Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la limba şi literatura română

I.Se dă textul:
Tu, idol scump şi dulcea mea lumină,
Rămâi în braţul meu întotdeauna
Căci numai ţie al meu suflet se închină.

Vorbeşte-ncet, priveşte-ma într-una...


De chipul tău viaţa mea e plină :
Pot fi minuni, ca tine nu-i niciuna. (Vorbeşte-ncet, M.Eminescu)

Cerinţe :
1. Identifica sensul cuvantului brat in text, alcatuieste doua propozitii in care sa
evidentiezi celelate sensuri. Numeste aceste sensuri. 5p
2. Indică factorii comunicării în textul de mai sus. 12p
3. Stabileşte sinonime contextuale pentru: încet, idol,chip.9p
5. Comenteaza ultima strofa a poeziei 14p
6. Corectează orice greşeli din enunţurile de mai jos. Vei tăia cuvintele cu formă greşită,
ortografiind-o deasupra pe aceea corectă. Dacă lipsesc unele cuvinte, adaugă-le unde consideri că
este necesar. Fii atent şi la eventuale erori de punctuaţie!20 p

*L-a lansarea trupei au venit destui de mulţi oameni.


*M-ai bine nu iai fi dat doar ban.
*Fetele iar apăra pe băeţi, dacă lea-r ajuta .
*leu dictez i-ar el spune: I-ar a-i greşit!”.
*Crina la ajutat pe George, iar el a spus că ar ajutao pe ia. Eu nu cred că la-ş
sprijinii, mai degrabă aşi renunţa la idea aceasta .
* Văzându-mă cum continuu să avansez înainte pe drumul binecunoscut, fără nici o grijă, a
încercat să mă oprească din răsputeri.

II. Scrie un eseu argumentativ, făcând trimitere la unul din textele studiate semestrul acesta,
pornind de la următoarea afirmaţie : Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate:
dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă(…) Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de
adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri
niciodată.( Biblia). (25-30 de rânduri)
Argumentaţia ta trebuie să pornească de la o premisă, apoi să aducă minimum doua argumente
întărite prin exemple şi să se încheie cu o concluzie. 30p
Se acorda 10 p din oficiu.