Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a A

13.04.2016.

Pronumele personal

Fișă de lucru

1. Identificați pronumele personale din textele de mai jos și analizați-le, precizând persoana,
numărul, genul (dacâ este cazul), cazul, forma și funcția sintactică:
a) Sunt eu la urmă vinovată
Că Leana umblă ca turbată
Să-l vadă-n casa lor intrând
Odată?

Și dacă lui nu-i dă prin gând,


Ea blestemă de nu-și dă rând!
(G. Coșbuc, Dușmancele)
b) Dacă-i răspundeai că nu ți-e bine și i se părea lui că ți-e bine, parcă-l aud: ...

(I.Al. Brătescu –Voinești, Scrisorile lui Mișu Genescu)

2. Rezolvați pe echipe sarcinile din fiecare căsuță! Dacă sunteți primii care au rezolvat corect, strigați
”Bingo!”

Câte greșeli de ortografie sunt în Ce funcție sintactică are Identificați în enunțul următor
enunțul următor ”Privi-ți! Tudor pronumele personal subiniat? un pronume personal la
a scăpat mingea. Prinde-ți-o!” persoana a III-a!
Părerea lui este importantă.
Mi-am pus speranța în dânsul!

Alegeți textul cu cele mai puține Identificați pronumele personale Construiți câte o propoziție în
greșeli de ortografie la cazul Ac din textul de mai jos: care să integrați ortogramele:
l-aș/laș
a) A căzut un strat gros de Eu pe tine voiam să te conving
ne-a, i-ar ei au spus că să-l ajuți pe fratele lui, deoarece
var striga afară. Credeau mie nu imi place să stiu oameni
că va ninge în în necaz. m-ai/mai
continuare.
b) E bine să a-i carte. Dacă
nai, atunci sar putea să i-au/iau
fie greu, deși na fost
până acum.
Identificați formele Menționați care este funcția
Precizați în care dintre neaccentuate ale pronumelor sintactică a pronumelor
următoerele enunțuri, personale din textul de mai jos : subliniate din propozițiile de mai
pronumele personal este la cazul jos:
V: Vouă v-aș fi spus mai devreme
”O, Golia, tu! Pândit-ai așa de despre mine și ceilalți, dar m-aș a) Eu sunt elevul cel mai
amară vreme!” fi confruntat cu dezaprobarea ei silitor din clasă
și i-aș fi cauzat o mare suferință b) Băiatul acela din
Auzi tu, mamă, câte-mi spune? fotografie sunt eu

3. Corectați din punct de vedere ortografic textul următor:

Ştiind că nu-i agrez, dacă l-i spune că li-i se duce dorul şi că mi-i că m-au uitat, o să creadă ca am
înnebunit.