Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

Data: 3.03.2016
Clasa:a V-a A
Disciplina: Limba și literatura română
Tema : Substantivul
Locul de desfăşurare : sala de clasă
Tipul lecţiei: Mixtă
Profesor: Dănilă Aurora
Competența generală vizată: Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare și în scopuri diverse
Competențe specifice:
1.4 Sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii unui enunț sau a formelor lexicale.
2.2 Selectarea elementelor de lexic adecvate situațiilor de comunicare.
2.3 Alcătuirea de propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical.

Obiective operaţionale:

1. Elevii vor defini substantivul


2. Elevii vor clasifica substantivele
3. Elevii vor fi capabili să identifice forma corectă a unor substantive la plural
4. Elevii vor identifica genul substantivelor.
Strategii didactice
Metode de învăţământ: Conversaţia euristică/ conversația catehetică,învățarea prin descoperire
inductivă/ deductivă, exercițiul, ciorchinele.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manual, tabla
Forme de organizare: Frontală, individuală/ pe grupe
Forma de evaluare: continuă.
Bibliografie:
Manual pentru clasa a a V-a, Alexandru Crișan, Sofia dobra, Florentina Mâmihăianed. Humanitas
Parfene Constantin: Metodica studierii limbii române, ed Polirom 2007Portal EDU:
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/STRATEGII_MODERNE_DE_PREDARE.pdf
Stefania Popescu: Gramatica practică a limbii române, ed. Exigent, 2006
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei
1 Moment Verificarea prezenţei Îşi pregătesc cele
organizatoric Verificarea existenţei condiţiilor necesare lecţiei. 1 min
materiale necesare desfăşurării lecţiei
2 Actualizarea Profesorul: Elevii urmăresc Conversația Caietul continuă
cunoștințelor verifică modul în care elevii au rezolvat rezolvarea temei euristică
învăţate tema din caiet si Culegerea
5
anterior Corectează erorile și clarifică adreseaza Conversația
min.
nelămuririle eventuale catehetică
întrebări
profesorului
3 Captarea Profesorul anunță elevii ca studia o
atenției lecție nouă, amplă, despre numele 1 min
tuturor obiectelor și ființelor
2 Anunţarea Profesorul anunță tema lectiei curente:
temei şi a “Substantivul”:
obiectivelor 1. Elevii vor defini substantivul
operaționale
2. Elevii vor clasifica substantivele
3. Elevii vor fi capabili să 1
identifice forma corectă a unor min.

substantive la plural
4. Să clasifice substantivele după
gen
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei
3 Dirijarea OB. OP.1 1. Profesorul invită elevii să 1.Elevii Manualul Continuă
învăţării Ob. Op. 2 selecteze de pe tabla cuvintele identifică 5 min Exercițiul de
care arată nume de obiecte, substantivele si asociere
ființe, fenomene ale naturii, stări le transpun într-o
sufletești sau relațiile dintre coloană
oameni

OB. OP. 1
Ob. Op. 2 manualul Continuă
2. Profesorul propune întreabă care Elevii identifică
sunt cuvintele care denumesc substantivele 5 min
locuri sau persoane proprii. Conversație
individualizate euristică
3. Profesorul scrie pe tabla Elevii observă că manualul continuă
clasificarea si explică diferența unele substantive fișa de
dintre cele două tipuri denumesc lucru
obiecte de Conversație
4. Prin conversație euristică și același fel, altele euristică
descoperire inductivă profesorul deosebesc un Descoperire
va conduce elevii spre obiect/ persoană 25 inductivă
formularea clasificării de altle de min..
substantivelor in functie de gen același fel
si de număr

OB OP 3 5. Profesorul le atrage atenția


elevilor ca uneori formele Elevii identifică Descoperirea
diferite de plural au rolul de a astfel de inductivă
diferenția sensul cuvintelor substantive în
text
6. Profesorul punctează ideea că
unele forme de plural sunt
incorecte conform noului
DOOM
Obținerea Profesorul le cere alevilor să completeze Elevii 7 Ciorchinele
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei
performanței cu noțiunile nou învățate un ciorchine completeaza min.
și asigurarea
Feed-back-
ului
6 Anunţarea Profesorul propune tema pentru acasa: Elevii notează
1
temei rezolvarea exercițiilor din culegere tema în caiete
min.
(Gramatică-fișe de lucru)