ilie. - Pe arm, nao roie i smlai te galben i \Jerde. In t i m pa
sut e l u m inat prin patra ferestre mari, deci nele areatarilor se \'lede cte un disc. Sub
lntr'an mod mai larg ca la cele d ou biserici strain sunt tre i rnduri de asemenea roto...
artate . coaie s mlaite, separate n rndul inferi or,
E!osul, ca elasieele arcuri cunoscute, poart prin crmizi n pi cioare. Trionghi urile d intre
o turl elansat. Trecerea spre altar e bine discuri sunt umplute prin nite m i ci pi<:se
d es\Joltat prin trei arcur i largi ; att nao snl ct smluite n trei coluri cu un 'Jrf ascuit
i altarul sunt !am inate prin ferestre m ici : In m ijloc; sunt aezate astfel ca culorile \'lerzi
un are frnt ntr'an chenar lungit dreptunghiular. i galbene s alterneze ct se poate.
Zidul d espritor dinspre pronaos e aeCim Discurile, d in care majori tatea au fost rt:
de fcut i nlocui t printr'un are scund. fcute cnd s'a restaorat biserica, pre z int
Pronaosul, care arat pentru pri ma dal cea mai mare \'larietate de tipuri.
arcurile diagonale combinate in ac:ela plan Vedem : capul de zi mbra ca un personaj,
<:: CI alte patm arcuri paralele eu axele princi pale, acela cu dou personaje, palrupedul andro
e l u m inat prin patru ferestre la fel, ea lnertur edal, dou feluri d e lei, sirena ea doa coz i ,
gotie, mai mari ca d e obice i . Ele au cte o stea c u raze nco'Voiate, un gri fon , a n alt
d ou menoari ferm profilate care mpart fereas fel de grifon, doi balauri ncolei i . 1\ceste
tra n trei cmpur i ; partea superioar, pe dou din urm mot i\Je sunt foarte rare.
lng obinuitele m podobiri gotice, arat trei Color ile sant foarte 'Jflriate , cu toate c \'lerd ele
cercuri ntretiatc care a m ple partea superioar. i galbena ! dom ineaz alternnd ; gs i m i
i chenaral use i de intrare e mai bo toate \'lar iaiunile acestor colori, brun, \)erde
gat JU( rat ea la mai toate cele ! 'alte bi alba tru, \Jnt i alte .
seri e i . Absi cl ele poligonale au apte laturi la altar
Dre ptunghiul aei are un mie chenar pentru i cinei la cele laterale. 1\rcadele oarbe -
sine , neodrat printr'o frCimoas profilatur riridele - au arcur ile lor m a i compl icate f i ind
ogi'Jal, care la rndal ei e eoprins ntr'o alctu i te, ca la Popati, de o dubl areatur
alt ram dreptungh iCI I ar. n arc rrnt , p iciorul m i e inter mediar fi ind
Se poate compara dintr'o parte cCI t\il iui, rezemat pe o .m i c consol ; pe cheile arca
Tazlliu, Popui, iar dintr'alt C:CI portalul de tarelor se reazm. an alt are mic, tot ca la
la
. mnstirea Neamtn!Cii.
,
Popa i i tot ogi'Jal, n dreapta i n stnga
Ca la Popui, putem obser\Ja n pendenti\Ji i cruia apare an d isc: smlait.
pronaosul a i c rnduri l e dt> crmizi nu sunt Deasupra ncep rndurile de ocni\e i de
orizontale, ca de obicei, ci \'lerticale. 1\m putea rotoeoale deja descrise .
\?edea aici o apl icare la pendenti v i a m odului In dreapta i n stnga snuri lor gsim cte
gotic: de a acoperi spaiorile dintre ner\'la r i l c on contrafort de piatr cioplit eu copertinele
bolilor. Dimensiunile crmizilor e aici de eu prof ilele cunoscute. Contraforturile d in spre
2 9 em . pe 1 3 - 1 5 i 6 cm. grosi me. Rsrit sant ns de o eompl i eaiane m a i mare
Faada este, poate, cea mai ornamentat din de ct la celelalte biserici d in aceast \ire m e .
toate cele ce le \'ledem azi (dac cum\Ja Neamul, 1\ u n fiecare partt: a lor ct e un alt picior
acoperit acuma de tencu ieli, n'ar intre ce-o). de spri jin mai mie, aezat perpendicular n
De asupra unui soclu ca profil de piatr raport cu contrafortul cel mare i lipit d e
cioplit se ridic un parament de rnduri de z i dul cldire i. Colurile cldire i sunt fcute
crm izi aparente din care unele sant sml-. ea pietre de talie dup regula general.
tuite n felurite culo r i : galben, \'erde, brun, Se \Jiid i aci, ea i la turnul - dopotni
\'fl n l , aproape negru . Aceste benzi, alctu i te din P iatra, semnele instra m entolui cn cMe

inp.org.ro
B I SE R I C I Le LU I TEFAN CEL MARE

au fost ridi cate la local lor. l\.bsidele au Paramen tul faa d e l o r e acum d e o gresie
ferestre mici ca baghete i ca\?ete simple, moale eo n c h i l i fer . Prile noi se deosebesc
fr b aze . Intradosal e uor ogi\?a l . uor de C'ele \?echi pr in armele sculelor n
Pronaosul are c e le patru fere s tre mari des- trebuinate . Semne lap idare na se \? d .

fi g . 5 9 . Sf. Gheorghe, Hrlo

pre care am \?orb i t ; ina i nte de restaurare Turla , in ntregime de c r . mi d a pare n t ,


e rau astupate ca zidrie. s e ri d i c p e d o u baze stelate c a o p t \?rfari ,
P i atra ntrebu inat o g r s i e ce n u i e \?.e r,.,
_ care am intes<: Pop.ai .; Baza i n ferioar pre
z ae d estul de tare ; prile in l o-cuite sant de z i n t an octogon ca [o eitur la fiecare
o piatr mai moa le i m a i grosolan. coq; la o c l o l d e sos par tea d reapt d intre

inp.org.ro
COMlSIUNEA MONUME TELOR I STOR I C E

O A '2.. ,:, IC- 7 b q 1 C . .,.",

111 [1 [1111 1-L,J .+lJ_J

F i g . 60. Sf. Gheorghe din HrUI.o, Seciune longitndina l


Rg. o r . Sf. Gheorghe din Hrlu. Plannl b lserice

inp.org.ro
BISER I CI LE LUI TEFA CEL MARE .i t

aeste \'rfari d ispare rmnnd steaafi cu baza lor, \?edem cte o friz d e ocn i t' . Sus
raUL n fine, sub strai na, sant trei rnd u r i d e ro
Ocnie, dou pe riecare pa rte dreapt , m tocoale separate prin asize de crmizi a pa
p o d o b esc aceste baze pre c u m i rotocoale re n t e roi e i sm luite. ea r a-xele sunt in
smluite. l\ i c i \1e d e m i o c o r n i c u cr ... sem nate p r in cr m i z i galbene n picioare.
m i z i n z i m i ; sunt ns moti'Oe putern i ce d e Biserictl e acuma n\.1e li t , ca i t u r la, cu
a ere d e c nu e d e la n ceput. tab l de a ra m . Tablou l \?Ot i \.1 , fi i n d disprnt

Fig. 6 2 . Sf. G h eorghe, H a r liw , inai nte de ,-estaorare

T u r l a propriu zis e octogonal; are, n axele odat cu luarea pere t u lui m e d i EIIl a l bisericei,
pri n c ipa le, patru ferestre d reptunghi u lare n nu a-oem, i n acest caz, i n di caiun i asu pra form e i
tr'un chenar lo Iei, cu mulare simple. I n d it'l p r i m iti\?e a a coperiu l u i , dar e e\1 i d e n t c n o
gonale sunt pfitru contrt'lforturi m1c1 ; co " e ra a ltfel el e c t celelalte.
perti n a lor super ioa r di fer d e cele \?zute I nscri p i a se gset e , p e l atura d e a pus, la
pn acuma : prez int In fa un fel de mic co lul cld i r e i d in spre m i az z i . E a proape
fron ton triunghiular. Pe fiecare fo a tur1e i ptrat , are 65 cm. n l i me pe 70 l nn
-oine c te o arcatar dubl . Deasupra lor i la gime i coprincle a pt e rndori :

inp.org.ro
52 COM I S I U NEA .i\lONUMENTELOR ISTORI CE

., B lagoce' t i\)CI I i de H r i sto s i a b itorut ! o i-a p s t ra t n bun stare ,


I n te riorul b i se r i ce i
tefan Voe\?o d , ca m i l a l a i D u m n ezeu D o m n pod oaba de frescari si e foarte pro babi l c
al Trii flo l d o \? e i ,
f i a l l a i Bogda n Voe\)od. sant cele de la n c e p t . l\tt s t rat pictat sub
a f ii c:at acest hram p e numele s f l n t a l ai i ce l a ctu a l n tot caza t , n a se gsete. Num a i
sl\)itala i marelui mucenic i purttorul u i d e l a proscomi d ie se poate z r i o tencuial sub
bi ru i n Gheorg he, care a I n c e pu t a se zidi rea actual pe care e zngr 'J i t o i m it a i e d e::
l a a na l (7 000= 1 4 9 2 ) l u n a I er i /"\ai i s a :s \) r i t cr m i zi a pare n te .

Fig. 6 3 . S. Gheorghe, Hrlllu, A l tarul bi ericei nainte de restaorare

i n , acela a n , I o n a lui O c to m b re 2 8 , iar a l ti l o l p i c tu ri l or i m p r i re a l o r aduce


Do.rnniei l u i , n a n a l a l tre i ze c i i aselea a mi nte ca D o r o h o i i Voron e i c ca d es
c ar q to r " . 1 ) \'rire deosebit de acel al epoce l o r ce act
1\ c e i a i i nscri pie, n caractere mai nflo r i t e } nr m at.
se re pe t n l u n e t a ae i de i n trare, m a i l nn Za gr \)ea l a este d e o fru m o as c a l i La le i
_g re a , a'J n d n n m a i patru rn d u r i . d e un reu it e ec:t d ecorath, .
D i n nefe ri cire, peretele d es p r i tor d i n trr
1 ) l nqj<l . I nscri pii . n a o s i rronaos a fost d r m a ! i ta b t o n l

inp.org.ro
inp.org.ro
COM J SI U N EA MO UME TELOR I STOR I CE

CI
(JI

(Il
--

inp.org.ro
D t SER I C I L E LU I TEFAN CEL MARE

l e nc ue l e le czute ceea ce perm ite


clltori cc:.sc a J i sp rut rmo nbnd ll i i m a i c h i pnl g rodat i
<.mei d o m n i e c c o r o a na pc: cap ae zat peste s se vaz ing r i j ita construcie a z idriei .
FTo 111 a rCrn. o 1 m brac o m a n ta de b rocfll cn
(...:..
Pe a r cul n tors n peret ele desprjtor acuma
_

F i g . O i . S l" . Gheoqhe, Hiirlu, Bolile naosului

g u l e r de blan d i n care es lc) r q i m nece bro deschi sunt pi cturi rece nte, d u p st i l din
d a te , strnse l a min i . veacul a l XI Xleo, care s'a(! f c ut i p e p a rt e a
J n bol i l e rronaosa J (J i pict u ra e t e cevfl de- i n feri oar a pe retcrlui sud d in pro noos .

inp.org.ro
COM l SW N EA MO UMEN TELOR I STOR I CE

E: probal1 i l d e c i ca peretele a fost scos n Regsim pe z i d urile bisericei ornamen tele flo
prima j u m ta t e a \Jeaeulu i trecu t, cci rstu l rale cte -la Popai, d e Ia Dolheti, din Baco\?ina.
t->i sericei fi i n d .z<tgrih>it c d e c re z u t c n'a La o eonsol din pronaos si n proscomidi e

Fig. 68 Y . Gheorghe, Hrla, Bolile pronaosulai

fost ls(lt a c east parte alb. Dintr' alt. parte n , se afl si a c e s te ri nsou ri n r u d i t e ea orno ....

t-8 5 2 , 1\saehe d esc rie biserica ea areal nou deja m entele ;normintelor din 'R dui, ee le re g s i m
fcut i pomenete de tal:>l oal ctitor icesc d istra . n mod c o o s w n t i mai trz iu.

inp.org.ro
BISERI C I LE LUI TEFAN CEL MARE 57

Partea i nferioar a perei lor e m podobit la Sf . GheJrghe (f'litropol ia \?ec.he). l\cest ta...
cu d ou rnduri de patrate i m itnd p ietre blou \JOti\? este cel fcut de l\ntonie Ruset
sau panouri de mar... Vod atunceo cnd
more colorate. De a resta.u at biserica.
desubt sant d rape... (fig. e .
riile care n u l ipsesc Plana! nu se m a i
mai n iciodat din gsete, nct nu tim
b isericile noastre. d e ct cu o oare care
ndoial dac biserica
Sf. NICOU\E ce o \Jedem a respec...
DO!'\NESC DIN l l\I tat \Jec.hi a d ispoziie.
Pn l a ce punct S stie
,
- si ,
rele-
actuala biseric Sf. \Jea l lai Lec.omte d a
Nicolae d i n Ia i este Noay o arat d estul
la fel e a ceeace nea d e clar - c, n
lsat tefan cel !'\are, d reapta i n stnga
e grea de preci zat. pronaosala i \?eche i

ti m c Lecomte du b iseric i se zi d ise dou


Nouy a drmat \Je ... anexe, d ou para...
c.hia b iseric pn la clise, la stnga a l
fundaie. Na se re Sftalui Stefan,
'
la
gsete din rete\Je ... d reapta al sfintei
urile ce d esigur lea Var\Jara, iar pe la
fcut dect o faad fig. 6 9 . Sf. Gheorghe, Hrla, Pisania
tura \?esti c s'a n...
lateral ce ne arat aceeai d ispoziie ce o nlat un turn c lopotni\, prin care era n...
\?edem pe ta b loul \JJti\? a ctual mente pstrat t rarea.

Fig . 7o. SL Gheorghe, Hrla, Ferestrele pronaosalai

inp.org.ro
COM I S I U N EA \Oi U 1E TELOR I STOR I CE

D o r , pe c.ncl pe p ic t u ra \JOt i \J , tnrl a b i su p r i m a t c o n t rafo rtu r i le late rale i e e ! n i ab-


seri c e i e na l t s i asezat p e
,
d ou soe l o r i i d e i a l t a ru l u i . S'a dat usei d e i n trare o Fo rm
su prapuse, pe c n d acoperi u l e \ugaiat i
,

n p l i n c in i r u ce d e sigur n 'a a\)ut-o . S'a


n \J e l ete p r i n a p e deose b i t e d i fe r i t e l e p r i n l o c u i t \Jec hea p isan i e ( ce mai exist In c u rtea
ale c l d i r e i , b iserjca ce neo a ra t rele\Je u l b i e r i ce i T r e i ... Erarhi) p r i n t r ' una nou de bro n z .
d i n a i n te a d r m re i , are o turl s co n d i Las l a o p a rte a}Le schi mbri mai m ru nte.
eX>i d e n t refcat , pe u n singur soclu, i o Planul b is e r i cei e s t e de acela t i p ca Sf.
si n g u r n\Je l i toare joas pe toat part ea \? e N i colae d i n Dorohoi , Popu t i , Pree i sta din
c h e a b iseri c e i . De ase m e n e a t r u p n l c l d i re i B a c u , Sf. I oa n d i n Ves l u i . '
pare a f i fos t n l at ce\?a d easu p ra r. n d o l o i Deosebi rea este c peretele d es p r t i tor a l
su p e r i o r ele o c n i t, sob p ro naosului d e s p re n aos,
stra i n . perete eu o u ngust
Biserica a rat la ab- (acolo u n d e n'a fost ser
i d e f i r i d e l u n g i te i jur p ri mat la o epoc m a i
m p re j u r d o u r n d ( I r i d e trz ie), e n l o cn i t pri n t r ' u n
o c n ie. S u n t n ou fi r i d e perete c u trei arcade i
l a a lt a r ca o p t ocn ie n d ou coloane d e s e c ( iLi n e
p ri m u l r n d i asesp re c i rcolar.
zece la cel cJe sus ; la Nu a\? e m n i ci a n exem
s n u r i l e lateral e sunt c i n c i plu de aceast d is p o z i i e
fi r i d e cu patru i opt In wemea l u i tefa n i
o c n ite . numai, mult mai trz i u ,
Baza ce se X> e d e a tu r l e i p r i n \Jea cul a l XVI H ea s e
)

e o cto g o n a l c u cte d ou gsesc ase menea exe m pl e .


o c n ie p e f i e care l ator . A r m a i f i de o bs e r\?a t
Pronaosu l e ce\?a e i l i a r c arcurile p i e z ie ale
in dreptul p rosco m i d i e i e n aosu l u i , a c e ste arcuri
a n c on trafo rt. Ferestrele caracterist i c e m o l d o \Je
e t-au i ele t r a n s fo rm at e . n e t i , nu sant n se m ic e r c
. e \J e d e cte u n roto c o l ca d e o b i c e i c i n u m a i n
n fiecare ti m pa n l rca- seg m e n t d e cerc, a d i c
turelo r , iar o f r i z n m a i nt i n e , r m n n d p e
t reag n t re cele d on p r i m u l ta m b u r u n s pa-iCJ
rn d u r i d e ocn i e . relati\) mare p n l a na
Leco m t e du ony a terea a cestor a r cu r i .
resta b i l i t a l tre i lea r n d N u \J O i \?orbi d e deta
d e o c n i i.e ce se \?Cel e pe l i i le ue l o r i ale fere
t a b l o u l \?Oti\J, i care e x i strel o r, ele fi i n d n o i .
sta proba b i l su n te n c u i a l , In p r i\J i n \a d is c u r i l o r
s i a ase z a t alte r n d u r i d e
, '
m lu i te ns - c u toate
rotocoa l e . 1\ sch i m bat c e'Oa c sa n t refcute , tim c
d istri bu i a o c n ielor. Ln re p r o d u c c e l e \J e c h i . Ca !o
turl a resta b i l it baza i n fe r i i e su n t tot \?er z i i g a l
Fi g . 7 r . S. Gheorghe Hdd1iu

ri oar ce se \J e d e pe ta bene, cu toate \Jar iai a n i le


O fereastr a naosu lui
b lo u l \?Oti\J , s o c l u l o c to lor, la care se a d aog
gonal a p r i m it d i n n o u c e l e t re i o c n ie pe a l baslrn 1 \?ant. Su b i ectele sunt cele c u n o-
fiecare l atu r . In fine s'a n la t o turl s c: u t e .
o ct o g o n a l cum par c a fi fost dup ace las V e c h i a i n s c: r i pie ps trat l a T r e i E r a r h i an
t a b lou . In l i n i i g e n e rale d e c i se poate con astfe l :
chid e c actuala biseric r e p re z i nt d estul " I n n u m e l e Tat l u i i a l Fiu l u i i a l Sfn
de b i ne \J e c h i a c l d i re , d i fere ne exi sln d ns tu l u i D u h, Ioan tefan Voe\?od , ca m i l a lui
n d eta l i i . D u m n ezeu d o m n i to r u l re i 1'1 o l d o\?ei, fi u l
Pe l n g m o d i ficarea I n d i s lr i bu i rea o c n i Dom n u l u i BogQan Voe\)o d, \) O i ,i z i d i acest
e l or) d es p re cre a m \? O r b i t mai sus, 'au i te m p l u nt r a p o m e n i rea i ruga sfn t u l u i

inp.org.ro
BI ERI CILE LU I TEFAN CEL MAAE n9

fig. 7 2 . sr . .Nicolae Domnesc din ICI i

inp.org.ro
GO COMISIUNEA MO UMENTELOR ISTORI C

I erarh s i fctor d e m i n a n i N i c:ola , spre d esu anul 6 9 9 9 luna I u n i e 1 i s'a se\J&r i t n 7


fleia rposailor moi i p r i ni i a fratel u i mii i un an !ana l\ngast" . 1 ) ( 1 4 9 1 -- 1 493)

'"11
.o
-.)n
o
c
p;-
n

ii"
.

rn
,...
"'

n

5'
-
::l
r;
Q.
" n>
o
...,
11>
rJ>
s
...,
c

...,
p
1
["

g-
v
P><

r
tt>
n
o
a
1;
Q.
c

nostr u , i p e n tra s ntatea Domniei noEtstre


'a f i i l or notri . i am n c:epat a zid i n 1) i'\elchisedec. Hoti e istorice i archeologice.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 61

Resturi de frescari d i n \Jremea l a i Anton c sant igle saa i nd rile mari, - dar aceste
Raset, care a restaarat i a mrit b iserica, pi ctori fiind de ob icei destul de s c hematice,
se afl, precu m am artat, Ia Sf. Gheorghe a na se pot lua n seam d ect p e n tru l in i ile
1"\.itropoliei . Sant d e O frumoas fartar i principale .
5 AO

Fig. 74. Sf. Nicolae Iai, Plan.ol bisericei

a nele capete de sfini sunt de mare i n... PREC IST!\ D I N B l'I C . U


teres.
Anton Vod zagr\Jise i \Jechea b iseric Biserica a fost construit n 1 49 1 , de Alexan...
i se refcuse chipurile l u i tefan, lai Bog... d ru Vod, fiul l a i tefan cel l"\are, care era o
dan , fial sa, i al Doamnei lui E\Jdochia. rn d a i t peste partea de 1"\. iaz-zi a 1"\.ol do\Jei.

Rg. 7 5 . Sf. Nicolae lai , Pisania

Tabloul \JOti\J, care ne nfieaz fam i li a Biserica are an naos ca altar i d ou si...
noului cti tor, ne arat i b iserica. E grea nari - i a n pronaos boltit n calot seric.
de judecat dup aceast pictur ca care ma... Boltirile naosal a i sant cele obisnuite moi ...
'

terial era aco perit cld i rea. S'ar putea crede d o\Jenesti.
'

inp.org.ro
62 COMI SIUNEA M ONUMENTELOR I STOR I CE

Peretele d espritor di ntre naos i pronaos , zagr\?ire s'au dat jos toate tencuieli le, ref ....
a d isprat, fiin d nlocuit printr'un mare arc . cndu.... le n ntregime.
Deasemenea aa exterioar este refcat. Pe I n pendenti\?i i naosu lu i se \?d gurile unor
pronaos se nlase n \?eacal al XJX... \ea, an oale de rezonant '
.
torn clopotni, care urmeaz a fi d esfii nat. J\ctualmente biserica e pardosit cu scnM
Turla naosalai fusese refcut n exterior d uri, dar erau n \?echime, pardoseli de c
ntr'un sti l clasi c ca si
'
toat. fatada.
' rmid i de piatr 1).
In afar , pronaosul apare ce\?a lrgit ca In pranaos s'a gsit mormntu l fcut de
'
I EI Dorohoi, la Vaslui, a Popa i, l a Iai. Alexandru, fiul lui tefan, unui necunoscut,
In dreptul proscomidiei i diaconiculai, snnt care ar putea s fi fost a n fiu al lui 2): (\?ezi fig. )
asezate
' dou contrafortari . Piatra foarte frumos lucrat are o ornamen
Absida cea m are i snarile sunt pol igo- taie gotic unic la noi n aceast ntre ...
nale n afar a\?n d obinuitele firi d e lun gite, bainare . Inscri pia spune :
nou la altar i cte Io l\lexandra Voe
c in c i la snari. \?Od , fiul lai tefan Voe
De asupra lor sant \JOd domnul trii , 1"\o l -
d ou rnd uri de oc... do\Jii nfrumase acest
nie m ici, care se con.... mormnt ..... , cfire s'a
tina i pe p e r e i i prest\?it spre \?ecin ic ile
drepi ai biseri cei , cam locasari'
n anal 7 0 0 4
\?edem acuma c s'au ( 1 4 9 6) Luna Se ptem-
dot tencuielile jos. brie 1 6 .
Social este de piatr Pisania de piatr, ele
brut ca a n profil simpla 1 . 1 o m. lime i 0 . 4 3
de pintr de talie. Coro... m . nlime, este ae
nflmentele contraforta... zat n afar . pe zidul
rilor sant i ele de de i ntrare sas la stnga
pintr ciopl it pro filat a ei. Ea glsaete astfel :
ca formele cunoscute. Ca \?Oina Tat lai i
Piotro e frumos si' re ... c a conlucrarea Fiului
galflt lacrflt . si
'
ca se\?ersirea
'
Sfn...
Paramental perei lor tutui Duh, e\?Se\?iosal i
e de piatr brut, afar iabitoral de Christos
d e picioarele firidelor Ioan Alexandra Voe
lungi i d e ocnie. Cor... \?oda, fiul lui tefan
ni nu este. Na se \?d Voe\?od, D o m n i t o r u l
urme de crmizi sml,.. 1"\oldo\?ei , a zidit acest
uite saa d e d iscuri. templu In numele 1\ dor
Boza tarlei cea d e m irei preacaratei Ns..
Fig. 7 6 , Prec1sta Bacu:
jos e ptrat i e de ctoarei de Dumnezeu
zidrie de p iatr, iar a d oua, stelat cu dou i pururea Fecioarei 1"\ariei. i s'a se\?erlt
sprezece \?rfuri , e n ntregi me de crmid. n ....t mal 7 999 !ana Genar 1 . (= 1 49 1 ) 3).
J\ctaalmente se afl an prid\?or m odern Ca toate c biserica Precistei arat a fi
pe partea de Vest a b isericei, i pronaosul fost de o execaie simpl, fr ornamentaie,
a fost nlat ca 0 , 6 0 - 0 , 7 0 m. n raport e a este de d imensiuni relati\? ' m nri i face o f m ..
restul cldiri . presie destul de i mpuntoare ; este ns
Ferestrele au rame de p iatr fr n i c i o relati\? ce-oa mai joas ca cele !'alte biserici
malar i nici a n ornament, namfii feres oreneti din aceast weme, fiind i cea
truica m ic a prosco m i d iei are machile re mai \?Cehe (dup Vaslui).
gulat teite. Nu se gsesc sem ne lapid are nic i Fost'a zidria aparent saa tencuit ?
grafite i nteresante. Piatra de talie, unde exist, e frum os la-
Pictura i nterioar e refcat pe la 1 8 5 4 ; I) V. Drlighlceanu . Bul . Corn. l'lOn. Ist. 1 9 1 1 .
fcnd dou -trei sondaje, nu s'a gsit aita ') V. Drlighiceanu, ibid.
de d esubt ; este probabil c la aceast re- ) 1'\elchisedec. Notie istorice i arheologice.

inp.org.ro
B l SER l C J L E LUl TEFAN CEL fv\ARE

,,
' 1
1
r- --------
'
'
'
'
1
1
'

'
1
1
'
' 1

!'

:- - - - - - - - - - - --
'
'
:--
-
- - - -. - ...
-

'
1

'
1
1
'

'
'
'- - - - - - - - --

-- - - - - - - - - - -

Fig. 7 7 . Preei sta Bac u , Seciunea longitudinal


fig. 7 8 . Preclsta Bacau, Pla na! biseri cei

inp.org.ro
64 COMI S I UNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

erat s i restul zidriei este n acelas pla n . lata lai l a i tefan cel 1"\are, care pare a fi
C a m a s e poate concepe c p iatra d e talie fost de o mare im portan. Paa l de l\lep,
ngrijit !aerat s f i fost destinat a fi aco care a trecut n 1 6 50 la Vaslni , \?Orbete cu
perit ca tencuial, na rm ne a lt ipotez adm iraie de ce a \?zat :
de ct aceea ca piatra b rut a paramentalai !\i c i n Vaslui, palatarile, bi le, locuri le de
era \1zat precum i crm izile fi ridelor i plcere sant toate ale lui Stefan Vod, p re
'

ale ocnielor, precum s e obinuia de altm in cum si magn ifica s i superba biseric ca o
trelea la toate b isericile acestui ti mp. elega t cupol pete msur de nalt. I n
Precista d i n Bacu o cupa deci an loc mai ea, jar mprejar , sant boli i arcuri pe cari
modest n grupa! b iserici lor M acela plan ; sant p ictori i i magi n i ale tataror sfi nilor.
cele !'alte sant bogat decorate ca cr m izi i La intrare, pe peretele d i n jos, <!Ste a n ta
rotocoale smlaite, fr a \?orbi d e s calpta bloa al judecii de pe arm, lacrat n aur

Fig. 7 9. Sf. Ioan Vaslai n carsol lacrrilor de restaarare

r i ie gotice ale oelor i ferestrelor, care aa s i .a zor. Reprezint pe 1"\.o ise conducnd pe
,

ex istat poate a ic i pn la o \?re,ne. - Dar Dumnal nostru, pe l\na i Caiafa, i pe


lsnd la o parte aceste l i psuri d ecorati\?e cei !'ali 0\?rei. Persoanele sant zogr \? ile ca
datorite poate faptulu i c m eter i i iscusii ai o expresie t rist. In arma lor este o alt
lai tefan eraa ocupai n alt parte pentru trup : acestea sant figuri tarce, cu alari
Domni to rul nsui, b iserica se aseaman b i ne albe i ca turbane cu caftane lungi i \?erzi
c a cele !'alte d in aceai categorie. trinda-se, ca mneci atrnate i ca hare
marile lor . . . .
BISERICI\ DOJ"\NEl\SC f\ DIN Vl\SLUI Ei san t nso ii de der\?iii lor. I n arma
si n m ijlocul lor sant d raci mpi ngn-
Biserica Stntolai Ioan din Vaslu i , zid it d a-i si nfra ntn da-i. K a s i d b a r i este
la 1 490,
, ,

fcea parte d i n tot com plexa! pa.. n frun tea lor, ca cealmaaa In cap ; anal

inp.org.ro
B I SE R I C I LE LUI TEFAN CEL MARE 65

di ntre d raci se aea pe u meri i lui, trn ... cut dar s'a retntreboi nat o parte d l n \Jechi u l
,
tin d u i eealmaua jos. material ; s e regsesc amestecate si crmizi
o

1 1 1

')
1
1 1
1 1 1
1 1
\

\ 1
1 1
1/ 11
11 :1
11
1 1
1 1 '. 1
1
1

1
\

1
)

Fig. 80. Sf. IoanVaslai, Plana! bisericei (dapli rele\?eal Corn . l'\on. Ist.)

B iserica peste tot n i nterior e acoperit d i n cele \?cehi si , d in c nd n cn d c.te


eu pi cturi - arhi .... una smlu i t \J U....
lectu ra este foarte de.
fru m o as. In \Jrfal C o n t r a fo r t u r i l e
i nterior al copole i, sunt d e piatr cio ....
sao n bal daehin, S{lb plit d e d imensiuni
care se afl tronul mari.
Beialui este imagi nea Cu ocazia luer...
Domnului n o s t r a r i lo r de restaurare
1'1essia. ncepute s'au gsit
In partea d i n afar prinse n zidul prid ...
a tinzei e u n m ar e \'lOrulu i a d o g a t,
clopot 1 ) . fragmente de piatr
l\ctualmente bise ... c ioplit care pro\Jin
r ica e eu tota l pre.... de la ua principal ,
fcut ; , , rsp i n .... de la aa i nterioar ,
du-se'' cea \Jec h e, a d e la ferestrele m a r i
fost z i d it d in n ou a l e pranaosul u i i d e
n 1 8 2 0 d e ctre la cele m i e i d in naos;
!"\aria Cantacuzino, aceste fragmente per...
soia m arel u i logo ft m i t s se reeonstitue
Costaehe G h iea. Ce aceste deschizturi.
a r mas de la Stefan , Ua ogi\Jal era cam
este numai soclul de n felul celei de la
pi atr cu profi l i Dorohoi, iar fere...
poate primul rnd d e strele m i c i erau n
crm i z i c e au d i ... felul celor de la Sf.
mensiuni mari , 2 9.... 3 0 Ilie s, i Voronet, a\Jnd
pe 1 2 ... 1 4 i pe 6 e m .
'

partea superiocr a
grosime. 1'1ai sus, Fig. 8 r . Sf. IoanV aslai, F( reastra micii reconsti taitli golului d rept a n g h iu ...
toat zi dria e ref .... (Corn . /'ion. lst .) Iar i nu ogi\Jal .
1 ) Cltoriile patriarhu lui l'\acarie de Paul de Planul este acela al Sf. N i colae d i n lai,
1\lep - traducere de E, Cioran. Sf. N icolae din Baeo , Popui i Pre eista

inp.org.ro
fiG C O M I S I U N E A i\10 1UMENTELOR ISTOR I CE

din Batia, CCT snari . laterale, contrafortori sar d e n o i t ' ' nu las n i c i o ndoiol6 n
n d re p tu l proscom idiei i d iaconi calai i aceast pri\>in .

Fig. 8 2 . Sf.Ioan din Vasloi Fig. 8 3 . Sf. Ioan din Vasloi


Profila! chenaralui aei exterioare Bolar al aei exterioare
(corn. 1'\on. Ist. )

pronaosu l sapral.rgit . l\cest plan cores... i inscripio pe piatr disprase sab ten ...

pan d e ca acel ca tarl. pe naos, cea ce e caelile prefa.cerei biserice i pn acarno we'o

Fig. 8 4 . Si. Ioan din Vasl!li fig. 1:1 5 . S f . Ioan d i n Vaslui


Chenare de ferestre Cheea chenarolui n ,ei exterioare

confirmat de descripia la i Paa l de f\lep, ci nci zeci de ani cnd a fost d escoper it i
care \?orbi n d de " el ega n t a ca pol. peste m-. s coa s !i l a i \."leal J e D . T. Barada,

inp.org.ro
B I SE R I C I LE LUI TEFAN CEL MARE G7

Glsaete astfel : T-T U S I


" roan tefan Voe'Ood, ca m i la lai Damne ...
zeu Domnitornl rei 1"\oldo'Oei, fial lai Bog Biserica episcopal, ca hrama! Sfini lor A.pos
dan Voe'Ood , a zidit acest templu n ncimele tol i Petra i PC11Jel, a fost zid it n 1 -.+95.

i-t--
1

Fig. 8 6 , Sf. Ioan d i n Vaslui , Proilal ferestrei pronaosalai (ciuntit spre interior).
(Corn. fon . Ist. )

terei cinstitalai cap al Sfntului i sl'Oi tala i Dar a fost aset de d es transformat si ref-
cot - ultimele ori n 1 7 9 3 i 1 9 1 o - n ct
, '

prooroc i nainte mergator i botezi\tor Ioan.


S'a nceput n anal 6 9 9 8 l una A.prilie, s i s'a nu se mai poate recunoate nimic: d in bi
se\Jerit n ace la an Septem brie : 20 l),>> (= seri ca )ai tefan cel 1"\are. E ca putin ca
1 490). plana! (adi c fundai i le) s fie cele \Jechi ; se

fin. 8 7 . :51. Ioan ': cli n Vasloi, F'isan i a

Biseri ca L Ioan ete cea mai \'ec:he d i n mai \Jede an altar poligonal n - afar , co
grupat b isericilor oreneti. apte fee i abside laterale ca c i n c i . Dar
a n l caractere prea \Jag i pentro a pntf'A
' ) Melchisedec . N0ti\e istorice i archeologice. trage \'>r'o concluzie.

inp.org.ro
68 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

Inscri pia de p iatr de la tefan m a i exist de piatr c iopl i t simpl. l\ceast constracie
i este aezat deasapra aei ; " E\?Se\Jiosal e relati\? recent.
si' iabi toral de Christos Ioan Stefan
'
Voe\Jod In colal nord ...\?est este un al doilea turn
ca m i la !o i Domnezea Domnitorul rei 1"\ol... d e zid pe care s'a r i d i cat o constracie de
do\Jei, Hal !oi Bogdan Voe\?od, a ncepat i lemn. i aici, ferestrele aa rmas d e p iatr
a zidit acest Lemplo, n nomele sfi nilor i de talie simpl, si '
cadra! usei
'
de i n trare, cu
tot ladailor corifei lor apostoli Petro i partea saperioar n plin c in tra, are machia
Pa\?el, carele este n Hoso c e este p e Dris teit.
li\?eto.
'
Si
'
s'a s\?ersit
'
n anul 7003, iar al B iserica, ca hramol Precistei, a fost nJ ...
Domniei Sale anul 38-lea cargtori a, Iona at n 1 496-97. 1\re an naos ca a ltar i
Hoembrie 30" ( 1 4 9 5) 1). doa snari sem icircalare, i an proriaos

fig. 88, Hai, Pisania

T l\ Z L A U L boltit printr'o calot sferic, pe cnd bol ...


tiriie naosalai sant cele m oldo\?enesti '
cu ...
B iserica se gsete n cartea d reptanghia ... noscate.
Iar a mnstire i . Zidal nconjartor e d e Peretele d espritor a fost desfiinat, iar
piatr brat ca contrafortar i p e d i n afar ; aa matat la i ntrarea prid \?orolai m a i nou
partea superioar e mai sabire i c a mete de pe faa de apas, - precu m se \?ede foarte
reze . Intrarea se face prin tarnal clopotniei b ine n afar d i n ntrera perea socluJai cel
car posed ferstraici mici gotice. - Bolt \?echla, are continu n pri d\?or pe zidal cel
ncama na mai are. Pe latora de m iazzi, mni \?echia i prin nt reruperea. rndar ilor d e
se \?d roinele cldirilor clagreti constru ite ocnie ; s e i \?ede o cr ptar de s a s pn
pe pi\?nie. Zi dria e tot de p iatr brot co jos la mbi narea ce1or d oa ziduri pe cele
puin crm id. Chenarele ferestrelor sant d oa fee nord i sad .
Naosal are o pard oseal d e exagone d e
l ) t'\ e lchisedec. Hutie . alabastru alb ; n axa Pantocratoralai, plcile

inp.org.ro
B I SE R I C I LE LU I TEFAN CEL MARE 69

sa nt aezate n ptrat. I n pronaos, pardoseala curtat pe inscripie : Kozm m itra). Aceasta


e de ptrate de gresie. as ns na este de o factur uni tar ; pe
framosul c henar d reptunghiu lar al usei c nd panoal central este de cel mai frumos
d in peretele despritor acuma Msfii nat e gotic "flamboyant", cele !'alte sant de an
nfieaz cunoscutele baghete ncruciate, stil flora! foarte deosebit s i de o nrarire
'

cte trei pe fiecare latur, porn ind de pe mai mult oriental. - Spre com parare re ...
niste
, baze gi ngas spate si ornamentate. producem a n i i panou ri foarte asemntori a

' '

Ua d intre pronaos i prid \?or, ce a fost une i mese d i n ospelal comunal d i n Bartfeld
la nceput portalul de in trare, are e henaral (Ungaria de sus) din 1 5 1 o ; o tof ce se g ...
format din patra baghete separate prin cane... seste la Hervarlo e cam de aceiasi inspiratie 1) .

Iare i ntlninda...se n ax n are frnt, aJ ... 'rotusi na se poate presa pa e c a'eeste


'

f i g . 8 9 . l'\nstirea Tazlu , Vedere genera l

e la ind aa z isa og i\?. La rndal lor sunt panouri pro\?in d i n d iferite prti' si c aa
prinse ntr'o ram d reptunghialar ea la fost im preunate pe acelas eanat, e ei ' colturile
tliliai, la Popai, la Hrla, la 1"\ns prei de sas care e d i tr'o singur b deat,
tirea Neamului. - I ntrarea propria ztsa, sunt tot de acelas' stil ea panou! central, si
d replangh ialar, are n lunet o i coan pic ... amndoa m o ti\?e prnd bine a fi de aceia s i
tat a 1"\aiee i Dom nu lui, iar canatal d e lemn mn pe toat aa. De altmintr-elea i inscri p
de tis foarte frumos scul ptat poart si . o ia e o p rob .
i nscripie care o dateaz : " l\eeast u u Pe partea de sus figureaz ste ma trei '
feat'o i mpodobit'o elagrul 1"\i ha i n zilele mpodit n stilul renaste rei si nchis nt r'an
Domnului Nostru Io Ieremia tlo\?il Voe\?od chenar ptrat c u fie car lata lrgit prin ...
i sab egamenal chir Ghena die d e la mns tr'an segment de cerc.
tirea Tazla, la anal 7 1 04 [ 1 596]' luna lai
1"\artie 30 de zile : Cazma maistru" 1 ) (pres ... ' ) t\izko\llsky. Kanstdenkmale i n U ngarn pl. 6 i
') Iorga Inscri pii. pl. 90.

inp.org.ro
COMl S T U N EA MO UME TELOR I STOR I C E

J n aor bise r i ca se p re z i nt ca a l tarul ocn ie ; pe restul z i d u l u i sant d ou Yrize de


micircalar ce\/a l u ng i t , iar snurile laterale ocn ie, cele mari de jos Mnd ce ntrele lor

1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1::-J--;:1 r, hbd
1 1

l"ig , 9o. T<.1z lfiu, Seciune longitudJnal


Rg. 9 1 . Tazl!'iu, Planul bise1icei

_j n l n segment de cerc. l\a riridel e l u n g ile pe aceiai orizontal c a i ce ntrele ar cata re....
-"J i n u it, d e asupra crora e s te u n rnd de lor fir idelor. Dou n i e d i n rn dal de sas

inp.org.ro
B I S IR I C I LE LUI TEF N CEL MARE 71

Fig. 92. T11zlu

inp.org.ro
72 COM I S I UN EA MONUMENTELOR ISTOR I CE

corespund cu u na d i n cel d e jos dar nu mai Tot de piatr ciopli t. sant . i contrafor
aproximati\J ; astfel, pe c.n d la ab3ida alta.-. tarile care i-au pierdut ns \)echile coro
ralui sant n:>u firide, sJnt n Jmai asespre.-. na mente profilate. Taria, ca faada refcat
' ; la absidele laterale la . einci fi ride
ze ce ocnite n \/acal al XIX-lea, e aezat pe doa baze.
corespun d opt, iar pe peretele pronaosalai Cea de jos e octogonal., iar cea de sas n
treisprezece m ici la ase mari. form de stea cu opt colari eind d i ntr'un
Sant contrafortari lng. snarile laterale octogon. Ca la Pop.ai, fiecare latur e m ...

Fig. 93, Tazla, Bolile naosului

3pre altar, iar a lte sprij inesc zidul pronao ... podobit prin cte tre i ocn ie. Zidria tarlei
salai ce\/a eit. i acest panct este de notat trebue s fie ns tot cea \/eche cci ma i
cci toate cele !'alte biserici ca pronaosul supra are ferestrele ei d reptanghialare cu c henara l
lrgit, na aa contrafortari n a ceast parte. inter ior n arc de cerc foarte asor frnt l a
'

Sub fereastra altaralai este an contrafort chee, s i mulare gotice ncruciate la colari .
m i c, iar alte oblice la colurile prid\Jorului Turla e poligonal ca doa sprezece lturi ;
adogat. Social de piatr de talie are an contrafortar i mici na are.
frumos profil. Fatoda toat e acama tencuit. Paramen
'

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MAR E 73

......
....
o
;:

-
)4

.5
"'
e
Q
(,J
IC
-

>CI
....
IC
o
1:::

-
.:
<Il
""'
o
o
..0
i:i
10
r-

.j
1
1
OI

r:n
l a::

10

inp.org.ro
COM I S I U EA \0 U M E TELOR I STOR I CE

tu! este ns de p iatr brut dar se \?d i sunt aezate pe nite mici ridicturi n forme
crm izi. l\stfel, i mediat Jeasn pro soclului snnt d e cupole n m i n iatur.
In rezumat, aceast biseric este
' ana din cele mai elegante i mai
e!ansate. Ca toate c este o !Jise ...
ric m nsti reasc, prezi nt parti cu ...
laritatea supral rgirei -- foarte m i c
ntr'ade\?r - a pronaosalai, cat;e
n a se g sete alt m intrelea d e ct
la b iseri c ile o reneti. Na pare a
a\?ea pod oaba sm lait a lor, d ar,
ca form, e mai e\?oluat de c.t
.1 multe d i n ele i poate fi pus al ...
tari , d i n acest punct de \'>edere, de
Popai saa Hfirla, fii n d de altmin
trelea chiar mai lung i mai nalt,
fr tota i a se apropia de d i men
siile bisericei rnnstirei Neamtalai.
Rfin d al inferior de ocnie ale
pro naosalai, aezate la nlimea
prei s a p erio are a firi delor, nu se
regsete de c.t la Sf. Nico lae d i n
fai.
i ferestrele sunt de an tip a e
mntor ca cele ale naosalai din
Hrlu saa Popai, ear pronaosul
nu are ferestre m ari ca cele !'alte
biserici d i n aceast \?reme ; a cest
caracter amintete grupa! mai \?echiu
de b iserici m nstireti d i n P ....

tru i , 1"\iliu i, Sf. Ilie i Vorone .


Tazlul are deci caractere ame ...
stecate din aceste dou categor i i
de biserici, d ar, p e l ng aceasta.
fig. 96. Tazlu , Ua exterioar arat, ca an caracter special, o

trei rn dari, ca la Popai, de pild,


dar n u se \?d s fie din ele unele
sm lu ite . Dac mai sunt alte rn
duri mai as, az i, nd se mai poate
\?edea.
l\r fi de f.lsemenea foarte intere ...
sant de a cerceta ce se gsete pe
aceast zon larg deasupra r.n
duri lor de ocn ie mici i pn snb
streain. Corni nn se \'led e.
Ferestrele snnt nguste i lnng ....
ree i toate n felul cum le a m
descr is l a turl ; la proscom i d i e i
diaconic snnt simple deschizturi
ca ram de piatr, dar fr n i c i o fig. 9 7 . Panou! unei mese d i n ospelul comunal din Barthl'e l d
(dup l'\yskowszky)
mpodobire. 1\ctualminte, acoperia l
e de sindr il si destul de jos ; totusi ascunde mai mare elansare i o mai mare elegan
cam alt ba a Lnferioar. a lurl d . Crucile de form e.

inp.org.ro
B T SERTCTLE L U I TEFAN CEL MARE 75

Pictura actual d i n untru a fost refcut R . ZBOEHI (Vf\LEl\ l\LB.)


In 1 8 5 9, aa cum glsaete i nscripia d e , ' '"). ' ) .
.

asu pra aei i nterioare. "La anul 1 8 59 s'a B iser i ca de l R. zboen i , ca hramal Sfn ...
refcut tencuiala i pictorisirea aceste i mn ... talai .M. ihai l, a fost r i d icat n 1 4 96 d e te ...
stiri". Intr'un son daj f cut sub acest strat,
s'a gsit o ten cueal cu o zagr\?eal i m itnd
un parament de crmizi, cam e si la Bl i-
,.. neti n pronaos i la Sf. Ilie. I n tr'a lte son daje
nu s'a mai gsi t nici un alt strat .
Pisania, foarte fru mos spat, e aezat n
dreapta asei pronaosalai.
" I o tefan Voe\?od, ca mila lai Dumnezeu,
Domn al rei .M.oldo\?e i , fiul lai Bogdan Voe
\?Od, a nlc.t acest hram ntra numele Pre
cistei Hsctoarei de Dumn ezeu i cinstilei
e i Naterei, ca s fie pentru rugc iunea sa i
a soiei sale 1'1aria, i a fiilor lai, Alexandra
i Bogdan; care a nceput a se zidi la anal
7004 [ 1 496] luna lai Iulie- 4, i s'a s\?r it
la anul 7 0 0 5 1 1 497] i ar al Domniei l a i a l
4 1 -lea curgtor, n luna lai oembrie n 8 " 1).
Fig. 9 9 . Rzboeni , Vedere gen eral

- In pricl\loral adogat se gsesc p ietre de: mor... fan cel t\.are n amintirea celor cari ao c ...
mnt destu l d e terse. Ele poart o mpleti.. zat n l uptEI de la Pral l\lb.
tur ornamentat floral n jaru l crora r frumoasa pisa_nie, aezat n zid pe pere
tele d i n m iazzi , n
d rea pta ae i , spune :
"In z ilele blagoce...
i ..
1 sti\laiai i de Hristos
iabitorolai Domn Io te ...
fan Voe\?od ca mila
lai Dum nezeu Domn al
ri i .M.oldo\?e i , fiul lai
Bogdan Voe\?od , n anul
6 9 8 4 1 1 4761 iar a l
Domnie i l u i a l dou
zecelea curgtor, ri ...
d i cata s'a poterni ca 1
.M.ahmet I m pratul tur
cesc ca toat puterea
sa rs ritan, nc i
Basarab Voe\lod, cruia
i se zicea Laiot, a \?enit
ca dnsal ca toat ara
l a i basarabeE!sc, i au
\len i t s prede i s iea
arEI .M.ol do\?ei i au a
juns pn eici, Ia loca l
R g. 98 . Tazlu, Pisania ce se zice Prul Alb.
i ea tefan Voe\?od
se desfsoar inscripia ; sant d in \leacal al si cu Hul meu l\lexandrn. iesit'am nai ntea lor,
XVJ I-lee. nde am si fcut mare r boi ca dnsii n '
'

luna lai I u l ie 26, si


' ca \?oia lai Dum nezeu, an
) Iorga Inscripii. fost biruii cretin i i d e ctre pgn i, i au

inp.org.ro
16 COMISIUNEA MON U MENTELOR I STORICE

czut acolo malime m are d i ntre ostai i 1'1ol don i pentra pomenirea i de safletal tata ..
do\?ei. Tot atancea i tari i au lo\?it ara ror bine credinciosilor crestin i care aa perit
1'1oldo\?ei d i n acea parte. Drept aceia a b ine- Bici ; n a_nal 7oo4 [ 1 496] i ar al Domn iei
=

eFlg. I o o. Rlizboenl, Seciune longitudinaili;(r;le\1eul "l\rto. RomaneaSC\:')

Fig. r o i , Rlizboeni, Planul bisericei, (rele\1eul "l\rta Romaneasc")

\?Oit Io tefan Voe\?od ca IJana sa \?rere i a sale a l patrazecelea cargtor , lana lai No\?em
fcat acest hram ntra namele arhistratigalai IJre 8". 1).
1'1ihail, i pentra ragc ianea sa i a Doamnei
sale 1'1aria i a fiilor si l\lexandra i Bag ... ') Iorga. - Inscripii.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 77

Biserica se aseomi'in ca plan i ele\?aie Ca i la cele doa biserici pomenite, Rz


ca aceea din Piatro-Neam i aceea din Bor- boen i ne prezint an plan mai complicat al

Fig. 1 02. Rllzboenl, Vedere

zetl, ca core pare a forma an grap mai naosa l a i ; capola, prin m i j lo ci reo celor patra
d eosebit. arcari piezie canoscate, este rezemat pe

inp.org.ro
78 COM I S IUNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

a n s istem mai des\Joltat de arcuri ; cele longi acele d in m nstirea Neamalai i pe arm
tadinale sant cte d ou la fiecare zid, anal ca acele de la St. Gheorghe din SaceMa
mai sas ca cel l'alt ; cele dabloari na sant precum i ca acele ale mai multor biseri c i
rezemate de arcurile altaralai i d e zidal d i n \Jremea l a i Rares.
'

Fig. 1 03. Rzboeni, Bolile naosoloi

pronaosalai ca de obicei , ci sant separate l\ltaral e relati" lang ; proscomidia i dia ...
de ele printr'un m ic spaiu boltit i el n conieal l ipsesc ca total ; sant namai doa m i c i
c i l indru (" berceaa'',)
care se reazm la nord n ie n zid fr n i c i o ferestrui c spre afor .
si sad pe d oa mi ci arcari etajate.
'
Zidul de separaie ntre naos i pronaos
Dabloarile cad pe p ilastr i cari pri n retra e gros. Ua de comunicaie e d up_ tipa!
geri saccesi\?e, n form de consol e , ajung .
pn jos ca a n stl p a ngajat ca muchiile
teite.
l\ceast co mbinaie de boltiri i aceast
etajare de console, care m rete stab i litatea
z i darilor exterioare, contribuind ca rezal ...
tanta mpingeri lor s na eas d i n baz , sant
d e m ne d e a fi nsemnate. Se d eosebesc i \
de solai ile gotice, care aeaz contraforta r i \
n afar, i de cea par b izanti n care pan e \
pi lMtri saa coloane nantra (Fig. t 04). Constitae 11-, 1
o perfecionare d e acela gen ca i aceea . il

_lJ_.
goti c care proptete zidal prin contrafortari
c rescnd spre jos, fa de zidal plin ro.m ani<'.
Ca i la Borzeti. naosal n 'are snari.
-- Pronaosu l , ca la Piatra i l a Borzeti, are
d oa boli n calote sferice separate prin
tr'un arc d a bloa rezemat, ca cele d i n naos, Fig. 1 0 4 . S c h e m a mpingerei arcuri lor

pe o serie d e console etajate, care sasin trei


serii de arcuri longitadinale de a langal zi ... curent ca chenar dreptunghiular i ca baghete
darllor exterioare . ncraciote, pe baze mici ornate.
l\eeste boltiri ca d oa calote a pronaosalai Ua de i ntrare, n arc frnt, ca tora ri i
se pot com para i N I acele dela Baia i ca co\?ete dap tipa! obinuit, e pe peretele de

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 7 .J

m iazz i ; - sant baze mici mpo


dobite. In l u n et, n loc de \?r'o
icoem, era o piatr ca ornamente
goti ce " ra ionante" cum se \?ede i
Ia Piatra. 1\ceste orncun e n te sunt
numai n rel ief adnc i p i atra n u
e n n tregi me pe rforat c a m se
o b inaete ; acea i obserN.Iie se a...
plic i la fe restre.
Pe acela perete al pro naosa l a i
se \? e d e o fereast r m a r e ca o r n a...
mente gotice ; ca mai totdeauna,
m enoal ce o mprea n dou l i psete,
fi i n d scos la o reparaie u lter ioar .
O alt fereastr s i m etric pe partea
de miazn oapte a fost z i d i t . Pietre
scal ptate se \?edeau acuma ch-\?a
a n i pri n carte i ao fost z i d ite n
pri d \?orao l ad ogat n 1 9 1 3 .
O alt fereastr d e a ce las fel 1

l u m i neaz pronaosul d i n spre apus.


I n afar, b iserica z i d it d e piatr
e n ntreg i m e ten c u i t. Soc l u l de
piatr c io p l i t are un p rofil s i m p lu.
Sas sant d ou rn d u r i d e o c n i e ;
ca de obicei, la rnd al superior s a n t
d o u o c nie pentru ana d in rn d a l
i n ferior. l\bsi d a a ltarului e poligo...
nal i are nou firide lungi.
O parti cularitate rar e preze n a
Fig. 1 06. Rllzboeni
Ua exterioarll.

unor contrafortari , o b l i c aezate la


nceperea acestei abside, poz iie
care n u prea are raiu n e de a f i .
1\ceste contrafortari de p iatr d e
tali e au p rofilele o b inu i te, i a r s u b
fereastra altarului s e mai gsete u n
m ic p i c i o r d e s pr iji n .
l\far d e ferestrele m a r i d e care
am \?or b it, m a i sa n t dou ferestre
m i c i , Ia al tar i la naos ; a treia,
cea de m i azzi e schi m bat. l\ceste
ferestre sant ca c henar d reptun
ghi ular ingust, ca baghete incruciate
Ia coluri le exteri oare iar nuntru
nch ise sas n ogi\?. Scal ptaro in
piatr a acestei biseri c i n u este tn
ge neral prea frumos executat ; d e
altm i n trelee straturile d e. s p o ial , d e
care n ' a sc pat, mai contribae la
aspectul lor m a i pui n e lega nt.
F i g . 1 0 5 . Rllzboeni, Ua Int erioar Ca la Piat ra s i la Vol o,.,fit , se
1

inp.org.ro
COM I SIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

afl rsuntoare, cte dou n fiecare parte, care are acela profil ca coperti nele medi ane
care aeri sesc spaiul deasupra bolilor ; dia .. a le contraforturi lor.
metrul lor e de cam 2 0 ce ntimet r i . Corni sub stra in nu se \?ed e. l\ coperiol
Na se poate \?edea, d i n ccwza. tencae lei , dec e nalt i ln\?elit ca in dril ; poart d ou tar
se afl crmtzi smla ite sau rotocoale, n ulee de lemn adogate n \?eaca l al X I X - l ea .

OJ
:::1
QJ
o
"'

....
o
00

;r
"'1
,.,
OJ

;;;
"<;)
"'1
o
:::1
Cll
o
"'
c::
o

cam e foarte probabil c sant, fii n d d at In i n terior nu s e \)d u rme el e pictur .


marea ase m nere e b iseri cei n oastre ca cele f\cuma ci 'Ja a n i (in 1 9 1 3 ) , s'a f cut o
d in Piatra i d in Borzet i . urt zugr\?eal cu a blon. Cei care au pre
P isania d es pre care a m \?Orbit e acope rit, z i d at la aceast artist ic reparaie aG crezut
pentrd a o feri de ploae, de o m i c corni de cu\?i i nt -i imortal iseze n umel e, pann

inp.org.ro
BISER I C I LE L U I TEFAN CEL MARE Hl

d u... Je, precu m i ale antreprenorilor, ve o d reapt nainte d e curbura po!igonal a


plac d e marmor aezat n p rona.os d e a.bsidel.
asu pra. uei na.osului, a.stupnd firi da icoanei. Jur mprejur sunt d ou rnduri d e ocnie ,
Stefan
' cel tlare , mai modest. s ia asezat i a r l a absid treisprezece fir i de Jungite . Pi
in afar pisa.nia, aceasta aa de f ; umoa i ci oarele ocnitelor care sunt patrusprezece,
de m ictoare nu core pu n d co
pisa.n ie. a le fir idelor; iar
la rnd a l d e sos
BO RZETI sant cte d ou
n ie pentru ana
B iseri ca d i n la rnd al de jos.
B o r z e t i , ca . Faa.d a e de
hramul l\dor piatr brut, iar
m i rei l'. a i c e i p i c i o a r e l e i
Domnului, a fost arcurile fir i de
zi dit n anii lor lungi i ale
1 4 93 - 1 4 9 4 . ocnielor, de c
E de an tip rmid ; mpre
care pare, pe jarul toa.tei cl
d i n tfar, mai d i r i san t cte
slmpfa nea\?n d trei rnduri d e
nici sn ari late ... c r m i z i sa b
ra le, n ici con ferestrele mari
traforturi, n ici ale pronaosu lo i ,
turl. Seamn Fi fj. 1 0 9 . Rlizboeni, Fragment al aei exterioare si cte trei rn-
,

ca bisericele d in dari d easupra


Piatra i d i n Rzboen i ; este totui, n sim lor, i m ed iat sub rn dal i n ferior de ocnie.
plicitatea ei, elansat i elegant , att ln afar l\ceste crm izi sunt s mlui te \?erde, n
ct i nuntru . Se compune d intr'un naos d ou sau tre i tonuri .
cu altar i an pronaos separat printr'un zi d . De asupra ocn ielor mari mai \)i n e an rnd d e

Fig. 1 1 o . Rlizboeni, Pisan i a

Pro comidia i d iaconica l-nu e xist, c i si m pl e c r m i zi s mHo ite. In ti mpanele arcarilor sant
n ie m i c i n z i d u l altarului, fr ferestre. aezate cte trei d iscuri smlaite de o form
In afar , n d reptei ! pronaosu lui i al nao sim pl, ca nite farfurii ce\?a adncite cu un
snlui, zi d u l merge d rept pn la absi d:; cl ap o bamb la m i j loc, aa cumse \?ede i l a Pi atra,
m ic retragere, urmeaz o scurt parte la Neam i la sf. Gheorghe d in Sacea\?a.

inp.org.ro
82 COM lSI UNEA M01 U '\ENTELOR ISTORI CE

Sant 'Verzi, galbe ne, cafeniu desc his i por i uor ogi\Jal nu ntru, are canoscatele ba
tocalii. I ntre ele se gsesc m ici piese n tre i g hete ncrac isate. Sant la fel <;a cde de la
,

cola ri care a m pl locul gol i care sant R zboeni, de la P iatra s i asemntoare cu


tot colorate ca si ' rotocoalele. cele d e la Popai, Hrt a , Dorohoi.
Un soclu, ca un profil de o p iatr tare Intre naos i pro naos este o u, ca de
cenusie, nconjoar biserica. Fie care col e o o i<:ei cu chenaru l dreptunghiular s i malarele
nse nat printr'o piatr ciopl i t mai mare. ncruc iate. Sa nt de un ti p ce\Ja a i s i mplu ,
De la soclu n sas coluri le sant alctuite cl ar foarte asemntor ca asa interioar de
,

de pietre cioplite regulat afar de coada lor la Rzboeni, cu toate c n u sunt aici baze
care r mne neregalat . Sub streain e o mici la colonete.
cornis d e piatr s i m p l.
'
Bolta naosulai nu prez int arcari le diagonale

Fig. 1 1 1 , Borzeti

Ua d e intrare in a xa b ise ricei , pe latura obinuite n aceast \n e me peste arcuri le mari,


ele apa , are m u lare gotice n arc frnt, care iar bolta c n catot sferic .
se o presc jos pe an plan incl inot fr baze Este d e o b er"Val c, n loc c a ,arcur i le
m ici ; de asupra ei este :o ocn i n plin d u blouri s fie ali pile pre rsrit 1e acel e
ci ntra. fere trele mari a l e pronaosu lui u n t ale absidei, iar spre apus de zidul median
In n u m r el e patra, a u n partea l o r ele s u s despritor, cum se "Vede ta mai toate biseriw
o orilamentaie " raionant " ca cercuri ncru c i le din ti m pul ce ne ocup, se mai interw
c iate ; a\Jeaa cte an mt"nou care le m prea caleaz arcuri trans\Jersale care cad pe un
n d ou. Scal ptara e desta l de med iocr. m i c arc l i pi t pe pereii nord i sad ai nao
Ferestrele naosalai i a altarulu i sant nguste sa lai. Se formeaz aa cte an fel de mic
i lungi te . Chenara l, d re ptunghiular n exterior com parti ment la Est i la Vest al naosalui.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 83

Acest adaos contribue la lungirea bisericei plicitatea lui aparent, ca un tip mai e\?oluat
precum i m pri rea boltelor pronaosnlui fa de bisericele buco\?inene i de cele or ..
printr'un arc trans\?ersal. eneu ca Bacu, Dorohoi , Popui, Hrlu,
Fiecare dreptunghiu astfel format este re ... i mai bine gndit n pri'Oina combinaii lor
d us, prin cte dou arcuri largi n fiecare de echilibru. 1"\.arele ferestre a le pronaosului
parte, la un ptrat boltit ca o calot . sunt i e le o i n d i caie n ace la sens . .
Picioarele arcurilor trans\?ersale (dublouri), Surprinde li psa arcuri lor trans\?ersale piez ie

L I 1
O '1 1,. S c;.

1 1 1 '= 1 r r r
7 6 ""1 A. O ......,

. , , , . .

Fig. 1 12. Borzeti , Seciune longitudinali!


Fig . 1 1 :.; . Borzeti, Planul bisericei

att n naos ct i n pronaos, sunt de piatr ale boltei naosului, caracteristice moldo\?eneti
frumos cioplit cu mnchiile teite i ajung Poate s fi fost i s fi d isprut ? Numai un
pn jos printr'o succesiune de console de stadiu amnunit al acestor boli ne ar putea
forme di\?erse, reducnd astfel lrgim ile de da an rspuns. Este totui de obser\?at c,
boltit. O combinaie la fel se \?ede la Rz.. n general biser icile l a i tefan cel 1"\.arc ce
boeni i la Piatra. au a\?nt turle au .a\?ut i snuri laterale i
Borzetii se prezint astfel, cu toat sim .... contraforturi. Putem deci admite c o s igarCln6

inp.org.ro
84 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

<
...
0..
...
""'
...

<
...

inp.org.ro
B I SERICILE LUI TEFAN CEL MARE

Cl
u:

inp.org.ro
COM I S I UN EA MON UMENTELOR I STOR T CE

Fig. 1 1 8, Borzeti, Ferestrele pronaosulni

Fi g . 1 1 9. Borzeti, f'isanio

inp.org.ro
B I SE R I C ILE LU I TEFA CEL MARE R7

c Borzesti l nrr a a\)at turl si deci construc


, ,
P l l\ TRJ\ (HEF\t\ )
tora! nu a simit nevoia s reduc mai mult
d ia metrul ca lot ei u oare, oblicitatea mpin ... B iserica el i n Piatra , cu hramu l Sfntului
gerilor fi ind n dea. Ioan Boteztoru l, este u na din rare le. biseri c i
jans com pensat prin d i n wemea lui tefan cel f\are care s n e

V:
arcurile latera le i f i ajuns cu paramentul ei intact. l\ fost z i ...

1
consolele p i lastrilor. d it n ani i 1 49 7 - 8 .
l Pe asciori i ntrrei Ca bisericile d i n Borzeti i d i n Rzboe n i ,

f
'1 .
se vd n ite semne
care sant probabil
formeaz an grup aparte, precum am m a i ar
tat dmd am \"?Orbit de aceste c ld iri, din pri
semne lapi dare ; ase c ina s istemului de pi lastri angaj a i ca consolc
menea i pe un stlp etajate care ser\?esc a pri m i mpi ngerea. bol
d i n nuntru. Pe zi i lor, i d i n pric i na d istr ibaianci speciale
darile exterioare sant din i nter ior care e aproape . la fel la cele

i rr. alte grilfite i tre i biser i c i . Haosu l are, numai n i nterior,
nsem nri d e n ume m i c i abside laterale care n u ex ist la celel 'altc
ca date : 1 6 80- 1 7 0 2 ; dou biserici . E acoperit printr'o calot sferic
sunt si caricatare.
,
saperpas sistemului d e arcuri p iezie b ine
La d reapta i ntr ... cunoscut.
rei , sas, pe zidul de Pronaosul are aceia mpreal n dou,
apas se vede p isanin prin tr'u n arc mare tra.ns\?ersal, ce am \?zat'o,
ca o m i c cornis
.
1
i e boltit prin dou calote sferice. l\t8t n
de aprare i care pronaos cfit i n naos, gsi m doa etoje de
spanc : , ,Io tefan arcu ri long itadinale dcalanga l z i d arilor i
Voe'Jod, cu m i la l a i rezemate pc consolele p ilastri lor.
Dum nezeu D o m n al !\ceti p i lastri ca console sant de piatr
r i i f\oldo\?ei, i cu de tal ie bine l ucrat, ca muchiile eite i
p rea iubitul fiu al sant n general ce\?a mai s i m p l i ca cei_ de la
su l\lexa n d ru , a Borzeti i Rzb.o eni.
zi d i t acest hram, care S'au mai gsit pe
este n Borzeti pe prile neacoperi te de
Totra, l\dorm irea \?Opsea., semne l api
Predstei de Dumne... dare. Zidul d espr
zeu Hsctoare, pen ... itor a fost scos la o
iru rugciunile sale epoc ce n'o cunoa
i pentru pomenirea tem ; aa ca chena.ra l
sfnt rposailor mo dreptunghiular se g
fig. 1 2 0. Bon:eti , ilor si i prinilor seste acuma reintre-
Pilast:-u interior
,

si ; i care a. nceput baintat n m ica cl-


'

a se zid i n anul d ire ada o s n fata ,

7 0 0 1 (= 1 493) I u l ie 9 i s'a svrit n


.
uei de intrare.
anal 7002 ( = 1 494) iar al Domniei l a i Ua de intrare, n
unu l al treizeci s i optalea curgtor tema l a i arc frnt si ca cun os-
,

Octombrie 1 2 ' ' . '1) catele toruri s i ca\Jete


,

N'au rmas urme de p icto r i n biserica eind d e pe m iCI


care e alb n a n trn numai dou i coane de . baze orna.te, c ae
o dat mai recent sant zagr\?ite n dreapta zat pe z id u l de
i n stnnga. uei naosula i ; se mai \?ede i m iaznoapt. l\ ltaru l
pictura tmp lei, care este d e zid . f\fii sunt e nsoi t ai c i de a
n b iseric pietre de mormnt de o \1rst ncxele sale obisnuite. Fig . 1 2 1 . Borzeti , O consolti
,

mai noa. Prosco m i d ia. are o


mic ferstrai c. spre rsrit, dar d i aconical
a fost transformat i ntrebuinat spre a se
1) lo r go, - Inscri p ii . face o intrare pe latura adic, ntr'o wcme

inp.org.ro
88 COMISI UNEA MO UME TELOR ISTORICE

m od e rn : Tot aa s'a fcut o scar ( c a r e dace dreptul nao a l a i zidul e de o gro imc mni
Ia an amvon), semicirealar n plan, spat mare pn la nlimea. naterilor bol i l o r i

rn ziaal ae nord a.! naosala i . Pe d in a.fa.r, e ncadrat ntre dou contrC!fortari, eitara t oat
biserica d i fer de cele !alte canoscate ; n fiind acoperit de o eope r t in d e piatr de talie.

inp.org.ro
BISER I CI LE LUI TEFAN CEL MARE

...
1 ... .1 1 1 j 1 ! . 1 t 1 1 1 1 l 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 !
.. ... ... .... -
' '

" 1- .!> 4 '5 7 - "'-'1 ., ." o,.

fig. 1 23. Sf. locmPiatra, Secvune longitndinal (Rele"eal coalei de arhitectur)

'
-o

fi g. ! 2 4. Sf. loi.'ln Piatra, Planul biserlct-i (Rele"eal coalei de- arhltectorll)


L2

inp.org.ro
!JO COM I S IUNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

Bit KA-Sf.-M1
fiAWrii\An.


