Sunteți pe pagina 1din 1
Anexa 3 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

Anexa 3

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAŞI Bd. Nicolae Titulescu nr. 2; tel: 0242-322971; fax: 0242-331038 email: scoala@scoalanicolaetitulescu.ro; web: www.scoalanicolaetitulescu.ro

Grila de evaluare

Candidat: ……………………………………………………………. Specialitatea: …………………………………………………………

Nr.

Criteriul de selecție

Punctaj

Punctaj

crt.

maxim

acordat

I.

C.V. Europas și documente justificative anexate

50

puncte

 

I.1

Competențe TIC

10

puncte

 

I.2

Competențe lingvistice de comunicare în limba engleză (minim nivel A2)

5

puncte

 

I.3

Competențe de comunicare interpersonală și instituțională

5

puncte

 

I.4 a)

Implicare în proiecte la nivel național (1 punct pentru fiecare

5

   

proiect)

puncte

I.4 b)

Implicare în proiecte la nivel european (3 puncte pentru fiecare proiect)

15

puncte

 

I.5 a)

Activitate de conducere sau coordonare la nivelul școlii (director, director adjunct, consilier educativ, șef de comisie metodică, responsabil cu proiecte europene)

2

puncte

 

I.5b)

Activitate de metodist ISJ, membru în Consiliul Consultativ, mentor, formator, coordonator de cerc pedagogic)

8

puncte

 

II.

Scrisoare de intenție

50

puncte

 

II.1

Motivația participării la curs

15

puncte

 

II.2

Experiență în utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ

5

puncte

 

II.3

Activități premergătoare cursului

10

puncte

 
 

Activități după întoarcerea de la curs

   

II.4

a) Activități de informare despre participarea la curs

10

puncte

b) Activități de diseminare a experienței dobândite la curs

10

puncte

La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de punctajul obținut la criteriul II.4.b – Activități de diseminare a experienței dobândite la curs.