Sunteți pe pagina 1din 1

Comp.

Activitate desfășurată de Strategii


Momentele lecției Evaluare
specif. Profesor Elev didactice
1. Organizarea și pregătirea • verificarea frecvenței elevilor • raportează absenții și motivele Conversația
clasei (1 min) • verificarea stării rețelei de absentării
calculatoare • raportează eventualele defecțiuni
2. Captarea atenției elevilor • anunțarea subiectului temei • elevii ascultă profesorul Conversația
(1 min) respective;
• anunțarea obiectivelor urmărite;
• verificarea stării rețelei de
calculatoare
3. Comunicarea noilor • prezintă aplicațiile grafice instalate, • elevii urmăresc prezentarea Conversația
cunoștințe (15 min) cu accent pe TuxPaint: interfața, aplicațiilor făcută de profesor Explicația
rol, mod de utilizare • pun întrebări pe marginea
materialului prezentat / referitoare
la aplicație
4. Consolidarea cunoștințelor 1.2, 1.3, • propune spre realizare o fișă de • studiază cerințele de pe fișa de Conversația Practică
(25 min) 3.1 lucru, în care se cer desenarea unor lucru Expunerea
imagini și efectuarea unor operații • pune întrebări despre modalitățile Problematizarea
de bază asupra acestora. de rezolvare și demonstrațiile Exercițiul
făcute pe tabla interactivă Observația
• rezolvă cerințele de pe fișă

5. Evaluarea (8 min) • verifică dacă elevii și-au terminat • elevii sunt atenți la aprecieri și la Conversația
sarcinile propuse pe fișa de lucru și recomandările făcute de
corectitudinea acestora. profesor
• face evaluări individuale și colective
asupra activității desfășurate.
• anunță obiective de atins în lecțiile
următoare