Fig. I 2 5 . SI. Ioan Piatra, Seciuni trans11ersale. (Rele11eal co alei de arh itectar1i)

Gs i m s i o
'
n1ja rai ed i fi c i u
pereche de con lai u n patern i
trafortur i ae subasment. Pe
zate la. 4 5 la rete le e de pia ....
ung h i a r ile de a tr brut ; d i n
pas a le prona d istan n d is
osa lai i u n alt tan , cte tre i
m i c p i cior de r nduri d e cr
spri j i n n axa m iz i a l c tuesc ,
a ltaru l ui . Jade.... j a r m prejara 1
cnd dup aces b isericei, o ban
te c r i teri i, am d continu : o
putea a\)ea b dat sub fere
n u i a l a c b ise strele m i c i ale
r i c a a a \) u t naosula i , pe ar
c n d \)a o tu rl. m d e a s u p r a
l\ceasta rmne l o r, cea ce co
o simpl i potez , r e s p u n d e cu
n e fi i n d n i c i u n nasterea arcuri-
,

alt i n d i c i u . lor fe restrel o r


Fa.ada este mari ale pro
a n a d i n cele m a i naosa l u i si n
'

ca r a c te r i s t i e e fi ne imed iat sub


d i n a ceast we nt i a ! rnd de
me. Un soclu, o c n i e. Sant
larg tratat, c a o dou rn d u r i d e
frumoas profi aceste o c n ie ;
latar formeaz Fig. 1 2 6 . Si. Ioan Piatra, Ua i n terioar (acuma mutat la noal pri d11or) dup obiceiul

inp.org.ro
B I S ER I CI L E LUI TEFAN CEL MAR E 91

o;
u:

inp.org.ro
COMISIUNEA MONUME TELOR ISTOR I CE

o
"'
:::l

:n_
:0

o
r:
:::l
'1l

'"1
r:

inp.org.ro
BISERICILE LU I STEF A CEL MARE 93

""
u

5
....,
...
.8
!lj
...
....,
c::
o
u

o
t<"J
H

inp.org.ro
H
! COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

Fig. 1 3 2, Sf, Ioan Piatra, Pisa ni a

Fig. 1 3 3, Sf. Ioan Piatra. Bolile naosolai

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 95

constant, cel inferior e mai mare i pentra be ne, ca cte an rnd de crmizi de de ...
o ocni de jos a\Jem doa din r.ndal sobt, ntre ele i deasupra lor. No \Jedem aici
de sas . aceste m i ci trionghiori smlaite ce le g-.
In ti mpanle ,arcatarelor se gsesc roto-. sim la Borzeti i la Hrlo. - Deasa...
coaie smlaite de acela tip ca I a Borzeti pra frizei smloite mai \Jin c.te ... \Ja rndori

Rg. 1 34. Sf. Ioan Piatra. Fereastrll. la pronaos

(i la mnstirea Neamoloi). Sant cte trei d e cr m iz i i o corni d e p iatr profi lat,


rotocoale n r.ndal i nferior de ocnie, iar i m e d iat sab streain..
namai cte anal n timpanele rndolai d e Crmizile aparente smloite sant \Jerzi
sas. P e arm \J i n e o friz compos de doa i galbene de diferite tonaliti. Se \Jede
rndari de d iscari, alternati\J \Jerzi i gat... grija de a alterna n mod regolat colorile:-.

inp.org.ro
96 COM ISI UNEA WNUMENTELOR ISTORI CE

Este o chestiune de a se tie doc M fost liber. 1\cc:ai obser\?ale se poate face i la
s i crmizi aparente rosii
' de la nceput, asa
' Borzesti.
am e acama, sau dac aa fost. tontc: colorate
'

faptul c paramental pietrelor cioplite i


i le a cilzat smaln l . a cr mizelor si rotocoalelor smluite sant
Unghiurile cldirei sunt d e o piatr cio in planul zidriei, arat c nic i prile ne ...
plit ca grij ; coada lor ns e neregalat , mpodobite nu au fost tencu ite, cci n acest

Fg. I 3 5 . SI. Io an f'intra. Contrnfortol mic a l altarolui

i a\?em aici o prob c aceste neregalari ... caz ar fi fost inute ce\'>a n retragere, aa
ti nu prezentau nici a n incom,enient pentru ca suprafata tencaelei s fie cel puin n pla
constraclori i d i n aceast 'Vreme, cci \'>edem nul paramentalai aparent.
cam rotocoale smlaite sant aezate pn Contrafortarile despre care am \?orbit sant
la piatr cioplit, \1rnda-se prin neregalari lucrate ca ngrijire ; partea lor superioar e
ttile cozilor pentru a ntrebuina tot spaial acoperit printr'o tabl de piatr profilat

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 97

dup prof i lele tonoscule. De asemenea, resalitu l mijloace decorati\'?e, fr n 1 c 1 an artificiu


median are acest profil de p iatr ciopl it ce'! neltor, total fii n d potri\Ji t cu clima rei, bise....
ntl nim, aproape fr excep\ie, la contra... rica Sf. Ioan este o excelent pild de
forturi . , raiunea i de adevratu l ban gust de care aa
l\bsida mare are nou firide lungi le, care dat prob arhitecii d i n 'Vremea l a i tefan cel
nu ntreru p rndurile orizontale de crmizi 1"\.are.
aparente ce fac nconjurul bisericei. l\ceasta Interiorul, d in nefericire, s i-a pierdut
este un argument n contra presupunerei c podoaba de zagr\?el i ce de sig r a E\\'? O tO ;
aceste arcatari oarbe eraa zugr'Oite. azi n a mai regsi m n i mi c sub arta \'?opsea
La altar si la naos a\?em ferestre m i c i nnegrit ce acoper toate z idurile.
,

ca chennrul dreptunghiular i cu baghete Semne lapidare s gsesc pe ici pe colo.

Fi g. 1 3 6. S Y . Ioan Piatra. Bolile pronaosalai

incruciate care forr.,enz nuntru un arc: 1\ far de cele ce am semnalat p c pilastri!


uor frnt ca la Borzesti s, i la Rzboe n i . inlerior i, mai sunt i pe soclu, ca i cte... \lo
Pronaosul are p e l at ra de miazzi dou grafite fr dat.
ferestre mari ca mulare , ns fr ornamente Pisemia e aezat pe peretele de Nord
(cel pain n ziua M azi) ; pe partea de Nord lng aa de intrare :
pe lng as, na mai sant desch i d eri n
,
, ,E\'? e\?iosul i iabitorul d e Chrio:;tos Ioan te ....
pronaos. fan Voe-vod cu m ila l a i Dumnezeu Domni ..
In n iele ocnielor mari se 'Vd cteva tora! tiri i 1'1oldo'Vei fiul lui Bogdan Vod,
'

guri, aa numite rsufltor i , care \'?entileaz a nceput a zidi i a e\?erit templul acesta
podul bisericei. n numele nascerei cinstitalui i sl'Vita l a i
Elegant n simpl i citatea ei de l i n i e i de prooroc: i nainte - mergtor i boteztoralni
]

inp.org.ro
!:!8 COM I S J UNEA MONUMENTELOR I STORI CE

Ioan, spre rug a. ie i Doamnei sale 1"\a.riei 1"\ A.N STI REl\ NEl\1'1 TU LUI
'
si iubitului lor fiu Bogdan. Carele a. nceput B iserica m are a 1"\nstirei Neamul u i se
se z i d i n anul 7005 Iulie 1 5 ( 1 497) i =
deosebete de toate celel'a.lte d i n \?remea lai
s'a. se\?erit la. 7006 ; iar al Domni rei lai, tefan cel l'1a.re prin d i mensiunile e i mai mari,
anal a l 42lea. curgtor, Juna Noembrie unspre prin nlimea. ei, dar mai ca seam prin noua.
zece zile''. ( 1 498) 1 )
=
d istribuire n plan.

Fig. 1 3 7 . Sf. Ioan Piatra. Ua exterioar

i Piatra. ca. i Popai i... a pstrat cJo ... Intr'ade\?r n a mai gsim a ici s impla m ...
potnia, despre care \?Om \?Orbi mai la prire n naos (cu altar) i pronaos.
arm. Gsi m o ncpere i ntermediar unde sant
aseza.te mormintele, ncpere care era sepfi...
r t de naos printr'un perete acuma. d isprut

poziie este aceea. a. b isericilor d i n \?remea.


si nlocuit printr'un arc mfire. 1\cea.sta d is..
1 ) J"ielchisedec. - Notie i storice i arheologice .

inp.org.ro
B I SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 99

00
r')

O>
u:::

inp.org.ro
100 C OM I S I UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Fig. r 3 9. Biserica l'linstirei l'{eamoloi, Secie !ongitodioalli (Dopli RomstOrfer)

Fig. 1 40. Mnstirea Neamoloi, Plana! bisericei (Dup Romstoder)

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 101

fig. J4 I. l'UI.nsti rea Neamalo i , Ferestrele Sod ale pronaosolai

Fi g . I 42. Neam, Ferestrele Vest ale exona rtexolai

inp.org.ro
COMI SIUNEA MONUMENTELOR I STOR I CE

:n
::0

:z:
l1l
O>
3

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 103

lai Petl ..1 Rares si dac considLrm plan ul ca n b isericele pn acuma stud iate i an
biseric ei ca prl d oral adoga t u lterior i l altar de asemenea '
mai lungi t ; absidele late...
comp arm ca planul Probote i , care poate fi rale sunt n semicerc complet. Boltirile si '

considerat ca plcmal ti p al epocei lai Rare, nasterea tarlei sunt CLle obisnuite. Pe arm
' '

'Oom constata o asemnare perfect, d i feren 'Oine compartimentul mormi ntelor boltit ca o
ele ne mai fiind dect n detali i . singur calot aezat pe arcuri oblice i pe dou
Iar comparaianea seciun ilor longitad inale largi arcuri longitad inale rezemate de perei .
si a ele'Oatie i
' '
Pronaosul e
- a \Jederei -- mprit n dou,
cldirei ne \Ja ca la Piatra, la
confirma n a Borzeti, la Rz

)
ceast impresie. boeni, printr'un
1\ d o g i r e a arc ca nLr\Jare
compartimenta sprijinit, prin
lai mormintelor mijlocirea o nai
- care o con capitel, pe an
siderasem od i mnunchia de
nioar ca ana colonete anga

,
d i n coracteristi jate. 1\rcari lon
c ile 'Oremei lui gitud inale largi
Rares - s'cr n- redac si cliCI
'
fptuit deci In spaial care e
sfr itul dom boltit prin ca ...
niei lai Stefan '
lote sfLrice ca
cel ./"\.are. Cea- n compartimen
l'alt mare cl tul de alturi . .
dire a anei 'Oremi 1\rcarile Ion ...
mai apropiate, g itudinale cele
Sf. Gheorghe d i n mai dinuntru
Sacea\)a - ase sunt rezemate pe
mntoare ea ner'Oarele trans-
mr i me - nu 'Oersale p r i n
nre aceast d is ajutorul unor
poziie, cu toate console mpo
c are si dnsa
'
dobite cu m ic i
cara c t e ristici scuturi. 1\ceai
nou ; lrgirea d i spoz iie o
foarte mare a \?Om gsi Ia Pro
arcari lor mari bota. B iserica
d in Est si Vest
'
se term in ac
ale naosa l u i n tualmente, spre
local succesi u apas, prin prid
nei de arcuri \?Orul adogat
mai nguste ce o probabi l de L ....
g sim l a Neam, Fig. 1 4 5 . Neam, fereastra absidei Sad pasneanu 1 ) .
i care a.a ace-
'

1\ceast opi-
eai meni re, aceea de a lungi nal?a. De alt nie este ntrit pri n faptul c un de intrare
m intrelea i Sf. Gheorghe are mai multe despre Sad este n acolad, fr altmintrelea
puncte de apropiere ca Neam, i mpreun de n i c i o ornamentaie. 1\r fi fost de alt

,
cu Probota , formeaz an grup care - studiat mintrelea destul de strania ca la o b ise....
deose b it - ne permite s urmrim transfor ric - cea mai mare. d i n cte Je....a fcut

-
marea ce s'a operat n acest restimp de cam Stefan - s fie rmas asa de i ntrare asa de
tre izeci si cinci ani.
' '

1\'0em ' deci, n rezumat, an naos mai lung ' ) lfi1'!Jtt 1'\i'inlistirea l'leamo lai pag. 8 6 .

inp.org.ro
1 0-l COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

.
simpl. Este malt meli firesc de a rede c l'.elehisedee spune :
somptab al portal n ogit> care d n pro .... "Lang b iserica a doaa a Sfntului Gheorghe,
naos s i care e m a i ornamentat si mai mare s'a gsit, ngropat n pmnt, o bucat de
'
dect ' cele ale celorl'9lle biserici, a fost f cat p iatr. ca o inserlpiane frumos lucrat, cea
ca i ntrare principal d espre exterior. l\real l'alt parte ru pt s'a perdut. D i n partea con
n acolad na' l gsim ni eeri n t>remea lai sert>at se t>ede c ea fusese pas la \?echea
Stefan cel 1"\.are si ' de abia dup moartea lai eclisarhie de ctitorul ci ; dar refcndu-se
P et r a Rares, edem la Eoiscopia d in Ro ... aceea eclisarhie, peatra ca i nscriptia ei s'a ne
man ( 1 5 5 0), pe arm la B istria ( 1 5 5 4), la grijit. Partea rm as din inscripia ne sun aa :
l \?

S latina ( 1 5 5 8) << ( C a 'VOinta


.
ase-zat tot la n Tatlui) c a co
trarea n prid- lacrarea Fialai,
\?Or. si cu se\?ersirea
Sntului D' a h ,
'

E ade\)rat c
pisania se g eat e a . . . am
,
seste a
'
s e z a t fcut aceasta eli
lng ua prid iarnia n zilele
t>orolai, dar fa e \? S e \? i o s a l a i
de probele cele Domnului nos
l'alte nu ncape tru Ioan (II ia,
n ici o ndoial fiul lai Petra
c p isani a a fost Yoe\?od) ca m i la
mutat din local lai Dumnezeu
e i primiti\?. Doar Dom nitorul erii
la Vaslui si la'
l'.o!do\?ei n anal
Hai am regsit 7 0 5 7 ( 1 5 4 9).
=

pisaniile lai te luna Iunie 7 " .


fan pe ziduri noi Chenaral . go

sau refcute. tic al aei , d rept


S'ar mai pa tea unghiular ca ba
presupune c pi ghete incruci
sania nu e con ate dar fr
timporan ca earbara d i n col
construcia b i uri le i nterioare
seri cei. D-nal ce gsim totdea
Iorga 1 ) obsert> una, nu se reg
c forma l itera seLe, t n acest
r e neoblnoit , mod, ntr'alt
a lta de ct cea parte.
n tr e b u i n a t Execuia ns
pn atun cea i a chenaraloi (cn
sub o form re Fig. 1 4 6. Nei'lm, U< interio3rl.
toate c azi e
toric nou. mbesit de cu
l\re i crn chenar de frunze stilizate, de on loare) e la fel ea la chena.rele eelel'alle ; aeeai
moti \? cunoseot ntr'ade\?r atat n secolul al decizie de factu r, aceleasi . muchii a cutite ,
X V-lea ct si . n al XVI- lea dar cum nn gsim i nete, celeai baze ornamenlate.
'
fa n i c i o alt pisa.nie d in \?remea lai S tefan. Este deci extrem de probabll c acest che
Un alt element actoal a l planulu i e -oe . t na r e el in \?renea lai Stefan . cel l'.are, si este
'

minteria c a re comun ic C(f d i acon ic(f l i are de asemenea probabil c pro\?ine d i n pe...
o intrare direct d in afar. relele ce epar nao al de camera mor...
l\eeast \?etmintrie este fldogat u b m intelor.
domnia l a i l li a i refcot m a i trzio2). l\rcol ce'l n l o eaete azi e rezemat, pe
') iorga - t\ilnilslirer Ne<mulai . pere ii ele .ord i Snd , pe l argi eonsole ca
) t\elchisedec - Notie istorice pag. 4 . an profil, care no are nimic gotic, dar e

inp.org.ro
BISERICILE LU f TEFA CEL MARE 1 05

execatt dap principiile renaterei italiane, principal de introre n pronaos pe peretele


de l\pas si
a dase noa tot prin l\rdeal ; asemenea nria ' n axa b iserice i ; e mai l a tli si
rire na se do\Jedc:te sub tefan, dar sb Ra mai nalt de ct de obicei ; aa propria zis ,
re n m ai malte r&ndari. ca rama ei dreptanghialar, e prins ntr'an

fig. I 47. Neam, Ua principal a pronaosalai

Trebue semnalat nc n'-J nterior foarte fra ... chenor bogat malarot n ogi\J, C:\20Zllt spre
moasa o de trecere d in pronoos n naos, exterio r ; iar an al doilea chenar dreptanghialor
care arat, pe lng bogio. bozelor i a colo caprinde tot portolal. In lanet este i coana
netelor, o execatare perfect, i m11 reon a ZO!Jr\Jit a 1'\aicei Domnolai.
1t

inp.org.ro
106 COM I S I U EA MO U .ME TELOR I STOR ICE

t->c postamentul ce S(J poa rt bazele fr u ... parte profi l u l . S n u r i l c p o l i g o n ale au rn


mos l u c rate a l e c o l o n et c l o r , e s p a t o orna ... d u r i l e o b i n u i te de f i r idc, ap te la a l ta r i
menta i c guti c , u n rttnJ super ior m a i m i c elite c i n c i l a o bs i d e l e laterale .
De asu pra lor,
i mai g ing i u n rnd d e jos m a i mare ; i j u r m pr ejuru l b iser i ce i , uin d o rtlnd a r i a
a. c c fi s t m po d o bi r e c o m pus d e se m i ce r c u r i d e o c n itc, ce l i n fe r i o r m a i m a r e , cele de
n tr ct i a t c i cu fl o r i J e c r i n l a \:>etrfa r i l e l o r , asupra mai m i c i, dou mici pe n t r u ano
c de an moti \1 ce' ! gsim pe t u rn a ! eate mre.
d ro l e l o r gotice d i n Cluj, d in B istrio n 1\ r denl , C o n i r a f o rtu r i n alte se r i d i c n trepte, n
si la t u rn u l cotcdrole d i n B rnso\:> ; - n a ' l dreapta i n stli n g a s n a r i l o r ; construc i o
-o e m i n t e r i c i o
' '

moi ved e m n- t
tr' olt porte l a s a p r i mnt unul
noi. din ele. A l te
Pe d i n aforo, dou proptesc
b iser i c a arc o areal media.n oi
nfiore mult p r o naosG i a i
m tt i i m p u n precum se va
toare dcc&t toatt \>euen s i l a. '
Sf.
eele c e le zi d i sc G he o r g h e din
t t fa n p&n a Su cea\>o - si
'

tu n ceo, Btt p r i n n c. n l le Joa


d im e n s i i l e p l o p iez ie sunt a
n u l u i m a i m are , ezate In colu
cat p r i n n la rile p r i d \:> o r l u i a
rea ei. Unele a d ogat.
prefce r i mai In fine, su b
m o d erne - d i n fereastra a l ta
-oeocul a l 1 9-leo ru l u i , an n i t pi ...
- i-au schim- cior de sprijin
bat puin n f scund e ae zat
i a r eo p r i n o n axa. bise r i c e i .
d og i rea unui Cele patra fe
fronton cu o restre a le pro
rozasli c a mpo na.osu l a i sunt de
dobiri gotice, o f r u m oas or
p r i n ocope r i r ea n n m e n taie go
turl e i cu o n tic (raionont n
ve l itoare b a l ba ... trecere spre
cat n co r o nat flam bo i a n t); m e
de un l an te r n o a , n ou l d e s p r i t o r
i prin o o r n o este d i n n de r i
m e n toi e n ou c irc s c o s , aa
sn b cornlii. cam se ntmp l
flg. 1 4 8 . Neam, U11 \1etmint6riei
Aceste p re mai totde a u n a
fac e r i , ns, no n l' o l d o\:>a.. Fe-
str i c d e ct p u i n ospc ctul gencrol i i m preS iC\ re trele c a mere i cu m o r m i n t e na s u fe r i t i m a i
g e n e ra l de m reie.-. mu lt , toate o r n a m e n te l e fi i n d scoase.
Foada este aca m a. n n t regi me ten cu i t . De a l t m i ntrelea, g o l u ri l e d i ntre n c o l c i
I n t r ' a n e l c loc u r i , n s , u n d e ace<.tst m brcare tu n l e i raze le d e p i atr a [ c acestor rozase
a n c e p u t a se d e g ra d a i c a d e , se u d c r a a fost s i stemat i c u m plute, proba b i l p e nlrn
m iz i l e s m l a it e , v e rz i , galbene, brane, ak a e \:> i t 1'1 d i fi c u ltatea de a f i xa gea m u r i n e l t ,
p i c ioarel o r nrcnd elor snu r i lor si r o tocoalele ata n cea cnd - pe n t ru a nezCI eerce\.)e J e
d da turl. So c l u l pute r n i c si a o a. dou d re p t a n g h i a l a rc: - s ' CI scos i menou l din
esitar mai a p roope ele p m. t este si e l a.eo m ij l o c , aa c u m a m artat m a i sas.

p r it d e o ten c a ia l , care i ()Scun d n mor" fe restrel e cel o r t rei etbside <HT fo st a d .ogate

inp.org.ro
B I SER I CILE LUI T HAN CEL MAR E 1 1 17

u l te r ior, aa c u m se \?C d e d i n fa p t a ! c. marg i n il e b it i care poart n m ij locu l seu o rozas


lor r a e p i c ioare le f ir i d e l or n
m i j l o c u l c rora ca ornamentaie goti c . Asemenea i la t u r
s a n t osezate. '
C n d s a f c u t acest adao '), s 'a nul de i ntrare n mr-s t i re, n portea e x
'
scos s i ferestrel e \?echi, care erau d e s i g u r t r rioar.
'
m i c i , c u c h e n a re : drept a n q hi alare a a cam N'ar fi deci exclus ca - tot atuncea -

fig. 1 4 9 . Neam. VedtTe n pronaos

le M to a te b i s e r i c i l e lui tefan i aa p re s se fi aezat i ac e st e ferestre mai mri


um le au s i b i se ri c i l e fcute si ma i n a r m


i m a i l a r g i I a s n u r i l e naos u l u i . S u n t n u m e ...

d e p i l d S r . ' Gheor ghe d i n Sa ea\?a, P r o bo t roase exe m p le , in \? e a c a l al XIXIea, de
s i a l te .
' a ceast ten d i n d e a. l a m i na mai mult i n ...
S' a aezat n anal 1 8 2 4, p e partea d e A p u s t e r i o r a l b i s e r i c i lor.
a.! acoperiul ui, Fron ton u l d e s pre c a r e a m \? O r.... .1"\.ai este de o bser\Jat e aceste fe restre

inp.org.ro
10 COM I S I U NEA MO U MENTELOR ISTORICE

sant foorte bine lucrate, ca mall regulari l\ ceast form m a i l a rg cu o g i \J fi m n i


,

tnte i mai corect dect cekl'alte. i pro.... puin pronunat, corespunde ca sfritul go ...
poriile sant altele, central eercala i ca care ticalai , n tranziie spre renatere. Din contra
s'a descris ogi\Ja, cade pe \Jerticala apas a tiers poinh ade\Jrat este carncteristicn n

Fi g . I 5 0 . Neam, Iircari in pronaos

ferestrei, pe cnd la. celel'alle ferestre sunt epocei cele mai pare - a m p a l e a zice
--a
aproximati\J n tiers point, adic centrul se goticalai.
gsete aproximati\J la 2/3 d i n lrgimea des .. In decursul \Jea<;o l u i al XIX-l ea, n momen ...
chiztarei . tai cnd goti cal a re\Jenit Jo mod i cnd

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 109

Fig. I 5 I. Neam , Biserica mare Pisania

a nceput o fi sta diot ca deam


nunta!, s'au execatot n Occident,
n J\astria i la noi, unele l ucrri
n acest sti l ca m ult ti in i
corectitad i n e precum i cu o mere
obi litate de execuie. Vedem astfel
nc ezi , framollsele pietre, anele
cioplite gata, altele namlli ncepute,
ale bisericei n sti l gotic nceput
la Floreti (Tato\?o) pe lll anal 1 8 50.
i, bine neles, se coate s se
lucreze n moda! ce prea a fi go
tical cel m oi dosle.
Ferestrele obsidelor d e l a Neam
sant executate n sti lul raionant pe
c6nd cele ! 'alte ferestre sant de o
epoc m ei noi ntllt i unde fantezia
cioplitori lor isi dd ea moi l i ber curs.
Na este d ci o i potez riscat de
a presupune c ferestrele absidelor
aa fost fcute n \?eacal al XI X-lea
odllt ca r o zosele frontonolai i a
t a rnalai de intrare.
Contrefortarile sant nolte si ' a
jung pn l e rn dal inferior de
ocn ie ; resolltele lor accesi\?e sant
mai puin pronunate. Cl median
are profilul obisnuit cel gsim pre
tutindeni la bisericele lai tefan,
d a r cel d e mai sas prezi nt o n
U.Iiare moi d eosebit i care na
e g sete ntr'alt parte, cel puin Fig. 152. Neam U de fr

inp.org.ro
I lO COMI SIUNEA MO UMENTELOR I STORICE

n aceast \?reme. P iatra copertinei . e ridicat form nalt i n\?elind deosebit pronaosul
in m ijlocul ei n sc9p e\?id.e nt d ecorati\? . I n i a ltaru l , turla naosa l a i rmn.nd degajat .
fine, acoperirea d e sas e m a i simpl ca cele I n bolta tornaloi de intrare a l m nstire !,
o b inuite ; se nate ntrebarea d ac n 'au fost printre frescorile ce o m podobesc, se \?ede
cam\?a reman iate aceste contrafortari, dac d e dou. ori b iserica nfiat aa cam o
n'au fost nlate i lrgite in partea lor \Jedem azi, dar ca acoperiul ascuit aa cam
superioar '? l'am descris. D i n aceste p ituri n a se poate
Cornia e de piatr de talie profi lat, dap conchide ns n i m i c n pril?i na m aterialalai
an ti p d estul de simpla. cu care era n\?elit. biserica, fiind preFl s che
Turla o ctogonal este aezat pe d o a baze, matic nsem nat, iar coloarea este ntr'o parte
ana i n ferioar tot octogonal i a\?nd cte neagr. i ntr'alta roie, n ct n i c i de
patra ocn ite pe fie care l atur , iar baza sape ... aci nu p ate rn trage n ici o concluz ie. U n ma
rioar e telat , n form de octogon ca fi e nuscris de la Neam, arat aceai nfiare
tip ic . 1)

care unghia ei t , ca la Popui i la Tazla .


l\ c i sant dou rnd uri de ocnie cte patra P ictura d inantra e de dat recent.. De
jos i ase sas pe fie care latur. Turla are n asupra aei p ro naosalai, o inscripie za
axele pri nci pale p atra ferestre dre ptanghialare gr\?itli arat c toat pi ctura fost re
ca malare s i m ple goti ce care se ntretae, ca fcut la 1 8 3 0 n \?remea. lai Veniamin Co
la toate biseri cele l a i tefan cel 1'\are. ll.a stache.
trebue s fi fost i ferestele naosa lai i Ca toat aceast epoc reent ande me
ale altaralai. teagul de zagr\?ire bizantin era n p l i n
Pe laturi le celel'alte sant contrafortari d ecadent. pi ctura pronaosalai (an cal endar)
m id ; fie care latur e mpodobit ca firi d e e departe de a fi l ipsit d e cali ti, i pare
duble. Jos i s a s m a i e cte an rnd de cert c a reprodus fidel subiectele cele
ocnie, patra pe fie care latur. D e asupra \Jechi, respectn d i co tamele perso najelor
lor i sub streai n se \?d patra rnd uri d e i toate detali i le, cci prea se aseamn ca
rotoC'oale smltaite i n felul celor d e la Sf. cele ale fres carilor d i n \Jeaca l al XVIlea.
I oan d i n Piatra, ad ic n form de taler ca Stu d iai iconografiei ar putea preciza acest
an bamb la m i jloc i fr figur i ; la rn panct.
d a i de sas sant aezate intre ele crm i z i ; la P ictura naosalai este de o calitate moi i n fe
rn dal d e jos se \?d intre ele bu ci sml rioar precum i aceea a a l taralai u nde o
a ite triangh ialare (n felu l celor de la parte chiar, n registrul m ijlociu, n a mai este
Borzeti) i alte cc1 patra laturi care a m pl bizantin.
spaiorile d in t re d iscur i, c a m e \?ede i l a l\a lucrat deci mai mali zagra.\? i de
Sf. Gheorghe d i n Sucea\?a. - Rotocoalele odat .
sant \?erzi i galbene. ioda! cam aceast zagr\?eal d i n \? a
Cr m i z i s mlta ite d e aceleai culori se cal al XIX-lea seamn ca aceea d in secolul
\?d i l a p ilatr i i firidelor tarlei i sub feres al XVI-lea ne face s rresapanem c cecr
tre . Sant i un ele roii , dar s'ar putea \?eche exist nc de desabt, cea se s'a i
s fi fost i ele smlaite i smalal s fi eonstatat n unele locuri. O ncercare d e
czut. splare ar patea s ne d e a lm uriri I n aeas
l\ ctoalment n\?elitoarea e de tabl , ca pri\?i n .
pante mici, i degajeaz b ine taria. tim Dintre m ultele p ietre de mormnt ce se
c pe la 1 8 59 biser i ca a fost acoperit gses n b iserica mnstirei Neamu lui, sunt
ca tabl de aram i se proectase face.. dou care sant mai interesa nte din punctat
rea a dou tarie de zid in local onora de de \?edere a l acestu i stadiu. Sunt aceea a
lem n . 1) p.rc labalai .1"\ i cot i a lai tefan Vod., fiul
Dar i aici acoperiul tre bue fi fost de lai Alexa n d ra cel B a n , amndoa puse d e
tefan cel ./"\are.
Pisania e aez t pe z idal de m iazzi
1) N. I orga l'Hlniistirea Neamalal.
. .

R. Rosetti. Conflic:tal dintre ga\?ernal 1"\oldo"el


Mn'it!rea Neamalol. 1) Iorga. -- Bal. Corn. t\on. ht. 191 o .

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL l\1ARE 111

16ng i ntmrec bisericei ; p i <'lt r tl cre a n fru mos n cfit aceste tre i lcauri alctuesc impre
chentlr de fru nze sti l izate, amintin d i piatra nn un grup special n r n d u l ce lo r d i n
lai B o gda n c e l d ' lntia l de la Rdati
i chencral i mag inei lai Sf. 1"\arc r
d in n a n g h el i c r u l d i n 1 4 2 9 d e la
1

Neamt : '

" D o a m ne Isa e H r istoase, pri-


mete a c est h r a m care s'a zid it,
c:u ajutorul tu, ntra sla\?a sfintei
i sl\?itei de la pmnt la cer
Inlerea ta , i t a , stpne, a c op ere
n e ca m i l a ta, d e a c u m i pn n
\?ea c . Ioan tefan Voe\?o d c a mila
l u i D u m n e z eu D o m n al ri! 1"\ o l
, ....

do\Jei, fiul lai Bogdan Vo e\? o d a


b in e \J o i t i a n c e put 'a z i d i t acest
hram, pentru rugc iunea sa 'a
Doamnei sale 1"\aria 'a fi u lui so
B o g d a n i et c e l o r !'ali fii ai si
i s a s \J r i t la anal 7005 ( = 1 4 9 7 ) ,
'

i a r a l Domniei Sale anal patruzeci i


1 d 'ntei cargiitor luna l u i Noe m
\?rk n 1 4 " 1).
1"\ a i p streazo 1"\ n stirea Neam
t u l u i i u n c l o p o t de la tefM c e l
1"\ ore, d r o i t l a 1 4 8 .5 , deci nai nte
de zid i rea StHI termi narea biseri ce i .

A R B O R I\ I R EUSENI

Aceste d ouo bis e r ic i sant a proope


identi cei p r ez i n t i o mare o...
fig. 1 5 4. 1\ rbora , (Ja cxtE'"rioadl
sem nare cu Cl ceec d i n Do b ro \J
,

d o c e foce a rstretcie de noul n o r t e x oi el, IJre mea !ni te fa n cel 1"\ore. Sunt toate trei
construite n 1 5 0 2 i 1 504, c d id l sunt cele
d i n u rm d in domnia Joi tefan.
Biser i c i l e sunt fr turl i fiir s inuri
e x ter i o a r e . Inuntra, dou scobitori in zi d u
r i l e n aosu l n i arat locul lor ; ek sunt nca
drate prin cte dou mnunchiuri de c o J o...
ne te a ngo ja te de p iatr t rnmos c io p l iti'i ca
, ,

bozele i capilele lucrate ca posta m en tele


colondelor ador d i n aceast e roe . P ro s co

midia i d ioconicul l ipsesc ; in locul Lo r s e


gi'isesc m ic i nie n zidul a l ta r a \ n i . Naosul e
boltit d u p metodo moldo\Jem:asc, i d e etsa

[J pro arcurilor obl i ce \?ine o ealot sferi c .


l\rc cr r il e naosalui i ale al to r u ln i sant de
pii'ltr de talie bine c i o p l i t .

La f\. r b or a zidul d e s p r i t o r d i n t re n aos


,
Fig. u ;, . Reuse n i , eciune transt'ersal
(dup RomstOder)
i p r on a o s are ua d n p tipul obinait. La
R e a s e n i c henarul e d reptnngh i u l a r in exte
') Iorg;1 . - teian cel /'\are i f\1!.nbtirea HMmalui r io r, eu m a lcrrc nc ra ci a tc la c o l u l de so s
Bal. Com . t\on. Ist . 1 9 10. i p o rn i n d d e pc' boze mici orn('}mentatC"

inp.org.ro
111 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

fig. ! 5 5 . 1\rbora

fig. 1 5 6 . Reoseni

inp.org.ro
B ISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 1 13

r.''r---l_j , 1--1 I-l l=l=i=li==+=l=*==l===i


..
'
c .1\ 1 !> s " !;.. q "' .;: '=' 2.0 ,..,

Rg, 1 5 7 . f\rbora, Secie longitadinalli (dupli Romstiirer)

fi g. 1 5 8. A.rbora , P l a n n l bisericei (dapli Romstorfet)

inp.org.ro
1 14- COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

! i [ l i f-L-!=bd
1 '\. .., ... .., "' t . -

1 J-, ol
. ---i i. -=J--1 j--, --

Fi g . 1 6 :! . Re meni. Secl ane longHodinl'll<'i (dopll Romstorler)

f1 Q . 1 6 :5 . Reast'nl, Pll'lnnl blrkei (dup Rom.storier )

inp.org.ro
B I SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 115

m u l ura c:ea mai d i n u ntru se d esface n d o u Re c d e r i l e ercari lor oblice a le mosu l u i


nc h i z n d ua ntr' u n s e m i c e r c: . Se poate s u n t r e z e m at e p e n i t e m i c i c:onso l e d estul d e
si mi a i ce a prima i_n f l a c: n a r enatere i . Ua p r o e m i nente. Ha s e \? d oale el e rezona n .
de: i n trare pe z id u l Sad are ma ture gotice Jos a n i d a l e p trate pes le t o t , i a r centru l
puternice n ogi\? . I ns l a Arbora frnta r a. naosa lu i - p r e c u m este regu l a a p ro a p e g e n e
arc u l u i e p u i n a ce n taat . Colonete l e acestor ral , - este inse m n at , n \1e rt i c:ala Pan t oc ra
a i d e in trare n u a u b a z e c i es d e-a d re p tul tora l n i, p r i n tr' o les pe d e p e c: i a l .
d i n so c l u l l o r. Soc l u l c: te n c u i t, d a r att l a Reusc:n i ct i
l a A rbore i ' a p strat p rof i l u l , d ea l t m i n tr e k a
d es t u l d e m o dest.
a se vd o c n i c: , a m 6 n d ou b i seri c i fiind
ten c u i t e ; d a r p e cn d la Reuse n i n u m a i s u n t
u r m e d e zugr\J e l i , l\ r b o ra. a pstrett aceast
p o d oa b i n n untru i in a fart\ c: e a ce: i d

F i :J . 1 5 9 . Reuseni, Fereastrli

Pronaos u l c: b o l t i t l n t r' u n m o d c a r a c t e r i s t i c
p r i n t r ' q c a l o t m i c s fe r i c aezat pe pa
tratu l obinut prin dou pere c h i d e nrcari
l ate l o n g i t a d i na k sprij i n ite l a rn d a l l o r p r i n
t r ' o a lt pere c h e d e a r c u r i l ra ns\?e r sa \ e .
Toate fere s t r e l e s a n t m i C I i cu c h e narul
d r e p tu n g h i u l a r , a\J n d partea i n t c: r i o a. r in

1
F i g . t 6 r . Reaseni, Ua exte1ioadl
-

an i nteres d eose b i t i o nfiare foortc:


p itorc:asc.
P e re i i el i n r ro no os sunt foarte t e ri n
partea s u p e r i oa r ; p e p a r te a de m i az n oavte
Fi g. 1 6 0 . Reaseni, Fereostr!l
c h i a r nu se m a i \?e d e n im i c a . Zugr\?e a l a b o l
(dup Romst0rfe1)
i lor e foarte stri c a t ne mai fi i n d d ec6t
s e m i cerc c a l a ua i n te r i oar dc: l a Rc:asc: n i . a r m e . i i n naos e foa rte s t r i c at i negrit
Toa t e sa n t la fel s a u a p roape la fe l , fi i n d m i c i el e: fum c a. i n a lt a r . I n teresant i ns este
d iferene n u m a i l a b a z e l e c o l o nete l o r . perete l e \?Oti" unde se \?el ctit o r u l Luc:o
Z i d u r i l e l o n gi tn d i n a l e a l e bise r i c e i se pre l u n ... Arbore ca so i a l a i I u l i a n i a i c i n c i co p i i , o
g e s c n afar d e p ron aos ca w'o 2 , 5 0 m e tri i fat i patru be i . E l i n e b is e r i c a ca aco
s u n t u n ite p r i n t r' o b o lt . Aceast po rie s e r iJ e a p e r i u l ugaiat. Arbore <lrc: o f i g u r p l i n ! , o
p n m a i d eu n z i d e e l o p o t n i , c: l o pote l c: f i i n d b a r b scurt ) m u st i m ic i b r u n roct .
il trnote d e: o g r i n d d e: lem n tran S\J e rs a l . B i se r i co ce o i ne hot m o n u l n niA i n i o r a l l'l

inp.org.ro
1 16 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

o form de acoperi ce\?a deosebit de cea acoperiul ca o bordur lucrat "a joar" de
de ozi. ln\lelitoarea e poleit, iar unde aaral mna unui meter sigur de dalta lui. Deasupra,

i'
a czut se t>ede ntre dou scuturi ca stem se desfosoar in ,

dedesubt ntr'o scripia care pomenete, pe lng ctitorul,


ll!f;
parte o culoare hatmanul Luca. l\rbore prcla.b de Sucea.\la,
rosie s i n alt i pe ta.tl su btrnal l\rbore, prclab de
, ,

galben. Neamt.
. ,

E o nou pro In fund, e zagr\?it un al doilefi tablou


b c nu ne \?Oti\:l. l\rbore pre
putem Ioa d up zi nt l a i Christos
coloarea ce o biserica ; e precedat
d pictorul n de Sf. Ion i nsoit
\?e litoarei pen de soia sa. i numai
tru a trage con ... de doi copi i de aste.
Fig. I 64 . Reaseni, Ua exterioar clazie n pri- dat . Hainele sant de Fig . I 6 6. Reasen i , Profil de
(dap Romst5rfer) colonetli (dapli Romst5rfer)
\lina materi<'liU o mare bogie ;
lai ca care erau in\?elite bisericile. E e\?ident l\rbore are o ma.nta de brocat \?erde ca flori
c l\rbora - care e o b iserica destul de de aur. 1"\necele negre strnse ale ha.inei , es
modest n'a. a d in a. c c a s t a
\lat, n ici odat manta ale cre i
un acoperi au m n e c i sant
rit, oa cum sant scurte i larg
banioar cupo deschise dela
lele biserici lor um r.
ruseti. 1 Soia l u i l\r
l'luli sfini i bore poart a
nuntrul b ise.. cea i plrie ca
ricei si n afi'lr
'
margi n i late i
aa aureole n c a \?l c e se
relief. Dealtmin r e g s e t e pe
trelea e mult chipuri le de fe
aur ntrebuinat mei n toat we
n toat b iserica. mea lai tefan
Partea infe cel l'lare i a lui
rioar a perei Petra Rarc i
lor e orna.t cu aceeai podoab
o fr iz li compus grea, ca n iste
de doa rnduri cercei, i atrn
d e ptrate colo.. pn pe omer i .
rate n rou, gal fata, p e pere
ben i \?erde ; tele din naos are
de desubt a... un fel de d ia
trn dra.peri i le de m cu penden
cunoscute. ti\'i lacret la fel
In pronaos. ca i la mama ei;
ns , se \?ede, beii au, ca i
foorte bine ps... tatl lor, an fel
trat frumosu l de mic bonet
chi\?ot de p iatr strns , o ca
ce acoper les I ot simpl.
pedea mormin- Toate figuri le,
Fg I 6 5 . Reasen i , Vedere n naos
tal o lai l\rbore afar de ale co
E lucrat n stil gotic teriar. Intre doi stlpi , piilor, au fost scoase s' i refcate ca tencuiala

cf' n n t n dreapta i n stnga, se inti n de ca tot. S'ar crede c - la o n\?l ire -

inp.org.ro
B I SE R I C I LE LUI TEFAN . CEL MARE 1 17

dumM ii aa inut s scoat armele car " Ca t>rerea Tatlui, i ca ajutorul Fiola i
aduceau aminte de puternicii rei i c, i ca st>rirea Sfntului Dah, n zile le bla...
odat fartana trecal, s'a reparat stricciunea. gocestit>ul a i i de Christos iabitoralai Domn
Dealtmintrelea igarele de pe cele doa Io tefan Voet>od , prin m ila lai Dumnezeu,
tablouri se aseamn . Gospodar al rei moldo\leneti, pan Luca
In naos, lng u, s'a gsit o inscripie l\rbare, prclabal Sace\lei, fiul btrnalui
zagrt>it, artnd an nume de zagrat> " Dr ... 1\rbare, prclabal Neomalui, a bine \lOit ca
goie" ? i data de 7 0 4 9 ( = 1 54 1 ) 1). buna sa t>rere i ca cinstit i luminat inim
E t>orb de sigur de o reparaie, cci fapta! i ca ajutorul l a i Dumnezeu i ca sprijina!
c t>edem pe tablourile t>otit>e fam i l ia lai l\r ... Domnului su, a nceput i a fcut acest hram
bore, odat ca doi copil s i o altdat cn cinci, n numele terei capului cinstitalai i st ...
'

aratai ind\ mici, probaz grij,a de adet>r t> italai prooroc i nainte mergtor i botezfi..,
i c desigur zagr.at>eala a fost term inat tor Ioan ; i s'a nceput n anal 7 0 1 0
nai nte ca acest c o pii s fie anns mcar t>rsta ( 1 5 02) n luna l\prilie 2 , si s'a s\lrsi
=
' l
adolescenei. - Fata lai 1\rbore, 1\na, cs n acela a n , n luna l\agast Z 9 " 1 ).
torit eu Got>ril Totrasan, a marit n 1 52 1 . Iar la Reaseni, p iatra aezat tot deasa ...
In 1 54 1 , copi ii lui L ca l\rbare, dac triau pra aei de intrare i de 1 , 0 5 m. lungim

Fig. I 67. Reaseni, Pisania

trebaiO s Fie cnm de 40-50 ani, dac ne i. 0,30. m. nlime, zic : "In anal 70 1 1 ,
gnd i m c tntl lor apar deja n 1 499, co Septembrie 8 . Io tefan Voet>od pri n mi la
prclab de Saceat>a, adic cea mni nalt l a i Dumnezeu, Gospodarul rei moldot>eneti,
funcie militar. a b inet>oit i a nceput s zideasc acest hram
Este deci extrem de probabil c pictura tn numele terei cinstitalai CC!p C!l c institalai i
cea d inti este d i n \lremea zidirei b isericei sau slt>itulai prooroc naintemergtor, botezto r
dintr'o weme opropiat, i c lucrarea na a fost Ioan, n acest l o c unde a fost tint capul
fcut de o d at, sau c a fost parial refcat.. tatlui su BogdM Voet>od i pe tefan Voe
Zugrt>eala este ns de o calitate, car t>od l'a ajuns moarteC!-t>enicC! l u i pomenire
na ajunge aceea d i n biseri c i le ale Dom nului, - i fiul su Bogdan Voet>od a d os nainte
nici aceea el in Dolheti saa Blineti. ce fusese ncpat de tatl su i b s"rit
Pisania aezat deasupra nei de i ntrare, hromal n anal 7 0 1 2 ( = 1 50 4) n Iona
pe peretele d in afar, l ung de 1 , 2 4 m. 1i Septembrie 1 8 ) 11 .

nalt de 0,40 n1 . spune : ConstractiC! a tinut deci mC!i mult de an


' '

) V. Grcco. - Eine Bela!Jerang Konstantinopels 1 ) Koz11k. lnschri !ten aos der Boko"i na,
Byzantlon 1 9 2 5 . ) I d e m . Idm.

inp.org.ro
1 18 COMI I U NEA i\\ 0 U i\\ E TELO R l STOR T C J

a n , i a fost termi nat d e l.}og d a n , d o u o l u n i l\ceast b i seri c , cei o ceeo o '\.nsti r e i


d u p li m o M te a l a i tefan . HcatTtu l u i , c on s t ita e o e x c e pie n i r u l ce
P i a tra d e: m ormfint a l a i B o g d o n al d o i lea l or l ' a lte l c a u r i d i n w e mea l ai tda. n prin
ca.re s'ar fi patu t gsi a i c i, nu ex is t i n u se m ri m ea l o r n e o b i s n u it ; toate c e l e l ' a l te , -
vede acuma d e ct o lespe d e din -oeacal d a c se face
a b s t a cie d e u nele p r i d\?oare
a l XVIHea. n d ogite u l te r i o r - n u nu d e ct cele doa6
nc p e r i o b i n u i te : n aosal (cu al tora!) i
DOBROVA pron aosul , d a r Hea mal i Do b ro\?ul tla t re i .
l\ctualme nte a cetlsttl d i n u r m s e prez i n t
B is e r i ca mare o D o bro-oa l u i , eu hroma l cu tre i turle, dar au fost Bdog i te ntr'o
Pogorrei Sfntul Ci i D u h , este p e n a lt i m o din \? r e m e mult mai recent - n \'l e a e u l ol
c e l e z id ite s a b d o m n i a l a i tefan cel ./"\are X V I I Ilea.
i, p re c u m a rat i n s c r i p ' i a , a fost i s p r \? i t l n pltln - d ac l s m d e o com d ot pro

Fig. 1 68. Dob ro11

dou ! a n i a b io n a i n tea l ncet r e i lai din n a osu l - \) ed e m o foarte m a re: as e m n ore cu


\?i n : Rcuse n i i cu l\rbora, n ct tl ceste b i ser i ci
" B i n e e i n stitorul D o m n Io tefan Voe\'lo d , pot for m a u n s i n g u r gru p .
c a m i l Et l a i D u m n e z e u , D o m n a l e r i i .M.oldo Haosul este a p rotlpe iden Lie i c ct form
\?ei , fiu a l l a i B o g d an Voe \'lo d , a l n lat acest i ca d imensiani. S n u ri le laterale, d e a b io
h r a m T n t r n n u me le P ogor r i i SY. D a h ; Ctlre tl n s e m ntlte n g rosi m ea z i d u lu i , sunt in ca
n c e pu t tl se z id i ltl tl n u l 701 1 ( = 1 503), d rate d e a c e l ea m n u n ch i d e colonete, c a re
lu na l u i l\ p r i l i e n 2 7 d e z i le , i s ' tl s\'lr i t pornsc de pe n ite m i c i b a z e ornate.
n a n u l 70 1 2 ( = 1 50 -f), i a r tl l Do m n i ei l u i , Calota sfe r i c aezat pe M c a r i l e moldo ...
tl n u l patro z e c i i o lun d in al opta letl 'O e neti c u n o eate, a fost partii p e n tru a s e
c urg tor 1 ) . fac.e t a r i E\ a ctua l . Ferestr e l e ce l u m i n e tl z
alta r u l naos a l a i u n t a proape l a fe l ca cele
1 ) Iorgll, Inscripii d e l a Reuse n i i d e i Et l\rbora.

inp.org.ro
BISERICILE lUI TEFAN CEL MARE 119

Fig. 1 6 9 . Dobrovl't, Seciune longitudlnalli (Releveu! 1\rtil RomneilSCd )

1 4
1 .. .

1 ,
1 .u 1 1
"" '===
-\1. '\3-=' 1
""' r "rT\
fig. T 7 o. Dobrollli, Planul bisericei (Rele\leul 1\rta Romllneosclh )

inp.org.ro
1 20 C0MISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

I\ dou lnepere, care este i nler ea lat m u c h i i l e ascuite c a la Neam, c i mai rotan ...
ntre naos si p ronaos are boltiri ea pro j ite i m a i moale.
naos u l aeestr dou bi e r i e i si ferestre iar
'
Ne gsim deci aici - ca l a Nea m - n faa
Ia fel . Int l n i m ns a i c i i o m i c d eose ... anei tend i ne sM a a n e i trebaine n o u ,
bire. Pe cnd Ia I\rbora i l a Reuse n i pro .... aceea d e a a\?ea n tre n a o s i pronaos o a
n aosal este ce\?a m a i lung n sensu l axei b i treia n cpere, aceea ee ser\?este, de o b i ce i ,
seri ee i d e ct n lpme, a i c i e sensibil m a i e a s a d . postease mormi nte! ctito r i lor.
scurt, cea ee e x p l i c pentru ce cele doa La Neam, s'a i n tercalat pentru acest scop
perechi d e arcuri care restrng spai al ea.... o despri tur. n o u. , tn tre naos i pronaos .
p o l e i sant l o n g itud i nale, pe cnd l a cele alte La Dobro\? s ' a a les u n t i p de b i se r i c. exis....
d ou bise r i c i d i n acea i tent al crei pronaos a
fam i li e, sunt trans\?ersale de\?e n it camera m o rtaar,
- d e oarece e e\?ident c i s'a adogat spre apus
se aeaz aceste arcuri a n pronaos dup. un t i p
pe lungi mea cea m a i de asemenet eanoseat.
scurt . Iat d e c i c a aceste dou.
I\eeste arcuri sant a n i te b i seri c i , sta b i l i t nc d i n
pri ntr'o alt pereche de 'Vremea lai te fa n cel 1'1are
arcuri i ealota sferlc o d ispoziie de plan ee
ee n ehee bolta e m a i m i c \?a de\?e n i repede gene ...
ea la b iseri c i l e suror i. ral pentru c l d i rile ce l e
Urmeaz p r o n a o s a 1 m a i nse m n ate d in wemea
boltit dup t i p a ! naosu l a i lai Rare, lai L paneana
( ca l a Neam) , i care e i altele.
lum i nat la Nord s i l a Sad
'
I n a far., tot d up. tipul .
pri n cte o fru m oas i 1\rbora.... Rease n i , b iserica
nalt fereastr got i c c a n a orat. sn ari ; dar p e
m enoal e i n c i ntact i cnd aceste dou b iser i c i
c a o lu crtur got i c . ce n a m a i arat. s u b tenc u i a l a
a fost " a joar u d a r care lor n ici f i r i d e n i c i o c n ie
e a c u m a astupat., cea ee.... i i na aa cont rafortpri ,
str ic cum\?a nfiarea gs i m l a Dobro\). i fi
cnd o \?ezi pe d i n afar. r i dele l a n g,ite l o a ltar, de
D i n u ntru ns se poate crmizi m a r i (29 e m .
\?e dea m a i b i ne m aestria l u n g i m e ), i d o u rn duri
execai u n e i . Ua n z i d u l d e o c n i e ; dup. o b i c e i u l
d e a pas e n a rc frn t aproape constant, d ou
e a colonete s, i s c o b i to r i din o e n i ele m i i d e sas
T77--r?-:>""7"""Y.
rez.m ate pe aeelea gen' 0. c ores pund c u a n a m a re
d e baze ornamentate asa d i n rn d a l de jos.
C - D
,

de resp n d ite n toat a O c n iele mari d e la altar


ceast epoc . fig; 1 7 r. DobrO\?Ii, Sec iune trans\ersalll na corespun d ea iri dele, c i
Usile naosalai si ale (Relet?ea <<I\rta RomAneascli ) sant rezem ate p e cheile l or.
' '

o d e i m or m i ntelor sant Bazai pe asem narea


ca c he naral p trat i baghe tele ncruciate m a re d i n tre cele trei b is e r i c i d i n a c e s t t i p ,
cunoscute ; aa fost ns cioplite pentru a se putem , deCi , presu pune c , i la I\rbore i l a
l rgi deschi derea i a se nla,-ma i ca seam Rease n i , sub ten c u ial, se regsesc areatarele
cea d ' ntei - lnct e grea s se g h i ceas c. oarbe ale firidelor i o e nielor.
c are a fost profilul pri m iti\?. I\a ex istat oare contraforta r i le de la ncepu t ?
F\ d oua a r putea s fi fost n fel u l cele i Lucrul e pos i b i l d e oarece copertinele retra....
i nter ioare de l a I\rbora s i Reuse n i saa nc
,
gerilor mediane aa profi lu l d i n a ceast we m e .
ca cea d e l a Neam, mutat. acuma l a \?est... P a r , n ori ce c a z , s. fi fost ref eute n partea
m intarie. Ce a rmas d i n rama s'ar potri 'O i , lor de sas, cea ce s'ar putea s se fie n
d a r factura n a este a s a d e curat s i ca
, '
tm plat la epoca facere i tarle lor.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE l f:! l

Soclul de un profil i m pla i de pia.tr bran cznd n plete pe u meri. Dup d . Iorga,
de talie. Zi dria bisericei e d e p i a t r brut, sant tefan ca fii lai Bogdan i Petra ; bi
din acest fel de gresie moale a regiunei . serica ce i ntin d l ai Christos e n fia t
E acoperit ca o ten cuial poit care m fr ta rie. J\coperisal agaiat are l i n i i care
pied ic de a t>edea dac a a\?ut o ornamen pot arat igle saa in dril i e zugr\?it ca
taie de pmnt ars smla it. culoare roie ; am \?zat ns, d i ntr'alte
Jnantra biserica este n nt re g i me zagr exem ple, c nu se poate baza pe aceasta o
\?it i pictura este de o bon cal itate m a i judecat n pri\?ina materialului cu core eraa

Fig. 1 7 2 . Dobro\?ll, Vedere di n spre SodVest

cu seam n naos si camera Intermediar. nt>elite aceste biseric i . O inscr i pie zu gr \? l t


Fonduri le aa fost r e tu a te ea o ealoare care
'

spune :
se spal uor. " B lagocestit>al i d e Christos iubitoral Io
In pronfiOs, ns , p ictura nu pare a fi d e Petra Voe\?od, prin mila lai Dumnezeu, d om
aeeai mn. i cel puin n pri le d e jos a nul rei mol dot>eneti, fial btrnalai tefan
fost refeut saa fcut ulterior. Voe\?od a zugr\?i t i m podobit acest hram
Pe peretele \?Oti\? s e t>d trei \?Oet>oz i , toi n nume le pogor re i sfntalai Du h la f\ns
trei tineri, ea coroana pe cap i cu prul t irea delo Dobro\? Ia leat 7030 luna ? "
16

inp.org.ro
1 22 COM I S I U EA MO UME TELOR ISTORI C E

."
cO

C'
o
v
"1
o
G
QX

inp.org.ro
B1SERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 123

<JJ
o
"'
c:

QJ
....
QJ

QJ
>

;:;;
:::.
o
....
.A
o
o

ri
""

Ol
a:;

inp.org.ro
1 24 COMISIUNEA MONUMENTELOR I STORICE

Este deci o eroare, saa mai curnd o DOLHESTII


'
l'\1\RI
cifr necomplect, de oarece Petra Rare a
nceput a domni lo 1 5 2 7 i pi ctura: \?CI fi Dolheti are ca plan i secie longitadino.l o
d i datat ntre 7035 = 1 .5 2 7 i 7039 = 1 5 3 1 . mare asemnare ca Volo\? i ca Blineti
Este d e obser\?ot c na \?edem, ca d e oM ca toate c e mai m ic i moi simpl. Pri n
bieei, fam i l ia domnitorului ci cei trei \?Oe\?ozi cipiile constraeti\?e sant ns aceasi : n loc de
artai. dou arcuri dabloari i trei per e c h i de n ie
La d reapta aei se \?d sfi i I mprai n naos i an arc dabloa i dou perechi d e
Constantin i Elena, aa cam se gsesc n n ie n pronaos sant numai an rtabloo i
a cest loc, d ac n a totdeMna, n orice caz foarte dou perechi de n ie att n naos ct i n
des n aceasta \?reme. pronos. Dubloarile recad toate pe nite miei
1\ceste frescari sant pe primu l strat de console. - 1\Itaral are forma poligonal ca

Fi g . I 7 7 . Dobro"ll, Peretele Sad

tencuial. Prile i n ferioare su n l spoite. Ca n cind llitori ce o regsim la Blineti. Ca la


multe b iserici moldo\?eneti gsi m grafi te cu Volo\?, pardoseala naosalai e Bezfit m a i j os
nume poloneze d i n armata lai Sobieski ; aa de ct acea i a altarului i a pronaosala i .
banioar n pronaos, eeace ee arat c - dac Tot efi l a Volo\?, s e gsete o singur fe
Clcest pronaos -a fost rezagr\?it, - aceasta reastr n naos spre m ifiznoapte i n proM
lucrare s'a fcut nc n \?eaeal al XVIIMlea-. naos n a sant de loc spre Nord. Pe perteo de
I n naos se gsesc mai multe p ietre d e m iaz z i sant d ou ferestre m ici n pronaos
mormnt frumos mpodobite dela sfrsital ' i dou mai mari n naos, d in care numai
\?eaca lai al XVII-lea . ana ia pstrat forma maf \?eche (dar nu cea
Cclel'alte cldiri m6nstireti sant tofite mai prim iti\?) . Celel'alte ale naosalai , precum i
rece nte . Turnul de i ntrare e d in \?eacal al 1 8 .. Jea acea a altarului sant mrite.
iar o iseriea cea mic d iq \?eficul al 1 9 ... lea. Ua din peretele despritor al naosalai e

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE

ca c henarol d reptunghiular cunoscut, dar foarte


stricat. /'\atara are o baz 9rnat. Ua de n...
trare-n axa pronaosal ai-i-a pierdut forma
primiti\J ; are acum an lintoa de piatr
si mpl ca machia tcit .
Tmpla e d e zid . F iri dele prosco midiei i a
d iaconicalai nu sant deschise pn jos (ca la
Volo\J i la Blineti), ci sant nite simple n ie .
Bolti' le berceau nlai sant construi te de
sig' p entra a ... i do o mai m ic greutate (cum
e i la Rdai)

Fig. 1 7 9. Dobro\?, Fereastr Sad a pronaosoloi

A g. 1 7 8 . Dobro\?, Fereastr Nord a pronaosalm

B iserica nu mai are zagr\Jeli M ct pe


perei pronaosalai unde sant mormintele fam i
t iei lai Sendrea, portor de Sacea\Ja i cam
natal lai tefan cel /'\are. l\lci s'au descoperit
de curnd sub tratari le de spoial un frumos
fresc care reprezint un brbat n haine de
brocat de aur - probabil endrca - ca soia
lai cu prul blan, o feti i an copi l .
f\aica Domnului i arat l a i Christos p e tron ;
la stna e Sfntul Nicolae. lkeste frescari
sant destul de \Jt m ate ; pe alocuri ochii si '

chiar o porte d i n obraji i l i psesc . Fig. 1 8 0. Dobrov, O fereastr mlctl

inp.org.ro
1 26 COM I S I U EA MONUME 1TELOR iSTORI CE

00

C\)
o

00
N

3
QJ
:t

inp.org.ro
BI SERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 1 27

-
N ici o i nscripie n'a "'mai r mas. l\li sfini bisericei. De asupra aei n aosalai se m a i
se t>d ca aareole poleite, ca cartele ca i ns .. \Jede n lunet an fresc nfind 1"\.aica
cripiei, i o orn<mentaie floral asemn.... Domnul a i.
toare ca cea de la Hrla i Popai, ntre S'a adogat n faa b isericei la o \Jreme
alte. necunoscut, dar et>ident destul de recent,
1"\.aria, soia ia i endrea, e nfiat ca o an turn clopotni, care ascunde probabil
plrie de sab care ese o mram t>rgat , p isania deslaitoare.
precum sant artate pe alte pictori t>O .. Si
,
exteriorul bisericei a sa ferit prefaceri ;

..\ 'l. ';. Go


1
0 L, ._. b q ' CI -..

'
?
' :
:
1

1
__:=j_ 1
:

fi g . 1 83. Dolheti, Seciune lon gitudinal


fig. 1 8 4. Dolhe ti, Planul bisericei

ti\Je i soia l a i flrbore, a lai Gat>ri l Trota .... unele ferestre au chenare pro filate care par
an, a logoftului Tata, a logoftulu i Teodor a fi din t>eacol al XVII--lea ; asa
'
cele dou d in
de la Hamor. endrea poart an fel de be.... pronaos i ana a naosulai d e pe latura de
ret ca orn a mente de aa r. miazzi, care arat an moti'l> de o \Jdit n
Se \Jd i unele gra.fite - fr dat. Co rn .... rud ire armeneasc ; cele !'alte aa fost mnrite
parnd aceste pictori ca cele I'alte canos.-. i mai trziu, sconda--se i aceste chenare
eate, se poate afirma - far mare temere d i n c:are se mai t>d buc i n carte.
de a grei - c sun t d i n we mea facerei Zidria e de piatr brut ; la c:ol<Tri

inp.org.ro
w
u
P2
o
.....
C/l

o
....l
w
.....

inp.org.ro
i:::::>
z
o

<t:
w
z
;:J
Vi
......
..,...
o
u

fiQ. 1 8 5. Dolheti , Vedere interiollr Fig. 1 86. Dolheti , Uo interioar


00

BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 129

sant pietre mai mori i moi ea gr i j ae ...


dor s tie ns c end rea, acis n bt lia de:
zate, dor na sant ci o plite
. laRmnie ( 1 48 1 ) a fost nmormntat la Dot..
Dintre mormintele - printre core se p r e - heu, ande era ngro pat i tat l sa.

00
00

,...
00

sapane c sant acele a l a i endrea i a . 1\r arma d ec i c Dolhei a fost zid it


tatlui sa, - p iatra 1"\.ariei e foarte frumos nai nte de 1 48 1 si ar i deci cea mai veche
spat . d i n b iseric ile lai te fa n (d ap Ba i a ?) d i ntre
' ,

Data zid irei bisericei na ne es te eanoscat, cele ce n e aa rmas.


17

inp.org.ro
i30 COMISIUNEA MO UMENTELOR ISTORICE

VOLOVAT ,
tele d i n Rdai a atras d i n noa atenia asa...

pra acestui locas s i a putut crea m omentan


Volo\?ul, cu hramul Inlrei Sfintei Cruci, an curent deose bi t de cel obisnuit, curent de
'

z i d it la 1 500 - 1 5 0 2 , formeaz ca Blineti altm intrelea repede stns. Dar comparaia


si Dolhesti un grup deosebit. Boltirile, dac
' ,
datelor facerei mormintelor i a zidirei pro ...
\?ro i m s facem o comparaie cu stilurile babil a Dolhetilor i a Volo\?alai nu se
cunoscute, trebue denumi te romanice. potri\?ete ca aceast i potez .
Sant ntr'ade\?r boltite n semi c il in dre Volo\?al posed tot cele dou compar...
(berc:eaa), ntrite prin arcuri . dubloari. 1\ceste timente principale : pronaosul i naosul ca aJ...
trei biserici c itate prezint aceai d ispoziie ; tara! ; amndoa desprite printr'un zid cu
i trebue cutat i dea primiti\? n b iserica ua d reptanghiular. Cte trei firide nalte i
de la Rdui. Dac facem abstracie de naw late sunt insirate pe fiecare parte d i n cele
,

\?ele laterale (i bine neles i de prid\?oral dou ncperi , sau - mai bine z is, - cte

Fi g. 1 89. Volo1'ii
_

adogat de Lapuneana) \?edem c est o cloa perechi de pilatri angajai susin


foarte mare asem nare, - doar n local bol ... arcade d e asupra crora ncepe bolta semi
te lor n berceaa trans\?ersale (ce se \?d c il i n d ri e, ntrit n dreptul pilatrilor, de
c >J

bine n sectie \?ezi Rdati), sant numai n ise arcuri dabloari rezemate pe console.
, , ,

adnci. Chiar i poziia c:ontraortarilor absidei Snari na sant.


de la Rdai se regsete la Volo\?, n ct ilia F iridele proscomi d iei i a d iaco n i cal a i sa n t
tianea pare foarte probab i l ; si n acest mod destul d e largi i au cte o ferestruic.
, ,

\?ec: h i a biserica de la R d ai nu mai apare Notm particularitatea care se mai re.


aa de izolat n istoria arhitecturei d i n gsete la Dolheti, c pardoseala naosu l u i
1"\oldo\?a. e m a i joas c a aceea a altarul u i si a pro ...
Fost au alte monumente azi el i prute care naosalai, ca dou trepte. i chiar ' partea de
ar stabil i continuitatea ? Saa s admitem c apas a aceslei d i n urm ncpere e nc ri...
grija special a lui tefan pentru morm i n ... clicat ca alte dou trepte:. J-\c ..:ast d ispoziie

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFA CEL MARE 181

are poate ca raiane de a fi de a perm ite reastr mai mare ca o ornamentaie gotic,
celor din fun d s \?az peste capetele celor tot pe aceeai latar e aa de i ntrare ca
d i n faa lor. malarele oiJisnaite
' In arc frnt, fr IJaze, care
Toat pardoseala e de dale ptrate de piatr. seamn ca portalul de Ia l\riJora. Pe partea

Fig. 1 90. Volo\?, S eci un e longitudinal

'l. 4 S G. 7
1 I I r 0-cr' i r +---&-; Ld 1
o A e,; ..-. o ...",...

. , . . .

Rg. 1 9 t. Volo\?l'l., Plana! bisericei


In naos sunt d oa ferestre (acuma lrg ite) ; \?estic gsim o fereastr la fel ca aceea de
n axa altarului e o fereastr mic cu chenar la m iazzi ; la nord ns nu e n i c i a na.
de p iatr ca partea superioar semicircalar. I nantra na se mai \?ede nici o zagr\?eal,
In pronaos, pe Iatara sud ic se \?ecle o fe ... nici sonda k le fcute nu au dat la i\?eal cx is-

inp.org.ro
132 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORicr

tena vr'anai strat p ictat sab actualele ten ...


caieli. Totui Rornstrfer spunea, acuma tre-i
zeci de ani, c se mai zreau resturi de p ietari .
Sab straina lat a acoperiului puternic
i inalt, dou rnduri de ocnie "fac nconjurul
bisericei. Rsafltoare sant aezate pentrn
\?entilarea podului.
Dou contrafortari sprijinesc altarul, ear
alte patra corpul cldire i .
Coranamental lor, d e piatr de talie, e ma i
simpla ca de ob icei, pe cnd copertina re ...
salitalai median are profi tul obinuit. Social
exist numai la contrafortari
Piatra pisanie i , de 0 . 8 0 m. liSime i

Fig. t 92 . VoloPli. V edere spre altar

Fig. 1 94. VoloPli, Seciane trans\lersal

0 , 6 7 m. niS lime se gsete la stnga aei de


i ntrare, n sas, i glsaete : -
" t B lagocesti\?al i de Christos iabitoral
Jo tefan Voe\?od, prin m i la l a i Damnezea
Gospodar al rii moldo\?eneti, fiul lai Bogdan
Voe\?od i ca Doamna sa fiica lai Rada Voe...
\?od i c a prea iabital lor fiu Bogdan Voe\?od
oa zidit acest hram n numele inlrei c ins
titei i de 'V ia dttoare cracei. i s'a n
ceput in anat 7008 ( = 1 5 00) i s'a s\?rit
in anal 7 0 1 o ( = 1 50 2 ) i a domniei sale n
Fig. 1 95. Volovlit, Pisanla ( dapll. Kozak) anal al potruzece i aselea cu rgtor, n Iona
Septembrie 1 4" 1).
') Kozak, l nschri ften

inp.org.ro
BISER I C I LE LUI TEFA CEL MARE 1 33

B A L N E S T I
,
n cte trei tra\?ee egale, prin arcuri dabJo ..
ari, cari se reazm pe stlpi de piettr an...
Biserica din Bli neti, cu hramal Sfntului gajai n zid i decorai ca capitele i soclari
Nicolae. a fost cldit de logoftul Tuta i sculptate. In partea din spre apas a bolei
terminat n anal 1 499, aa cam arat p i pronaosalai se afl menajat o deschidere pe
s3nia aezat n zidul despre miazflzi. unde se poate ptrunde n pod i la camera
S'a consacrat acestei biserici o monografie clopotelor, prin o scar de lemn. Rit acces
n buleti nul Comisianei f_onumentelor Istorice. Ia clopotni exist prin o deschidere ce se
( 1 9 1 1 ). Eat cam o d escrie n t H. Ghika..
..
\?ede n z idul clopotniei spre apas, desigur
Ba deti. prin o scar mobil. R.ceasta este i d is ...
" Planul bisericei prezint particularitatea, poziio clopotniei dela b iserica Popai din
de a a\?ea poligonale pe d nafar att altarul Botoani, care nu este accesibil dect
ct i pronaosul. Clopotnia este alipit de prin o scar mobil, probobil spre a feri

Fig. 1 9 5. Bcili neti, (dopd. Bol. Corn. 1'\on. Ist.)

biseric n faoda despre m iazz i i chiar Ia clopotele de o comun icaie direct cu ex ...
usa bisericei, formnd an fel de prid\?or boltit teriorul.
Ia introre. Bolile att la naos ct i la pro.. Faadele snnt d ecorate dup normele b i...

naos sant cilin d rice berceaax si ntrite sericilo r lai tefan cel t\are. Soclul putern ic
c a n er\?ur i formnd arcuri dubloarl paralele n p iatr de d imensiuni mari este foarte pro...
ntre ele. R.cest sistem de bolt derh? d in eminent si c a fattl tesit. 1"\.ach ile \?ertictlle
' ' ,

cele medie\?ale i prezint asemnare ca bot .. ale zidurilor sunt de asemenea de piatr
tele b isericei domneti din Rdai. Interiorul c ioplit ; restul zidriei pare a fi parte n
se compune din pronaos i naos desprite piatr neregalat i parte n crmid. Cea
prin an zid plin, ca o u de comuni caie mai mare parte a faadelor este acoperi t ca
n axul lai. R.ltaral are in i nterior forma tencaeli foarte deteriorate, c.:1ri par a fi fost
semi ci rcalar ob inuit i este acoperit ca o pictate pe toat suprafaet lor la o epoc oare
bolt n sfert de sfer. 1\ tt naosal ct s i care ; partea superioar a faadelor este d e
pronaosul a u bolile lor cilindrice, mprite crmid, formnd dou etaje suprapuse d e

inp.org.ro
1 34 COMISTU EA MO UMENTELOR ISTOR I CE

firid semieircalare ; rndal inferior de firi de Nicolae Domnesc d i n Dorohoi . Total e nco
mtli mtlri, c el saprior mtli mic: i d e doa ronat ca o corni d e piotr cioplit .
ori moi nameroas. Partea cea mai caracteristic si cea mai
'

o 2. 4 IJ to \J

+l-+t-+-+-+-+l-;1-+-1+-4
Fig. 1 9 6, BIS.lineti, Seciune Jong!tadinall'l (daptl. Bul. Corn. l'\on. Ist.)

