Sunteți pe pagina 1din 2

ORARUL „A P R O B”

lecţiilor pentru studenţii anilor IV-VI, Rector USMF ”Nicolae Testemiţanu”


Facultatea de Medicină nr.1, prof.univ., dr.hab.șt.med
Specialitatea Medicină Preventivă, academician al AŞM
anul universitar 2018-2019, ION ABABII
semestrul de toamnă

Disciplina Management și Anestezio-


Boli Obstetrică și Pneumoftizio-
Oftalmologie marketing în logie, reani- Igiena mediului
chirurgicale ginecologie logie
Grupele sănătate matologie
MP1501 –
03.09 – 28.09 02.10 – 15.10 18.10 – 24.10 25.10 – 31.10 01.11 – 07.11 08.11 – 21.11 22.11 – 18.01
MP1502
Parazitologie Managementul
Igiena Urgențe Boli infecțioase la
medicală. Boli Epidemiologie supravegherii de stat în
copiilor medicale adulți
tropicale Sănătate Publică
MP1401 –
03.09 – 28.09 05.10 – 18.10 23.10 – 29.10 30.10 – 10.12 13.12 – 19.12 20.12 – 25.01
MP1403
Laboratorul
Boli Diagnostic Medicină de Ecologie Laboratorul Medicină de Reabilitare
sanitaro-
ocupaționale epidemiologic familie umană microbiologie laborator medicală
igienic
MP1301 –
03.09 – 14.09 18.09 – 15.10 16.10 – 29.10 02.11 – 15.11 16.11 – 29.11 04.12 – 17.12 18.12 – 16.01 17.01 – 23.01
MP1303

Şef Departament Didactic Decan Facultate de Medicină nr.1


şi Management academic conf.univ., dr.șt.med
conf.univ., dr.șt.med Gheorghe Plăcintă
Silvia Stratulat
A N E X A nr.1

Obstetri- Epidemi- Parazitologie Boli Medicina


Disciplina Boli chiru- Igiena Igiena Boli Ecologie
că, Gineco- ologie medicală. Boli infecțioase de
rgicale mediului copiilor ocupaționale umană
logie tropicale la adulți familie
Grupele
MP1501 –
01.10 17.10 21.01 - - - - - -
MP1502

MP1401 –
- - - 01.10 12.12 22.10 28.01 - - -
MP1403

MP1301 –
- - - - - - 17.09 03.12 01.11
MP1303