Fi g . 1 9 7. BIS.lineti, Planul biseri cei (duplS. Bal. Cam. l'\on. lst.)

Peste: aceste firid e s ntinde de jar m bogot este insii clopotnia bisericii ; ea este
prejurul b isericii mai multe rnduri de dis.... mai nalt dect corpul bisericii i mprit
cari sm luite, colorate n mai multe nuane n dou etaje printr'un bra de piatr ; este
i la fel cu cele dela Popui, Hrlu i Sf. ptrat n plan i se reazim pe o parte pe

inp.org.ro
BISER I C I LE L U I TEFA CEL MARE 135

z i dul biseriii, iar pe de alt parte pe doi alte dou biserici elin aeeai famili e, se poate
stlp i i de piatr paternii, d e eiane oetogo cita l ipsa d ioeoniealoi i a proseomidiei care
nal; arari ele piatr cioplit i a profilatar sant reduse la simple n ie n zidul altaro l o i.
goti transmit presianele superioare pe cei Se mai poate obser\?a c pilastri i orcorilor
doi stlp i i pe zidul biserii i ; aceste arori dobloori sant ee\?a modificate n raport ea
se reazim pe eonsole de piatr, ioplite i cei dela Volo\? i Dolheti ; sant mai ele...
salptate bogat. . . . Prid\?oral format de elo .... gani i ornai, fiind d esfeoi ntr'u n m
potni la i ntrarea bisericii este ncoronat ea nanchin d e colonete angajate ca la J\rbora.
o bolt ea ner\?iiri de piatr cioplit, deeorate Ferestrele mwsolai i aceea a altoralai sant d e
ca rozete tot de piatr . si rezc:mate pe fra ... tipul dreptunghiular, si nuntru i n afar,
moase eonsole situate la cele patra anghiari care se gsete la bisericile dela nceput ol
ale bolii . lai tefan, dar care delo Voronet na se m a i
Soclul prid\?Oraloi este decorat pe trei fee ntlnea. Sant ns ca boze ornate. La B
ea o balustrad de piatr n b locuri mari l ineti apar mai puin langitc, mai largi. i

Fig. 1 9 8 . Blineti, Vedere din spre Nord (dapl'i Bol. Corn. 1'\on. Ist.)

sealptate ea flori n stil gotic . . In i nterior, ele dou ferestre ale pronaosalai, ea framoasa
prid\?oral are, pe dou d i n feele lui, o banc lacrtar gotic i ea m enoari, sant largi. Ua
d i n piotr. Partea superioar a elopotniei, de intrare este cam de tipul cel ei dela j\r...
unde se afl clopote le e d eschis prin trei bora, fr baze ornate ; numai l intoal de sas
mari ferestre ogi\?ale de piatr pc deasupra e mai mpodobit.
crora trece an b ra larg de d iscuri de te... La absida, care are n afar cinei !atari
raeot, ncoronat ea o corni de piatr . ea la Do1hesti, na sant arcade oarbe pn
'

L a aceste rnduri n'o s a m dect puin jos, e i acelai fel de ocnie mari co i pe
de adogat. restul bisericii. Sant ns, ea i cele miei
Boltirile bisericei, aa d e rare n ar hitee din rndal de sas, mai langite deet de obicei.
tara moldo\?cneas le mai regsim, am am 1\a fost la o epo. u lterioar zidite i
\?zat, la Dolheti , la Volo\? i la Radai, toat frumoasa faada a fost tencuit i z a...
sab o form foarte \?eein. gr\?it.
Ca partialaritate a planuia i , o man si la ele
'
Se m a i zresc resturi d in a(!east zagr

inp.org.ro
36 COM ISIUNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

'l)ealli acolo unde lencu ialll adogat nu a Frumosul profi l al soclalai se nrudete ca
czut. cel dela Sf. Ioan d in Piatra .
D iscurile smaluite aa figurele celo r dela Turnul clopotn iei a fost adogat dup con
Dorohoi ; culorile sant cele cunoscute. Cr .. strucia corpalalai biser icei, cci se \Jede
mi zi smlaite ns na se ve d . Rosturi ! cr- foarte bine cam friza de rotocoale si cr-
,

Fig. 1 99. Blineti, Intrarea (dop Bol. Co rn . t\on. Ist.)

m izt'lor aparente sant mai strnse decet cele mizile aparente ale paramentalai se continue
l'alte ; d imensiunile sant i n general de 2 7 - 2 8 sub zidria tarnalai alipit.
pe 1 3 i 5 pn la 7 cm grosime ; la soda l\ceasta construcie nu trebue nsi'\ s fi
gsim ns crm izi de a n format mai m i c ntrziat mult, cci turna! poart aceai de
2 4 - 2 5 pe 1 1 , 5 - 1 2 cm, dar foarte groase : coraie de rotacoole smlaite ca i restul
7 pn lo 7.5 cm. biseric i i ; si\ tie c aceste d is curi ornate n a

inp.org.ro
BI SERICILE LUI $TEFA CEL MARE 137

se mai n tlnesc mai trziu ; cele neornate d u p c a c t a fa r d e fapta! c a fel u l p icta rei este ca
modela! dela P i atra se mai \?d pentru a l t i ma data cel dela Vorone, Sf. I l ie, Dorohoi, ne repre
la Sf. Gheorghe d in S acea\?a d i n 1 5 1 4- 1 522. z i nt pe l\.nastasia fata lai Tata -- (i \? i itoarea

Fig. 2 0 0. Btilineti , Bolta prid'Voralai (dap Bal. Corn . ./'ion lst )

Pe a r m , pe tabloul \?Oti\? \?edem biserica soie a logof tu l u i Toad er al l a i Rare) -


c a acoper i agaiat aratat ca clopotn ia ei. ca o fet i m i c precum i d o i bei i m a i
O r i nici aceast p i ctura na poate fi trzi e, m ic i, Ptra c n i I o n .
18

inp.org.ro
1 38 COM lSIUNEA M6 UMENTELOR ISTORlC

Tata a marit pe la 1 5 1 1 . 11. mai a\?at Sant malte g rafite din care anele datate ;
ali copii ne-artai pe tabloul \?oti\?, d intre aa bunoar s'a gsit : Eremia bi\?. logoft -
cari doi feciori i d oa fete sant ngropai Grecul (?) 1 5 98, - ntr'alt parte 1 6 1 9 -
n biserica d i n Bl inest ' i si aa marit ntre 1 6 30.
'

an i i 1 49 4 i ' 1 5 00 1).
Se poate deci conchide ca iiijiii;il alocarea a n alt strat tencuit
Sub stratul actual de p ictori se gsete pe

i p ictura \?Oti\? e aproape ea o i mi tatie


. de rnduri d e
'

contimporan (ntre 1 5 00 i crmizi aparente, cea ee


1 5 1 1 ) urmnd ca foarte arat c b iserica na a fost
puin ani zidirea b isericei. imediat zagr\?it cel pai n
Frescarile naosalai sunt n ntregime, precum am
de o foarte frumoas caJ i ... mai \?zat i ntr'alte pri .
tate i trebue clasate printre B iserica din Bl incti, deci,
cea c e a\?em mai de !;)eama Fig. 20 t . Logia refectoralui m 1in!l.stirei Fran construi t dup an plan
n ar n aceast pri\?in . ciscanilor din Clai dapli Rrcha eologiai neobisnuit si arhaic, are ) )

Tabloul \?Oti\?, d espre care Kozlemenyek ( 1 8 7 3) totui, n cea ee pri\?ete


am m a i \?Orbit, e foarte i n... mpodobirea sa mai ea seam,
teresant d i n pricina chipurilor et itorilor ee n i caracterele epoeei sale , ea toate c sant cam
le nfieaz. amestecate. 11.sa am regsit mnanehial de
E eom pas aproape la fel ca tabloul \?Oti\? eolonete din n os ee' l \?edem i la 11.rbora,
dela 11.rbora, dar d i ferenta ' e foarte mare n Reaseni i Dobro\?, - ogi\?ele lrg ite i
pri\?ina execuiei. pain accentuate alealtimelor b iserici lai i e ...
Partea i n ferioar a zidarilor ne prezint fan , dar regsim sab o form \?ecin i feres...

Fig. 2 0 2 , Btilineti , Pisania (dup Bul. Corn. tion. Ist.)

patratele ca d iagonele colorate n d i ferite trele m i e i ea ehenor d reptunghiulor i nun ...


tonuri despre care am \?orbit, i sab care tru, prsite deja d e eti, ...\?a ani.
\?in d raperii. Dar mai presus, regsim frumoasa mpodo
b ire d e d iscuri smlaite ea ornamente figurate,
) Llipedatu. Bal. C'0m. /'1on . Ist. 1 9 1 1 . ce na le gsim dect la biserici oreneti.

inp.org.ro
:BISERICILE LUI TEFAN CEL MAAE 139

In fine, s ada.og elemente originale, pro.... COTNRR


na.osal pol igona.l i tarnaJ .... clopotni alipit
de corpol bisericei , ca bogata orna.menta.ie Biserica domneasc d i n Cotnar, ca hramal
gotic mai a.ccentaa.t de ct ntr'alt parte. Sf...ta Paraschi\)a, este ana d in b iseri c ile cele
Orna.menta.ia ba.lastra.dei se aseamn malt mai simple d i n aceast "reme. Na mai are
ca aceea. a. logiei refectoralai mnstirei (cel pain "izib il sab tencaiala ce o acoper)
Franciscanilor din Claj - (din "eacal al n i c i o pisanie ; este o tradi ie c ar fi fost z i d it
XVlea). 1 ) de tefan cel t1are ; iar analiz.nd cl d i rea
Pe lng morm.ntal logoftalai ctitor sant na se "d moti"e ca s se contrazic aceast
alte malte morminte ale familiei lai, cea ce tradiie, ca toate - precum \)Om "edea - c
ne arat c malt timp nc b iserica a inat aa i ferestrele par s fi fost schimbate ntr'o
de cobor.torii lai. "reme mai recent.
Pisania de piatr aezat mai departe de Plana! cuprinde a n naos fr tart, ns
(J, pe peretele de miazzi, are an chenar ca a.rcarile moldo"eneti p iezie la 45 care

Fig. 2 0 3. Cotnar

alctuit de o baghet relati" groas , i destul susin calota sferic a capolei. Snari na sant;
de proeminent : se "d doa ferestre mici n axa trans"er....
Ca werea Tat lai i ca ajatoral Fi alai sal; e"azarea interioar e aor ogi"al. J\ J ...

i ca S\.,rirea Sfntala i Da h, Damnealai tara! e !am inat printr'o fereustr la fel ; n ise
'

I oan Tatal logoft a nceput i a zidit acest menajate n grosimea z id(J!ai ser"esc pentra
hram ntra numele celai ntre sfini pri n ... trebai nele caltaln i .
teloi nostru arhierarhal si, fcton1l de m i ... Perete l e ce desparte naosnl de pronfios a
nani N icolae, n zilele b ine cred inciosalai si fost drmat i nlocuit printr'an arc mare.
de Hristos iabitoralai Domn Io tefan Voe"o l, Pronaosul e boltit n calot sferic rezmat
fial lai Bogdan Voe"od - si pe arcurile obinuite, cele longitadinale n ...
' s'a s"rsit
n anal 7007 (= 1 4 9 9) Iona Decemwie 6, , gaste i cele trans\.,ersale late. i aici gsim
- Pe margine : Dragota al Taatalai. 2 ) doa ferestre m ici n gena! celorl'alte.
Simplieitatea acestui plan se "a regsi
') I\rchaelogiai Kozlemenyek. 1 8 7 3 pag. 7o pl. J . ulterior la ipote, la Vleni lai arpe, la Baia
) I\ 1 , Lpedato. - i l>id. lai Petra Rares' si alte.
'

inp.org.ro
140 COM J SIUNEA MONUMENTEtOR ISTORICE

In exterior, pe an soclu ca o s io1pl eitur chcnarele usei ' si ale fere trelor, se gse c
de p iatr cioplit, n loc de obisnuitele mulare, chiar numai n eacal al XVII-lea.
- la fel ca cel dela feleac _:_____ , se ridic peretele
de sus i n loc s se o p rea c n partea
1"\.uiCJrele na sCJnt ncrCJcisate la unghiuri le
de piatr brut tencuit,, n ct nu se mai
poate \1edea ce fel de parament a fost, lor de jos pe un plan nclinat - cu saa fr
n ic i dac aa fost ocnie. Pe piatra soclu baze mici - se gsesc ntoarse n jos ca pentro
lui se gsesc cte \1a semne lapidare care a forma a patra latCJr a chenarulai, latur

0 "' 'l. 3 L. <io 7 b .::. .AO "'""-


LW tb,_ 1 61 1--+--l -+J---1 f__,_J

Fig. 2 04. Cotnar, Secione longitudinal


fig . 2 05. Cotnar, Plannl bisericei

se pot readnce la \?eacnl al xv lea saa a l


.... ntrerupt de deschiderea ferestrelor. f\ceast
XVI ... lea. d i spoziie n'o gsi m dect mai trziCJ. Vedem
Ua nq mai e <'CI profilul gotic, dar are o n colurile de sus ale ferestrelor dela Cotnar,
mulnr fr caracter bine definit, cu un relief mici ornamente care se regsesc n secolnl
slab i amintind clasicCJI. Deasupra e an l intoCJ cu al XVU-Iea (Barno\1schi-Iai).
un profil de acela stil . f\cest profil ns nu Trebu ie s conchidem deci c usa si feres...
se gseste ' la noi nainte de Petru Rares iar '
trele aa fost prefcute cam la acest epoc,

inp.org.ro
BISERTCILE LUI TEFAN CEL MARE- 1 41

fr , bine neles, s fi fost net>oe pentru a s i m plu spoit n alb; sub aceast spoial nu
ceste ca toat b iserica s se fi reconstruit . se gsete arme de picturi.
Biserica, deci, se i aseamn, mai mult saa 1'\.ai multe pietre de mormnt mai zac n
jurul bisericei, unele cer ornamente florale
de stil oriental destal de frumoase. Sant p ietre
dela 1 59 0 , - 1 637 i mai recente 1)

S C A N T E i l\
Biserica d i n Scnteia (VE!slai), cu hramal
Sfi nilor 1'\. ihai l i Gat>ri l , este una din cele
mai simple biserici d in t>remea lui tefan cel
1'\.are saa din cele atribuite lui.
Se compune d intr'un naos ca absi d. Doa
snari laterale m ic i sant nsemnate n afar
printr'un risalit care nu se urc pn la cor ....
n i formnd astfel un fel de larg contra...
fort, care nu'i gsete echi\'lalental n \'lre ....
mea lai Stefan de ct la Baia sab o form
'

n\'lecinat.
Bolta e semisferic si nu se \'ld arcurile'

caracteristice piezie mol do\'leneti, fie c n'aa


fost, fie - cea ce as fi nclinat s cred -'

c o reconstrucie le ... a fcat s d ispare. Bolta


e aezat pe an fel de corni c ircular cam
stngacie.
fig. 2 0 6 . Cotnar, Ua extel"ioar Pronaosul, bolli t la fel, este separat de

naos printr'un perete ca o u care are an


mai puin, cu cele d i n l\rbora s i Reaseni ; che.nar dreptnnghialar n exterior, n segment
_

deosebirile principb le sant absen usoare lor de cerc nuntrd, eu baghete ncruciate
'

scobitori ca colonete ce se gsesc


n locul snurilor. Bolta prona...
osolai e de un alt tip i l ipsete

fig. 2 0 7 . Cotnar, O fereastr

prelungirea z idurilor spre apas,


dar krestrele, oricare ar fi fost fig. 2 O 8. Scnteia
detaliile lor, aa fost foarte pro
babil toate m i e i ; lipsesc d iaconieonul s i ,
si ndoite n are de cere la unghi urile sa-
'

proseom i d ia. peri oare.


I nantra, b iserica e fr zugrt>eal i 1) Vezi Io rga. - lnscripii

inp.org.ro
142 COJ\'li SIUNEA MONUMENTELOR I STORI CE

In spaial l iber de sus se \Jd n ite rozete ncpere de asupra prid\Jorulai, la care se
care sunt caracteristice de \Jeacul al XVIIlea. ajnnge pri ntr'o scar menajat n grosi mea
l\ fost adogat an prid\Jor ; rspunde n zicl :!lui de apu(a pronaosulni.
__

R g . 209. Scnteia Seciune longitudinal

2 1 o. Scnteia, Planol bisericei

pronaos printr'o as' cu chenar aproape la Ua de intrare n prid\Jor are, dnp obi...
kl ca la naos, dar ns fr rozete. l\ceast ceiul bizantin i n trodus n 1'1olclo\Ja de abia
parte a b isericei poart o turl joas ca o la sfritul \?eacalni al XVJ .... Jea, arcul ele deasa ...

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 143

pra n retragere din planul z i dului. Soclul e ca aceea a lai tefan cel 1'1are, ci dc:teaz
s implu, fr profil, de<1semenea n i c i fere .... el in \Jeacal al xvu Jea. ....

slrele n ic i eitarile snurilor nu mai aa Cea ce coroboreaz aceast prere este


n ici an chenar. urmtoarea inscripie ce se c itete pe an
Fatada e tencuit peste tot, afar de socl u
care e de piatr brut. O cornis simpl d e
,

tencuial o nchee la partea de sas.


In interior <1 fost foarte art rezagr\Jit
acuma ci...\Ja ani,
O curioas particularitate este repetirea
celor dou c henare ale aselor' interioare, n
loc ca cea exterioar (sau care a fost exte ...
rioar pn la facerea prici\Jorula i) s fie
ogi\Jal.
Suntem deci adusi la con\Jingerca c aceast
biseri c a fost aM i ne prefcut. Bolile nao ...
salai na sant cele de la inceput, scara tarlei
- adogat era grea ele spat ntr'un zid
mas i\J si cleei e probabil c zidul a fost re ...
fcut. Esitarile naosulai se aseamn ca acele
ale ano b iserici din 'Veacul al XVII-lea.
Chen arele aselor au fost schim bate, feres-
'

trele de asemenea ; n cazul cel mai ban nu

F i g. 2 1 2 . Scnteia , Ua n aosalai
tablou pictat n n lei din interiorul b isericei :
"Acest sfnt loca ca hramal sfinilor mai
mari \JOe\Jozi l'i hail i Gu\Jril din temelie
ridicat nteial ele fericitul intra pomenire ele
tefan Voe\Jocl cel l'are i apoi de Daca Voe'Vod
nfmmaseat, iar acum n z ilele de pre
nlata Domn l'ihail Grigorie Stardza Voe'Vod
din noa ntocmit i s'au mpodobit din porunca
prea fericitului patriarh al Ierusalimului Chirie
Chirio Chiri fiind struitor i ngrijitor pre
ca'Vioie<l sa arhimand rital Paisie, Exarha Jo...
goft i ca'Valer, A lexandra Ghica dor i
comisa! Panaite Papozogla epitrop asupro a...
\Jerilor sfntului mormnt n f\olda\Jia ; la anal
1 8 46 Noembrie 1 3. "
Infrumasearea d i n 'Vremea lai Daca Vod,
despre care se 'Vorbeste, a fost mul t mai ra
Fig. 2 1 1. Scnteia, Ua pronaosalai dicalii de ct o spu n i nscripia.
pare a fi rmas d in biserica 'Veche de ct P U T N J\
fundaia i cte 'Va pri d i n perei.
O alt i potez ar fi c suntem n fata une i Biseri ca mnstirei Patna a fost ridicat
biseric i mai nou care n u are nimic omun ele tefan cel l'are ntre anii 1 46 6-69 aa

inp.org.ro
144 OM!Sl U E A M O UME TELOR ISTORICE

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 1 45

1 :S
J '-

E
rn

o
c.::::
""
D..
o

":

""
c:
-:::;
......
o,
c:
.9.
<!)
') c:
o
:;::;..
u
V
(/)

.o
.5
o
a..

o
.,j
C\J

ci
.... ii:

c>

1 J

inp.org.ro
1 46 COM ! S fU NEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

precum reese el in_ documentele cu noscute i a " Vcsile Vod, aproape d e maz i l i e , aa g re it
fost sfi nit la 1 470 1 ) lui Du mnezeu c i s'au ntunecat m i ntea spre
B iser ica actual ns na este aceea de la lcom ie de aa stricat mnstirea Patna, gn ...
nceput. Se tie ci'i a fost dr mat d e Vas ile d i n d a... se c -va gsi bani i n'au gsit. i
s'au apucat s o ftlc din noa
i arsi , precum aa fost si , na i aa
ajutat Dum nezeu s o fac, c au
zidito numai d in temelie, d i n p ...
mnt pn la ferestri, s, i i aa luat
Dum nezeu domnia. C s'au scn l at
Gheorghie tefM Logoftu l ca
oaste asupra lui i l'au scos d i n
Domnie. Iar plumbul c a care erau
acoperit mnstirea Putna l 'au
luat Cazacii l a i T i m ai a ginerala i
G
l a i Vasi le Vod de l 'au d us la
cetate la Sucea-va de au fcut g lon...
uri de puc, s apere cetatea
Sucea-va despre Gheorg11 ie tefan.
i pre l!Irm au gtit m nstirea
Patna Gheorghie tefan Vod,
d u p ce aa luat d o m n ia de este
zid it precum se -vede acuma 1 ) ''.
Inscripia ce se gsete d ea...
supra aei pronaosalai spune :
" 1\ceast b iseric a noit'o I o
Georgie tefan Voe-vod i s ' a s ...
\?rsit, n zilele lai Io Istrati Dab ija
Voe-vod n ana l 7 1 7o " = 1 6 5 2 2).
Reconstrucia a inut deci opt ani .
.Mai trziu biserica a a-vut d e
suferit n arma a n a i cutremur, n
1 739, i m i tropol itul Iaco-v a
restaarat'o , se pare ntr'u n mod
foarte des-vrit precum i tot
resta! mnstirei.
1\naliza monamenta l a i de azi
o
confirm cele spuse de istorie.
1

lntr'ade-vr. toate elementele


cld i rei , att n afar ct s, i nan....
tra, arat o epoc mai trz ie. N ici
mcar soclul (dealm i n trelea refcat
d e Rom strfer) n u arat profi lele
din -vremea lai Stefan'
cel /"\are.
l\rcadele oarbe care mpod obesc
partea de jos a faadei na se ca ...
nosc n epoca l a i ; cele d i n we
mea lai tefan se -vd numai la
abside ; ele na au capitele m i c i ,
na s e termin jos pe console
Lupa, f ie c a meni nta s se prbueasc, fie orna mentale, n i c i n a aa arhi-voltele lor m a i
pentru alte m oti\?e ( 1 4). Eat ce spune Ni ... intrate ca p lana! z idalai, i na sant n ici ...
calcea n aceast pri\?int '
:
') Letopisetol rei .M.oldovei de Ion Necolce.
' ) D. Dan. .M.nstirea Potna. pag. 1 3 . 2) Kozak. Inschriften aus der Buko\Jina.

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 147

odat n arc frnt. 1"\ai sus


biserica e nconjurat de
acest br.u cu toruri mpletite
care este caracteristic al arhi
tecturei moldo\Jenesti d i n \Jea-
,

eul al xvn lea, cci l \Jedem


...

pentru prima oar la Drago ....


m irna, cld it pe la 1 60 8 .
ferestrele mici, M ase ...
menea, ce se termi n n uoar
acolad seamn cu cele de
la Dragomirna, de la trei
Erarhi, de la Cetuia, i au
- tot ca acolo - ce\Ja mai
sus, acest mic lintou cc1 un
fragment de cornia care a
de\Jen it i el caracteristic al
\Jeacului al XVJ I-lea: de ase...
mcnea si banchina dedesubt,
' Fig. 2 1 7. f'atna (dap Rornstrfer).
profilat , ca an m i c scut n
mijlocul ei. Deasupra br&ului, gsim a n rnd lai, semn al unei epoc i mai trzie, s i ntre ele
'

de ocnite ' ; dar si' aci caracterul este ca total sant n iste m ic i colonete ca forme ciudate ca. re
'

alt dec.t la. biseric ile lu i Stefan cel ./"\are. Sunt si


' '
par a. se nru d i cu cele ce le \Jedem la. Trei
aici n retragere n raport ca planul paramentu ... Erarhi, \Jdind; ca i acolo, o influen ruseasc.
Sub strasin este o cornis sastinat de

r1
' ' '

- - --- _, m i c i consolc ca forme apusene, cam se


1 \Jd la. ma.i multe biserici d in Iasi d i n \Jea"'
'

curi le al XVII-lea i al XVIII-dea., cn forme


d e ca dente.
l Exonartexul e l u m inat prin tre i mari
1 ferestre gotice pe latura de apus, clar acest
golic este bastard ; n ti m panele se \Jcl
nite capitele nflorite aezate fr rost i
ser\?ind numai de ornament ; caracteru l
lor i talien izant arat de asemenea sfrsital '

\Jea.calui al XVII ...Iea, sa.a \Jeacal a.l XVIII-lea.


Turla are caractere i mai trzie ; baza
stelat nu ma.i are \Jrfur i d sinaoziti
care arat influena. barocului, ea.r coloanele
torse ca ca.pitelele lor de un corintia.n
decadent, precum i ornamentele baroce
care mpodobesc c.mpal ele etsapra fere....
strelor ne aduce de asem enea n \Jeacul al
XVlii-lea. Tot ce se \Jede mai sus, dateaz
de la restaura.ia ter m i n at n 1 9o2 de
arhitectul Rornstorfer.
Dac ne uitm acuma n interior \?O m
face aceeasi constatare.
i aici rhi\Jolte i ntrate n planul pereta
lui, arcuri n acolade ca. la. Dragomirna,
coloanele n frnghie resucite care subli
n iaz arca.tarile ca la. Dra.gom irna, la Trei
E ra.rhi, la. Cetuia, ca m ici plci ornamen-
fig. 2 t 6. f'ntna (dap Rornstorfer) tate l i pite de ele n bolile pronaosalai ;

inp.org.ro
H8 COMI SIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

ear pilastr i i angajai ce sapoart arcatarile Este an argument suficient pentru ca


naosalai au console i capitele care \?Or s s credem c nu mai a\Jem plana! pri ...
fie clasice i arat, prin stngac i ile lor defor m iti\?.
mri, \?remea de decaden a arhitectarei Dar-mai m a lt-Patna prezint d ispoziia
moldo\?eneti. peretal a i de apas a naosalui nlocui t prin
Anal iza deci a cldirei ne arat n toate trei arcade a doi pilastri groi, care este
detal i ile c, ntr'ade\?r , ceea ce a\Jem n faa tocmai a na d i n cele caracterist ice al veacu ...
noastr nu mai e biserica lui S tefan cel 1"\.are '
lui al XV!Ilea (Dragom irna, Tre i Erarhi,
c i aceea nceput de Vasile Lupa, continuat Cetuia, Brno\?a, Solca, lcani \?cehi, l\ro
de Gheorhe tefan i de Dabija, i re lacrat neana, Sf. Onufrie, Sf. Ioan Boteztorul d i n
d e mitropol itul Iacov. Sacea\?a). Ear Galata, care este poate pro
Dar s'ar putea presupu ne c mcar planul totipal acestei d ispoziie, are _c hiar an plan

!'1
'
'
'

}( j(,_._ ______


/
1
; !
/ ..---- - - - - - - - - - - - . . . . . . . . _ .. __ -- - - - -

t
Jl ./
/. ...

//

Fig. 2 1 8. Patna, Elevaie, (dap Romstiirfer).

cel \Jechia s'a respectat i ca noua cld ire foarte asemntor ca acel a l Patnei , n pri
se nal pe \JCchea temel ie. Putna are an \?ina d istribuirei comparti mentelor.
plan care se deosebeste de toate cele !'alte bise-
,
LC:l Patnn, ca la Trei Erarhi, la Cetuia,
r i c i le cldite dup 1 487, c hiar fcnd abstracie la Dragom i rna, la Sf. Onafrie sunt cte tre i
de exonartex , i ar trebui s ajungem la ferestri la cele trei abside n loc de ana s i n... ,

Neam, zidit n 1 4 96 -7, ca s a\?em, nu acela gur , aa cam a fost regula pn atuncea.
plan, dar an plan OC:lre cum asemntor. Sub aceeai i nflnen, aceeai dorin de
Dac biserica cea \?eche, aceea d i n 1 -I-69, a da mai mult aer si mai malt \?edere n ,

ar fi avut acest plan, cred c din toate b i... i nterior, adi c aceast tend in a \Jeaca l a i
sericile care au armat (si ' d in care u ne le al XVJI .. Jea s ' a refcat non! plan al Patnei .
sant destu l de mari) s'ar fi gsit o i mitaie, Deci, n i c i planul c e l \Jec h ia d i n \?remea !Ci i
precum Neamci! a qsit mai trziu. Stefan nCI mai exist . '

inp.org.ro
BISERICILE tur $TEFAN CEL ARI:: 1 49

Pe contrafortu l ce se gsete acuma sub m u l t e od oare i estu r i , lucrari aproape fr


fereastra a bs i d e i altaru lui se t>ede o cruce perechie, care a l c . taese o co lecie m i nunat
spat. Nu arat c a m \Ja a ceast cruce local d e cea mai m are \laloare. Nu este ns a i c i
\Jechialai altar ? l o c u l d e a 'VOr b i d e e l e 1).
O o b iecione s'ar m a i putea aduce, i
anume prezena \J e e h i l o r morm inte ntr' o
biseric m a i recent. Dar no p rez i n t
n i c i o d ificultate l sarea la loc saa de
plasarea a unor m o r m i nte ; astfel gsi m
la B istria m o rm nta l 1\nei, soia l a i 1\le
x a n d m cel B a n , l a Neamt acela al l a i
'
Stefa
,
n fiul l a i 1\lexandra c e l B u n , l a
Parh ai d i n 1 5 2 2 , piatra l a i 1\j inca
Vames' a l d i n 1 4 9 4 , s' i a ceea a m a m e i
lui Ga\Jril To trasan d i n 1 506. S'ar putea
'
ad uce osor alte pi l d e . O nou o b iecie
'
ce s'ar p utea r i d i ca ar fi c acu m a
j n d e c m d u p restaurarea l a i Rom storfer
d i n 1 90 2 si '
c s c h i m b r i l e ar p utea
prot> ine d in acest t i m p. Dar d i n d es
cr ipia lucrril or d e restaurare se \Jed e c
arhitectul n'Cl f cut s c h i m bri de ct
prea Il1 1 C t pn la n i\Jela l coloane lor
tarlei ; d e alm i ntrelea sant i desene
mai t>ec h i ale bisericei care confirm
aceasta , precu m i preri l e unor cerce
ttori d i naintea restUr rei, ca W i c ken o
c:
hanser i 1"\el c h isedec. tO

Ce li m n o i despre c l d i rea \Jeche o:


a !n i tefan din pancto l d e t>edere a r h i
tecton i c ? foarte puin ; l i m d oar c era
Ol
acoperit ea p l u m b n wemea l a i Vas i l e u::
Lopa. C n d m itro politul Iaco\J i - a ter
m i nat restaurarea a dat n\Jl itoarei forma
agni at i m prit n mai mu lte tra
pori ce o ti m . 1\a e reprezentat pe
o p ictu r . ce se pstreaz i azi n
m uzeul m nstir e i .
Pietre le d e morm nt sant foarte fru
m o ase i m estr it executate . Ornamen
tatia
'
lor e din cele mai i n teresante s' i ar
m erita, mprenn c a celelalte pi etre s
pate d i n t>remea l a i tefan cel l"\ are, u n
sta d i u a m n u nit.
Unele sant a coperite p r intr'un bal ..
daehi n d e p i atr , a n c hi\Jot ; aa era i
a l l u i Stefan pn acuma eti-\1a a n i .
' '
1\ea ma e l z a c e desfcut n prid \Joral
b iseri cei ; e de marm or alb s i n i m i c
nu ne m p ie d ic s credem c este dela
n cepnt. Asemenea c h i\Jot este i l a 1\rbore , Pe l ng b iseri cele descr ise, s 'au z i d i t n
fr a \Jorbi d e a l te m a i recente. \1ren1ea l a i Stefan
,
cel l'.are nc m a i m u l te
Dac biser i ca m nstirei n u mai este a
l a i Stefa
,
n , totusi
'
ne-u rmas d ela d nsul I / Taf r a l i . - Le tresor de Putna.

inp.org.ro
1 50 COMJSIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

alte biserici i mnstiri i s'au reparat d i n schi'Va, care o cred multi, dela Stefan
, cel f\are,
cele fcute naintea lui. D intre cele d isprate prezint caracterele bisericelor dela nceputul
'Veacul u i al xvn .... lea si' a fost
remaniat chiar alteri or 2) .

f\ai toate bisericile lai Ste' ...


fan cel f\are faceau parte
d intr'o mnstire saa d intr'o
carte domneasc. Din aceste
curi n'a rmas dect ruinele
Fig. 2 2 0. Plana] bisericei rnnstirei Cetaia cetei d in Sucea-va unde nu
(dap Bal. Corn. t1on. Ist) se poate deosebi ce a fost d in
-vremea lui, ce a fost nainte
i mai ca seam dcrp clnsul.
Existena anei biseric i saa
paraclis ne este int1ederat prin
gsirea unor d iscuri smluite
caracteristice ale ult i m i lor ani
ai domn iei lui tefan ; dar atta
se poate spune.
Paracl isul cetei Hotinulai
este desigur mai recent. Rui nele
'
curti' lor din Hrlu s' i Vaslui
1 fig. 2 2 1 . Planor bisericei "lTrei Erarhi din Ja i (dup Romstrfer)
- s'ar putea probab il desgropa,
de mult si necunosc ute d in punctul mai cu seam c ele dnti care pn deunzi
al 'consl ; actiei nu: \1om" \JOrbi.
' t -
se mai zreau.

'
Bi. serica Sf-ta
Paraschiva d in
Rmnicul - S...
rat a fo t desi
gur de mai multe
ori r e f c a t ,
cci aceea care
era nc n fi in
la 1 896, i a
fost drmat ,
nu prea, dup
comisianea ce a
cercetat'o, s
m a i prezinte
vr' un caracter
special 1).
Biserica d i n
Floresti
. (Tnto
va) este acuma
o co n st r u cie
nou i chiar
neterminat, d i n
t1eacul al l 9lea. Fig. 2 2 2 . Pisania caselor Domneti din Hrla (acama la 1"\uzeal din Bncureti).
B iserica d i n
Stefnesti
. . (Botosani)' ca hramal Sf-ta Para.. Inscripia ce a fost la cartea domneasc

') Vezi Bul. Corn. 1"\on. Istorice anul t 9 1 o. ') Vezi Bul. Corn. t1on . Istorice anal 1 92 5 .

inp.org.ro
BISERICILE tur TEF A CEL MARE l51

d i n Harla se gsete acuma la .l"\azeal na dela Popai i Bistria - e n plan ptrat,


ionfil de antichiti d in Bucmeti ; a fost g .... de 5 . 80 m. latur i de\?ine octogonal ca n-
i t, la 1 8 7 1 , n pmnt ca ocazia
facerei anei case n Harla. Piatra
are 0 . 6 5 m nlime, 0 . 9 7 m. lime
i are o grosime de 0 . 2 0 m. 1).
"Blagocesti\?ul si de Hristos iabi
torul Io tefan v de\?od, co mila lui
Dumnezeu Domnul r i i .l"\oldo\?ei,
fiul lui Bogdan Voe\?od , a fcut aceste
case care nceput'aa a se z i d i la anal
6904 (!ana lai . . . . n) 2 0 i s'au
s\?rsit n aceleasi ' an Septembre
1 5" 2)1
.

= 1 496.
Din celel'alte constraciuni care
formeaz aglomeraiunea mnsti
reasc saa anexele bisericei nu ne
mai rmne ca s iguran dect turnu l
tezaurulu i d i n Patna si tarnarileclo-
,

poinii d i n P iatra, Popai i B isiri(a;


ace t d i n urm cu un paracl is.
E foarte probabil ca i unele d in
z i d ori le' ee le mai \?edem azi s fie
d i n \?remea !oi tefan, dar au fost
de at.tea ori prefcute i cldirile
transformate, nc na e cu putin ea
s se lie ce se poate . atribui \?re
mei Joi.
Numai lucrri rad i cale ar per
mite, poate, s'i fac eine\?a o p ....
rere.

TUR UL-CLOPOTNITA l\L LUI SF. '

10!\N DI Pll\TRl\.
l\cest turn aezat pe [partea

J-
{ --
Fig. 223. Turnul clopotnia
din Piatra. Planul (Rele"enl
Scoalei de arhitecturii)
Fig. 224. Turnol-clopotnili al bisericei Sf. Ioan din Piatra
Vesti c a biseric ei - ca s i acele
'

') Odobesco n Re"ista pentru Istorie, 1\rcheologi e cepere dela 7 m . nlime ; patra contrafor...
i Filologie 1. 2) Iorga Inscripii. turi prelungesc coluri le ptratului i nferior.

inp.org.ro
1 52 COM lSIU EA MONUMENTELOR ISTOR I CE

A ceste contrafortari sant asemntoare celor nori din Galitia.


' - (Sf...ta 1"\aria i Sanctum
ale b isericei i aa profi le la fel. SacramentClm d i n Craco\?ia).
lnl imea turnului este de
1 9 . 0 0 m. socoti t pn la plat

forma p e care 'a adogat,


acuma c i\?a ani, Cln pa\?ilion

f''_
-
de paz.
'
Zidria aparent , de piatr
brat cu c.te\'la brae d e r&n ...
l1 1
:' dari de crmizi. Colurile
.l ...
sunt de piatr d e talie precum
si. chenarele usilor si ' ferestre
-:=:: i l or.
ztarile
Usile, '
cele
pre
mari
um
ale
'
si deschi ...
catului clo-
Fi g. 2 2 5 . Tarnolc lopotni din Piatra,
. Seciune orizontal (Rele11eol coalei de fig. 2 2 6 . Turnul din fiatra potelor (care aa 1 . 50 pe 3 , 0 0 m.)
arhitect ur) Ua interioad sant ogi\'lale, fr profile, dar
f\ceasi schim bare din p lana! patrat n nClmai machia lClat ; se \?ede ns c au
plan octogonal se \?edc i la mai malte tur- fost prelucrate ; ferestrele celei' alte sant

Fig. 2 2 7. Tornol-clopotniti al bisericei \- Ioan din P i a t r a nainte de restaurare

inp.org.ro
BISE:RICILE LUI $TEFAN CEL MARE Io3

miel, d reptanghiulare, cu machia eit termi iar al Domnirei lai anal al 43 Jea curgtor
...

nnd a... se n partea de jos pe an mic plan inclinat. Octombrie 24 zile" (= 1 4 9 9) 1).
La ni\Jelal solului este o ncpere cmnd o Dela acest n i\?el, scara urmeaz n interior.
comunicaie d irect ca exterior, dar nici ana Ua i nterioar dela etaj are o form foarte
cu etajele suprapuse ; e boltit n sem i de respndit n toate rile gotice (\Jezi fig.).
cilindra. La nnlimea de 4 , 5 0 m., p e !atara Deasupra celor patru ferestre mari se \?ed
de rsrit, este o alta as de o.90 pe 1 .90 m .
'
patra ocnie n plin c intra.
la cilre na se poate ajunge dect prin exterior P ietrele colarilor i ale contrafortarilor
ca o scar (actual mente de fier). Lng mai poart semnele c lestelor ca care aa fost
'

aceast as, sas la stnga, se \Jede piatra


'
rid icate.
pisaniei :
" Ioan tefan Voe\Jod , ca m i la lai Dumnezeu, TURNUL CLOPOTNIJ\ . DE Ll\ POPJ\ UI.
Domnitorul rei 1'1oldo\?ei, fiul lai Bogdan
l\cest turn are o d estul de mare asemnare
Voe\?Od , a zidit aceast cmpanare, a\Jnd
cu cel de la Piatra, dar are o silhuet mai
Doamna a sa pre 1''\. a ria, fatCl lai RClda Voe\?od
si fial lor iubit BogdM Voe\?od n anal 7 0 0 7 ,
'
') M elchisedec. Notie istorice i archelogice.

Fig. 2 2 8. Turnol-clopotniii al bisericei de la Popiioi .


20

inp.org.ro
i54 CO.MISIUNA MONUMNTELOR tS!ORICE

puin elegant datorit m a i ea seam faptului pe fie care latur - (precum se l>ede de
c, dup ee plana! (ea la Piatra) a trecut de altmintrelea i la Bistria). - l\ctaalminte na
la ptrat la oetogon, redel>ine mai sas ear exist cornis .
ptrat. Pe laturile m i e i ale oetogonalai nu Spre deoebire de Piatra, este numai an
sant niei eontrafortarile ee ddeau turnului de singur bra de crmid aparent, imediat
la Piatr si mai mult elansare.
,
dup retragerea socalai . Se l>ed nc printre
De altmintrelea, d ispoziia e cea descris la crm izile \?echi, unele smlaite \?erzi.
Piatra. Baza e de 6 . 2 0 m. latur , ear la D imensiunile crmizilor sant mari i
ajang la 35 em. pe 1 8 cm. i 7 cm. gro...
sime.
Consolele pe care se reazrn eolarile prei
superioare a tarnalai sant de piatr i erau
scalptate ; se mai \?ede pe ana an balaur n relief.
l\ctaalmente sant sub strain i rnduri,
de d iscari smlaite, care aa fost aezate ca
ocaz ia restaurrei bisericei i a clopotniei,
dar este indoios dac aa existat n \?ech ime.

TURNUL... CLOPOTNIT A DE Ll\ BISTRITl\


. '

l\cesta e de an alt tip de ct acele din


Fig. 229. Tarnulclopotnit di! la Piatra i Popai. E mai puin nalt n
Popal , Planul, (dup Bnl. Com. proporie ca baza. E tot ptrat n plan,
r\on. Ist). pn sas, i are contrafortari la cele patra
unghi ari.
nlimea clopotelor, patrata! na mai are de Profilele sant tot cele cunoscute. !\coperi ...
ct 5 . 8 m. ; z idurile au deci o uoare neJi ... mental e acel bal bacat care s'a rspndit n
nare. Inlimea pn sab strain este de \?eacarile trzie, dup influena ruseasc.
1 7 . o o m etri . Se poate presupune, fiind dat Deschiztarile mari, mai late si mai nalte
marea asemnare ntre cele dou tarnari i n de ct la Piatra, aa c henare ca m ; lari, ear fe...
pril>ina d istribuirei desehiztarilor, c a fost restrele m iei sant d reptanghialare ea baghete,
de asupra ferestrelor mari ale clopotelor nc incrucisate la colturi, de acest tip ee'! gsi m
, ,

\:>r'o 2 - 3 metri nltare si cte o oenit oarb


' ' '
la toate bisericele acestei vremi.

Fig. 230. Turnul dela Bistria, Pisanla

inp.org.ro
BIS'E:RICILE tUI TEFAN CEt MARE: 1oo

Deasupra celor patru deschizturi mari de un mic paraclis, boltit n calot sferic pe
sunet este cte o ocni oarb n plin c intru patru arcuri l ipite de perei i cznd pe
ca la P iatra. l\ctual m inte, turnul este tencui t i console.
are deasupra p isani e i o pictur modern - E luminat prin dou ferestre larg e"azate

Fig. 2 3 1 . Tarna 1-clopotnifi al /'\finllslirei Bistria (Neam).

sau r el'cut - artnd pe ctitorii. Incperea spre i nterior pe prile de m iazzi i rsrit ;
de jos (- deasupra ue i este pisania -) nu pe aceast latur m a i este o ferestruic n
comunic cu etajele de sus care au fiecare felul celor ale proscomi d iilor.
intrarea lor d eosebit. La primul cat gsim Spre apas zidul este larg deschis spre d ...

inp.org.ro
156 COMISIUNEA MONUMENTElOR iSTORICE

fig. 2 3 3 . Mnstirea Bistria


Plana) etajaloi soperior al tornalai
0 . 'l.. !:1 t.. -; CQ '7 q
, 1 , I , ! , ! , 1 , I 1 , ! , , 1
.A O ...,'Y....-

fig. 232. Mnstirea Bistria, Plana! tarnalni


direa anex care prelungete tarnal n ace este tarnal (zis al tezaaralai) care face parte
ast parte. d i n complexul sistemului fortificat 2).
C ld irea actual, ca d ou etaje, a fost de
sigur f cal ntr'o \)reme mai nou, dar e pro .... O ...-\ 2. 4 5 <D '7 .!. ct ..... o ...v.v
t
babil c a fos i nainte o alt anex, cel puin l , l !l d lf , f d .[ d , Id
pentru scar, aa cam o \)edem la Patna, saa o
simpl scar \)Olant ca la P iatra i la Popai ;
deschiderea zidului, d e aproape 3 metri, este
lrgit, aa cam se \)ede d i n ciantirea pictarelor.
In acest paraclis s'au d escoperit, sab stra
tarile de spoial, frescari reprezentnd sfini
i scene rel igioase precum i an tablou \)Oti\)
n parte tiat de d eschiderea ulterior fcut.
La n i\)elal clopotelor, neperea e boltit
ca i jos. l\cama se ajunge acolo printr'o
scar de piatr exterioar, e\)i dent de con
structie recent.
'

t\ai sant nc d ou clopote d i n \)remea l a i


tefan cel t\are, a na l ca i nscri pie sla\)on
d i n 1 49 4 i altul ca inscripie latin d i n 1 4 9 1 .
l\ceste inscri pii le dm n partea acestei l a
crri unde am concen trat ce tim despre
clopotele din acest timp.
Inscripia pe piatr a tarnalai sun astfel :
" Blagocesti\)al i de Hristos iabitoral Ioan
tefan Voi\)od, ca m ila lai Dumnezeu, Domn
al rii t\oldo\)ei, fiul lai Bogdan Voi\)od ,
a zidit aceast clopotni i biserica aezat
ntrnsa ntru numele sfntului muce n ic Ioan
cel mare d i n Cetatea l\lb, pentru rugciunea
sa i a Doamnei sale t\aria, i a copiilor lor
n anul 7006 ( 1 498) i tot n anal acela le a
i s\)rit n luna lai Septem bre 1 3 zile 1 ) .
T U RNUL ZIS llL TEZl\URULUI L l\ PUTNll

D intre toate construciile mnstirei Patna, Fig. 2 3 4 . Mnstirea Patna, Tarnal tezaaralni
singura, care a m a i rmas din \)remea lai Stefan,
, Seci one trans\?ersa l (dap Romstoder)
) Iorga . Inscripii. ') Vezi l<omstOder. Das alte gr, or. Kloster Patna .

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 1 57

Inlimea turnului pn sub strain e de pot i ncuia prin gri nzi de lemn care ntr n
1 6.00 m . I n plan turnul e ptrat ; - are locauri anume lsate n z id .
9 . 1 o metri
lime ; - iar la primul ca1 de\?ine Tot era ore\?zat deci pentru a fnles n i
octogonal regulat In parter este o odae care aprarea acestui turn destinat a pstra n
comunic d irect afar, iar la fiecare din cele \?remarile turba re a\?erile mnstiresti. '

dou etoje, e cte o camer boltit. Sas o Era foarte sigur i puternic i in stare s
teras ca metereze e acoperi t ca o i n\?litoare reziste la ade\?rate ased iari .
agaiat de indril. 1\.ctaalm inte partea de jos a turnului, n
afar , e proptit pri ntr'un fel de " glacis"
de zid d estinat a apra pi ciorul turnului n
contra lo\?itarilor de tun, oferi nd proectilelor
o suprafaa p iezis.

--- 1

Fig. 2 3 5. t\.ostirea Putna, Turnul Tezaurului


Planul parterului (dupli RomstOrl'er)
Fig. 2 3 7.:Pulna, Turnul tezaoJului, Planul
etajului Il (duplil Romsl- rfer)
.__ -

O ddire, al ipit de turn, spre i nterior,


adpostqte o scar de zid n spiral, care I nscri pia aezat deasu pra aei pe o plac
ncepe numai dela etaju l I ; pn acolo trebue de piatr de 0 . 7 1 m . fnli me i 0,45 Hiime,
urcat ca o scar mobi l. 1\ceast era deci, spune 1 ) :
ca s iguran, o regul general . "Biagocesti\?al Gospodar al toat rei mol...
Intrarea se face printF u ngust de do\?eneti Io tefan Voe\?od fiul lai Bogdan
Voe\?od a construit i des\?rit a cest turn

Fig. 2 3 6. Putna, Turmii tezaurului, Planul..:


etajului I (dopli Rbmstorfer Fig. 2 3 8. Putna, Tornol tezaurului, Planul
V etajoloi superior (dopli Romstorl'er)

0 . 6 5 m pe 1 .6 0 m nlime, de acela [t i p
i z idurile mprejurul mnstirei n anal 6 9 8 9
c a aceea i n terioar dela P iatra. . ( 1 48 1 ) luna 1'1ai 1 " .
=

Bolta etajului al doilea are ner\?ari de piatr


frumos lucrat. Odaile sant luminate prin
ferestre inguste, mai mult metereze ; aele lor
sunt la fel ca cea de intrare n scara si , se ' ) Kozak. Inschriften aos der Bukowina p . 7 0.

inp.org.ro
1 58 COMISIUNEA MONUMEN TELOR ISTORI CE

*
* *
!\re o nat> central si dou nat>e laterale
'

Dm acuma d escri pia u nor bise rici mai (bas-ccltes) un ite c:u c:ea din m ijloc: prin boli
t>echi. transt>ersale. 1\ rc:uri du blouri, n d reptul

fig. 239. Rdui

celor dou perechi de pi cioare, ntresc


bolta n semicilin dru, " berceau ", ntr'anele
pri foarte uor frnt. Tota, biserica are
d ispoziia bizantin a separaiane i n naos
si pronaos. Pronaosu l e boltit la. fel ca naos
'

dar ca o singur pereche de stlpi. !\ici


se gsete scara n spiral. ce d uce la
ncperile ce formeaz deasupn na\Jelor
laterale an al doilea rn d . Boltile laterale
'

sunt uor ogit>ale precum i cele trans\Jer...


sale. Bolta principal, groas de 40 centi
mentri, e d e sig - pentru a fi mai uoar.
In afar, doa c:ontrafortari proptesc: absida
i alte dou perechi pereii lon g itu d i nali.
Colurile exonartexalai, adogit de L ...
puneanu - care a prefcut i ferestrele
sant sprijinite de alte pic ioare aezate la 4 5.
Biserica nu are turle; e acoperit c:u o nalt
si p itoreasc int>elitoare de sindril. E i:tctaal....
' '

mente n i ntregime tencuit pe d in afar.


Prosc:omidie si diaconic: nu sant. 1\bsida
...,...,.. e legat de naos printr'un larg "berc:eau" .
'

O banc semi eircular nconjoar emicic:lal .


Ferestrele toate sunt m i c i si et>asate
'

spre interior.
fig. 2 40. Rdui. Seciune trans\?ersal Pisania, aezat de Lpuneanu, nu po ...
menete de primul c ititor.
R A D l\ U T I . ' B iserica este zagr\Jit nuntru. P icturile
Biserica d i n Rdui, ca hramal Sf. Hi sant n parte destul de bine pstrate i ar
c:oloe, e o b iseric d e construcie roman ic. putea fi d intr'o weme mai \Jech. l\u fost

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 1 o!l

ns restaarate n cursul \?ea calai al XJX lea, ref


..
iar n Galiia, biserk ea cre a fost eompa..
cn da-se figuri le, mai ca seama la tabloul \?Oti\?. rt Radai, adic Sf. Stan isls d i n Haliei,
B iserica ar fi fost zidit, dup anii, de Bogdan e i mai \?eche, fi ind z idit de Franci s...
descl ictoral, dup alii de l\lexandra cel Ban. cani n \?eaeal al xm lea (i modificat mai
..

Construci ile de stil romanic n a mai apar n trziu) .

l\rdeal dup m i jlocul \?ecula i al XJV .... lea 1), Este deci logic s aezm data eonstrairei
') V . Roth. Geschichtc der deutschen Baukunst n bisericei noastre ct s poate mai inapoi n
Siebenbrgen pag. 1 5 . F. 1'\ller. Dle Baakunst des cursul \?remei, adic sab Bogdan.
romanischen Styles in Siebenbrgen pag. 4 6 . Dealtmintrelea, dac sab 1\lexandra cel Bun

inp.org.ro
1 60 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

ar i fost \:lorba s se construiasc o biseric Sf.. Tl\ TREil'\E DIN SIRET.


asa de seam, d a p a n calapod occidental,
; Sf.. ta Treime din Siret are an naos boltit
s ar fi lucrat n stil gotic, aa cam s'a fcut
la Baia, la b iserica catolic ridicat la 1 4 1 o . n calot sferic pe patra pendenti\:li, an arc
L a aceste argumente se mai poate adoga mai ngast spre apas, i spre rsrit anal mai
i fapta! c tefan cel 1'\are a aezat pietrele lat de care e alipit bolta altaralai. Sant i

1
1 1

:J!
'f'
c
--- -----
- ------h--
-- - -
"" .... 1
.. 1
p
-
. 1
;::v (JI
"" - - - - -- - - " - -
CI.
""
t
- - . - -- - -- - -
..;
Vl

:9 6\
OI
::l
:::. \1
'=""
u;
",
'"
;:;
.ll

- )..
o

de mormnt ale predecesorilor lai, ncepnd doa snari laterale n segment de cerc.
d ela Bogdan, cea ce l i n d ic _c a cel d inti Doa n ie ser\:lesc de pros\'omidie i de d ia.
ctitor. Trecase namai an secol i mai puin conic. : Un perete ca o a m ic separ nao ....
dela moartea lor s i dac ar fi fost nmor ... sai de pronaos, care e dreptanghialar, m a i
m ntai aceti \:>Oe ozi n alte pri, s'ar mai lang n:sensal li mei b isericei. E boltit n
fi stiat.
, berceaa )) fiind foarte aor ogi\:lal. Na se \1d

inp.org.ro
BI SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 161

actualmente arme de zagrt>eli. In afar ab unele sant destul de asemntoare. Sf. icolae
idele aa areatarile oarbe, care \?Or rmne d i n Seres i s Yi i l\rhangheli d i n Cace\?ite 1)
....

n stilul moldo\?enese, apte la altar i cte de pild, care are ns tipul ca patra stlpi ,
cinei la cele laterale. Se urc numai puin mai pe cnd S-fta Treime nu i are ; bolta pro
sas de ct jumtatea lnlimei bisericei. De naosalai ns seamn destul. i Radenia 2)
asupra lor e an bra de crmizi aezate n d ini la o e poc m a i recent , are oarecare nra ....
de ferstru, iar mai sus planul zidului con-. d ire ; dac se saprim niele zidarilor de

Fig. 2 4 3. Sf. Treime din Siret (fot. B!l.lan)

tinae pn sas, eit n raport ca pareta in ... m iaz z i i m iaz noapte a le naosul a i, dm
Yerioar, dac nu eam\?a tencuiala nu acoper de o d ispoziiane foarte \?eein. Combinnd
aici \?r'o construcie special. ea acest naos pronaosul Cuee\?itei, a\?em
P lanul bisericei este deci bizantin si d i n '
aproape plana! Sf-tei Treime. Dar earac...
toate planurile bizantine, se aseamn mai teristica cea mai apropiat este c Sf. Treime,
mult ca cele macedonene i silrbeti, mai ca
seam n cea ce pri\?ete pronaosul scurt i 1) Kondakol' -tlakedonia, pag. " 1 86.
lat. Tocmai la fel na gsi m ntr'ade\?r, d ar 2) Ba l-0 vizit!l. Ia cAteua biserici din Serbia.
21

inp.org.ro
162 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

ca si ' biseric ile srbesti , e de tipa! de plan i n exterior faade eu oarecare trs turi
c:e t de numete D. f\i llet plana! simpla 1 ) , constanti n o pol itane (care se regsesc i la
unde absida mare e i mediat a l ip it de arcul Salonic) .
estic: al naosalai , fr alt arc sau bolt in ... Inruri rea pare deci a f i mccedo ....srbeasc.
termedi ar, aa cam este caza! n planul zis l\ceast d ispoziie a planuiai simpla a r..
co rn plex , , de origin constantinopol itan. Toate mas ns izolat i fr i nfluen asapra des...

Fig. 2 2 4. B i s e rica
SI'. Treime din Siret. Seciune longitudinal
Fig. 245. Si. Treime din Siret. Planul bisericei

b iseric:ele moldo\?enesti-aproape fr exceptie


' '
\?Oltrei ulterioar a planulu i moldo\?enesc:.
- aparin ac:estai de al doilea tip. E probabil datorit clagrilor srbi saa de
l\stfel Sf....ta Treime ne arat, n ntregul ei, un coala srbeasc \?enii n 1"\.oldo\?a n wemea
plan bizantin ea oarecare caractere srbesti , lai Petra 1"\.aat, nct tradii a c Sf-ta Treime
ar fi de la sfritul sec:olalai al xrv rea pare
'

....

t ) G. ltillet, L'ecole grecque pag. 56. a se ade\?eri.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 1 63

fig. 2 46. Sf-ta Treime din Sire((fot. Blan)

fi g 247. Cace"ite (dap G. l'\111et)


.

"1' 1\rt Serbe"


fi g. 2 4 8 . Radeni a

BISERICJ1 1"\IR J\ UTI DIN SUCE11Vl1 *)


'
fi fost b iserica m itropolitan a rii i bise...
rica de ncoronare ; ar fi fost fun dat. chiar
Biserica l'.ir.ailor e socotit. de mai m ali de Drago, dap. ali de Iaga.
autori ca ana din cele mai \Jechi b iserici Dap. Grigore Ureche 2), s'ar prea c. bi ...
moldo\?enesti
' . Dup. schemalismal Episcopa... serica exista nainte de Alexandra cel Ban,
talui greco... oriental, c itat de Romstrfer 1) ar adic nainte de nceputul \1eacalai al x v Jea. ...

..) Publicat n Bal. Com. l'1on. Istorice, anal t 924.


1 ) Romstorfer. Die Restaurierung der Mirouz-kircke. ' ) Gr. Ureche. Domnii erii l'1oldo11ei cap. IV.

inp.org.ro
164 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Dup R.omstOrfer 1} probabilitatea cea mai inscripiane. Ea ser\Jete ca magazie pentru


mare e c a fost zidit n ultimul deceniu prodactele agricole, nchiriat de negutori
al \Jeacalai al XIVlea. dela primria Suce\Jei .

La 1 40 2 , l\lexa.ndra cel B a n a adus si de lstoricete deci, biserica .1'\irailor nr fi


pus la .1'\irai moatele l a i S- Ion cel n o a 2). cam dela 1 400, ca o prefacere sau o repa...
Pe la 1 5 1 3 , n arma unui e\Jeniment nc raie d i n \Jremea l a i tefan cel .!'\are.
necunoscut, biserica a fost de\Jastat. 3).
Pn la ce punct b iserica de azi - ad ic.
.1'\itropolia a fost atancea mutat. n biserica nainte de ultima restaurare de acum c.i\Ja
Sf Gheorghe, nceput. n 1 5 1 4 de Bogdan ani - este aceea dela nceput ? Remanieri
cel Orb si ispr\Jit n 1 5 2 2 de ctre Ste saa prefaceri ulterioare na i au cum\Ja schim
1 '

f.ni . Vod.. Iorga ) spune : i biserica .1'\i- bat ca des.\Jrire caracterul prim it\J ?
4

ratalai unde s lujea .1'\itropo l ital Sace\Jei a S tie,:c n lucrri le de restaurare, ntre
tre b ui (s fie refcat. :de d.nsal (tefan cel 1 8 98 i 1 9 0 1 , s'a gsit n pod , n restar.ile

Fig. 2 4 9 . 1'1iroi.

i"\.are) potri\Jindu ... se - poate - intra c.t\Ja zidriei 6) monede suedeze ca monograma
sti l u l cel noa dup. acela al lui l\lexandra G. l\. (Gasta\J l\dolf).- In pi lastrii dintre dou
cel Bun, ctitorul dela inceput. ferestre ale tarlei s'a gsit de asemenea, ntre
.1'\elchisedec 5) nu pomenete numele de dou crmizi, zidit. o monet polonez din
.1'\ir.ali' , r.i spune numai : Este nc o biseric \Jremea l a i Sigismand a l m lea ( 1 5 8 7 - 1 6 3a)
.... .

antic. romneasc. n marg inea Sace\Jei des .... De aci se poate presupune c s'au executat
pre cetate. Ea este descoperi t., bolile i pe... lucrri la turl. i n prile superioare ale
reii sant foarte deteriorai, nu are nic i o zidari lor bisericei n \Jeacal al XVIIlea.
Dac. examinm p lanul, \JOm obser\Ja mai
.
r ) Ro rn .; to r l e r ibid. nti prezena a doi stlpi cari susin pere ...
zl N. lora. Istoria B isericei Rornnesti
'
I p. 53
3) Rornstorfer. ibid. tele despritor d i ntre naos i pronaos. l\ceast.
4l lbid. p. 95
sl Melchisedec. O vizit la c teva rnnstiri din Bu
covina p. 76. 6) Rornstorfer. Die Restaurirung der Miroutz-Kirchc
21

inp.org.ro
BISERICILE [UI $TEFAN CEL MARE 1 65

d ispoziie n'o gastm la. nici o biseric nainte Tarnal ... clopot ni, aezat pe latura. de mia....
de sfritul secolului a l xvr lea, afar de
... zzi la. i ntrare, este de asemenea de un ca.ra.c....
Patna. s' i Sf. Nicolae Domnesc din Iasi n sta ter trziu. Exist ntr'ade\?r tarna l... clopotnit
rea lor d e a.zi ; dar a ceste d ou biseri ci, cam
'

alipit de biseric nc de la. nceputul \?ea. ...


am \?zut, a.a fost reconstruite tocmai n \?ea ... ca lai al XVI Jea la. Blineti. Este ns o
....

cal al XVII Iea. Di n contra., n cursul acestui


... excepie care na a. mai gsit i m itaie pn

Fig . 2 50. Biserica l'1irai. Secianea longitadinal


Fig. 2 5 1 .: 1"\iral . Planol bisericei

\?ea.c, aceast d ispoziie d e\?ine frecaent nct n \?eacal a.l XVli Jea, i ma.i ca seam al
...

se poate spune c este una. d i n ca.racteris... xvm Jea., cnd ncep s se construiasc clo ...
...

ticil e biseric ilor moldo\?enesti d i n a cest secol potnie fie pe !atara. \?estic fie pe ana. d i n
-
,

(aa Dragom irna, 1\ronea.na ( 1 598), Galata, cele Nord sau Sad , ajungnd s fie a na. din
IcMi \?echi, Sf Ioan Boteztorul d i n Sacea\?a, caracteristicile b iseri cilor moldo\?enesti trzie.
,

no\?a, S f Onafrie. (fig. 2 1 9, 220, 2 2 1 , 252). bolta ei el iptic, scara. n s p iral \?zat din
Trei Era.rhi, Cetu ia, Golia., Bogdana., Bfir ... I n cea ce pri\?este
' clopotnita. de la. f\ irui,

inp.org.ro
1 66 COMJSIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

exterior si alte detalii despre care vom vorbi la 1 .590 i care are mai multe caractere
mai departe, ne ndreptesc s'o socotim d i n muntene.
secolul a l XVIIlea. Vom obser\)a ntre altele, aceste racordri
Dac examinm acuma faada, vo;n vedea cam stngace ale arhi\)oltelor, pro\)enin d d i n
c arcadele oarbe (firide) absi delor aa an l ipsa de spaiu necesar, pilatrii fii n d mai
caracter bizantin, arhi\)oltele f i i n d intrate n nguti ca dabla lrgime a arhi\)oltei. 1\cest

' '

Fig . 2 5 2 . F\ron Vod (lai)


Planol bisericei
(dop Bol. Corn. l'\on . lst.) Fig. 2 5 3 . Biserica mnstirei Galilta

raport ca planol zidului. A.cest d etali at, de detalia este apronpe regu la general n 1'\an ....
constructie na 'se ntlneste la \)echile bise....
' '
tenia n veacal al xvn lea si mai ca seam
....

rici din Rdai i Sf. Treime d i n Siret, n wemea lai ./"\atei Basarab. De asupra firi...
d ar se regsete la malte biserici ncepnd delor oarbe, e ncins biserica ca an bra
ca ultimi ani din veacu l a l xvr lea i mai
.... compus dintr'un tor ntre doa rnduri late
nti la Galata, cldit de Petra chiopal de crm iz i aezate p iezi n dini (n zimi).

inp.org.ro
B I SERI CILE LUI $TEFAN CEL MARE 167

Rnduri le de cr m izi aezate n zi mi sunt m rginit la turl i la prile de sas ale


o caracteristic bizantin, rspndit n toate ziduri, c i a fost o reconstrucie com plect
ri le balcanice i n t\antenia. Bral lns, d i n temelie.
compus dintr'un tor (bud i n) ntre zimi, este Este deci proba bil c de\'lastarea l'1irai lor
specific muntean, si acolo
'

nu'l gsim nai nte d e 1 58 2,


la Tutana, ande apare pen ..
iru prima dat, pe arm
la biseri ce dom neasc d i n
Trgo\? ite ( 1 5 83), d e\?enind
foarte rspnd i t n carsur
\'leacalai al XVI Ilea (bise-
rica Sf. N icolae d i n Tr ....
go\?ite, Sfini i I mprai d i n
acela oras,- Coen i , Turnul
Breba i alte).
La turla de pe naos \le ....
dem colonele angajate la
unghiuri, cea ce nu se \'lede
n t\oldo\?a, i pare de a ....
semenea a fi un element
muntean.
i n i nterior gsi m ar...
curile ca arhi\'lo llele i ntrate
n planul zidului. Fig. 2 5 5 , Biserica din Tutana (I\rge
I n fine, nici ferestrele,
nici contraforturile, n i c i soclul nu ne arat n pri m i i ani din \Jeacal al XVIlea, despre
formele i profilele ce le ntlnim n \Jeacu l care se tlorbete, n u rma u nu i e\?eni ment
al xv.. Jea si' n xvr ... lea n t\ol do\?a. nc necunoscut , a fost, dac nu o distrugere
complect, cel puin o \'ltmare
destul de gra\? ca s explice
de ce Bogdan cel Orb a fost ne...
\?Oit ca s reconstruiasc o m i ...
tropolie nou n loc de a repara
cea \?eche.
Pentru ca s credem c - cu
toate caracterele d in \'leacal al
XVII-lea ce le am rele\?at - bi ...
seri ca este d i n preajma anului
1 400, ar trebu i admis ca n
aceast epoc, necunoscut nou
n pri\Ji na monumentelor, a fost
o nrarire si an stil care au
'

dat rezultate la fel ca cele ce


le gsim dou \leacuri si ' mai
bine mai trziu.
Toate aceste caracteristice ar
Rg. 2 5 4. Sf-i lmpllrai, Targouite ( dopti B(J J . Corn. 1'\on . lsU fi disprut, ne mai \Jzndu ... se
n imic el in ele n tot timpu l lai
tefan cel , flare. i al urmai l or
Toate aceste caractere ne trimet deci n lai, n ic i n f\ol do\Ja, nici la \?ecini, si dup
\Jeacul al xvn... lea si con cluzia fi reasc a aceast lung ecl ips d e mai bine de 2oo ani
acestei analize este refacerea bisericei d i n ar reaprea d eodat.
acest secol, d espre care a\?e m indicii, nu s'a Cred - fr a mai \?orbi de e\Jid enta

inp.org.ro
16 COMIS1UNEA MO"N LJME TELOR ISTORICE

nr&arire d i n arhitectura m antean d i n \?ea .... Se mai 'Vd golurile grinzilor de lemn
cal al XVH-Iea a apra celei mol do\Jenesti - necate n zidrie, dap obiceiul bizantin.

* *

Printre cldirile de mai nainte d e


tefan cel i'\are s'ar putea clasa - poate
i turna! de intrare de Ia i"\.nstirea
Neamului (partea interioar, cci cea d i n
afar a fost zid it Ia 1 8 24). Dup trad iie
ar fi de Ia Petra i'\oat i de fapt n o e
nimic n construcia la i care s fie n
contrazice-re. l\rcorile i bolile intrrei
sant foarte uor ogi\)ale, cea ce am ob...
ser\?at i la pronaosul de la Sfnta Treime
din Siret.
-
Dac s'ar ade\?eri c aceast b iseric
este ntr'ade\?r de Ia Petra i"\.oat, aceast
similitad ine de detalia ar putea fi an
argument pentru a fixa Ia aceast dat i
tarnal de Ia Heamo.
*
* *

Spre complectare, \?Om descrie aici acama

Fig. 2 5 6. Biserica din Coeni (Vlacc:)

cred c o asemenea presa


punere ar fi absurd, i c
concluzia ce e impune este
ca bis erica i''\.irailor a fost
.5
prefcut d i n temelie pe Ia
j a m t a t e a \? e a c a 1 a i al

%
XVII- lea.
S'ar putea cel mul t pre,...
supune c p lana! (afar de
clopotni) s'a respectat. i
dac aceasta s'ar patea proba,
ar fi deja an punct foarte
i m portant c&tigat. - - - - - - - -

A @/
i'\ O L D O V 1 T' !1.


Biseri ca \)eche d in i'\oJ ...
d0\1 ill ar fi fost fcut de
!1lexan dru cel Ban. l\ fost
d istrus de o sarpare a
m untelu i saa d e an catre...
mar. L-1 J r
D in ruinele actuale e grea Fig. 2 5 7 . Rai nele l'\oldouiei uechi
s se ghiceasc planul. !1r fi
necesare spturi. In glafal anei ferestre se si biseric ile d in wemea lai Bogdan cel Orb
mei 'Vd rmsite, '
d e frescari . , i fi l a i Stdnit.
, '

inp.org.ro
B I S ER I C I LE Lu r TEFAN CEL MME H l9

fig. 2 5 8. Ro inele l'1oldol)l ei l)echi

fig . 2 5 9. I'Uinstirea Neamoloi, Turnul de i ntrare (l)ilzat din i nterior)


,

inp.org.ro
1 70 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

SF. GHEO RGHE uiN SUCE.l\Vl\. lnct este: <:'Oi dent d acc:ast d in armtl i ti
sc:r'O it de mode:!.
B iserica Sf. Gheorghe din S a cc:cm o l'l fost Principala dc:osebire - precum o m spas cnd
inceput de Bogdan cel Orb in anal 1 5 1 4 i am \?Orbit dt Neam - consist/S n faptul c,

isprl'Oit numai hi 1 3 2 2 de ctre Hal saa n loc de un noa comparti ment i n tercolot
tdni. ntre pronaos i naos, bolla \?estic a
E ce'Oa .mal more ca biserica mnstirei
. acestuia a fost prelan'git, precum i cea
NcomaluJ CQ Art jC:Omnii. malt, asa molt e est, <:tigndae aitc:l malt paia n

inp.org.ro
BISER i C I LE LU I $lEFAN CEL MAR E 171

m ijlocul bi erieei. Se i Inelege de ee s'a arat tablouri le \JOti\Jc din aceast \Jreme.
fcut aceast modificare ; pe cnd Neamul Romstrfer a reg11sit de altmintreleo pe
era mnstire i lo ca de nmormntare Sf. soelari le tarlei , neeote n acoperi, arme de
Gheorghe era fcut pentru a fi m itropolio picturi i chiar d iscuri core: artoa nen-
rei i era ne\Joe de spllia n n aos
pentru cartea domneasc. In colo
d ispoziianile i chiar d i mensiunile sant
aproape la fel, mai ea seam carac...
teristi eal pronaos . ce-l \Jom regsi
aproape d up aec:la tipic i la Pro ...
bota. In loc ns ca ner\Jarel s se
continue pn jos, sant p ilatri de
seciune d reptanghialar care le su-
port. Trebue semnalate i marele nie j"
oarbe, cte dou pe perei d e m i azzi
,..
i de m iaznoapte ale noaosala i , i
care amintesc cele de la Pi atra, B or
zeti i Rzboeni.
i exonartexul, ca la Neam, a rost
adogat ulterior, n 1 57 9, de ctre
1'\itropolita l Teofan; e boltit la fel ca w . -+l-fl--+
la Neam i are tot trei ferestre mari
n peretele d e apas. S'aa regsit n
exterior cte.-.\Ja semne lapidare.
In afar - abstracie fcnd de
m i cal prid\Jora m o dern i de intrrile
secundare fcute acuma tn arm -
d i ferenele principale pro\Jin d in faptul
c absidele n loc de a fi poligonale
ea la Neam sant n segment de cere.
Turla e oetogonal i are patra fere
stre i patra eontrafortori. E aezat
pe an dubla soclu stelat ea opt
\Jrfari.
Biserica e tencuit n exterior i
mai are arme de zagr\Jeli, fcute
%"":
probabil n \Jeaeal al XVI-lea.
D i n nefericire, la restaurarea fcut
'leoma \Jr'o douzeci de ani, s'au spart
ferestre noi fr a ine seam nici
de forma lor \Jeehie nici d e zagr...
\Jeli. La turl apar d iscuri sml.oite,
ns fr figuri Ci numai ea un bamb
Ia mijloc cam le \Jedem la Borzet i,
la Piatra , la Neam. E ultima b iseric
la care gsim aceast mpodobire.
Intre aceste d iscuri care au 1 8 , 5 c m .
d iametru, s'au asezat ' piese speciale
trianghiolare saa n patra laturi, pen
tru a umplea golurile d intre ele. Ca-.
lorile sant ca de obicei galben, brun, \Jerde. doios c n \Jremen eonstri.l c t i e i e ran l ibere
Obinuitele rnduri de m ie i oenie se \d i si' \Jzate.
pe corpul bisericei i pe turl. E o prob mfii mult c aceast forn1 de
Io\Jelitoareo este acuma refikutti dup cum n\Jel itoare este cea corect .

inp.org.ro
1 7i C1t f ::oJ\U N EA MONUMENTELOR ISTORI CE

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MAitR 1 78

fig. 2 6?i . Sf. G h eorghe din Sacea\l&, I nainte de restaunlre

fi g. 2 64 . Sf. Gheorghe din Socea\?a , naos

inp.org.ro
1 74 COMI-SlUNEA MONUMENT"ELOR ISTORICE

S tie ce iAsisten a fost p a s de ctre moi arat ; este, pe alocareo o ade\?rat mz


Bo9dan i pe arm d e ctre Stefn i pentra glire.
a patea adace d i n Polonia plambal necesar Tabloal \?Oti\? a disparut rn mare parte
acestei i n\?elitori. Voi d iscuta m a i departe odat ca scoterea peretalai despritor d intre
mai pe larg aceast chestiune. naos i pronaos. Se mai \?d totui nc trei

In i nterior o p ictori'\ framoos mbrac persoone, Bogdon cel Orb ca fii sil i tefan i
nc perei, si ' arat o dalce i stears tona Petra 1)
litate. Pcat namoi ca lo alti rn o restaurarea, Pn na de molt se moi \?edeoa trei chipuri
pictori i na s'aa malamit s curee i s spele ,
c i au ref cat _piirlle ce l ipseCHJ n moda! cel ') Kozak. lnachrltcn.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE

i nc alte doa ca copetele tiate de mar ... sfntului i este o foarte framoas i i nte-
gineo nou a ferestre i. resant pies de arglntrie ; i nteriorul capa
!\trage l uarea a m inte fram oasa i coan a caloi e acoperit ca framoase zagrl?eli .
r\ai cei Domnal a i d i n luneta porta l alai d e in Pisania d e 9 6 c m . langl r:e i 7 1 cm.
tr ._re ; ea nfieaz l?ech:a tem b izantin a nlime aezatii deasupra i ntrarei n pronoos
daioasei r\aiei "r /.. u x.ot/,c-6 Ja." . sun astfel :

"c:::
c
(/')
"'
"c:::
-:
"'
u..

";
"'
<O
CIJ
tJ
c
(/')

c:
:Q
CIJ
.::::
'"'
C>
o
CIJ
.::::
t::'

ii)
"'
'O
( N


u::

S tie c biserica S f. Gheorghe pstreaz "Ca \?rerea Tatlui i ca ajutorul F iului


rada ca moatele lai Sf. Ioan cel noa care i ca s\?rirea sfntului Duh, a l?rut b lago ..
60 fost adpostit n ea dela fundatia e i cesti\?al i de Hristos iab itoral Ion Bogdan
'
lipsind an \?eae, ct timp au fost la Zolkiew Voe\?od prin m i lo lai Dumnezeu, gospodar al
in Galiia, dela 1 6 8 6 la 1 7 83. rei moldo\?eneti s zideasc biserica r\i
Aceasta racl de argint _nfieaz l?iaa tropol iei din Sacea\?a, unde este hramal sfn...

inp.org.ro
176 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORI CF

;::)
"
"'1
o
;::)
Q>
o
"'

Cl
:::>"
,..,
o
..,
te
:::>"
,..,

9:
:l

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 177

talui marelui muceni c i biru itorului G heor!Jhe. fost fcut de l\nastasi e Cri mca, n \?remea
i a n ceput a o zi d i n anul 70 2 2( = 1 5 1 4) lai 1"\iron Barno\?s ki ( 1 6 2 6 - 1 629) pe cn d

Rg. 69. St G h eor gh e din Sucea\Ja !'l aica Domnului la intrarea principal

i n'a patat s'o s\?.rseasc ; si fial l a i Io clopotnia a fost ridicat de jPetra S c hi o pa


tefan Voe\?od, prin i l a l a i b ; r'H nezeu, gos.... tot at a n c ea cnd a acoperit b iserica.
podar al rei mold o\?eneti, c a ajutoru l lui
Dumnezeu a zidit'o dela ferestre In sas i a
s\?rit'o n anal 7030 ( 1 52 2) luna No
=

embrie 6 si a Domniei l a i al s as ele a n


curgtor ; i a fost sfinit de na prea
sfntului m itropolit Ki r Teodist" 1)
O alta i nscr i p i e de piatr arat dot('l fa...
cerei prid\?oralai 2) :
"lkest prid\?or l ' a fcut Teofan m itropolitul,
d i n m nstirea Rca, n cinstea marelui ma
cenk Ion ce l Nou n zi lele blagocesti\?ulai
n ost ru domn Io Petre Voe\?od n anal 7087
( = 1 572.).1 1
O inscri pie zagr\?it arot c Petra Schiopal
a rstl'IGrat i acoperit d i n noa biserica.

Iar m ica capel (ecl isiarn ia) d in carte a Fig. 2 7 0. Sf. Gheorghe din Sucea\Ja,
Discuride pmnt 1us (dup Romstorer\
') ) Kozak. Jnschriften aus der Buko wi n a .
Vezi i Romstrfer in Jahrbuch des Bukowl ner Landes D i n cele artate si d in planurile b isericei
museums 1 899 p a g . 1 0 4 . rezult clor c Sf. G heorg he este foarte n-

inp.org.ro
_ 78 COMISIUN:f!:A MONUMENTELOR ISTORICE

Fi g . 271. Sf. Gheorghe din SaceaiJa, Pisania

rud it i n mare parte copiat dup b iserica naosal cel noa, bolta e aceas ca aceea a na...
1

m ni'ist l re i Neamu lui, a\1nd ca i Bceasta osalai.


unele trsturi Bie grapala i Piatra Borzeti. I n exterior, bolta d i n spre apas e mai
Este m oti\1al pentra care aceasta biserica complicat ; e separat n dou caturi, a\Jnd
se grupeaz ca acele d i n \1ren ea lai tefan cte dou deschiztori n loc de una sinyar.
mai curnd dect ca cele d i n wemeB ar... Catul d e sas e deschis i lateral. Este astfe l
mtoare. o ndrumare ctre clopotniele c e fac corp
ca b serica.
P l\ R H A U I I n afar , b iserica a rmas de piatr brut
netencuiL, i fr m{]it grij ! aerat. S'ar credea
Biserica d i n Parhai, ca hramul tuturor c i ntenia a fost de a o ten ca i. Soclu e fr
Sfini lor, a fost rid icat n anal 1 5 2 2 de n ici o piatr profi . at. ferestrele sant m i c i ,
ctre logoftul Gcmri l Totrusan. llsem nBrea
1
ns n a mai sant de ti purile cunoscute Inainte ;
p lanalai ca acela al Reasen ilor este izbitoare. sant fr mulare i s termin n acolad,
C hiar d i mensiun ile sant identice. Una s i alta1
fns sant tot goti ce ca nfiare. Tot aa i
aa 25.60 m. lanJi me, 9.00 m . li m e exte" rama aei screi c e d uce Ia clopotni.
rioar si 5 1 o m. lime inter:oar. Naosal La arcuri , se \1ed pe i c i colo cte o cr ...
i alt arul sant a proape identi ce . m i d sm .ait brun. I n rezumat, dup plan,
l'licile conca\1iti care i n loc d e snari biserica este o i m i tatie a celei de la Reasen i
la Reaseni, l i psesc la Parhai . 1'\nanchiarile i llrbora i se poate c lasa n Bcela grup.
d e colonete ce le ncad re az exist totusi ; Ca detal i i i mod de execuie ns, d i ferena
ele au dealtm intrelea o mare des\1oltare, le 1 e more i desigur na a m a i luc rat accela
gsi m i n pronaos, la ai, la ferestre, la meter ca la celelalte .biserici.
colari i se gsesc n er\Jare la nlimea P1 ctarci e frumoas . i foarte bogat n po
naterilor bo lilor. leitar ; i aici su b s tratul p ictat se gsete an
Pronoosul d ifer ; co la Dobro\1, in pro olt strat i m itnd crmida aparent.

inp.org.ro
BISERICILE LUI T!F AN CEL MARE 1 79

Intr'o firid din altor se \Jde o " p ieta " , care B iserica fiind malt ti mp descoperit, zagr...
n e arat anal d in rorc le cazari de influen \Jellle au suferit malt i fn rr. a lte pri d i n

Fig. 2 72. Parhll.ol

a ptctarei itolit ne. Pe tob loal \Joti\7, care se naos i altar oa i czat ; n pri d\Joral d e sub
glisete la local obinait, se \?ede singar Ga oril clopotni pictura boltei a fost refcut ; cea
Totraa n - capul este refcat). E nfiat de jos, ns , e frumoas. Printre g rafitele e anal
ca acela fd de coafur . ca i end rea
la Dolheti i logoftu l Teodor la Hamor;

Fig. 2 74. ParMoi, Plsania Fig. 2 7 4, Parh11oi, Pisanla (dup Kozak)

el poortii o barb rar. E de observ.)t d1 na din 1 63 1 . Pe peretele d e apas l a i ntrare. tn


ine biserlco n m6i n i . xo b iseri cei , se gsete p isan i a core spane :
2S

inp.org.ro
1 80 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Cu we rea Tat l u i cu aj u toru l f i u l u i i cu Voe'Vod , la anal 7030 ( = 1 5 2 2) luna I un ie


s r i rea sfntului D u h , robul l u i D u m nezeu 1 5 . )) ' )
Pan Ga\?r i l T o t rua n , l o goft, a z i d it acest h ra m In p rona os sunt m a i multe p ietre de mor
n numele t u tu ror sfinilo r, c a r i a u s trl u c i t mnt, pri ntre careac:eea a soiei l u i Totratln ,

o .;\ 2 5 G, 7 2. Ci ,1 ) .,...,.

bL J J 1 j
4

< ) j 1 < d--td-7---bt-1 1-!

fig. 2 7 5 . Bisericn di n Pad1oi, Sec(ione longitodinalli

'5 o

J
L.._ ..... l
./

1
1

Fi g. 2 7 6. Parhiloi, P a n l ol bisericei (dup Ron-.s!Orer)

n toat l u mea, pentru ra ga ciUnea sa i a - fata lu i Luca Arbore-a m a m e i l u i si a ltor


rude . . Pi atra la i Tot r ue n l i psete.
1

d o mn i e i l u i l\ n a , n zi lele b l agocest i \.) u l u i i


d e H r i s to s i ub i torulu i Io tefan Voe ocl , Gos
podarn l trei m o l cloenest i , f i u l l u i Bogdan
1
1
') Kozak . J nschri!ten.

inp.org.ro
BISER I C I LE L U I TEFAN CEL MARE 181

IPOTELE (jad. Iai) Zidal e d rept, si fr; snari si fr con'"'


t rafor.t ari ; zidri de piatr br t aco'"'
Biserica cu hramul Sf. Ioan cel noa, a perit de tencuial. Socul e fr n i c i an
fost zidit ca biseric a curei sale ele ctre profi 1 .
Luca l\rbore, prclab de Sllcea\?a, care ferestrele toate aa fost schimbate, iar usa ,

fig . ,2 7 7. Biserica din ipo le, Sectiune Jongitudinalel


F i g 2 7 s. ipotele, Plana! bisericei
.

a zidit cu cinci a n i nainte biserica d in ele intrare de pe latura de miaz zi 11 fost


1\rbore . zidit. - Deasupra ei e pisania.
Biserica e simpl, fr turl i seamn Inantra, peretele de separare a naosala i
ca \?edere mai malt cu Cotnar dect cu de pronaos a fost scos si n loc d e u s'a
1\rbora. desch i s an arc mare. l\semenea s'a deschis

inp.org.ro
COM I S I U NEA M O N U M ENTELOR ISTOR I CE

.z i dal de opus spre noua i ntrare fcut sab " R.<Jgcianea robului lui Dumnezeu Pon
clopotnia, zid i t la 1 890. Luca l\rbore, prclabal Sace'Je i, care a z i d i t
Planul seamn oare cam cu cel de !Ci l\rbora ; acest hram curilor sale d i n i pote n numele
lipsesc ns ner\?arele care ncadreaz sco sfntalai i sl\?itulai m arele mucenic al lai
b itarile absidelor laterale. Bolile ns sant Christos Ioan cel noa, n zilele blagocestl\?ala i
alte, Pronaosul e acoperit printr'un simpla Domn I o Bogdan Voe\?od ; care s'a ncepat o
semi.. cilindra (berceaa). Bol ta naosalai, de la se zidi n anal 70 1 5 ( 1 07} luna Ialie 1 9
=

Flg, 2 7 0. Bls:rica din lpote (Iai)

pendenti\'li n sas, n a moi exist i s'ar putea i s'a s\?rit n ac e l a an !ano Se ptembrie
ca si bolta absid<: i mare si! fi suferit o n a cincea' '.
'

refacere. Na se mai \?ede, azi , nici o urm de picturii


Insemntatea acestei biserici este mai mult \?eche, nici nuntru , nici n afar .
aceea d e a fi s ingura n ntregime zidit sab V LEl'H (Roman)
domnia lai Bogdan cel Orb.
B iserica, cu hramul celor patra zeci de
Reaseni c a fost terminat sub domnia mucenici, a fost zid i t n 1 5 1 9 de Cazma

F i g . 2 8o . ipotele, isania
lai - n a doua lun - era nceput de
aproape an an cnd a marit tefan cel
i"lare, i ar Sr. Gheorghe d i n Sacea\'la,
nceput n 1 .5 1 4 de ctre Bogdan, n'a rost fig. 2 8 1 . Biserica c.l i n Valeni (Roman)

ispr\'lWi de ct n 1 .5 2 2 de ctre tefni


Vod, n al saselea
'
an al domniei lai. arpe, precum a rat p isania aezat !o dreapta
P e pisania se c itesc: arm iltoarele : !ntdire i :

inp.org.ro
BISERICILE LU I TEFAN CEL MAlUl: 183

)1Ca \'> re r ea si' ea ajutorul Domnu lui Dam.... Biserica e fr tnrl ; re an naos boltit
nezea, ea robul lai Dumne zeu Dumnealui n modul o b i n u it m oldo\'>enese i an pronnos
eoz ma arpe Posteln i e a zidit a e <:" st hram boltit n semi .. eiLndra (n bereea a ) ea !o
Ia cartea sa d i n ehiai ntra numele Sfinilor ip o tt' . Peretele d e sp r i t or a fost seos.
patraz<:"ei de mucenici din Se\'>astia pe wemea Loeal snarilor e nsemnat n i nterior pri ntr'o

o .\ '2. ::. " s " 7 !!. "1 o ""'


1 J J t 1 I J r J 1 J r J 1 J r J r J r !

' '
' '
/

'
1

\1
\

"
1
"
.,
'
'
/

Fig. 2 8 2 . Biserica din VAienl , Seclone longitodinal


Fig. 2 83. Vlileni, Plan ci bisericei

bine eredineiosalai Io tefan Voe\'>od i s'a uoar. curbur. Ua de intrare e ogi\'>al, destul
n cepu t a se zidi la anal 7027 ( 1 5 1 9} l u n a = de ase u i l , dar de un profil c a m s tlin g a e i a .
l u i .1"\art 30 i s\'>rit n aeela an, !ana Toate ferestrele au fost schimbate.
lai Iunie 2 2 " 1) In afar, zidurile sant d r e pte , iar absida
' ) I o rga . Inscripii este semicirealar ; nu se mei \'>ede n ici a n pro...

inp.org.ro
18 t COMISIUNEA MONUMEN TELOR ISTOR I CE

fii la socln. Tot exteriorul e te n cu it. llceast exterior se asea m n i cu Cotnar. Face parte
bisri c a m i ntete cele d i n l\rbora, Reusen i , d i n acest g r u p de b i s e r i ci s impl i modeste

fig. 2 8 4 . Vtlleni ( Roman) Ua de inttare


,

Fi g. 285 Vl'\leni (Roman), Pisania

dar mai cu sea m acta d i n ipote a l a i Lu c a care s e \)Or regsi i m a i trziu su b Petru
l\rbore, care este aproape la fel. Iar n Rares (Baia si alte).
' '

inp.org.ro
C l\ PITOLUL IIJ.

F O R M E L E
Din cea ce precede, s i sintetiznd cele
'
1"\ici nie menajate n zid ser\Jesc pentru
ce se desprind d i n d escrierea m onamentelor, aezarea o nor obiecte necesare cultului. .
jadecnd numai d up bisericele ce sant fr l\ltara l e luminat p rintr'o s ingur fereastr
discuie d in \Jremea lui tefan cel ./"\are, \Jedem aezat n axa p ri_ncipal a b isericei iar
c a\Jem aface n linii generale ca un plan proscom i d ia i d iaconical prin cte o feres-.
compus dup tipicul b izantin a l et>alui mediu. troic, care lipsesc ch iar cte o dat, i care
l\ceste cld i ri sant d e an plan mai langre sant totdeauna de d imensiuni foarte m ici.
d ct cele obisnuite b izantine si mai ca Se deschid spre partea de rsrit, dar - ns
' '

mai rar - i spre Nord i Sad.


seam mai nalte. Totui i mpresia general
n interior este a anei biserici bizantine na... l\ltarul e totdeauna rid icat ca o treapt
mai din l i niile constractit>e, chiar dac pictura saa d ou fa de pardoseala restului biserice i .
*
nu ar accentua si mai mult acest caracter.
* *
'

Exteriorul ns, prin pre.ze-na contrafortarilor


i eirea n e\Jiden a caracterului gotic al Naosul se compune n plan d intr' u n spaiu
ferestrelor i al aelor, se deosebete de cea ce d reptung hiular ce\?a m a i lungit n sensul axei
cunoatem , p rezentnd a cest (lmestec de longita d inale a b iserieei. Dou arcuri m(lri
caractere d in care a eit an tip i un stil noa. transt>ersale late i dou arcuri mai nguste,
Vom i ntra acuma n anal iza d iferitelor pri lipite de zidurile exterioare, toate n plin
constracti\Je ale bisericei tip i pe arm n cintru, susin, prin m ijlocirea a patra penden ...
aceea a amnuntelor constradit>e i ornamen ... ti\Ji, un tambur cilindric pe care an noa sis...
tale. tem de patru arcuri , aezate la 45 fa d e
cele d'nti, susine la rndul sa prin patra
l\) F O R ./"\ E L E I N T E R 1 O l\ R E pendentit>i mai mi ci, calota sferic a boltei.
(PLl\NUL I BOLTIRILE) I n bisericile cu turl pe naos, cercul format
de pendent it>ii superiori sapoart cilindrul tarlei,
Biserica se mparte deci n aceste trei pri luminat prin patru ferestre langree i n...
constitatit>e indispensabi le ; altarul , naosal i guste, i ca glafal d e jos larg teit, pentru a
pronaosul . nl esni cderea luminei n biseric.
Altarul, separat d e naos . p r i n i conostas Cele patra arcuri mari recad pe console
(catapiteazma), e alctuit de o absid semicir... nguste totdeemna foarte simple, iar ntln irea
calar acoperit printr'o bolt n sh;rt d e celor patra a rcuri obl ice alctaeste, de obicei,
sfer i prelungit print'an scurt << berceaa . d e asemenea un fel d e m ic consol ca dou
Cte o dat, a n a l doilea rc aezat cet>a mai fee .
sas nsoete acest berceaa . Vom \ledea I a Naosal este lrgit pe prile de m iaz..zi
d iscuia planului importana acestor elemente i d e m iaz... noapte mai totdeauna prin dou
arhitectoni ce. abside laterale care dau planului aceast carac...
I n stnga i n d reapta se gsesc p rosco-. teristic form triconch despre care am mai
m idia (protesis) i d iaconical, cel d i ntfii spre \JOrbit.
m iaz ... noapte, al doi lea spre miaz ... zi. l\ceste l\ceste absid e sant cteodat numai uor
dou anexe se reduc cteodat la simple nsem n ate n interior p rintr'o asoar conca..
n ise ; niciodat na ntlnim ncperi net '
\Jitate menajat n grosimea zida lai, (l\rbora,
desebite ca n t ipur ile clas ice b izantine. Reaseni, Dobrot>); dar de obi ce ia sant des..
24

inp.org.ro
181 COMISIUNEA MONUMEN TELOR ISTOR I CE

fii la soclu. Tot exteriorul e tencu it. A.ceast exterior s e aseamn i cu Cotnar. Face pa rte
b iseric a m i n tete cele d i n f\rbora, Reuse n i , d i n acest grup de b iserici s i m pl e i mo deste

..;;
.,.....
.
;, - - ;:>
- .

fig. 2 8 4 . Vileni (Roman) , Ua de i n trare

Fi g. 2 8 5 V1\leni (Roman), Pisanla

dar m a i cu seam acta d i n i pote a lui Luca care se vor regsi i mai trzi u sa b Petru
f\rbore, care este aproape la fel . Iar n Rare (Baia i al te).

inp.org.ro
Cl\PITOLUL III.

F O R M E L E
Din cea ee precede, s i sintetiznd cele
,
.!"\iei n ie menajate n zid ser\?esc pentra
ce se desprind d i n descrierea monamentelor, aezarea onor obiecte necesare ealtalai . .
j adeend namai d ap bisericele ce sant fr l\ltaral e !am inat printr'o s ingur fereastr
diseaie d in t>remea lai tefan cel .!"\are, t>edem aezat n axa principal a b isericei, iar
c a\?em aface in linii generale ca an plan proscomidia i d iaeon ieul prin cte o feres...
compas dap tipica! b izantin a l e\?ala i media. troic, eate l ipsesc ch iar cte o dat, i care
J\ceste cldi ri sant de an plan mai langre sant totdeauna de d imensiuni foarte m iei.
de ct cele obinuite b iz.antine i mai ca Se deschid spre partea de rsrit, dar - ns.
seam mai nalte. Totasi i mpresia general
. ,
mai rar - i spre Nord i Sad.
n i nterior este a a nei biserici bizantine n a.... l\ltaral e totdeauna r i d icat ea o treapt
mai d i n l i n iile constracti\?e, chiar dac pictura saa dou fa de pardoseala restalai biserice i .
nu ar accentua si mai m alt acest caracter.
, *
Exteriorul ns, prin pre.zena contrafortarilor * *

s i esirea n e\?ident a earacteral a i gotic al


, , , Nosul se compune n plan d i ntr'un spaiu
ferestrelor i a l aelor, se deosebete de cea ce d reptunghiular cet>a m a i lungit n sensul axei
cunoatem, prezentnd acest omestec de longita d inale a b isericei. Dou areari mori
caractere d in care a eit an tip i an stil noa. trans\?ersale late i doa arcuri mai nguste,
Vom i ntra acuma n analiza d i feritelor pri lipite de zidurile exterioare, toate n p l in
eonstractit>e ale bisericei ti p si pe arm n, cintra, susi n, prin m ijloci rea Cl p atra penden ....

aceea a amnuntelor constradit>e i ornamen ... ti\?i, an tambur c i l indric pe CClre an nou sis...
tale. tem de patra are ari , aezate la 45 fa d e

cele d'nti, susine Ia r.n dal su, prin patra


l\) F O R .!"\ E L E 1 N T E R 1 O l\ R E
pen denti\?i mai miei, ealota sferic a boltei.
(PLl\NUL I BOLTIRILE) I n bisericile ca turl pe naos, cereai format
de pendenti)? ii superiori scipoart cilindral tarlei,
Biserica se mparte d eci n aceste trei pri !aminat prin patra ferestre langree i n...
eonstitatit>e indispensabile ; altarul, naosal i guste, i ea glafal de jos larg teit, pentra Cl
pronaosul . nlesn i cderea laminei n biseric.
Altarul, separat d e naos . p r i n i conostas Cele patra arcari mari reead pe eonsole
(eatapiteazma), e alctuit de o absid semieir... nguste totdeauna fotlrte simple, iar ntln irea
calar acoperit printr'o bolt n sfert de celor patra a rcuri oblice a lctaese, de obicei,
sfer si' prelungit p ri n t'an scurt berceaa l) . de asemenea an fel de m i c consol ca dou
Cte o dat, a n a l doiiea arc aezat cet>a mai fete.
,

sas nsoete acest berceaa . Vom \?edea I a Haosul este lrgit pe prile de miaz ... zi
d iscuia planalai i mportanEI acestor elemente i de m iaz-noapte m tl i totdeaana prin dou
arhitectoni ee. Clbside laterale care dau planuiai aceClst. ca rac...
In stnga i n d reapta se gsesc p roseo... teristie form trieoneh despre care am m ai
m idia (protesis) i d iaconi ea l , cel d inti spre \?Orbit.
m iaznoapte, al doi lea spre miaz .. zi. l\ceste l\eeste abside sant cteodat n amai usor
dou anexe se reduc cteodat la simple nsemnate n interior printr'o asoar ' con a..
n ise ; n i c iodat n a ntlnim ncperi net \?itate menajat n grosimea zida lai, (l\rbora,
deo sebite ea n tiparile clasice b izantine. Reaseni, Dobrot>); dar de obiceia sant des ...
24

inp.org.ro
186 COMISIUNEA MONUMENTELOR IST6R1CE:

tai de aeeentua.te pentru a fi nsemnate i In fine, la unele biserici unde pronaosul


n exterior prin abside n segment de cere are o mai mare i m portan, (Piatra, Rzboeni,
sau printr'o ngroare a peretalai (Baia, Piatra). Borzeti, Neam) l \?edem mprit n dou
Rar snarile l ipsesc ea total. (Borzqti , Rz ... printr' un arc c;lublou i fiecare parte e boltit
boeni, Cotnar). deosebit prin arcuri late longitadinale i calote,
Haosul este l u minat prin dou ferestre fie s imple, fie susinute de arcuri piezie ca
asezate n axa lai transersal. 1\eeste ferestre n naos.
iei sunt larg e\?azate nuntru mai ca seam Pronaosul este luminat prin cte o fereastr
n partea lor inferioar, pentru a lsa ct mai n laturile de m iazzi i de m iaznoapte,
mult lumin nuntru. saa dou pe fiecare perete, cum e la. Hrlu
* saa cnd sant dou boli. Sant ns ferestre
* *
si pe latura de ap ds cnd aceast parte na
Pronaosul, dreptunghiu lar - cte o dat ocupat de u 1). Cte odat ferestrele d in
ptrat, - este separat de naos printr' un perete partea Nordului nu exist (Piatra) saa au fost
plin n care este deschis o singur u. zidite ulterior (ex. Rzboeni).
1\ceast u are an c henar d reptung hiular cu Ferestrele sunt la fel ea cele din naos
profite gotice i baghete ncruciate. Dea.. (ex. Ptrai, l'lilini, Sf. llie, Vorone, J\r...
supra ei, este de obicei o oeni unde e za ... bora, ' Reaseni) saa mai mari.
gr\?it o i coan, saa n care se aeaz o I ntrarea n pronaos se face printr'o u
icoan. C henaral e aezat spre p ronaos iar aezat fie n axa bisericei pe partea \?estic
spre naos aa are o eazare pronunat. (ex. Ptrai, Sf. Ilie, Vorone, Baetia, Sf.
1\etaalminte peretele este, n mai multe bi .. N icolae Iai, Vaslui, Dolheti, Hrla, Tazla,
ser i e i, larg deschis printr'o singur arcad, Borzeti, Dobro\?, Neam, Cotnar) fie pe la..
care permite celor d i n pronaos s \?az fr tara de sud (ex. l'liliai, Dorohoi, Rzboeni,
Impiedieare naosal. 1\rbora, Reaseni, Bal ineti, Volo) fie pe
1\ceste deschizturi aa fost ns totdeauna aceea de nord (ex. Piatra). Saa gsim dou
fcute ulterior (Hrla, Tazla, Popai, Neam, ai aezate pe aceste dou laturi (ex. Popui)
Piatra, Bacu). d in care ana, cea de Nord a fost zid it
La o serie de biserici (Sf. Niolae -din Do.. u lter ior.
rohoi, Popai, Sf. N icolae d in Iai, Vaslui, Vedem asa c - pe cnd naosal nu prea
Bacu) gsim p ronaosul sapralrgit n raport se schimb ' n nfiarea sa-- pronaosul are
ca naosal i aceast sapralrg ire se arat i o mai mare arietate de forme. 1\eeasta este
n exterior. dealtmintrelea o regul general n tot do ...
Bolta prona.osalai este susinut prin patra meniul arhitectarei bizantine s i mai ca seam
'

arcuri n plin centru. cele dou tra.ns\?ersale la 1\tos.


de obicei mai late de ct cele longitadinale. Des, n cursa! \?eacurilor, - s'a adogat an
1\ceste arcuri se opresc pe consore aezate al doilea pronaos - an exonartex saa prid\?or
n cele patra colari. n faa p ronaosalai pe partea lui de apas,
Bolta este n majoritatea cazurilor o si mpl siminda...se-se ed e - neoia de a mri spa...
calot hem isferie, cte odat ee\?a tartit. iul bisericei saa de a feri iarna pe cei din
Transiia e fcut prin pendenti\?i. 1\lt dat untru de frigul dela u (ex. Vorone, Tazlu,
- (la Neam) - aceast ealot e aezat pe l"\nstirea Neamului).
<:ele patra arcuri prin m ijlocirea unui alt
Cteodat aceast adogire s'a fcut n
sistem de arcuri aezate piezi, aa cam Je..am
acela timp ca deschiderea zidului d intre naos
descris l a naos.
i pronaos , ceeace se \?ede prin faptul c rama
La Hrla, aceast d ispoziie este nc corn ...
aei din acest perete a fost mutat la intrarea
plicat prin alte patru arcuri paralele eu cele

cea nou.
mari i care se ncrucieaz c a cele oblice.
Nu \?Orbim, bine neles, ici, de aceste m i ci
1\\?em i la Popai boli pe ner\?are de an
aspect gotic. (fig. 53) i urte fneperi adogate cteodat n faa
aei n timpuri moderne.
!'\ai multe b iserici, (1\rbora, Reasen i , Do..
bro\?) au an p ronaos boltit printr'o succesiune
de arcuri aezate fie n lung, fie n lat, care ') Dorohoi, Popliai , l'l.ilil1o, 1\rbora, Reuseni, Vo
reduc spaial pfino la o m ic calot s feric. lo"li, Rllzl>oenl.

inp.org.ro
BISRIClLE tUI $TFAN CEt MAR 187

Sant ns doa b iserici d in aceast t>reme descris, tot aa de mare saa c hiar mai i m...
care fac excepie fa p lana! tip. E \?Orba d e portant ca naos, n u e de an tip constantino...
mnstirea Heamalai i d e aceea a Dobro politan ci atonie i srbesc ; l ntlnim mai
t>olai. 1\ceste doa monumente aa an plan ca seam la b isericile coalei d i n 1'\orat>a.
mai dest>oltat, at>nd o d espritur mai mult, La Constantinopol, pronaosu l (nartexal) este
i aname, ntre naos i pronaos, despritara totdeauna trntat ca an fel de i ntrare, de d i...
desti nat mormintelor ctitorilor. mensiani redase fa d e naos.
Aceste d oa biserici mai i mportante, anan 1\m t>zut c i prezena snarilor laterale
deci cele de sub domniile urmtoare, cu care e an caracter atonie si '
srbesc si '
na a Con...
par a se lega mai mult de ct cu celelalte stantinopolalui unde o asemenea d ispoziiane
d in wemea lai .tefan cel 1'\are. Sant dealtM e foarte rar .
mintrelea zid ite pe la sfritul d omniei lai, Capota sau taria naosulai, n 1'\oldo\?a, e
b iserica d i n mnstirea Neamalai la 1 49 7 i aezat pe ptratul arcarilor mori dap moda!
Dobro\?al l a 1 504, n altimal an d e t>iea constantinopolitan ce exist i la l\tos i n
al lai Stefan.
'
Serbia n b isericile arnl a i Lazr i ale fialai

Fig. 286. Stadenia (dap G. t\ illet)

* * su Stefan,
'
adic arcurile mari na prezin t
Clopotnia, d a p aznl oriental i sadic
n ici a n relief spre interior - na sant da-
adoptat i - lil noi mai n \?echime, n a este bloari - ci formeaz simple berceam> ... nri, pe
alipit de biseric ci este o construcie deo ... cnd n bisericile srbeti mai t>echi, se t>d
sebit aezat la o oarecare deprtare (ca la foarte des arcuri acaznd nantra relieful lor
Piatra, l a Popai , l a Bistria) ; o excepie face ca n ite nert>are sau arcari dablouri 1). Dna G.
Blineti ande clopotnia este alipit de pere 1'\i llet t>ede aici o d istincie caracteristic. 2) I n
tele de m iaz-zi, aldtaind an fel de prid\?or acest caz at>em an patrat de z iduri gurite prin
deschis n faa aei. Blineti de altmintrelea patra arcade, n celalt caz, sunt patru bcr...
prezint i alte elemente carei daa an ca... ceaa ... uri care se ntlnesc. 1'\ai departe, bise ...
racter mai occidental de ct altora. ricile moldot>eneti sunt de ti pul complex a l
*
p lanului, adic acela ande altarul e separat d e
* *

Considerat n ntregul sa, plana! biserici... t) Prin excepie trei biserici : Piatra, Borzeti, Rz
lor n oastre arat o dabl nrud ire. boeni, prezint n t\oldo>a asemenea arcuri.
Naosal anit ca prgnaosal aa cam t ...nm 2) G. t\illet , l'anclen art serbe p , 7 5

inp.org.ro
i88 COMISIUNEA MONUMENTELOR iSTORICE

boltirile naosalai printr'an bereeam> deosebit '). bL e ri ei le srbeti sant de ti pal simpla, ad ic
l\eest mod d e eonstraeie e tipa! eonstantino... ab si da mare e imediat asezat , dap areal cel
mare estic al n aosalai, fr nici an inter..
mediar, (ex: Krae\?a, Kalenici i tot
\grapal 1'\ora\?ei).
In fine, bisericile srbesti prezint n
bereeaa' l de Est si
t ' de V st al naosalai,
cte o adne ar , an fel de nalte fir""
eatare n zidarile Nord si , Sad, l\eeast
d ispoziiane, .,c are o gsim cteod at n
1'\antenia, l i psete . n 1'\oldo\?a n \?remea
ce ne oeap afar de grapal celor trei
biserici deja c itate, Piatra, Borzeti,
Rzboen i i de Sf. Gheorghe d i n Sa...
eea\?a.
Deci plan a ! n.} oldo\?enese arat cte o
dat caracteristice atoniee i srbeti,
care na sant constantinopolitane, - alt
dat caracteristice eonstantinopolitane i
atonie e care na sant srbesti, , n fine si
,
caracteristice ee se regsesc n cele trei
regiani.
Patern dec i conchide ea principiile
planalai nostra ne.. aa fost transmise dela
m a ntele l\.tos prin Serbia, anele caractere
Fig. 2 8 7. 1\rilie (dup G . .1"\illet)
srbeti rmnnd n e'Oiden, altele ns
pierznda.. se.
Iar n pri'Oina boltirei naosalai prin
politan i atonit, (l\tosal este . n general o m ij locirea a n a i sistem de areari asezate p iezis
saearsal a capitalei n aceast pri'Oin), pe cnd la 45 de arcurile mari, mi .. am e primat p :
rerea c este d atorit anei i n flaene armeneti,
posibil prin \?enirea la noi, n mai malte
rnd ari a numeroi imigrani din l\ rmenia.
l\.eest mod de construcie este neeanosea t n

l;;&J- i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 r 1 r 1 i 1 r
Fig. 2 8 9 . Kalenici
rile \?eeine de ande ne .. aa \?en it d i feritele
nrariri care aa determinat mod n l nostra d e
lnnoml 1 1 1
a cldi.
Fig. 288. Krue" Gsim ns 1 ) solai qni \?eeine n l\.rmenia
) G . Bal, n Buletinul secianei istorice. 1\cad.
Romn. (Congresul de Stadii bizantine) 1 9 2 4 _.

') G . .1"\illet ibid p. 3 5"5 6

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MAlm 189

i n Iran , precum i n alte ri din sfera dat s mla ite - mpodobesc faadele ncon ...
de in fluen a ci\?ilizaie i i a artei acestui jarnd biserica, n dou sau trei benzi ase '
centru, ca India, Egiptul i Spania 1'\aarilor. zate la d i ferite nli m i .
1\m conch is de i c i la o nrarire a Iranului Sub strain gsim dou rnduri de nie
transmis prin Armeni. m ici, d e o cn ie, cele de jos mai m_a- ri, cele
de sas mai mici, dou ocnie m i ci corespan...
f O R l'l E L E EXTERIOARE znd n general cu ana m are.
(Fl\ l\DELE) Excepional , exist an singur rnd (ex. t\iJi ....
ai, Vorone) i asemenea . foarte rar se g ...
Imprirea bisericei ce am descris'o se sete i trei (ex. Sf. Nicolae Iai). Tencaielele
\?edeste n exterior pri n linii simple. Altarul actuale mpiedic ns la multe biserici s se
e mai totdeauna pol igonal, cu apte sau nou \'az ade\?rata alctuire.
!atari , foarte rar sem icircqlar (ex. Dorohoi, La abside ns, gsim arcade oarbe nalte
Vorone). Absid_e le laterale, cnd exist, san t care merg dela soclu pn la ni\?elal rndalai
deasemenea poligonale c u cinci laturi ( l a Vo i nferior de ocnie, ca n ite firide langite,
rone sapte). ana pe fiecare latur a poligonalai absidelor.
-
Cn d absi da principal e semicircalar i I ntre ele se ridic cte an p ilastra ngust de
snarile sunt la fel. crm izi aparente, uneori smlai te precum
La Baia i la P iatra, n loc de abside Ja .... sant dealtmi ntrelea si acele ale arcatarilor
'

terale, a\?em o ei tar d reptangh ialar. Precum ocnielor.


am artat, pronaosul reese cte odat, fiind mai La abside gsim ferestre mici, ca c henar
larg ca naos (Sf. N icolae Dorohoi , Popui dreptunghiular i ca deschiztara de obicei
Sf. Nicolae d i n lai, Vaslu i , Bacu, Tazlu). la fel, cteodat circular sau n arc frnt.
Bisericile se prezint cu saa fr turl de Asemenea ferestre sant si la turl, s i cteo...
' '

asupra haosului; turla e rezemat pe dou baze dat la pronaos, !\ ic i ns este o \?ariaie
suprapuse. mai mare i ca poziie a ferestrelor i ca
Exist o corelaie ntre prezena tarlei , a mrime a lor, care dela o suprafaa de o ja ...
absidelor laterale i a contrafortarilor, ceea ce mtate de m etru ptrat lumin, ajunge la
este i firesc. Impingerile mai m ari datorite ci-\?a m etri ptrai, n aceste ferestre mari
greatei tarlei cer o proptire lateral mai ca dou i trei menoari gotice cam le t>edem
paterni c, i snarile i contrafortarile contri bae de pild la Hrla. (fig. 70).
la aceasta. Dar si fr turl s'a simtit cte
' '
Unele ca si celelalte sant toate de forme
'

odot ne\?oia contraforta rilor (ex. P iatra, gotice a\?nd cteo dat fru moase chenare,
Rzboeni, Dobro\?). menoari i ornamente n form de rozase,
Contrafortarile sunt de obicei n dreapta de t ri lobari, de peti, d i n epocele " raionante "
i n stnga absidelor laterale (ex. Sf. Ilie, i " flamboiante " (Hoch i Spatgotik).
t\il iui, Hrla, Tazla, Neam, Piatra), nalte '
Usele asezate, precum am \?zat, fie lateral,
'

pn sub rndal i nferior de oenie, rar mai fie pe partea \?estic sant, de obicei, de form
sus. Ele se reduc spre sas, formnd t re pte dreptanghialar i prinse ntr'un chenar c a
acoperite prin coperti ne ca profile gotice. mulare foarte accentuate n a r c frnt (ogi\?al)
Acolo unde pronaosul reese n afar , contra.... care cteodat - la rndal su, - e ncadrat
fortul lipsete (exceptnd Tazlal). ntr'un alt c henar exterior dreptunghiular.
Un alt contrafort mai jos sprijin absida (1'\iliai, Tazlal, Neam, Hrla)
principal pMa sub fereastra ei. Cte l\ceast form ogi\?al este regula general ;
odat alte contra for tari sant asezate oblic la
cnd gsi m , cum se ntmpl cteodat aa
4 5 la colarile faadei de apas ( P iatra). Contra... ca rama drepta ng hi alar i baghete ncruciate
fortarile sant de p iatr, cel puin n prile cam am d escris... o la peretele despritor
lor exterioare . d i ntre naos si
' pronaos, asezat n exterior,
Biserica este de piatr aparent neregalat ; ne gsim n fa a anei rem n iere. Ua a fost
e aezat pe a n soclu term inat la partea l a i luat d i n local ei primiti\?, odat ca spargerea
superioar printr'un bra de piatr de tali e z idului despri tor, i pas la i ntrarea unui
profilat. Colurile prilor eite sant i ele noa exonartex, rmnnd t>echia aa exte ...
de p iatr cioplit. r ioar de form ogit>al ca o u i nterioar
Rnduri de crm izi aparente - cte o ntre pronaos i exonartex.

inp.org.ro
HJO COMISIUmA MONUMENTELOR ISTORICE

Pe lng ua d i n afar sau deasupra ei care este aezat la rndul seu pe o baz de
se gsete pisania lucrat n piatr ; c&te.... o plan ptrat sau octogonal.
dat d easu pra uei este o n i, probabil pentru l\eeast d ispoziie corespunde, n mod ra...
a adposti zugrveala anei icoane. ional, ca dispoziia arcurilor naosQJai, soclul
* *

Faad el e sunt mpodobite printr'aceast or ...


namentaie policrom de cr m iz i s mlaite
colorate n verde, galben, brun, despre care
am vorbit, aezate n benzi orizontale, la p ieioa
rele firJdelor absidelor, ale oenielor, sub stra
s in si la turl. un element ns mult mai
, '

i mportant sant d iscurile, rotocoalele smluite


de aceeasi colori ea s i crmizile si care sant
' ' '

aezate n tim panele arcaturilor, n form de


friz sub strain i l a turl. Unele au sim ple
nasturi n m ijlocul lor, a ltele reprez int c hipuri
de animale fantastice sau ornamente geome ....
triee.
Corniele de sub strain l ipsesc la cele
mai m u l te biserici , iar cnd exist , sunt
totd eauna puin pronunate foarte s i m p le. Nu Fig. 2 9 t. Biserica de pe pictura votiv
din Ptrai
gsim niciodat aceste corn ie n rnduri de
crmizi , din care unele aezate p iezi ca ptrat eorespanznd cu ptratul celor patru
dini i de ferestreu, cum le ntlnim pretutin deni arcuri mari principale, iar steaua ca opt vrfari
n domeniul artei bizantine s i cum le vom
'
patrulaterului arcarilor piezie completat
gsi mai trziu si n t\oldova. prin laturile prelungite care ntregesc oetogonul .
Este de altmi trelea natural ca sub a n D in aceast form tip deriv, prin fantezia
acoperi eu strain mare, cornia , inut n meterului, celelalte eu alt d ispoziie sau cu
u mbr, s - fie simpl, neavnd a atepta de mai m ulte 11rfuri - Precu m sunt si arcurile'

la acest element arhitecton ic vr'un mare efect, p iezie ale boltirei tot aa i aceste stele con ...
pe cnd n construciile meridionale, ea aco stitue un element original a l arhiteeturei moldo ....
periuri plate i fr proeminene, o corn i veneti care nu se regseste aiurea.
mai puternic devine necesar. l\tt socluri le ct i turla sant mpodobite
(ca rare exeep:e), ea i snurile, eu firide
lungree i ca rnduri de ocnie mici.
! _. In axele principale se ivesc ferestre, potru
la numr, la fel ca acele ale naosalai ; iar
pe laturile celelalte a le tarlei gsim eteo...
dat (la b iseri c ile mai trzii) contraforturi
mici, care ntresc turla i o proptesc n
direcia naterei arcurllor mari.
*
* *

Acoperiturile biserieelor fr turle sant


sim ple ; le gsim acuma, fie relativ joase unde
sant acoperite cu m ateria le noi (ea tabl), saa
Fig. 2 9 0 . Dispoziia schematic a ugaiate u n de sant acoperite ca indril, panta
bazelor tarlei bisericei _din :sr. Ilie fiind mai repede m a i ca seam n Bueo\Jina.
Vrfarile coamei sant, d up datin , m podo
Turla mai totdeauna pol igonal cu opt bite cu cruc i asezate pe sfere (bolduri).
'

laturi, cte odat cu dousprezece sau sases.... '


!\coperiul bisericilor cu turl prezint
prezeee !atari, rar eilindrie (ex. Vorone, forme mai complicate care au fost prilejul
Dorohoi), st pe un soclu stelat cu opt vrfuri unor d iseaiuni ndelungate.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL ARE 191

Prezena tarlei, asezat pe socJarile ci de o a lai, cci plumbul ce o acoperise la nceput


nlime potri\:>it, na produce n i c i o d i ficultate fusese scos n \?remea lai De-s pot Vod . E
pentru n'Jelitbarea ct tim p acest acoperi r.... \'>Orba ns aici d e igle i n a de olane.
mnc: mai jos dect baza ptrat. Ca m ate.... Dar c hestiunea se schimb cnd pantele
rialele ce se pateaa ntre buina n \'>remea lai sant mai repezi , fie c
tefan...cet.... t\.are, aceasta era ca puti n numai ca asa cer formele alese
+
'

plambal i ca olanele. Cel d'ntei material a fost d e arhitect, fie c o


poate ntrebuinat. l\'Jem documente d i n \'>remea i mpune natura m ate....
succesorilor 1 a i rialelor, cnd con ...
tefan d i n care se: strucia, fii n d fcut
\'>ede c era an ca m ijloace mai re ...
obicei de a aduce d use, trebue cutat
plumb d in strein ....material mai eftin saa
tate pentru n\'>e... m a i aor de procurat.
tirea bisericelor f\cest material, a...
domneti. tuncea ca s i n zilele
'

Cazacii lai Ti ... noastre, era indrila.


mui, o tim, aa indrila c e r e ns
laat plumbul m ... pante repezi i tot
Rg. 292. Biserica de pe Fig. 294. Biserica de pe
tabloul \10til? din 1'\ililiui nstirei Patna pen aa i igla solzi, aa tabloul tlOti\1 din Vorone
tru a turna d in el de !ntrebainat n
gloane 1); Bogdan cel orb cere, i tefni l\rdeal i n Galiia, i care a fost poate
aduce p lumb pentru biserica Sf. Gheorghe ntrebuinat cnd\?a i la noi, precum \?edem
d i n Sacea\'>a 2). Plambal era ntrebuinat ntr'u n din cererea lai Lpaneana ctre Bistrienii.
m o d general pentru n'Jelirea bisericilor att n Cu aceste materiale nu rmne dect
rile sudice n tot basinul t\.ed iteranei, ct i dou solui i : cea d' ntei este s se fac o
n \?estul Europei. Era deci, cel dntei material singur n'Jelitoare mai nalt peste toat bi ...
la care treb3ia s se gndeasc cei care serica d i n altar la pronaos, cum se face la
doreau s fac o n'Jelitoare trainic. b iserici fr turle, din care n\?elitoare tarta,
Olanele erau ntrebuintate nc d in a n...
'
cu bazele ei pe jumttlte cufundate, s nu ias
tichitate n tot sadul Europei, mai cu seam dect n parte. l\ceast soluie na a patat
n rile greceti. niciodat s fie n proectul meterGlai care
f\cest m aterial sigur a conceput monumental.
contra focului , mai I ntr'ade'Jr tot efectul de s\?elte i nlare
eHin, are ns cusurul ce se obine
de a fi m a i puin po.... p r i n con...
tri\?it pentru rile cu stracia turlei
zpezi multe. e perdut i n a
Nu o\?em n ici un ajungem de ....
i n diciu care s ne ct la o c l
arate c acest mate.... dire cocosat . '

rial s f i fost ntre Planul n ...


bninat n aceast \'>elitoarei n ...
\?re me n t\.oldo\'>a. tlneste tarta
fig. 293. Biserica de pe pictura
stt m ca 1n1 t exa n d r o
'

"oti" din Sf. Ilie ...,


V
si soelarile ei fig. 295. Bisericii figuratli pe peretele

'
exterior sud al bisericei din Vorone
Lpaneanu a cerut, absolut fr
n 1 5 6 4 , meteri.i_iglari de la Bistria , d in regul, la ntmplare! ceeace d in panctal de
l\rdeal 3) pentru a face igle la Baia pentru \?edere constracti\? na produce de ct d i fi ...
mnstirea sa d i n Slatina, n a doua domnie cult i .
l\cest mod d e constru cie al acoperiului,
') Hculcea - Cronica. care l gsim acuma rspnd it , n a este dect
') Histor. Die moldatlische .1\nspn'iche aaf Pokutien
i: Die aoswrtigen .Handclsbeziehangen der 1'\oldau o soluie bastard , o incercare stngacie d i n
pg. 5 5 . partea unui meter nepriceput, ca s ren....
3 ) l..tlpedatu. Bul. Com, 1'\on. Istorice. 1 90 2 . p . 7 .
2 \'>eleo.sc o biseric <:are a a\'>at alt acoperi,

inp.org.ro
102 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

ce nu l'a patut sau n'a tiut form si au adoptat aceea urt


,

s l refac cam se cade. i greit descris mai sus.


Cealalt soluie este de a Sant totusi moti\?e putern ice
ca s crede c aceast form
nalt a fost aceea adoptat n

Fig. 2 98. Biserica de pe tabloul


fig. 2 96.Biserica figarat pe peretele Fig. 297. Biserica de pe tabloul >Otil> din 1'\oldo>ita
exterior al bisericei Sf. Ilie voti> din Dorohoi (dup Romstorfe;)
n\?eli fiecare din e lementel e c ld irei pentru \?ec hime. Romstorer, fost conser\?ator al mana
sine ca n\?elito ri su fi cient de repezi. f\stfel mentelor din Baco\?ina, care a stud iat aceast
naosal fi ind a... chestie, a artat
coperit ' p r i n c picturile \?Oti
turl si bazele
,
ti\?e ce l e gsi m
ei care poart n aceste lca ...
f iecare acope uri i pe care
riul lor, se \?a \?edem donato...
a coperi prona ... rol oferind bise ..
osul printr'o n ... rica lui Christos
\?elitoare n pa ... arat asemenea
tru ape iar aJ ... acoperiuri. S'a
tara ! s i snarile
,
obiectat c aces
prin n\?elitori te pictori sant
con ice sau pi ra... de dat mai re ...
m idale. cent si c n a ,

D i fi c u l tatea pot proba ni ...


consist in , ra... m ica p e n t r a
c o r d a r e a lor \?remarile de la
care trebuie s nceput. tim
se fac astfel ns acuma c
ca ploile i z... aceste frescari
pezi le s n a fie sant din ti m pu l
aruncate n con ... c o n s t r a c i a n e i
tra turlei. 1\cea.. saa d i n epoca
st problem i med iat arm...
este grea de re toare .
zol\?at n mod La Vorone,
malam itor i pictura naosa...
constitae pune ... lui - sub care
tol slab al con ... nu se mai \?ede
Fig . 299. Tabloul >otil> de la Suce>ia
cepiei. n ici an alt
1\cestei greuti treboie atribuit faptu l c strat-e mai \?eche dect aceia d i n pronaos,
reparai ile succesi\?e n'au mai pstrat aceast dup toate caracterele ei. Frescarile prona ...

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 1 93

osului sunt atate printr'o inscripie de la boialui). La Sf. Nieolai d i n Dorohoi tot pe
1 550, iar ale exonartexal a i adogat i ale primul strat sunt tot caracterele pietarelor
exteriorului sant fcute d e 1"\itropolital Gri... d e mai scis s' i ea mod l de zugr\?ire si
'
ca mod
gore Roea, la 1 54 7 . d e ornamentare.

Fig . 301 .l'\nstirea Patna, dap o pictur


.

pstrat la mnstire. (R.omsti:irfer)

Fig. 300. Tabloul \JOtiv de la Sf. Nicolae din Iai fig. 302. Putna, dnp an desen de Zirll""e l
(Romsti:irfer}

P ictura de la Sf. I l ie, tot pe primul strat, i la Vorone, att nuntru pe tabloul \?Oti \?
e de aeeai weme ea aceia d i n naosal Voro... ct i pe peretele exterior, i la Sf. Ilie, i
nealai, tot aa i cea d e la b iserica d i n 1"\i ... l a 1"\ ilisati
' '
s' i la Sf. Nicolae d in Dorohoi
l iai (din nefericire distrus In 'Vremea rz... gsim b iserica zagr\?it ea aceste nvelitori
25

inp.org.ro
194 COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

deosebite pe fiecare membra al cldirei i c nc dup 1 8 50 Patna. i pstra. acest


lsnd turla l iber. acoperi.
La Ptrai e la fel, dar este ade\?rat c I ntr' an cu\?nt, peste tot unde gsim ima. ...
pictura. pare aici mai recent. Dar pe alte gina. zagr\?it sau i gra.\?a.t a. acestor biseri c i
tablouri \?Oti\?e dintr'o \?reme ce\?a. mai recent ncepnd d i n \?ea.cul a. l x v... tea, n \?ea.cul a. l
XVI... lea, al XVIIlea., a. l XVIII ... tea i pn n a l
X J X.. lea, n m o d constant, biserica e artat ca

Fig. 303. Bisericamnstirei Nearnalol Fig. 3 0 5 . Biserica mnstirei Neamului


dap o g ra\Jor (Bul. Corn. l'lon . lst.) dup a n fresc n tornol de i ntrare

le gsi m tot aa. ; la. 1"\oldo\?ia. la. 1 53 7 , pe acest fel d e acoperi. i n'0 gsim nchi puit
peretele exterior la. Sf. Ilie zagr\?it n \?ea.cal a.l altfel, de ct n p icturi trzii.
XVIlea., pe peretele \?oti\? de la Sace\?ia. care Dintr'alt parte, tot Romstrfer a artat
e d i n 1 596, la sf. N icolae din Iai ref cut i cum-- se gsete nc n podurile unor biserici
ca acoperiul modi ficat i turla
necat , \?eeha. linie a n\?eli ...
toarei ee se \?ed e pe baza tarlei ;
deasupra ei se regsesc ten
eueli i c hiar zagr\?eli menite
e\?ident s fie \?zate ; a(:est
lucra s'a. patut constata i de
alii.
Dealtmintrelea, dac meteri i
cari au condus construcia
acestor biser ici erau de scoal
'

gotie nu e de mirare s se
fie gndi t la o asemenea so...
luie, care era cea ntreba ...
i nat n construciile gotice,
mai eu seam cele ei\?ile, unde
fiecare parte d in cldire era.
Fig. 304. 1\lt fresc n turnul de i ntrare al mnstirei Neamuloi
n\?elit pentru sine i unde
_

tarnaletele
'
si
'
closetoanele
'
sunt
rezugr\? it de l\ntonie Ruset la 1 6 7 6 . l\semenea. asa de ntrebuintate '
si
'
dau nfisri
,
nru ...
i pe reprezentri mai reente ale bisericei d ite '
ca cea. care o capt bisericele mot...
d i n Patna n \?eacul al XVIII... tea, si acele d in do\?enete acoperite n acest fel .
Neam de pe la. 1 8 30, repetate d'e dou ori I n a.celas' spirit \?edem acoperite atta don ...
n gangal turnului de intrare. - Desene a.ra.tii joane sau ceti din Occident (Pierrefonds,

inp.org.ro
BIS&RICILE LUI TEFAN CEL MARE 1 95

Coacy 1 ) ; asemenea i castelul din Ha ned ioara Deci, orcare ar fi obieciile ce s'ar putea
si cetatea Badei 2). aduce n contra acestui mod de constructie,
fie d in punctul de \?e dere estetic, ie Hn
,

punctul de \?edere practic, cred c rm.ne


demonstrat, fr ndoial posibil, c este, nu

Fig. 306. Castelul din Pierrefonds (dup Choisy) Fig. 3o7. Hotelul lai Jacqaes Coear (dup Choisy)
Vorbind de hotelul lui Jacques Coeur, din numai forma pri m iti\? a acestor acoperiuri,
Bourges, ( 1 440), Choisy 3 ) spune : dar nc c aceast form a dinuit mult
,, Ca i n plan,
n i m i c n ordo...
nana faadelor nu
corespunde cu a ....
ranjrile simetric e
a 1 e arhiteclarei
noastre ; ali n ia ...
mental se rupe
dup'i regulariti le
terenului ; fiecare
corp de cld ire
are acoperiul su,
fiecare coli\,ie de
scar tarnuleal
su " .
1\stfefsunt prin ...
cipiile goti ce - i
ai ci n c o n trazicere
cu cele bizantine
si ca cele c lasice-
,

i dup aceste pri n


cipii s'au n\?elit
biseri cele noastre. Fig. 308. Cetatea Budei, dup l. Szendrei

') Choisy. Histoire de l'architectare I l pag. 59o-59 t . timp i p.n n \?eacu.I al 1 9lea, 1aa cam

Szendrci J . 3 ) Choisy ibid. pag. 5 6 1 . ne o arat p ictarele dela Patna i cele dela

inp.org.ro
196 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

mnsti rea Neamului, i aceasta ori care ar rale cenasie .... albastr. La 1\rbora, acoperisul ,
fi materialul ntrebuinat pentru n\?elire. e poleit cu ' Mr pe u n fond galben la altar
Trebue s mrturisim c incercrile de re... i pe an fond rou pe restul cld irei.
construire a acestei forme de acoperi ce le .... a Vedem deci c, din colori le zugr\?elei , nu
ncercat Romslrfer la unele biserici, in ... patern trage n i c i o concluzie.
trebai nnd igla, n'au prea d at rezultate fra .... 1"\aterialele posibile pentru aceste n oei itori
nu puteau fi dect indri l,
igl solzi, plumb sau
i
j aram.
forma acoperiului ne
ngdae s excladem dela
nceput ola nere care n u
pot sta p e pante aa d e
repezi : dealtm intrelea -

precu m am spus'o - nu
a\?em nici o prob docu....
mentar despre existena
lor n t\oldo\?a pn mult
mai trziu.
In contra iglei solzi
care ar putea s se po ....
tri-veasc ca artrile ta...
bloarilor \?Oti\?e se poate
in\?oca cunoscuta seri ....
soare a lai Lpuneanu
care cerea iglari ca s
Fig. 3 0 9 . Cilstelal d i n Hanedio:Jril
acopere b iserica din SJa ....
moase mct elegante. 1\ceasta este d atorit ns tina cu igle "cam solent in al iis regionibus" ,
al!or cauze i altor erori, cci unele biserici ceeace pare bine a i n d i ca c acest mod de
baco\?inene n\?elite n acest el ca mai mult n\?el ire nu era eunoscut n 1"\oldo\?a. Dac
chi bzuial aa dat rezultate destul de mulu.... s'ar fi fabri cat n ar n \?remea l u i tefan, e
mitoare. (flilisuti - Rusi
' ' , 1"\nstioara). grea de admis c s'ar fi p ierdut acest meste....
* ug pn la Lpaneanu, fiind \?orb d o
* *
fabricaiune sim pl i fr d i ficulti .
Rmne de cercetat ca ce m ateriale
erau acoperite aceste biseric i. Toate p i c ...
tarile \?Oti\?e n i le arat parc'ar fi n\?el ite
ca n iste solz i mari. P ictura ns e prea
sche atic si, solzii sunt fn f1isati t , Ia o
scar prea mare pentru a putea trage de
aici o concluzie ; n cea mai mare parte
d i n cazuri sunt numai l in i i care se
ncraciseaz. Cteodat ns sunt mai
bine f'cate si' ele par atunci a arta m a ...

teriale sam ar fi igle solzi saa ind ril .


l\sa la Voronet (\?. fig. 3 1 1 ) partea i n feri oar
a cestor sol i e format cam se face i Fig. 3 t O. Hotel al lai Jacqaes Coear (dup Choisy)
acuma la sindril n mai multe prti d i n tar.
, ' ,

Nici coloarea ntrebuinat nu ne lmurete. De altmintrelea, n spturile cetei d i n sa ...


La Vorone, acoperiul tarlei i al bazelor e cea\?a, unde s'au gsit attea c ioburi i r ....
nsemnat ca albastru, iar resta! cu rosu. La m.i\e de obiecte de pmnf ars, na s'a g. ...
,
Sf. Ilie, turla i are in\?elitoarea n roie, sit nici o bucat. de igl. n i c i de olan. 1).
baza superioar alb, cea de jos galben.,
pronaosul i altarul roie, iar snurile late .... ') Romstiirfer-Lpedata : Cetdtea Sa ce>ei.

inp.org.ro
tnSERICILf: tut $TEFAN CEt MARE: 1 97

Plomba! a fos t ntrebuinat n toat Europa pentru aceast biseric - lun d o grosime

orientale acoperea capolele ctirect aezat pe


n timpa! e\?alai media ; n trile sudice si de tabl d e patra m i l imetri ca m se ntreba...
i neaz i n Occi d ent 1) i n Sada.l Earopei
zidrie, i ar n Occident era pas pe acoperie d e ajangem la an total d e 4 5 . 000 kg. Dar cinci
l e m n n p lci destal de mari, asa ca m s e zeci de chintale moldot>eneti, d a p artrile
'
mai \?ede I a catedrala d i n Chartres 1) s i n ' -
D ... lai Nistor 2) fac 3. 200 pn Ia 1 5.000 kg.
m u lte alte pri. Socotind n c hintale poloneze gsim de la
Documentele ne arat cam Bogdan cel Orb 3. 200 Ia 4. 200 kg. Vedem deci c aceast
i succesorii lai cer n mai multe
rndari \?Oia s aduc plumb din
Polonia pentra n\?elirea onor
b iserici i aram pentru clopote2)
- (na se \?Orbete de aram
pentru n\?elitori) - nct na exi ....
st indoial c plom ba! a gsit
o asemenea ntrebuinare.
Plomba! d e pe acoperiul Patoei
a fost luat, precum am ami ntit
mai sas, d e Cazacii l a i Timas, '

g inerele lai Vasile Lapa. 1\seme ...


nea, Slatina a a\?at l a ncepat o
in\?elitoare d e plumb care a fost
scoas n timpa! Domniei lai fig. 3 12. Biserica din Rail1nstioar
Despot Vod.
Panta repede [ i arpantele de lemn na sant cantitate era) nsaficient pentru scopul propus.
o mpied i care pentru ntrebuinarea plam ... 1\m patea deci deduce de a ici c plo m ba !
balai cci \?edem c astfel se f cea n Occident sert>ea numai pentru unele pri, pentru c e
s i cunoastem chiar n ce mod se executa a m c hema azi tinich igeria ( << p lomberie ) , s i
'
ceast 'n t>elire 8). unele pri m a i special primejdnite d e ap a
Dar totasi a n dabia rmne. Ved e m c ploilor. Dealtmintrelea n a se n\?eleaa nici
tefn i... V d a cerut t>oe s a dac, fr t>am, bisericile d i n Gal iia ca plumb.
d i n Polonia, cincizeci ch intale de plumb 4) !\ram na cred s se f i ntrebuinat, caci
pentru biserica Sf. Gheorghe d i n Saceat>a. na se ntrebuina n et>al medi a, n Sad i
Este d e presapas c cerea toat cantitatea n Occident ; n ici an document n a ne arat
ee... i trebaea, cci era o chestie prea ane\?o ... d i n aceast \?reme aceast ntrebuinare la noi,
ioas i complicat d e a obine ndeplinirea s i numai mai trzi u a fost uti l izat n Rusia
'

acestei cereri s i n Occidental Renasterei. '

care i m plica n... Fi ile d e tabl de aram gsite la Saeea\?a


delangate for... tn cetate arat s fi fost ntrebaintate ' rentra
maliti diplo fabricare de monete m runte 3).
matice-o stim '
Rmne deci sindrila ca material corent
'

prin documente d e n\?el ire, ind ri!a d e brad saa de stejar


-ca s ne n ... cam se ntrebuineaz nc i azi.
chipaim c ar fi In relaia italianaloi 1\ngiolello care a n...
cerut treptat i soit armatele l a i 1'1ahomet al doilea n cam ...
fig. 3 1 t . Vorone, solzii acopedu- n mai multe pania d i n 1 47 6 4) se. spone clar e la Sacea\?a
lui dup tabloul uoti" rndari canti ... orElsol a\?ea case si biser i c i n\?elite ca sindril.
'
tile necesare. 1 rezumat re olt c n\?elitorile b iseri ...
Or, d a c socotim de ce greata te e net>oe c ilor noastre erCifJ onele d e sindril
' si altele,
cele mai de seam, d e plumb, eel poin parte.
') Violet le Doc. - Dictionnaire.
) Nistor, loc citat. ) Violet le Dac. ibid.
3) Violet Duc. loc. citat. ) Nistor-Handel i n der !1oldaa pag. 1 54 .
4) Nistor. Die auswiirtigen Handelsbezichangen der ) Cetatea Sace11el pag. 9 1 .
!1oldaa pag. 5 5 . 4) Iorga, - Istoria armatelor romne. t6t.

inp.org.ro
i 98 C6MISIUNEA MONUNTELOR iSTORICE

Dll'1ENSIUNI I P ROPO RI I Popui la 1 , 5 8 , la Dobro\) la 1 , 55, la Hrlu


i la Neam la 1 , 56.
Biseri cele lai Stefan
'
cel f\are au mai tot l'1ai obser\?m c raporta! lung imei i nte...
deaana d i mensiuni restrnse. Ptrai , cea rioare a bisericei ctre Jn Himea i nterioar
mai m ic, are numai 1 4, 5 0 m etri lung ime a tarlei se apropi e de unitate.
i nterioar i 4,50 metri lrg ime, iar nlimea Or care ar fi categoria n care am pane
ei la cheia arcarilor mari ale naosalai e de bisericele noastre din acest punct de \?edere
6 , 3 0 m etri , calota tarlei fiind ta 1 4 metri proporiile lor sunt totd eauna reui te i nici ....
deasupra pardoselei. Biserica mnstirei Neam odat nu a\?e m i mpres ia d e greeal saa de
alai are 3 7 , 5 0 metri lungime i nterioar, fr stngcie. l\ceast armonie de proporie este
a socoti exonartexul adogat, i 6 , 50 metri ana d i n principalele caliti ale arhitecturei
l ime i nterioar. l nlimea la cheia arcurilor - dac nu cea mai mare - s i meritul ce
mari e de 1 o m etri i aceea a calotei tari e i re\?ine constractorilor e ca att m i de nsemnat
de 23,30 metr i . cu ct majoritatea bisericilor din aceast
Dac lsm I a o parte aceast d in arm \?reme s:u d i n vremea i med iat anterioar fn
b iseric, care ca i Dobro\?al, reprezint an 1\rdeal, n Ungaria, n 1\astria, pctaesc n
tip excepional, \?edem c Sf. Gheorghe din aceast p r i\?in. lntr'ade\?r se obser\? mai
Hrla, de pild, care este n acest caz -- m... totdeauna acolo an desacord ntre altar si '

prean ca Tazla - cea mai m are, are 2 1 , 50 nMa b isericei, care stric armonia aspectului
metri lungime interioar, 5, 70 metri lime, monumentului.
9 metri nlime la cheia arcurilor mari i
2 1 , 50 m etri la calota tur! ei. B olta pronao CLl\SIFICl\ RE
salu i e Ia 1 3 ,50 metri deasapra pardoselei .
Nu a m pas n socoteal b iserica mn... Cele spuse pn acum ne permit s pro....
stirei P atna, ctitoria princ i pal a lui tefan, cedm la clasarea dup categorii a bisericilor
cci n nftisarea ei actual nu mai este bi ...
1 '
lui te fan cel 1"\.are.
serica lui. l\m \?zut c a fost drmot s' i La prima \?edere, ornduirea ce pare cea
reconstrait, ispr\?inda....st sab Istrate Dabija, mai d reapt i m a i raional este de a fa<:e
i este aproape s igur c n ici plana! cel \?echia dou c lase : b isericile cu turl si ' cele fr
n a a fost respectat ; obi ce iul \?remei era de a turle (care de obicei sunt s' i fr abs ide Ja ...
se zidi saa de a repara ca m se credea c e terale) .
bine, fr a a\)ea consideraiunile ce l e a\?em l\ceast'i mpreal ns este prea general
acuma fa de construciile d i n trecut. l\cest i prea \?ag i dac i ntrm ce\?a mai m ult
respect, precum i i m itaia sau pastia! , sunt n anal iza monumentelor noastre, \?edem c
sentim ente m a i moderne. Planat si '
detaliat se poate face o alt clasificare bazat pe
bisericei sant altmi ntrelea d in epoca recon- d i \?erse deosebiri construeti\?e :
stru irei . Vom face o prim clas pentru bisericile
Cnd examinm d i mensiunile principale ale din Ptrui, 1'1 i l iui, Sf. I l ie i Vorone
biseri celor lui tefan cel 1"\.are patern \?edea (abstracie fcnd de exonartexal l u i Grigore
c u nele sunt mai scurte, altele mai lung ... Roea). l\ceste patru biseri c i de d i mensiun i
ree, d e asemenea nlimea merge crescnd , m a i modeste au turl, snuri laterale i un
nct a\?em b iserici de an t i p m a i scund, mai pronaos ptrat saa aproape ptrat. l\u con...
b izantin, i alte mCii s\?elte, m a i goti ce, cu traforturi la naos pe laturi le de Nord i Sad
toate tranzii i l e ntre ele. i an altul m ic ta altar (afar de Ptrai ) .
!\a bun ioar, Ia Ptrai, raportul lungimei l\ u toate ferestrele l o r c u chenar d reptnn ...
biseri ce i ctre lrg i me este de 3 , 1 ca i la ghiular att ta naos ct i la pronaos . .M.iJi ...
Sf. Ilie, pe cnd la Hrlu, la Popai _i Ia ui a\?c-a ns o fereastr - ogi\?al n pere..
P iatra acest raport este de 3 , 7 i mai mult. tele de apus).
La Dobro\? ajange Ia 4,5 i la Neam - fr l\ceste patru b iserici, z i d ite ntre 1 4 8 7
exonartex - 4 , 8 5 . i 1 48 8 , formefiz u n grup destul de omogen
D intr'alt parte raportul ntre tnlimea m si e probabil c sant construite de acelas'
surat Ia chea arcurilor mari i lrgi m ea, ra.... eter saa de meteri de oceoi coal.
port care la Vorone e de 1 , 2 8 , ajunge la Un a l doi lea grup - care urmeaz i . cro...

inp.org.ro
SISRI ClLE tiJt $TEFAN CEL MARE

nologicete - este acela alctuit de b isericile saccesi\'le n console . E un princ t pw con ...
domnesti asezate' n orase : Sf. Ion d i n va... stracti\'l i ngenios i noa pentru a m icora
stai 1 ) , ' Pre dsta d i n Ba a, Sf. Nicolae d in diametral bolilor i prin urmare m pingerea
Dorohoi , Sf. Gheorghe d i n Hrla, St. N icolae lor. l\semenea la Vest i Est al naosalai, pe
d in Iai i Sf. Nicolae d i n Popai (Botoani), perei de Nord i Sad , sant arcatari mari ca
toate zid i te ntre anii 1 4 90 i 1 4 96. l\ceste n ite n ie, ce na le gsi m n celelalte b ise
biserici sant mai mari ca cele din grupa! rici ale lai Stefan cel .Mare ; ceea ce, mpreun
precedent, mai nalte. l\u toate turle i ab ... ca prezena arcarilor dabloari, n fieaz
side laterale, contraforta ri i pronaosul supra... caractere de plan srbeti.
lrgit (exce ptnd Hrla) i aproape p trat. La aceste trei biserici, bolile pronaosalui
l\ceste b iserici 4' d omneti fiind o reneti sant separate n doa printr' un arc dabloa
s'a simit, ne\'loia de a putea primi an mai ca console ca n naos, de\'lenind aa an drep..
mare numr de credincioi, cea ce a das tanghia langre.
l a aceast soluie. l\ceste biserici mai prezint Naosal are ferestre m ici, iar pronaosul
i o bogat mpodobire de crmizi i de ferestre ogi\'lale gotice ornamentate.
rotocoale smlaite ca figuri. La Vaslui s'au Rzboieni are i ntrarea pe partea de m iaz ...
gsit resturi de crmizi smlaite reintre .. zi, Piatra la m iaz noa pte iar Borzeti pe
bui nate. Bacal pare a fi fost fr aceast laturea de apas.
podoab. i aceste biserici prezi nt o ornamentaie
In acest grap ferestrele naosalai si ale tarlei
'
de crmizi s mlaite i de rotocoale. Aceste
rmn mici i dreptanghialare iar cele ale rotocoale sant ns fr figuri, au numai a n
pronaosalai - la Doro hoi, Popai, Hrla i nasture (b:.mb) la m ijloc i o l i n i e saa dou
Vaslu i -sant mari, ogi\'lale i frumos ornamen... concentri ce. !\stiei se \'lede acum la P iatra
i la Borzeti ; dac e tot aa la Rzboeni na
tate n modul goti c ; Sf. Nicolae d i n Iai i Ba ...
ca fi ind transformate, na patern sti dac '
se poate ti, biserica fii n d ca mare tngri
aceast regul i gsea i aci \'lerificare aa jire tencuit i spoit.
cum e probabil. l\ceste trei biseric i alctu iesc, fr ndoial,
Tot n acest grap ar intra, poate, i para .. an grup bine determ i nat i foarte original,
clisa! do mnesc d i n cetatea Sace\'lei, ande s'au -si cred c nu g resesc atribuind constructia
' ' '

gsit numeroase rotocoale ca figare la fel ca lor anai singur i acela meter.
cele ce le gsim pe celelalte b iserici ale gra... S'ar putea considera ca o continuare a
pa lai. acestu i grap, biserica mnstirei Neamului,
l\cest grup pare iar a fi opera acelaia zidit n acela timp ca Sf. Ioan d i n P iatra
meter, care l'am putea denumi meterul ro ... ( 1 49 7). !\ ici nu gsim arcurile dabloari i
tocoalelor figurate i al pronaosa lai eit. S'ar arcatarile interioare de caractere srbeti, dar
putea face o excepie pentru biserica d i n Bacu gsi m pronaosul tm prit n doa i rotocoa
care este mai rud imentar fcut ca toate ca lele ca bambi din grupaJ pree dent.
d ispozii ile generale sant la fel. De altmintrelea partea naosala i d in spre
l\cest al doilea grup se prezint deci ca apas tn grupa! Piatra-BorzetiRzboieni poate
o des\'loltare mai e\'loluionat a primului fi considerat ca o prim ind icaie, o ndru
grup. mare spre compaFtimental ce'! \'>Om ntlni
O a tre ia clas o formeaz bisericile d i n Bor Ia Neam i mai trziu, n \'lremea lai Petra
zeti, Rzboieni i Piatra (Neam), 1 49 3 - 1 4 9 8 .
Rares. '

l\ceste biserici sant fr turl i fr snari ; Neamu l ar fi deci o combinaie d i n cele


numai la P iatra sant n interior scobitari n dou grupari preced ente.
gros imea z idalai care n afar prezint o n ... Dup aceast biserica am putea pune, ca
groare pe toat lungimea naosala i. procednd din aceai nrarire, Sf. Gheorghe
In a cest grup gs im arcu ri d abloari n din Sacea\'la, care prezint de altmi ntrelea
relief sub boltele naosalai i care se prelan .. m ul t asemnare ca ea.
gesc ca pilatri angajai pn jos pe perei Grupul care urmeaz i care se claseaz
de Nord i Sad, pri ntr'o serie de retrageri i cronologicete i med iat dup Nefim, cuprinde
l\rbora , Reasen i i Dobro\'l ( 1 502 - 1 504),
1) 1\ez Vaslui n acest grop din cauza asemnlirl cele din arm b iserici ale lai tefan.
planoloi . Sant biseri ci f r turl. Nu aa snari extc ....

inp.org.ro
200 COMlSlUNEA MONUMENTELOR lSTORICJ!

rioare, iar n i nterior, o uoar infl exiune munic ca na\?a principal prin trei perechi
arat locul lor, ncadrat de ctre un m de arcuri n naos i dou n pronaos. l\ceste
nunchiu de colonete angajate care ajung pn arcuri , i la Dolheti i la Volo\?, sant re
n bolt, resrind jos de pe n ite baze gin duse la n ite arcade oarbe, de oare ce na
ga mpodobite . \?ele laterale aa d isparut, iar Bl ineti a per
PronMsal este boltit ntr'un mod p itoresc dat i aceste arcade, rmie ale tipului
i practi c prin arcuri late, dou . perechi n pri m i ti\?.
lung i dou n lat (fig. 1 75 i planurile fig. l\ceast c las arhaic na e grupat n ....
1 5 8 , 1 69 i 1 7 0) care reduc spaial boltit la tr'un scurt numr d e ani ca celel'alte. Doi ....
a n cerc de m ic d iametru acoperit ca o calot hesti e d i nainte de 1 48 1 , Blinesti din 1 49 4
'
sferic. i volo\? de l a 1 502, iar prototi pul d i n R ....
Toate chenarele ferestrelor sant d repta n ... dai din \?eacul al XIV-lea.
ghialare n exterior i m ici. l\rbora i Rea l\ceste biserici prezi nt de alm intrelea n
seni sant aproape i dentice ca d imensiuni, exterior o oare care \?arietate. l\bsida a lta...
ca dispoziie i ca detalia . Zidurile de m iaz ratai e semicircular la Volo\? cu m a i
zi si m iaz noapte sant prelung ite spre apas
'
multe coritrafortari ca Ia Rdai ; la Dolheti
si u nite pri ntr'o bolt semicilind ric care i Blineti absida e pol igonal , ca cinci fee i
er\?ete de clopotni. na are contrafortari . Decoraia lor dease...
Dobro\? d i fer numai prin adogirea Ia menea e mai \?ariat i particip de d i ferite
pronaos, n local acestei boli , a anei n principii.
cperi, an noa pronaos, cel d'ntei de\?enin d Cum se explic aceast sapra\?iea ire a
o ncpere i ntermediar. Noa! p ronaos are unui tip n\?echit i demodat ?
si ,
, ferestre mai m ari ogi\?ale ca obisnuitele Se poate presupune ca ntre R dai i
m podobiri gotice. ( Turnurile ce le are Dolheti aa existat alte biserici acuma d i s...
acuma Dobro\?al sant adogite) . prote i care aa transmis tradiia. Se mai
Aceste trei biserici - cele d i n arm d in poate presupune c aceste cldiri au fost n ...
\?remea lai tefan, - reprezin t a n tip i o cred inate onor m eteri gal iieni ntrzia i i
concepie foarte deosebite d e cele aproape care aa lucrat fr colaborarea m eteri lor
contim porane din grupul al treilell si ' d in al rsriteni pentru Iocral bolilor. In defa\?oarea
doilea. Intre Piatra i Neam d intro parte a.cestei din arm presupunere \?ine ns fapta!
si 1\rbora saa scurs numai cinci ani si sase c, n aceast \?reme, de mult erau p rsite
d e la zid irea Popuilor. Cred deci ' c ' se i n Galiia principiile romanice.
pot atribui anai meter deosebit. l\a mai rmas n afar de aceast clasifi
i Parhui - d i n \?remea lai tdni care Baia, cea mai \?eche biseric din cte ne...aa
apari ne acestui grup, ca care arat oare rmas de la Stefan, care a suferit e\?idente
,
care nrudire Sipotele si Vleni. remanieri i c re prezint multe singalariti;
Tazla ( 1 497) , oare cum asemntor cu grupaJ
'

Un grup absolut special, - arhaizant -


este acel a l b istril'ilor din Dolheti, Blineti, al doi lea, are totusi caractere deosebite. Cotnar
'
Volo\? ; acest grup purced e ca inspiraie ne prezint cel mai simplu tip, care pare a
d i n \?echea basi lic de la Rdui. fi a\?ut i m i ta.re mai trziu la ipotele lai
Este un tip romanic, . boltit n b erceau att Loca l\rbore, l a biserica lai Rare d in Baia
pe naos ct i pe pronaos. si alte.
'

In dreptul fiecrui stlp un arc dabloa In fine, bine neles, o m lsat Ia o parte
ntrete bolta . bisericile ce na le cred a fi de la Stefan
, cel
O deosebire este c la Rdai sant na\?e .1"\are , ca Patna, .1"\irai, Scnteia, tefneti.
(sau galer i i ) laterale, " bas cotes " , care co... Eat un tablou rezamnd cele expuse mai sus :

inp.org.ro
13TSERI CILE LUI TEFAN CEL MAE 201

,,
11
'1 1

1
GRUPUL D l\ T E t1ETERUL Cl\RnCTERE GENERI\LE

-- ti
1
P t r u t' i 1 487 .

.M. i l i s' u t' i 1 48 7 1 Ca turla si'


cu sinn r i
'
i
1 Prim i ti \)
Sf. I l ie 1 4 88 laterale exterioare.
Vorone 1 488
1
---- - - -

Vas l u i 1 4 90
Bac a 1 49 1 Ca turle, sn uri l a te M

Il
'1 H rl a 1 4 92
l\1 d iscurilor
cu f igu ri si
'
al rale exterioare, pronaosu l
S f. N i colae ( lai) 1 4 9 293 p rona.osulai S U i supralrg it i d iscuri sml-
'

Sf. N icolae (Dorohoi) 1 1 49 5 pralrgit. tuite


'
ca figuri.
P op u i ll t 496 1 1
1
J i'
' 1

-
"..

1
'
' ---1
Il 1
1 F r turl, fr snari
1 1 49394 1 ca ac
1
Borzesti'
l\1 planulu i cu 1 arcuri
exterioare laterale.
dublouri, arcade
Cu

lll Rzboieni 1 49 6 r tere sflr


besti. 1 oarbe i nterioare, - p ro -
Pi atra 1 4 9 7-9;1 '
naos cu d ou boli, d is-
' 1 cari smluite s i mple.
. -

Ca turl, snuri exte-


Mnsti rea Neamul u i 1 4 97 r ioare laterale, pronaos
ij
1
[Sf. Gheorghe (Sacea\)a )1 1 5 1 4M22 J ca dou boli , d iscuri
il

1
smlui te s im ple.

1
1\rbora
Re us en i
1 50 2
1 502-04
Fr turl, fr sna r i ,
cu colonete n naos, pro-
1
IV 1
DobrO\Jt' 1 504 naosal boltit cu o calot
j Parhui 1 522 1 m i e .

-- 11
r 11
il
1. Dol hesti ' na inte de : 1 48 1 1 Bolt n berceau , cu
Bi i nesti 1\ r h a i z an i
1
V ' 1 499 dublouri de caracter ro-
Vo l o \) t' 1 1 502 manie.
1
1 1 i 1
26

inp.org.ro
202 COMISl UNEA MONUMENTELOR I STOR I C E

J n fiez i u n ta blou a l b i se ri cilor l u i sericelor orsenesli


' , si
,. Mnst irea Neamtulni,,
Stefan c el 1'1are Clsezate n ord inea crono
'
tedem clar etoluia t i pul ui.
logic i cer nsemnarea grupcrlui l a care; Ptrai , cefi mai m ic, are o turl jofis,

1
aparin : nu fire contrafor:ari, cci mpingerea bolilor
fiind relatit m ic, nu se s im tea , nc netoefi
11 OATE GRUPUL lor. Na are nc baz stelilt la turl, nici - sob
li strain -- rnduri de ocnie. 1)
1''\ il iai, mai elilnsat , are tot baza turlei

1 1 467
Pu lnil ptrat , are contra forturi care - poate -
Baia dcrp na eraa de la nceput, c ci cele actuale sant
R.Srat (ddrmat: 1 4 74 adogate. l\pare an rnd d e ocnie i - poate
Dolheti nainte d e 1 48 1 1 V cele d nti discuri.
Ptrui 1 487 I Sf. Ilie arat prima baz slelat i d ou
1'1ilisuti
, , _
1 48 7 J rnduri de ocnie.
Sf. Ilie 1 48 8 I Voroneal a prsi rndnl de eontrilfor
Voron et, 1 488 r tari d i n dreptul zidului median ca inutil, cea.
Vaslu i 1 490 Il ce este de al mintrelea si logic. Nu tedem
,

Bacu 1 49 1 II acuma ntr'ad e\?r ra Vorone rndul superior


Htlrlu
Iasi
S L Gheorghe
Sf. Ni colae
1 492
1 49 1 -93 1
1 II
II
d e ocnie, dar se poate jadeca, dap spaiul
ce mai r mne ntre rndul existent i
,
Borzesti'
1 4 9 3 9 -J. lil strainfi c a existfit, fiind probabil umplut
Blinesti
'
1 494 V pentru zugr teal .
Dorohoi Sf. Nicolae 1 49 5 li Pe urm tine gru pa! bisericilor domneti
Popui 1 496 Il din oraele Vaslu i , Bacu, Iai, Hrla, Do
Rzboieni 1 49 6 IJl rohoi, Popai (Botoani ); /\pare pronaosu l
Cotnar 1 49 6 ? supralrgit care i m a i mult scutete d e ne\?oea
Tzlu 1 49 7 contra fortalai d inapoifi snarilor 2). Ferestrele
Piatra N_ea m t, - 1 4 9 7 - 9 8 nr pronaosa lai se mresc i se mpodobesc.
Neam .., 1 497 III Biserica se nnal. i decoraia de crm izi
Volot 1 5 02 V smlu ite i de rotocoale detine regula general.

1
l\rbora 1 502 IV In fine, la Neam, d i mensiunile crese i
Reuseni 1 50 2-04 1 I V mai mult. Sab nrurirea planului grapalui
Dobrot 1 50 4 1 IV Piatra... Borzeti .... Rzboen i, pronaosul e lungit
11 i mprit n d ou boli. i naosal, lungit i
el, primete pentru prima dat comparti mentul
Din co m parfiia acestor tablou ri, reese c mormintelor etitoriceti.
clasificarea ce am fut'o plecnd de lil con... Sf. Gheorghe din Suceata p5streaz. ficeste
siderai i pur construeti te, concord d estul de d ispoz iiani precum i lungi rea naosa lui, J ....
bine cu diltele cronologice i permite a d is sn d la o parte nool zid despritor spre naos,
tinge d i feritele man iere, difer ii i meteri Sila suprtor n mitropolia cilpitalei unde era
scoli care aa lucrat la aceste biserici, pe netoe de mai mult spaiu.
cn d clasifi carea n dou tipuri d up prezena l\stfel , n scurta ! t i m p de zece ani ( 1 4 8 7 1 497)

sau ilbsena tarlei na ne d rezultate sa s'a desfurat toat etola\ia acestu i stil, d e
t isfcatoare si nu arunc nici o lumin asupra
'
l a modesta b isericn d e l a Ptrai pn la
istoriei constraetite i etolai ei ilrhitectare i falnica cld ire fi m nstirei Neamului. 1'1ai
d in epoca lui tefan el 1'1are. -reese d e i ci efi cele ete\?a b iseri ci, mai techi,
Din eontrfi, dac lum m preun gruparile fcute d e tefan i care na le mai canoten1
cfire reprezint tipul cfiracteristic de biseric - chiar i Putna cea teche-acr fost cld iri
d in tim pul lai Stefan cel 1'1are, lsnd la o
'
foarte modeste i foarte simple de forme.
parte grnparile mici ce sant d e t i pari mai 1) Dac nn f'xist. 80b tencniala de azi.
speciille, - ad ic dac lum gru pul Ptrui 2) Hrlo, care no are prom1osot supra1rgi t, are
1'1i liui, Sf. Ilie, Vorone - ca cel al bi o a doua pereche d e contraYortari.

inp.org.ro
CAPITOLU L J V

CE R C E T A R E A A M N U N T E L O R
Dap ce am ispr\>it ca stad iul l in i i lor pri n ... ple sant acele de lo Borzesti, de la Rzboeni,
cipale, ad ie al planuiai , voltirilor i faade ... d e la Plrai. (Vezi profil'ul c henarula i aei
lor, putem trece acuma la examinarea de i n(erioare de la Vorone. fig. 37) .
taliilor, la analiza lor i la cercetarea pro ... l\ceste n i l e gsim n l'.oldo\Ja nc mult
\>enienelor ncepnd prin acele amnunte la
care s'a ntrebuinat p iatra c ioplit saa scalptat.
l\m artat mai sas local ce- l o cup i a...
ile i ferestrele precum i formele lor ge ...
nerale. Le \>Om cerceta acania mai ca de a ...
mnont.
Utile sant totdeauna de d i mensiu n i m iCI,
u n metro lime i mai puin i 1 , 9 0 metru
pn la 2,20 metri n li me. Sunt lotdettona
ntr' an si ngor canaL
Utile dintre naos ti pronaos au an che ...
nar dreptunghiular format de \>ergele (ba...
ghete) ncruc iate la colnri le superioare, i
d esfcate n dou ramari spre interior aa
c colurile superioare dinuntru sant puin
rotunjite, ceeace le d o nfiare caracte ...
r isti c. Aceste baghete sant n numr de
dou trei saa patra, n general de seciu n e
semi c i rcalar si desprtite prin ca\>etari. La
, ,

partea lor i nferioar sant r ezemate pe an m ic


plan ncli nat, de
obicei prin mij ...
loci rea onor
m ici baze mpo ... fig 3 1 4 . feleac, ua sud , ( a d o u a ja :ntate a tleacalui
dobite ca d i ferite al XV-lea)
motive \>ariate la
:
ace las c h e n a r. timp dup \Jremea lai tefan cel l'.are ; ele
Numai la Voro... au prototipurile lor n l\rdeal, aa vanioar
ne i la Borzeti la : Feleac { 1 470) , la Dej, la Beclean , la Sin
lipsesc a c e s t e tereag (circa 1 400), la Bistria ( 1 48 7 ) , la Dipa
baze. Baghetele na (Durbach}, la Teaca, la Reghi nal Ssesc, 1) la
..: 1 9 . 3 1 3 . p rof1 1 u 1 c 11cnaru 1 ui a ei
1
se gsesc as,ezate Si bia, la Cisn dia, la B raso\J,
' la B irthalm .
bisericei din Bacu pe acelas plan dar ( 1 500 - 1 524) , la Hetze ldorf { 1 499) i
,
insirate oblic asa
'
alte malle.
ca cele extreme sant i cele mai proemi.... Este de obser\Jat c si n Ardeal ca si la
nente.
' ,

Cele mai frumoase din aceste ai le g ) l\ceste exemple protlin b m :tjoritote din regiunea
sim la Tazlo si la Neamt, iar cele mai sim ...
, ' in\Jecinat cu Ciceiu.

inp.org.ro
204 COMI S I UN EA MONUM E NTELOR IST OR I CE

noi ai le pri ncipale - portalel e - ale bise ricilcr sant n arc


frn t ; pe cnd uile laterale ce le ntlnim aproape totdea...
una pe peretele d e m iazzi , i cam la jumtatea cld irei au
formele i p rohlele ce l e a m descris aici. Spre p i ld, Sis
tri\a. Brao\J, Dej, Beclean (Betlen) D ipa (Diirbach), Teaca ,
Reghinul Ssesc, Sintereag, Feleac i alte.
Bisericile despre care \?orb i m nn au, ca ale noastre, un
zid i n terior d e separatie. Se pare deri - c mester i i ardelen i
chemai la noi i a\? d d e fcut la bisericii ce l e con ...
straiaa, pe l ng portalul i o a ntr'un zid aezat cam l a
m ijlocul cldi rei, au gsit firesc d e a adopta tipul lor
obisnuit de portal l a usa de intrare, iar la cea din zidul
' '

. d i n m ijloc acela ce'l apl icaa s i e i cam tot n acest loc la


biseri ci le lor catolice, dar n zidul d in afar.
Ua dinuntru de la Reasen i este de an tip ce\Ja d i ferit
- ner\?ura i nterioar formeaz a n arc n semicerc, (ca i la
ferestrele b iseri cilor acestui nrap), ceace este a n semn de
Fi g. 3 1 5. Hetzeldod, aa sacristi ei tranz iie spre Renatere.
(din 1 499) (dup V. Roth) Uile de intrare prez int o \Jarietate mai mare : ca i

(1

fig. 3 1 6 . Cloj, mnstirea Franclscanilor, aa rekctoralai, (a do a a jumtate din 11eacal al X V te a)


(din colecia mazealai din Cluj).

inp.org.ro
BISERIC I LE LUI TEFAN CEL MARE 20b

acele ale naosu lui sunt e\?azate spre exte .... acest spaiu a fost a m plat ca o s culptur
r ior. . Deschiztu ra ae i propriu z is este m a i gotic.
totdeauna d reptunghialar, cte o dat c a La H rla figareazil n acest loc i o pisan ie.
colurile ce\?a rotunji te. N a prezi nt n i c i o La Vorone aceast lu net l i psete cam l i psea
dat pa rtea ei su perioar tn plin centru (cum la nceput la Ptrui . i probabil la Borzeti

<tl
<tl
!....
'V

<tl
u

..c
(/)

00

t0

a fcet greit Lecomte da Nouy la Sf. N icolae Cte odat, areal frnt este la rndal sa
d in Iai). ncad rat p rintr'un alt c henar d reptu ng hi u lar
In l a net ce rmne deasu pra aei se g.... (ex. : l'.i liui , Tazli:a, H rlu, Neam i m a i
sesc de obicei i coane zagr\?ite . trz iu Sf. Gheorghe d i n Sacca\?a).
LQ Rzboe n i , l la P iatra p r in excepie, Profi lele acestor portale sant m a i bogate

inp.org.ro
20fi COMI S I UNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

Fig. 3 1 9 . Profile de Uf exterioare de ct acel ale ae lor


i nterioare. Se compun d i n
torari s i ca\Jeturi for....
'

mnd plnie spre i nte ....


rior, i rezem at jos,
ca la naos, pe baze mici
orname ntale i an plan
incli nat ; cte o dat se
ntretae la hee (\)ezi
a) Vo!oJ:S fig. 38. Vor one i fig. 8 2
Vaslui. ) f11c parte din
ornamentica cunoscut go
tic i se pot gsi multe
p ilde la fel , mai ca seam
in l\rde11l.
Cele mai bogate d in
aceste portale se gsesc
la Tazla, 111 Sf. Gheorghe
d in Hrla i mai ales
la mnstirea Neamulu i .
frntara arcului n a
este de obicei prea ascu
it. E n general n ti ers....
point , adic centrele ar ...
carilor de cerc sant cam
la a tre ia parte din Ir....
g imea deschiderei. Cte
b) H.rlaa o dat (l\rbora ) sant mai
n\Jecinate de axa asei,
... -
\"" . .
apropi inda ....se ogi\a de
'

plin centru . l\ceasta \J....


deste o nrarire t.rzie
'

- ap roape de epoca de
tranziie spre Renatere.
Cheile arcarilor ogi
\Jale sant dintr'o bucat ,
ad ic na se gsete un
rost n \Jrfa l ogi\Jei. l\cea...
st obser\Jaie are o oare
care importan , de oe...
rece onii autori aa wat
s \Jaz in aceast dife....
c) Dorohoi ren de construcie o
caracteristic spre deose
b irea ogi\Jelor gotice d e
cele orientale, 1 ) ceeace e
departe de a i general .
d) Tazlll.a
I n orice caz, n l\rdeal,
se gsesc chei de ogi\? de cele dou feluri.
Precum se \Jede, deosebirile sant mai mari
ca la aile i nterioare.
Se \Jdete deci nrari rea d irect a Ar-

e) Reoseni, (dapll. RomstOrfer) l) Prisse d'1\l1esoe&-L'art arabe.

inp.org.ro
BISERI CILE L U I TEFAN CEL MARE 207

d ealului asu pra tlold o\?ei nc din weme1 n arc foarte uor frnt. ( Doroho, Popai,
lui tefan cel tlare, cci portalele i ui le Hrla, Borzeti, Piatra, Rzboeni, Tazla. )
bisericilor qotice d in celelalte ri - 'Vecine La 1\rbora, Reasen i, Dobro\? e n se micerc
Fig. 3 2 0 . Profile de U f exterioare

a) Craco\?la - Biblioteca b) Craco\?ia, cas particular

saa mai ndeprtate de tlol d o\?a - au i for carat. La Volo-v e an tip special n sem i
me mai puin asemntoare . cerc ( fig. 1 92).
Bazele mici ornamentate ce le-am vzut Chenarel e se compu n din baghete (torori)
la chenarele usilor si ce le \?Om \? edea si la separate prin adnctar i (ca\'lete). Sant
' ' '

unele ferestre m ici sant o caracter isti c a


goti cala i trziu d i n r ile german ice.
In Galiia nu apar, cel puin cele ca mu
c h i ile sucite , de ct la sfritul -veacului al
X V-lea, n l\ rdeal ce\?a mai d e weme.
Precu m \?edem, la uile moldo\?eneti nu
prea r e ese o e\?olaie n aceast p r i\?in. In
tr'a de\?r la p rimele biserici, acele d i n P
trui , tliliui i Vorone, l i psesc la porta
lele exte rioare, dar se gsesc la Sf. Ilie care
e de aceiai epoc i aparine acelaia grup.
i la Ptrai i la Sf.. Ilie le \?edem i la
chenarele uselor i nterioare. Din contra, mai
'

trziu la l\rbora i I a Reaseni, care acaz la


uile lor d inuntru oarecare caractere de
tranzi ie spre Renatere, chenarele exterioare
nu mai a rat baze, pe cnd tocma i atancea
apa r Ia ferestrele acestor dou biserie i .
Ferestrele, p recum am a rtat, sunt de
fig . 32 1. Sebeol sllsesc, Pol'talul sud
dou felu r i ; cel e m i ci care lum ineaz tot (dupa V. Roth)
deauna naosa l , altaru l i turla i cte o dat
pronaosul, i acele mai mari i de d im en
siuni mai 'Variate, ale pronaosu lai . una sau d ou ase menea baghete i se n
Cele d inti sant totdeauna nguste i Iun crucieaz lo coluri. >)ez i profi lul fig. 39 Vo
gree (cam 1 ,2 0 -- 1 , 5 0 m . pe 0 , 5 0 - 0 , 60 m.); rone) .
chenarele sunt ca colurile ptrate n afar La partea lor de jos sant aezate pe un
i nuntru Ia .bisericile mai \?echi, Ptrai, plan ncli nat d i rect saa, rar, (l\rbora, Reaseni /' ,
1"\iliai, Sf. I lie, Vorone ; la Bl ineti e prin mijloc irea u nor baze mici ornate, cam
acela ti p dar mai lit. La a l te, partea in le-a m \)zat i la ui . In cele dou cazuri ns,
terioar e term inat s a s n s e m ic e r c i ch iar planol n el i n ot care termin n jos ornamen-

inp.org.ro
208 COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

taia c henaralai se oprete m a i sus de ct prezena arcalai interior este o i no'Vaie, care
pragul deschiderei ferestrei . se pstreaz cu oare care m ici mod ificrila

fig. 322. Sibia, Biserica Ursalinelor


Se poate obser\'>a o oare care e'Volaie n gru pul PiatraRzboen iBorzeti i la Tazlu.
forma acestor ferestre. La biseric ile cele In grupul 1\rboraReuseniDobro'V apare

323. Feleac. Ua de 11est (a doaa jamlitate a Fig. 324. Reichesdorf, aa sacristiei ( t 45 t )


(dnpti V . Roth)
\leacalai al XV lea)

dnti sant mai sim ple - d reptanghiolare n arcul n plin c intru , ad ic o ndrumare spre
antra ca i n afar. La grupul orenesc, formele Renaterei .

inp.org.ro
BISERICILE L U I TEFAN CEL MAi{E 209

'
HCI \)orbesc aici bine neles, de cazul n odat partea interioar de S CI S rotunj it, ca
care ferestrele naosulai au fost mrite i o singur excepi e, la Tazlu .
Ferestrele pronaosulai precum am artat
mai sas, sant saa de acela ti p ca acele ale
naosalai saa mai mari i de tipuri mai va ...
r iate. ( Vezi profilul fig. 8 6 , Vaslui) . Caracterul
lor gotic e i mai accentuat i similitudinea
ca unele terestre ale b isericilor ardelenesti '
d i n veacul al XV-lea nendoioas , fr a fi
totusi) la fel.
Unele d i n aceste ferestre sant d intr'o si n ...

fi u . 3 2 7 .
Fig. 325. Cisndia Cisndia

schimbate n cursu l wemari lor adic ceea ce gar deschiztur, ncadrate printr'u n arc frnt
s'a ntmp lat la m nstirea Heamalai. profilat ca ana, dou, trei nervare. 1\lte sant
l m prite n dou printr'un m enoa, iar par...
tea superioar e mpodobit prin cercuri ar ...

fig . 3 2 6. Sebeul ssesc, Bisedra mic: fig. 328. Sebeul ssesc, Fereastr Sud
Biserica mare (dap V. Roth)

Ferestrele turlelor sant la ftl saa apr oape na mentate, trilobari s i alte ornamente " raio
la fel , n general mai lun g i le, n 'au ns nici nante" i " flamboiante " .

inp.org.ro
210 COM I SI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

f\lte n fine, mai bogate, au dou menouri aa fost des astupate cu tencuial ; ase menea
(Sf. Gheorghe d i n Hrlu) i menourile au fost scoase fiind probabil mai
i ner\Jurile ferestrelor, ca acele a le p o r uor la o reparclie stngcie d e a aeza un

Fig. 329. Reghinal ssesc

Fig. 330. Biserica Sf. 1'\ihail din Claj,


(dup Gi6rgy Lajos, Szent l'\ihbly)

talelor, se ntretae - cte o dat la chee. toc . de fereastr dreptunghiular fr aceste


Ornamentele d in partea su perioar rure suprtoare mem bre de arhitectur.
s n n t des gar ite " a joar " , d a r na totdeauna, !\rea l frnt e m a i totdeauna, <:o i la u i i ,

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE 21 1

puin accentuat. Raza cercu lui se gsete de


obicei cam Ia dcu treimi d i n lrgimea
ferestrei.
Dac se gsesc cn unrin ferestre mari
destul de asemntoare ca acele ale pronaosoln i
nostru la bisericile d in 1\rdcal, din Ungaria
de nord, din Galiia i n alte pri \?ecine, ches
tianea nn e aa de simpl pentru ferestrele
miei . 1\ceste ferestre, fie cele ea mulare si mple

Fig. 333. Cracoia . Fereastr


la turnul ospelului comunal
direct rzmate pe an plan nelinet," fie cele ea
baze m ici ornamente, na se gsesc n ici la bi
sericile din 1\rdeal, nici la b isericile galiiane.
Care poate fi origina tor ?
Le gsim ns ea form e \?eeine, - m a i
Fig. 32 1 . Biserica Do minlcanilor, Cluj puin langree - n eonst raei ile ei\?ile din Cra
eo\?ia. P.a la turna! Ratozului (Rathhaus, os
pela! comunal), unde sant a proape ptrate
i unde este ade\?rat c mai prezint o par-

Fi g . 3:3 2 . Biserica neagr, Brao11, (dup Kiihl brandt) Fig. 3 3 4, Craco11ia. Ferea!ltrd la turnul ospeluloi comun a l

inp.org.ro
212 COM.ISI UNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

ticularitate stranie, ce n'o ntlnim I a noi. a crede c nr.arirea n aceast pri\lin, ne


Parlea i nterioar a chenarului e nclinat aa z is \lenind d i n A rdeal trebue s fie \lenit el i n
pentru a primi mai (JSOr '
lumina de sus. Galiia n 1'1ol do\la.
La spitalul Sfntului E ade\lrat c n'am gsit aceste ferestre
Duh, d in \leacul a l XVlea, nici la bi<sericilc galiiene,
acuma drmat, eraa fe ... dar sant relati\l puine
restre mici s i mai \lecine
'
care nean rmas i poate
de ale noastre. La \a\lel , s fi fost la unele d i n
castelul regilor Poloniei, c e l e d isprate .
tot n Craco\lia, se gsesc De oare ce usile ' bise-
cte \la ferestre d reptan ricilor noastre arat ne-
ghiulare i ca m ulare in doios o nr.arire d in
destul de asemntoare ca l\rdeal - cci se reg ...
cele dela noi. sesc acolo ca formele d e
La Suchenit ( hala ca l a n o i s i asezate n mod
'

posta\lari), pe p iaa cen ... ' '

corespunztor - ajungem
1
tral a orau lu i , este o astfel la concluzia c fe... fig. 33 7 . fereastr la
L restrele m i c i ar fi de in castelul
ferestruic d e proporii din H anedioar
(veacul al XV -lea)
langree, ca m ulare n- fluen gal iian, iar uile
doi te n arc de cerc la ardeleneti. Pn la gsirea altor elemente
Fi g. 335. Spitaial Sf. Duh partea de sus i rezmat<: pentru rezol\larea acestei c hestiu n i, se poate
Cracovia prin baze m i ci pe an plan numai face i poteza
inel inat. c ne l i psesc u nele
La ospelul comunal d in Sibiu (Rathaas) monumente i nter-
se \ld iar ferestre ase mntoare ca cele mediare care ne ar
moldo\leneti precum i la castelul d in fi dat cheia proble-
Huned ioara a Cor\line lilor. mei. l\m putea aa
La b isericile gotice din l\rdeal ns, din presupune c ClU
care se cunosc w'o dou sate, na se gsesc 1). fost biserici fcute
l\ cest elin arm fapt ne face s nclinm d e mesteri' Gali
ieni (t i m d i n do
cumente c au
J
\lenit uni i la noi
n aceste \lremari),
biseri c i care emeaa
ferestrele m i c i ce
le stim si
' ' usi dup
'

tipurile carente n
Gal itia . l\lti mes...
' ' '

teri l\rdelen i, \le-

1
nind m a i trzi u , aa
pstrat ferestrele
m i c i care pl<.eau
sau erau pri\lite )
l
ca potri\lite ca ce....
r inele l ocale i au

1
m o d i f i c a t uile

d up tipurile lor,
pierznda-se tipa!
Fig. 336. Fereastr l a ospelul comunal aelor gali i ene.
din Sibia (veacol al XVlea) Fig. 3 3 8 . Pro!i lul socla lui Piat ra
Num ai ce\la mai
I ) Comunicri verbale ale D-lor Dr. V. Roth i Si trziu a ncr:pat s se mod ifice i ferestrele
gera, amAndoi excelenti cunosctori ai cldiri lor gotice pronaosalui, adoptn da-se tipurile mari cu ...
din F\rdeal. n oscute care sant rspnd it<: i In a lte pr i.

inp.org.ro
BISERICiLE LU I tEFAN CEL M ARE 2 i !'.

Soclul este de o b i ce i s i m p l CI i pCi in p roe 1 , 8 0 m . In O c c ident asemenea contrarorturi


m inent, ntre 1 5 i 25 c m . B iserica Sf. Ion re prez int o n tip mai \?echiu, dar care s'a
d i n Pi atra fa ce e xcepie, a\Jn d Ci n socl u mai meni nut n b i ser i c i l e m a i s i m pl e .
bogat i mai eit. Inli mea soc l u l u i este de !\ t a t partea superioar c t i r e trageri le au
o b i ce i d e an metru. E construit d e p iatr brut an coronament n c l inat cam l a 45 i a coper i t
d e d i m e n s i i m ic i, poate ce\Ja mai mari ca resta ! prin pietre d e tal i e d e p rofi l e care s a n t a proape
z i d al d i ; - eate od at, rar, e n ntre g i m e d e c onstante la toate b ise r i c ile l a i tefan c e l
p i atr c i o p li t ( P iatra). 1'\are, att l a contraforta ri l e m a r i c at i l a
Partea superioar, m u c h i a, e de p iatr .c io c e l e m i ci d e l a a ltar.
p l i t i profi lat. Aceste prof i l e s reg sesc n Galiia i n

Fi Q . 3 3 9 . Profile dt socluri

1
r

I ' 1
....:

,/ a) Dorohoi b) .Vorone c) Vaslui d) Rzboer.i e) Popui

- - -

. )1 i
JC
i(:
( :


'

'
j
1

() Reuseni g) Bo1ze t i h) Baen i) Cotnar

j) eam k) Tazlu l) SL G h eorghe , Hrlu

La ua de i n trare coronamenta l socl a l a i e A rdeal s i sant d e a l tm i ntre lea c o m a n e n


'

de o b i c e i ntors, c o n t inanda-i \?erti ca l pn toate r i l e de constro cie goti c .


l a pmnt m CI ! u ri l e orizonta l e . L a Neam, gsi m ex cepi onnl o for m d i
Social ocoleste baza contraforta r i lor . ferit, dar nu sti ' m d a c n a este o s c hi m bare
Contrafortrile aezate precam am \Jzat tr z ie .
mai sas, i constr a i te mai totdeauna d e piatr Co ntraforta rile m ic i ale tarlelor sant pa
el e tal i e , se u rc, de o b i ce i , pn )a pri ma! i n proe m i n ente i au profile s i m p l e ( e x .
rn d d e ocnie. 1\u, d e o b i cei , ana sau doa fig. 34 1 ) .
retrage r i , gras i m i l e f i i n d d e c irca 8 0 pn la 90 Cornitele - c n d e x ist - sant d e piatr
cm. i lrgimea de aprox imati\J 1 , 3 0 pn l a c i opl it i s i m p l e ; cele mai caracteri s t ice

inp.org.ro
2 t4 COMISlUN EA MONUMl':NTELOR I STORICE

sant cele de la Piatra, de la mnstirea Neam u nele console la nast e r a arcu r i l or naosuloi
'

alai, de la Bli neti . Hu par a se \?edea cor saa pronaoalai, ner\)urele boltei tarn alai
n ie nainte de grupul Borzeti... Piatra. de Ia Blineti , care d e altm i ntrelea ocup
In piatr ciopli t mai sunt lu crate la crnele n pri \?i na pietrei c ioplite o poziie deosen it,

Fig. 34o. ProfilP. de socluri

a) Craco"ia , franclscani b) CrCO"la, Sf -t t\erla c) Dej

biserici i arcurile i nterioare sau cel p n i n el in p r ic i n a m a i ca sen m a mpoclo


-

muchi ile lor, precum _ i unghiurile eite ale b irei ngrij it i elegant a deta l iilor. Profi le
racordrei absidei ca naos ; asemenea i p i bogate i console nflorite la a r c u r i iar jos ,

Pig. 3 4 1 . Profile de coronament al contraforturilor

t) Vorone b) Piatra c) Piatra (sectie) d) Volo\l:i .

Jv-
,4
-- - - - .:;
.
....
.

e) Heam [) Neam (la turl) y) Bistria, torn h ) Bistria, placa superi::>atJ

lastri i ca console d in bisericile tipului Piatra parapetele cu o orname ntaie goti c sunt
Borzeti-Rzboieni. executate ca o maestrie deosebit .
Pietrele sunt exact cioplit i frumos apa... S e \?ede e cltoriil-e logoftulu i Tatu,
rel iate. De ase menea de piatr c iopl it sant cu ocazia d iferitelor sol ii cu care a fost

inp.org.ro
I:SJ SI!R J C TLE LUT $TEFAN CEL MARE 2 1 :)

nsrcinat, n 'au rmas fdi nrorire nsu pra z idarii - pietrari i, d in simpli neenici (frai)
spiritului su i c cele \)zote n ri le \le de\Jeneaa meteri (to\)ari - c:o m pagnons
cine l'au ndemnnt la o mai mare bog\ie n Geselle), pri meaa i an semn distincti-o al lor,
mpodobirea bisericei sale. deosebit de semnele altora, dar totdeaana de ...
Elementele gotice d in 1"\oldo\Ja seamn ri'Vat de la semnal saa figura geometric
deci mai molt sao mai poin cu cele d in caracteristic a regianei n care i pri mea
F\rdeal si mai cu seam cu cele d i n regiunea titlul.
Clcrj-Bist ria, - i aa mai mult analogie F\stfel anele din aceste corporaie sM con ...
c a acele d in \?re mea Cor'Vi nestilor, aa cam
e i firesc. Dar aceste asemnri i ano fig. 3 4 3 . Chenare de pisanie
logii na nseamn c:opiere ; dac sant semne
de nrud i re sant si malte deosebir i , nct pe
lng nrori rea 'Vident din F\rdeal trebae
ad m ise si alte iz-ooare ; pe lng meteri i
\Hn ii d ln Transi i'Vania na e exclas s fi \Jen it
i ali d in alte pri no aa imediat \)ecine.
Pisaniile.-Tratnd a ici despre toate elemen
B i l i n eti
tele de piatr ciopl it, se ca'V ine s \?Orbim i de a) Popui lJ)
pisani i. F\ceste p isani i l e gsim de asapra
' de intrare saa ce-oa la o parte ; la H&rla
osii frnterniti (Hotte-loge) aeaa ptratul ca fi
e chiar la colal pc>retala i . Ele sont mai tot gara orig inar i toate sa bd i -o iz ian ile aceste i
deaana ca slo\Je foarte frarnos spate i n corporaie ntrebaineM figari deri-oate d in
relief pe an fond scobit, dup datina pmn ptrat, care figari, pri n deri\"la inni saccesi\Je,
tean. Chenaral e foarte simplu, - l ipsete pateaa da o i nfin i tate de semne.
chiar cte odat . De obicei e o simpl bor ... Dup un act de la 1 45 9 , Strassburg,
dar, cte odat o baghet ntretiat la col care a fost poate cea d'nti confratern itate,
ari. (Sf. I l ie, Blineti.) Des e adpostit sub si secoli d ... ea rndul cea mai paternic s i
o mic malar de an profi l asemntor ca ea m a i consi derat, at>ea c a figur de ba
acele ale contraforturilor. ptratul. Colonia at>ea tr ionghial echilateral ,
Nam a i la Neam gsim an ornament, - an Viena ptratul combi nat co patru c-e rcuri, iar
ri nsou romanic - n jc1 rul i nscripiei. Berna trionghial co mbinat ca trei cercari.
1\ceste p isani i sant d e obicei lungree ; F\eeste patra loje i Jm preaa, ca fil ialele
ntr'un singur caz e una mai na lt d e ct IC\l lor, tot terenal gotic ele l i m b german d i n
(Vorone), dar exact ptrat niciodat , \Jestal Franei pn n Ungaria i " Danrea
F\ceste inscripii constitue pentru noi do n jos'' .
camente d in cele mai preioase pentru datarea In 1 56 3 , dap an noa act, le regsim tot
fig. 3 4 2 . Cornite ca aceiasi ' mprteal ; semnul Bernei ns
a trecat la Zari dh i poate m a i trz i u la
Praga .
Din cceste patra figari tip derit>aa alte,
s i asa ca, d i n sabdi-oiziani n sabdi\Jiziani,
f iee re mester s-si' ai be semnu"l lui, care
era propri tatea sa c.t tr ia i care se deo
sebea de celel'alte 1).
a) Neam b) Piatra c) B:ilineti
Semnele geometrice ce le gsim pe pie
monumentelor i nlocnesc d u rabil docameh trele bisericelor noastre sa nt deci n pri

tele scrise care aa de d es ne lipsesc . mul rnd o prob de origina goti e a me...
terilor ce le au c ioplit i p e arm ne sant
* *
.
o in dicaiane artnd regianea de u nde pro...
Pe mai mo lte d in aceste elemente deco \)eneaa aceti meterii i de care coal i
rati\)e saa constracti\)e de p iatr de talie neaa, adic car erau nrarile ce le pnteaa
despre care am \?or b it, se gsesc semne la ... transmite .
pi dare, adic semnele mesterilor
' pietrari san
cioplitori. In tot domen iol arte i gotice, dmd Rziha. - Stodit>n liber Steinmetzzeichen.

inp.org.ro
216 COM IST UNEA MON U M ENTELOR I STOR l CE

I n afar de aceste semne geometrice, - is origi na gotic a meterilor p ietrari cari an


clitura oficial, cum s'ar putea zice, a lucrat la noi, i ne arat c erau d intre acei
meterul ui - se mai gsesc i alte semne ne cari au lucrat n toate rile apusene vecine,
geometrice sau necorespunznd unei deri.... nu ne lmJresc deci asupra punctul ui, nc
vri regulate a figurei tip, cte odat simple nedeslust,
' d e a sti
'
dac ei vineaa anume
i n itial
'
e. d in l\rdeal saa d in Galiia, cci vedem c n
Gsim n vre mea l u i Stefan
'
cel .1"\nre aceste dou ri se gseaa meteri d in acelea i
semne la : scol
'
i ; puteau veni prin urmare tot asa '
de
Piatra, la Borzet i , la Reuseni, la Cotnar, bine d intr'ona ct i d i n alta d i n aceste d ou
la Cetatea Su cevei , fr a putea ns stie '
pri.
*
precis dac sunt, saa care sunt, d i n vremea * ::
lai tefan, i la Sf. Gheorghe d i n Su ceava.
D i n com paraia acestvr sem n e .:a cele c:e Dup a fi examinat elementele de p iatr
l e gsi m n 1\rdeal s' i n Galitia
,
(la B istrita
' '
cioplit, trecem acum la cercetarea celor !'alte
la Braov, la D ej , la cated rala d i n Cracovia), elemente ale faadelor.
putem vedea c unele sunt aproape la fel Paramentu l , precum a m vzut, este de piatr

Fig. 34 4 . Semne la pidare

1' l t1J N
a) Piatra b) Borzeti

c) Cotnat d) Reuseni (dup


1 1 e) SL G h eo r gh e d i n S u cea\Ja (dupi:l Romstii d er)
Romsti:irYet)

f) Cettea Suce!Jei (dup lomstd<:r)

i alte foarte vec ine, n ct putem conchide brut de d i mensiuni m ici. In 1"\o ldovo, piatra
c meterii vcn ii l a noi aparineau aceleai se gsete m a i peste tot fnct acest m od de
coli> aceleai sabd iviziani de coal, cu cei procedare e ra cu putin i chiar mai uor
care au l ncrat acolo la B rao\), Bistria, D e j , de ct de a z i d i ca cr m id. Colurile
Craco\)ia si
'
alte local itti.
'
cldirei erau de p iatr cioplit, fr ns ca
cozile aparente s a ib vr'o form regu ....
De altmintrelea se regsesc tn tot domeniul lat; numai l i n i ile e>rizontale erau potr ivi te, ct
arte i gotice semne la fel i chiar unele identice. permitea piatra, iar restul blocului era lsat
asa cam rezu lta d i n forma sa. l\celas' Iaera
La n o i m area majoritate a semnelor d e s vede de altmi ntrelea n l\rdea l si '
n Ga ....
riv d in ptrat (loja d in Strass burg) i mai l i ia, chiar l a cldiri mai im portante.
pnine d i n trinnghiu, ( Cotonia). De celelalte Ornamentaia de crmid, pe lng rn
nu s'au gs i t. - La b iserica neagr d i n Bra durile orizontale care ntrerup monotonia zi ....
o" mai pnin d in j umtatea semnelor deri\) d ula i de p iatr brut, consist mai cu seam
d i n ptrat, la catedrala d i n Cracovia, se pare n aceste arcade oarbe, aceste firide lung
c marea majoritate se nscrie n aceast f igur . . ree care mpodobesc absi dele, i n rndurile
Sem nele lapidare care n e confirm astfel de ocnie aezate sub stra i n.

inp.org.ro
BISERICILE LUI $TEFAN CEt MARE 217

Fig. 3 4 5 , Diagrame de semne lapidare.

.
. -. .
. . :.-
-f- :
-........

.....
. .
.

"
}

;
.
::
.
.... ... . .
.
.

.
.

....
.

.

.
...

Lrc':: :: ' : : .><:;


. -- -
;__-. __:i-, :
; -------.
r . ....... - ... . :
.:- _

.
_:_.-:_-:___,-__.-:_ _:_--__:_-:-_:_:._ __ _._-.:_ _ _:__

--.r:::;::;_ .':::-:: : _ - _ _ - - ..
.

- .

a) Piatra

...
:
.--;-
. .
.
.

b) Borze!?ti

_..:
.... ...

-.:. . .::: :) .
.
.

/
.. .
.
..

. .. . ....

..

.. . \..

. ..

c) Cotnar d) Raseni

21

inp.org.ro
!?18 COMISIUNEA MONUMENTELOR iSTORICE

Fig. 3 4 6. Diagrame de semne lapidare

.... :::----
.
_.,..,.-

. ....
.

.. .. . .


...-

:
.
.: :7\

. .
. :

. .... .
. ...

/
a) Cetatea Soce\?ei


_ -
..
-. .__ :---
.
-

__
.

-.
:
:.,...... .
_ _____._::::-L::-- -
. . ..
,.
----

.
.
.
-

; '
.
) .
.

b) Sf. Ghemghe din Sncell\l11

inp.org.ro
BISERIClLE LUI TEFAN CEL MARE 219

Care poate fi origina acestor arcade oarbe ? beti d in l'.acedonia, cele d i n Bulgaria i cele
/\reuri saa arcatari care s mpodobeasc armene . Pe arm obser\? m c arcadele noastre
absidele saa faadele b isericilor se
gsesc n multe ri i le gsim
foarte des n bisericile romani ce
din Occident. Le gsim i n Dai
maia, n Serbia, n Armenia, pre..
cum si, n tot domeniul artei b izan-
t i ne . Gsi m i rnduri de arcad e
m ici pe colonete angajate saa l i..
bere, formnd galerie cd1 joar n
Italia, n Dal maia, n . German ia,
mai ca seam pe Rin.
l'.odal ca m se prezint aceste
mem bre ornamentale d i fer ns
foarte mult.
Pentru a ne putea orienta asa...
pra nraririlor ce s'au manifestat
la noi e ne\?oie s lmurim bine
caracterul acestor arcade oarbe ce-,
n li p3a de termen mai apropriat,
le am denumit i firide langite.
1\rcadele oarbe ale bisericilor
lui tefan cel l'.are, se gsesc nu
mai la abside ; acesta e primat ele ... Fig . 348. S-ta Teodosia, (GuiDjami) Constantinopol
m ent ce ne perm ite s scoatem (dopli Van f\illingen)

sant simple adncitari n plana! zi dului, care


las ntre ele pilastri la colurile poligonalai
absidelor. Pilastri ns, ca toate s sant re...
tati\? nguti ( 2 9 - 43 c m .), na aa caracterul
de colonete angajate, ca saa frCi capitek, cu m
se \?d n Serbia (scoala
, de la l'ora\?a), n
Armenia i n ri le roman ice (Ital ia de Nord,
German ia, . a.).
1\rchi\?olta propria zis este n planat zi ..
dalai, na are n ici a n bandoa ornamenta l nici
esitnri decorati\?e. 1\rcade le noastre oarbe,
f r a fi propria zis constracti \?e, adic
fr a fi ind ispensa bile, proced totui , ca
tot caracterul lor decorati\?, dintr'un prin ...
cipia constracti\?.
l\rcatari asemntoare ca ale noastre se
gsesc n cldirile b izantine d in Italia i n
Balcani, nc d in primele \?eacari ale erei
creti ne. S'a d iscutat asupra originei lor, dar
n a intr n cadra! acestui stad iu de a trata
aceast chestie, c i de a cuta origina pro ...
babil cea mai imed iat a firidelor noastre .
Cele care aa caracteristicele cele mai apro...
fig.' 34 7. Sf. Teodora Tiron (Kilisse Djami) p iate de ale noastre, - i sant aezate na ...
Constantinopol ( dup Van t\illingen )
mai la abside - se gsesc l a Constantinopol
d in comparaie aproape toete biseri c ile roma ... la cld irile din \?remea Comneni lor i a
n ice, precum cele d i f! sf. l'ante, cel e sfir ... Paleologilor, Sf. Teod or Tiron (sec. oi JX ..Jea)

inp.org.ro
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

.:!!
'P
(JI
""
:0
."
CI
3
3
0:
.
"" "'

<
CI

::s -::;,

=
=
:::1 :::1'
<O
." o
2. '5"
3
..:=;

inp.org.ro
BISERICILE L U I TEFAN CEL MARE 221

zis i Teotokos, Pam makaristos ( fetiyeh ) mai la abside, combinate a ana saa dou rr....
(dup 1 3 1 5), Sf. Teodosia (Gal Djami, al IX-lea dari de ocnie deasupra lor care n conjoar toat
sec.), Pantocrator (al XII-lea sec. , Zei rek Djami), biserica.
la Sal onic (S-ii l\postol i, Sf. Pantelimon, ,
Sf. l lie).
l\\?em la unele din aceste b iserici i n ie
oarbe deasupra arcadelor, mai lungile i!ltr'a...
M\?r ca la noi i de an caracter d iferit. La
noi continuitatea acestor rnduri de ocnie
le d an caracter de friz, pe cnd n 1"\a
cedonia (1"\orko) au numai caracterul de n ie
oarbe, innd loca l, n mod decorati\?, de fe...
restre absente.
La 1"\essembria, la mai multe biseri c i (1"\itro...
polia, Pantocrator, Sf . Ioan l\l ito rgitos), exist
o friz de arcatari m i c i care na sant ns
nie oarbe, ci sant aezate pe console.
Totui , la SC I l i e d i n Salon ic (Eskiserai),
sant ase menea n ie care iau oare cam apa...
renta de friz, din cauza marelui numr de
latu ri ale absi dei, dar nu fac nconjurul bi
sericei. - La Sf. Pantelim_on (Isakie Djami),
d i n acela ora , laturile cld irei sant deco
rate sa b corni, printr'un rnd de arcade
oarbe, care nu se \?d ns la absi de.
La 1"\istra, la Panaghia Hodegetria d i n Bron ...
toc hion, de asupra firidelor langite la absi de
sant ferestre i c!easapra lor a n rnd d e nie Fig. 3 52.:Pantocrator, t1essombria. -
oarbe. Dar n ic i aici nu fac nconjurul cldirei. -
In rezumat, sant ri le d in pen insula bal Vedem[ deci o inflaen! destal: de d i rect a
can ic unde gsim formele cele mai n\?ecinate rilor balcanice, dar mai ca seam a Con ...
de ale noastre, i n spiritul cel mai apropiat. stantinopolai n cea ce pri\?ete arcadele oarbe,
iar n pri\?i na ocnqelor, chestiunea
e mai puin deslait. S'ar palea
presupune i o nrarire a biseri ...
ci lor romanice transmis prin rile
germanice, n c d i n \?remea prime ... -
lor constraciani religioase din 1"\ol
do\?a, n perioada d inainte de 1 487
( Ptrai , 1"\iliai). Totu i o pro...
\?enien sadic pare mult mai \?ero
sim il.
*
* *

. l\m artat ca, m


rndurile de
crmizi aparente care mpodobesc
faadele precum i la pilastri i la
arcaturile ocnielor, sant crmizi
smlaite. Culorile lor sant \?erde
i galben ca toat gama tonari lor ce
_pot dei\?a d in aceste dou culori,
Gsi m firide langite, cte odat ocrie de ad ic dela \?erde deschis la \?erde nchis
asupra lor, dar n iceri n u le gsi m n aceias aproape negru i la \?erde albastra , i c h iar
intocm ire ca la noi, ad ic arcade oarbe n u : \?nt, iar de la gal bena! cel moi deschis la

inp.org.ro
222 COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORlCE

bran. De sigar c malte din aceste naane colorate na sant aezate fr regal, ci alter
na sant \'lroite ci sant 'Variaiuni datori te neaz totdeauna cele d in fam ilia gal ben ca

Fig. 3 53. Sf. Pantelimon (lsakie) Salonic Fig. 3 5 4. Hodegetria-Brontocbion, 1'\istra, (dup Diehl)
(dup Ri11oira)

Fig. 3 5 5. Car11cai<I (!\tos), (Col. Haates Etudes)

ntmpli:irei, nepotri\'lilor com punerei smalari.. cele din fam ilia 'Verde. Cte odat crm izi
lor saa a conducerei focalai. l\ceste cr m izi roii, rmase nesmlaite, intr i ele n acea-

inp.org.ro
BISERICILE LU I TEFAN CEL MARE 223

st combinatie de culori. Crmizi asa colo... d e c u lori sunt d i ferite i nu credem s


rate si sml t' uite nu gsim n Balcan i sa.u n existe \?r'o legtur sau o nrurire a smaJta ....
alte ;egiuni b izantine ca 1"\untenia, i nici n ri lor turceti asu pra alor noastre. Aces'te,
Ardeal. Aceast tecnic a crmizelur sml ... ce am patea s l e cal ificm mai curnd de

<O
.....
:>
<O
,_)

"&

.....
<!J
(/)

:E2
cn
u.J

tu ite se regseste
' n Asia m ic, n domeniul \?Crnisale )) d ect emaliale, (cel puin cele \?erzi)
rtei otomane, rsunet ntrziat a artelor se apropie mai mult ca aparen de teracotele
m es9potaniene i iraniene. a pusene ad ic de cele nemeti aa cam \?Om
1"\odCJl de a sm lo! ns, precCJ m i gena! \?edea com \?Om \?Ort>l de d iscnrile ornamenta le.

inp.org.ro
224. CO/>USIUNEA MON UME TELOR I STOR I CE

1\ctualmente gsim la Craco\1ia la an to rn zate in t i m pa ne le arcata ri lor i formnd frise


la est d e poarta Sf. Florion el \1echei incinte, sub st ra i n i la turle. 1\ceste discuri unt
crmiz i, nu propia zis _ s m l a ite , ci arse c olorate n \1e rde i ga l be n ca toate \1aria
pn la an inceput de \1 itri ficare, ceeace le ia.n ile aa cum am vzut la c r m i z i le apa re n te .
d aspectul _unui smal negm verzui. Sa nt S m a l al \1erde e aplicat direct la pm n t u l
n treb ui na te n mod d ecorati \1 pri ntre c e l e oalei, pe cnd sub sm a l al galben e des an
obi n n ite ro i e . Ar fi fost ns la L\\,OW strat alb, probabil pentru a m pi eti k a ca rou!
(Lem berg) cld iri fmpodobite cu crmizi sml... pm ntului, s sc hi m be tonal itatea gal benula i,
u i te \1erde i galben de prin \1eacul al X I Vtea pe cnd vc r d e le fiind de t ai de nc h i s n u
i al X V- lea, (comunicare - \1er bal . a D-lui n eces i t aceast pr e cauie .

--- --... -- .;7- . - - .. 1

Fig . 3 5 8- 3 5 9 -- 360-36 1 . Discuri sml uite

C zolo\)s ki). O n ru r i r c a Gal iie i e te deci po Sunt de an d ia metru d e 20 si d e 1 6 c m .


sibi l i probabil i cu att. mai m u lt cu i aa o coad goal de form c i l in dr i c ,
ct crmizile noastre de f a a d sunt de un c oad ce ser\)ete pentru fixarea lor . in z i...
format mai lang i mai gros p r e cu m sunt d r ie .
i cele ale m o n u m e n t e l or g ali i e n e . i n d is t r i bu i r e a a cestor rotocoale s'a
* cutat o a lt e r n a r e a e o l o r i lo r . Iar in spa
* *
ia r i le care r m n l i bere n tre ele, s'a aezat
l m po d o b irea ns cea mai bogat i mai fo ar te des trionghitl ri sau ptrate s m lo ite
original a bi se r i celor noastre-fiind chiar o mpodobite ca an bumb sau u n \)&rf n m ijloc
c a r acte r i s t i c a l or , - sant l i s c u r i l e (roto .... f ig . 372. ( H&rlu, I a i , Borzesti, Nelrt, Sf.
coalc l e) i p l ft c i l e smluite ce se gsesc ae... Gheorghe din Sn cea\)a).

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL bi:J\RE 2"25

inp.org.ro
226 COM I S I U NEA MONUMENTELOR ISTOR ICE

1\ceste d iscuri sau rotocoale sant d e d i fe.... 1\\Jem : 1 . Capul de z i m bru ntre dou
rite tipari . Pe cn d unele na au n i c i an personaje.
ornament ei numai an saa dou cercuri 2 . Capu l de zim bru ca an singur personaj
concentrice i a n nasture la m ijloc, (Piatra, ntr'o parte i un ornament n partea cea
Borzeti, Neam), altele posed o ornamen .... !'alt.
taie mai des\Joltat, stele formate de raze 3. Un lea uam pant)) cu an ornament
ndoite, de dou ti pari d i ferite, saa figuri m i c neol.cit la d reapt.
geometrice ncolc ite. Dar cele mai interesante 4. Un alt leu rampant .
sunt, fr ndoial, cele care n ftisaz fiinte 5 . Un l eu passant>> .
' '
'

R g. 3 68 - 3 6 9 - 3 7 0 - 3 7 1 . Discuri srnluite

mai m u lt saa mai puin fantastice : pajura 6. Un cerb ca patra coarne.


rei, ad ic capul de zimbra saa animale 7. Un sgripor saa an grifon ca ari pile des
reale saa nchi puite . Din acest fel na gsim fcute.
mai puin de dousprezece subiecte d i ferite. 8 . Un alt tip de grifon (Hrla i Saeea\Ja
De altmintrelea acelas sub iect arat \Jariatio n i ruinele eet.ei).
s i toate el isearile ea' acela s m ot i\J na 'sant
, ,
9 . Un patraped ca aripf i ea cap ele o m
i dentice ; e \Jede c se copiau fr a se maia eu coroan.
totdeao na dnp aeela calapocl , ceea ee reese 1 o. Doi balauri neolciti (la Hrlu si la mu ....
i d i n d i ferena de d iametrn. zeul d i n So ceema, pro\Jen i d el in r u i n e t d ectei).

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 227

1 1 . O fiin uman ca coroan n cap; are n Orient, i b iseri cele roman ice ca i cele
n loc de pic ioare d ou cozi de peste ce le gotice arat, in nenumrate exemplare, aceste
ine n mi n i n dreapta i n stnga tra pa lai. fi guri fantastice. O enamcraie a mona mentelor
1 2. Un alt su biect asemntor ; personajul in care le gsi m in a pas ar fi fastid ioas.
este fr p icioare; n cl rea pta i n stnga este i tn Rusia, in regiunea Sazdalalai, le gs im
cte an pete ca capul n jos i dedesupt scal ptate pe ziduri le ca noscatelor biseric i
an mic ornament geo metric semnnd ca din Vla d i m ir i de Jariew Polski, ca caractere
acela care nsoete leal rampant (Sf. Nicolae mai e\Jident orientale.

fir. 3 7 2 . T ri o n gh i u r i sml oite

.
d in Ini, SaceMa). S'a presa pas c aceste Dar, n apas, i erald ica i-a nsui t aces ...
figuri ar nsemna mrcile diferHelor pri ale te inehi pa iri i o contribuit la rspndirea
ri. Este e\Jident c capul de zimbra este lor.
in legar ca arm ele 1"\oldo\Je i , dar cred c I n ceeace pri \Jete d iscurile noastre, na e
o generalizare ar fi o eroare. ne\Joe de a cuta departe sem n ificarea lor.
Fr a \?Orbi de d iscurile ca figuri par Ea este par ornamentat i precu m c ioplitorii
ornamentale, cele ca podoab ani mal reprezi nt de piatr, cari ne-aa \Jenit, eraa de coal gotic
tipari foarte respndite. Le i, leoparzi, sgripor i, i ne... au adas moda! lor de a sca lpta, tot
gri foni, cerbi, an i m ale androcefale se gsesc aa i metesagarii ai pmntului ars i sml...

Fig. 3 7 3 . Grifon, Sf. Petru, l\ngouleme (dup l\ndre fig. 3 7 4.:Grifo n - San 1'\artino, Lucea (dup
1'\ichel ! , 2) I 'A.rt roman en Italie, de C. 1'\artin II 4)

d i n \Jremarile cele m a i antice si fac parte ai t eraa de coal apasan i aa reprodus


'
din ornamentica asiatic, asirian i' taranic; figuri le ce le \Jedeaa ziln i c in rile lor d e
dar nc d i n timpa ! imperialai roman aer trecat origin. I n acest moment, arta smlairei era
i n Occident, i n e\Jal m ed ia - inc din in floare , na numai n tot sada! Germaniei,

pri mele ti mpuri - pri n aducerea obiectelor dar i in toate rile germanice, mai special
preioase orientale, prin stofele impodobite, apli cat la fabricarea sobelor.
prin legende, pri n Physiologus, prin bestia... La Gabrin, lng Varo\Jia, pe zidal exterior
re, aa de\Jenit tot aa de cunoscute ca i a l altaralai b iserice i, se \Jd plci d reptanghia ...

inp.org.ro
228 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

Iare (0. 1 7 pe 0 . 1 4 cm) sm laite, ca animale an coif ; la partea lai superioar, ca cimier ,
fantasti ce. e capul de zimbru ca lam brechine > sau '.?. ...

!"\alte plci de sobe mpodobite, de factur !ari care atrn. Aceast reprezentare a
neindoios german s'au regsi t in s pturUe animalului d istin eti\J din pajura ca Cimier
cetei d i n Sucea\Jea. Caracterul occidental al e foarte cunoscut i ntr' altele o gsi m pe mu lte
modu lu i cam aceste ani male fan tasti ce sunt steme polon<:.ze1 ), .austriace2 ) , eng leze3), ungare,
reprezentate, reese prin inuta lor eral di. ; ardeleneti i alte.
cu toat stngcia executrei aceste aH La Craco\Jia, n sala " Hatmanska", d i n
Wa\Jel, d i n \Jeacal al XIV Iea s e \Jede a n cap
de bou, cu coroana pe cap, ca cimieral unui
coif ca \)iluri care atrn; sunt armele anei
pro\Jin c i i poloneze (Kal icz ? ce na trebuie
confundat ca Halici).

fig. 3 7 6. Stem l a Cetatea alb (dup


Bogdan, lnscrip\iile de la Cetatea alb)

Coifuri cu capul de zimbra i lambrechine


Fig. 3 7 5 . Gdfon i lt:o, Borgo San Donino \?edem i la noi la Cetatea Al b pe p iatra
(dup L'art roman en Italie de C. f'\artin !, 40)
ca i nscripia de la. 1 4 76 4), asemenea i pe
mormntal lui Bogdan i Petru la Putna, fii
tu d i n i consacrate se recunosc la prima \?e lai 'tefan cel !"\are, mori la 1 47 9 i 1 4 8 0 .
dere . !"\ai trziu l \?Om gsi s i pe paju ra l ai l\lexon ...
dra Upasneanu pe turn ! bisericei . Sf. Dumitru
Lei ,,ram pani" saa " passani'' cerbul, cele '

d in Sucea\Ja. i pe pecetea lui Petra SchiopuP).


dou feluri de grifoni, chiar ciudata ! animal ina...
r ipat cu cap de om ncoronat au an mers si
poziiuni erald ice iar na atitad i nele suple ' i ') !. Bobrouicz. Herbarz Polski.
mldioase d i n reprezentrile orientale. 2) f'\i ttherongen der K. u. K. Central Comission . passim .
') Debrett's Peerage.
Cele dou d iscuri care ne arat capu l de ') Bogdan. Inscripiile dela Cetatea 1\lb1.
zimbra, pri\Jite mai d e aproape, ne nfieaz 5) Re11ista arhiuelor 1 2 Pl. VI.

inp.org.ro
BISERICILE LlJI TEFAN CEL MARE 229

Pe d iscuri le noastre, stema pe scut ch iar, persoane, pe celalt, unul singur. I n aceste
" l 'ecu " , lipsete. personaje, D-rul Istrati 1) a "Orat s \)az Sfintii
'

Fig. 3 79. Pecetea lai Petra Schiopai (dap Re\?ista 1\rhi\?elor)

Fig. 3 8o-3 8 1 . Pliici de teracot/'1


smllltaite din roinele cetl!.tei
, '

Snceaua (dapli Roms!OrYer)

Pe lng \)lurile sau Jambrechinele ce


m podobesc cimierul, pe a h d isc se \)d dou ') Istrati. Podal de lo Borzeti

inp.org.ro
230 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

Constantin i Elena. Dar -nu aa nici coroane gsim ntrebuinat lq peseria din Le 1"\ans, in
n cap, nici nimbari, nici crucea nu se t>ede. t>eacal al XVI-lea ca etalon de greutate.
I n real itate sunt "tenani" (des tenants) eral... 1\semenea i n 1\ustria, o gsim n ferrii
d i ci. S, i pletele lor s' i costumul lor n - aldari ornamentale la Stockerau .
1\lte nu au dect o singur coad repre....
zentflnd aa sirena obinuit (Loches, St. Ours,
la Daarade (Toulouse) care, mpreun ca si
rena pasre (pasrea cu cap de femee) - i
ea aa de rspnd it n ornamentica med i e
t>al - alctu iesc cele dou tipari clasice ale
sirenei.
O figur Ia fel figareaz n armele ora...
ulu i Varot>ia sub numele de l'\elazi na 2 ) . 1"\eln-

Fig. 3 8 2 . Stema de pe tornal de la


Sf. Damitra din Saceat1a

.....
lungi rid icate cet>a la m ij loc printr'o c ingtoare
au an pronunat caracter goti c.
E local s am i ntim ca i pajura ungareasc
are ca tenani , doi ingeri cu lungi roc h i r. $
"'

-
faldu ri miscate
'
s' i ca prul n plete. ,r
-t
i pe fragmente de plci de teracot sml
u it, ce s'aa gsit n cetatea Sucet>e i se t>d

t
personaje pe lng capul de zim bru ; iar ca
'
com paraie de costume se poate t>edea in
gerul unei Bune Vestire, de o nfiare absolut
a pusan 1).
O alt figur foarte interesant este aceea
ce n:prezint o Ti in omeneasc cu o coroan
n cap si cu dou cozi de peste n loc de
j
/
' '

picioare (t>ez i fig . 368). 1\ceast figur repre


z i nt fr ndoial o siren. Sub aceast form,
ca cele dou cozi de pete n aceast poziie, -.--/"/
ca i fr coroana n cap, se gsete repre
zentat de mai multe ori n Occident. 1\a Fip. 3 8 3 . S t e m a de pe mormntol t'Oe\ozi lor
bnnioar , la San 1"\ichele din Pa\lia, lt1 San Bogd:m i P et r a ( Patna)
1"\artino d in Lucea, l a cated rala din Parma,
la Parize le Chtel in Frana, la Pecs (Fi.i nf.... zina, de obicei, e reprezentat - aa cum
kirchen) n Ungaria, i la multe alte. O mai spune legendtl - cu un trop de femeie ce se

' ) Romslr!er i Upedatn. Cetatea Sacet1e i , pl. V. ') tlartin Koler. C ekomora\?ska Heraldica.

inp.org.ro
BISERICILE LU I TEFAN CEL MARE 2&1

La portalul central, San .1'\ichele, Pa\,ia (dop La portalul central , San l'1ichele, Pa\?ia (dup:i
1 '1\ rt Roman en Italie 1. 65 de:c. !'1artin)j .:. 1'.1\rt Roman en Italie 1. 6 6 , de C .1'\artin)
.

San Petro e Paolo , Bolonia (dup 1 '1\rt San l'1ichele, Lucea (dup 1'1\rt Roman en Italie
Roman en Italie 1. 29 de C .1'\artin)
Il. 1 1 de C. l'1artin)

fig. 3 8 4 -38 5 - 3 86 - 3 8 7, Sirene.

inp.org.ro
232 COMI SIUNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

Siren11. Siren.
fig. 3 8 8. San flichele, fig. 3 8 9 . Capitel la
Lucea . (clap. 1'1\rt Ro Parize le Ch6.tel (dup.
man en Italie 1. 7 de C. Caumont - 1\becedaire
flartln) archeologique p. 2 73)
term in n sarpe. Si renele occidentale su nt
n general n fiate ca snul gol ; Totui se
gsesc i ca an fel de rochie scurte la San Fig. 39J. B1tisterol din Par ma (dup11 l' i\rl Roman en
Tomaso d i l\lmeno (ltali a)1) ; cele d e pe d isc.urile Italie 1 . 1 8, de C. flartin)
noastre au d e obicei un fel de tunic n fa ld ari
strns la mijloc ; pe unele rotocoale pare inute cozile de sirena. Jos se gsete a n
ns c aceast t<Inic l i psete . m ic ornament ncolcit ca cel c e l'am m a i
"zat p e d iscul c a leal rampant.
O figur ce se "ede la Sf. Ni colae din l\ceast figur este de sigur o deri-care si '

Iasi si
' . l a muzeul d i n Sa... o deformaie a sirenei pre ...
cea\)a, pro"en i n d d i n sp cedent descris.
tarile cetei , arat un om O re prezentare mai rar
cu coroan, mbrcat ca o este aceea a patru pedala i
tnn ic, sem.nnd ca figura androcefal ncoronat i cu
precedent. ari pi d e s f u r a t e . ("ezi
Partea i n ferioar. a trupa fig. 370) .
lui l i psete, ("ezi fig. 369), Despre acest an imal fan
iar cozile d e pete sant n ... tastic, Odobesca a scris ana
loca i tr, n acea poziie, Fig. 3 9 1 . Stockeraa (dap flitth. der K . d i n cele mai i n teresante
prin d oi peti ca capul n K. Central kommission) d isertaia n i de ale sale 1).
jos. !\cet i peti sunt inui El "ede aici an herb, o
de personajul central n acela fel cam sant marc d istincti", fr. a precizfl a c a i a r fi
saa a crei reg iuni .
) i\damy. i\rchil ektonik der- altchristlichen Zeit
pag. 231. ) Odobesco. - Heraldica la Romni,

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 233

Sf. Petra (ChaaDigny) (daptl L'l\rt Roman en France Catedrala din Parma (dapfi L'l\rt Roman en Italie 1. t 2)
III. 58 de C. f1artin)

Sf. Petra din l\alnay (daptl f1arcoa, Trocadero 1. 3 7) Sf. Petra din Pa\?ia ( dapli l\ndre t\ichel. Histoire de
L'l\rt 1. 2 fig. 466)

St. O ars (Loches) (daptl L' l\rt Roman en l\rles (dapfi Dehio i Bezold)
France III. 20)
Fig. 392-393 - 394-395-396-39 7 .

inp.org.ro
234 COMISI UNEA MONUMENTELOR IStORICE

, fig. 398. Toulouse. La Daorade, claastru (dapll F. t1arcoo t1asee da Trocadero)

Fip. 4 oo . St . Sa\>in (dopll Histoire d e l ' a rt de I\ndt-e


.1'1ichel 1. 2 fig. 4 1 O)

Fig. 399. Apocali psa din Sf, Sel>er Fig. 40 1 . Psaltirea din t1nchen (dapll Histoire
(dopli I\ndre .1'1ichel Histoire de l 'art I. 2 !lg. 407) de l 'art, de I\ndre t1ichel Il, 1 !ig. 2 69)

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 235

Ne arat origina oriental a aeetai subiect eu att mai reuit. N ici . n orndairea subiee ...
des ntrebuinat n ornamentiea iranie i trr ... telor n fr:iz nci se obser\J \?r'o regu l ;
ran ie, dar ne spune i el c aceast nfiare ii. amai - precum a m artat - o alternare de
a patrapedalui ea cap de om se gsete i
culori . ntre d iscurile din fam ilia \Jerde i
n Occi dent. ncele din familia galben..
i ntr'ade\?r O ntrebare
l \?ed em n ne... ee \Jine de la
namrate rn .._ sine este dac.
d ari pe mona.:. aceste _discuri se
mente romane aduceau saa se
si gotice, si fr fceau pe loc ?
ripi ( - f r a'! Romstrfer ne
e o n f a n d a ca spune c a gsit
een_t aari, niCi ca lng. Saeea\?a

sagitari) i ca rmie d e fa
aripi - deose ... bri caiane ca
bihda-se puin sgarile caraete...
de sfingele n ... risti ee ale smaJ ...
aripat. I l mai orilor, ceea ee
gsi m n fres... l'a f . e a t s
cari le de la Sf. creaz c acolo
Sa\Jin (Frana) s fabricau.
i n manas Este \1erosi ...
<'ri pte. mii ca aceste Fig. 403. Bi1yecix (dup l'\arcou,
Se \?a obser\Ja Trocadero L 8 .)
d iscuri nu se
ea animalul nos aduceau d e depar te: na era o marf care s.
tru are ghiare
iar na copite.
sapoarte an lung transport si ' nici na era- o
marf destul de lax( ns. ca s se aduc ea
1\sfel nici acest preeaaiani mari i costis itoare _c am se P.ntea
dobitoc fanta... face pentru sticlriile i olri ile fine.
stie n a ese d in Esle deci probabil c eraa anal saa d ou.
cadra! celor.. ateliere unde se fceau . Ca s. se fi fabri cat
.

!'alte reprezen
.

lng. fiecare cld ire nou, iar nu prea e


tri, i putem \?erosimil, cci ar fi fost prea grea s se refac
adm ite aeela de fiecare dat instalaile neee...
iz\?or de inspi... snre pentru an numr relati\J
raie ea i pen... m ic de d iscuri.
tra cele !'alte . Un alt argument penra fa ...
Pentru cei doi bricarea , rotoeoa lelor n ar
balauri neoJ ... este modul mai grosolan cam
c ii, ce ... i \?edem sant executate n comparaie
_

la H r 1 a i ca multe din plcile d_e sobe


l a Sacea\Ja , g ... saa de perete ee s'au gsit n
sim deasemeneo ruinele cetei Saee\Jei i care
mod ele n toat - ele era probabil n more

ornamentaio bi parte i mportate. Fig. 404. Sf.


fig. 402 . SomJi gny (dup l'\arcou , sericilor med ie Dar .d ac execuia reliefuri... Petra (Rulnay)
Troc11dero L 4 2 ) \?ale i fn ma ... lor rotocoalelor c cam primi .. (TrocaMro 1. 5 2 .)
n ascri pte. ti\J, i dac colorilal lor a fost
Variaian ile cu lorilor sant mari, precum au tratat fr regul prea strns , nu e mtli
mai s :.ms'o, i prob<3bi l datorite n mare parte puin ade\Jrat excelenta lor calitate, cci,
ntmplrei . Na se punea pre, se \?ede, asupra d up mai m ult de patra \?eacari, sant nc
perfeeianei ( xecatrei; n aceast. pri\Jin aproape n bun stare. La a n asemenea re
d i n punctul de \1edere artisti c, efectu l este zultat nu mai ajungem ea fabricaia noastr

inp.org.ro
236 COMISIUNEA .MoNUMENTELOR IStORICE

modern, eei \?edem u m smalarile actuale eate 1), e a excepia plci lor citate l a biserica
ncep s eaz dup paiin i ani. din Gabrin.
Trianghiari saa plci n patra colari am .... Gsim ns p lci de faian colorate la
p l golurile d intre rotocoalele, adaptndase unele b iserici din 1"\istra saa d in Baleani
spaiului liber i earbarei d isearilor. In m ij ( Pantan asa, 1"\er baca, Vorigarel i n Pind, Sf.
local lor sant niste ' nasturi saa \?rfari. ca .... Vasile din 1\rta, n Diehl).
lorile smalal a i sant ea i a ee le ole rotoeoalelor La Constantinopol i n toat peninsula sant
ea \?ariaianile eanoseate. Cozile sant, firete, d iscuri de teraeot smlait, de obicei \?erzi ;
mai m ie i i aa \?r'o 7 centimetri lung ime. ele sant fr ornamente i de dimensiuni mai
Cea ee este de obser\?at n aranjarea roto.... mici. I mprean ea eraeialie de pmnt ars,
eoalelor este modul eam pietre le doplite de le gs im la TekfarSerai , la 1"\esem bria, la
la colari se leag ea friza de discuri. 1\eeste 1"\ istra, n 1"\aeedonia, n Serbia, n Bulgaria
din arm sant aezate, a zice \?rte, i n 1"\antenia (Cotmana, aei fr eraeialie) .
ntre cozile p ietrelor att et permi te forma Sant ns aezate ntr'un alt mod de et
neregalat a lor. Se \?ede asfel, odat mai n .M.oldo\?a ; n loe de a nsemna tim panele
m ult, ea eonstraetori nu ineau de loc la o sablineaz areatarile ; aG i alte d imensiuni
n:galaritate a eioplirei n aceast pri\?in i alt form.
nici la o aranjare sime.... E ade\Jrat c la .M.an...
trie i b ine ordonat a tele l\tos gsi m des ade\J
rotoeoalelor. rate farfuri i ornamentate
In l egtur ea aceste aezate n z idari, dar e
d iscuri ornamentale trebue \?Orba de blidari asa zise
'

\?orbit i de aceste plci de Rodos si ' sant de o


rom boidale, colorate n \?rst posterioar celor
\?erde saa albastra, care ce ne ocup.
le gsim nirate sub stra... i n I talia de Nord ,
ina tarle i la Sf. I lie, ase ... gsim asemenea d iscuri
menea la .M.iliai unde saa farfuri i, ns destul
erau s' i rotoeoale. de rar, (spre pild la PMi
I n fine la Ptrai, sant i la .M.iiano) .
plci ptrate saa drep... Nu \?om \?Orbi de cele
tanghiulare, \?erde, brun, brele faiane ale Della
negru, a lbastra, care for... Robia, eei e e\?ident e
meaz friz la snari i pornesc dintr'un alt senti...
la turle ; unele di ntre ele Fig. 405. Piatra, Paramental ca discuri ment i c nu aa n imic
aa o figur geometric s m11J aite comun ea rotoeoalele mor ...
foarte sim pl sub smal. d o\Jenesti.
'
E \?Orb deci de biserici construite n Cred, n rezumat, e i dea primiti\J a
general naintea celor ea rotoeoale figurate .. acestei decoraie de pmnt ars smlait ne
(.M.iliai a a\?at rotoeoale dar ea orna... \?ine din pen i nsula balcan ic.
mente geometrice.) .M.eterii olari, de coal oeeidental, care
l\eeste plci pot fi deci considerate ea i a\Jeaa la ndemn eonstraetori i bisericilor
prima ncercare a acestei decoraiuni . noastre i cari au fost chemai s aplice acest
Dup anal 1 496 n u m a i gsi m rotoeoale sistem decorati\J, s'au inspirat, n alegerea
deeorate ea figare, ei numai' cele ea bamb, sobieeteror, de m oti l?ele conoscte lor n a pas
pn la construirea bisericei Sf. Georghe d in i astfel, aceste figuri tratate n piatr n
Saeea\?a (1 5 1 7).

Occi dent, aa fost transpuse la noi n teraeot


DaC' subiectele n ftisate
' p e aceste roto ...' smlait, pentru a rspunde unor dorine,
eoale sant de o origin a i i mediat apasan, o nor gastari nrarite d i n Orient.
precu m i modul eam sant tratate i eam ( l\m \Jzat de altmintelea 'c u nele d in
sant fabr:ieate, din contra obiceiul de a aeza
asemenea teraeote smlaite n zidari e ne ...
eanoseat n Occident saa foarte rar. 1 ) Comunicare uerbal. D-nii Tomko\1icz, Kallenbach
In Polonia asem e nea d iseari n u sant cun os ... Gebarouicz .

inp.org.ro
SI SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 237

aceste m oti\?e, zimbri, lei i alte eraa re .. Este deci an fapt care nu se mai poate
prezentate i pe plcile de sobe). contesta c faadele biserici lor d in \?remea
lai tefan cel 1"\i.'lre erau ca materiale a pa
*
* *
rente s i c tencaeli le s i frescarile care aco ..
' '

per azi unele d intre ele au fost adogite


Din analiza elementelor decorati\?e ce leam mai trziu.
trecut n re\?ist, reese n mod e\?ident c l\cest Iaera e c hiar documentat la Vorone,
faa dele eraa de materiale aparente. Toate unde se tie prin i nscripie c frescari le ex
aceste materiale ngrijite, crm id aparent, terioare au fost fcute n 1 547 de itropo ...
smlait, rotocoale mpodobite, nu pu teau n lital Grigore Roea care a i adogat exo
nici an caz s fie acoperite ca ten cuial. na'r texal b isericei.
Iar ca s fi fost restul zidulu i tencuit i
aceste pri decorati\?e lsate \?zate, iar nu Rmne de tiut dac ocniele erau ten...
se poate admite cci sant asezate n planul caite i c hiar zagr\?ite aa cam muli o cred .
z idului p recu m sant i feei p ietrelor do ... l\ceast credi n ns, care este aproape ge ...
plite. i moda! neregulat cam se termin neral, nu este justificat prin n i mic, cci n u
cozile colarilor i cam se ntlnesc ca d is .. a\?em n i c i o prob i n ic i an document despre
carile smla ite ne arat i m posi bilitatea anei oceasta. C hestiunea rmne deci deocamdat
tencairi pariale. nedeslegat.

Fig. 4o6. Trnovo, Sf. Damitra

inp.org.ro
Cl\PITOLUL V.

MATERIALELE
. iNTREBUINTATE SI
, METODELE '

DE CONSTRUCIUNE
Piatra brut ce s'a ntrebuinat n mod pentru a fi mai uoare, iar aceast s1ga era
constant la zi driile bisericilor noastre se lua ad us cte odat d ela deprtri mai mari.
d in carierile cele mai \?ecine, unde s'a gsit l'.ortaral ntrebuinat este de \?ar alb ames...
totdeMna o piatr destul de bun. tecat, de o bi cei, ca cr mid p isat mai
I n cea ce pri\?ete p iatra de talie, pentru m ult sM mai puin fin. Cte odat se gsesc
care se cerea o calitate mai bun, se t>ed e mici pietr icele, iar n isip, aa cam l ntre
c a fost adus d i n locuri m ai ndeprtate, bain m acum, na se gsete. Zidria e fcut
alegnda-se ca grij. Peste tot e o gresie a ngrijire, cel puin la bisericele im portante.
cenuie, tare i negeli\?. Semnele lapidare ce Pietrele de talie, cam am artat, sant e ia ..
le gsim arat c pietrele ce le \?edem azi plite cu ngrij ire pe feele \?zate, coada ns,
sa nt nc cele d i n \?echime. chiar t>zot , rmne neregalat. Piatra aleas
Crm ida, bine ars i de o foarte bun e d estul de tare ca s se mai cunofisc nc
calitate - cci a patat, expus la aer, resista mai totd eauna armele i nstru mentelor ntrebu
attea \?eacari asprei clime d i n l'.oldo\?a - inate. l\ceste urme sunt n general obl ice n
e d e d i feri te d imensiuni. Cea aparent i cea ra port ca margi n i le p ietrei, dar nu este o
smlait este mare i msoar ntre 27 cm. regu l constant, cci se gsesc i unele
pe 1 3 i 5, pn ta 30 e m . pe 1 4 - 1 5 i 6 arme paralele. La mulare, semnele instru
i chiar 7 i 8 c m . grosime. mentalui sant paralele ca d irecia lor.
Sant d i mensiuni cam se gsesc la cld i I nstrumentul cel mai ntrebuinat trebue s
rile din aceast epoc n l\rdeal i n Galiia, fi fost dalta si ' panta, pe arm ciocanul ca
- d i mensiuni de altmintrelea care se apropie t isul ca d ini t>ertical (brettare, laie) saa cel
de ale crm izilor moderne si , sant foarte d i- orizontal .
ferite de cele bizantine, care nu sant aa l ungi E aproape inutil de a adoga c nici odat
i mai ca seam mult mai su bire (31/2 - 4 nu se t>d urmele i nstra mentu lai mai modern
centi metri) . num i t bac iarda care pe aceste t>remari :1 0
Unele crmizi, acele ale pi latrilor de exista.
col ai absidelor, au forme speciale, nsem .. Dap unele semne ce se mai \?d la pietre
nnd unghiul necesa r al poligonal u i i sant de talie, ca la turna ! lai Sf. Ion din Piatra ,
cte odat mai lungi ca cele obinu ite a\?nd saa la contrafortarile Sf-talai Gheorghe din Hr
lungi mea egal cu lrgimea pil astralai, 29-36 la, par c s'a ntrebui nat cletele pentru
cm., ceea ce perm itea s se e\?ite a n rost. rid icarea i aezarea lor. P ietrele par a fi
Cr m izile ntrebu inate n i nteriorul zi fost aezate n general n mortarul ntins (a
dalui sa nt de obicei de d i mensiuni cet>a mai bain de m ortier), iar na turnat ulterior. S'au
reduse d ect cele a parente ; mai cu seam gsit i pene m i c i de lemn de cele ce se
cele care au i ntrat n construcia bolilor obinu iesc i acuma pentru a aeza pietrele
sant mai m ic i i mai sobiri, cam e ra i na n poziia l or exact . S'ar putea ns c aceste
taral pentru a nlesni exeatareo carbarilor, pene s prot>ie de la o reparaie.
mai ca seam dac zidari i boli lor erau de Dup moda bizantin se aeza n zidrie
coal bizantin. i grinzi d e lemn la nlimea naterilor
!\colo unde bolile nu sant fcute de c bolilor. Unele se mai \?d, ca la Popui
rm izi , sant constru ite cu sig (taf calcar) , n pronaos (unde au d i mensiunile 1 6/23 c m . )

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 239

i Ia Dorohoi , -asemenea i la turmii B i.. pondere nt, chiar dac au lu crat amestec a
striei . zidari d i n d iferite scoli. La Popati . n
' '

Na s e cunoate dac sant i grinzi necate aceast bolt a pronaosala i exist, -- pre cum
n masi\)ele de zidrie, dup obiceiul bizantin. am artat la descrierea bisericei - ner\?ore
Rostarile cr mizi lor aparente sant relati\? de caracter gotic care sant fcute de rr...
subiri. Rar trec de 2 cm., adic se zidea mizi (\?ezi fig. 53) pe cnd la bolile clopot..
ca i n l\rdeal i n Galiia iar na dup n iei de la Blineti ner\?arele gotice sant d e
moda bizantin unde rostul e a proape de piatr frumos c ioplit, ear amplatora e d e
grosimea crmizei ntrebui nat (3 - 4 cm.) crmizi cam neregulat aezate (\?ezi fig. 200)
Unde se l acra ca crm izi m a i subiri i rostul
se fcea m ai gros. In pendenti\?ii cei m ari ai naosalai ( n ici ..
l\rcarile sant construite prin asize rad iale, o dat n pronaos) i cte o dat n rndal
c heile nchizndase n mod regulat, carbara superior, deasupra arcarilor piezise, sant
'

fii n d obinut prin grosfmea mai mare a ros .. aezate oale de rezonan, care apar spre
talai spre extrados. interior ca n ite gurele m ici ca bazele ce\?a
Nu gsim n iciodat extradosal arcarilor aparente. Corpul oalei e necat n zidrie.
nsemnat printr'u n rn d de crmizi pe lat, Desemna! alturat arat oalele ce se gsesc
cam se \?ede n t\.antenia i n ri le baJ .. acuma ; e d i n m uzeul d i n Sa cea\?a.
canice, i m ai trziu i n floldo\?a. Numrul acestor oale e prea m ic ca s pre...
Calotele boltilor sant de asemenea fcute
'
supunem c scopul lor era de a reduce grea..

fig. 407. Instrumente de cioplit piatr, (dup Violet le Dac)

de asize asezate
,
ra d ial saa aprox imati\? ; des tatea pendenti\?ilor, d e altmi ntrelea totdeauna
partea central e mai subire ca partea mai mici. Rol al lor, ca n malle alte ri, (n
"eci n a n aste rei .
'
Rusia , ntr' alte) pare bine s fie acela d e
Deformri, fie dela nceput, fie d i n cauza a ntri sunetele, cea ce expl i c de ce se
tasrilor saa a unor refaceri, sant dese. gsesc n naos si no n pronaos.
'

Pendenti\?ii sant construii, de obicei, ca


crmizi aezate ca faa lor \?zat n rnduri Dac ziduri le b isericei propria z is sant
orizon tale (dup m etoda obinuit bizantin) , d e p iatr brut fr crmid saa ea foarte
a\?nd nclinaia necesar dup curbur. In puin, turlele d i n contra sant d e crmid.
dou cazuri ns, n pronaosul d e la Po .. Baza cea de jos - cea ptrat - este cte
pai i n acela dela Sf. Gheorghe d i n o dat de p iatr ; -Ja Sf. Il ie e de sig. Cele..
Hrla, s e \? d rndurile de crmizi \?er i'alte sant de crmid, Iaera ce este de
ticale ; s'ar pu tea s fie aici o i n fluen altm in trelea firesc din cauza subirimei z i
occidental. driei impus d e nc\?o ia de a m icora ct
Cam ns, din cauza tencoielilor, cazurile se poate greutatea ce apas pe arcurile na ...
unde patern \?edea a pareliajol crmizii sant osului.
rare, e grea de tras o concluzie d in puinul
ce se \?ede, dar, n orice caz, se poate de Grosimea zi darilor n raport ca lrgi mea
duce c la zidirea acestor pri caracteristice si ca nlimea bisericei e considerabil. l\sa
' '

ale bol tiri lor tot mna bizantina a fost pre.. banioar :

inp.org.ro
240 COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

La Reaseni 1 , 6 0 m . pentru 6 , 0 0 m. lime, zalt n mod e\?ident din formele ce le aa pe


i 5,5o m. nlime, socotit 1 11 naterea tablourile \?Oti\?e, ct i d i n moda! cam zi
arcari lor mari. darile se termin n partea lor superioar.
l\rbora 1 ,55 m. p ...tra 5 , 7 0 l. i 4,20 nl. l\m \?zat c la anele biserici, n rndal
Dobro\? 1 , 5 5 " 5,80 ,, 6,00 , .de oenie mari, se gasesc r safltoare. l\ceste
Ptrai 1 , 0 0 " 4,50 " 4,00 " rsafltor i apar n faada ea n ite g tari de
Vorone 1 , 2 0 " 5,30 ,, 4, 1 5 " oale de diametru m ic, cinei pn la zece
.M.iliai 1 , 25 ,, 5 ,5 0 " 5,00 , ,centimetri (ex. Rzboeni, Volo\?, \?ezi fig. 1 8 9)
St. Ilie 1 ,oo " 5, 2 0 " 5, 1 5 " Na aa, bine neles. n i ci an scop decorati\?
Tazla 1 ,40 " 5,50 " 6,85 " ci ser\?esc namai pentra aerisirea podalui
Hrla 1 , 1 5 " 5,70 " 6 ,00 " deasupra boltelor .
Neam 1 ,50 . 6, 3 0 , . 6,65 " Despre trepte na e n imic special de spas.
l\jang deci la o grosime mai mare de ct Sant, bine rneles, totdeauna de p iatr mai malt
sfertul lrgimei bisericei i mai mare ca sfer saa mai pain bine ciopl ite, att cele de la
tal nli mei arcorilor mari la naterea lor. i ntrare ct i cele i nterioare, cci , precam
* am \?zat, de obicei pardoseala ofer d iferene
* *
de n i\?el , na namai la altar dar cte o dat
Tencaelile i nterioare sant fcate d e \?ar si n interiorul bisericei.
'
alb amestecat, ca i mortarul zidriei, ca c...
Pardoseala trebae s fi fost mai totdeaana

-
rmid pisat i cte o
de lespezi de piatr, dar n'ar fi exclas ca
dat pietricele. Nisip
s fi fost cte o dat de dale de pmnt ars
propria z is n a se gse
i smlait. .M.a i gs i m azi n altar la Sf. Ilie
l
ste. Straturile d estinate
dale rombiee la fel ca acele care mpodobesc
fi zagr\?ite sant de taria
[
pe d i n nfar. In altaral biseri ce i dela

\?ar alb . ca ce\?a cli


Popai sant dale de pmnt cam de aeeia
1
tocate. Jadeend d ap
omogenitatea acestor form. S'aa gsit i n ruinele cetei dela
1 mortare, se \?ede c Sacea\?a, fr a se tie ns data lor.
\?arai a fost stins ca *
malt ngrij ire, cea ce * *

n'a fost totdeauna ca....


Fig. 408, O oaUI. de zal n \?eaearile arm.... Ca aceast analiz a materialelor de con ...
rezonan11, gllsit11 n rai toare, stracie ntrebuinate i a modelalui cam ereaa
nele cetei Sace\)ei Despre materialele pase n Iaera, am terminat stadial bisericelor
de n\?elire am \?orbit propria z ise. 1"\ai rmn ns anele lacrr i
cnd am d iscutat c hestiunea formei aco .... accesori, care sant prea intim l egate ca a r....
perialai. Namai e, deci, ne\?oe s re\?enim. h itectura cldirei pentru a le palea lsa la
Vom adoga namai c arpanta care sa.. o parte . E \?Orb de morminte i de zugr\?eal
ponrt n\?litorile era de lemn, preeam re .... n prima! rnd .

inp.org.ro
Cf\PITOLUL VI

M O R M IN T E L E
.M.ormintele se gsesc aezate de regul tefan cel .M.are a a"at grija s aeze p ietre
In pronaosul bisericeL de mormnt i n aite b iserici de ct cele
Lespedea acoperitoare e saa la nh?elal par... zidite de dnsal i anume pe apte gropi ale
doselii sau Ia o m i c nlime. Sant simple rudelor saa naintailor lai, n "echia bisericl
dale intre 1 , 3 2 m. i t , 8 3 m. lungime, 0 , 4 2 la de la Rdai ; la Bistrfa a aezat p iatra pe
0, 8 1 m. lime i 1 0-2 cm . grosime. Forma mormntal Doamnei l\na a lai l\lexandru cel
lor e dreptcmghialar, sau mai lat spre cap. ban, la Probota p ietrele lai Petra fiul "b ...
Jar mprejur, pe o band, cam de 5 1 o trnalai tefan Vod" i aceea a mamei sale
centimetri lime, este spat inscripia care O ltea, ear la mnstirea Neamalai aceea de
pomenete mortal. La mijloc "edem o mpo ... pe mormntal lai tefan, fial lai 1\lexandra cel

Fig. 409. Potna, 1'\ormntol Joi tefan cel 1'\are

dobire aproape totdeauna cu moti"e "egetale. Ban, precu m i aceea a prclabalai de


Prin excepie, pe mormntal fiilor l a i tefan Neam, .M.icota.
cel .M.are, Bogdan i Petre, la Patna, s'a spat Pe p iatra lai Bogdan cel d'nteia, la R ...
o stem ca an coif d espre care am mai "orbit. dai la sfritul i nscripiei, meterul 'i a pas
("ezi fig. n anexa). numel e : " .M.istr lan " . Dnii N. Iorga i Kozak
Nici odat na gsi m reprezentarea mortalai, presupun, bazai pe consideraiani de fone
cam se obinuia n rile occidentale (i n tic, c acest meter era ceh, i Dna Kozak
Polonia i n 1\rdeal). pane "enirea lai n ar n legtur ca sa...
.M.aterialal ntrebuinat a fost marmora, pia ... sirea Hasiilor .
tra calcar saa mai n general gresia. In orice caz, ornamentaia acestor p ietre
31

inp.org.ro
242 COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

are an caracter occidental . E ad\?rat c mo c:anosc:tori ai artei e\?alai media, n ... nal Louis
ti\:>ele ntrebuinate mai la toate morminte, Brehier, ntr'o carte recent : 1).
aceste larg i frunze stilizate, si metric ordonate " Inrarirea artei arabe, puternic: s imit
i ca degante \?O lnte, sant la nceput de origin n ti mpa! i dap cearta pentrn icoane, a d os
la adoptarea unor tecnici no i de un ca ...
racter mai pain plastic. Scalptorii au
cutat s reprodac: pe marmor i pe
piatr stofele preioase i desenari le de
gaitan, an imale afrontate , pal mete stiti ..
zale . . . Stofele arabe aa ser\?it d rept
model"
In rile apusene i ale Europei cen ..
trale ornamentaia figurata a jac:at i ea
an mare rol si '
a m:>ins pe cea \?egetal.
fljans n f\ol do\?a ortodox, mete..
rai na putea, firete, s execute dale
de mormnt ca reprezentri umane ; a
aplicat deci moti\?e\e decorati\?e ce i eraa
canosc:ate si modul c:am S(] nt executate
arat c: I n era c:a des\?r ire stpn
Pe dalta sa si '
ntr'ade\?r an mester'

mare.
Spatal slo\?elor i al ornamentelor e
net, franc: ; d ap datin, slo\?ele sant n
relief, fundal fiind spat ; ornamentele
snnt de asemenea n relief, dar plate,
si' aproape fr modelare.
La mai multe d in aceste p ietre, n
afar de rndal de slo\?e al nsc:ripiei
funerare, mai este o band ornamentat
care ne nfieaz ana din aceste m ...
pletitari aa de respndite mai trziu la
Fig. 4 1 0. Patna, Groapa l'lariei de !'langop ; jos lespedea
noi i n Orient, de ande, de sigar, ne aa
Voe\10Zilor Bogdan i Petra \?enit, fie prin calea manasc:riptelor fie
prin i m i tarea ornamentaiei otomane.
oriental, - (gsi m _ an ele aproape la fel ca Or, este de obser\?at c: aceast fsie '
este
cele dela Rdai, n form de c henar mpre.. executat ntr'un mod mult mai pain abil c:a
jnral e\?anghelistalai f\arca n e\?angel ia d in panoal central. S'ar credea, la prim a \?edere
1 4 29 de la mnstirea Neamului ) - dar erau c: este fcat de o alt mn, lac:ral, ns,
de malt ncetenite n arta roman ic i aa de c:e ar fi grea de adm is. Trebue deci presapas
\?enit unele d in moti\?ele e i cele mai caracte c: aceast ornamentaie rsritan a fost c:e rat
risti ce. meteralai, dar, ea fiind pentru d nsal c:e\?a
1\lte, ca d e pild piatra lai tdan cel noa i n afar de tec: nic:a sa , n'a patat s'o
f\are, nsui sant m a i e\?o laate, de an caracter execute aa de perfe ct c:a ornamentele c:e.. i
goti. n care totui se pot aor d isti nge ele .. erau obisnuite. '
mentele pri mordiale rsri tene. Fcat'a meterul lan toate pietrele de
1\ceste moti\?e spate sant laate d up mo .. aceiai factura c:e le gsim n wemea domniei
t i\?ele stofelor orientale ale cror somptaozitate lai tefan ? N imic: na s'ar opane. Primele
a fost totdeauna foarte admirat de Occidenta l i p ietre de la Rdai sant spate la 1 47 9 .
cari l e a a ntrebuinat n d i fe rite feluri n In doi saa trei a n i le a spat toate apte.
ornamentica scalptaral a b iseric:elor lor . La Patna lespedea m itropoli tala i Teoc:tist e
Na numai n apas dar s i n rsrit a fost d in 1 478. !\ceea foarte frumoas a f\ariei
aplicat acest pri!?. ci p ia. '
Iat ce spune anal d i ntre cei mai bani 1 ) . L. Breh ier, 1'1\rt Byzantin pag. 1 z g

inp.org.ro
BISERI CILE LUI TEFAN CEL MARE

d in 1"\.angop, d i n 1 47 7 , e de an stil foarte inut In partea ceal'alt de dou coloane.


d iferit : o stof oriental executat n gustul E de o p iatr alb mai moale. Profilele ca
occidental. Nu tim in ce an a fost pregtit pitelelor sant aproape la fel ca la c hi\?otul lai
Piatra l a i Stefan insusi, dar a fost dup
, ' tefan cel 1"\are.
1 492. In pronaos, un alt chi\?ot, tot pe dou co
Lespedea lai Bogdan cel Orb, d i n 1 5 1 9, i loane i care poart armele rei, acoper
a surorei lai f\aria, din 1 5 1 8 , sant de acela morm intele lai Bogdan cel Orb i lespedea
stil. suror" e i sale 1"\.a ria. In fine an al pafralea
Piatra 1"\.ariei, cea d'ntei suie a lai Petra chi\?ot, mai recent, e aezat peste groapa 1"\ari e i
Rare, de la 1 5 2 9 , este o copie mai orien ... l a i Rare i a l u i tefni Vod.
tal izat a p ietrei lui tefan cel 1'\are.
Lespe dea Oltei, mama lai tefan cel 1"\.are , La 1\rbora, piatra de mormnt fr inscri p
executat tot in stilul celor de la Rdai, ie a lai Luca Arbore, este acoperit'- de un
dar ca o margin mai lat de m p letituri, frumos c hi\?Ot cu bogate spturi gotice ; se
arat data de 1 46 5 ca anal morei ei, dar \?d i dou pajure spate n partea sape
nu tim la ce dat a fost s pat piatra. r ioar precum i o inscripie. (\?ezi figura).
Deci ntre 1 4 78 i 1 5 1 9 , timp de patru Fundul e zugriJit cu o fres<.; reprezintnd
zeci de ani, \?edem acela stil i
cam aceasi mn la toate aceste
,
lespezi de mormnt. 1"\. e t e r a l
lan, artist deja des\?rit la pri
mele lui lucrri, ar fi lucrat deci
pn la \?r'o 6 5 - 7 0 ani. Lucrul
e perfect posibil dar am putea tot
aa de bine presupune c a format
un ele\? i c cele din arm d in
aceste pietre sant de acest din
arm, ma i ca seam c putem \?e..
dea n pietrele mai recente o oare
care fantezie.
I n ori ce caz, cam n aceast
\?reme, aceast mn d ispare, cci
sub Rare se gsete o alt factur
s i o all ornamentic, (afar de
'
foarte rare excepiani.)

1"\.orm intele sunt aezate lng


perei i des adpostite fie de o
adnci tur in forma de n i, mai
rar dr an chi\?ot, saa de cele dou
de o dat, 1\ceste chi\?ote (balda...
chine), le gsim n aceast \?reme
numai la Putna i la 1\rbore .
La Patna, chi\?otal lai tefan cel
1"\.are e acuma desfcut (bucile
sunt n exonartex) i nlocuit prin ...
tr'an fel de d u lap de sticl . E de
marmor alb i destul de simpl
Fig. 4 1 1 . I\rbora, Chi\1otol mormntolui lai Lucil Arbore
ca form. Sant stlp i subiri de
seciune octogonal, care susin a...
coperimental boltit, prin capitele ca an profil Luca Arbore ca fami l ia sa prezintnd biserica,
gotic. ctitoria sa, Domnului Isus, aa cam e i pe
Pe mormntal 1"\.ariei d i n 1"\.angop este an tabloul \?Oti\?.
ch i\Jot rzmat de perete ntr'o parte i sas.. 1\ceste acoperi mente de - mormnt repre

inp.org.ro
244 COMI SI UNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

zint de sigar o nrarire occidental. 1\se ... 1\ceast com paraie ca m onamente contim
menea baldachine se \Jd foarte des tn Qc .... porane, precam i frstarile gotice obser\Jate,
ciden t, n \Jeacarile al XlV-lea i XV-lea, i e ne fac s credem aatenticitei chi\Jotdor de la
destal s ne amintim acele care acoper la Wawel Patna, cel pa i n anora d intre ele. Recon ..
d in Craco\Jia mormintele regilor Poloniei, Intre stracia biserice i In \Jeacal al XVII-lea i al
altele acel al la i Cazimir IV.. lea Jagielo, con ... xvm leo e ra de natar a lsa an dabia n
..

timporanal lai tefan cel t\.are, mort n 1 492. a(:east pri\Jin.

fig . . 4 1 2 . Ptrul, Tabloul \?Oti\?

inp.org.ro
Cl\PITOLUL VII

Z U G R V E A L A
Interiorul biseririlor d i n \?remea lai tefem mei sale Elena n anal 7055 ( 1 5 47 luna
=

cel !'\are trebaea s fie in ntre-gime zagr\?it. Septembrie 1 4 1)''


Era eomplectarea necesar i fireasc a la Zagr\?eala d i n naos este e\?ident mai \?eche
errilor, podoab i n\?tar. ea aceea a pronaosalai. Dac s'ar fi feat
!'\ai malte d intre ele neaa par\?enit ea n acelas timp, acest Iaera s'ar fi trtat n
aceast mbrcm inte datnd d i n \?remea zi.. inseripi ; asemenea dac s'ar fi f cat de
d irei saa d i n \?remari apropiate. Grigore Roea ; i n caza! n care s'a fi f cat
Iat, n ordinea cronologic, cele care aa ntre aceste doa date, de altmintrelea aa
nc acamo picturi : de apropiate, s'ar fi artat printr'o alt in ...
Dolheti , Ptrai, .l"\iliai (Bdai 1), Sf. seripie. Este deci e\?ident c dup termi narea
Ilie, Vorone, Sf. Gheorghe d i n Hrla, B .. pronaosalai i a lucrrilor poruncite de mi ..
linesti, Sf. Nicolae d i n Dorohoi, Popai, t ropolital Roea, b iserica era compleet zagr..
1"\ stirea Neamului, l\rbora, Dobro\? - la \? it ; n ici n'ar fi procedat la p ictura exterioar
care se poate adoga i paraclisal tarnalai dac ar fi . rmas naosal nezagr\?it - O
de la B istria. - !'\ai sant ete\?a resturi refacere d eci na ar fi patat \?eni dect dap
de la Sf. N icolae d i n Iai ee se pstreoz l an sir destul de lung de ani. !'\ai trz ia
'

Sf. Gheorghe d i n Iai. ns na se poate admite, cci i stilul pietarei i


Pentra a patea data, ea oarecare a pro'"' i conografia s'aa schimbat, deosebinda-se deja
ximatie, aceste freseari, nu a\?em dect ete\?a bine p icturile d i n a doaa jmtate a \?ea...
panete de reper. calai al XVIlea.
Pronaosul de la Vorone este zagr\?it saa De almintrelea, frescarile naosalui sant pe
terminat, la 1 550 de ctre 1"\itropolital re ... primul strat de ten cuial.
ofan, aa cam arat inscripia zagr\?it d ea Profesoral Podlaeha, care a studiat ea am...
sapra aei naosalai : "l\cest priprat l'a m ... nunta! picturile marale 2 con..
framaseat i aurit Teofan, arhiepiscopul .1''\<:> 1 - ' d i n Baeo\?ina ),
sider fr ndoial zagr\?eala ' naosalai ea
do\?ei n anal 7058, !ana Iunie 2 1 : \?eniea mai \?eehe, att d in puncta! d e \?edere al
lai pomenire." picturii ct si al i conografiei, si o dateaz de
Exonartexul a fost adogat i zagr\?it la zidirea b isericei 3). Le er de cele mai
preeam i exteriorul bi!Kricei prin ngrijirile \?eehi mpreun ea cele de la Sf. I lie, i
mitropolitalai Grigore Roea n anal 1 5 47, n oare care msur si ca cele de la B
cam arat o alt i n scripie. dai. )

'

,,Prin \?rerea Tatlui, i ajutorul fialai i


s\?rirea Sfntului Dah i prin trada ro ... fresearile d e la Dobro\?, cel puin cele d i n
balai lai Dumnezeu Kir Grigore l"\itro... naos, sant datate p r i n i nscri pia ee s e gsete
politai toatei r i moldo\?eneti s'a adogat
i s'a nceput i s' d construit i s'a s\?rit 1) Kozak. Inschriften aos der Boko"inr .
acest m ic priprat i s'a zagr\?it n jaral 2) V. Podlacha. f\alowidla Scienne w cerkwiach
toatei biserici pentra safletal sea n zilele Bokowiny i alte stadii.
') P.olletin de la Societe polonaise poor l'a"ancement
b lagocesti\?alai Ion Ilia Voe\?od, i ale ma.. des sciences 1 9 1 2 . pag. 46.
4) Id. Das hl. f\bendmahl in den Wandgemii.lden der
1) Distrus in oltimol rzboi, dar din fericire sta .. Kirchen der Boko"ina. - Konstgeschichtllches lahrboch
diat inainte. der. K . K . Central Kom mission. 1 9 1 o pag. 1 4 8.

inp.org.ro
246 COMI S I UNEA MONUMENTELOR ISTORI CE

Fig. 4 1 3. Ptrai , Siii Constantin i Elena

Fig. 4 1 4. Ptrllai, Picturi n pronaos

inp.org.ro
BI SERICILE LUI TEFAN CEL MARE , 247

<Il
o
<J
c

inp.org.ro
248 COMISI UNEA MONUMENTELOR I STORICE

Fig. 4 1 7 . Sf. I li e Tablool


, tlOti\?

Fig. 4 1 8 . Sf. Ilie, Tabloul 1.1otiv

inp.org.ro
B I SERICILE LUI TEFAN CEL MARE 249

Fig. 4 1 9. Sf. Ilie, Picturi n naos

fig. 420, .1'\lllllui, Cozne!e Sfintului Procopiu (dup Podlacho)

inp.org.ro
21i0 COMISIUNEA MONUMENTELOR I STORICE

pe tabloul \?Oti\?, - pe prima! strat de za necesitate pentru cele ale cultului. i aceasta
gr\?el i : mai ca seam ca Voroneal care pare a fi
" Blagocesti fost una d in mnstirile sale de prd i lecie.
\?ul i de Chri Credem deci a nu gresi, spunnd ca frescurile
'
stos iabitorcJ I !o naosalui d in Vorone, cele de la ./"\.iliai,
Petru Voe\?od, de la Sf. Ilie, sunt din wemea lui tefan cel
prin mila la i 1"\are, precum i cele care \?Or prezi nta ca ...
Dumnezeu, gos.. ractere asemntoare ca i conografie, ca !lru
podar al !rei pare ornamentat i ca factur pictural.
mo ld O \? e n e t i, I n acest rnd \?Om pune frescurile de cu-
fiul btrnalai
tefan Voe\?od ,
a zagr\?it i n
frumuseat acest
hram n numele
coborrei sfn
tula i Dah - la
mnstirea d i n
DobrO\J anal .
703 . luna
. .

. . . '' Lipsete
cifra unitilor ;
de oarece, ns,
Petra Rare s'a
urcat pe tron
la 1 5 27, zugr
\?eala a fost exe ..
c o t a t ntre
1 5 2 7 si 1 5 3 1 .
'
Or a c e s t e
f r e s c a r i pre
z i nt deja mai
m u lt asm
n are ca ce \?Om
gsi la Probota,
Fig. 42 t . f'\ilioi (dnp Podlacha)
de p ild, i n
exonartexul din Vorone. l\ce ea obser\?aie
se poate face i n pri\?ina frescarilor de la
./"\.oldo\?ia, executate n 1 537, dar ntr'ade\?r,
foarte probabil retaate, dac nu repietate,
peste stratul cel \?echiu (cel puin n parte).
Si cu ct \?om nainta n timp, cu att
,
sti lul i iconografi a se \?Or modifi ca.
l\ceasta este deci un nou argument pentru
a socoti frescurile naosului din Vorone i cele
asemntoare ca mai \?echi i dac nu din
\?remea lui tefan, cel puin d in anii care au
urmat i med iat moartea lai.
Iar dac ne gndim la r\?na cu care s'a
ngrijit de ridicarea b isericilor i de grija
Fig. 422. Vorone, Parte din tabloul >oti>
lui e\?ident pentru aceste lcauri, \?Om gsi (dup o copie)
ca neputin s fie lsat atta ti mp bisericile
lai goale i l ipsite de aceast podoab, nu na rnd descoperite la Dolheti, cele de la Bli
mai des\?rirea fireasc a lucrului, dar i o nesli, de la Sf. Nicolae d in Dorohoi, de la Sf.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 25 1

fig. 42. Dnlhetl, Peretele I.'Oiil.'

inp.org.ro
2!l2 l:OMSIUNEA M ONUM ENTf:LOR ISTORIC

Fig, 4 2 4. Sf. Nicolae , Dorohoi, Pictori n naos

f i g, 4 2 5 , Blineti, Picturi n r. 1:1 o s ( do p!i Bol , Corn . 1'\on. Ist.)

inp.org.ro
BI SERI CiLE LUI TEFAN CEL MARE 2b3

Gheorghe d i n Hrlu. 1\rbora, paraclisal Bi ... 1 54 1 1). Este prima pictur? saa mai curnd
striei i Popui, par a _i de o epoc mai o renoire ; mai ca seam c si Arbora ca si

recent. alte , precam \?Om \?edea mai d parte, prezin t

'"
o
10
c
o
&

. Precum am \?zat, Dobro\?al a fost za... arme de reparaii. Ptrai - de o frumoas


gr\?it ntre 1 52 7 si 1 53 1 . - La 1\rbora o in ...
cripie gsit re ent arat o zagr\?ire la ' ) V. Grecu, n Byzantion I.

inp.org.ro

u

f-1

0::
o
....l

inp.org.ro
ffi

;::J
z
o

z
;::J
V)
-

@
u

Fig. 4 2 7 . Sf. GheorQh(! din li rlu , Sfn ta V!lrl.lara i Sfnta .1\lexandra Fi cy . 428. SI. Gheorghe din Hrlu, S!-ta Teodora
""
<":> i o a l t sfnt

BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 255

factur pare ns a fi zagr\Jit mai n arm. stratul de tencuial zagr\Jit, n unele pri
E de obser\Jat ca i nscripiile sant pe greceti ale bisericei, se g 3sete an alt strat nezagrJit
ceeace ne ar tri mite n \Jeacal al XVH...lea . clar pe care s'aa i mitat cr m iz i de forma'.
(Sant i ndicii c sub actdalal tablou 'JOti\J mare, roie, galbene, \Jerzi. l\cela Iaera se
exist o alt zugrJeal.) \Jede la. Blinqti, la. Pupai, la Ta.zla ; n
Sf. Ni colae din Iasi a fost repictat ca ocazi:t're- aceast d i n arm b iseric na se regsete
, .

C/J
-

Cl
Le

facerei i mrirei cldirei n \Jeacal al XVII-lea, deasupra nici o alt zagr\Jeal de dH aceea
de ctre l\nton Vod Raset. Biserica m .. fcat n \Jeacal al XIX.... Jea. E deci probabil
ristird Neamului a fost zagr\?it o anal c se fcea. aceast zogr\?eal, cfmd biserica
1 830. Este ns foarte probabil c sabiectelc nu era pictat, ca s na r m.e zidurile goale
\?echii aa fost respectate. pn Ia terminarea frescarilor.
Este de obser\Jat aici c la. Sf . Ilie sab 1"\alte grafite se gsesc pe aceste zagr\Jeli

inp.org.ro
256 COMIIUNEA MONUMENTELOR I STORICE

dar na ne p_ot ser\J i mult n pri\Jina datrei na. prezint deplin siguran, ce n'ar putea
lor, cci cele mai \Jech i ce le gsim sant rezulta de ct d in aflarea onor docomente,
relali\J recente, (sfr i... dar totui , sant destule elemente ca s ne
tol \Jeacalai al XVI-lea- patern face o con\Jingere i na credem ca stadii le
\Jeacal al X VII-lc.-a. \Ji itoare s ajung la rezultate foarte d iferite.
Este de altmintreleu Este de notat ca unele d i n aceste p ictori
de presupus c, n \Jre-
mea cnd zagr\Jelile
erao mai noai i bise ....
ricile bine ngrijite, nn
ndrsnea Jamea s 'se
iscleasc pe perei.
Chiar s i acuma \Jan....
'

dali i moderni i p_an


numele pe monumen
tele \Jechi, dar n bise ...
ricile noi, proaspt pic
tate, p icturile sant res
pectate. Dealtmi ntrelea
prin \Jeacol al XVI-lea
nomrol persoanelor cu
destul carte ca s tie
s.... si i scleasc numele
'

Fig. 43 r. 1\rbora,
era de sigur foarte re- Fig. 432. 1\rbora, Pictar n chi l?ot.
SY-ta l'\arina dos si limitat mai mult
' .

la preoi. aceasta na mpiedic stodierea pictorilor i


Este e\Jident c metoda noastr de datare, sant retoate, m a i ca seam fondurile, dar

Fig. 433. 1\rbora, Tabloal I?Otil?

inp.org.ro
ta
(/)
-
t:1

(")
r:
l:rl
r
r::
inp.org.ro

-

o-j
l:rl
'"Tt

(")


l:rl

"'

NI
fig. 435. Sf. Gheorghe din Suceal:la, Sfinii Hist or i Hicetas
"'

Fi g . 454. Sf. Gheorghe din Suceal:lll, Un ctitor (Bogdan cel Orb,?) O


....
258 COMISIUNEA MON UMENTELOR ISTORICE

fig. 436. S!. Gheorghe din Suceal1ll, Sfii Teodori Tiron i Stratilat

Fig. 43 7. Dobro11, Tabloul 110ti\?

inp.org.ro
B I SERICILE LU I TEFAN CEt MARE 259

aprecierea calitei lor, mai cu seam c cte an cerc mic tntre cele mari in care sant
sp larea lor e d i n cele mai uoare. zagr\?ite capete de sfini.
Precum am artat, cnd am \?Orbit de fa Se \?ede i ngrij ire n rndairea subiectelor
ade i de materialele aparente ce le mpo pe zidari aa ca s se potri\?easc pe ct se
dobesc, exterioru l na era zugr\?it n \?remea poate ca spaiarile l ibere fr a strica efec
lui tefan cel 1"\are i aceast mod nu a n tol l iniilor. l\ceast grij dispare m a i trziu.
ce pat dect su b Pdra Rare. - (ar fi ns po Diferitele personaje si scene sunt si' mai
sibil C Sf. Gheorghe d i n Sucea\?a s fi fost mari, pc cnd n \?rem a lui Rare ele de\?in
pictat de la nceput i n afar.)
De asemenea nu a\?em n i ci o i ndicatie ca '

ocni ele s fi fost zugr\?ite.

In cele ce \?or arma, nu am de gnd s


\?Orbesc de iconorafie. l\ceasta nu mai face
parte d in arh itectura cldirei, ine de an alt
d omeniu ce'! las altora mai competeni .
Voi \?Orbi de pictur n ceeace pri\?cste '
partea ei decorati\? 1) .

Partea inferioar a pereilor este mpodobit Fig. 4 39. Vorone, ornament


ea d raper i i le cunoscute deasupra crora se
gsesc dou rnduri de ptrate mprite n mai m ici i tind a acoperi zidurile de o reea
.
trianghiari pri n diagonale. Sunt colorate In de dreptanghiGri mai mrunte. Grija decorati\? ,
rou , galberr, \?erde; reprezint an placaj i n general, scade atancea i face loc grijei de a
san t probabil o amintire a cptaselilor de pune pe zid tot ce cerc coltul, transformnd
' pereii ntr ' o biblie, ntr'o carte de n\?tar
marmor ale biseric ilor bizanti ne d in epocile
de nflorire. La Ptruti, san t chiar i mitatii rel igioas saa o \?ia a sfinilor ilustrat.
'
de p lci de marmor l de porfir. Rndurile de sfini sant separate prin f i i
Deasu pra acestui lambria, ncep rndurile ornamentale. l\ceast mpodobire c a m oti\?e,
de sfini i de scene reiigioase n ordinea de origin oriental foarte \?eche, se regsete
cerut de <:alt i de erm inie; totui grija de a m a i n toate bisericile noastre i chiar dup
tefan cel l"\are. - Ornamente aproape la fel se
le grupa ntr'un mod ornamental este e\?ident.
l\stfel n naos, \?edem spaial limitat de cele regsesc ntre altele i la l"\istra, (la 1"\itropolie,
dou cercuri concentrice deasupra ferestrelor la paraclisul Sf. Ioan, la B i-ontochion). )

i sub areal cel mare, um plut ca o serie de Este de obser\?at, ca tot caracterul oriental
medalioane care se adapteaz curbarei; spa (adi c n cazul nostru - bizantin), al acestor
iarile d intre ele sant mpodobite ca ornamente ornamente, c unele se regsesc i in m o
nnmentele romanice d in Occident, cea ce nu
e de m irare, a\?nd n \?edere c ornamentica
romanic a a\?at multe iz\?oare comune ca
aceea bizant i n, de l a care s'a i inspirat
d i rect. f\lte ornamente i gsesc asemntoare
n manascripte.
Un fel de ornament pictat, ns, ar putea
s fie ptruns priri inrorirea apusean. Sant
aceste rinsoari de frunze l ate stilizate, care
Fig. 4 3 8. Popai, ornament se asemn m u lt ca acele de pe morm intele
ce le am studiat. Precum am artat, aceste
\?egetale. De asemenea i pe i ntradosul arcurilor moti\?e orientale s'aa ncetenit n apus n
regsi m aceste medalioane. - Sant legate unele \?remea romanic s' i nrarirei acestei arte
de altele prin m p letituri care las, de obicei, am atribuit prezena lor pe lespezile sepulcrale.
Le gsim de obicei la firidele m i c i , fie
') 1\ se vedea i figurile 2, 5 , 2 1 , 30, 3 3 , 3 5 , 40, nuntru lor fie n timpanele arca lai, asemenea
6 7, 68, 1 49, 1 5 0, 1 54, 1 5 5 , 1 7 5, 1 7 6, 1 8 1 , 2 6 5 ,
266, 2 6 7, 2 69. 2) Ci . l'\.illet . - l'\.istra.

inp.org.ro
260 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Fi g. 440. Sf. Gheorghe din Sacea\?a, Sfini militari

Fig. 44 1. Sf. Gheorghe din Sacea\?a, Sfini militari

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 261

Fir. 442. Prclisnl tnrnnl i Bistriei

inp.org.ro
2fl2 COM I SIUN-eA MONUMENTELOR I STORI CE

n timpa nele onor ai ; n u le \?edem dect foarte de exact reprezentat, dar sant s' i documente
rar formnd frize continue ca celel'alte n pri\?ina costamalai i a por tretelor per ...
ornamente (\?ezi fig. 4 4 .5 i fig. 4 1 3 la stnga). sonajelor reprezentate. Este ade\?rat c, d i n
De oare ce, ns, aceste ornamente se acest punct de \?edere, poate s existe o
regsesc i n alte r i b izantine, aa boM oare care r doial la o parte d i n ele. Se

nioar la 1'\istra i chiar la biserica domneasc poate obser\Ja c unele figuri au fost scoase,
d in Cartea de 1\rge pn::com i n manos urmnd de obiceia contorul obrazulu i , s i
criptele noastre, n'ar fi moti\?e pentru a le refcate tot c a fresc. L a l\rbora tot tablo l
atri bui nl a i curnd i n flm:ntei occi dentale dect
'
\?Oti\? e refcat pe o alt tencu ial , afar d e
acelei bizantine . sfini i i de Christos, p e cnd l a a l doilea

Fig . 4 4 3. Ornamente din b i sericile d e l a t\istra (dnpli G. t\illet)

Una d i n prile cele mai interesante ale tablou ce se gsete n chi\?otal d in pronaos,
acestor frescori este peretele \?Oti\? care ne numai figurile sunt refcote - afar de ale
nfieaz ctitorul <' U fami lia sa, prezentnd copiilor.
Domnului Isus sau 1'\aicei lai biserica prin Intr'alte pri, onele chipuri de sfini sunt
mijlocirea sfntului cai e ded icat. renoite n acest fel ; asa la Dorohoi , unde
,

1\ceste pictori, despre care a.m mai \?Orbit , figura !,ai .tefan e nomai n parte reparat,
cnd am discutat forma acoperialoi, sarit sunt sfini tare au capul ntreg refcot.
d in cele mai preioase, no numai pentru Preso po n ca -- n arma a nor n\?l iri -
lamina c e o arunc n pri\?ina formei pri .... cotrop itori i aa m utilat saa stricat aceste
m iti\?e a monamentolai , mai totdeanna destal reprezentri, d fanatism religios saa de or

inp.org.ro

(/)
trl

().
p
trl
t-'
inp.org.ro

-fJW- .fm-.H r.:.f' '.,;'


s
<n

trl'
" - - .. "'1

to v tttt U 4Y . t.. ('"}
trl
t-'
ru if\ltt H t a ,. ttnordiJ. tt

iTI'IIWI'>AftiUI,f. 1.1\J.. t\ I U t
I J (Ef\" 1 - b\l,h\l' " A.4
UlA.
trl


t f .UJ.L ttttiCi l f:U lA A IJ01\t t
l l t i CAt f rLl L.L1.fHCi\,)'\f
t

1\:)
O>
""

fig. 444. 1\poslolul Luca, E"anghelie di n 149 J, druit de Ion 1\lexandru Vod, fini lui tefan cd .1'\are (din catalogul expoziiei de art \?eche ruseasc din .1'\osco\?a n 1 9 J 3).
26! COMI SI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

n contra dumanului. Reparaia nu s'a putut ade\?rate portrete asemntoare si nu numoi


'

face - dup technica frescului-de ct scond figure con\?enionale.


complect partea stricat i refcnd'o cu Restul p icturilor, i obraj i i sfinilor sunt
tencuiala cu totu l . trotatc cu mult large aa cum se obinu
l\a s e explic aceste refaceri care a u cte ' n frescul bizantin s' i nu se \?ede aici
este
o dat o factur foarte asemntoare cu res... n ici o m igleal.
tai pi cturei. ' pe pe
De obicei, tab loul \?Oti\? se gseste
Chipurile marilor dreg tori i ale soii lor retele \?estic al naosalai, pe parte a de m ia...
lor sant poate i mai interesante de cot ale z.zi a aei. l\cestei poziiani datorim perde
domnitor i lor, cc i nea\?nd pe cap coroana rea a multor d i n aceste tablouri d i n pricina
con\?enional a \?Oe\?odului, costumul e mai suprimrei zidului despritor, cea ce s'a n
exact redat. Hainele sant totdeauna acope tm plat mai ca seam n 1'\.oldo\?a. l\stfel la
rite cu splendide brocate cusute ca aur i Hrlu, nu se mai zrete de ct o domni ;
c u ornamente orientale, dar probabil de fa la Popai nu se mai \?ede nimic din tot ta
bricaicme italian. Des sunt garnisite cc1 blan. blou, nici la m nstirea Neamtului. l\celas'
Brbai i poart pe cap an fel de tichie lucra s'a ntmplat si ' mai t rziu la ma i
saa bonet m ic de stof ornat. multe biserici construite dup tefan cel 1'\.are.
Femeile au o plrie cu marginea mai Tablouri \?Oti\?e complecte mai gsim la
lat care pare a fi de pae sau de o stof Vorone, la Sf. Ilie, (pn eri era cel de la
uoar, aezat peste o maram care cade .pe .1'\iliui), la Ptrai, la Sf. Nicolae din Do
rohoi, la Blineli, Ia Dol heti, Ia l\rbora,
repetat de dou ori .
Pe partea ceal'alt a uei, pe acela pe
re te, se 'Vd mai totdeauna Sf-i i lmprai
Constantin si ' Elena.
Calitatea acestor frescuri este, n general,
remarcabil. Franchea culorilor, sigurana
execuiei i frumoasa expresiune a figurilor,

sant cele mai de cpetenie nsuiri ale lor.
!
- ..--- ---- ---....,_.,...
r -.-- ,..._._


.-

Pe lng aceste, trebue ludat si frumosul


sens decorati\? ce a cluzit zugraal precum
Fi g . 4 4 5 . Vorone, ornament i armonia culorilor.
Din acest punct de \>edere, naosul d i n vo...
umeri. 1'\.antia lung seamn cu aceea a rone m i se pare a fi cel mai \>red nic de
brbai lor ; din mnecele deschise, es m laud i cea mai bun pild de acest efect
necele late ale cmei acoperite cu custuri de dulce tonalitate a \>echilor cot>oare orien
i strnse la mini. Podoabe de mrgri tale despre care s'a pomenit aa de des.
tare le atrn Ia urechi i la gt. Nu credem a gre i, socotind c frumuse...
ea acestori picturi bisericeti nu a fost ajuns
l mbrcmintea copi ilor seamn cu a p
n arm, n .1'\oldo\?a. In aceast pri\?in ,
rinilor.
Voroneul e n n excelent obiect de stud iu,
Pe aceste portrete, cel puin pe celt: care unde fiecare poate face uor comparaiuni
nu par a fi fost refcute trziu, fig(I rile sunt ntre frescurile d in naos d intr'o parte i cele
des mai fin lucrate dt ct restul frescurilor ale pronaosului, ale exonartexului si
care sunt tratate n mai largi i mai repezi ' ale ex-
teriorului d in tr'alt parte.
lo\?ituri d e penel. Blineti a lui Tata este ear d e o execu
Finea i m igloia lucrului, mai cu seam ie foarte frumoas i de un adnc senti ment,
n tratarea. prului, dau cte o dot acestor i ri\?alizeaz ca naosul din Vorone, d i n
portrete un aer de nrudire cu picturele nem punctul de \?edere artistic.
eti d i n aceast epoc. In acela ir de zagrt>eli, ar trebui s
l\ceast grij mai mare ce s'a dat acestor aezm i cele dela Sf. Gheorghe d i n Su
detalii ne ntresc n credina c persona cea\?a (ce\?a mfli trzie i poate rezugrt>ite),
g iile reprezentate pe tablourile \?Oti\?e sunt i cele de la Parhai ai lui Ga\>ril Tro..

inp.org.ro
BI SERI CILE LU I TEFAN CEL MAt

tusan, unde
'
gasim an tablou >Jot i>J foarte l\ceste frescuri; u toat negrenla lor, da
1 nteresant. torit prafului i famalai lamnri lor, ca
toate retasele locale ce exist, sant nc foarte
Toate aceste frescari CHI -- ca rezer>Ja bine conser'Vate n majoritatea lor, afar de
'

celor spuse pentru portrete - o nfiare acele locari unde, apa ptranznd . Prin aco
ca des'Orsire b izantin si legtnrile acestor peri o stri cat tenc(Jiala bolilor. ( l\rbora.-.
zugr-vel i c sadul Baldn ilor este e-vi dent. Parhai).
Din nefericire ne li psesc pnncte de com O alt caaz de stricciuni ('Ste 'VandalisM
pa raie ca .1'\anten ia, d in aceast 'Vreme. moi celor care i sgrie nnmele pe ele, n eM
Studiul i conografie (-vezi Podlacha) aduce crond n ic i obraj i i sfinilor.
la concluziuni concordante, cu toate c s'a Este ade'Orat c asemenea grafite d in \Jea
rele'Jat unele nrarir i apusene, nrfiariri de carile trecute M de\1en i t i nteresante d oco
alt m intrelea , care s'au gsit i la Sf. 1"\unte mente fi ind scrise cn data lor. Aa gsim
- poate mai accentuate. a nele din \Jeacul al XVIMica. 1"\nlte sunt nu
mele soldailor lui Sobieski , la sfritul \Jea...
Toate probabilitile sant deci c meteri i cu loi al XVI I Iea i puine sunt b isericele
zugra\J i s fi \Jenit de la m i(lzzi (cum par d i n nordul .1'\oldo'Vd care s nu poa rte armele
a arta si ' docamentele). Dar este de presupus lor, printre care se gsesc molle nume caM
c n u s 'aa pictat ntr'un timp relati'V aa noscute.
scurt attea biserici fr ca s se fi format
i zagra'V i locali. i persistena acestui stil *
* *
de pi ctur, d eoseb i t de cel rusesc, deosebinM
duse s i ntra ct'Va d e cel atoni e ne permite Pentru o complect descriere a b lsericelor
s con hidem la existena anei coli moldo lai Stefan cel ./"\are ar trebui \JOrbit si M
,
'?enet i 1). mob i l ierul lor. Din nefericire nu nea mas
Doar se \Jorbete n Rusia pentru 'Veacul nimic el i n ele, i <;eeace se \Jed e acum e d in
al XVIlea de art mold o'Veneasc ? 2) 'Vremuri mai recente.
Unele iconostase sunt de z i d , aa bu noar
') Exista la Suceaua, n t s 7o, un "zugratskoe l>ratstuo"
pentru iconari (Podlacha. t\aiO\\lidla Scienne) . cele d e la Borzeti i . de Ia Dolheti. Na
2) (Kondakoff, uerl>al, la c.:>ngresul de studii bizantine patem ns tie dac.1 sant sau nu de la n
t 9 24 ). ce pat.

inp.org.ro
CA PITOLUL VII I

C L O P O T -E L E
Clopote au rmas mai m u lte ale cror p r i n m ila l u i D u m nezeu, gospodar al r i i
i nsc:ri pii mrturisesc: \?ec h i mea lor. mold o\?eneti a fcut acest c lopot I a a n n l
La Vo_rone sant dou clo pote cu acea i G 9 9 6 ( = 1 488) luna 1'1 a i 5 " .

fi g. 446. Clopot (cu i nscrip ie sltn>oneasc) Bi tria

i nscri p ie 1). Ca\?intele sant d in cn d n cnd La mnstirea Neamului e an c lopot


i ntrerapte prin franzuli\e. la sfr i t e litera C , d i n 1 48 5 .
poate n n s e m n de meter : " tefan Voe\?od, Ca \? O i o Tat lal i c a ajutorul Fiului i
1) Kozak lnschriften p. 2 03 . c:a s\?r irea Sfntului D u h , Io tefan Voe-

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 267

\?od , cn m ila lui Dumnezeu, Dom n al rii L a Putna.


M.oldo\,ei, fiu l l a i Bogdan Voc\?Od a fcut C lopotLi l numit Blago\)istn i c ' i care cntre...
acest clopot mnstirei Neamului, unde e te 3 1 8 ki lograme a fost fca t a e tefan cel
hramal sl\?itei nlri a DomnalLii Damne M.are :
zea i M.ntaitoral nostrn Isns H ristos, supt "tefan Voe\?od gospod ar al rei moi ...

egamenal popa Pi do\?eneti a fcut


m c n , n anal 6 693 acest clopot m ...
( 1 48.5) !ana lai nstirii sale d in
Septembrie J . ) 11 1
Patna sub arhi...
La Bistria, n mandritLil faisie
c l o p o t n i sLint Scartnl n anul
dou clopote. 6 9 88" ( 1 4 9 0).
Pe cel mare : M.ai era si a n
'

"!o tefan Voe .... clopot mare de


\?Od, ea m ila lai 1 .56 4 kilograme,
Dumnezeu Domn numit Baga, fcLit
al rii M.oldo\?ei, de tefan cel M.are
fi a l lai B o g d a n n 1 48 2 . J\ fost
Voe\?od a f cut ns de mai multe
acest clopot n a.... ori t arna1 d in
n u l 7002 ( 1 49 4) noa. 3)
*
Iunie 2.5, n anal *
ai. treizeci i opta .... Despre toate m i...
lea curgtor d i n n anatele odoare
Domnia s a " 2) ear lsate
. de Stefan
,
pe cel mic pe !at i .... ctitorii lor sale nu
nete : (pe cnd e de loc aici s.
toate celel'alte aa se \?Orbeasc . 4)
inscripia pe sla Na i ntr n cadrul
\?Onete). acestei lucrri.
Leopol i anno Destul s. amin ....
Domini bl . CCCC.L. tese ca anal dintre
XXXX (deci 1 490.) cei mai mari cano ...
Intre ca\)inte, Fig. 4 4 7 . C l o p o t cn i nscripie latineasc, Bistri sctori n aseme
m i c i cru c i si or... nea materie, Stry
namente, ase enea ntre m iile, satel e i -zec i le go\?ski, a patat spune de ele c. ntrec boga
datei. - Caracterele sant majuscule gotiee . i i le tezaai-elor mprteti-.
Clopotul este deci arnat la Lemberg.
3) .1"\nilstirea i comuna Patna, de D. Dan. pag 3 1 .
) Vezi Tafrali. Le trsor da rnonastre de Patna
' ) H. Iorga. t\ n stlrea i'ieamalul p a g . 1 6. i Cata logul expoziiei de artll. romneasc de la Pa
2). Iorga. Inscripii ris. 1 9 2 .'5 .

inp.org.ro
Cl\PIT OLUL IX

M E ST
, E R I !
.1"\eter i i b iseric ilor noastre au \.Jenil la n n crm i z i le smlaite ee lmpodobesc faadele
ceput, precum erat istori cii notri , d i n Gal iia. bisericilor noastre precum i n transmiterea
Circamstanele po l itice, carentele econom i ce, figarelor ornamentale a le d iscori lor (lei, ar ...
nlesnirea comanicaii lor explicti n de ajo ns mele ca cim ier, .1"\eloz ina).
acest fapt. l\ceast nrarire polonez se \.Jdete i
l\ lexandra cel Ban a chemat la dnsul prin baldachi nele de pe mor m i ntele de la
meteri de b iserici d i n Polonia 1) ; numele Patna i de l a l\rbora.
anni J d i ntre dnii e dat intr'an document 2 ) . D intr'alt parte, am \Jza t c na gsim
In 1 47 9 ). a n d ocnment d i n Lemberg po n bisericile d i n l\rdeal aceste ferestre m i c i ,
menete de " Iohanes .1"\crrator" care pleac c u mulare ntretiate, c e l e \.Jed em - mai cn
spre !'\oi do\Ja. seam la naos, pe cnd nn e exclas s fi
In 1 4 8 2 , an Ioan Pri\Jana a z i d i t biseri ca existat n Galiia.
d i n cetatea C hi liei 4). l\cest arh itect grec a I n ace la timp am obser\.Jat c na med ian
lucrat probabil ntr'an stil rsr itan aceast a bisericei ce unete naosa l cu pronaos i
biseric ce nn ne a par\Jenit. S'a \?Orbit i gsete modele n l\rdea l , aezate de obicei
d e an Teodor asupra cruia \?Om re\Jen i mai n z i d al lateral cam l a m ijlocul b isericei. l\cestc
departe. obser\.Jai i ne dac la armtoare <;>oncla zi i
In tot decarso l \Jeacarilor al XIVlea ipotetice :
i al xv... lea na se gsesc nar:1e de meter i .1"\eterii galiieni cei d 'nti cari aa lucr:.. t
ardeleni , n i ci nu se gsesc d ocumente artn d la noi aa i ntrodas, ntre alte elemente, ac ste
ca s fie \Jeni t we anal de acolo. Tocmai sab ferestre m ici la cldirile ce l e aa ridicat n
Petra Rares, ' ncepem a gsi asemenea do" primul \Jeac a l istoriei 1"\oldo'Vei, cld iri car\
comente . R ceasta n'ar nsemna c n'au \Jen it na s'aa pstrat, sau care nu ni s'aa pstrat
d intr'aceast ar z idari saa l ucrtori pie.... - ct modi fi cate.
de .
trari, dar mai molt c conductori i lacrrei, De _l a a n m oment care ar palea coincide
arhitecii com am z ice acu ma, na \Ji neaa d in ca nce perea spnirei lai tefan n l\rdeal,
l\rdeal . la Ciceia i Cetatea de balt, ad ic pe la 1 4 7 6 ,
i concluziile l a care ajungem la sfritnl aa ncepat a \Jen i i meteri ardeleni a cror
acesta i stadio, bazai pe consideraiani tecnic<"', nrarire se man i fest prin introducerea aei
ne dac la acela rezal tat, doar c am patea mediane ca chenar d reptanghiular si baghete
.. pane ce\Ja mai de weme t>en irea meterilor
'

ncraciate, care le \.Jedem deja la Ptra i


principali din l\rdea l . ( 1 4 8 7), la .1"\ i liai , l a Sf. I li e.
Intr'ade\.Jr, am artat c am putea 'Vedea Ferestrele m i ci galiiane care se potri\Jeaa,
o nrarire polon (ad i c galiian ) - n afar se 'Vede, ca gastal nostra i ca trebainele
de plana! b iserici lor de ti p a l Rdailor - caltala i - care prefera o lumin mai msarat
de ct cea dat de ferestre mari - aa tr it
') N. Iorga. Vechiu l meteug de cldire al Romnilor nainte.
pag. 1 5 . nmai n pronaos s'aa ntrodas ferestrele
') id. l'leteugul de pictur i sculptur pag. 1 O mari, pronaosal nea'Jn d neoe de m isleru l
3) N. Iorga - Relaiile comerciale ale erilor noastre
ca Lembergul, pag. 1 3. naosalcri i n ic i na a\?nd ca s'! lam i neze n
4) 1\1. Lpedatu. - Meterii bisericilor moldo-oene. Bul . ti mpa! slajbelor lo mnrile ce scnteiesc n
Corn. 1'\on. lstor. 1 9 1 2 . chor.

inp.org.ro
BISERI CILE LUI STEFAN CEL MARE

Putem d e c i - n m o d logic - fixa aproM asemenea c nami la! D o m n (tefan cel l' are)
xi mati\) pe Ia 1 4 7 6 - 7 8 m omentul 'Ven i re i a\'lea pe arhitecto l Teod or, care a fost n tre
mesteri lor ardel e n i i n l'\o l d o\'la , la nceput in
'
bui nat i l a ntrirea Cetei l\lbe.
con curen probabil cu Gal iien i , cari cu Cred c n u mergem gre dac am atri bui
incetul aa fost nlocuii - ca att mai lesne i Cetatea Suce\'>ei tot acestu i arh itect, care
ca ct spre sfritul Do m n ie i lai tefan, relai i le a fost nsrc inat i cu cl d i rea d iferitelor
l u i ca Polonia au de\)eni t dumnoase . b iser i c i construite d e tefan cel /'\are".
Dar aceti m eteri apuseni eraa execman i ; Iar Printele D . Dan 2), bazat pe aceste
n u poteaa concepe i planu l b i serice i . l\ icea rnduri , zice : , ,Teod or, arhitect u l grec a lai
i n ter'VeneM c l eru l i 'Vta\?ol dom nesc, desigur tefan cel l' are a l o crat la ea ( m n sti rea
n u l i psii i ei de pr icepere, cari im puneau Pat na) ndelun gatal resti111 p d e trei an i " .
d ispoziiile cerute d e rel igie sau dori na l\ceste presopuneri i C\ U teme i u l lor ntr'o
Domnul u i . A ceste d ircc- i nscri pie greceasc d e
ti'Ve aduceau d u p sine la Cetatea l\ l b , citat
i form e de bolt i r i di nti de Hjdea 3 ) , dup
fer i te d e c ele apusene, .1"\ arzak :e \'l i cz.
nct se poat e ear presa llnotaia spune :
pune aicea, - presupu " Dup 1 4 75. -- l\rhi
nere confirmat p r i n tectal grec Teodor, su b
stu d i u l bolilor,- c au pri\'ligherea prclaba
fost ajutai meterii lui i d i n ord inea l u i
occidental i d e zidari tefan cel l"\are, adaoge
locali d e mod orien on nou turn i on noa
tal, pricepui n acea mor la fortifi caiani le
st parte a construciei , Cet ei l\ l be . J>
dar care n u s e pricepeau Iar i nscrip ia nea :
A ' - '}
L.l Y) J t
tU O ', 'J "U
"'

n c i o p l irea pietrelor,
nct mpodob irea fa :'.;o fho e Q(i p c-u . . . .
adelor n u putea s i n tre " Ruga lai Teodoru
n l u cru l lor, ei rm.... "erbu l l a i Dumnezeu.
nnd s i m p l i aj utori a i "(l'\onograma Cri-
meterilor gal iieni saa "stului). l\ceast cetate
a rdeleni, mai n'Vai. , ,s'a z i d i t n z ilele prea
Pri ntre aceti !acr "e\))\)iosalu i pri n c i pe
tori z i d itor i de boli, "Ion tefan Vod, p r i n
am artat c au patut fi "ngrij i rea mag istru lui
i u n ii deprini cu me .... " pro\'l inciei i co man'"'
todele armeneti . " dantului cete i. l'n

In ct este greu de .,tcJete l'aica Domnu ....


a spune c i n e a fost "lu i pe erbul tu, pe
arh itectu l sau arhitecti i Fi g . 4 4 8 . l n trareil m :in11.stirei 'eam ,,tefan (locul anulu i
'

acestor b iseric i , n sen- " ned esci fra bi 1/'.


sul modern al cu \)nta lu i . Si ' m a i curnd Se 'Vede c nimic na arat c a cest Teodoru
a m fi ncli na.i s d m acest t itlu prepailor s fi fost arhitectul cete i. Dar D-nul Bogdan
d o mneti cari hot rau probab i l d i mensiuni le (I nscripiunile din Cetatea f\lb) a aratat c
generale i d istribuia n cperilor. Ro lul me c iti rea e greit :
teralui stre i n ni se- va prea prin aceasta , , R ugciunea robulu i l u i D o m nezen Fedorca
ce\)a redus i c hiar destul ca s nu putem "(Isus Chr istos b iraete) Fcut s 'o aceast
s-i aduce m lui ci nstea de a f i autorGI bisericei. " c etate pc wemeo prea cu\)iosa lui Domn gos
S'a spus c Stefan c e l l' ar e ar fi a\)at un " podar Io tefan Voe\lOd i p r i n boerol Dom-
' , niei Sale s i al cettei 11rclab n a n u l
'

orhilect g rec, a n u m e Teodor, care a l u c rat I a ' '

Cetatea l\lb.
D-nol G. l'a n d rea ) spune : S lie de
"
2) D. Dan. 1n11.stirca Putnil p. 1 3 .
' ) 'G. T'ian drea. Cetile Nea mu i Suceava p . 2 1. 3) A rhi ca lslodc11.. To m. J. No. 2 6 6 .

inp.org.ro
270 COHISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

, , 6 9 48 ( 1 440) . l'lntaete d e primejdie pe


= este alt dect pe pietrele lai Ian i malt
"robul tu, nsctoare de Dumnezeu - tefan inferioar .
" - Noembrie n 1 O " .
D . Bogdan stabilete c fedorca a fost
Zugra\'lii sant i e i aproape necunoscui
nu arhitectul ci prclabal cetei . Iar in ...
n aceast \'lreme. Se citeaz ) an zugra\'l
scri pia fi ind d in 1 440, e \'lorba de dom n ia
tefan, pomenit ntr'un document i care ar
lai lefan al I I-lea, fiul lai l\lexandra cel
fi p atat Iaera pentru l\lexandra cel Ban. La
Bun. Hrla e piatra de mormnt a zagra\'lulai
Deci, acest Teodoru , arhitect grec al lai Gheorghe din Tricala, care ar palea s fie
tefan cel l'lare, nu a existat. unul dintre zagremii lai tefan cel l'lare.
Se m a i \'lOrbeste de Toma de Coca\'lia
'

(SuceMa) 3).
Dar dac nu suntem mai docamentai n
.1"\ormintele lea impodobit an meter
pri\'lina acestor zagra\'li, am \'lzat c nu
apusean , acest ,.1"\istr" lan, probabi l ceh. Dac
poate fi ndoial asupra originei lor ; ei erau
a a\'lut ajutoare SCIU ele\'li moldo\'leni nu putem ,,bizantin i " , \'lenind d in prile de sad ale
tie ; nu cunoastem nici un alt name.
Dragot Tatalo\Jici 1), are ia pas numele
Balcanilor ; dar si ' formarea ulterioar a unor
ele'Oi pmnteni pare foarte probab i l, fie
pe pisania bisericei d in Blineti i pe mJr
d i ntre clugri, fie dintre laici. l\m pomenit i
mntui maicei sale, fost' a i el un cioplitor ? de existena unei corporai i de zugra\?i iconari
sCIU numai cel care a conceput inscripia.
care exista la Sucea\'la n \'leacul al XVI-lea.
In orice caz, precum am \'lzat, ornamentaia
2) N. Iorga. Bal . Com. l'lon. lst. Vll pag. 193.
I) Al. Uipedato. tlul. Corn. l'lon . lst. ,1 9 1 1 :: ) Al . Uipedatu. ibid.

Fig. 4 49. Sf. Gheorghe din Sucea\la, Raeiil. sfantoloi Joao cel Noa

inp.org.ro
C l\ PITOLUL X

C O N C L U Z I I
I n paginile ce pre\Jed am \Jzat care aa a re caractere de plan srbeti i balcanice,
fost elementele ce au contribuit la alctuirea prin influena transmis prin clugri srbi.
sti lalai nostra b isedc:esc: din 1"\ol do\Ja, stil Pe urm, sub l\lexandru cel Ban care zi ...
rezultat d i n cerinel e c:altalai ortodox care clete deja n mod pur got ic b iserica d e la
an i m pas normele planuiai b izantin i d i n Baia pentru soia lai catol ic, sosesc n ar
nr&urea apuseana care s'a manifestat nc m i i de e m igrani l\rmen i pe cari i-aeaz
d e la primile nceputuri a cestu i meteug n apte orae 1).
moldo\Jenesti de a c: ld i . Printre toi aceti <!m igrani se \)Or fi gsit
w'a n i i meteri zidar i i lor le pute m atribui i n
'

Iat cam ne putem nchipui istoria acestor


pri m e t impuri ale arhitecturei m o l d o\?cneti . t roducerea arc:uri lor pi ezie de origin iranic:.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

: . -- . - -- . . . " 1 '
- - - - - - -

:
.
.

:
. .

'
'

:
1

1

.

1
1 1

: ;
. '

: : ...!
:
' : .
1

Fig. 4 5 0 . Baia, Biserica catolic ; plan (dap Ba l. Com. /1on. Ist.)

Cnd a desc:li c:at ara Bogdan, i a wu t l\dognd aceste arcuri naosu la i b iseri c e i
s z ideasc, desigur c nu a putut aduce n d i n S iret, ne apropim mult de aceea d i n
ara lui cea nou i nc sloatic: din Ga Ptrui , ale c re i snuri reproduc n e x...
l iia sau d i n Transii\Jania, n acest moment terior arcadele oarbe de la Siret.
unde arta roman ic era n\J ins de cea go !\a ne putem explica geneza stilului nostru .
tic:, meteri cei noi i cutai- goti c i -, ci Dar totodat am \Jzut i influena c:l i m e i
cel malt cei mai modeti i fr Iaera a i

i a materialelor locale n alegerea forme'lor
c:oalei prsite. i n m podobirea zid arilor.
i astfel se explic Rdu i , p recum m o i
trziu se explic Sf. Tre ime d i n Si ret, care 1) G. Proy. Dissertaliones.

inp.org.ro
2i COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Din contopirea acestor elemente, s'aa ns ... spiritului logic d i n wemea lai tefan care
cut aceste biserici, care la nccpt mai simple, i mpodobise faadele ca materiale tra i n ice,
relatit> scande, se nfra m aescaz, se nal , rezistente n contra i ntem per iilor i potri\'>ite
se lungesc, aa ca la m oartea m arelui t>Oet>od ca l in i ile constructive
sti lul e perfect nchegat i la cptat for In d efin itiv, d i n aceste pu ncte de vedere,
mula defi n itit> . bisericile lai Stefan cel 1"\.are d i n ultim ii
De aluneca nai nte el \?a mai et>olaa, b i '
1 0 - 1 5 a n i ai viei i lui, ( precum i Sf.
serica se mai va nla, se va lungi i m a i Gheorghe d i n Sacea\7a care l putem mai
m u lt, i s e v o r adoga incperi, d a r aceste curnd gru pa ca cele care preced) mi se
m o d i fic ri nu mai sunt dect i no\7aiu n i d e par a forma puncta! culm i nant al artei noastre
detaliu. Nu este u n alt sti l ce s e a lctucte, moldo\Jeneti. Cld irile d i n \Jremea lai Rare,
este c tinuarea sti lului I(Ji tefan cel 1"\.are egale (saa poate superioare) sub unele pri
care se prelungete pn la sfr itul \7eaculu i \J ini, sant i n ferioare sub alte.
ai X VI-lea, cnd se arat pri mele semne ale Calitile mai de seam ale acestui sti l al
decadenei. lai tefan cel 1"\.are sunt deci raiunea, bonul
Dealtm intrelea ne patem nLre ba pn la sim, cum ptarea, ingeniozitatea n solaian ile
ce punct i ntrodu ce rea compa rti mentelor in technice i n gene ral echilibru in tot intregul
termed iare ntre naos i pronaos a fost o cld ire i .
i dee fericit sau a constituit an progres n
D i n acest punct d e \)edere, stad iul a cestei
ceeace prit>ete biserica propria zis.
arhitecturi nu pr zint numai on interes is
Gn du l a pornit , d e sigur, d e la concepia
de a feri mormintele, dar pri ntr'aceast n tori c i arheolog i c dar i un i nteres m a i
deprtare a pronaosului d e naos s'a creat practic. 1\ceqe forme raionale, potrit>ite eli
mei , aceste l i n i i sim ple cre plac ochiului
o separaie preo d es\'>rit intre aceste doa
elemente principale ale b iser i cei, stricnd romnesc, aceast judi cioas alegere i ntre...
bainare a m aterialelor ce se gses<.' uor n
astfe 1 unitatea ei.
ar i care a a ngduit a n Ja cro trai n i c c u
l\lt schimbare mai nsemnat ce se ivete
m ijloace restr nse, . p o t ser\Ji i acuma d e
sab urmai i lai tefan n carsal veacului al
pild . 1 )
XVI-lea a fost m podobi rea b iseric i lor pri n
zogrt>irea pereilor exteriori . i aci - ca 1 ) 1\ceste concluzii repro duc cele pu blicate n "In
tot m arele i nteres ce'l prezint aceste frescari, ceputurile llrhitecturei bisericeti din f\oldoua " de
--trebue s mrtur isi m c nu mai corespu n d G. Bal.

inp.org.ro
Cl\PITOLUL XI.

A N E X
PIETRELE DE MORMANT DIN V R EMEA LUI TEF_\N CEL MARE
I PAN LA 1 52 7 . ACTUALM I NTE RMASE.
1

Dup Koza k 1) sale, roaba lai Dumnezeu 1'1aria, care s'a


Arbora n pronaos. C hivotul descris mai matat la \?enicele lcauri la anul 7 0 1 4
sas ca inscripia : ( = 1 506) luna Februarie 1 4.
"l\cest chivot 'i a fcut Pan Lac<1 1\rbare, P e o a treia p iatr d e 1 , 4 1 m . lungime
prclabal Sacevei , fiul btrnalai 1\rbare, i 0 , 5 6 i 0,47 m . lim e - ca cmpal
prclabal Neamul u i n anal 7 0 7 1 l\prilie m ijlociu fr ornamente ca si p iatra prece ..
'

29 ( 1 5 0 3). " d ent:


Lspedea de sub chivot nu poart n i c i o (( l\ceast groap a n frumuseat robul l u i
i nscri pie . Dumnezeu Pan Gawil Totraan logoft,
De alangal chivotului, la nivelu l pardoselei cneaghinei lui, roaba l u i Dumnezeu 1\nna,
e mormntal soiei lai Luca 1\rba re, I ali<1nia. care s'a m utat la \'lenicele lcauri i a fost
Inscripia e ciuntit. Lungimea 1 , 4 4 m.
=
nmormntat aici n anul 7 0 2 9 ( = 1 5 2 1 )
lrgimea = 54 i 47 cm. l una Decembrie 2 .
. . . . l ai Dumnezeu , Ialiana, care s'a pris.. F\nna era fata cea mai m ic a lai Luca 1\rbare.
t<l\?it la vesnicele . . . .
'
La Putna .
l\semenea i aceea a anei a trei a groap
a) In exonartex, piatra fcut d e tefan
fcut de Luca 1\ rbare, cai ? nu se mai vede.
m itropolitalai Teoclist, 1 , 5 4 m. pe o. 7 5 i
Piatra e m ic : 7 3 cm., pe 4 1 i 3 8 cm ; era
0.49 m. - gresie 1) .
probabil a unu i copi l. l\ceast groap a n
frumase(at'o Pan Luca l\rbare prclab . ... In m ijloc ornament romani <:: ca caractere
La Parhui, zidit la 1 52 2 d e logoftul foarte amestecate. Pe fia exterioar , m....
Gavri l Totraan, se gsete o piatr d e mor pletituri.
mnl ca frunze d ecorative la m ijloc, d e Biagocesti\'lal gospodar al rei moldo...
1 , 6 2 m . pe 7 6 i 6 0 c rn . veneti , Io tefan Voe\'lod fiul lui Bogdan
l\ceast groap este a robului l a i D a m... Voe\'lod , a nframaseat aceast groap p ..
nezeu, Pan 1\njinca , vameu l , care s'a m atat rintelai nostru m itropolitalu i Sucevei . . . . Kir
la ven icile lcauri . Ven ica lai pomenire, Teoctist, care a marit n anal 6 9 86 Iona Noem ...
n ana l 7002 luna Noembre 4 . ( 1 4 94). brie 1 8 . ( 1 4 7 8)
O a d oua piatr (de 1 , 5 8 m. pe 0 , 6 2 i b) In naos - compartimentul ctitorilor -
0 , 6 5 cm. lime, aco per mormntul mamei o n is , de 42 cm. adnc ime si an baldachi n
'

lai Totraun: eit cu 7 6 cm. pe dou coloane. Lespede de


l\ceast groap a nfra museat robul lu i gresie de 1 1 cm. grosime, 1 , 7 2 m. lungime pe
Dumnezeu , Pan Totraan , \'listirnic, mami
' ) Deformri le Jespezi lor pe r&prodoced sunt dotori t e
1 ) Kozak. 1 nschriltn aus der Buko\lina. perspe.clil.'ci !otogra!ice.

inp.org.ro
27-! COMI S I UNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

7 8 c m . , aezat I a 46 c m . n l i me pe a n s o cl u \Jegetale cam nru dite cu cele de pe piatra


ca o bogat ornamentare gotic. 1"\ariei de t\a n g op , d a r m a i rudimentare i
Pe cm pul d i n m ijloc, ornament \Jegetal ca ca de sen i ca execuie.
flori i psri. I n Joc de sptur n . , meplat", R.ceste g r op i sunt ale robilor lui D u m nezeu
a\Jem . i c i o sculptur n relief rotu n d obi Bogdan i Petru fi i lui I o tefan Voe\Jod,
nait. 1'1oti\Jal e s te oriental dar factura C\Jident gospodar al rei mol d o \Jen e t i , c a r i au murit
occidental . E groapa 1"\ariei d in 1"\angop. Bogdan n anul 6.087 luna Iulie 2 6 Petru
" I n anu r 6 9 8 .5 !ana Decembre 1 9 a marit n anul 6 9 8 8 Noem brie 1 . ( 1 4 79 i 1 480 '.
blagocesti\Ja roaba lai D u mnezeu 1'1aria, Doam d) La dreapta, l espede d e m armor alb
na blagocesti\Jalu i Io an te fan Voe\Jod, gos glbae d e 1 6 c m. grosime, pe a n soclu de

F i g . 4 5 1 . Potna, 1'1ormntul 1'1itropoli tuloi Teoctist

Fig. 4 5 2 . Putna , Piatra 1'1ariei din 1'1angop

podar al rei m o l d Q \J e ne l i , fiul lui Bogdan 4 4 cm. nlime i cu an ornament flora!


Voe\Jod' ( 1 4 7 7) . ro :nanic (saa bizantinoromanic) ; lungi me a e
c) Lng acest mormnt p<: pardoseal o de t , 8 3 m . p e 0 , 8 1 m . I n m ijloc, frumoase rin
lespede tot de gresie de 1 5 cm. grosime, 1 , 6 2 souri goti ce, <mnd totui legturi i cu or
m . lungime p e 42 c m . I n partea de s u s a n namentaia oriental.
sc u t de asupra cruia s e afl u n co i f c u capul In afar de rndul ca i nscripia o alt
d e z i m bru ca c im ier s' i ornamente ca lam band ornamentat gotic ; inscripia se is
b re c b i n e . pr\Jete pe laturile \Jerticale a le pietre i .
O s te a se \/ede ntre coa r n e l e z i m brulu i . , , B lagoces li\Ju l domn, J o tefan Voe\Jod ,
Rest{JI pietrei e s t e C:Operit ca ornamente p r i n m ila lai Dumnezeu gospodar al ri i

inp.org.ro
BiSERICILE LUI TEFAN CEL MARE 275

moldo\?eneti , fiul lui Bogdan Voe\?od, ctitor dar n lat. Pare totusi a fi aceiai mn ca
i zid itorul acestui sfnt lca, care e culcat Ia piatra lai Bogdan.
aici, si s'a m utat la \?esnicile lcasari n anal " l\ceast groap este a 1'\ariei , numit
'
7 ... iona . . . . i a domnit ani . . . (completat
. Chiajna, fii ca lai tefan Voe\?od, gospodar al
ca creionat) 4 7: 3 luni.
Piatra pregtit d e tefan dup 7000
( 1 492) nu a fost completat dup moartea lui.
(Vezi figarele 454 i 460) .

e) In faa mormntalui !oi tefan cel 1'\are,


pe pardoseal, o lespede de m armor al b
glbae, de 1 4 cm. grosime, lung de 1 , 70 m.,
lat de 5 2 cm. La m i jloc ornament \?egetal
de stil oriental dar de a n desen cam confas,
lipsit de graie i de o execuie mai uscat .
" l\ceast groap este a Domnei 1'\aria,
fi ica lai Rada Voe\?od, doamna lai tefan
Voe\?od, gospodarul rei moldo\?eneti, care
s'a matat la \?esnicile lcas<Jri n anal 7 . . .
' '

Iona . . . .
''.

i .aici placa pregtit nu a fost com ple


tat dup moartea Doamnei.
Cu toate c urmtoarele morminte nu m a i
sunt din \?re mea lai tefan, le notm C'o
termeni de comparaie.

f) I n pronaos, o n i adnc de 40 cm .
i n fa an chi\?ot de piatr boltit pe dou
picioare ; poart pe un scut capul de zimbra.
Soclul e bogat ornat ccr moti\?e gotice.
Lespedea de gresie de 1 8 c m . grosime,
are 1 , 76 m. lungime i 72 c m . lrgime.
In mijlocul plcei an ornament \?egetal
romani c - aproape la fel ca cel de pe;
piatra l a i Teoctist - pe margine un r insoa
gotic sculptat n relief rotund. i slo\?ele in...
scripiei sant mai rotund spate, mai puin
carat i neted ca pe piatra lui tefan, ba
nioar.
"l\ceast. groap este a blagocesti\?alai domn
Io Bogdan Voe\?od , gospodar al . rei mol
do\?enei fiul lai tefan Voe\?od, ctitoru l
acestui sfnt lca, care s'a matat la \?esn icele
lcaur i n anal 7025 Iona l\prilie 20 la
m iaz noapte'1 ( 1 5 1 7).

g) Sub acela baldachi n , n faa mormn .. Fig. 4 5 3 . Patna, Pi atra VoePozilor


tutui lai Bogdan, pe pardoseala, este acela al Bogdan i Petru
surorei, lai 1'\aria. Lespede de gresie de 1 ,73 m .
lungime, i 6 4 c m . lime . rei moldo'Veneti, c titor al acestui sfant lca,
I n m ijloc, an frumos ornament 'Vegetal, tot care s'a matat la \?esnic i le leasari n anal
, '

romani<: dar deja ca ce'Va amestec, care se 7 0 2 6 Iona 1'\artie 1 8 ' 1 ( 1 5 1 8).
deosebete ce'Va de celel'alte prin faptul c In partea stng a pronaosalu i, cam acela
nu e aezat pentru a fi pri\?it piatr n lung, baldachin c:a n partea dreapt .

inp.org.ro
27G COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

h) Piatra 1'\oriei, prima soie o l a i Petra , , Blagocesthwl i iab itoral de Christos Ioem
R a r e , aezat. la 72 cm. nlime ; de gre ie, Petra Voe\lod , gospodar al rei moldo\?eneti ,
are o lungime de 1 ,79 m. i a r 0,65 m. lime. a nframaseat aceast. groap. doamnei sale

Fi g . 4 5 4 . Putna, Piatra lai telan cel /'\are (dup Kozak}

fig. 4 5 5 . Patna, Pi atra tlariei, fata l ai Radu cel frumos

Fig. 4 5 6 . Putna, 1"\ormntul lui Bogdan cel Otb

O rnamentu l c.rnpalui el i n m i jloc e C'am la 1'\a r i o care s'a matat la \Jenicele lcau r i
fel ca al p i e tre i lai tdan cel 1'\are, d u p - 'Je n i ca ei p o m en i r e -
n a n a l 7 0 3 7 lanet
c0re a fost e\J i dent copiat. Iunie ziua 28" ( l 5 2Y).

inp.org.ro
i3 1 SF. R I C I L E L U I TEFAN C E L MARE

i) Jos n faa u c estui m o r m n t , o l e s p e d e " B i a g oc csli\Ju l i (J b i t o ril l d e C h ri s tos


d e g resie, d e 1 , 4 2 m. lungime, 0,6 L i 0 , 5 4 m . T o Pet ra Von1o d , gospocl t1 r al r e i m o l d o
l t' i m e . O r n a m e n tnl ce ntr a l s ea m n c u a c e l o Xl e neti, a n fra m u s e a t a c e s t m o r m n t n e po

F i g . 4 5 7. P a t na , 11ormntal 'lariei , fata Joi te<tn cel 11te

f i g . 4 5 8 . Potna Piatra 11ariei, prima soie a Joi Petro Rare

fig. 4 5 9 . P a tn a , 11otmntul Joi tetdnil Voda

a l p i e tr e i lui B o g d a n i a l p i etre i ! n i Teo c t i s t . tului su tefan Voe\Jo d , c a re s ' -3 Imitat l a


l'\ a rg i n e a exteri oar. poart. a n ornam e n t ce\Ja Xlesnicele l c a ur i n a n a l 7 0 3 5 , l u n a . . . . "
d i fe r i t , tot n " meplat'' i d e c a ra ct e r b izan .... ( 1 52R)
Li n o r o m a n i c . E m o r m n tu l l u i Stef.
)
n i l.
)
Vo d . .

inp.org.ro
278 COM I S f U N EA MONUMEN TELOR I STOR I C E

Rdui.
I n naos, la d reapl[l, mormnl<Jl
l<I i Bogdan cel d'ntei, la 3 9 cm.
nli me ; lespedea de gresie e de
0 , 1 9 m. gros ime, 1 . 7 t m . lungime,
0,62 i 0,53 m. lime.
La m ijloc, un foarte frumos or
nament romanic ; la marginea pie
t rei, n afar de r8nd ul inscripiei_
<J n ornament n form de m p l e
t itur.'
,;Pri n mila lui IJumnezeu, l o
tefan Voe\)od , gospodar al rei
moldo\)eneti fml l u i Bogdan Von,od ,
a nfrumnseat aceast groap slr ....
moului su, btrnulai Bogdan
Voe\)od, n anul 6 9 8 8 , luna Ia
nuarie 27. 1\ceste morm inte Je .... a
fcut 1'\istr lan". (capul de zimbro)
( 1 48 0).
2. 1'\ormntnl l u i Lasu. la 0,56 m .
nlime, 1 , 7 0 m . lungime, 0,6 1 i
0 , 5 5 m . lime. La mijloc ornament
romanic ; n afar o i mplelitur.
,,Blagocesti\)ul i iubitorul de
Christos Io tefan Voe\)od , gospodar
3
al rei moluo\)eneti fiul lui Bog
o
dan Voe\)od, a nfrumuseat aceast
groap, strmou lui sn Io Lacn
Voe\)od, n anul 6 9 8 8 Luna Ia
nuarie 20, fiind episcop de Rdui
Ioani kie (capul de z imbru) ( 1 4 8 0).

In naos, la stnga :
3. Piatra lui tefan Vod I de
O , 1 3 m. grosime 1 , 6 2 m . lungime
i 0. 6 1 i 0 , 5 0 m. lime, l a 0 , 3 7 m.
nli me.
Ornament romani c cu frunze late
la m i jloc, i la _fel la margine.
"Biagoceti\)<1 1 i iubitorul de
Christos Io tefan Voe\)od, gospo
dar al rei moldo\)enet i , fini lui
Bogdan .Voe\)od a nfrumuseat acea
st groap strc'imoul u i su Ioan
cel btrn tefan Voe\)od , - carele
a btut pe Ungurii la Chindo\) - n
anul 6 9 8 8 lun a 1'1ai, 20'' (capnl
de zimbru) ( 1 4 8 0) .

4 . Piatra lu i Roman l a 0,50 m .


nlime, 1 , 7 2 m . lnngime, 0 , 3 5 m .
i 0 , 56 m . lime. 1'\ij locul cn
orna:1ent de frunze romani c n ...

inp.org.ro
13 J SE R J C ! L E LU I TEFAN CEL MARE 279

al p i e t re i liJ i Bog dan I, dar mui


ru d i t cc1 ocel \)eneti n <mul 6987 Lnno Decem br i e .1 5".
gras ; marginea c u i m pletitar. (capCJI de z i n, !Jra) ( t -+ 7 9).
,,Prin m i la lu i Dam nezea blagoc.e sti\)o\
nost rn domn Io tefan Voe\)od, gospod or al 5. Piatru lai Bogdan , fratele l u i f\ lexo n d ra

fig. 4 6 1 . Piatra lui Bogdan l, Rlid/iui

fig. 4 6 2 . Piatra lui Lacu, Rlidlluti

fig. 4 6 3 . Piatra lui tefan 1, Rlidai

toatei rei moldo\)cneti, fi o l ILii Bogdan cel Bun, la 0 , 6 1 m . nlime, 1 , 7 3 m. lungi me,
Voe\)od gospoda r al .re i moldo\?e neti, a 0,63 m . i 0,53 m. lime. Ornament romanic
nframuseat aceast groap strmou lui su n mijloc ; pe marg inea pietrei o m pl etitur
Io Roman Voe\?od gospoda r al trei moldo
'
stngaci u executat.

inp.org.ro
l!80 CO f S l U E A MONUM E:NTELOR IStOR I C P.

. " Blagocest i wl l i icJ b ilor o l el e C h r is t os , I o ti .


Piatra l u i Bogdnn, fi u l l a i f\ l exand rct
t e fa n Voe \)ocl , g o s p od n r a l rei m o l d o\)e cel Ban, la 0 , 6 0 m. n l i m e , 1 ,68 m. Ion
nesti, fi n i l u i Bogdan Voe\)od a nfrumu etat gime, 0 , 6 3 m. i 0 , 5 9 m . li me. Fru m os o r
tt c a s t groap bun iculu i l) s u Io B o y d n nnment roman i c la m ijloc, de an c a racter

fig . 464, Piatro lai Roman Vod, Rdai

fig. 4 6 5 . Piatra lai Bogdan, fratele lai 1\lexandru cei Bn n, Rdni

fig. 466. Piatra lui Bogdan, Yial Joi 1\lexandro cel Bon , Rdoi

f\lexand ro Voe\)od n anul


Voe\)od fratele l a i mai de o se b i t ; lll m a rg in e m plet itu ri ca.n te
6988 l u na Ianuarie ziua 2.5, s pre \)esnica lui fel ca la lespedea p r e c ed e n t .
'
pomenire''. (capul de z i m bra) ( 1 4 8 1 ) . . , B lagocesti \?al i i u b itoral d e Christos Io
1 ) 1\dic unchi ulai tatl ai. tefan Voe\?od, gospodar al rei moldo\)eneti

inp.org.ro
B ISERICILE LU I $TEFAN CEL MARE 281

fiu l lai Bogdnn Voct>od, a nframaseat aceast lca, fiica lui Letca Voc\>od, a marit la anul
groap unchiulu i sa Bogdan Voet>od, fial 6928 Iona 1'\nrtie 2 6 ' '. ( 1 497 data pietrei) .
lai l\lexandra Voct>od , la anal 6988 Iona
Ianuarie 30 (capul de zim bra)" ( 1 48 1 ). 8. Piatra Stanei, mama lai tefni Vod
tot pe pardoseal. Lespedeet are 0 , 2 2 m. gro
In pronaos, la stnga': l\nastasia fi ica l a i sime, 1 , 3 4 n 1 . lungime i 0 , 5 8 m. lime.
J

Laca. Ornamente copiette n parte de pe piatra 1'\et ...


.
7 . Pe pardoseal, lespede de o , 1 9 m . gro... rei, fettn lai Rada cel ramos de let Patna ;

Fig. 46 7. Pii'ltra 1\nastasiei, Yiica lui Laca Voe"od, Rdllni

Fig. 4 6 8. Piatra Sti'lnei , maica lui teYni Vod, Rda


sime, 1 , 4 9 m. lung ime i 0,60 m. i 0 , 5 3 m. se \>cde an cap de zimbru n partea de jos,
lime. La m ijloc frumoase ornetmcnte m ... dar de propori i mai pui n langree.
pletite, ca trei frunze pri ntre ele, iar Jet metr In afnr e o band ornamentat copiett
gine an elegant rinsoa de frunze. dup aceea de pe piatra 1\nastasiei. Sptura
" lo tefan Voc\>od, domn al rei moldo... slo\?clor este cam sters si fr vioiciune.
' '

\>Cneti , n etnal 7005 luna l\prilie 1 1 , a n ... Biagocestival i iabitoral de Christos Io


framaseat aceast groap strmoaei lui tefan Voevod, gospodar etl rei moldo...
cniajnei 1\nastasia, care a dat Coman acestui \>eneti, fiul lai Bogdan Voe\>od, a nframa...
3G

inp.org.ro
282 COMISI UNEA MONUMENTELOR STORICt:

seat aceast groapa mamei sale Stana n 4. O piatr de mormnt n doo frag ...
anal 7026 !ana. Itmaarie 2 8 , fiind episcop mente ca i nscripia Ia. m ijloc si an ornament
Pahomie" ( 1 5 1 8) . romanic n jaral ei.
, ,l\ceast piatr a fcat i nframaseat
I n pronaos, n d reapta : roaba lai Damnezea clagria !'\aria prea
9. O p'iatr uzat de 1 , 5 8 m. lungime, iabitalal s a . . . . Petra . . . . . . . 7 . . .
"

0,60 m. i 0,57 m. li me. 5 . l\lt fragment :


Kozak a -mai c itit : ,,l\ccast p iatr a fcat tefan . . . . . Ia anal
7 028 - lana
,, . . . . s'a matat la \?enicele lcaari'' . . . . ''( 1 5 1 9).
\Vickenhaaser citise :
" l\ceasta este groapa lai Oan iki e episcop
de Rd ai . . . . care s'a matat la \?t"nicele In muzeul din Suceava, pro\?enind d i n
lcauri n z i lele blagocesti\?alai (tefan Voe.... Drgoetti. Cmpal d i n mijloc e gol. Lespedea
\?Od) n anal 70 ( 1 2 ?) !ana . . . , ziua . . . . e de gresie.
"In anal 7000 si 20 a marit robul lai
Adormirea Maicei Domnului din Su Damnezea, Pan Ioa'n Drgoia, prclab, ! ana.
ceava. Octombrie 1 6' ' . (1 5 1 2).
1 . O piatr de mormnt greceasc, de Pe o piatr de mormnt sfrmat de l ng
2 , 1 1 m . langime i 0,59 m. lrgime : cetate o inscripie greceasc d i n 1 480.

Fir. 4 6 9 . Vorone, Piatr11 de mormnt a l n i Dani l (dnp Kozl'lk)

Pomenete Doamne ca sfinii tei safletal Vorone.


robalai tea Ioan fial lai l'\anoil l'\u(r)a(t)i , In pronaos.
Roman (din Constantinopol), a marit i a Lespede de gresie de o, 1 o cm. grosi me,
fost ngropat n \?remea domnulai Io Bogdan 1 ,32 m. lungime si 0,50 m. si ' 0,42 m. l ...
Voe\?od , fial marelui domn Io tefan Voe\?od ime. Ornament ;omanic ca frunze foarte
n anal 7 0 1 8 ( 1 5 1 0) l\ag . 1 1 . late. La margine, mpletituri. Inscripia e pe
2. O piatr de 1 ,96 m. lungime - 0 , 5 8 m. doa rnduri trans\?ersale sus i jos.
lrgime : "Aceast este groapa tatlui nostru Da\?id,
"l\ceast groap a nfrumaseat-o roaba Schimnicai Danil''.
l a i Damnezea Nastasia soalai su . l'\aratcu, I n pronaos o piatr de t1or mnt de 1 ,2 1 m .
care s'a prista\?it la \?esnicele J c asari n anal langime - 0,59 pn l a 0,4 1 m . lrgi me cu
' '
70 1 9 !ana Octombrie 1 5, \?enica lui pome ... un ornament n m ijloc.
nire ( 1 5 1 1 ). " Aceast groap aa nfrumaseat Tarcea
3 . Alt piatr de 1 ,5 8 m . lungime i i Stoica tatlui lor, Pan Florea care s'a
presta\?it Ia \?enicele lcaari . la anal 7 0 1 3
0,52 m . - 0,50 m . lrgime - fr ornaiT.ente :
"l\ceast groap a nframuseat'o roaba luna Ianuarie 1 8 zile" . ( 1 505).
lai Damnezea l'\arua soalai sd Procopie Bacu.
Psko\?itin, care s'a ,n-ist\?it la \?esnicele J ... Pe o piatr ( 1 ,50 X 0,50), framos decorat
cauri Ia anal 7033 - ziao . . . . ( 1 525) .
- >>' n pnr stil gotic, foarte deosebit de celel'alte

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 283

i ca moti\1 i ca factur_'; pe cele pat ra !atari Voe\1od, care s'a presta\1it n anal 7 0 0 9
i nscripia : ( 1 50 1 )luna lai . . . . . . "

"ro 1\lexandra Voe\1od, fial ;lai tefan Voe .... !\nul morii e greit. Tatul a marit d ap
\10d, domnal rii l'loldo\1ii nframase acest 1 5 1 1 . Ornamcntal e tratat ntr'un stil ase..
mormnt . . . . . . . . . care s'a prest\1it spre mntor celui de la Rdai, frunzele sant

Fig. 4 7o. Predsta Bae!ia, Piatr!i de mormnt (Bal. Corn. 1"\on. lst.)

\1ecinicile lcauri n anal 7 0 0 4 ( 1 4 9 6) !ana ns amestecate ca mpletituri rotunjite. Banda


Septemwie 1 6 . ca i nscripie e foarte lat ; n afar na mai
(Bal. Com. t1on. Ist. 1 9 1 1 p . 1 5 3 d e V. este n ici an ornament.
Drghiceana care presupune c mormntal 2. 3. 4. - 5.
este al anui fia al lui 1\lexandro) Patra morminte ale copii lor lai r.Tata ...

fig. 4 7 t . Blineti, piatra de mormnt a lai Tii ata (Bal . Corn. 1"\on. lst.)

.
Blinetti. Petra i Teodor i Vasili ca i t1agda. Pietrele
1 P iatra demormnt al clitorolai bisericei, celor doi fii sant ornate ca total ntr'un
marele logoft Ioan Tatal, ciuntit : mod stngaci a i fr n ic i o singuran de
" 1\ceasta este mormntal dumnealui Ion execuie, att n cmpal central ct i n
Tatal, marele logoft al domnolai te fan fifl de la mflrgine.

inp.org.ro
COMISIUNEA MONUMENTELOR IST ORICE

Ornamentul central oi p ietrelor fetelor e Septe m brie 1 8 , \JLnica ei pomen ire


m o i larg tratat, dar tot de o mn ned i bacie; i'o fcut i i'a Jnfrumasea t Ion Tutul lo
se inspir d e frunzele r0:11anice deja \Jzote . goft" .
Banda ex terioar o pietrei l'lagdei e In fel
ca mot i\J ca aceea a p ietrelor frailor si , " l\cest mormnt e te al roabei lui Dam
d o r mai bi ne executat . nezea 1'\agdei, fi i ca dumnealui Tutul logoft,

fig. 4 7 2. Bllineti , Piiltra de mormnt a lui Petru, fiul logofatului Tii n tu (Bal. Com. 1"\on. lst.)

" Domnol Ion Tatul logoft, a nframuseat care s'a presta\Jit la \JCnicele lcauri n
acest m-ormnt fialai sa Petra, care s'a pres anal 7008 ( = t 500) Septembrie n 2 9 1' .
ta\Jit la \Jesnicele lcasuri
' , n rmal 7002
(= 1 494) Septembrie 2 (( . 6 . Piatra de mormnt a 1'\ariei, mama lui
D ragot Tatalo\Jici.
" Domnul I o n Tatal logoft a nframa "l\cest mormnt l 'a nfra museat Dragot
seat acest m ormnt fiului sa Teod or, care Tutulo\Jic i maicei sale Cneaghinei l'lariei

Fig. 4 7 3 . Blilineti, Piatra de mormnt a l a i Teodor, H o l logof!ituloi Teoto { Bul. Corn. 1"\on. lst.)

'

s'a prestcmit la \Jenicele lcauri n anul care s'a presta\?it la \Jenicele lcasari n a
7002 ( = 1 4 94) Septembrie 22 " . nal 7007 ( 1 499) 1'\artie 2 3 " .
=

Ornamentul central a l p ietre i este de a n


" l\cest mormnt este al roabei lai Dum a l t stil dect cel \?zat p e pietrele descrise
nezeu Vasi lica, fiica lui Tatol logoft, care pn acuma. E ned i baci i uscat executat ;
sa presta\Jit n anal 7003 ( = 1 4 9 5) laml l a i Se ntrezrete aici o influen oriental,

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE

fig. 4 7 4 . Blineti, Pi Btra de mormnt 1l. Vasilichri {Bul . Cam . 1'\on. Ist.)

fi p, 4 7 5 . BIineti , PiatrB de mormnt a 1'\adgei {Bul . Corn. /'ton. Ist.)

fig. 4 7 6, Blinesti,
l
Piatra de mormnt a 1'\ariei, maica lai Dragot (Bal. Corn. /'ton. lst.)

inp.org.ro
286 1 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

precum I m r insoal exterior care amin-. Bistria.


tete tot o dot Bite mai \lechi de stil (Iorga Inscripii I. pag. 38).
romanic. tlormntal Doamnei l\na, a lai Alexandra
7. Spre comparaie mai dm i piatr;l\n cel Ban, pas d e tefan cel tlare.

fi g . 4 7 7 . Bl'ilineti, Piatra de mormdnt a 1\ngeli nei (Bal, Com . .1'\an, Ist,)

F i g . 4 7 8, 1'\ormntal Doamnei 1\na a lai 1\ lexandra cel Ban, Bistria

gelinei, soia lai Drgan Tatal ( 1 6 1 7) care Lespedea, n stilul romanic celor de la
\?deste n \?eacal al xvn... tea e\?identa co-. Rdai.
piere a p ietrelor fetelor lai Ion Tatal. "Io tefan Voe\?od, ca m ila lai Damnezea
(Inscripiile bisericei d in Balineti de l\. Domn lll r i i tloldo\Jei, fial lai [Bogdan Voe...
Ulpedata, Bal. Corn . tlon. Ist. 1 9 1 1 , p. 2 1 3). \?Od, nframase aceast groap doamnei

inp.org.ro
2&7
BI SERICILE LUI TEFAN CEL MARE

l\na, Doamna lu i l\lexandra Voe\?od , mama Hrlu.


lai Ilie Voe\?od, care s'a strmutat la \'le (Iorga Inscripii 1. pag. 6).
n i cele lcaur i n anal 6 926 ( 1 4 1 8) luna " 1\ceast groap este a robului lui Dam ...
Noembrie 2 , - fii nd egumen popa Grigori e " . n ezeu dum nealui Sto(lni)cul ? Gheorghe i
zagra\? - a \?eni t d i n prile Tricalei i s'a
Dolhetti mari. strmutat la \?esn icele lcasari 11
' '

(Iorga i nscripii I. p. 6 2). Secolul al xv lea - cel mult al XVJ... lea.


...

1 . Dou p ietre d i n \'leacal al XV:-lea ; una S'a presupus c acest G heorghe d in Tricala
e a tatlui l a i endrea Hatmanul. a patat fi unul d in zagra\?ii lai tefan cel
2. Lespe dea frumos lucrat - a 1'\ariei sora 1'\are.

:fi g, 4 7 9. Dolheti, Piatro de mormnt a fariei lai endrea

Fig. 480. Dolheti, Piatr de mormnt

lui tefan cel 1'\are. E ce\?a rid i cat de la Mnstirea Neamului.


pmnt : I n compartiment ul ctitoresc.
" 1\ceast groap este a roabei lai Dumnezeu, 1 . Piatra lai tefan , fiul lui l\lexandra cel
Doamna damisale and rea Portar, care a n... Bun, frumos ornamentat ntr'un stil asem...
cetat d i n \?ia i s'a ngropat n anal 6994 ntor ca cel de la Rdoi, dar fr margine
( 1 486) luna lai 1'\art n 27. Lun i dup Pat i " . d ecorat exterioar.
2 . 1'\ormntal lu i endrea - i nscri pia " 1\ceast groap a nfra museat... o lo tefan
tears. - (endrea a murit n 1 48 1 ). Voe\?od, ca m i la l a i Dumnezeu, domnul rei
3. O p iatr unde n a se mai poate ceti 1'\oldo\?ei, fiul lui Bogdan Voc;\?od, unchiulu i
d ect cu\?intele . . . \?iesternic s'a ngopat. . . . " su tefan Voe\?od, fal btrnulai l\lexandra

inp.org.ro
28l:l COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Fig. 48 1 . /'Hn1istirea Neam\ului, Pi<'ltra de mormnt lui lefM Vod, fiul lui F\lexandru cel Bun

Fig. 4 82 '\nstirea Neamului, Piatra de mormnt a egumenolui Hariton


. .

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 289

Voe\?od, care a murit i-a fost ingropat n 3. Ca punct de comparaie ;


anul (6955, lan11 lai Iulie 1 6) " . Piatra de mormnt a egumenulai Ha ...
(Jorga. tefan c e 1 l'.are i 1"\nsti_rea riton, din 1 536, aezat acuma._ tot n pro ...
Neamului n Bal. Corn. l'.on. Ist. 1 9 1 o p. 1 03). naos i care pare a fi o copie cam
2 . In pronaos, piatra lai l'.icota, care fu stngacie a pietrei lui Roman Vod, de la
-
sese prclab de Neamt. l'.oti\?ul ornomental Rd_a i.

Fig. 483. 1'1nstirea Neam\aloi, Piatril : de mormnt


a prclabolai 1'1icota

este cam la fel ca la piatra precedent dar Probota.


cu mai puin maestrie executat. (Iorga I nscri pii 1. pag. 59).
" l\c:est mormnt este al robului lui Dum Pe an mormnt adus d in mnstirea Sf.
nezeu l'.ic:ot prclabal C: e Neam, i i l'a Nicolae :
impodobit Io tdan Voe\?od al rei l'.oldot>ei. " 1\c:east p iatr a fcut'o tefan Voe\?od
l\ rpoat i a fost ngropat aici l a anul 7003, (cel !'\are) lui Petra Voet>od, fial btrnulai
luna lui (Octom brie luna (?) zile)" 1 4 95.
= tefan Voe\?od, \?enic lai pomenire.
37

inp.org.ro
290 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Piatra O !lei, mama lai tdan cel 1'1are , e


2. 3. O p iatr alctuind acuma uiori i anei ai
de marmor alb, ca a n ornam ent romanic la la case le de la clopotni.
m ijloc si o larg m pletitur Ia margine :
'
" l\ceast groa p este a ro bol lui Dum ...

Fig. 4 8 4 . Piatra Oltei, Probota

" l\ceast este groapa roabei lui Dumnezeu nezeo d u mnealui . . . . . . . npii Posteln i c, fiul
Oltea, mama domnului Io tef[an care a marit] Sor i i, surorei lai tefan Voe-ood , care a m a
n anal 6 97 3 ( 1 465) Hoembre 4 " . rit (la anal) 7 008 ( 1 500) Ianuarie " .

inp.org.ro
LES EGLISES D'ETI ENNE LE GRAN D

R E S U M E
La presente etude e5t le developpement du construits en pierre, qui nous sant restes d e
prem ier chapitre sur l'architeclure religieuse cette epoque - deux ou trois - ne sont pas d'un
moldave, paru dans "L 'Art Roumain". 1) grand aide pour l'etude des commencements de
Nous y avans, en outre, ajoute la description notre architecture, quel que soit l'interet qu'ils
somrr:aire - a vec plans a l'ap(mi - des eglises presentent d'autre par t.
que nous connaissons depuis les commencements A l'epo q ue d'Etienne le Grand, le style de
de l'architecture moldave j usqu'en 1527, date ces eglises se trouve deja forme dans ses l i
de la mort du prince Etienne le Jeune, petit gnes principales e t s'il n ' a pas encore atteint
fils d'Etienne le Grand. tout son developpement, i l a pourtant trouve
Ce travail presente donc un inventaire de ces ses formes caracteristiques et les modifications
monuments, leur criti q ue et un essai de cllssi qu'il subira ensuite ne porteront p lus, en somme
fication. que sur des points secondaires et ceci j usqu'au
* moment ou commencera la decadence du style
* *
moldave.
'
L'etude de l'epoque d'Etienne le Grand est Dans les l ignes qui suivront, nous nous occu
pour l'etude de l'architecture religieuse mol perons a peu pres exclusivement d'eglises ; ce
dave, non seulement du plus grand interet, mais sant en effet, a peu pres les seuls monuments
elle constitue la elef meme du probleme. religieux de cette epoque- exception faite pour
Plusieurs eglises ont ete elevees, il est vrai quelques clochers - dont nous puissions certi
par ses predecesseurs et surtout par Pierre fier l 'authenticite.
Muat et Alexandre le Bon, ainsi que le demon Nous examinerons d'abord les influences et
trent maints documents. Une partie, - peut etre puis Ies formes, sans qu'il nous soit, du reste,
la majorite - de ces edifices, etait en bois. Ceux possible de toujours separer ces deux parties
de notre etude, l'une aidant a la comprehen
1) L' Art Roumain par N. Iorga et G. Bal . sion de l'autre et reciproquement.

inp.org.ro
C H A PI T R E 1

L E S I N F L U E N C E S
Les influences etrangeres qui peuvent entrer en que sur l'architecture moldave est l 'art gothi
ligne de compte sont en premier li eu l'influence que. Les relations constantes de la principaute
byzantine et l'intluence gothiqu. La premiere, avec la Pologne et avec la Transylvanie ex pli
transmise par des voies diverses, se sent d'une quent sufiisamment ce fait, ainsi que la facilite
fa<;on i ndiscutable dans le plan de l'eglise, ainsi avec laquelle on pouvait en faire venir des matres
q u'il etait du reste naturel qu'il le fut, les habiles, bien plus que des Balcans, tombes sous
besoi ns du culte orthodoxe etant ici predo le j oug des Turcs.
minan ts et indi q uant, en somme, le programme Les nouveaux caracteres que cette influence
de la construction auquel devront s'adapter les i mpose a nos eglises, sont en premiere ligne
possibilites constructives et les tendnces orne et l'influence serbe peut du reste avoir travaille
mentales. dans le m eme sens - la plus grande hauteur de la
On retrouve chez nous, c omme dans tout le btisse, ce symbolique elancement des eglises
domaine de l'art byzantin, les separations classi gothiques en opposition avec la concentration en
ques en autel (avec ses annexes, la prothese et soi-toute orientale- des proportions byzantines. 1
le diaconicon), en naos et pronaos. De meme C' est l 'apparition des contreforts exterieurs,
les votites sont de principes byzantins. Les arcs principe occidental, en opposition, lui aussi, avec
sont en plein cintre ; les arcs bri ses, dits ogi l'esprit byzantin qui concentre a l'interieur des
vaux, ne se t rouvent que dans des details d'or murs de l'eglise toutes les parties constructives
nementation ; les votites sont en cal o te de sphere destinees a annulu la poussee des votites. C'est,
et sauf de tres rares exceptions nous n'en trou enfin, la fac;on dont est traite tout ce qui est
verons pas sur nervures de mode gothique. Et pierre sculptee, les profils des socles, des tablet
de meme les votites caracteristiq ues moldaves, tes, des contreforts et surtout les encadrements
avec leurs arcs obliques superposes aux grands des portes et des fenetres.
arcs du naos, n'ont aucune relation avec l 'art On a pu ainsi caracteriser l'eglise moldave
gothique. en disant q u'elle etait de plan byzantin, execute
L'influence byzantine est encore m i se en evi par des mains gothi q ues et d'apres des princi
dence par le plan trilobe du naos, devenu chez pes en partie gothi q ues.
nous, comme a l 'tAhos, aux Meteores et en Lequel de ces deux pays voJsms, la Pologne
Serbie, la regie presque generale. L'examen du ou la Transyl vanie nous a-t il transmis cette
plan nous a mene a la conclusion que cette dis influence ? A defaut de documents precis, nous
position athonique a dti nous parvenir par l'in tcherons de repondre plus loin a cette question
termediaire de la Serbie. Cette conclusion s'im par 1 'etude des differents details.
pose d'autant plus que c'est un fait connu que On a constate une influence marquee de 1' A r
des moines serbes sont venus vers la fin du menie jusqu'aux bords du Rhin, ou on l'a si
XIVe siecle - appeles ou favorises par les sou gnalee d ans les cathedrales romanes de cette
verains du pays - creer des fondations reli region. (Strygowski, Choisy etc.)
gieuses en Moldavie, tandis q ue nous n'avons Ce peuple de constructeurs et d'architectes
aucune preuve de la venue de matres de emerites, a emigre a plusieurs reprises en Ga
J 'Athos. licie et en Moldavie. Leur influence sur l'archi
Nous n'avons pas d'indice d'influences specia les tecture locale est donc tres plausible et nous
venant de Bulgarie - malgre certains traits de pensons que c'est a cette influence, qu'il faul
parente, communs du reste a l 'art de tout le sud attribuer l'introduction d u second etage d'arcs
est europeen. obliq ues des votites du naos que nous avons si
Apres l'art byzantin, celui qui a le plus mar- gnales plus baut.

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 293

On ne remarque pas d'influences russes a nieuses de formes, bien equilibrees et bien ap


cette epoque ; ce n 'est que plus tard qu'el les se propriees aux besoins de l'epoque.
feront sentir et surtout dans les details. Lorsque n ous considerons, a un certain mo
Certaints documents nous parlent de maitres m ent l'art constructif cl'un pays, le premi er ele
italiens, qui, en route pour la Russie, auraient ment, dont nous nous servons pour etudier son
ete retenus par Etienne le Grand. Ce prince a e volution est naturellement l'art des temps im
du reste, demantle a Venise des artistes et des meditement anterieurs. Or-ainsi q 1e nous \'a
peintres; mais rien dans nos eglises ne montrent vans dit - dans notre cas, cet element principal
l'oeuvre de ces etrangers. nous Ilanque a peu pres completement en Mol
Ni l'art orien tal - ottoman, persan ou arabe davie, et nous nous trouvons a l'epoque q ui nous
- ne s'evidentie dans les monuments moldaves i nteresse, en lace de monuments ou apparai.,sent
de l 'epoque dont nous nous occupons. Nous el' emblee presq ue tous le;; elements constitutifs
trouvons evidemment des motifs d'origine orien de son style, sans guere pouvo r discerner dans
tale, mais ce sont de ceux qui sont devenus le les quelques btisses plus anciennes qui nous ont
patrimoine commun des arts de toute \'Europe, et ete consenees, le fii conducteur de son holution.
qui nous sont re venus par la voie de l 'Occident Nous connaissons ainsi l 'egl ise de Rdutz,
ainsi que nous le verrons plus tard. btie, dit-on, par Bogdan , le fondateur de la prin
cipaute de Moldavie ( 1 359- 1 364), par Ale
Ce que nous venons de dire regarde l 'archi
xandre le Bon (r4ol - 1433) suivant d'autres 1).
tecture proprement dite. Quant a la peinture,
Cette construction e.'!t une modeste eglise ro
elle 'est entierement byzantine - quoique certa ins
mane avec une nef centrale et deux bas cotes .
traits -surtout dans les portrait3 des tableaux
E lle est po 1rtant separee en naos et en pronaos,
votifs, semblent trahir une ifluence occidentale.
selon l'usage oriental .
Mais il ne suffit pas, dans l'etude de la genese U n e autre eglise qui parait dater des der
des formes architectoniques, de tenir compte des nieres annees du XI V-e siecle, la Trinite de
influences des arts voisins. Dans les regions du Seret, est de co:-struction byzantine avec q uel
moins, ou les arts se developpent d'une fa<;on ques caracteristiques de plan serbes et q uel
rationelle et non pas seulement par imitation ques legers signes d'influences occidentales. St.
aeugle on par la fantaisie des constructeurs, Jean de Seret, q ui passe pour avoir ele bti
il y a d'autres facteurs qui interviennent et q ui la meme epoque, appartient, sous sa forme ac
peuvent meme devenir preponderants. Je veux tuelle, au XVII-e siecle.
parler ici du c limat et des materiaux de construc L'eglise de Mirutz, de Suceava, qui a ete
tion. Ce sont les toitures en premier rang q ui btie dans les toutes dernieres annees du X IV-e
se ressentent de ces circonstances par la ne siecle, ne possedait plus rien de son ancien as
cessite de rejeter loin des m urs, d'une fa<;on pect Iors q u'on l 'a restauree, il y a quelques an
sure et rapide, les neiges et la pluie, dans ces nees, mais etait, elle aussi, une construction du
regions pluvieuses du pied des mC'ntagnes. La X VH-e siecle.
recherche de ce probh!me a suggere a nos Alexandre le Bon (qo r- 1433) a bti les mo
maitres - a insi que nous le verrons plus loin nasteres de Bistritza et de Moldovitza. Le pre
des solutions originales et pittoresques. mier a ete totalement refait au X V Ie s iecle et
Le climat extreme et changeant, tr es froi9 il ne reste du s econd q u e des ruines informes.
l'hiver, brulant l'ete, a amene les constructeurs Le meme prince a construit Baia une eglise
a renoncer aux enduits et a construire en ma catholi que (aujourd'hui en ruines) absolument
teriaux apparents et de petites dimensions par gothi que de formes et de details ; elle sort donc
suite de Ia difficulte des transports. du domaine dont nous nous occupons.
D'autre part, l'incertitude des temps, les guer Ce fii conducteur, qui est l 'etude des monu
res continuelles, la pauvrete du tre.>or ne per ments de l'epoq ue precedente, nous rnanquant
mettaient pas d'eiever de ces grands monuments ainsi a, peu pres totalement, c'est a l'etude meme
que l'on admire dans d'autres pays plus heu des formes que nous devons nous adresser pour
reux. Les eglises se construisaie11t rapidement tcher de trouver la solution des problemes q ui
et dans de courts-:moments de tran q uiilite, et nous inte ressent.
el les etaient naturellement petites et modestes 11 Agrandie et restauree p ar Alexandre Lapuneanu
comme ornementation mais neanmoins harmo- (vers 1559)

inp.org.ro
CHAPITRE I I
"

L E S E G L I S E S
Apres la courte iotroduct ion qui precede, il peut etre Dolhesti - la plus ancienne et aussi
est necessaire de presenter d'une faon succincte une des plus simples des eglises q ui nous soient
les differentes eglises de l'epoque d'Etienne restees de l 'epoque d'Etienne le Grand.
l e Grand. Le plan, la section longitudinale et Miliufz (== Bdutz) de 1487. Ce t te interes
quelques reproductions en donneront, P.n general , sanie eglise a ete dt'!truite pendant la guerre
une i dee suffisante pour qu'il n e soit pas neces (en 1 9 16). L'i nscription sur pierre a seule
saire de donner leur description - description echappe a la destruction. El le etait encore ornee
utile pour les lecteurs roumains, mais qui pour des fresques de l'epoque, ce qui nous fait dou..
rait etre fastidieuse pour les lecteurs etran blement deplorer sa perte.-C'est a cette eglise
gers. Ces eements seront suffisants pour per qu'apparaissent, pour la premiere fois, les con
mettrent ensuite de mettre en e vidence les traits treforts.
caracteristiques de ces monuments, pour les St. Elt'e (pres de Suceava), de 1488. Tres
grouper et montrer leur evolution. - Ils per voisine des precedentes et de Voronetz. Appa
mettront aussi de suivre l'analyse des details rition de la base de la tour a p lan etoile.
et de juger leurs origines et les influences qu'ils Voronetz (de 1488) a ete agrandie au milieu
denotent. Dans le but de donner un coup d'ceil du X VI-e siecle. - Fresques d'une belle quallte
plus complet sur cette epoque, nous avans ajoute et d'un bel effet decoratif. Les peintures exte
aux monuments d'Etienne le Grand ( 1 457-1504), rieures, ainsi que celes du pronaos et de l'exo
ceux qui l'ont precede et ceux - du reste peu narthex sont de 1547 - 1 550
nombreu x - eleves pendant les regnes de son fils St. Nicolas de Dorohoi, 1495. A pparition du
Bogdan l e Borgne (1504 - I f1 q) et de son pronaos surelargi.
petit-fils Etienne le Jeune ( 1 5 1 7-1 527), edifices Ornementation de briques et de disques de
qui se rattachent davantage a ceux qui les pre terre cuite e maillee avec ornements geometri
cedent q u'a ceu x du regne de Pierre Rare q ui ques et animaux fantasti q ues. - Restauree il y
a succede a Etienne le Jeune. De cette faon, a quelques annees.
cette etude sera, de fai t, l'etude de l'architec Poputz ( Botoani) 1 496. Plan presque parei !
ture moldave depuis ses commencements et jus a celui de Dorohoi. L a paroi d e separation entre
que vers 1527, et presentera l'inventaire des e le naos et le pronao_s a ete enlevee u lterieure
glises de toute cette epoque. ment ; le pronaos a des voCttes- sur nervures
Nous nous conhnterons donc, dans ce resume, de briques.
d.'enumerer les eglises decrites, en ajoutant seu Les fenetres du pronaos ne sont plus du meme
lement quelques mots d'explication dans cer type que celles d u naos, mais plus grandes et
tains cas particuliers. de forme ogivale.
Poputz a ete restauree il y a peu d' annees.
- Baia, probablement constwite peu a pres 1 467, St. Georges de Hrlu ( 1 492), a peu pres du
n'a garde aucune inscription et aucun docu meme type. Restauree a la meme epoque que
ment qui permette de preciser. Elle porte - Dorohei et Poputz, elle a subi quelques chan
avec certains traits tres archaiques - les traces gements dans le parement de pi erre. L'interieur
evidentes d'une reconstruction des parties hautes de ces trois eglises n'a pas etc touche.
au XVII- e siecle ou meme plus tard. Elle a St. N:'colas de Iassy ( 1 491 - 1 493), du meme
ete recem ment restauree. style, avait ete agrandie au XVII- e siecle. -
Ptrutz, btie en 1487, est - a part Baia et Elle a ete restauree il y a un vingtaine d'an-

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 295

nees par Lecomte du Nouy - qui y a malheu L'eglise du monastre de Neamtz (1497) est
reusement introduit plusieurs modifications qi la plus grande des eglises construites sous le
alterent le style primitif. regne d'Etienne le Grand. Elle a, du reste,
Precis/a (la S-te Vierge) de Bacu (de 1 491). encore ete agrandie ulterieurement par l'adjonc
Du meme style, m ais plus simple ; elle n'a pas tion d'un exonarthex et d'une sorte de sacristie ;
eu ou n'a plus de decoration emaillee et a du mais a part ces additions, elle possede aussi un
reste subi, au cours des siecles, plusieurs modi nouveau compartiment intercale entre le naos
fications ; elle est actuellement en voie de restau et le pronaos. (Il est vrai que la paroi de se
ration. - St. Jean de Vasluz de qgo. Recon paration n'existe plus aujourd'hui, mais elle a
struite au X IX e siecle a partir du socle. Les ete enlevee a une epoque plus recente). Cette
travaux de restauration en cours ont m is au innovation, qui apparait ici pour la premiere fois,
jour de nombreux fragments de l ' ancienne btisse, deviendra plus. tard une caracteristique des eglises
fragments qui, joints aux descriptions que l'on importantes a partir du second tiers du XVI-e
possede, permettent une fidele reconstitution. siecle. Le pronaos a des voutes d u meme type
Rui de 1 495. Il n'existe plus de l'ancien.ne que celle de Rzboeni, de Borzeti et de Piatra
eglise que l'inscription. en pierre et peut etre et les disques vernisse3 qui ornent l'exterieur,
les fondations. sont du meme type aussi qu' ces trois eglises.
Tazlu ( 1496-97) Eglise de couvent, tandis Arbore et Reuseni (1502 et 1504) sont d'un
que les sept qui precedent sont des eglises de type nouveau et plus simple. Elles u'ont pas de
viile ou des chapelles de cour. La paroi de sepa tours, et le pronaos est voute par une succession
ration du naos et du pronaos a ete enleYee a d'arcs longitudinaux et transversaux qui reduisent
une epoque posterieure - epoque a laquelle on l'espace jusqu'a un petit carre couvert d'une
a ajoute rexonartex. petite calotte. Les fenetres et la porte du naos
Rzboem (1496) represente un nouveau type, ont leur partie superieure en arc de cercle, ce
sans tour et sans absides laterales. De plus, le qui parait etre une premiere i nfluence de la
plan presente la particularite d'avoir pour sou Renaissance. Une arcade ouverte sur le cote
tenir les voutes du naos, non de simples arcs ouest de l'eglise a servi a abriter les cloches.
larges, sortes de courts berceaux, mais de vrais L'eglise de Dobrovetz ( l 5o4 ) est d u meme
doubleaux. Ces arcs se prolongent sur les parois type que les precedentes, m ais avec adjonction
par des pilastres dont le relef est reduit vers d'un second pronaos qui fai t du premier un com
le bas par des consoles successives. De plus partiment iritermediaire. On rea lise de cette
5ur les parois nord et sud, a gauche et a droite fac;on : le m eme programme qu' Neamtz.
de ces pilastres se trouvent de hautes niches des, Les tours actuelles de l'eglise sont une addition

cendant jusqu'au sol. Ces details donnent au tardive. _ _

plan un caractere qui le rapproche de certains Cotnar est une des eglises les plus simples
plans serbes. de cette epoque ; - elle n'est pas datee, mais il ne
Nous retrouvons ces memes caracteres dans parai t toutefois pas douteux qu'elle ne soit de
les eglises de Borzeti (1493-94) et de Piatra l'epoque dEtienne le Grand ; elle a pourtant subi
(Neamtz) (r497-98), qui forment avec celle de quelques modifications qui portent sur les r.adres
Rzboeni un groupe part. de la porte et des fenetres, qui paraissent avoir
Ces deux dernieres eglises sont, en outre, de ete refaits vers la fin du X VI-e ou meme au
corees d e briques de couleur emaillees et de XVIIe siecle.
disques, sans figures toutefois. Dolhesti represente avec Volovetz et Balt'nesft'
L'eglise de Rzboeni est couverte d'un epais un autre fype - qui parait deriver de la vieille
enduit qui ne nous permet pas de savoir si elle egljse e Rdutz. Elles sont voutees en berceau
ne possede pas, elle aussi-comme c'est probable avec doubleaux ; c'est donc un principe roman
la meme decoration. qui domine ici. Dolhesti, dont on ne possede
Piatra differe en ceci de ses deux soeurs qu'elle plus l'inscription, date d'avant 1481 .
a des absides laterales a l'interieur, absides qui Volovetz est de 1502 et Balinesti de 1499,
ne sont marquees a l'exterieur que par un sur Cette derniere eglise se distingue par de beaux
epaississement de toute la paroi du naos. details gothiques-balustrade et nervures de la
Ces trois eglises ont les voutes de leur pronaos vollte de 1' entree, et par son docher - ajoute, i l
separees en deux par un arc transversal et est vrai - m ais presque contemforain, toutefois,
couvertes de calottes spheriques. du reste de la btisse. Ce docher constitue une

inp.org.ro
206 COMISi UNEA MONUMENTELOR I STOR I CE

exception et ce n'est que bien plus tard qu'on Ies eglises qui l'ont precede et celles qui l'ont
le verra prendre une part constitutive dans la immediatement suivi.
constructions de nas eglises. L'eglise de Rdutz, la plus ancienne que
Jusqu'alors le docher est isole a une certaine nous possedions et qui date peut e re de 1 360
distance, d'habitude vers le nord- auest de l'eglise. environ, est une eglise romane par ses voCltes
Balinesti est encore decore des disques email en berceau avec doubleaux. Elle a une nef cen
les a animaux que nous avans vus a Dorohoi, a trale et des bas cotes. On lui a ajoute un
HrHi.u etc. exonarthex au X V f e siecle et renouvele les por
.

Les peintures de Bal inesti peuvent se classer tes et les fenetres.


parmi les plus remarquables de celles qui nous Nous avops p.1rle l 'lus h aut de la Triniti d e
ont ete conservees. Seret qui pourrait etre des dernieres annees
L'eglise de Scnteia qui passe pour avoir ete du X I V-e siecle.
elevee par Etienne le Grand est, sous sa forme Mirutz a Suceava, ainsi que nom l'avons
actuelle, une egl ise reconstruite au XV I J -e siecle. dit plus haut, construite vers 1 4oo, a disparu et
Putna est le mona<>tere qu'a construit Etienne a ete remplacee par une nouvelle eglise vers
le Grand, pour lui servir de sepulture, a lui le milieu du X V I I e siede.
meme et a sa familie. L'eglise primitive a ete St. Oeorges, de Suceava, a ete commencee e n
detruite au XVII e siecle et reconstruite quelques 15 r 3 par Bogdan l e Borgne e t terminee par
annees plus tard, puis &estauree au XVIII siecle. son fils Etienne en 1 522. Cette eglise a beau
L'analyse de la construction confirme pleinement coup de ressemblance avec Neamtz, dant elle
les donnees des documents. Il ne reste des parait bien proceder.
btiments monastiques de l'epoque d 'Etienne le Le compartiment intermediaire manque cepen
Grand que la taur d ite du tresar, qui faisait dant mais est remplace par un assez long ber
partie du systeme defensif du couvent. A part ceau qui allonge le n aos a l'est et a !'auest de
une serie de belles pierres tombales abritees, la coupole centrale. Cette modification est tres
en general, sous des dais ou baldaquins, Put na naturel le, St. Oeorges n'ayant pas ete construite
se distinguent encure par son riche tresar qui pour etre une eglise de couvent, mais bien
renferme encore de nombreuses pieces du l'eglise metropolitaine de la capitale du pays,
X V-e siecle, orfevrerie, manuscrits, tissus. dans laquelle devait trouver place toute la cour
La tourclocher de Piatra date de 1 499, celle du prince.
de Poputz n'est pas datee, mais date surement St. Georges est la derniere eglise ou n ous
de l'epoque de la fondation de l'eglise, a tres peu trouvons les disques emailles qui ornent les
pres. Le docher de Bt'stritza, qui contient une fac;ades.
chapelle, est de 14 Il lui a ete acolle, au cours Un exonarthex a ete ajoute dans la deuxieme
du XVI-e siecle, une petite btisse destinee moitie du X VI-e siecle.
surtout a agrandir la chapelle. Parhutz, qui ressemble assez a Arbora, date
La tour du tresar de Putna a du e:re faite de 1522. - Elle en differe par le fait que !'ar
pour servir de redu it en cas de danger et a, de cade ouverte, qui, a Arbora, sert de docher, est
fait, soutenu plusieurs sieges. Toutes ces tours remplacee par une sorte d'exonarthex ouvert a
clochers ont leur entree . la hauteur du premier deux etages.
etage et on n'y avait acces que par un escalier ipote est une modeste eglise qui ressemble
ou une echelle exterieure. plus on moins a Cotnar et a Arbora ; elle date
Apres avoir decrit les eglises datant du regne de 1507.
d'Etienne le Grand, nous avans decrit, pour Vleni, de 1 5 r9, est a peu pres du meme
avoir une vue plus complete sur toute l 'epoque, typf'.

inp.org.ro
CHAPITRE I l i

L E S F O R M E S
En synthetisant ce qui resulte de la des De petites niches, menagees dans l 'epaisseur
cription des monuments et en ne jugeant que du mur, servent souvent a placer les divers ob
d'apres les eglises qui sont sans conteste du jets necessaires au culte.
temps d'Etienne le Grand, on voit qu'il s'agit, en L'autel est eclaire par u ne seu le fenetre dans
lignes generales d'un plan compose d'apres le !'axe principal de l'eglise ; la prothese et le
type byzantin du moyen-ge. Ces btisses sont diaconicon par de tres petites ouvertures qui
d'un plan plus allonge que ne le sont d'habitude manquent meme quelquefois, tout a fait.
les eglises byzantines et surtout plus elevees. L'autel est toujours exhausse d'une ou deux
Toutefois l'impression generale a l'interieur est marches au dessus du pave du reste de l'eglise.
bien celle d'une eglise byzantine, meme si la Le naos se compose en plan d'un espace rec
'
peinture n' accentua it pas encore davantage ce tangulaire legere ment allonge dans le sens de
caractere. Mais l'exterieur, par la presence des !'axe de l'eglise. Deux grands arcs transversaux
contreforts et la mise en evidence du caractere larges et deux plus etroits colles contre les
gothique des fen etres et des portes, se diffe murs exterieurs de l'eglise, tous en plein cintre,
rentie de ce que l'on connait, par ce melange soutiennent - a l'aide de quatre pendentifs-un
de caracteres dont est sorti un type et un style tambour cylindrique, sur lequel un nouveau
nouvean. systeme de quatre arcs, places a 45 des pre
miers, soutient la calote spherique de la voute.
Nous analyserons d'abord les differentes par Dans les eglises qui ont une tour sur le naos,
ties constructives de l 'eglise type, et puis nous le cercle forme par les quatre pendentifs supe
en examinerons les details constructifs et de rieurs supportent le cylindre de la tour qui est
coratifs. eclaire par quatre fenetres longues et etroites.
Le naos est habituellement elargi au nord et
LES FORMES INTERIE URES au sud par deux absides laterales qui donnent
Le plan et les voutes au plan cette forme caracteristique trichonque
dant nous avans parle.
L'eglise se divise donc en trois parties, ces Ces absides n e sant quelquefois que faible
trois parties conslitutives indispensables : l'autel , ment marques a l'interieur par une legere
le naos e t l e pronaos. concavite dans l 'epaisseur du mur (Arbora, Reu
L'autel separe du naos par l'iconostase, se corn seni, Dobrovetz) ; mais habituellement elles sont
pese d'une abside demicirculaire couverte d'une assez prononcees pour etre marquees a l 'exte
voute en quart de sphere et prolongee par un rieur par des absides en segment de cercle ou
court berceau. Quelquefois un second arc, place par un surepaississem ent de la muraille (Baia,
un peu plus baut, accompagne ce berceau. Nous Piatra).
verrons, i la discution du plan, l'importance de Dans quelques cas plus rares, ces absides
cet element architectonique. manq uent completement (Borzesti, Rzboieni ,
A gauche et a droite se trouvent la prothese Cotnar).
et le d iaconicon ; ces deux annexes se reduisent Le naos est eclaire par deux fenetres pla
souvent a de simples niches ; jamais nous ne cees sur son axe transversal, fenetres large
les trouverons formant des pieces nettement ment evasees a l'interieur, surtout a leur partie
separees, comme on le voit dans les types clas inferieure.
siques byzantins. Le pronrros, rectangulaire-quelquefois carre
as

inp.org.ro
29R COMISI UNEA MONUMENTELOR ISTOR I CE

est separe du naos par une paroi pleine, cel les du naos ( Ptrutz, Miliutz, St. Elie, Vo
percee cl'une seule porte a cadre rectangulaire ronetz, Arbora , Reuseni), ou bien plus grandes.
gothi q ue, orne ele baguettes entrecroisees aux La parte d'en tree du naos est placee dans
angles. D 'habitude, une petite niche se trouve !'axe de I 'egl ise a Ptrutz, St. Elie, Voronetz,
placee au dessus, dans la q uelle est peinte une Bacu, St. Nicolas de Iassy, Vaslui, Dolheti,
1 mage. Hrlu, Tazlu, Borzeti, Dobrovetz, Neamtz,
Cette paroi m anque actuellement dans plu Cotnar, ou bien sur l e cote sud (Miliutz, Do
sieures eglises, et est remplacee par une l arge rohoi , Rzboeni, Arbora, Reuseni, Balinesti, Vo
arcade. Ces ouvertures ont toujours e f e fai tes lovetz) ou encore sur l e cote nord (Piatra). A
apres coup (Hrlu, Tazlu, - Poputz, Neamtz, Poputz enfin, i l y en a deux, une du cote sud
Piatra , Bacu) . e t une du cote nord.
U ne serie cl'eglises (St. Nicolas de Dorohoi , Nous voyons, dane que pendant que le naos
Poputz, St. Nicolas de Iassy, Bacu) ont un ne varie guere, le pronaos a une plus grande
pronaos surelargi par rapport au naos ; ce sur variete de formes - fai t qui est du reste de
elargissement se traduit pareillement a l 'exte regie generale dans tout le domaine de l 'art
neur. byzantin et plus specialement au Mont Athos.
La volite du pronaos est supportee par quatre
arcs en plein cintre, les deux arcs transversaux On a souven t ajoute, au cours des siecles'
etant habi tuellement plus l arges que l es autres. un e xonarthex (pridvor) en avant et a l'ouest
Ces arcs s'arretent sur des consoles placees du pronaos - dans le but probable d'augmenter
dans les quatre coins. la capacite de l'eglise ou de proteger en hiver
La voute est d'habitude une simple calotte les fideles contre l e froid de la parte (Voro
hemispherique, plus on moins deformee. La tran netz, Tazlu, Neam tz).
sition est menagee par quatre penclentifs. A Cette addition s'est quelquefois faite en meme
Neamtz, les calottes sant soutenues par un doubl e temps que l 'ouverture du mur de separation du
systeme d'arcs tel qu'i l a ete decri t au naos. naos et du pronaos ; le reemploi de l a porte de
A Hrlu cette disposition est encore com cette paroi deplacee a la nouvel le entree en est
p liquee par quatre autres arcs para l l eles aux une preuve.
axes et qui s'entrecroisent avec les arcs ob liques. Nous ne parlons pas-bien entendu-de ces
Enfin nous trouvons a Poputz des voutes petites constructions sans caractere que l ' on a
sur nervures d'aspect gothique. pl acees si souvent de nos jours devant les portes
d'entree.
Plusieurs eglises (Arbora - Reuseni - Dobro
vetz) ont un pronaos voute par une succession Deux eglises de cette epoque font cependant
cl 'arcs p laces soit e n long, soit transversale exception au plan type. I l s'agit de l'eglise du
ment et qui reduisent l'espace j usqu'a une petite couvent de Neamtz et celle de Dobrovetz ; ces
calote spheriq u e. deux monuments ont un plan plus developpe ;
Enfin, dans certains edifices ou le pronaos ils possedent, entre le naos et l e pronaos, un
pren d une plus grande importance (Pia tra, R z compartiment supplementaire, destine aux tom
boeni, Borzeti, Neamtz) il est partage en deux beaux des fondateurs.
par un cloubleau et chacune des parties ainsi Ces deux eglises p lus i mportantes, annoncent
formees est voutee par de larges arcs longitudi donc celles des regnes qui suivront, avec les
naux et des calotes soit simp les, soit soutenues quelles elles paraissent se reli er p lus qu'avec
par des arcs obliques. les autres eglises de l'epoque d'Etienne le Grand .
Le pronaos est eclaire par deux fenetres, Elles ont, du reste, ete construite s vers la fi n
p lac ees sur ses cotes nord et sud, ou par deux de son regne, celle de Neamtz en 1 497 et celle
fenetres sur chaque cote comme a Hrlu ou de Dobrovetz en 1504, c'est a dire au cours de
dans les eglises dont le pronaos a deux volltes. sa derni ere annee.
ous trouvons cependant des fenetres .sur l e
cote ouest. quand cette partie n'est pas occupee Le docher, d'apres l'usage oriental et meridio
par la porte d'entree. nal adopte anciennement en Moldavie, est une
Les fenetres du cte nord sont quelquefois construction isolee (Piatra, Poputz, Bistritza).
absentes (Piatra) ou ont ete m urees ulterieure L'eglise de Balineti, seule, fait exception ; le
ment. (Rzboieni). Ces fenetres sont pareil les a, docher est cal le a la fac;ade sud du pronaos,

inp.org.ro
BISERIC ILE LUi TEFAN CEL MARE 299

formant une sorte de porche devant l 'entree. arcatures, on de niches a veugles sur leurs parois
Balineti possede du reste encore d'autres ele nord et sud. Cette disposition, que nous trouvons
ments qui lui pretent un caractere plus occidental quelquefois en Valachie, manque en lVIoldavie,
qu'aux autres eglises. sauf dans le groupe des trois eglises dej a citees :
Piatra, Borzeti, Rzboeni.
Considere dans son ensemble, le plan de nos Le plan moldave montre donc quelquefois
eglises montre une double parente. Le naos uni des caracteristiques athonites et serbes qui man
au pronaos tel que nous l'avons decrit, aussi quent a Constantinople, d'autres foi s des carac
grand ou meme plus important que le naos, n e teristiques constantinopolitaines et athonites qui
represente pas un type constantinopolitain, mais n e sont pas serbes et enfin des caracteres que
u n p lan athonique et serbe, et surtout celui de l'on retrouve dans ces trois regions .
l'ecole de la Morava.
A Constantinople, le pronaos (le n arthex) est Nous pouvons donc conclure que les principes
toujours traite comme une sorte d'entreP., de de notre plan nous ont ete transmis du Mont
climensions reduites par rapport au naos. Athos par la Serbie ; quelques uns des caracteres
Nous avons vu que h presence des absides specifiques serbes sont restes en evidence ma1s
laterales est aussi un caractere athon i que et serbe d'autres ont disparus.
et non de Constantinople ou une pareille clis En ce qui concerne specialement la maniere
position est des p lus rares. de voO.ter le naos au moyen d'un systeme darcs
La coupole (ou la tour du naos) est placee, en places a 4.5 des grands arcs, j 'ai exprime l'o
Moldavie, sur le carre des grands arcs d'apres pinion qu'elle est due a une influence arme
le mode constantinopolitain, qui existe aussi a n ienne, exp li cable en Moldavie p ar l'arrivee, a
1' Athos et en Serbi e dans les eglises du tzar p lusieurs reprises, de nombreux emigrants ar
Lazarre et de son fils Etienne, c'est a dire que meniens '). Ce mode de construction est inconnu
les grands arcs ne presentent a l'interieur aucun dans les pays voisins d'ou nous sont venues les
relief-ce ne sont pas des doubleaux-mais ils d iverses influences qui ont determine le style
forment de simples berceaux, tandis que dans moldave. Mais en Armenie, dans l'Iran, ainsi
les eglises serbes plus anciennes (Studenitza q ue dans les pays qui ont ete dans la sphere
J itcha, t tc.), on voit tres souvent ces arcs accuser d'influence de sa civilisation et de son art-aux
a l'interieur leur relief comme des n e rvurcs ou I ndes, en Egypte, en Espagne, - on trouve des
de vrais doubleaux 1). solutions tres voisines. La conclusion naturelle
Mr. G. Millet voit i ci une distinction carac qu'on en tire est d'admetre une influence de
teristique '). l'Iran transmise par les Armeniens.
Dans ce cas c'est un carre de m urs . perce de
quatre arcades, dans l 'autre ce so'nt quatre ber LES FORMES EXTERIEURES
ceaux qui se rencontren t. (Les Fac;ades)
Ensuite, les eglises moldaves sont du "type
complexe" comme plan, c'est a dire celui ou Le plan que nous avons decrit s'exprim e a
l'autel est separe des voutes du naos p ar u n l'exterieur par des lignes s imples. L'abside de
berceau distinct '') . l'autel est presque toujours polygonale (a sept ou
Ce mode de construction est constantinopolitain neuf c6tes) rarement semi-circulaire (Dorohoi, Vo
et athonite (1' Athos etant en general une suc ronetz). Les absides laterales, quand elles exis
cursale de la capitale a cet egard) tandis que tent, sont egalement polygonales, a cin q c6tes
les eglises serbes sont du "type simple(( c'est (sept a Voronetz). Lorsque la grande abside est
a dire que l'abside est immediatement placee sur plan circulaire, les petites absides le sont
apres le grand arc de l'est du naos sans aucun pareillement.
intermediaire (Kruchevatz, Kalenitch et en general A Baia et Piatra, au ] ieu d'absides laUra
tout le groupe de la Morava). les, i l y a un surepaississement de la - murai lle
Enfin les eglises serbes presentent dans les qui forme un ressaut rectangulaire. - Ainsi que
berceaux est et ouest du naos une sorte de hautes nous l'avons deja dit, l e pronaos rssort sou
vent lui aussi, etant plus large que le naos. (St.
1) Par exception trois eglises moldaves presentent des
arcs de cette nature (Pi atra, Borzeti, Rzboeni).
') G . M i l l e t : L ' an c i e n art serbe, pg. 73- ' ) G. Bal : B u lletin de l a section historfque de 1' Aca
3) G. Millet : L'ecole grecque, pg. 55-56. demie Roumaine-Congn!s des etudes byzantines, 1 9 2<1.

inp.org.ro
300 COMI S I UNEA MONUMENTELOR I STOR I CE

Nicolas de Dorohoi, Poputz, St. Nicolas de Elles sont toutes de formes gothiques, ayant
Iassy, Vaslui, Bacu, Tazlu). souvent de beaux encadrements, des meneaux
Les eglises se presentent avec ou sans taur et des ornements en forme de rosaces, de tri
sur le naos ; La tour est habituellement placee lobes, des epoques rayonnante et flamboyante.
sur deux socles superposes. ll existe une cor Les portes sant rectangulaires mais encadrees
relation entre la presence de la tour, des ab de moulures ogivales qui quelquefois sant a
sides laterales et celle des contreforts, ainsi leur tour prises dans un deux ieme cadre rec
qu'il est du reste naturel que cela soit. Les tangulaire.
poussees plus grandes dues au poids de la tour Cette forme ogivale est la regie generale ;
demandent un contrebutement plus puissant, et lorsque nous voyons actuellement . l'exterieur
les absides et les contreforts contribuent a cet la parte a ca:ire rectangulaire et a baguettes
effet. Mais, meme sans tour, on a quelquefois croisees, que nous avans vue dans la paroi du
senti la necessite de contreforts (P iatra, Rz naos, c'est que nous nous trouvons en presence
boeni, Dobrovetz). d'un remaniement, contemporain de la construc
Ces contreforts sont habituellement places a tion d'un nouvel exonarthex.
droite et a gauche des absides Iterales (St. L'inscription gravee se trouve a l'exterieur
Elie, Miliutz1 Hrlu, Tazlu, Neamtz, Piatra pres ou au dessus de la parte.
et montent, en general jusqu'au rang inferieur Un des e lements les plus importants de la
de niches, rarement plus haut. Ils se redui decoration polychrome de nos fac;:ades sont les
sent vers le haut par retraites succes!>ives cou disques de terre cuite email lee, des meme cou
vertes de tablettes a profils gothiques. leurs que les briques, et qui se trouvent dans les
Lorsque le pronaos e.5t surelargi, les coui tympans des arcatures ou formant frise sous la
treforts manquent a cet endroit (sauf a Tazlu) toiture ou sur les tours. Les uns ont de sim
Un petit contrefort bas renforce l'abside prin ples boutons a leur centre, mais d ;autres sont
cipale sous sa fenetre. - Nous trouvons auss ornes de figures geometriques ou d'animaux
des contreforts obliques, places a 45 aux an fantastiques.
gles de la fa<;ade auest (Piatra). Les contreforts La cornz'che superieure manque le plus sou
sont executes en pierre de taille, aux moins vent et lorsqu'elle existe, 'elle est toujours peu
dans leurs parties exterieures . prononcee et des plus . simples. Nous ne trou
La fa<;ade est en pierre apparente, irregu vons jamais ces corniches en rangs de briques,
liere. Elle s'eleve sur un socle de pierre pro les unes placees en dents de scie, ainsi q u 'elles
filee, dont l es angles sortants sant egalemen existent partout en pays byzantins et ainsi, du
de pierre de taille. reste, qu'on les trouvera aussi plus tard en
Des rangs de briques apparentes, souvent Moldavie.
emaillees, ornent les fa<;ades a la partie supe La tour, presque toujours polygonale et a
rieure desquelles se trouvent deux rangs de huit faces, q uelquefois a douze ou seize - ra
niches ; deux petites niches du rang superieur rement cylindrique - repose sur un socle etoile
correspondent, en general (a peu pres) a une a huit pointes. Ce socle est a son tour pose sur
niche du rang inferieur. Exceptionellement il n'y a une base de plan carre ou octagonal. Cette dis
qu'un rang et dans un cas m eme trois. Les absi position correspond d'ue fac;:on rationelle a la
des sont ornees de longue arcades aveugles disposition des arcs du n aos ; la base carre se
qui vont du socle jusqu'aux petites niches - une superpose au carre des grands arcs et l'etoile
arcade correspondant a un cote du polygone des a huit pointes correspond au carre des quatre
absides. Elles laissent entre elles de minces pi arcs superieurs obli ques, complete par les cotes
lastres q ui sont en bri ques apparentes ainsi que prolonges de l'octogone de ta tour.
les arcatures des niches. De cette forme type sont derivee les autres
Les absides ont de petites fenetres a cadre dispositions, plus ou moins variees, que l'on trou
rectangulaire allonge et a ouvertures generale vera plus tard.
ment rectangulaires a leur partie superieure ou De meme qu'a l'interieur les arcs obliques
en arc brise ou meme demi-circulaire. Des fene du naos sont un caractere original de l'architec
tres presque pareilles se trouvent aux tours et ture moldave, les bases etoilees de la tour le
quelquefois au pronaos; mais ici il y a une p lus sont a l'exterieur.
grande variation, autant comme position des ou L'ornementation d'arcades aveugles et de
v ertures que comme grandeur et comme forme petites niches est analogue a celle de la f ac;:ade

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 301

Quatre fenetre pareilles a celles du naos sont les indications fournies par le dessin de l 'eglise
placees sur les axes principaux et entre elles sur les tableaux votifs, ainsi que les couleurs,
nous trouvons souvent (et ceci dans les eglises ne permettent pas de porter un jugement precis
un peu plus tardives) quatre petits contreforts Mais, en resume, on peut dire que les bardeaux
qui contrebutent la tour dans la direction de la ont ete beaucoup employes ; le plomb dans des
naissance des grands arcs. cas plus rares et, enfin, quoique les tuiles pla
Les todures des eglises sans tour sont sim tes ne soient pas absolument exclues, il ne pa
ples ; e lles sont actuel lement assez basses la rait pas - et ceci pour des motifs bases sur des do
ou elles sont recouvertes de materiaux ' moder cuments - qu'elles aient ete employees .a. c ette
nes, comme l a tle, ou a pentes rapides la ou epoque. I l en est de meme pour le cuivre dont
elles son t couvertes en bardeaux (surtout en l 'emploi parait plus recent.
Bucovine). Les sommets portent, d'apres l'usage,
Dimensions et Proportions
des croix posees sur des spheres.
Les toitures des eglises a tour offrent des Les eglises d'Etienne le Grand sont toujours
formes plus compliquees et qui ont ete le sujet de dimensions modestes. Ptrutz, la plus petite
de beaucoup de discussions. La presence de l a n'a que 1 4,50 metres de longueur interieure et
tour posee sur ses socles n e presente aucune 450 metres de largeur, et sa hauteur, a la elef
difficulte tant que la toiture de l'eglise ne de des grands arcs du naos, est de 6,30 metres, l a
passe pas la base carree. A vec les materiaux calotte d e la tour etant a 14,00 metres dupave.
dont on disposait du temps d'Etienne le Grand, L'eglise du monastere de Neamtz':a 37 ,50 me
ceci n'etait possible qu 'avec le p lomb et les tres de longueur interieureJ (sans compter l'exo
tuiles creuses. Il est certain que le plomb a ete narthex ajoute plus tard) et 6,50 metres de lar
employe en Moldavie dans une certaine mesure, geur interieure (sans compter la saillie des ab
ainsi qu'il l'a ete dans toute !'Europe au Moyen sides laterales.) La hauteur a la elef des grands
Age ; quant aux tuiles creuses, si repandues dans arcs est de ro metres, et celle de Ia calotte de
le midi, leur emploi en Moldavie est certaine l a tour de 23,30 metres.
ment beaucoup plus tardif. Mais si nousJaissons de cte cette eglise, qui
Le probleme est autre lorsque les pentes sont avec Dobrovetz, represente un type exception
plus raides, soit par suite des formes choisies nel, c'est St. Georges de H rlu qui, avec Taz
par l 'architecte, soit que les materiaux dispo lu, est la plus grande. Elle a 2 1 .5o=metres de
nibles l'imposent. C'est le cas des bardeaux, em longueur (toujours interieure), 570 metres de
ployes j usqu'a nos jours en Roumanie et t:'est large, 9 metres de haut a la elef des grands
le cas de la tuile plate habituelle. Avec ces deux arcs et 21,50 metres a la calotte de la tour. La
sortes de materiaux, une premiere solution voute du pronaos monte a 13,50 metres au des
est celle d'une seule toiture bui couvre toute sus du pave.
l 'eglise, et dont la tour, avec ses bases a demi Nous n'avons pas mis en ligne de compte l'e
enfouies, ne sort que partiellement. Cette solu. glise du monastere de Putna qui a ete refaite
tion, des plus gauches, n'a jamais pu - et pour au XVII-e siecle.
plusieurs raisons - avoir ete celle des construc En examinant les principales dimensions des
teurs. Un autre moyen sera de couvrir sepa eglises de cette epoque on voit que les unes
rement chaque membre de la btisse, pronaos sont plus ramassees, et les autres plus: al longees
naos et autel. et plus hautes. I l y a donc une variete plus voi
Cette solution, conforme a l'esprit gothique , sine du byzantin et une autre plus svelte, plus
q ui l'a toujours adoptee dans tout ! 'occident, l e gothique ; entre les deux il y a toutes les tran
centre e t le nord de !'Europe est certainement sitions.
celle q ui a ete choisie, et ceci quelles que A insi le rappor(de la longueur de l 'eglise a
soient les objections de nature technique ou es sa largeur, passe de 3 a Ptrutz et a St. Elie
thetique q ue I'on puisse e lever. Les nombreux a 4,85 a Neamtz (sans l 'exonarthex) et le rap
tableaux votifs, peints a fresque dans nos egli port de la hauteur a la elef des grands arcs a
ses et dont les dates sont, a peu de chose pres, l a largeur passe de 1,28 a Voronetz jusqu'a 1 ,58.
determinees, montrent tous cette dispositions Mais, quelle que soit la categorie dans laquelle
disposition qui_s'est maintenue du reste, pour quel on puisse ranger ces eglises, leurs proportions
ques unes de.:ces eglises, jusqu'au XIXe siecle. sont toujours reussies et rien ne nous y donne
En ce q ui concerne les materiaux employes, une impression de gaucherie on de maladresse.

inp.org.ro
302 COM I S I UNEA MONUMENTELOR I STOR I CE

Classification. Suceava ou l'on a trouve de nombreux disques


emai lles a figures, pareils a ceux des autres
Ce qui a ete dit jusqu'ici , nous permet de pro eglises de ce groupe.
ceder a ur.e classification des eglises de cette Toutes ces eglises paraissent etre l'ceuvre
epoque. d'un meme matre ; - on pourrait faire exception
A premiere vue, ce qui parait le plus natu pour Bacau, qui est p lus rudimentairement exe
rel , c'est de faire deux categories : les eglises a cutee.-
tour et celles sans tours. Mais cette classifica Ce deuxieme groupe se presente donc comme
tion est trop generale et trop vague et, en en la suite evolutive du premier.
trant davantage dans J'analyse de ces monu Une troisieme classe est formee par les eglises
ments, on verra qu'on peut en faire une autre de Borzesti, Rzboeni et Piatra (Neamtz) [1493
basee sur les differences de construction. a 1 498]. Ces eglises sont sans tours et sans
Une premiere categorie comprend les eglises absides laterales.
de Ptrutz, Miliutz, St. Elie et Voronetz, abs Nous trouvons dans ce groupe des arcs dou
traction faite, b ien entendu, de l 'exonarthex a bleaux en rel ief sous les voutes du naos ; ces
joute au X Vl-e siecle. reliefs se continuent par des pilastres engages
Ces quatre eglises, de d imensions plus mo sur les murs sud et nord, reduits vers le bas
destes, ont une tour, des absides laterales et un par une succession de retraites en consoles.
pronaos carre on a peu pres carre. C'est un principe constructif ingenieux pour
E l les ont (sauf Ptrutz) des contreforts sur les reduire le diametre de la coupole et partant, sa
cotes nord et sud. poussee.
Toutes les fenetres ont un encadrement rec A l'ouest et a l'est du naos, sur ces memes
tangulaire (Miliutz a eu une fenetre ogivale sur parois nord et sud se trouvent de grandes
sa fat;:ade ouest). arcades aveugles qui ne se trouvent pas dans
Ces quatre eglises - elevees entre 1 487 et les autres eglises de cette epoque.
1 488 - forment un groupe suffisamment homo Ce detail, et la presence des doubleaux, sont
gene et on peut admettre, avec beaucoup de pro des caracteristiques de p lan serbe.
babilite, qu'elles sont construites par le meme Les voUtes du pronaos de ces trois eglises
matre on par des matres de la meme ecole. sont separees en deux par un doubleau sur
Un second groupe - qui suit chronologique consoles, comme au naos ; le pronaos devient, en
ment le premier- - est celui des eglises dites "prin plan, un rectangle allonge.
cieres" qui sont dans des villes, St. Jean de Vas Le naos a de petites fenetres et le pronaos
lui, la S-te Vierge de Bacu, St. Georges de Hr de grandes fenetres gothiques ornees.
lu, St. Nicolas de Iassy, St. Nicolas de Doro Ces eglises presentent, e lles aussi, une deco
hoi, St. N icolas de Poputz (Botoani), toutes ration de briques et de disques email les ; mais
construites entre 1490 et 1 496. ces disques ne representent aucun ornement
Ces eglises sont plus grandes que celles du figure et n'ont qu'un simple bouton a leur centre.
groupe precedent et plus hautes Elles ont tou Nous nous trouvons donc en presence d'un
tes des tours et des absides l aterales, des con groupe a caracteres originaux bien definis et on
treforts et le pronaos surelargi (a l'exception de ne peut guere se tromper en les attribuant un
Hrlu) et a peu pres carre. seul et meme maitre,
Ces eglises etant placees dans des villes, on On pourrait considerer comme une continua
a, probablement, senti la necessite d'admettre tion de ce groupe l'eglise du monastere de
un plus grand nombre de fideles, ce qui a amene Neamtz, construite en meme temps que St. Jean
ce surelargissement. de Piatra ( 1 496- 1 497 ).
Ces eglises presentent une riche ornementation Nous n'y trouvons pas, il est vrai, les arcs
de briques et de disques emaillees a figures. doubleaux du n a os et les arcades interieures de
(Bacu ne parait pas avoir possede ce decor.) caractere serbe, mais nous retrouvons le pronaos
Dans ce groupe, les fenetres du naos et de la separe en deux et les disques emailles a bouton
tour restent petites et a cadre rectangulaire, du groupe precedent.
tandis que celles du pronaos sont grandes, ogi Du reste, la partie auest du naos de ce groupe
vales et ornementees dans la style gothique. pourrait etre consideree comme une premiere
Il est probable que c'est dans ce groupe que indication , comme un acheminement vers le
devait se ranger la chapelle du chteau de compartiment nouveau que nous trouvons a

inp.org.ro
BISERICILE L U I TEFAN CEL MARE 303

Neamtz et que nous trouverons p lus tard sous type roman, voute en berceau sur le naos et le
le regne de Pierre Rare. pronaos. Au droit de cha q ue pilier, un arc dou-

Neamtz serait donc une combinaison des deux bleau renforce la voflte.
groupes precedents, et nous pourrions ajouter La principale difference consiste en ce que, a
comme procedant de la meme influence St. Geor Rdutz, i l existe des bas ctes qui communi
ges Je Suceava (I5I4-1522) qui a beaucoup de quent avec la travee mediane par trois paires
points de ressemblance avec Neamtz. d'arcs au naos et deux au p ronaos. Ces arcs, a
Le groupe qui suit et se classe chronologique Dolhesti e t a Volovetz, se reduisent a des ni
ment immediatement apres Neamtz, comprend ches aveugles, par suite de la disparition des
les eglises d' Arbora, de Reuseni et de Dobrovetz, bas ctes ; a Balinesti, ces arcades, restes du
[1502 - r5o4], les dernieres eglises du regne type primitif, disparaissent completement.
d'Etienne le Grand. Cette class e ne se groupe pas dans le court
Ce sont des eglises sans tour ; elles n'ont i ntervalle de quelques annees comme les autres.
pas d'absides l aterales ; une tres legere infl exion Dolhesti est d'avant 1 48 1 , Balinesti de 1 49 + et
a l'interieur en indique la place, encadree d'un Volovetz de 150.2, tandis que Rdutz, le proo
faisceau de colonettes engagees, qui atteignent type est du X l V-e siecle.
la voflte. Ces eglises presentent du reste aussi une cer
Le pronaos est votlte, d'une fac;on pittoresque taine variete a l'exterieur.
et pratique, par deux paires de larges arcs L'abside de l'autel est se mi-circulaire a Vo
longitudinaux et deux autres paires transversales
lovetz avec plusieurs contreforts (comme a R
qui ne laissent plus qu'un petit carre a votlter, dutz), tandis qu'a Dolhesti et a Balinesti, elles
que cou vre finalement une calotte spheriq ue. sont polygonales - a cinq ctes - et sans con
Tous les encadrements des fenelres sont ex treforts. La decoration est, de meme, plus variee .
terieurement rectangulaires et de petites dimen Comment expli q uer l a survivance d'un type
sions. Arbora et Reuseni sont, a peu de chose vieilli et demode ? La supposition la plus vrai
pres, identiques comme dispositions, dimensions semblable est que, entre Rdutz et Dolhesti ,
et details. Les murs du sud et du nord sont ont existe d'autres eglises - aujourd'hui dispa
prolonges vers l'ouest et reuni par un berceau rues - qui ont transmis la tradition.
qui sert de support aux cloches. L'eglise de Baia - probablement la plus an
Dobrovetz ne differe de ces deux eglises que cienne des eglises qui nous sont restees d'E
par l'adjonction au pronaos, au lieu d'un simple tienne le Grand - est r estee en dehors de notre
berceau, d'un nouveau narthex, - le premier classification. E l le a subi d'evidents remanie
devenant ainsi un compartiment intermediaire. ments et presente plus d'une singularite.
Ce nouveau narthex a de grandes fenetres ogi Tazlu ( 1497) a quelque ressemblance avec le
vales a ornements gothiques. (Les actuelles tours deuxieme groupe, dont il diW:re toutefois par
de Dobrovetz sont une addition relativement plusieurs points.
moderne). Cotnar nous represente l e ty pP. d'eglise le plus
Ces trois eglises representent donc un type et simple, q ui parait avoir ete i mite plus tard, corn
une conception sensiblement differentes de ceux bine avec le type Arbora, a ipote, a Valeni, a
des monuments a peu pres contemporains l 'eglise de Rare de Baia et a d'autres.
des groupes deux et trois. On peut donc les Enfin-et b ien entendu,-nous avans laisse de
attribuer a un autre mailre. cote les eglises que n ous ne croyons pas appar
Un groupe absolument special - archa'isant tenir a l 'epoque d'Etienne le Grand : Putna,
est celui des eglises de Dolhesti , Balineti et Mirutz, Scnteia, Stefnesti.
Volovetz. Ce groupe procede, comme i nspi ra" Le tableau suivant resume ce qui vieAt d'etre
tion, de la vieille basilique de Radautz. C'est un expose :

inp.org.ro
30t COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Gf'oape car1cteres Generaux


Ptrutz 1 4.87
Miliutz 1 487
avec tour et absides laterales
St. Elie 1 488
Voronetz - 1 488

Vaslui 1 490
Bacu 1 491
Hrlu 1 492 avec tour, absides laterales, pronaos surelargi,
II
St. Nicolas Iassy 1 492-93 disques emailles a figures
St. N icolas Dorohoi 1 495
St. Nicolas Poputz 1 496

sans taur, sans absides laterales, - arcs dou


Borzeti 1 493-94
bleaux, arcades aveugles in terieures, pronaos avec
III Rzboeni 1 496
voo.te a deux coupoles, disques emailles a
Piatra 1 497 -98
bou ton.

Monastere de Neamtz 1 49 7 avec taur, absides laterales, pronaos a deux


St. Georges de Suceava) 1 514-22 coupoles, d isques emailles a bouton.

Arbora
sans taur, sans absides l aterales, colonettes en
IV Reuseni
gagees au naos et pronaos a petite calotte.
Dobrovetz

D olhesti a vant 1 48 r
type archai'que, voute en berceau de caractere
V Blineti 1494
roman.
Volovetz 1502

Si l'on groupe chronologiquement les eglises Ptrutz, la plus peti te de ces eglises, a une
d'Etienne le Grand, on verra que la classification taur basse; elle n'a pas de con treforts, parceque
que nous venons de faire, en nous basant sur les poussees relativement fai bles des voutes n'en
des considerations purement constructives, con faisaient pas sentir la necessite. Elle n'a pas
corde assez bien avec le groupement dans l e encore de base etoilee, ni, sous l'abri de la
temps e t permet de distinguer les differentes toiture, de rangees de petites niches.
manieres, les differents maitres ou ecoles qui Miliutz, plus elancee, a encore la base de
ont travaille a ces eglises tandis que la clas la taur carree, mais elle a des contreforts qui
sification d'apres la presence ou l'absence de la ont, peut - etre, ete ajoutes apres coup. - Le
taur ne jetait aucune lumihe sur l'histoire con premier rang de niches fait son apparition ,
structive et sur l'evolution de l'architecture de ainsi que - peut-etre - les premiers disques.
l'epoque d'Etienne l e Grand. St. E lie nous montre la premiere base de
Au contraire, si nous considerons les groupes taur en etoile et deux rangs de niches.
qui representent les types caracteristiques de Voronetz a abandonne les contreforts qm
l'epoque - en laissant de cote les petits- groupes etaient au droit du mur de separation du naos et
de types plus speciaux - c'est a dire si nous du pronaos, comme inutiles, ce qui est, du reste,
considerons le groupe Ptrutz - Miliutz - logique.
St. Elie - Voronetz et l e groupe des eglises Il est vrai qu'actuellement on ne voit pas a
de viile ainsi que l'eglise du monastere de Voronetz le rang superieur de niches, mais il
Neamtz, l'evolution du type nous apparaitra existe tres probablement, cache par les enduits .
clairement. Puis vient l e groupe des eglises de ville. Le

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 305

pronaos surelargi apparait, rendant e ncore plus ment du naos, tout en laissant de cote le nou
inutiles, les contreforts a l' ouest des absides veau mur interieur de separation, genant dans
laterales. Les fenetres du pronaos s'agrandissent la metropole de la capitale ou il y avait besoin
et s' embellissent ; 1' eglise devient p lus haute et de beaucoup d'espace.
la decoration de briques et de d isques emailles Ainsi, dans le court laps de dix ans (1487 a
devient la regie generale. 1497), s'est accompli toute l'evolution de ce
Erfin, a Neamtz, les dimensions s'accroissent style, de la modeste eglise de Patrautz j usqu'a
encore. Sous l'influence du groupe Borzeti, la fiere construction du monastere de Neamtz.
Rzboeni - Piatra, le pronaos s'allonge et sa Il resul te encore de ceci, que les quelques egli
vot1te se partage en deux coupoles ; le naos ses du regne d'Etienne le Grand, plus anciennes,
allonge lui aussi, s'augmente, pour la premiere et qui ne nous sont pas parvenues-et parmi elles
foi s du compartiment des tombeaux. la premiere eglise de Putna - ne peuvent avoir
Plus tard, St. Georges de Suceava, gardera ete que des edifices modestes et tres simples
les memes dispositions de meme que l'allonge- de formes.

inp.org.ro
CH A PI T R E I V

A N A L Y S E D E S D E T A I L S
Apres avoir termine l'etude des lignes prin La brisure de l'arc n'est pas tres marquee
cipales, c'est-a-dire celles du p lan, des voutes et temoigne de la fin du gothique.
et des fac;:ades, nous passons a !'examen des Nous retrovons aussi souvent les ner vures
details, a leur analyse et a Ia recherche de supportees par les petites bases ornees deja
Ieur provenance, en commenc;ant par les ele vues aux portes interieures. Ces bases sont
ments de pierre sculptee. une caracteri stique du gothique allemand finis
Les portes sont toujours de petites dimensions, sant ; elles se trouvent en Transylvanie au X V-e
un metre de large ou moins et 1 ,90 a 2,20 m. siecle ainsi qu'en Galicie.
de haut. La porte qui fai t communiquer le naos Des exemples de ce genre de portai l se
et le pronaos a un encadrement rectangulaire trouvent, comme nous l'avons dit, enTran.sylvanie.
forme de baguettes entrecroisees qui se defont Les ogives en Moldavie ont toujours un voussoir
eu deux branches aux angles superieurs, lesquels a la elef, et j amais un joint ainsi que cela est
se trouvent de la sorte arrondis a l ' interieur et plutot Ia regie en Occident. En Transylvanie
prennent une apparence caracteristique. nous trouvons les deux solutions.
A leur partie inferieure ces baguettes s'ap Les fenetres, nous l'avons vu, sont de deux
puyent sur un plan incline, directement ou par sortes; les petites qui e clairent toujours le n aos, la
l'intermediaire de petites bases ornementees. tour et quelquefois l e pronaos, et les grandes,
Ce genre de parte, que nous retrouvons en plus variees qui se trouvent au pronaos. Les pre
Moldavie encore longtemps apres le regne mieres, etroites et l ongues, ont leur encadrement
d'Etienne le Grand, a son prototype en Tran rectangulaire, a baguettes croisees aux angles.
sylvanie ou de nombreuses eglises du XV.- e L'interieur est rectangulaire ou en arc legere
siecle nous les montrent places sur les fac;:ades ment brise, ou encore - vers la fin - en plein
laterales de l'eglise <generalement sur le cote cintre. Les baguettes s'arretent sur un plan
sud) tandis que les portails principaux sont o i ncline toujours place plus haut que le bas de
gtvaux. la fenetre ; elles ne reposent sur des bases ornees
Ces eglises transylvaines ne possedent pas de que rarement (dans deux des dernieres eglises
murs de separation i nterieurs comme les eglises du regne, a Arbora et Reuseni). Quant aux
moldaves. Il pratrait donc que les matres fenetres du pronaos, elles sont, soit d'une seule
mac;:ons transylvains, appeles en Moldavie, ont ouverture, soit partagees en deux ou en trois
trouve tout naturel de placer dans cette partie parties par des meneaux. Le cadre est moulure
mediane le genre de porte qu'ils appliquaient et l a partie superieure decoree d'ornements
au meme endroit-mais sur le mur exterieur gothiques (rosaces, trilobes etc.) souvent, - mais
dans leurs eglises, tandis qu'ils gardaient pour pas toujours - a jour. Les nervures reposent
le porte d'entree le type ogival de leurs por toujours a leur partie inferieure, directement
tails, places normalement dans les deux types sur le plan qui termine horizontalement le cadre
d'eglises sur la fac;:ade ouest. de la fenetre.
Ces portes exterieures presentent une richesse On trouve facilement dans les pays gothiques
et une variete plus grandes ; mais quelle que voisins des fenetres du genre des dernieres que
soit la forme de la porte elle meme, ce qui nous venons de decrire. Il n'en est pas de
domine et donne son cachet, ce sont Ies ner meme pour les petites ; nous ne les trouvons
vures tres accentuees en arc brise du cadre ni aux eglises de Transylvanie ni a celles de
principal. Galicie ; mais nous trouvons des formes assez

inp.org.ro
BISERICILE LUI TEFAN CEL MARE 307

voisines , quoique moins allongees dans les cons se retrouvent les signes lapidaires des matreS
l.ructions civiles de ces deux contrees. ma<;ons qui les ont travailles. Ces signes, dant
Le fait que ne trouvons ces fenetres a aucune la figure geometrique de base dans laquel le i ls
des deux cents eglises go t hiques transylvaines, s'inscrivent, est presque toujours l e carre et l e
qui nous ont ete conservees, nous fai t supposer triangle equilateral, s e rattachent aux loges d e
q ue c'est de Galicie qu'elles sont venues en Strassbourg et de Cologne. Comme ces signes
Moldavie, de Gali cie, ou le nombre tres redui t sont tres repandus et en Transylvanie et en
des eglise s gothi ques encore existantes, peut Galicie, leur presence en Moldavie ne nous aide
nous permettre de supposer q u'elles ont existe pas a solutionner le probleme de !'origine im
dans un certain nombre d'edifices disparus. mediate de nos matres. Elle confirme pourtant
On pourrai t donc voir une influence de la - si cela etait encore ne cesaire - qu'ils ap
Galicie, a ce point de vue ; mais comme les partenaient a des ecoles gothiques.
portes montrent une indeniable influence tran Le parement est de pierre brute de petites
sylvaine, on arriverait a cette conclusion que dimensions, les angles sont en pierre de taille
les portes seraient transylvaines d'origine et les a q ueue irreguliere. La brique apparente est
fenetres polonaises. employee en rangees horizontales aux p ilastres
Jusqu'a ce que de nouveaux elements nous et aux arcatures des arcades et des n iches. Ce
permettent de trancher d'une fac;on plus precise sont ces grandes arcades aveugles qui decorent
cette question, on ne peut que faire la supposition les absides et ces rangees de niches sous la
que les m atres galiciens qui sont venus en toiture qui sont la decoration architecturale la
Moldavie ont intraduit ce genre de fenetres dans plus caracteristique de nos eglises. Quelle peut
des eglises aujourd'hui disparues. Les maitres etre leur origine ? on trouve dans taut le do
transylvains qui sont venus apres eux, ont maine de l'art roman des arcades qui decorent
respecte ces petites fenetres qui correspondaient les fa<;ades de l'eglise ; - on les retrouve dans
probablement davantage aux besoins et aux les Balkans, en Asie, en Armenie .. Les arcades
gouts locaux et se sont contentes de modifier a colonettes formant galerie a jour de !'Italie
les portes et puis. plus tard seulement, les fe et des bords du Rhin sont presentes a toutes
netres du pronaos. les memoires. Mais la fa<;an dant se presentent
Il y a peu a dire des socles profiles, des ces elements ornementaux different considera
contreforts a couronnements identiques a ceux blement.
des pays voisins, - des corniches de pierre Pour pouvoir nous faire une apinion sur les
tail lee, toujours tres simples et qui ne paraissent influences qui se sont manifestees en Moldavie,
du reste pas apparatre avant le groupe Piatra il est necessaire de bien determiner le caractere
Borzeti. Les reproductions et les profils publies de ces arcades a veugles.
donnent une i dee suffisante de leur genre. Celles des eglises d'Etienne le Grand ne se
La pierre taillee est encore employee pour trouvent qu'aux absides ; ce premier fait nous
les chanages d'angle et a l'interieur pour cer permet de mettre hors de cause presque toutes
taios arcs, - entre autres pour les doubleaux les eglises romanes, celles du Mont Athos, de
et les pilastres a consoles des eglises du type Serbie, de Macedoine, de Bulgarie et celles d 'Ar
P iatra- Borzeti-Rzboeni. menie. Nos arcades presentent simplement leur
Toujours en pierre sont les consoles, les ner plan interieur rentre par rapport a la fa<;ade,
vures, des balustrades comme celle, tres e legam ces plans rentres laissant entre eux des sortes
ment travaillee, de l a tour de Balineti dont de p ilastres aux angles du polygone des absides.
nous retrouvons le motif a la loggia du refec Ce pilastres n'ont jamais le caractere de colo
toire du monastere des Franciscains a Cluj. nettes engagees, ainsi qu'on le voit en Serbie
Les inscriptians gravees avec caracteres en (ecole de la Morava), en Armen i e . et dans les
relief, sont toujours en pierre ; leur encadrement pays d'architecture romane. L'archivolte est
est toujours simple et consiste l e plus souvent dan s le plan meme du mur superieur ; elle n'a
en une moulure a larmier destinee a les garantir aucun bandeau ornemental, aucun relief deco
contre la pluie. Ces inscriptions sont pour nous ratif. <;.; uoique ornementales dans leur ensemble,
des dacuments des plus precieux, qui nous per ces arcades procedent e n somme d'un principe
mettent de dater avec precision nos monu constructi f.
ments. D es arcatures pareil les aux ntres se retouvent
Sur plusiet.rs de ces elements de pierre tai l lee dans certaines constructions byzantines d'ltali e

inp.org.ro
308 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

et dans les Balkans, des les premiers siecles especes, des cerfs a quatre cornes, des griffons,
des tem ps chretiens. Celles qui ont les carac des dragons entrelaces, un quadrupede androce
teres les plus approches des notres se trouvent p hale couronne et aile, des sirenes a double
a Constantinople, dans des edifices de l'epoque queue et d'autres sujets du meme genre. Q uoique
des Comnene et des Paleologue (St.Theodore-Thi quelques unes de ces representations aient eu
ron, Pammakariste, S-te Thedosie, Pantocrator) primitivement une origine asiatique, elles ont
et a Salonique (St. Panteleimon, St Elie, les de bonne heure penetre en Occident et nous

Saints Apotres). les retrouvons de nombreuses fois dans Ies


Quelques unes de ces eglises ont aussi des sculptures romanes et gothi ques. L'art heraldique
niches au-dessus des arcades aveugles, mais elles s'en est du reste empare et les a repandus dans
ont un autre caractere qu'en Moldavie c u la tout !'Occident.
continuite de ces niches qui font tout le tour d e En ce qui concerne nos disques, leur role est
l'eglise, leur donne !'aspect d e vraies frises, purement ornemental et de m eme que les tail
tandis qu ' Constantinople et en Macedoine elles leurs de pierre nous ont apporte Ieur maniere
rappellent - d'une maniere decorative - la fe de traiter la pierre, de meme les ouvriers en
n etre absente. Cependant deux ou trois egliseS terre cuite, qui etaient d' e .:ole allemande, oct
St. Elie, St. Panteleimon) pourraient indiquer reproduit sur ces disq ues les figures qui leur
un acheminement vers le motif en frise. etaient familieres et qui se voient du reste aussi
En resume ce sont les pays d u sud des Bal sur les plaque-s de poeles emaillees de cette
kans ou se trouvent l'esprit et les for1nes les epoque. Il ne faut pas oublier que c'etait le
plus voisines des notres. moment ou Ies fabri q uants de poeles allemands
Nous croyons donc a une influence assez atteignaient a une grande perfection dans Ieur
directe de c es regions sur notre architecture en art.
ce qui concerne les grandes arcades aveugles. Le caractere occidental des figures de nos
La question est moins c laire pour les petites disq ues n'est pas douteux. Mais l'habitude d'or
niches. ner Ies fac;ades de plats ou de disques es.t orien"
Quant aux briques emaillees, vertes, jaunes tale. Il faut d onc supposer q ue c'est d'Orien t
brunes etc. qui ornent les fac;ades, quoique leur que nous est venu le gout, le desir de cette sorte
principe soit oriental, n ous ne pensons pas que d'orhementation, mais que les seuls ouvriers
ce soit a une influence d'Orient qu'il faille at qu'on ait trouves pour executer ce genre de
tribuer leur presence en Moldavie, parceque travail etaient Ies potiers a llemands ou polo
dans tous les Balkans nous n 'en trouvons pas nais q ui travaillaient au metier de poeliers.
de ce genre, tandis qu'elles ont ete employees
au X I V- e et au XV-e siecle en Pologne d'une I l resulte, d'une fac;on indubitable, de l 'analyse
faon analogue et avec des couleurs pareilles. des elemen ts decoratifs q ue ]'on vient de faire,
Mais la decoratton la plus originale de ces que les fac;ades des eglises de cette epoque e
eglises, sont les dis q ues de terre cuite emaillee taient en materiaux apparents. Toutes ces pierres
qui ornent Ies tympans des arcades et qui taillee, ces briq ues apparentes, ces disques e
forment des frises sous la toiture et sur les mailles, n'etaient evidemment pas faits pour etre
tours ; ils ont les memes couleurs que Ies recouverts d'enduit. D'un autre cote, le fai t qu'ils
briques et offrent u ne grande variete d'orne sont places dans le p lan meme du mur et la
mentation. fac;on dont ils sont places par rapport aux chai"
Les uns n'ont pour tout decor qu'un ou deux nages de pierre, montrent qu'ils ne pouvaient
cercles concentriques et un bouton central , pas rester apparents sur un mur enduit.
d'autres ont des rosaces, des rais, des figures Les fresques qui ornent aujourd 'hui la plupart
geometriques. D'autres encore, - l es plus interes de ces fac;ades ont ete fai tes ulterieurement. Les
sants, representent des animaux heraldiq ues ou inscriptions de Voronetz, par exem ple, ne peu
fantastiques. vent laisser aucun doute a cet egard.
Nous- y voyons la tete de bison - les armes Le fond des niches etait peut-etre enduit,
du pays - accompagnee de ntenants " heraldi ainsi qu'on le croit generalement, mais nous
ques, des Iions rampants ou passants de diverses n'avons aucune precision a cet egard.

inp.org.ro
CHAPITRE V

/ / /

LES M A TERIAUX EMPLOYES ET LES METHODES


DE CONSTRUCTION
Nou s avans vu qu'on a employe la pierre et comme cela se fera plus tard en Moldavie
brute qui se trouve partout en Moldavie, la rneme.
p ierre de taille qui provenait de carrieres choi Les pendentifs sont construits generalement
sies avec soin, la bri que d'excellente qualite, par assises horizontales d'apres le mode by
ainsi que nous le montre Ia fac;on dont elle re zanti n ; il y a cependant des cas ou elles sont
siste depuis plus de quatre siecles a un climat verticales ce qui parait bien indiquer une influ
changeant et rude. ence occidentale. Les enduits, encore presque
La brique est de grandes dimensions (surtout toujours existants, ne permettent pas une etude
Ies briques e maillees), pareille a celle em tres detaillee sur ce point.
ployee a cette epo que en Transylvariie et en Dans les grands pendentifs du naos et quel
Galicie et surtout beaucoup plus grande et que fois plus haut, se trouvent des pots de re
plus epaisse que les briques byzantines (7 a 8 sonnance pris dans le massif de Ia mac;onnerie,
centimetres ,d'epaisseur au !ieu de 35 a 4). l'ouverture restant visibl e ; Ieur but n'etait pas
Les bri q ues employees a l'interieur sont plus d'alleger la mac;onnerie mais bien de renforcer
petites que celles du parement, surtout celles qui Ies sons.
entrent dans la constr uction des voutes . Ces Les tours sont entierement en briques ainsi
voutes sont du reste fre quemment construites que le socle superieur tandis que la base i nfe
en tuf calcaire pour en diminuer le poids. rieure est l e plus souvent en pierre.
Le mortier est de chaux blanche melee de Les enduits interieurs sont faits du mortier
brique pilee et quelquefois de petits cailloux - dont nous avans parle plu.s haut. Les enduits
mais sans employer le sabie comme aujourd'hui. destines a la fresque sont de chaux melangee
Les pierres sont taillees avec soin a l'aide de d'etoupes hchees. La chaux parai t toujours
la pointe, de la bretture ou de la laie ; elles avoir ete eteinte avec le p lus -grand soin.
portent encore quel quefois Ies traces des ins
truments avec les quels on Ies elevait a pied L'epaisseur des murs par rapport a la lar
d'uvre. geur de I'eglise et a sa hauteur est touj ours
Les joints des briques sont relativement min considerable, et atteint 1,50 metre et plus.
ces, comme en Translyvanie et en Galicie et Le pave de l 'e gl ise, generalement de dalles
non d'apres le mode byzantin, d'apres Iequel on de pierre, parait avoir ete quelquefois execute
fait des joints presque aussi epais que les bri en plaques de terre cuite emaillee.
*
ques elles memes. * *

Les arcs de briques ainsi que Ies calottes sont Parmi Ies ouvrages accessoires qui sont trop
construits par assises radiales ; jamais I'extrados intimement !ies a Ia construction pour qu'on
n'est souligne d'un rang de bri ques mises a puisse negliger d'en parler, il faut citer en pre
plat, comme en Valachie et dans les Balkans mier rang, les tombeaux etsurtout la pei nture.

inp.org.ro
CHAPITRE YI

L E S T O M B E A U X
Les tombeaux sont habituellement places dans elegantes volutes sty lisees soi t evidemment orien
le pronaos ; une dalie de pierre, placee au ni tale et se rencontre un peu partout en pays by
veau du pavement ou a quelques cen timetres zantin. Mais c'est un de ces motifs qui se sont
au dessus, recouvre le tombeau proprement dit. acclimates en Occident et la fa<;on dont il est
Les dimensions varien t entre r ,32 et r ,83 m. de execute sur nos tombeaux denote une facture
Jong, o,42 - o,8r m. de large et o, ro o,2o m . occidentale.
d'epaisseur. Sur quelques pierres, le caractere gothique
Leur forme est rectangulaire, quelquefois plus est plus accentue, tandis q ue sur d'autres, des
large a la partie qui corespond la tete. Tout motifs plus purement orientaux se font j our.
autour, sur une bande de 5 ro centimetres de Sur une des _ pi ert:"es de l 'eglise de Rdutz,
large est sculptee l'inscription qui rappelle le posees par Etienne le Grand sur les tombes de
mort. L es caracteres sont toujours en relief ses ancetres, figure une signature : "Mistr lan".
et jamais graves. Le milieu de la dalie est oc Il est probable que c'etait un tcheque. Ce maitre
cupe par un ornement generalement vegetal aurait-il forme une ecole ? ou a-t-il travai lle
pareillement en relief. Nous ne trouverons_ j a seul ? On l'ignore. Quoiqu'il en soit, pendant
mais la representation du :nort, ainsi que c'etait une quarantaine d'annees; de 1478 a 1518 nous
l'usage en Occident (et en Pologne et en Tran trouvons le meme style et peu pres la meme
syl vanie). facture. Apres, ce genre de travai l disparai t
Le materiei employe est le marbre, le cal sauf deux ou trois copies.
caire et le gres. Les pierres tombales ont ete quelquefois a
L'ornementation a un caractere occidental e britees par des baldaquins de pierre, de travail
t
parait deriver de l'ornementation romane, et gothique, tels que ceux de Putna et d' Arbora.
ceci quoique !'origine de ces larges feuilles en Ici l'influence polonise parait evidente.

inp.org.ro
CH APITRE V I I

L A .P E I N T U R E

Du temps d'Etienne le Grand, l'interit:ur des Enfin si l 'on songe au soin e vident avec le
eglises . devait touj ours etre peint. C'etait l e quel ce prince a edifie toutes ses eglises, on
completement necessaire et naturel des travaux : croira difficilement qu'il Ies ait laissees sans
parure et enseignement. cette parure qui etait en m eme temps la ter
Plusieurs de ces eglises nous ont conserve m inaison naturelle des travaux et une necesite
leurs fresques, datant de l 'epoque de la con pour le culte - et ceci d'autant plus pour Vo
struction ou d.' une epoque encore fort approchee ronetz qui parait avoir ete un de ses monas
de la fondation. teres de predilection.
Voiei, dans 1' ordre chronologique, cel les qui, Nous pensons donc ne pas nous tromper en
de nos jours encore, possedent c e revetement, disant que les fresq ues du naos de Voronetz,
au moins partiei : celles de Miliutz, de St. Elie sont de l 'epoque
Dolbesti, Ptrutz, Miliutz1 (Bdutz) 1), Vo d'Etienne le Grand, ainsi que celles qui pre
ronetz, St. Georges de Hrlu , St. Nicolas de sentent les memes caracteres iconographiques
Dorohoi, Popautz, Neamtz, Balinesti, Arbora, et qui leur ressemblent comme groupement or
Dobrovetz, - auxquelles on peut ajouter la cha nemental et comme facture.
pelle de la tour-clocher de Bistritza. I l y a en Le professeur Podlacha arrive, du reste, a des
core quelques restes des fresques de St. Nicolas conclusions anal ogues et considere les fresque.s
de Iassy que l'on conserve encore. du naos de Voronetz, comme les plus anciennes
Nous n'avons que peu de points de repere connues avec celles de St. Elie et dans une
qui nous permettent de dater ces fresques avec certaine m esure, celles de Bdutz (=Miliutz).
quelque approximation. Nous rangeons dans cette categorie, les fres
Le pronaos de Voronetz a ete termine en ques recemment decouvertes a Dolhesti, celles
rsso, ainsi que l 'indique une inscription, tandis de Bal inesti, de St. Nicolas de Dorohoi , de St.
que l'exonarthex et l'exterieur l 'ont ete en r s47 Georges de Hrlu ; - Arbora, le pareclission
Pour plusieurs moti fs, la peinture du naos n e de B istritza et Poputz paraissent etre d'une
peut etre que plus ancienne. epo que plus recente. Dobrovetz a ete peint entre
Les fresques de Dobrovetz, datees elles aussi 1 527 et 1 531 ; - a Arbora une inscription re
par une inscription, ont ete executees entre 1527 cemment lue, indique qu'on y aurait travaille
et 153 1 . Ces peintures presentent dej a plus de en 1541. Est-ce la date des premieres fresques
ressemblance avec celles du regne de Pierre ou p lut6t celle d'un renouvellement ?
,.
Rare. Ptrutz, d'une b elle facture, parait etre de
La comparaison de ces fresques permet d e date plus recente. Les inscriptions en grec pour
reculer celles d u naos d e Voronetz encore avant raient renvoyer au XVII-e siecle. St. Nicolas de
cette date et de les considerer, si pas de l'epoque Iassy a ete repeint lors de sa reconstruction au
m eme d'Etienne le Grand, du moins des annees XV I I-e iec!e.
qui l'ont suivi de peu. L'eglise du monastere de Neamtz a ete re
1) M i l i autz a ete m a l heureusement detruit pendant peinte en r83o, mais selon toute apparence, en
la dern iere gu erre ; m ais ses peintres avaient aupa respectant les anciens suj ets.
ravant ete etud i ees. A St . Elie, a Balinesti, a Poputz, a Tazlu

inp.org.ro
312 COM JSI UNEA MONUMENTELOR ISTORICE

on trouve dans certains endroits sous la couche le jo_ur qu'elles j ettent sur la forme pnmihve
de peinture un enduit sur lequel sont imitees , ele nos eglises, assez exactement representees.
en couleurs verte, rouge, et j aune, des briques Ensuite, elle sont de precieux documents pour
apparentes. On peut supposer que ces peintures le costume et les portraits des personnages re
ont ete faites pour ne pas laisser les murailles presentes, et ceci malgre quelques reparations
ele l'eglise nues avant l'ex ecution des fresques , evidentes qui a..pparaissent en quelques endroits.
dans les cas ou celle-ci tardait. Il est a remarq uer que souvent la figure des
Les grafiti sur les peintures de ces eglises donateurs est traitee d'une fa<;on p lus detaillee
sont tres nombreux ; il y en a beaucoup d'inte et plus me ticuleuse, rappelant un peu - de loin
ressants'; les p lus anciens cependant n 'etant que l a facture des matres allemands contemporains,
_de la fin du X VI-e siecle . ils ne peuvent pas tandis que les figures des saints et tout le reste
nous etre de grande util ite pour fixer la date de la peinture sont executes avec les larges
des fresques. touches et la techniq ue simp lifiee des b yzantms,
Sans parler de l'iconographie de nos eglises, Il paratrait donc que le desir de faire res
nous dirons quelques mots de la disposition de semblant les portraits des fondateurs a amene le
leurs peintures. La partie inferi eure est ornee peintre a modifier en quelque sorte sa technique
des draperies connues, auxquelles succedent sur habituelle et ceci parat etre un gage de plus de
deux ou trois rangees des carres separes en la fidelite de ces portraits.
triangles colores en jaune, vert , rouge et imitant D'habitude, le tableau votif se trouve sur
probablement les placages ele marbres des an la paroi ouest du naos. La suppression frequente
ciens temps . de cette paroi nous a ainsi prive de plusieurs
A Ptrutz meme, ce sont des marbres et des de ces tab leaux.
porphyres qui sont imites. Au desus de ce lam La qualite de nos fresques est en general re
bris, commencent les rangees de saints et de marquable. La franchise des couleurs, la surete
scenes religieuses dans l'ordre demande par le